Dr. Michael Laitman

Hogyan lehet a háború kompatibilis a “felebarátunk iránti szeretettel”?

 Kérdés:

Az egyik közelmúltban adott lecke alkalmával azt említette, hogy a valóságban a többi vallás nem tartalmazza a “Szeresd felebarátodat” alapszabályt. Olyan példákat említett mint a háborúk, melyeket az imádkozás joga miatt folytattak, vagy a hinduizmusban található kaszt rendszer, és ezeket olyan jeleknek állította be, mint ellenkező példáit a fentebb említett alapszabálynak.

Szóval hogyan értsük ezek alapján a “hét nemzet elleni háborúkat” és az Amalek elleni háborút? Próbálom megérteni, hogyan lehet ezeket a tetteket megmagyarázni, miközben a “szeresd felebarátodat” alapszabályról beszélünk. Úgy érzem, hogy még akkor is, ha ezek a háborúk ennek a szabálynak a betartása közben folytak, a jövő generációk rossz következtetéseket fognak levonni belőlük, és ennek eredményeképpen pusztítást és kegyetlenségeket fognak elkövetni.

Válaszom:

A korrekció pontosan az önzőség és a Fény közötti háborúk és összecsapások által történik. Vegyük például Dávid királyt, akinek a Psalm-jait az egész világ nagyra értékeli, mivel azok a Teremtő által érzett szeretet legmagasabb fokú kifejezései. Mégis 4o évet töltött háborúk vívásával, és ennek tetejében ő volt a kezdeményező ezekben a háborúkban. Ez úgy ismert, mint Dávid hódításai, Egyiptomtól Babilóniáig, beleértve Libanont, Szíriát, Jordániát és más felső spirituális eredettel bíró területeket. Egy másik példa Józsué, aki Izrael földjét hódította meg, és hét nemzetet űzött el onnan. Emellett a Teremtő akarta úgy, hogy azok a nemzetek ne maradjanak ott. Mindezt a Tóra írja le nekünk, és ez az önzőség korrekciója alkalmával történik, amint azt adakozással váltjuk fel.

Ahhoz, hogy az emberek földön való elrendezésért megfelelő módon tudjuk szemlélni, el kell képzeljük az azokat irányító erőket. Amennyiben a tettek a Teremtő akaratának megfelelően történnek, mint a Dávid és Józsué által vívott háborúk a bibliai időkben, akkor az az önzőség korrekciójával egyenlő. Azonban, ha a tettek az ember döntése alapján történnek, akkor azok önzőek! Azok óta az idők óta Izrael nem vívott olyan háborút, amit ő kezdeményezett.

KA

26 nov 2008

A Körülvevő Fény hatása a Jövő Állapota irányában való igyekezetünktől függ (haladóknak)

 Kérdés:

Mikor befolyásol engem a Körülvevő Fény – csak a lecke alatt, vagy a kabbala terjesztése alkalmával is?  (Feltéve, hogy amikor azt teszem, a csoporttal való azonosuláson keresztül a Teremtő iránt vágyakozom).

Válaszom:

A Fény befolyásol minket tanulás, terjesztés, és bármilyen csoporttal történő aktivitás alatt, attól a  szándékunktól függően, hogy mennyire akarunk a többiekkel egybe kapcsolódni a Teremtő felfedezése érdekében – a szeretet és adakozás tulajdonságain keresztül. A Körülvevő Fény az a Fény, amely majd a feljebb levő szinten feltölt minket.

A tény az, hogy mi már eleve a jövő állapotában létezünk. Azonban nem érezzük még ezt. Saját magunknak kell ezeket az állapotokat felfedezzük. Azáltal, hogy vágyunk rájuk, a jövő állapot befolyását vonjuk magunkra, és az megváltoztat minket azzal, hogy magához hasonlóvá tesz bennünket. Minden csak a vágyunkon múlik, a jövő állapot iránti igyekezetünkön.

KA

26 nov 2008

Miért vagyok itt?

miért vagyok itt

Baal HaSulam a következő szavakkal kezdi “Bevezetés a Tíz Szfíra Tanulmányozásához” című alapvető kabbalisztikus írását:

1. Írásom kezdetén nagy szükségét érzem, hogy leromboljak egy vasfalat, mely mindeddig elválasztott minket a kabbalától…

2. Valóban, ha szívünk mélyén elhatározzuk, hogy megpróbálunk választ találni egy általános, közismert kérdésre, biztos vagyok abban, hogy minden, a kabbala tanulásával kapcsolatos kérdés és kétség eltűnik a horizontról. Ezt a szüntelenül felbukkanó kérdést az egész világ felteszi, nevezetesen: “Mi az életem értelme?” Életünk hosszú évei csak keserűséget, számtalan kínt és fájdalmat okoznak, melyektől szenvedünk. Ki lenne az, aki élvezi ezeket?

