Dr. Michael Laitman

Csak a “szívben található ponttal” rendelkező egyének érzik azt, hogy a kabbala a mentőöv?

 Kérdés:

Hogyan képes egy olyan személy, aki az állati szinten van, megérteni csak a természettől kapott csapások alapján, hogy korrigálnia kell magát? Ha valaki soha sem tanult kabbalát, vagy akár hallott arról, hogyan tudjuk neki elmagyarázni azt, hogy minden rossz dolog azért történik velünk, mert nem megfelelő módon éljük életünket? Azok, akik nagy tragédiákat éltek át, megváltoztatják nézeteiket az életről, de még akkor sem feltétlenül a kabbalát választják.

Válaszom:

Nagy szenvedéseket látunk a világban, sokszor még rosszabbakat, mint maga a halál, és ez már évezredek óta így folyik. Sokszor a halál megváltásnak tűnik, mégis természetünk, a megszerzés iránti vágy, nem akarja feladni életünket. És ennek ellenére az emberek nem vágynak a kabbala iránt mint feloldozásra.

Miért nem tekintik ezt úgy, mint a gonosz megszüntetésére szolgáló módszert, és hogy a jó megkaparintása az orruk alá van dugva? És még akkor is, ha közvetlenül felajánljuk nekik, nem akarnak hallani róla! Ez azért van, mert egy személy csak akkor képes a kabbalát választani, ha egy specifikus vágy (resimo) ébred fel benne, ami a “szívünkben található pont”, az a vágy, hogy beteljesítsük lelkünket.

Amennyiben a személyben felébredő vágyak, még a “szívben található pont” előtti vágyak, akkor azok még csak “előzetesnek” számítanak. Életük ezeken a vágyakon belül zajlanak, és ott is maradnak minden szenvedés ellenére, és ezek a személyek nem fognak a kabbalára, mint megváltásra tekinteni. Talán valami misztikus tanításba, vallásba, vagy más irányzatokba menekülnek, de nem a kabbala felé.

Kérdés:

Mikor a legjobb az embereknek a kabbaláról beszélni, és mikor jobb, ha csöndben maradunk? Sokat utazom, és sok különböző emberrel találkozom, akikkel beszélgetek a kabbaláról. Azonban az utóbbi időben kezdem észrevenni, hogy azzal, hogy a kabbaláról beszélek az emberekkel valami rosszat teszek. Ennek ellenére tudom, hogy ez az életem értelme, és az utazásaim célja. Hogyan tegyem ezt jobban?

Válaszom:

Beszélhet róla, csak tegye azt egy egyszerű, nem túláradó módon, pont olyan módon, ahogy azt a hallgatósága szeretné. Jobb lenne, ha csak adna nekik egy újságot, vagy egy könyvet a weboldalunk címével.

 

KA

28 nov 2008

Spirituális és fizikai betérés

 Kérdés:

Mi történik azzal, aki betér a judaizmusba? A zsidó lélek valóban “beleinkarnálódik” a nem zsidó testbe, amennyiben az őszinte a szándékkal és teljesen tudatában van annak, amit csinál?

Válaszom:

1.Különbséget kell, hogy tegyünk a földi tradícióink, és spirituális tetteink között. A személy tehet bármilyen fizikai tettet önmagában, de nem tehet spirituális tettet ilyen módon. Semmilyen fizikai tett nem képes a lelket korrigálni, vagy akármilyen személyes földi, fizikai tulajdonságot megváltoztatni. Az egyetlen dolog ami képes a személyt korrigálni, az a Felső Fény, mely a kabbala tanulása közben száll ránk, amikor a kijavított állapotokról tanulunk, és hogy milyen módon tudunk azokhoz közelebb kerülni. Ezért hívják azt a Tóra Fényének, amiről a Teremtő azt mondta: “Én alkottam az önzőséget, és a Tórát annak korrigálására, mivel a Tórában található Fény visszatéríti az önzőséget a korrigált állapotába”.

2. A lélek az a Teremtő emberben található darabja, más szóval ez az adakozás tulajdonsága (a felebarát iránt), amit a személy megszerezhet, mivel ez az egyetlen tulajdonság amivel a Teremtő rendelkezik (Jó aki Jót tesz). Amikor megszerezzük ezt a tulajdonságot, Izrael (Isra-El) tagjává válunk, mely azt jelenti, hogy a Teremtő irányába fordultunk. Mindenki más “gójnak”(nemzetek) számít, ami azt jelenti, hogy önzőek, függetlenül fizikai származásuktól, és, hogy zsidóknak születtek-e vagy sem.

