Dr. Michael Laitman

terjesztés

Első lépés a gyakorlati kabbala felé

első lépés a gyakorlati

Kérdés: Hagyott hátra Baal HaSulam számunkra bármiféle információt a ránk váró állapotokról, arról, hogyan lehetséges megalkotni egy módszert az útmutatása alapján?

Válasz: Nem, Baal HaSulam nem hagyott hátra számunkra ilyen fajta útmutatást. Nekünk kell megtalálni saját utunkat. Bár az ösvény, amelyen végig kell haladnunk, egyértelműnek tűnik, de hogy hogyan haladunk végig azon, hogyan kerülünk egyik állapotból a másikba, azt senki sem tudja.

A probléma leginkább az, hogy mindenféle garancia és tudás nélkül kell, végighaladunk úgy, hogy csak annak szükségességének felismerése áll rendelkezésünkre, más lehetőségünk nincs. A világ taszít minket, ami azt jelenti, hogy a Teremtő présel minket keresztül a világon és nekünk, húznunk kell a többi embert magunkkal a Teremtővel való formaegyezés felé.

Abban a pillanatban, amikor meglátjuk a barátainkkal való kapcsolatunkban a jót, mi elkezdjük felfedezni ezt a módszert. Ez azért van, mert ez rendkívül fontos számunkra, mind szavakban, módban, stílusban, minden körülmény között. Nincs olyan Kabbalista aki tudna erről többet írni.

Mint tudjuk a kabbala bölcselete egy gyakorlati tudomány, ami tapasztaláson és kísérleteken alapszik. De az, aki nem a mi időnkben él nem ismeri és nem is ismerheti a jelen körülményeket, bármekkora Kabbalistának is számított. Hátrahagytak számunkra általános tendenciákat, választási lehetőségeket, de semmit nem írtak a jelen időnkről. Ezért volt Kabbalista minden egyes generációhoz irányítva. Most mi magunknak kell felfedeznünk saját magunkat, saját időnkben.

Igaz, Baal HaSulam írásaiban megtalálható néhány utalás a jelen időre, vannak utalások az “Utolsó generáció” című írásában, de az lehetetlenség, hogy azt vakon átvegyük, lemásoljuk azt. Még ha valaki fel is fedez olyan részeket, amik megvalósultak számos évvel később, a jelenben, azok csekély jelentőségűek.

Napi kabbala leckéből, 2014-05-21, harmadik rész, Zohár könyve

Forrás: http://laitman.com/2014/05/first-steps-in-practical-kabbalah/

ford: SZL

lekt:KN

29 máj 2014

Egy millió dollár, vagy a Felső Fény?

Kérdés:

A terjesztés célja, hogy biztosítsa az embereknek, amit akarnak. Mit adhatunk nekik, ha egy millió dollárt akarnak, vagy néhány ajándékot vagy valami mást?

Válasz:

A hozzáállásunk az emberekhez ebben a világban hasonló kell, hogy legyen ahhoz, ahogy a gyermekeinkhez viszonyulunk. Meg kell, hogy adjuk nekik, amire szükségük van, de nem azt, amit kérnek. Mert amit kérnek, az sokszor ártalmas lehet számukra, és nekünk igyekeznünk kell megvédeni őket, és távol tartani azoktól a dolgoktól, amik tudtukon kívül árthatnak nekik.

Ha kimegyünk a világba és azt mondjuk nekik: “Kérjetek, amit csak akartok, és mi mindent megadunk nektek”, így a kérdés indokolt. De mi megkérdezzük őket, hogy valóban akarják-e a pénzt, hatalmat, tiszteletet, tudást, a jólétet és a boldogságot, egészséget és a biztonságot? Aztán elmondjuk azt is, hogy mindez elérhető egy kis erőfeszítés és kapcsolat által. Tehát nem csak felajánljuk, hogy teljesülhet az amit akarnak, hanem létre is hozzuk a feltételeket, ahhoz, hogy ez az erőfeszítéseik által megtörténhessenek. Illetve megteremtjük a feltételeket , amely szükséges a kapcsolathoz.