Valóban igaz, hogy történészek egyre jobban belefáradtak ennek a kérdésnek a fontolgatásába, különösen a mi generációnkban. Még olyan sem nagyon akad, aki csak foglalkozna is ezzel. Ennek ellenére a kérdés továbbra is érvényes, keserűbben, és erőteljesebben, mint valaha. Néha váratlanul szembesülünk vele, nyugtalanítva elménket és porig alázva minket, mielőtt a jól bevált trükköt bevetjük, és tovább sodródunk mindennapi életünk hullámain, mint azelőtt…

Annak érdekében, hogy felfedjük a választ erre a kérdésre, most végre a Kabbala feltárult! A kérdés megválaszolásával válunk emberré, ameddig azonban ez továbbra is csak misztikum marad, még nem értünk fel erre a szintre!

forrás: Why Am I Here?

ford: KN

KA

26 nov 2008

A kapitalizmus Oroszországban reális vagy szükséges?

 Kérdés:

Miért nem működik a kapitalizmus Oroszországban úgy, mint a nyugati államokban?

Válaszom:

Ön téved, mivel Oroszország nem is élt át kapitalizmust eddig. Azonban manapság ez többé nem szükséges, amennyibe úgy teszünk, ahogy Báál Haszulam írta: nyújtsunk az embereknek megértést arról a világról, melyben élünk – a világról, mely globális és összekapcsolt. Ebben az új világban a versengés megváltozik a “ki kapja a legtöbbet” típusúról, a spirituálisra “ki adja a legtöbbet, hogy megérdemelje a Teremtővel való kapcsolatot?” Azonban, ha technológiáról, vagy a tudományokról van szó, jobb, ha “megtanuljuk azt ami jó nyugaton”, ahogy azt Vladimir Mazakovszky mondta.

KA

25 nov 2008

Miért szólalnak fel a tradicionális zsidók ellenünk?

 Híradás:

November 11-én a moszkvai Matina Roscha zsinagógában Berl Lazar, Oroszország főrabbija találkozott Mordechai Shriki-vel, a Ramchal Intézet vezetőjével, aki a világ egyik vezető kabbala tudósa, és Pavel Zarifullin-nal a “Nemzetközi Eurázsiai Mozgalom” vezetőjével. A beszélgetés fő témája a tradicionalizmus feltámasztása volt Oroszországban.

Berl Lazar rabbi mély aggodalmat fejezett ki az orosz zsidók körében észlelhető sarlatán és szekta szerű aktivitás miatt, mint például az ál-kabbalisztikus nézetek, melyeket Berg és Laitman terjesztenek. Az ebben rejlő mély veszélyről beszélt, és arról, hogy mennyire fontos a tradicionális orthodox irányzat erősítése.

Kommentárom:

Teljesen megértem Berl Lazar urat: patrónusai milliókat vesztettek, és így ő is elvesztette részesedését. Az emberek kezdenek okosabbá válni, és nem néznek a szemébe olyan naivan, mint azelőtt, bólogatva mindarra, amit mond. A tradicionális irányzatok válságban vannak. Legokosabb tanítványai elhagyják Berg hatására, aki most nagyon divatos, míg azok, akik igazán értik a helyzetet elhagyják Laitman irányában, ami a helyes választás. Eközben szegény Berl Lazar lehet, hogy hosszú orrán kívül minden más nélkül marad, igazából sajnálatra méltó. Az idő ellene dolgozik. És ez azért van, mivel a Teremtő felfedezése a vallások végét jelenti.

A vallások azért maradtak fenn eddig, mivel a Teremtő rejtve volt, és ahogy felfedezzük Őt mindannyian – ami napjainkban be fog következni – a vallások megszűnnek. Olvassuk el Báál Haszulam “A vallás alapvető tartalma, és funkciója” című cikkét.

 

KA

25 nov 2008

Kabbala TV csatorna az Izraeli YES műholdas TV 66-os csatornáján!

 2oo8 november 24-én egy új Kabbala TV csatorna kezdte meg működését az Izraeli Televízióban.

Az összes programot közvetlenül a Bnej Baruh Oktatási és Kutató Központ TV stúdiójából sugároznak.

Az adás napi 24 órán keresztül a hét minden napján a YES televíziós társaság 66-os csatornáján fogható.

Nézők bármilyen korosztályból, egy széles programválasztékból választhatnak olyan adásokat, melyek életünk különböző eseményeit vizsgálják meg a kabbala bölcsességén keresztül.

KA

25 nov 2008

Az élet értelme ezen a földön a Felső Cél elérése

Kérdés:

Azt olvastam, hogy amikor egy személy meghal anélkül, hogy megszerezte volna a hatodik érzékszervet (a lelket), mely a Felső Világ felfogására szolgál, akkor ő ismét visszatér egy újabb inkarnációban. Akkor miért siratjuk azokat, akik meghalnak? Attól a pillanattól kezdve, hogy erre gondolok, nem látom az élet értelmét. Mindenféle dolog történik körülöttem, de úgy érzem mindezek nem fontosak számomra.

Válaszom:

Ez csodálatos, mivel ez azt jelenti, hogy nagyon közel van ahhoz, hogy megértse, az egész életnek csak egy értelme van, a Felső Világ – a Teremtő elérése, és emellett semmilyen más értelme nincs a földi szintű létezésnek! Az itteni élet magasabb rendű célja az, hogy elérjük a Teremtőt, miközben még itt élünk!