Mindannyian az ősi Babilonból származunk, és mindannyiunknak el kell érjük a korrekciót. A múltban ezt az ősi babilóniaiak egy kis csoportja elérte, a csoport melyet Ábrahám vezetett, és őket hívták Isra-El-nek, mivel a Teremtő felé irányultak. Ma mindenkinek meg el kell ezt érnie.

KA

27 nov 2008

Miért van az, hogy a kabbalát tanulók naívabbnak tünnek a többi embernél?

 Kérdés:

Miért van az, hogy nem vagyok képes olyan trükkös, számító és éleslátó lenni, mint néhány barátom, akik nem tanulnak kabbalát? Nem kellene még önzőbbnek lennem, mint ők? De ennek ellenére én nem vagyok talpraesett, számító, és nem vagyok képes az új helyzetekhez gyorsan alkalmazkodni, mint barátaim, akik még nem érdeklődnek a kabbala iránt, és akik rendkívül ügyesek és talpraesettek.

Válaszom:

Ők talpraesettek az állati értelemben, míg ön e felett áll, és ezért naívnak tűnik az ő szintjükön. Ne aggódjon: azzal, hogy spirituálisan számítgat, ön többet fog elérni hosszútávon, és ők csak károsítják magukat számító életvitelükkel.

Kérdés:

Lehetséges-e, hogy nők nyugtatókat és idegesség elleni tablettákat szednek, amennyiben nyugtalanságtól, és más hasonló problémáktól szenvednek, melyet fáradtság és stressz okoz? Ezek a tabletták nem zavarják a kabbala tanulását?

Válaszom:

Ezek a tabletták szedhetők, és nem fogják megzavarni a tanulást. De előbb utóbb érezni fogja, hogy már nem lesz szüksége ezekre a gyógyszerekre többé.

KA

27 nov 2008

Kabbala az elmebetegségekről, a tetoválásról, és a prostitúcióról

 Kérdés:

Egy korábbi blog írásban azt említette, hogy amennyiben valaki mentálisan egészséges, akkor a kabbala képes pszichológiai problémáinak a megoldására. Én bizonyítottan hiperaktív vagyok, és ez gátol abban, hogy magamban tartsak bármit is amit tanultam, olvastam. Amennyiben újra és újra elolvasom a kabbalisztikus írásokat, az segít majd abban, hogy legyőzzem eme mentális gátoltságomat? Emellett részt vesz ön könyv aláírásokon vagy hasonló megjelenéseken? Nagy megtiszteltetés lenne önnel találkoznom!

Válaszom:

A kabbala tanulása korrigálja a személyt, így természetesen van gyógyhatása is.

Minden nyilvános lecke, illetve a kongresszusok alkalmával aláírok könyveket. Ott találkozhat velem. Meghívom a februári Izraeli Kabbala kongresszusra 2oo9 február 2.-4. között.

Kérdés:

Hibás-e, ha a kabbala iránti szeretetemet és tiszteletemet a testemre tetovált jelekkel akarom kimutatni?

Válaszom:

A Kabbala azt mondja, hogy csak belső változásokkal, és belső megfigyeléssel kell vágynunk arra, hogy a Teremtő feltűnjön az embernek. Ez a külsőségeknek, mint például az emberi test különböző jegyei, csak minimális jelentőséget hagy. A test nem érdekes a szükséges minimumon kívül.

Kérdés:

Mi a prostitúció gyökere? Miért van ez jelen több ezer év óta, és hogy hogy továbbra is olyan népszerű?

Válaszom:

Mivel az ember egyik legalapvetőbb vágyát – az étel, szex, család, pénz, hatalom, és tudás közül – elégíti ki.

 

KA

27 nov 2008

Hogyan lehet a háború kompatibilis a “felebarátunk iránti szeretettel”?

 Kérdés:

Az egyik közelmúltban adott lecke alkalmával azt említette, hogy a valóságban a többi vallás nem tartalmazza a “Szeresd felebarátodat” alapszabályt. Olyan példákat említett mint a háborúk, melyeket az imádkozás joga miatt folytattak, vagy a hinduizmusban található kaszt rendszer, és ezeket olyan jeleknek állította be, mint ellenkező példáit a fentebb említett alapszabálynak.

