Dr. Michael Laitman

Verseny és gyűlölet

Kérdés a Facebookról: Az emberi történelem a versenyre épült, ami gyakran gyűlöletbe fordult. Valóban azt reméli, hogy ezt meg lehet változtatni?

Válasz: Nem. A verseny szükségszerű. Ez egy kiváló eszköz a fejlődésre.

Kérdés: És a gyűlölet?

Válasz: A gyűlölet attól függ, hogy miért. Miért gyűlölném a versenytársamat, ha segítene engem fejlődni?

Minden a céltól függ. Ha a célom nem az, hogy összetörjem a versenytársam, hanem elérjem a célt, vagyis ő a harmadik fél, és a versenytársat csak a fejlődéshez használom, akkor segítséggé, partnerré válik. Mindez attól függ, hogyan használjuk fel a versenyt.

Semmi nem lett szükségtelenül megteremtve a világon. Minden olyan tulajdonság fontos, ami bennünk van, és csak azért van, hogy a helyes célt a megfelelő módon elérjük.

Az amerikaiak szándékosan vezetik be a versenyt a vállalatokba, mert elősegítik a különböző gondolatokat, megkönnyítik az emberek számára az elköteleződést, hogy ne aludjanak el, keressenek stb. Ha minden „csak” megfelelő, akkor az egy “pusztuló szocializmus” lesz.

Via – Laitman Blog

01 Júl 2018

Spirituális Partzuffá válni

Ha formaegyezőséget akarok elérni a Fénnyel, és másoknak adakozni, akkor spirituális Partzuffá válok. Végül is korlátozom a megszerzési vágyamat, és másokhoz kapcsolódom, akik az én kilenc felső Szefirámmá válnak. És adakozom nekik a megszerzési vágyamon keresztül, a Malchutomon keresztül. És mindenki hasonlóképp tesz a tízesben.

Ezután a köztünk lévő kölcsönös kapcsolat révén létrehozunk egy hálózatot, “egy tízest”. Ez a tízes nem az egyes egyéneknek adakozására épül, hanem a kölcsönös csoport (csoportos) adakozásra. Ezzel az adakozás új szintjét érjük el, és a kölcsönös Szefira jelenik meg számunkra, a Keter Szefirája (a Teremtő), valamint a Teremtő által létrehozott kölcsönös Malchut, melyen keresztül adakozni akarunk Neki.

És akkor a tíz egy lesz. Ez egy tökéletes spirituális Partzuf, amelyben van egy lélek – nem mindegyikünkben egyénileg, hanem mindenki mindenkihez való kapcsolódásában.

Mindannyian olyanok vagyunk, mint egy sejt a testben. Azonban ha összekapcsolódunk, akkor egy olyan szervvé alakulunk, amely önmagában képes megismerni, hogy mi a Teremtő attitűdje e felé. Én magam által nem vagyok képesek megtapasztalni ezt, csak akkor, ha összekapcsolódom másokkal és megépítjük a rendszert a kapcsolatainkból. És akkor, ebben a rendszerben felfedhetem az adakozás erejét, a Teremtőt. Ez lesz a Kli, a lelkem. A lélek a Teremtő feltárásának eszköze.

Nincs mit adnom a Teremtőnek. Azonban azáltal, hogy másoknak adok, akkor felajánlom a Teremtőnek a helyet, ahol feltárulhat. Más szavakkal, feltárjuk Őt azzal, hogy megépítjük Őt a köztünk lévő kapcsolatban.

Via – Laitman Blog

26 jún 2018

Gondolataim a Twitteren 2018-06-18

Ahogy a csoportban az egységet “támadjuk”, egy közös nyelvet fejlesztünk ki a Teremtővel. A legfontosabb az hogy Őt megértsük, mindent úgy tekintve mint meghívást Tőle hogy Ő hozzá forduljunk. A Teremtő mindenben felfedi magát, és nekünk mindenben Őt kell lássuk.

Amikor szívünk vége a csoport egységére aspirál, elkezdjük érezni hogy a “felebarát szeretete” amiről a Kabbalisták írnak nem etikáról, morálról szól, hanem az a Természet alapvető törvénye, az egész teremtés fő törvénye

Amikor a világgazdaság nem tud előrejelezni, tervezni válságba kerül, az összes társadalmi rendszer magával rántva. A válság globális, minden társadalmi, gazdasági, politikai intézményt érintve. Minden elvesztette életképességét, Trump egyszerűen “felső irányítással” rámutat erre

A világban megfigyelhető szörnyű incidensek felfedik a kőszívet mely minden emberben lüktet. Amikor az egó irányít minket olyan dühhel, méreggel önt el minket, mely minden legyőz, arra késztetve minket hogy mindenkit elsöpörjünk útunkból, még tehetetlen kisgyermekeket is

Mi soha nem vagyunk képesek saját hibáinkat látni az igazság pillanatában. A kőszív elvakít minket, eltávolítva a bűntudatot, miközben ködösíti érzékelésünket anélkül hogy mi annak tudatában lennénk.

