Dr. Michael Laitman

Gondolatok a Twitteren

Gondolataim a Twitteren 2019-01-03

 1. A problémák a Teremtő jó szándékból származnak, ha azok fölé emelkedünk akkor képesek leszünk Őt elérni!

 2. A Teremtés az a vágy. Létezik a szándék, a vágy iránya hogy valami meghatározott dolgot érjünk el, a vágyat egy cél felé vezetve. Az aspiráción belül létezik az erő mely lehetővé teszi a cél elérését. Kabbala: minden vágy a Teremtőtől jön, kérnünk kell hogy Ő korrigáljon minket

  Elzárkózás, egyedüllét stressz-hez, addikcióhoz vezet. De ahogy az ok eltűnik a következményeknek is vége. Az embereknek kapcsolatra van szüksége, az nagyobb élvezetet nyújt mint drogok. Így a drog addikciót emberi kapcsolatokkal kell kezelni, “csoport addikcióval”

  Szeretnénk felfedni a Teremtőt? Mivel a Teremtő adakozó, a hasonlóság mértékében érezhetjük csak Őt – építenünk egy adakozó eszközt. Újra és újra kell építenünk a köztünk lévő kapcsolatokat, amíg stabilizáljuk a kölcsönös adakozás képességét, azon keresztül érezve a Teremtőt.

  Twitter

06 jan 2019

Gondolataim a Twitteren 2019-01-01

A Természet egységre kényszerít míg az ego eltaszít attól. A Fáraó és a Teremtő két ereje közt találjuk magunkat. A Teremtő fokozatosan közel húsz minket a “Sínai hegyhez”: ha nem lépünk egységre a világ temetőnkké válik! Fokozatosan meg kell értsük, el kell fogadnunk ezt!

Mit tegyünk hogy a Holocaust nem történjen meg ismét. Vizsgáljuk meg eredetét, miért történt, és akkor tudjuk majd hogyan előzzük meg a következőt. Ezt a németeknek is tudni kell? Igen ezt meg kell tanítani nekik is, hogy gyalázat helyett magyarázatot adjon, hogy ők is elfogadják

Twitter

02 jan 2019

Gondolataim a Twitteren 2018-12-20

Az egyéni önzőség hajtotta eddig az emberi fejlődést. Most az egyéni “sejteknek” össze kell kapcsolódniuk egyetlen testté. De nincs “ragasztó”, és így kűzdünk egymással egység építése helyett. Amíg a “megoldások” nem az egységre irányulnak a Természet rendszere megbüntet minket

A Teremtő jóságos irányításával ellentétes gondolatokat, cselekedeteket ébreszt fel bennünk, hogy azokra vonzzuk a Felső Fényt, amennyiben be akarunk lépni a Felső Világba. Az ellentmondások azért jönnek hogy megoldásukra kérjük az Teremtő segítségét, így kapcsolatba lépve Vele

Az USA visszavonul Szíriából. Ez gyengíti Izrael-t. Mostantól ez lesz a trend: Izrael egyre nagyobb nyomás alá kerül, izolálva lesz, ameddig meg nem érti a nemzet belső egységének szükségét, hogy az egész nemzet “1 ember 1 szívvel” módján cselekedjen.

Mielőtt felfedjük a Teremtő rejtettségét, nem tudjuk Őt magát felfedni. A rejtettség ugyanolyan fontos mint a felfedés. Ez csak akkor van így, akkor örülünk a rejtettségnek, ha szándékunk az hogy a Teremtő-nek adjunk elégedettséget. Ha belépünk a Malchut sötétségébe az Keter lesz

Twitter

23 dec 2018

Gondolataim a Twitteren 2018-12-02

 1. Hanukka: az adakozás, Bina fénye a sötétség, Malchut felett győzedelmeskedik. A cél a Teremtő elérése az egó feletti egységgel. Bár a szív, om az üdvösség fényét, az adokozás tulajdonsága megtisztít.

 2. Elkezdjük megérteni hogy minden kudarc, válság szándékosan történik, hogy szükségünk legyen a Felső Erőre, és akkor majd annak szerető, adakozó tulajdonságához tapadunk majd, ameddig teljesen össze nem olvadunk vele. Így fedezzük fel a Teremtőt, a világ egyetlen erejét!