Pontosan az ő erőfeszítésük ébreszti fel a “Körbevevő Fényt”, amely elérkezik hozzájuk rajtunk keresztül, és a Fény befolyásolása által a vágyak elkezdenek megváltozni, egyre jobban spirituálisabbá válnak. Természetesen, továbbra is ki fogják tölteni a hétköznapjukat szokásos dolgok, mint az élelmiszer, szex, normális család, különböző szórakozások utáni vágy, de ugyanakkor a vágyaik jelentősen változnak. Ezért mi a  hozzájuk fordulásunkat nevezzük “integrál oktatás”-nak. amiben ők lassanként megtanulnak, ezeken kívül más kérdéseket is felvetni.

Alapvetően  egyszerű cselekedeteket általi erőfeszítések lehetőségeit ajánlunk fel nekik, amelyek elfogadottak a világon. Mert mi már tudjuk, hogy ha az emberek összegyűlnek és tesznek valamit együtt, akkor  sikeresek lesznek. Bár összegyűjtjük az embereket, de nem azért,  hogy elvégezzék a munkát a terjesztés javára, hanem azért, mert a közös beszélgetésben, – amelyet  a közös munka előtti egyeztetés közben végeznek – érezni fogják, hogy létrejön bennük egy új erő, egy új közösségi erő, a “málna szem”.

Végül elkezdik megérteni, hogy a kapcsolat, nem csak a megoldást hozza el nekik a mindennapi problémákra, hanem megadja a melegség érzését is, a felemelkedést  az életben és mindehhez, még kapnak még energiát is a csoporttól. Nem tudják majd, hogy honnan jön, de érzik majd, hogy létezik.

Kerekasztalokat rendezünk, ezáltal összegyűjtjük a körülöttük élő embereket, akik gyűlölik egymást, arabokat és zsidókat, drúzokat és beduinokat. Azt tapasztaljuk, hogy egyik pillanatról a másikra, úgy 40-50 perc eltelte után készen állnak ölelkezni, és együtt énekelni. Az agresszió és az ellentétek hirtelen eltűnnek bennük, mert áthalad rajtuk a Felső Fény.

A Fény dolgozik rajtuk és hirtelen elkezdik megérteni, hogy az ellentétek fölé kell, hogy emelkedjenek, és pontosan a gyűlöletnek köszönhetően, érzik meg ilyen erősen a kontrasztot, a vonzást, sőt a kölcsönös szeretetet is.

Az egó azért jött létre, hogy fölé emelkedjünk és elérjük az annak, nyíl egyenesen ellenkező  tulajdonságait. Ebből a megszerző tulajdonságból kiindulva, érjük el az adakozás tulajdonságát, azaz gyűlöletből érkezünk el a szeretethez. Így igazoljuk a Teremtőt, aki megteremtette az egót. Mondva van: “Én megteremtettem a gonosz hajlamot, és megteremtettem a Tórát, mint a fűszert”, vegyétek, korrigáljátok és fogadjátok el,  azt a tulajdonságot, amely teljesen ellentétes a gonosszal, és fogadjátok magatokba a jót és a szeretetet.

Ezért az a kérdésed, hogy “Mit adunk nekik?” Ez egy helyes kérdés. Rajtunk keresztül átadjuk a Felső Fényt.

Amikor dolgozom a közönséggel, szükségem kezd lenni a Teremtőre. Mert én fektetek be, én ígérek, és ez által dolgozom az emberekkel. Ha semmi sem sikerül, akkor katasztrófa lesz. Olyan leszek a számukra, mint valami rabló vagy szélhámos, aki egy veszélyes helyzetbe helyezi magát, és várja a végeredményt. Ha nem sikerül, akkor én csapásokat kapok, vagy ennél rosszabbat, megszégyenítenek és megátkoznak.

Ezért kénytelen vagyok (és ez a legjobb helyzet) a Teremtőhöz fordulni, mert érzem szükségességét. Ez az első alkalom az életemben, hogy valóban szükségem van Rá. Mert érzem, hogy az egóm, a büszkeségem,a szörnyű szégyen, amit érezhetek ha nem sikerül az amit terveztem, egyszerűen éget engem. Ez a legrosszabb érzés. Ezért van az, hogy mi a barátokkal együtt készek vagyunk választás nélkül mindent megtenni, annak érdekében, hogy sikeresek legyünk.

