Dr. Michael Laitman

szeretet

A szeretet ereje

laitman_435

Egyetlen igazi hajtóereje van a teremtésnek, a Szeretet. A hatalmas világmindenség minden atomja, fűszála, élőlénye a Szeretet által került megformálásra, a Szeretet gondoskodik róla, és a Szeretet vezeti haza, a Teremtőjével való összeolvadáshoz. A Szeretet mindent felül múló ereje létrehozta saját ellentétét, hogy ezáltal teremtményeinek szabad választást adjon, hogy a maguk erejéből jussanak el ahhoz a döntéshez, hogy csak a Szeretet az egyetlen, igaz alternatíva a létezéshez. A Szeretet Minden… Az ember arra teremtetett, hogy ne csak feltárja és saját minőségévé emelje a Szeretet, hanem hogy megtalálja annak Végső Forrását.

Ka

19 aug 2015

Nincs semmi, ami nem a Teremtőtől ered

Ezek csodálatos ellentétek

Ha valaki tényleg szíve mélyén átéli, hogy egyetlen cselekedet, jelenség nem létezik a mi világunkban, amelyik ne a Teremtőtől eredne, azaz elfogadja annak a bölcsességnek az igazságát, hogy “nincs más Rajta kívül,” az gyűlölhet és elutasíthat bármit vagy bárkit  ebben a világban?… Az egyetlen, amit elutasíthat és gyűlölhet, az a saját magában megnyilvánuló egó…

Kivonat a reggeli leckéből 2014.07.09

KA

09 Júl 2014

Hinni a Teremtő nagyságában

Hinni a Teremtő nagyságában

Kérdés:

Mit jelent az, hogy hinni a Teremtő nagyságában? A hit, ez egy olyan eszköz, mint egy tudós, aki képes tudomásul venni egy másik tudós kísérletét?

Válaszom:

A mi világunkban a “hit” fogalma sok helyen van használva: “Én hiszem”, Én hiszékeny ember vagyok “, és így tovább. A Kabbala Bölcseletében, a “hit”-nek más a jelentése. A hit egy érzés.

Mert minden, amiről a Kabbala Bölcseletében beszélünk, az két erő: a megszerzés és az adakozás, azaz a vágy és a Fény (a kitöltése). Sőt, a vágynak az ereje az “Egyenes Fény” négy állomásán keresztül érvényesül az edény felé.

Miért nevezzük az egyiket a létező erőből, Fénynek és nem örömnek? Mivel a Fény befolyásolja a vágy fejlődési szakaszait, amelyet még nem érzékelünk, mint öröm, mint kitöltés. De mind ezt a Fényt teszi. Tehát nincs olyan fogalom, mint “hit”.

Mit jelent az, hogy én hiszek valamiben “? Valamiben, amit nem értek, absztrakt, érzékelhetetlen? Nem. Mi mindig az edény szempontjából beszélünk (vágy), abból a szempontból, amit a vágy érez.

A legfontosabb a hatalmas erőnek az érzése, amely megteremtett és kontrollál engem, ennek az érzékelése, mint jó, mint adakozó. És ezt az érzékelést nevezzük “a hit”-nek.

Ezen kívül, a hit az adakozás és a szeretetnek a tulajdonsága, mert érzem az erőt, amely megteremtett engem, érzem önmagamban ugyanazt a tulajdonságát az adakozásnak és a szeretetnek. Egyébként, nem is érezném ezt az erőt, mert minden csak akkor érzékelhető, ha formaazonosság van: abban a mértékben, ha van valamilyen tulajdonságom, én érzem ugyanazt a tulajdonságot, mintha rajtam kívül lenne. Bár nincsen olyan, hogy “rajtam kívül”, minden mindig bennem létezik.

Már kezdettől fogva meg kell értenünk, hogy ha valamit érzünk, csak azért van, mert van bennünk egyfajta azonosság, egyezési mérték. Lényegében, mi érezzük magunkat! Ez a kérdés összességében azért van, hogy megváltoztassuk saját magunkat, és akkor másnak kezdjük el érezni magunkat, spirituálisabbnak.
Hinnem kell, a Teremtő nagyságában, éreznem kell, a Felső nagyságának az erejét, amely megteremtett mindent, ural és kitölt mindent.