  Még akkor is ha elérnénk a bőség világát mindenkinek, az élet elviselhetetlen maradna a szörnyű emberi kapcsolatok miatt. És ha a gyűlölet helyett szeretet akarnánk csak háború törne ki. Meg kell értsük, a magunk erejéből képtelenek vagyunk az egységre, szükség van a Felső Erőre

  A szegények és gazdagok közötti különbség, valamint a munkanélküliség növekszik. A megoldás a kötelező alapbérben van mindenki szükséglete alapján, együtt a kötelező oktatással mindenki számára, miközben a média a társadalom és az oktatás érdekében kerül felhasználásra

  Twitter

16 dec 2018

Gondolataim a Twitteren 2018-11-26

 1. Az Emberek állandóan egy jobb jövő felé aspirálnak. Ezért házasodunk, tanulunk, építünk. A legfontosabb az hogy tervezzük a jövőt. Ma minden szétesik, a terroristák a hősök, a szép jövőt, álmokat a drogoktól reméljük, a jövő eltűnt. Ez elég egy állatnak, de az embernek több kell!

 2. Az állandóan növekvő önzőség Európában lehetetlenné teszi a közös, kölcsönös megoldást. A korábbi egység helyett ma a nacionalizmus növekszik. Németország tele van bevándorlókkal, fél a stabilitás, identitás elvesztésétől. Az Európaiak lassan elvesznek a világban

 3. Lélek szikrák egymás felé mozdulva családokban, társadalmakban, nemzetekben egyesülnek, mely közösségek között vonzódás, taszítás alakul ki. Ez alapján vallás, tudomány, kultúra születik. De végül az emberek rájönnek hogy semmi nem ad helyes kapcsolatot. Akkor jönnek a Kabbalához

  Először Ádám közös lelkének rendszere darabokra tört. Ezeket a részek kell nekünk ismét össze kapcsolnunk. Minden egyes törött részben a korábbi Fényből csak egy szikra maradt, mely a kapcsolathoz vonz. Ezt a szikrát kell növeszteni, “felfújni”, összekapcsolni a többi szikrával

  A lélek eredeti állapotában Ádám az alkotó elemek ösztönös, alapszintű kapcsolata a NRAN szinten, mely 620x kevesebb mint a végső állapot. Mi a 600000 lélek rész teljes, tudatos kapcsolatát építjük, ahol a megszerző vágy megtelik majd a NRNHY teljes Fényével

 4. A Teremtés terve meghatározza a korrekció programját a végső állapotig. De beleegyezésünk nélkül a rendszer nem indul. Semmi újat nem teremtünk, “nincs új a nap alatt”, hanem megértjük az állapotokat, integrálódunk azokkal. Mi irányítjuk a törés helyre állítását, ez az újdonság

  A spirituális dimenzióban a tízes számít egynek, a tízesnél kisebb egység nem létezik. A Teremtő azt mondta, “Jöttem de nem volt ott senki”. Ez azt jelenti hogy bár voltak ott emberek, nem létezett egység. Így nem volt bennük spirituális tulajdonság, gyülekezetük nem spirituális.

  Via – Twitter

02 dec 2018

Gondolataim a Twitteren 2018-10-03

Ahhoz hogy elválasszuk a szándékot a vágytól, ki kell nyissuk a szívben található pontot. Ha az rejtve marad nem érezzük a szándékot, csak a vágyat érezzük. Ha a vágyon belül élünk, érzünk, ez az állati szint. Ha a szándékon keresztül élünk, érzünk az már az Emberi szint

A Teremtő-től való távolság csak a szándékok keresztül mérhető. A vágyak nyilvánvalóak, látható cselekedetek. A szándékok rejtve vannak, ez a különbség a rejtett és felfedett világok között. Az Ember célja hogy a rejtett szándékok szintjéről a felfedett szándékok világába lépjen

Érjük el az állapotot ahol a Teremtő az első: ha Hozzá fordulok azt Ő szervezte így. Csak a Teremtő cselekszik! Ő ébreszt mindent! Figyeljünk jól hogy érezzünk minden változást amit Ő bennünk okoz. Minden vágyam, gondolatom Tőle jön. Ha felébredtem, Ő ébresztett. Minden Tőle jön

A Természet törvénye alapján a fejlődő Emberiség (önzőség) egyre inkább Izrael felé fordul. Izrael állama azért jött létre hogy erősödő nyomás alatt legyen, a Zsidókat arra kényszerítve hogy beteljesítsék a Teremtés programját: egységükön keresztül mindenkinek példát mutatva

Ahogy a lelkek teremtésének terve kialakult, azok azonnal megjelentek tökéletes állapotban, hiszen a Teremtő-nek nincs szüksége cselekedetekre, amit kigondolt az azonnal megjelenik a lelkekben a legtökéletesebb formában, ahogy azok teljes hasonlóságot érnek el a Teremtő-vel.

Az egész Teremtés egyetlen gondolat. Mi ebben a gondolatban létezünk. A Teremtő mindent magában megteremt, megtervez, döntéseket hoz és azokat végrehajtja, összes cselekedetét a vágyott célhoz vezetve. A gondolatban van a terv, a cselekedet és a végeredmény. Ez a Teremtő terve.