Szóval hogyan értsük ezek alapján a “hét nemzet elleni háborúkat” és az Amalek elleni háborút? Próbálom megérteni, hogyan lehet ezeket a tetteket megmagyarázni, miközben a “szeresd felebarátodat” alapszabályról beszélünk. Úgy érzem, hogy még akkor is, ha ezek a háborúk ennek a szabálynak a betartása közben folytak, a jövő generációk rossz következtetéseket fognak levonni belőlük, és ennek eredményeképpen pusztítást és kegyetlenségeket fognak elkövetni.

Válaszom:

A korrekció pontosan az önzőség és a Fény közötti háborúk és összecsapások által történik. Vegyük például Dávid királyt, akinek a Psalm-jait az egész világ nagyra értékeli, mivel azok a Teremtő által érzett szeretet legmagasabb fokú kifejezései. Mégis 4o évet töltött háborúk vívásával, és ennek tetejében ő volt a kezdeményező ezekben a háborúkban. Ez úgy ismert, mint Dávid hódításai, Egyiptomtól Babilóniáig, beleértve Libanont, Szíriát, Jordániát és más felső spirituális eredettel bíró területeket. Egy másik példa Józsué, aki Izrael földjét hódította meg, és hét nemzetet űzött el onnan. Emellett a Teremtő akarta úgy, hogy azok a nemzetek ne maradjanak ott. Mindezt a Tóra írja le nekünk, és ez az önzőség korrekciója alkalmával történik, amint azt adakozással váltjuk fel.

Ahhoz, hogy az emberek földön való elrendezésért megfelelő módon tudjuk szemlélni, el kell képzeljük az azokat irányító erőket. Amennyiben a tettek a Teremtő akaratának megfelelően történnek, mint a Dávid és Józsué által vívott háborúk a bibliai időkben, akkor az az önzőség korrekciójával egyenlő. Azonban, ha a tettek az ember döntése alapján történnek, akkor azok önzőek! Azok óta az idők óta Izrael nem vívott olyan háborút, amit ő kezdeményezett.

KA

26 nov 2008

A Körülvevő Fény hatása a Jövő Állapota irányában való igyekezetünktől függ (haladóknak)

 Kérdés:

Mikor befolyásol engem a Körülvevő Fény – csak a lecke alatt, vagy a kabbala terjesztése alkalmával is?  (Feltéve, hogy amikor azt teszem, a csoporttal való azonosuláson keresztül a Teremtő iránt vágyakozom).

Válaszom:

A Fény befolyásol minket tanulás, terjesztés, és bármilyen csoporttal történő aktivitás alatt, attól a  szándékunktól függően, hogy mennyire akarunk a többiekkel egybe kapcsolódni a Teremtő felfedezése érdekében – a szeretet és adakozás tulajdonságain keresztül. A Körülvevő Fény az a Fény, amely majd a feljebb levő szinten feltölt minket.

A tény az, hogy mi már eleve a jövő állapotában létezünk. Azonban nem érezzük még ezt. Saját magunknak kell ezeket az állapotokat felfedezzük. Azáltal, hogy vágyunk rájuk, a jövő állapot befolyását vonjuk magunkra, és az megváltoztat minket azzal, hogy magához hasonlóvá tesz bennünket. Minden csak a vágyunkon múlik, a jövő állapot iránti igyekezetünkön.

KA

26 nov 2008

Miért vagyok itt?

miért vagyok itt

Baal HaSulam a következő szavakkal kezdi “Bevezetés a Tíz Szfíra Tanulmányozásához” című alapvető kabbalisztikus írását:

1. Írásom kezdetén nagy szükségét érzem, hogy leromboljak egy vasfalat, mely mindeddig elválasztott minket a kabbalától…

2. Valóban, ha szívünk mélyén elhatározzuk, hogy megpróbálunk választ találni egy általános, közismert kérdésre, biztos vagyok abban, hogy minden, a kabbala tanulásával kapcsolatos kérdés és kétség eltűnik a horizontról. Ezt a szüntelenül felbukkanó kérdést az egész világ felteszi, nevezetesen: “Mi az életem értelme?” Életünk hosszú évei csak keserűséget, számtalan kínt és fájdalmat okoznak, melyektől szenvedünk. Ki lenne az, aki élvezi ezeket?