2013.08.25, Az orosz nyelvű stúdió leckéjéből, “Kérdések és válaszok”

Ford: B S
Szerk: Sz I

13 Sze 2013

A mozaik lelkem

A mozaik lelkem

A jelenlegi valóságban én érzem magam, a rokonokat, a csoportot, a többi csoportot, az államot és a világot, amely kompatibilis az Aviut (a vágy “mélysége”) öt szintjével, a gyökér szinttől a négy fázisig.

Általánosságban, ez a valóság a lélek, vagy más szavakkal a megszerzési vágy, de a kijavított formában. Most, darabokra tört, de a kapcsolatok korrekciója által én rekonstruálom egy szerkezetté, egy vággyá, a “Malchut az Eyn Szof”-á (∞). És akkor a “Eyn Szof Fénye”, vagy a Teremtő (NRNHY) (Néfés, Ruách, Nésámá, Hájá, Jéhidá) kitölti ezt a lelket.

A mozaik lelkem

Nincs ennél semmi több, és ez az egyetlen dolog, amiről a Kabbala beszél, a vágyak korrekciójáról, amelyek eltávolodva, tűnnek fel nekem, ilyen vagy olyan, mértékben. Így egy fiktív külső kép jött létre számomra, a csoport a barátaimmal, és én közelebb kell, hogy hozzam őket hozzám. Ez a mi munkánk.

Itt az én lelkemről van szó, az én örök spirituális edényemről, amelyben létezem. Vajon tovább akarom érezni ezt a fizikai létet, ahol most vagyok? Benne az “énem”- ben? Ha ki akarok törni, el kell kezdenem, a lelkem korrekcióját, hogy összekapcsolódjak vele, élni benne, akkor egyé kell összegyűjtenem ezeket a részeket Ezek a részek a mindegyikünkben, létezik. Így dolgozom, ez által leküzdöm, az egómat, azért hogy csatlakozzak a barátokkal, és a lelkem részeivel.

Én figyelmen kívül hagyom a külső formájukat, szóval, nem nézem az arcukat, hanem csak a lélek részeit. Az egész külső forma le van semlegesítve, azáltal, hogy dolgozom a szeretettel a gyűlölet helyett.

2013.07.25, Báál HáSzulám, “Béke a világban”

Ford: B S
Szerk: Sz I

08 aug 2013

Az Egó gonoszsága a gyűlölet röntgenében

Az Egó gonoszsága a Gyűlölet röntgenében

A szeretetet megvizsgáljuk a gyűlöletet felett, ami felébred a személyben a gonosz forrásával szemben, ha képes szeretni a szenvedés forrását a rossz érzése ellenére. Ehhez le kellene választania magát a gonosztól, attól a helytől ahol érzi a szenvedést, mint a természete, amely nem hozzá tartozik. Azaz, leválasztja magát a saját természetétől.

Ez egy nagyon érzékeny pont amiről most beszélünk. A szokásos egoista természetemben gyűlölöm aki meghívja bennem a szenvedéseket, a gonosz forrását. Mi sokszor a gyermeket, aki ütést kap az asztaltól, megnyugtatjuk azzal, hogy üssön vissza az asztalnak. Ez a természetes állati, ösztönös reakció.

A spirituális munka az ember  korrekciójáról beszél, és az összes korrekció csak azzal a feltétellel történhet meg, ha rosszul érzem magam, vagy valakitől rosszat érzek, és meg kell értenem hogy csak a szeretetet és jóságot kapok. Tehát mindenezek a fájdalmas jelek nem a gonosz a forrására utalnak, nem a forrásra, amelytől a gonosz származik,  a gonosz a forrása bennem van, az a hely ahol érzem a gonoszt, az én gonosz hajlamomban.