A Szukkot alkalmával több ezer tanítványom Izraelből és a világ minden részéből összegyűjt központunk tetején. Kabbalisták írásait olvastuk, együtt étkeztünk, énekeltünk a Szukkot szellemében, hogy elérjük a belső egységet, ahol az egyetlen lélek érzi amint a Teremtő megtölti azt

Twitter

07 okt 2018

Gondolataim a Twitteren 2018-09-24

A zene korrigál, tisztít, felemel minket. Én olyan vagyok mint egy hangszer, összekavarodott húrokkal, hibás, hamis. Hirtelen a zene jön, belénk hatol, pontosan újra hangolva minket. Én ismét tiszta, tökéletes hangszerré váltam a “mennyei melódián” keresztül.

A hangok a Felső Bina szintjéről származnak, ennél fogva nem érzünk fenyegetettséget zenén keresztül. Képek, szavak ijesztenek, de zene nem kelt félelmet bennünk, még riasztó dobolás sem

Twitter

30 Sze 2018

Gondolataim a Twitteren 2018-09-19

Úgy tudjuk leellenőrizni vajon helyesen cselekedtünk-e, korrigáltuk magunkat, hogy az újabb emelkedések, zuhanások után érzem-e hogy pontosan kapcsolódom a Teremtő-höz: hogyan aspirálok Felé, mennyire van szükségem Rá, mennyire vágyok Neki elégedettséget adni a taszítás ellenére

Ítélet Napja: bűn bocsánat kérése a Teremtő-től azt jelenti hogy egyszerre mindenkiért kérek vezeklést. Akkor felfedezem hogy másokon belül létezik a Felső Erő mely mindenkit összeköt. Mivel én váltottam ezt ki kérésemmel teljes megbocsátást nyerek

Ítélet Napja: magamat ítélem meg, bírálom el, és bűn bocsánatot kérek a másokkal, Természettel szemben elkövetett bűnökért, amit a Természet integrált formája, a Teremtő ellen elkövettem, azáltal hogy nem azonosultam annak teljes összekapcsolt állapotával, kegyelmével

Mindenki, közös áldása a Teremtő áldása.

Ítélet Napja: azáltal hogy egységre lépek mindenkivel egyesülök a Teremtő-vel. Ezáltal bűnbocsánatot kapok és a Teremtő megtölti az egységet – lelkemet. Egység másokkal egységre vezet minket a Teremtő-vel. Ha mindenkiért kérünk bűnbocsánatot, azáltal vezeklünk a Teremtő előtt

Twitter

23 Sze 2018

Gondolataim a Twitteren 2018-09-12

Az Új Év fő parancsolata a kürt, Shófár megfúvása. Ez azt jelenti hogy felemeljük a Teremtő “képét”, fontosságát magunkban. Ebben a mértékben fedi fel az Ember a Felső Világot és a Felső Irányítást.

Csak úgy spirituális embrióvá, hogy teljesen lenullázzuk magunkat a Felső szint előtt. Egyébként lehetetlen beépülni a Felsőbe, mivel az embrió vágya ellentétes a Felsőével. Csak úgy épülünk be, fejlődünk a Felsőn belül, ha megszorítjuk tulajdonságainkat és elfogadjuk a Felsőt

Emlékeznünk kell, hogy összes gondolatunk, vágyunk, cselekedetünk csak a Teremtő-től jön, származik

A Shófár megfúvása arra hív fel, hogy felfedjük a Teremtő uralkodását magunkban és a világban. És ezt nem szabad elfelejteni, mely csak a Bina, az adakozás tulajdonságán, a Hasszadim Fényén keresztül lehetséges. Azon belül a Hochma Fénye, Gyönyörűség, a Teremtő felfedi magát

Az Új Év, és a Bíráskodás Napja (Yom Kippur) ünnepnapok, mivel bár az Ember ítéletet kap, közben a Teremtő nagysága, a Hochma Fénye megjelenik. Fel kell készítsük a Hasszadim Fényét, a korrekciót, adakozást. A Hochma Fényének Hasszadim Fényébe öltöztetése tökéletesség, Jó Nap

Twitter

17 Sze 2018

Gondolataim a Twitteren 2018-09-06

A spirituális embrió az aspiráció a Teremtő-vel való összeolvadásra, hogy megmaradjunk össze tapadva az egység egyetlen pontján, bármilyen körülmények, feltételek között. A spirituális szint magassága attól függ, milyen mértékű önzőség felett vagyunk képesek lenullázni magunkat

