Dr. Michael Laitman

nők

Ha betöltetlen vagy és üres

laitman_276_02

Abban a pillanatban, amikor egy nő úgy érzi hogy nagyon betöltetlen, üres, ez a jele, és valódi feltétele a spirituális fejlődés valódi kezdetének, habár a mi világunkban ez gyengeségnek tűnhet. A spiritualitásban minden fordítva van: minél nagyobb a vágy, annál nagyobb az előrehaladás. Mindannyian a saját magunk vágyaitól függünk. Amikor ezek a helyes irányba állítanak minket akkor rendelkezünk a siker kulcsával.”

Részlet – Napi Kabbala Lecke: Rabash írásai – 2011.03.04

KA

27 Már 2015

Nincs semmim, ha mindenem megvan

Laitman_421_01

“Amikor már megvan mindenem, kivéve, ami a legfontosabbnak és legértékesebbnek tűnik pillanatnyilag a számomra, akkor lényegében semmim nincs. Ez a helyes vágy, ami egy nőn belül létezhet.”

Részlet Dr.Michael Laitman -nőkről szóló beszédéből- 2011.03.06

KA

27 Már 2015

A Zair Anpin önmagában teljes

laitman_273_01

Malchutnak kapcsolódnia kell a Zair Anpinnal  A Z”A önmagában teljes, miközben a Malchut hordozza az összes vágyat önmagában.”

Részlet Dr.Michael Laitman -nőkről szóló beszédéből- 2011.03.08

KA

27 Már 2015

Miért változik állandóan egy nő?

 

Laitman_707

Kérdés: Miért változik állandóan egy nő?

Válasz: Egy nő számtalan változást tapasztal meg, mivel ilyen a női természet, a kapni akarás amelyben a Reshimoi (spirituális génjei) folyamatosan változnak és pontosan ezen a változások miatt képes előre haladni a nő.

Dr.Laitman -beszédéből- 2010.09.10

KA

27 Már 2015

Milyen legyen az én vágyam?

rav (61)

Kérdés: Milyen legyen az én vágyam és hogyan kell kifejeznem azt?

Válasz: Úgy kell érezned, hogy nem hiányzik semmid, egy erős vágyon kívül, mely a Teremtő feltárására irányul, aki a szeretet és adakozás ereje és közöttünk lakozik. A valóságban már Ő itt van, de rejtve van előlem. Az egyetlen mód, hogy érezhessem ezt, ha lenne egy erős sóvárgásom egy vágyam, hogy pontosan olyanná váljak mint Ő. Önmagam által azonban képtelen vagyok elérni ezt. Függetlenül attól, hogy van erre egy hatalmas vágyam egy nagy igényem sóvárgásom, hogy olyan legyek, mint Ő, és hogy az összes férfivel és nővel kapcsolatban legyek a világon.  Majd ezen ponton meglátom, hogy még csak a jó irányban sem vagyok és kérem a korrekciót ami megváltoztat engem, hogy a vágyam tartalmazza a spiritualitásra irányuló hiány minden elérendő állapotát.

Ha a nőről úgy beszélünk, mint spirituális vágyról (Hissarionról), akkor a spirituális hiányról beszélünk. Nem szabad elfelejtenünk, hogy a Templom lerombolását nők okozták. Nem azért mondom, hogy a nőket hibáztassam, azért mondom, mert ők birtokolják a hatalmas vágyakat, azaz hatalmas edényeket. Ha képtelenek vagyunk feltárni a női vágyakat, akkor nem leszünk képesek elérni a korrekciót. Ezért amikor valaki felteszi a kérdést ” Milyen legyen az én vágyam és hogyan kell kifejeznem azt?” akkor a vágy pontosan az, – ami le van írva minden cikkünkben- ez a spiritualitásra, az adakozásra és a szeretetre irányuló vágy, a vágy az egoista vágyak fölé emelkedésre.”

Részlet  Beszélgetés Dr.Michael Laitmannal A nő spirituális fejlődéséről 2008.07.03

KA

27 Már 2015

Mit jelent a “nő” a spiritualitásban?

laitman_572_02

A mi egész világunk, a Nukva (arámi nyelven: nőnemű) által van vezetve, a nők által, a Hissarion-on (vágyon) keresztül, ami a  Nekev (hiánynak a helye), ami maga a Nukva. A nők rendelkeznek a hiánnyal, míg a férfiak szerepe, hogy azt kitöltsék. Ahogy mi tanultuk a spirituális Kli (spirituális edény) tartalmaz egy nőnemű részt, amit Aviutnak (vaskosságnak) nevezünk és egy hímnemű részt, amit Massachnak (szűrőnek) nevezünk. A nő a befogadásnak az edénye, az edény a Fény megnyilvánulásának számára, míg a férfi az az edény, amely bevonzza a Fényt.