Mert pontosan benne érzem a szenvedéseket, a rossz kapcsolatokat, és ez amiről le kell válasszam magam, egy “Másách” -ot (képernyő), egy “cimcum” -ot (megszorítást) kell képeznem, akkora mértékig hogy képes legyek átváltoztatni a gonoszt egy ellentétes állapottá.

Ez olyan, mintha egy öt fogásos étellel terített asztal előtt állok, és minden étel íze borzalmas, büdös, rothadt, egyszerűen ehetetlen. Ez nem csak egy kicsit sós vagy túl fűszeres, de valójában mérgező. Nekem korrigálnom kell a megszerző edényemet, ezeket az ételeket, ami már kezdettől fogva lehetetlennek tűnik. Ez, ahogy mi közelebb jövünk az edények korrekciójához, amelyben érezzük a gyűlöletet, és onnan képesek legyünk eljutni a szeretethez.

2013.04.03, Felkészítés a reggeli leckéhez

BS

06 ápr 2013

Az embereknek a kiválasztottakra van szüksége

Az embereknek a kiválasztottakra van szüksége

Kérdés:

Hogyan kerekedhetünk felül a terjesztésben az emberek negatív hozzáállásán, mivel nem szeretik a kiválasztottakat?

Válasz:

Alkalmasint az emberek nem szeretik a kiválasztottakat, de szükségük van rájuk. Ha az emberek felé szeretettel nyúlsz, mint egy orvos a pácienshez, és a gondoskodás aurája sugárzik belőled, az emberek nem fognak hanyagságot vagy arroganciát érezni. Helyesen értenek meg téged.

Úgy kell bánnod velük, mint a kisgyermekkel, akit szeretsz, és a szereteted megköveteli, hogy alattuk légy. Ez azt jelenti, hogy az ő vágyuk irányít téged. A gyerekek érzik, hogy hatalmuk van a felnőttek felett, aki egyrészt a hatalom számukra, és másrészt el kell lássa őket mindennel. Tehát minden attól függ, hogy hova helyezzük magunkat.

2012.12.o9, A Novoszibirszki Kongresszus 6. leckéjéből

FG

03 jan 2013

Előre a szeretetért

Előre a szeretetért

Kérdés:

Mit fog velem tenni mások szeretete? Miért szeressem őket?

Válasz:

Először is, nem arról a szeretetről van itt szó, amit azok iránt érzünk, aki közel állnak hozzánk, vagy a szerelmünk iránt. Sokkal inkább arról a szeretetről beszélünk, amit valaki olyan iránt érzünk, aki teljesen “semleges” számunkra. Ekkor kezdünk el egymáshoz kapcsolódni egy közös spirituális cél érdekében, amit nem érhetünk el a kölcsönös összekapcsolódás nélkül.

Útban a célhoz kölcsönös ellenszenvet érzünk, egészen addig, míg az igazi gyűlöletté nem válik. Ezzel a gyűlölettel dolgozunk, a “szív megkeményedését” érezzük minden egyes alkalommal. Néha fellángol a szeretet, majd visszazuhanunk újra a gyűlöletbe. Megtapasztaljuk az állandó emelkedéseket és süllyedéseket, mi több, főleg idegenkedést és gyűlöletet.

Így folyamatosan közömbösséget erőltetünk magunkra, ami lehetővé teszi, hogy egy külső látszatot fenntartsuk, még akkor is, ha az sehova sem vezet. Ez egy rossz állapot, egy “halott” állapot, amikor a barátok nem akarnak közelebb kerülni egymáshoz, és méghozzá azért nem, mert félnek, hogy feltárul közöttük a gyűlölet. Azonban a gyűlölet nélkül lehetetlen előre haladnunk a szeret felé, és akkor már csak a közöny marad számunkra.

Idővel azonban úgy döntünk, hogy egyszerűen nincs más választásunk: “Le kell hunynom a szememet, nem számit hogyan, de elkezdek a szeretet felé menni.”

Kérdés:

De mégis mi kényszerít, motivál engem ekkor?