Nagy szerencsénk van, hogy a mi korunkban megadatott számunkra ez a lehetőség. Különben nem építettük volna meg ezt a láncolatot, nem lettünk volna képesek a Teremtőhöz fordulni, mert a Felé fordulásunk önző lett volna.

Azért, mert elkezdtünk gondoskodni az átlagemberről, ezért vált Man-ná (imává) a Teremtőhöz való fordulásunk. Tulajdonképpen minden nagyon egyszerű. Csak el kell kezdenünk, és látni fogjátok, hogy a Teremtő elétek hozza a feltételeket, amelyek bevezetnek titeket ebbe a rendszerbe: alsó, felső és ti közepén.

Pontosan ti vagytok azok akik a középső vonalon vannak, mert felülről lefelé a Felső hat rátok, alulról felfelé az alsó hat rátok, és ti a magatok középen vagytok. Így bár nem tudatosan, de a magatok korrekcióját szolgáljátok. Ezért kiérdemlitek, hogy megkapjátok az anti – egoista részeket. Előbb nulláról indulva, majd lépésről lépésre haladva az első, második, harmadik szintre elkezditek, megérezni a spirituális világokat: Assya, Yetzira, Beria,  és így tovább.

2013.08.30, Svéd Kongresszus 4. leckéjéből

ford: B S

szerk: SZ I

KA

05 okt 2013

Teremtő királyságának a szolgálatában

Teremtő királyságának a szolgálatában

Kérdés: Képes vagyok az interneten keresztüli terjesztésre, de nem szívesen megyek ki a az utcára az emberek közé terjeszteni, mert az nem kellemes számomra.

Válasz: Megértelek téged. Lehet, hogy fent vagy az interneten egy név alatt ami mögé elrejtőzhetsz , terjesztesz stb. De mégis, próbálj meg kilépni az utcára, ahol függetlenül a csoporttól és a barátoktól egyedül kell megoldanod a helyzetet. Képzeld el, hogy a Teremtő melletted van, és azt kéri tőled terjessz. Ő kéri.

Te kilépsz az utcára a Teremtő által, de nincs kapcsolatod ezzel a döntéssel.  Egyszerűen, te azért vagy ott, hogy oszd a szórólapokat az embereknek, azért, hogy minden embernek, aki elhalad melletted, érezhesse,hogy a Teremtő benned van. Így te átadsz nekik egy adag Fényt, egy maroknyi Fényt, minden egyes magzatnak.

Nem számít, hogy hogyan reagálnak, azt Teremtő rendezi el. Egyszer jól reagálnak , egyszer rosszul, és mindezt meg kell tapasztalnod. Mindez azért szükséges, hogy téged “megformázzon”  egy kicsit, és a spirituális világ felé irányozzon. Azaz, a Teremtő benned is ott van és másokban is, és  te vagy a kapcsolat a belső és a külső rész között, ezek nyomán érkezik el az (Dvekut) összetapadás is.

Képzelj el magadnak egy olyan helyzetet, ahol egyedül vagy, csoport nélkül, nincsenek barátaid sem. Van a kezedben egy csomag szórólap, amelyet ki kell osztanod. Ebben a pillanatban a Teremtő királyságának a szolgálatában vagy. Mindössze ennyi, minden egyszerű, te magad nem is létezel. Próbáld ki! Hirtelen majd úgy fogod érezni, hogy ez nem az egó működési területe, mert nem játszik veled, és te nem is vagy jelen.

Mindössze néhány kép van jelen ami leírja a helyzetet, hogy valójában a Teremtő osztja azokban a pillanatokban a szórólapokat.  A Teremtő nem veheti fel a te formádat te kapod meg az Ő formáját. Ez azt jelenti, hogy te vagy a Teremtő a megnyilvánulása ott,  Ő van benned: Ő működik a kezeddel, és beszél a száddal, és az  idegen emberen keresztül is Ő néz feléd.

Ily módon tanít meg téged két oldalról: a külvilág felől , a tömegektől és a belső oldalad felől. Mindezt elkezded érezni önmagadban, azaz mindez benned zajlik. Így feltárul a Teremtő  mindenben, ami történik veled.