                                                                                 

Megakongresszus 4-ik leckéjéből, 2010.01.24

KA

27 Már 2015

RAV LAITMAN A NŐK SZEREPÉRŐL

10703605_736913716344432_5858171546058855806_n

A nő szerepe ebben a világban – nagyon komolyan mondom, amit mondok –, a nő szerepe ebben a világban sokkal fontosabb, mint az összes többi szerep, mert az edényt, amelyet fel kell tárnunk ahhoz, hogy az általános valóságot érzékelhessük, nőnek hívják. A neve Shekina.

Miért? Mert ez az edény fogadja be a Fényt. A férfi vonzza a Fényt erre a világra, de aki befogadja és feltárja azt ebben a világban az a nő. Aki feltárja azt, hogy hogyan érzékeljük azon erők teljes rendszerét, amelyek ebben a világban működnek, hogy ne térjünk le az útról, hogy a jót érzékeljük, az maga a női rendszer, a nő.

Ezért a nők, akik arra vágynak, hogy ez a Legfelső Erő az egész világ számára feltáruljon, ezzel a vágyukkal magasabb rendű munkát végeznek, mint a férfiak, mert a nők magát a hiányt idézik elő, a vágyat, hogy mindez megtörténjen. Ennélfogva a világ női része, bár le van gyengítve, úgymond – rejtettebb, nyugodtabb –, mégis sokkal fontosabb a következő nemzedék szempontjából, hogy életet adjon a fiúknak, hogy felépítse a családot, az életünk alapját, ahol a férfi megszülethet, fejlődhet, és élhet! Hol van mindez? A családban. A család maga a nő.  Ő szervezi meg és csinál mindent.

A Spiritualitásban ugyanígy van ez.  Nem igazán látjuk és értjük ezt. A Spiritualitásban ez a két erő: a férfi és a nő együtt vannak, és ugyanúgy harmonikusan kell együttműködniük, mint ebben a világban. És igazából ezt a Spiritualitásban tanuljuk meg, hogyan kell működnünk ebben a világban is, hogyan kell együttesen fejlődnünk.

Nagyon boldoggá tesz, ha nők vannak a csoportjainkban. És ha több a nő, mint a férfi, akkor ez a tény a csoport stabilitásáról árul el valamit. Ha a csoportban több a nő, ők erőt, alapot, egyfajta platformot képeznek, azt a bázist, ahonnan a csoport fejlődése elindulhat.

A férfiak túlságosan el vannak foglalva a sokféle hullámzással, mindenféle problémával és zavarral. A nő egy sokkal stabilabb rész, sokkal megbízhatóbb, sokkal erősebb, és ezért minél erősebb a női rész, bizonyos, hogy a csoport annál inkább elkezd fejlődni, és minden jól alakul majd. Ezért tesz boldoggá, hogy olyan sok nő van jelen itt.

(Argentin Kongresszus, Második Lecke, 2009. augusztus 9.)

KA

27 Már 2015

Női Kapcsolati Körök

10620635_373888556093631_5309494830188513688_n

Kérdés

A nők egy nagyon erős barátok találkozóját vezényeltek le. Ez nem volt egyszerű. Hatalmas erőfeszítést kellett tennünk, hogy érezhessük a kapcsolatot közöttünk. Hogyan fókuszáljuk ezt a kialakult kapcsolatot a férfiakra most, annak érdekében, hogy velük is kapcsolódhassunk?

Válasz

A nők sokkal nehezebb állapotokon mennek keresztül, mint a férfiak, és ez nagyobb erőfeszítést jelent a számukra. Én valóban nagyra értékelem ezt az erőfeszítést, és nagy reményeim vannak a nőkben. A férfiak sikere nagymértékben függ a nőktől, azonban a nőknek sokkal nehezebb összekapcsolódni, így tehát valóban örömmel tölt el az erőfeszítésük.

Abban a pillanatban, amikor a nők helyesen képesek kapcsolódni egymáshoz, felfedezhetik a hidat a férfiak felé. Ezen a módon, egy nőként kapcsolódnak egymáshoz, amely készen áll, a férfiakkal való összekapcsolódásra. Azonban először el kell érni, egy jó, erős kapcsolatot egymás között.

A nőknek sokkal nehezebb egymással összekapcsolódni. A férfi szabadnak érzi magát, mint a szél, amely nem kötődik egyetlen helyhez sem. A nőt viszont „otthonnak” is nevezik, ami arra utal, hogy nagyon individuális karaktere van, törekszik arra, hogy legyen valami, ami csak az övé, saját otthona, családja. Ezáltal a nők közötti kapcsolatnak darabokra kellett törnie, amely által elszeparálódtak egymástól, és ez sokkal nehezebb helyzetet teremtett, mint a férfiak esetében. Láthatjuk, hogy a férfiak között a barátság sokkal teljesebb, mint a nők között. Ez maga a természet.

Ez egy nagyon nehéz munka tehát, és én nagyra értékelem, azonban könnyen megoldhatjátok, ha a női természet fölé emelkedtek. Nem kell a saját hibáinkba vájkálni, hanem tovább kell lépni és felemelkedni a jóhoz a kapcsolathoz.