Könnyen ítélkezhetünk mások pusztító cselekedetei felett, megpróbálva őket megállítani. De ezek csak felületes eredményeket hoznak. A felébredő “szörnyeteg” egy társadalmi betegség mely évtizedek óta fejlődik és a mi generációnkban tör elő leginkább

A lélek egy mindenki számára és különleges mindenki szempontjából, mint ebben a világban: egy mindenki számára, különleges mindenki szempontjából. Önzőségen belül “ezt a világot” érzékeljük. Amit az adakozáson keresztül, az egó felett, a lélekben érzünk az a felső világ

Miért van az hogy az önzőséggel ellentétes tulajdonságok vannak szeretetnek nevezve? A szeretet az emberben levő adakozás tulajdonsága, amikor saját vágya helyett egy másik vágyát veszi magához hogy azt beteljesítse. Ez a szeretet, egy különleges “nem evilági” cselekedet

Az egó, taszítás közöttünk van. Afölé emelkedve, egységre lépve, a felemelkedés ereje összeolvadás erejévé válik, hasonlóságot adva a Teremtővel. A teremtés összetörésével a Teremtő szerető ereje gyűlöletté vált. Mi azt ismét szeretetté változtatjuk a Teremtőhöz hasonlóvá válva

Twitter

24 jún 2018

Megtalálni az élet értelmét.

Kérdés: Az élet értelme az, hogy megtanuljunk örökké élni, a Teremtő által létrehozott fizikai testben?

Válasz: Nem. Az örök test a Kabbalában azt a vágyat jelenti, amely az adakozást szolgálja. Ezért az élet értelme nem a világunk keretei között van, hanem ennek az örök testnek a megvalósulásában, azaz az adakozás iránti vágyakozásban.  ha valaki olyanná válik, mint a Teremtő, kapcsolatba lép vele, ekkor eléri a kölcsönös összetapadást.

Via – Laitman Blog

20 jún 2018

Gondolataim a Twitteren 2018-06-11

Elérés – a megértés legmagasabb szintje, azaz a végrehajtás végső szintje, a színt megszerzése, kontrollja, értelmen, érzelmeken keresztül. Az aki “elér” az azonosul, eggyé válik magával az “elért” szinttel. #Kabbala

Az “elérés”, kifejezés a megértés legfelsőbb, tökéletes szintjét jelképezi. Abból a kifejezésből ered, hogy “amit kezeddel elérsz”. Azaz ameddig valami nem válik teljesen, tapinthatóan érhetővé, mintha kezünkkel megragadnánk, Kabbalisták nem tekintik azt elértnek, csak értettnek.

Sokan azt hiszik hogy a Kabbalában használatos szavak, nevek absztrakt kifejezések. Azonban ez nem így van. A Kabbala csak konkrét és valós kifejezéseket használ azon szabály alapján, hogy “bármit amit nem értettél meg, ne nevezd meg, ne illesd szóval”.

Twitter

17 jún 2018

Ki tárja fel a Teremtőt?

Kérdés: Mit jelent az, hogy „Helyesen reagálni arra, amit a Teremtő küld” ?

Válasz: A helyes válasz, hogy folyamatosan érzed, hogy kapcsolatban vagy Vele.

Kérdés: Hogyan vagyok képes megérteni, hogy a Teremtőtől származik? Talán csak úgy tűnik nekem?

Válasz: Bármi is történik, képzeld el, hogy csak a Teremtőtől származik. De jobb ezt a barátaiddal együtt tenni.

Kérdés: Pontosan ki tárja fel a Teremtőt?

Válasz: A Teremtőt olyan ember fedezi fel, aki a csoportban való fejlődése következtében elérte az állapotot, ahol úgy érzi, hogy a vágya és a másik vágya egyesítve és összehangoltan működhet együtt, egy egyesült rendszerben. Ezután ezen két vágy között egy kapcsolat tulajdonsága bukkan fel – ez már a Teremtő feltárásának a kezdete.

Via – Laitman blog

14 jún 2018

Mi teszi az embert különlegessé?

Kérdés: Ha állatok egy csoportját nézzük, például, egyfajta kommunista társadalomban élnek, ahol minden közös. Az ember egy olyan mutációja a természetnek, egy különleges lény, amelyben az ego hirtelen elkezdett kifejlődni?

Válasz: Az ember állati állapotában egy természetes létező. Azonban benne van az emberi egoizmus, ami a természet fölé emeli.

A természet egészében – élettelen, vegetatív, és állati – nincs egoizmus; az ösztön, a túlélés vágya hajtja őket. A túlélés ösztönös vágya, a természet szigorú törvényeinek beteljesítése létezik ezen a szinten, mint például egy merevlemezen, mint egy állandó memóriában, és ez nem tekinthető egoizmusnak.

Az egoizmus a feleslegesre irányuló vágy, ha többet akarok, mint amire szükségem van az anyagi létezésemhez. És ha én természetszerűleg harcolok a létezésért, ez nem tekinthető egoizmusnak.