Valóban igaz, hogy történészek egyre jobban belefáradtak ennek a kérdésnek a fontolgatásába, különösen a mi generációnkban. Még olyan sem nagyon akad, aki csak foglalkozna is ezzel. Ennek ellenére a kérdés továbbra is érvényes, keserűbben, és erőteljesebben, mint valaha. Néha váratlanul szembesülünk vele, nyugtalanítva elménket és porig alázva minket, mielőtt a jól bevált trükköt bevetjük, és tovább sodródunk mindennapi életünk hullámain, mint azelőtt…

Annak érdekében, hogy felfedjük a választ erre a kérdésre, most végre a Kabbala feltárult! A kérdés megválaszolásával válunk emberré, ameddig azonban ez továbbra is csak misztikum marad, még nem értünk fel erre a szintre!

forrás: Why Am I Here?

ford: KN

KA

26 nov 2008

A kapitalizmus Oroszországban reális vagy szükséges?

 Kérdés:

Miért nem működik a kapitalizmus Oroszországban úgy, mint a nyugati államokban?

Válaszom:

Ön téved, mivel Oroszország nem is élt át kapitalizmust eddig. Azonban manapság ez többé nem szükséges, amennyibe úgy teszünk, ahogy Báál Haszulam írta: nyújtsunk az embereknek megértést arról a világról, melyben élünk – a világról, mely globális és összekapcsolt. Ebben az új világban a versengés megváltozik a “ki kapja a legtöbbet” típusúról, a spirituálisra “ki adja a legtöbbet, hogy megérdemelje a Teremtővel való kapcsolatot?” Azonban, ha technológiáról, vagy a tudományokról van szó, jobb, ha “megtanuljuk azt ami jó nyugaton”, ahogy azt Vladimir Mazakovszky mondta.

KA

25 nov 2008

Miért szólalnak fel a tradicionális zsidók ellenünk?

 Híradás:

November 11-én a moszkvai Matina Roscha zsinagógában Berl Lazar, Oroszország főrabbija találkozott Mordechai Shriki-vel, a Ramchal Intézet vezetőjével, aki a világ egyik vezető kabbala tudósa, és Pavel Zarifullin-nal a “Nemzetközi Eurázsiai Mozgalom” vezetőjével. A beszélgetés fő témája a tradicionalizmus feltámasztása volt Oroszországban.

Berl Lazar rabbi mély aggodalmat fejezett ki az orosz zsidók körében észlelhető sarlatán és szekta szerű aktivitás miatt, mint például az ál-kabbalisztikus nézetek, melyeket Berg és Laitman terjesztenek. Az ebben rejlő mély veszélyről beszélt, és arról, hogy mennyire fontos a tradicionális orthodox irányzat erősítése.

Kommentárom:

Teljesen megértem Berl Lazar urat: patrónusai milliókat vesztettek, és így ő is elvesztette részesedését. Az emberek kezdenek okosabbá válni, és nem néznek a szemébe olyan naivan, mint azelőtt, bólogatva mindarra, amit mond. A tradicionális irányzatok válságban vannak. Legokosabb tanítványai elhagyják Berg hatására, aki most nagyon divatos, míg azok, akik igazán értik a helyzetet elhagyják Laitman irányában, ami a helyes választás. Eközben szegény Berl Lazar lehet, hogy hosszú orrán kívül minden más nélkül marad, igazából sajnálatra méltó. Az idő ellene dolgozik. És ez azért van, mivel a Teremtő felfedezése a vallások végét jelenti.

A vallások azért maradtak fenn eddig, mivel a Teremtő rejtve volt, és ahogy felfedezzük Őt mindannyian – ami napjainkban be fog következni – a vallások megszűnnek. Olvassuk el Báál Haszulam “A vallás alapvető tartalma, és funkciója” című cikkét.

 

KA

25 nov 2008

Kabbala TV csatorna az Izraeli YES műholdas TV 66-os csatornáján!

 2oo8 november 24-én egy új Kabbala TV csatorna kezdte meg működését az Izraeli Televízióban.

Az összes programot közvetlenül a Bnej Baruh Oktatási és Kutató Központ TV stúdiójából sugároznak.

Az adás napi 24 órán keresztül a hét minden napján a YES televíziós társaság 66-os csatornáján fogható.

Nézők bármilyen korosztályból, egy széles programválasztékból választhatnak olyan adásokat, melyek életünk különböző eseményeit vizsgálják meg a kabbala bölcsességén keresztül.

KA

25 nov 2008

53 queries in 0,715 seconds.