Amikor a nők képesek összekapcsolódni, elérik a képességet a megértésre, a szív és az értelem vezérli őket abba az irányba, hogy milyen módon segíthetnek a férfiaknak.  Ideáig nem tudtatok segíteni a férfiaknak, mert először egymással kell összekapcsolódnotok.

A múltban volt egy fejlődési szint, ahol a nők nem tudtak egymással összekapcsolódni, így minden nőnek a saját emberét kellett csak támogatni. Azonban új korszak kezdődött, ahol a férfiak egymással összekapcsolódnak, és a nők is képesek erre egymást között. Később pedig látni fogjuk, hogyan formálódnak a körökön belül körök.

Mindeközben nekünk csak a kapcsolaton kell dolgoznunk, nem kell sem a múltba, sem a jövőbe tekintgetnünk. Ma, a munkánk lényege, a férfiak és a nők egymás közötti kapcsolatának kiépítése, annak érdekében, hogy elérjük a kölcsönös garanciát a körökön belül.

ford:kn

KA

18 dec 2014

A Tükör – Kongresszus ereje

A tükör-konferencia ereje

Kérdés: Milyen erő van a tükör-konferenciában?

Válasz: Ha van egy jó női csoport, erős, összetartó, őszinte és nyílt, ők képesek érezni az egységet, ahogy egyre közelebb kerülnek egymáshoz egy ilyen Tükör – Kongresszus alkalmával. Nem csak összejönnek, hogy egymást nézzék; egyesülni képesek egymással. Ezután lesz egy “antennájuk”, amelyikkel megfogják az ottani érzésüket. Máskülönben, hiába hallgatják a leckéket, hiába néznek műhelymunkákat és előadásokat, nem fogják érezni a belső késztetést, a töltést, a szeretet melegét, a Fényt, ami elvileg közelebb hoz bennünket, megszüntet és szétrombol minden falat közöttünk. Ha nem törekednek az egységre maguk között, nem lesznek képesek miránk hangolódni.

A legfontosabb feltétel, hogy ugyanazt a hangulatot hozzák létre, bárhol is legyenek, mint amit mi hozunk létre a mi általános Kongresszusunkon. Ezután a formaegyeződés törvénye szerint nem fogják érezni a távolságot és ugyanabban az állapotban fognak lenni velünk.

Kérdés: Hogyan tudok egy boldog légkört teremteni és egyben komolyságot a Tükör-Kongresszus során?

Válasz: Ez nem számít. Ugyanazt a dolgot fogod érezni, mint amit mi: ugyanazt az állapotot, ugyanazt a spirituális intenzitást és a feljutás érzését. Meg kell értenünk, hogy a világ egyre csak gyorsul, ahogy a Kabbalisták ezt megjósolták; minden pontosan úgy alakul. Feltétlenül fel kell emelkednünk egy jó szintre, mert a világnak szüksége van erre. A világ elvesztett a kontrollját, nincs semmi amire törekedne, nincs semmi amiért élnie kellene; olyan ez, mint egy felfüggesztett állapot.

És most meg kell mutatnunk a világnak az erőnket, azt, ami minket hajt egyre csak előre, hogy miért is érdemes élni; léteznek csodálatos szándékok és lehetőségek; sőt, egy fényes jövő áll nyitva előttünk. Mi is képesek vagyunk mindezt észrevenni, minden csak rajtunk múlik, nem valaki máson! Korlátlan lehetőségeink vannak. Végtére is, mi vagyunk a saját állapotunk mesterei, és a világ követni fog minket.

2013-01-06, Virtuális lecke

SzL

11 jan 2013

A Női Kongresszus: Mit tehetnek a kisgyermekes anyák?

A Női Kongresszus: Mit tehetnek a kisgyermekes anyák?

Kérdés: Tegyen a kisgyermekes anya erőfeszítést, hogy fizikailag is jelen legyen a konferencián?

Válasz: Azt javaslom azoknak a nőknek, akiknek kis gyermekük van otthon, hogy ne vegyek részt az általános konferencián, inkább a a Tükör-Kongresszusra menjenek el, amelyeket helyben tartanak, ugyanabban a városban, ahol élnek, így ha kell gyorsan haza tudnak érni, akár egy fél óra vagy egy óra alatt.

Ha nagyon kis gyermekük van, akkor jobb lehet néhány nőnek, ha valakinek az otthonában gyűlnek össze, így nem lesznek távol a gyermeküktől; máskülönben nyugtalanságot éreznének szívükben, nem érdemes ezért kockázatot vállalni. Azonban ha már a gyermek idősebb, és a férjre vagy a család másik tagjára rá lehet bízni, az már egy másik kérdés.

Nem kell bármi áron eljönni a Kongresszusra. Fogunk szervezni ilyen összejöveteleket még, és lesz még lehetőség részt venni azokon, ugyanis a gyermekek az idő alatt mindig egy kicsit felnőttebbek lesznek.

2013.01.06, Virutális lecke

SzL

11 jan 2013

76 queries in 0,630 seconds.