Ezt te tapasztalod meg. Ez egy nagyon érdekes folyamat! Elkezded érezni hol van Ő miben van elrejtve, és hol vagy te. Minden másodpercben egy-egy törött rész megjelenít: rengeteg gondolatot, érzést, érzetet, belső vizsgálatot, belső elemzést, egyre nagyobb és nagyobb frekvenciával.

Így jutsz keresztül a pszichológiai határon (Machszom), és látni fogod, hogy azonnal megnyit téged, elkezded megérteni, hogyan tölti ki a Teremtő az egész világot, és pontosan Ő az aki adja neked ezeket érzéseket, a rossz közérzetet. Miért? Hogy letisztulj, és ne hagyd el a küldetésed, amely megadatott számodra, hogy a Teremtő felé vonzzon téged.

2013.08.25, Az orosz nyelvű stúdió leckéjéből, “Kérdések és válaszok”

Ford: B S
Szerk: Sz I

lekt: KN

14 Sze 2013

Az élvonal a történelem színpadán

Az élvonal a történelem színpadán

Kérdés:

Ha nincs sóvárgás a spiritualitásra, akkor hogyan lehet azt felébreszteni?

Válasz:

Mi egy olyan helyzetben vagyunk, amelyben vagy felébresztjük magunkat a spiritualitás fejlődéshez, vagy a fejlődés ébreszt fel minket. Az történelem folyamán a “nagy robbanás”- tól, amelyből létrejött a világ egészen máig, a természeti erők által fejlődtünk, amely hajtott minket előre a szenvedések által. Ezt nevezzük fejlődésnek. Egyetlen alkalommal sem volt választási lehetőségünk. Mi elhagytuk az akkori helyzetünket, és haladtunk a következő állapotra, amely a legjobbnak tűnt számunkra. Ebben a legjobb állapotban mi fejlődtünk, addig amíg már elkezdtük érezni, hogy ez az állapot sem olyan jó, és áthaladtunk a következő állapotra, amely még jobbnak nézett ki.

Addig amíg nem érezzük, hogy a jelenlegi állapot elviselhetetlen, addig nem fogjuk elhagyni, mivel a mi egónk pihenésre törekszik. Miért kell változtatni valamit, ha jól érzem magam? Ha a karom jól érzi magát, akkor nem fogom elmozdítani a helyéről. De ha érzem, hogy egy másik helyzetben kényelmesebb lesz, akkor az erők mozgatni fognak engem.

Ez azt jelenti, hogy én soha nem mozgok a saját akaratomból, és mindig vannak erők, amelyek befolyásolnak és működtetnek engem. Melyek ezek az erők? A karom, az állati test része, rosszul érzi magát és ha az mozog egy kicsit akkor jobban érezi magát, így hát mozgatom.

Ugyanez történik az életben. Ez nem nem különbözik attól, ahogyan a szél fúj. Egyik irányból nyomás van, a másikból hiányosság, ez a vákum. Ezért a légtömegek mozognak egyik helyről a másikra. Mindig két erőnek kell lennie: egy tolóerőnek és egy húzóerőnek.

Így volt mindig a fejlődés az emberi társadalomban, amely már átment sok változáson, az egyik állapotból a másikba: a negatív erő tolta hátulról, és a pozitív erő, azaz a remény húzta elölről a jó felé.

Most egy nagyon különleges állapotban vagyunk. Ez különbözik az összes többi állapottól?

Régen volt első állapot (1) és második állapot (2). A második állapotban felfedeztem egy pluszt (+) és az első állapotban a mínuszt (-). Az első állapotban működött rajtam a taszító erő, és a második állapotban húzott a húzó erő. A két erő által átmentünk az egyik állapotból a másikhoz. Ez természetes a evolúció a szabad akarat nélkül.

Az élvonal a történelem színpadán

Ez a mostani állapotom, annyiban más, mint az előző, hogy szabad akaratom van. A jelenlegi állapotban felfedezek egy nagyon nagy mínuszt (-), de nem felfedeződik fel a negatív erő, amely így kicsi és nem nyom előre. És akkor felmerül bennem egy nagy kérdés. (?) Mi a szabad akarat állapota? Hogyan irányíthat itt, tudja-e merre kell mennem, mit kell csinálnom, és mi lesz velem? Itt csak a Kabbala segíthet.