Válasz:

El akarod érni a célt. Ez a vágy kényszerít és motivál téged, feltéve természetesen, hogy nem csapod be magadat. Ha becsapod saját magad, egyszerűen csak pazarold az idődet. Szóval bele kell nézned a lelkedbe és megválaszolni, hogy “El akarod érni a célt, azaz a Teremtőt, az adományozás tulajdonságát? Ha igen, akkor a barátok és a csoport számodra lett előkészítve, lépj be közéjük. Azonban ha nem, akkor egyszerűen csak menj haza.

Tilos tevékenységünket rutinba fojtani, tilos elfogadni azt a tényt, hogy a holnap, majd a holnap után ugyanolyan lesz, mint a mai nap. Mit gondolsz, a felsőbb Fényt az abszolút pihenés állapota, és azzal, a vágyaink által, edényeinkben képesek vagyunk megváltoztatni a valóságot. Semmi sem fog történni, ha nem teszel érte. Izraelnek nincs “vagyona”. Mindazok akik a Yashar-El útját követik (egyenesen a Teremtőhöz) ténylegesen építik a saját “vagyonukat,” a Fényt, amit Fentről csepegtetnek, öntenek.

2012.12.16, Napi Kabbala leckéből, “A Kabbala Bölcselete és a filozófia”

SzL

01 jan 2013

Szeretethez húzva

Szeretethez húzva

Az egész világ egy erő és nem anyag. Tehát a gondolatok erejének és a barátokhoz való hozzáállásodnak adsz jelentőséget. Másokhoz való hozzáállásod által korrigálod és változtatod meg a világot. Senki sem állhat ennek az erőnek az útjába. Ha egész nap és éjjel arra gondolsz és azon aggódsz, hogy milyen a kapcsolatod a barátaiddal, és hogy ennek számunkra, a világnak és a Teremtőnek jót kell hoznia, akkor te egy nagyon erőteljes tettet viszel véghez, amit semmi mással nem lehet összehasonlítani.

A gondolat ereje, a vágy ereje a legfontosabb dolog. Ha ezt a teremtés céljának megfelelően aktiválod, akkor sokkal erőteljesebben befolyásolod a dolgokat, mint egy átlagos ember.

Kérdés: Lehet ezt bizonyítani?

Válasz: A lényeg, hogy nem akarom magamnak bizonyítani. A bizonyíték egoisztikus magabiztosságot adna nekem, míg én az ellenkezőjét akarom, adakozni akarok a barátoknak, ezen erők használatával, úgy, hogy nem láthatom az eredményt. Segíteni akarok, kapcsolódni, szeretni, de nem azért, hogy jutalmat kapjak.

Végül is valami másra van szükségem: készen állok, hogy a barátokhoz való hozzáállásommal fizessek, hogy felfedezzem az egyetlen dolgot – kinek a parancsát teljesítem? Fel akarom fedni a Teremtőt és elégedettséget adni Neki ezáltal.

Aztán, el kell rejtenem az eredményt, így a jutalom nem veszteget meg engem. Így elérem azt a pontot, ahol az adakozás kezdődik.

Kérdés: Miért nem vonz ez engem?

Válasz: Mert ez az igazság ellentétes velünk.

Kérdés: Tehát hogyan haladhatok?

Válasz: Apró hazugságokkal az út minden lépésénél. Elrejted az igazságot magad elől és úgy teszel, mintha az vonzó lenne számodra és valamilyen jutalmat adna neked.

Kérdés: Mi vesz rá engem, hogy egész nap a barátokra gondoljak?

Válasz: A fontosságuk felismerése: “Ebből hasznot húzhatok, elérhetem a spiritualitást; egyébként az egész életem teljesen fölösleges. Valamit el kell érnem az életben.” Azt mondja: “Érezd és lásd, hogy Isten jó.” “Hát hol van Ő? Hogyan érezhetem őt? Sikerülnie kell délutánig, nem számít mi történik…”

Azt mondták nektek: “Ha aggódsz a barátokért, ha meghajtod fejed előttük, ha csatlakozol hozzájuk, akkor felfedezed a spiritualitást.” Te készen állsz erre; képzeld el az ízlésednek megfelelő jutalmat, amint azt mondják: “Egy gyermeket a saját útjának megfelelően nevelj.” Képzeld el a spiritualitást, mint egy vonzó, nagyszerű teret, ami lebeg a térben, erőket, és ezek magukhoz húznak.