Az egoista hozzáadás teszi az embert különlegessé. Ezért emelkedik ki az állatok sokasága közül, és kezd el különleges lényként fejlődni.

Via – Laitman Blog

10 jún 2018

Gondolataim a Twitteren 2018-05-26

Zivug (egyesülés) = kölcsönös kapcsolat szereteten, adakozáson keresztül, az eredendő megszerzés iránti vágy felett, ellen.

Mi azzal a feltétellel juthatunk közelebb az adakozás és szeretet tulajdonságainak eléréséhez egymás között, hogy mindannyian saját természetünk fölé emelkedünk. Ez a saját természet fölé emelkedés csak a másikkal való kapcsolatokon keresztül lehetséges.

A Kabbalisták mostani világunkat elképzeltnek hívják, mivel úgy tűnik mintha létezhetnénk saját törvényeink által melyek nem egyeznek a szeretet, adakozás természeti törvényeivel. Így kettős rendszerben élünk – saját és Felső – hogy megtanuljuk hogyan viselkedjünk, mit válasszunk

Értelmen belül = amit született megszerzés iránti vágyunkon belül érzünk, evilági érzékeléssel, saját állapotunkat, saját érzelmeinket érezve. Értelem alatt = csak érzelmeket használva bármilyen kritika nélkül. Értelem felett = szint ahol mindenki egyként összekapcsolódik

Az értelem feletti hit = az egónál magasabb erő, az adakozás ereje az önzőség ereje felett. Velünk született természetünk fölé emelkedünk egy új módszerbe, személyes számítások fölé, hogy kölcsönös számításokon keresztül létezzünk.

Azáltal kerülünk közelebb a szeretethez és adakozáshoz hogy természetünk fölé emelkedünk a kapcsolaton keresztül. Egyébként mindez filozófia marad. A Kabbala és a filozófia közötti különbség a Bölcseség gyakorlatba helyezése ezen világ anyagán (megszerzés iránti vágy) keresztül

Twitter

03 jún 2018

A Teremtő miért nem egoista?

Kérdés: A Teremtő fejlődik és változik?

Válasz: A Teremtő nem változik. Mi vagyunk azok, akik változunk Őhozzá viszonyítva, és ezeket, a változásokat tulajdoníthatjuk Neki. Azonban valójában nincs változás Őbenne. Ez egy teljesen tiszta és változatlan felső Fény.

Hasonlíthatjuk ezt, ahhoz, mint, amikor a napot a napszemüvegünkkel, vagy anélkül nézzük, de a Fény nem változik, amikor ezt teszed.

Kérdés: A Teremtő miért nem egosita?

Válasz: Mert Ő tökéletes. Ez egy olyan erő, amely a jóindulat és a szeretet tulajdonságából áll, mivel ez a természete. Mivel nincs vágya, hogy valaki, vagy valami másnak a rovására szerezzen meg, vagy nyerjen élvezetet, így nem lehet negatív.

Az orosz nyelvű Kabbala leckéből 2018-01-21

Via – Laitman Blog

27 máj 2018

Gondolataim a Twitteren 2018-05-22

Irigylem a barátaimat, büszke vagyok hogy közöttük lehetek! Abban reménykedem hogy olyanná válhatok mint ők!

Két feltétele van a elfogadásának: – Tisztán kell látni hogy ez semmi esélyt, sem erőt nem ad arra hogy elmeneküljünk tőle az egység, a Felső Erő, az adakozás felfedése felé – Mindennek ellenére mi kétségbeesetten semmi mást nem akarunk csak ezt a menekülést.

Akkor fogadjuk el a Tórát amikor valóban szükségünk van az adakozás képességére, semmi mást nem akarunk csak azt. Készen kell álljunk a sivatagi barangolásra, a Vörös Tenger átszelésére, az Egyiptomi Tíz Csapásra, mindaddig amíg azok után elérjük az adakozás képességét.

A elhozza nekünk a Tóra Adóját, és ez a legfontosabb mivel ez egy új világot nyit meg az ember számára. Nincs más útja a felfedésének, mint a törött vágyak egyesítése, tisztázva a kapcsolat formáját és a Teremtővel való összeolvadást.

A a Felső , szándékosan összetört edényeinkbe öltözve, mivel a Fény a sötétségből tör elő. A Fény a vágyak korrekcióján keresztül jelenik meg, amekkora mértékben mi azt a tulajdonságok kontrasztján keresztül felfedjük.

A egy szoftver, mely fejlődésünket elrendezi hogy minket a célhoz elvezessen. Ahogy egyetértünk a Programozóval, a munka részévé, annak segítőivé válunk. Az ember küldetése az hogy újra létre hozza a kapcsolatot a távoli törött részek között a Teremtő rendszerét restaurálva

A a különleges programja, egy erő mely képes a valóság elemeit összekötni. Ezek az elemek megszámlálhatatlan kapcsolatokon keresztül fonódnak össze egyetlen harmóniában, hogy magát a Teremtőt fejezzék ki azon vágy erején keresztül melyet a Forrás teremtett

23 máj 2018

73 queries in 0,630 seconds.