Kérdés:

Lehetséges a lelket korrigálni két inkarnáció között, amikor a lélek nem egy fizikai testben lakozik?

Válaszom:

Nem. A korrekció csak az alatt történhet, amíg a földi világban létezünk.

KA

25 nov 2008

Amerika felébredt

A St. Louis-ban tartott kongresszus megmutatta, hogy Amerika tényleg felébredőben van.

Az Amerikaiak mindig is egy úttörő nemzetnek tartották magukat, olyan nemzetnek, mely mindig valami újat fedez fel. És pontosan ez történik majd: Amerika fog mesélni az egész világnak a kabbaláról, a világ korrekciójáról, és a világ céljának eléréséről. De először is nekünk kell a kabbaláról az amerikaiaknak mesélnünk. Az észak-amerikai csoportjaink megmutatták a kongresszus alkalmával, hogy ők erre készen állnak.

Itt van néhány emlékezetes kép a St. Louis-i kongresszusról:
St.Louis-i képek

 

KA

24 nov 2008

Báál Haszulam így ecseteli az életkörülményeket a globalizált világban

Báál Haszulam “Az akarat szabadsága” című cikke:

“Amikor az emberiség eléri célját, azaz eléri felebarátai iránti teljes szeretetét, amikor a világ minden embere egyetlen szívvé tömörül – csak akkor lesz az emberiség számára szánt tökéletes boldogság teljes pompájában felfedve.”

Báál Haszulam “Béke a Világban” című cikke:

“Először, és legfőképpen minden személynek tökéletesen meg kell értenie, és másokkal is meg kell értetnie, hogy a társadalomban, országban illetve a bolygón uralkodó béke teljesen egymáshoz kötődik.”

Báál Haszulam “A Jövő Generációja” című cikke:

“Az etika, mely a föld minden nemzetére vonatkozik, először is azt kell kötelezővé tegye mindenki számára, hogy adakozniuk kell egymásnak a “szeresd felebarátodat, mint saját magad” elv alapján. Ez lesz minden nemzet szociális öntudatának alapja. De emellett minden nemzet továbbra is követheti saját vallását, és tradícióit, és semelyik nemzet nem avatkozhat bele a másik életébe.”

Báál Haszulam “A Béke” című cikke:

“Az emberek és nemzetek közötti önző ellenállás csakis a Teremtő (Természet) Felső Fényének segítségével szűnhet meg, amennyiben mi azzal azonosulni akarunk. Ez eredetileg a Teremtés alapgondolatában lett megtervezve. És amennyiben mi továbbra is erőfeszítéseket teszünk a Teremtővel való azonosulás célja felé, akkor az irigység, büszkeség, és gyűlölet eltűnik majd, és mi mindannyian egy, a Teremtő tudatával megtelt szívvé gyűlünk össze.”

KA

24 nov 2008

A pénzügyi válság a javunkra szolgál

A globalizáció az emberek közötti kapcsolat törvényeinek felfedezése. Azonban ahelyett, hogy mindez hasznos legyen, egyelőre gondokat okoz társadalmunkban, mivel minden személy arra vágyik, hogy ezt az összefüggő globális rendszert, ahol az emberek egy élőlénnyé kapcsolódnak össze, a saját érdekében használja ki ahelyett, hogy a rendszert úgy használja, ahogy azt kellene: mindenki közösen mindenki jólétének érdekében.

Ma mindannyian össze vagyunk kapcsolódva, mint egy test különböző szervei, és a közösség élete mindenkitől függ. Ilyen körülmények között értelmetlen önzően őszintének lenni – egy globális kormány, világbank, vagy egy közös irányító létrehozásával. Ez nem fog minket abban segíteni, hogy ne álljunk szemben a Természettel, és annak az univerzális kapcsolatra vonatkozó törvényeivel. Ehelyett meg kell változtassuk kapcsolatainkat gazdaságiról integrálisra, arra alapozva, hogy a mások érdeke legalább annyira fontos, mint a sajátunk. Még a legőszintébb kapcsolat is, amely arra épül, hogy: “ami az enyém az az enyém, ami a tiéd az a tiéd” akár erőszakmentes politikával is csak további válságokhoz vezet, amíg megértjük mit kell tennünk.

A kabbala azt javasolja, hogy úgy tekintsünk az emberiségre, mint egyetlen élőlényre, és megtanuljuk, hogyan kell viselkednünk ebben az új rendszerben. Még ha nem is változtatunk meg semmit kapcsolatainkkal kapcsolatban az elején, csak egyszerűen tanulmányozva a kommunikáció és elosztás törvényeit az egyetlen rendszerben, máris megszüntetjük a Természettel való szembenállásunkat, és azonnal érezni fogjuk szenvedésünk csökkenését.

A legpraktikusabb megoldás a válságra, annak alapvető okát tanulmányozni. Más szóval, hogy megtanuljuk, hogyan éljünk az integrális társadalomban, ahol minden egyén jóléte az összes többi egyénen múlik. Legfőképpen meg kell tanítsuk ezeket a törvényeket gyermekeinknek.

KA

23 nov 2008

60 queries in 0,638 seconds.