Mindenki a saját képét festi meg. Kérj meg egy barátot, hogy magyarázza el a célt és annak fontosságát neked. Éreznünk kell a szeretet érzését: kérd azt.

2o12.12.18, Napi Kabbala lecke 4. részéből, “A Kabbala Bölcsessége és a filozófia”

FG

31 dec 2012

A szeretet szemével nézni a környezetet

A szeretet szemével nézni a környezetet

Baal HaSulam, “ 50. levél”: Egy boldogabb jövő, régen várt irányító eszméje, Isten akarata szerint közelít felénk. Nagyon sóvárgok és vágyom, hogy testileg és lelkileg egyaránt közelebb legyetek hozzám. (Ami azt jelenti, hogy ti közeledtek felém, és nem én felétek, mivel ez lehetetlen és hasztalan is lenne.)

Milyen kár, hogy az utolsó Tishrei alkalmával, – bár ez a jóakaratnak egy nagyszerű pillanata volt – nem voltatok mellettem… olyan szomorúságot éreztem tavaly emiatt, hogy el sem tudom mondani. Ennek az oka a büszkeség, amely közétek lopódzott… és az ugyanilyen mértékű, közöttetek lappangó gyűlölet… világos, hogy ha bárkit gyűlöltök a csoportban, az világos jele annak, hogy irántam sem érzitek az abszolút szeretetet.

Ezek a sorok, az abszolút szeretet törvényei alapján íródtak meg, az összetartozás törvénye alapján, mint egy családban, ahol nincs kicsi vagy nagy, hanem sokkal inkább a mindenkit összekötő szeretet törvénye érvényesül, és ez mindenkire egyformán érvényes. Tehát mindenkinek fel kell emelkedni a saját kritikai megnyilvánulásai fölé, annak a mondásnak megfelelően, hogy „aki másban a hibákat látja, az valójában a saját hibáival szembesül.” A szeretet szemén át senki nem láthatja önmagánál rosszabbnak a másikat. Ha a szeretet törvényének megfelelően kapcsolódunk össze az értelem felett, akkor képesek vagyunk mindenkivel egyforma módon, helyesen kapcsolódni.

Ha van különbség a csoport tagjai között, ez a hiba jele.

Vannak jobb és rosszabb időszakok, kényelmesebb és kényelmetlenebb periódusok. Bár egyfelől a Kabbalisták felülemelkedtek az időn, téren és mozgáson, a saját, egyéni létezési idejűnek megfelelően ők is keresztülmentek ezeken az említett időszakokon, és az általános időszakok is befolyásolták őket. Ezért beszélhetünk általános formában jobb és rosszabb időszakokról.

A Felülről való felébresztésnek is van általános időszaka, amelyben egyszerűbb felébredni alulról. Tehát meg kell próbálnunk nem elveszteni az ilyen lehetőségeket, melyeket Felülről kaptunk az alulról való kapcsolódáshoz a felébredéshez. Különben ez elutasításnak tűnne.

Két irány van a közelebb kerüléshez, minden csoporttag közelebb kerül egymáshoz megkülönböztetés nélkül és valamennyi tanuló pedig közelebb kerül a tanárhoz. Itt minden a belső képeinknek megfelelően kerül megvizsgálásra, amely kép a büszkeségünk eredménye és amilyen mértékben előrehaladunk, az értelemfeletti hitben értjük meg, hogy a Teremtő az, aki minden nehézséget az utunkba állít. Mindent, mindenki a saját nézőpontjának megfelelően vizsgál meg, azaz azon a módon, amit képesek vagyunk látni, ezért soha nem is látjuk az igazságot, azonban az erőfeszítéseink által, ahogy az értelemfeletti hit állapotába igyekszünk kerülni, magunkra vonjuk a Reformáló Fényt, amely által elnyerjük az igazság megpillantását.