Az élvonal a történelem színpadán

Ellenkező esetben lehetetlen megérteni, hogy mit kell tennünk. Az összes korábbi állapot abban állt, hogy fokozatosan átmentünk az egyik emberi evolúciós szintről, a következő evolúciós szintre. Most azonban tovább kell lépnünk az emberi szintről az Isteni, spirituális szintre. Ezért nem tudjuk megragadni az elménkkel, hogyan kell előre haladnunk, és valóban a sötétben vagyunk. Ez a probléma.

Az élvonal a történelem színpadán

Így, egyrészt ez a szabad akarat, mivel nem az állati testem diktálja merre érdemes mozognom, de tehetetlennek érzem magam, mert a választás valójában az “értelem fölött” van.

Tehát, a Kabbala Bölcseletének a terjesztése nélkül nem tehetünk semmit. Itt Izrael nemzete be kell teljesítse a küldetését, és ezért vagyunk ilyen különlegesen veszélyes állapotban. Most lépünk előre a történelem színpadán. Bár mindig “közelről figyeltek” voltunk, de most még jobban figyel ránk a világ.

2013.03.19, A Napi Kabbala leckéből, “Bevezető a Zohár könyvébe”

BS

29 Már 2013

A nagy űr és annak kezelése

A nagy űr és annak kezelése

Kérdés:

Hogyan kapcsolódik a külső terjesztés a belső munkához?

Válasz:

Ma a belső munka lehetetlen terjesztés nélkül. Valójában az emberiség általános piramisa két részre oszlik: a felső részre, amit “Izrael”-nek (Yashar-El – közvetlenül a Teremtőhöz) hívnak, és az alsó rész, amit a “világ nemzeteinek” neveznek.

Azoknak az embereknek, akik “Izrael”-hez tartoznak, van “szívben lévő pontjuk” (•), és ennek eredményeként kapcsolatban állnak a Teremtővel. Azokban, akik a “világ nemzeteihez” tartoznak, csak egy nagy űr van (-) és rosszul érzik magukat, de nem tudják mit tegyenek.

Tehát “Izraelnek” el kell hoznia a korrekciót azok számára, akiket a “világ nemzeteinek” nevezünk. Ezért léteznek, egyébként egyáltalán nem léteznének.

A “teremtett lény” tulajdonképpen az alsó része a megszerzési vágynak, míg “Izrael” az “Isteni felső rész.” Egészében véve “Izrael” “egy pont”, “egy szikra,” a vágyakozásban és a nem vágyakozásban magában. Másrészt “a világ nemzetei” a teremtés fő “anyaga.” Értük lett teremtve a világ; minden értük létezik, és a korrekciónak bennük kell végbemennie. Itt lesz megépítve a harmadik Templom. “Izrael” az összekötő kapocs, papok és tanítók, minden ember “ponttal a szívében” ehhez a csoporthoz tartozik.

Egészében véve, az egész piramist “Babilóniának” nevezzük, mivel minden zavaros (héberül ugyanaz a gyökér) és össze van keveredve az edények összetörése után.

A nagy űr és annak kezelése

Babel – Babilónia
the created being – teremtett lény
the nations of the world – a világ nemzetei
link, priest, educators – összekötő kapocs, papok, tanítók
III. Temple – III. Templom

2013.02.07, Napi Kabbala lecke, “Cikk a Zohár lezárására”

FG

17 feb 2013

A terjesztés, az személyes haszon

A terjesztés, az személyes haszon

Kérdés: A terjesztés segít a belső akadályok leküzdéseiben?

Válasz: Sok különböző “támogatási eszköz” van a spirituális ösvényen, helyek ahol segítséget lehet találni. Szerintem a terjesztés azért segít, mert mi folyton leereszkedünk, felemelkedünk, és megint leereszkedünk és felemelkedünk.

A belső nyomás ad nekünk egy lehetőséget hogy benne legyünk a folyamatban, ami nem csak bennünk zajlódík le, hanem rajtunk kívül is, és akkor valamennyire képesek vagyunk azt tompítani és kiegészíteni. Ez nagyon segített nekem.