Embrió. A helyes cselekvés az amikor nem az számít mit érzünk az önző vágyon belül, hanem hogy a Teremtő-vel való összeolvadásra vágyjunk a fölött. Ebben az összeolvadásban nincsen “terület” csak egy pont, mivel a “területben” ott vannak az én önző, “jobb-bal” számításaim

Rosh Hashana a Teremtő tökéletességének, erejének felfedése, érezve az Ő abszolút uralkodását: Én vagyok az első, Én vagyok a végső, Én vagyok mindenhol. Ez az ahogy az ember a Világ Királyát elképzeli, és ez a személy spirituális útjának kezdete

A megszerzett szint nem tűnik el, hanem még erősebb élvezet iránti vágyat szül, a munkát még nehezebbé téve. A tegnapi elérés ma akadállyá válik. Ez a “segítség ellenünk”, segítve hogy egyre magasabbra emelkedjünk az értelem feletti hiten keresztül

A spirituális munka a vágy megszorításával kezdődik. A vágy fölé emelkedem, hogy azt célzottan használjam. A Teremtő adja az értelem feletti hitet és a vágy nem uralkodik felettem többé. Épp ellenkezőleg, én irányítom azt hasonlóvá válva a Teremtő-höz. A Kabbala innen kezdődik

A Teremtő csak a megszerzése iránti vágyat teremtette. Abban érzem ezt a világot. E világ fölé emelkedés a megszerzés iránti vágy fölé emelkedést jelenti, amikor a Teremtő-t, Felső Világot az adakozás vágyában érezzük. Majd a megszerzés felett cselekedve olyanná válunk mint Ő

Ma van az iskolaév első napja! Reménykedjünk hogy az iskola olyan hellyé válik, ahol a gyermek Emberré válik, megtanulva hogyan kapcsolódjon megfelelő módon másokhoz egyetlen rendszerbe, a Természet-hez hasonlóan. Ez garantálja majd a jó jövőt gyermekeink számára

A Felső Erő uralkodik mindenek felett. Nekünk csak éreznünk kell hogy a Felső Terv hatása alatt vagyunk, hogy elérjük az adakozás képességét a megszerzés (egó) felett, vágyainkat korrigálva. A munka az Új Év ünnepével kezdődik, a teremtés első korrekciójával

Rosh Hashana, Zsidó Új Év, az első kapcsolat a Felső Erővel, az első alkalom amikor felfedjük a Világ Királyát, amikor az Ember megérti hogy Ő uralkodik mindenek felett. Az egyetlen dolog amit tehetünk az hogy egyetértünk az Isteni Terv-vel. Minden csak az Emberen belül változik

Minden erőfeszítésünk arra irányul hogy megteremtsük az ideális feltételeket melyben felfedjük a Teremtő-t. Össze kell gyűjtsük Ádám rendszerének törött darabjait, kombinálva az adakozás, kölcsönös garancia és egymásba foglalás tulajdonságait oly módon hogy a Fény megjelenjen ott

Megformázzuk Ádám rendszerét és akkor az életre kel. Így élettelen anyagból létrejön a korrigált Ember, melybe a Teremtő az élet leheletét, élő lelkét lélegzi. Csodálatos lehetőségünk van arra hogy ezt ünnepeljük a Zsidó Új Év során. Rosh Hashana – az Ember teremtése, szülinapja!

A legnehezebb az első spirituális szintre való emelkedés, mivel meg kell változtatnunk természetünket a “megszerzése-egó-értelem” kombóról a spirituális “adakozás-hit” kombóra. Az ezt követő szinteken már “csak” hozzá adunk az “adakozás-hit”-hez, az “értelem-megszerzés” felett

Új társadalmat építünk, különleges helyet mely még soha nem létezett a világon. Csoportunk azért dolgozik hogy használja és felfedje a Kabbala módszerét, olyan korrekciókat végrehajtva, hogy a világ spirituális központjává váljon, pozitív példát mutatva a spirituális fejlődésre

A felebaráti szeretet egységen keresztül kerül kifejezésre, hogy érezzük, megértsük, beteljesítsük egymás vágyát. Ha az egység helyes, a részek tökéletes egészt alkotnak. A szeretet aspiráció mások vágyainak beteljesítésére, hogy értük éljünk. Így jön létre a tökéletes rendszer

Az életet az önzőségen belül sötétnek, szűkösnek érezzük. De azon belül van bennünk egy magzat a Felső Világból, a Bina, a Teremtő pontja. Ha mi megnöveljük azt, az a Keter méretére, 620x méretre nő. Akkor egyenlővé válunk a Teremtő-höz az Ő világában.

Twitter

09 Sze 2018

63 queries in 0,868 seconds.