2o12.12.23, Felkészülés a reggeli leckére

forrás: http://laitman.com/2012/12/seeing-the-environment-through-eyes-of-love/

lekt: kn-

31 dec 2012

“Jöjj és Lásd” az új önmagad

“Jöjj és Lásd” az új önmagad

Kérdés:

Mit jelent azt, hogy “a Tóra hatást gyakorol magadra, jutalmad a Teremtő arcának felfedése?”

Válasz:

A Tóra a gonosz hajlam korrekciójának módszere, ahogy az mondva van: “Megteremtettem a gonosz hajlamot, és megteremtettem a Tórát hozzá, mint egy fűszert,” vagyis megteremtettem a Tórát, mint egy eszközt, a gonosz hajlam kijavításához. Annak érdekében tanulok, hogy levonzzam a Fényt, ami a felsőbb szinteken van rejtve, a Fényt, ami reformál, ami a Tórában van. Végtére is, remélem, hogy a Fény megváltoztat engem és egy új elmét és egy új szívet ad számomra, így mindenem új lesz annyira, hogy én már nem ismerek önmagamra.

Azonban a legfontosabb dolog az, hogy az új “én” állapotban a Teremtő fel lesz fedve számomra. Ez azt jelenti, hogy a szeretet és adakozás ereje fog irányítani engem. Így annak érdekében, hogy megvalósítsam ezt, “használnom kell magamon a Tórát”. Nem azért, hogy valamiféle absztrakt tudást szerezzek meg, hanem azért, mert ahhoz az anyaghoz akarok csatlakozni, amit tanulok. A tudás által érjük el a kapcsolatot.

Az adakozás és szeretet ereje magamban nyilvánul meg, ami a Teremtő tulajdonságát jelenti, amin keresztül megismerem Őt, ahogy mondva van: “a cselekedeteidből ismerünk meg téged.” Mi nem ismerjük az Ő valódi lényegét, mint ahogy nem ismerjük az elektromosság lényegét sem, a saját lényegünket, vagy a levegő lényegét. Csak a saját benyomásainkat ismerjük ezekről a jelenségekről, amiket úgy hívunk, hogy “elektromosság”, “levegő”, “körülöttünk lévő világ”.

Szóval a Felsőbb erőt nevezzük Teremtőnek (Boréh), ami azt jelenti, hogy “jöjj és láss”, egy bizonyos tulajdonság, ami bennem nyilvánul meg… Amíg én “jöttem és láttam” ezt, úgy hívom ezt a formát, hogy a vágyak megnyilvánulása a Teremtő élvezetére. A célom az volt, hogy Őt elégedetté tegyem ezzel a kinyilatkozással.

A “Tóra használata” azaz az erőben történő minden cselekedet, amikor is teljesíted a kabbalisták tanácsát: tanulni és dolgozni a csoportban. A cselekedet csupán a csoport összegyűjtése és azon belül a tanulás megszervezése. Minden más a szándékban létezik. Mindez van “Tóra gyakorlásának” van nevezve, szabályok alapján: “Ne tedd azt a barátoddal, amit magaddal sem tennél ”és “Szeresd barátodat, mint saját magadat”, minden a Teremtő szeretetének elérése érdekében.

Ezek az elvek nem csak a Tóra tanulását határozzák meg, hanem az egész teremtés irányítását, azt ahogy az halad előre, minden Felsőbb világot és a mi világunkat is, abban mindent: az emberiséget, kövületeket, növényeket és az állati környezetet. Ez nem csak a Tóra, amit tanulunk, hanem egy tendencia, ahogyan ez a teremtés egészé fejlődik.

2012.12.19, Napi Kabbala lecke, “Bevezető a Tíz Szfira Tanulmányába”

SzL

25 dec 2012

65 queries in 0,515 seconds.