Ráadásul, amikor készülődsz egy leckére, az előadásra, amikor dolgozol anyagokkal, akkor valami külsővel vagy elfoglalva. Nem töltöd az egész idődet magaddal foglalkozva, és ez segít.

2013.02.03, Virtuális leckéből

DH

12 feb 2013

Terjesztés: Mindenki képességei szerint

Terjesztés: Mindenki képességei szerint

Kérdés:

Azáltal hogy elértük következő szintünket a kongresszuson, a csoportban végzett munka mélyebb és erősebb lett, de mindezzel együtt mi történik a 99%-os terjesztéssel?

Válasz:

Részt kell vegyünk a terjesztésben. A csoporton belül akik úgy érzik hogy képesek terjeszteni, részt kell vegyenek abban. Készíthetnek játékokat, írhatnak anyagot, vegyenek mindebben részt. Ez azt jelenti, hogy a csoportban az embereknek fel kell osztaniuk elkötelezettségeiket, mindenkinek egy bizonyos feladatot kell végeznie annak érdekében, hogy a 99%-ot szolgálja. Vannak olyanok is közöttünk akik képesek a publikum elé állni.

Nagyon sok esetben ebben a nők jobbak mint a férfiak. Nem vonzanak magukra ellenséges véleményt, nem okoznak gyanút, és általában nem okoznak problémákat.

Azt hiszem, hogy mindazok akik képesek erre, meg kell kapják a lehetőséget arra, hogy részt vegyenek a terjesztésben. Nem szabad erőszakkal nyomni valakit aki fél, vagy akinek nincs meg a belső alapja hogy a publikum elé álljon, hogyha nem képes magát megfelelően ebbe behelyezni. A tanítás végül is egy bizonyos tehetség, és a személynek szüksége van erre a tehetségre. Természetesen lehetséges ezt tanulni, de ehhez is szükség van bizonyos alapokra.

Tisztáznunk kell azt hogy a csoporton belül ki az, aki képes a terjesztésben részt venni, és akkor be kell fektessünk ezekbe az emberekbe. És aki pedig nem alkalmas erre azokat hagyjuk, nem szabad senki sem erőszakolni. Ők is segíthetnek, rendezhetik a dolgokat, szolgálhatnak, mely ugyancsak nagy és esszenciális feladat, mely semmivel nem kevésbé értékes mint más munkák. Komolyan figyelembe kell vegyük és ki kell használnunk az összes adódó lehetőséget ahelyett, hogy korlátoznánk azokat.

2o12 szeptember 23., Virtuális Lecke a Kabbala Alapjairól

(HZS)

08 okt 2012

Hogyan növekedjünk a nulláról a végtelenségig?

Kérdés

Hogyan segíti a terjesztés az egyéni előrejutást?

Válasz

A teljes személyes előrejutást a terjesztés határozza meg: hány lelket vagyok képes magamhoz csatolni. Nincs más módja az előrehaladásnak.

Végül is mi egyetlen rendszerben vagyunk összekapcsolódva, így én azáltal jutok tovább, hogy megnövelem a kapcsolatok számát. Amennyiben nem kapcsolódom senkihez sem, akkor “zéró” vagyok. Amennyiben már valakivel összekapcsolódom akkor “1”-é váltam, ha két emberhez kapcsolódom akkor “2” lettem és így tovább. És amennyiben összekapcsolódtam mindenkivel végtelenné váltam.

Ezért lett az mondva, “Ők nem értelmükön keresztül tanulnak”. Az aki nem dolgozik azon, hogy más lelkeket magához csatoljon a szeretet által egyszerűen nem valósítja meg a módszert. Egyszerűen egy dugulássá válik a Fény útjában.

Ennek okán a Kabbala el lett rejtve hosszú éveken keresztül. Csak akkor lett végre felfedve, amikor elértünk egy olyan állapotot ahol elkezdhetjük az összekapcsolódást. A Galgalta ve Eynaim (GE) törése Izraelben annak érdekében történt meg, hogy képes legyen mindenki mást magához kapcsolni.

A korrekció az egységet jelenti, tehát nem létezik ilyen kérdés: Miért kellene nekünk összekapcsolódnunk?

(2012 szeptember 5, Reggeli lecke 1.rész Rabash írásaiból)

f: H Zs

sz: Sz I

09 Sze 2012

A baba sír és a felnőttek boldogok

Nekünk boldognak kell lennünk, hogy megkaptuk a lehetőséget arra, hogy világszerte terjeszthessük a Kabbala bölcseletét, mint ahogy Báál HáSzulám mondta: “Boldog vagyok, hogy egy olyan generációban születtem, melyben terjeszteni lehet a Kabbala bölcseletét”.

Attól a pillanattól kezdve, hogy meg van a lehetőségünk arra, hogy beteljesítsük a korrekció módszerét, az egész világot úgy kell tekintenünk világszerte, mint eszközt a korrekcióra. És akkor mi boldognak érezzük magunkat azért a lehetőségért, hogy megkaptuk a lehetőséget a munkára és a korrekcióra. Végül is, mi megkapjuk az összes jó jutalmat, amit mi magunk teremtettünk, építettünk és érdemeltünk ki.

Boldognak kell lennünk amikor mindkét komponens megjelenik egyazon időben: a korrupció és annak a korrekciójára szolgáló módszer. Mindez azért van, mivel nekünk csak a helyes erőfeszítést kell megtennünk és az Ein Szof (Végtelenség) világai feltárulnak bennünk.

Meg kell mutatnunk a világnak a boldogságunkat, a  reményt, a jókedvet, és a biztonságot. Félelem helyett boldogság, magabiztosság és tiszta tudás arról mi is történik most, és mi várható később.

A mi tapasztalatunk nem a világ szenvedése, hanem boldog szülési fájdalmak. Amikor az újszülött felsír, mindenki körülötte boldog, a testünk, a mi egónk sír, míg a bennünk levő emberi rész boldog. Mi el kell magyarázzuk ezt mindenkinek, és őket magunkhoz vonzanunk emelkedett hangulatunk, szellemiségünk által.

Ebben javulnunk kell, mivel a világ tovább hanyatlik egyre mélyebbre és mélyebbre a szakadékba, a kétségbeesettség, erőtlenség, tehetetlenség és reménytelenség állapotába. Erőteljesen kell érezzük a boldogságot, a reményt, a tiszta tudást, a magabiztosságot, azt, hogy mindaz, ami megjelenik a mi érdekünkben történik, mivel minden készen áll a korrekcióra, a “Király lakomája”-ra.

Minden azon múlik mi hogyan teljesítjük küldetésünket, azt megértve hogy eljött az idő a belső korrekcióra, és a Kabbala bölcseletének széleskörű külső terjesztésére. Nagyon fontos, hogy mekkora mértékben leszünk képesek kisugározni a boldogságot és magabiztosságot egy külső módon a világ felé, miközben türelmesen és óvatosan cselekszünk.

Meg kell értsük azt, hogy egy olyan személy, aki nem tartozik hozzánk nagyon nehéznek találja, hogy megértse ezt a hozzáállást. Esetleg mindez irritálhatja, és dühössé teheti, hogy mi az ő állapotával ellentétes állapotban, hangulatban vagyunk, nem osztozva az ő problémájában és aggodalmában, hogy mi boldogok vagyunk miközben mindenki más sír. Oda kell figyelnünk az emberekre, és fokozatosan, puhán, és türelmesen el kell magyaráznunk nekik,  hogyan juthatnak ki a válságból.

El kell magyaráznunk az embereknek,  hogy abban a pillanatban,  hogy megváltoztatjuk megközelítésünket, azonnal kis mértékben korrigáljuk attitűdünket a Teremtő irányában, és közelebb kerülünk a Felső Fényhez. Ennél fogva elkezdjük majd érezni ezt a valóságot, érezni fogjuk majd, hogy mindezek nem csak üres szavak, hanem létezik valami valóságos mögöttük.

(2012 szeptember 5, Reggeli lecke 1.rész Rabash írásai)

Ford: B S

Szerk: Sz I

09 Sze 2012

65 queries in 0,482 seconds.