Dr. Michael Laitman

A ‘barát’ szó jelentésárnyalatairól

Kérdés: Miért nevezik egymást a héberül beszélő kabbala tanulók “társnak” (héberül ‘haver’) és nem “barátnak” (‘jedid’)?

Válasz: Két kifejezést ismer a héber: “társ” (‘haver’) és “barát” (‘jedid’). De a barát tulajdonképpen haver, cimbora, míg a “társ” (‘haver’) a kapcsolatot/köteléket jelentő ‘hibur’ szóból származik.

Kérdés: Miért így van a Tórában: “És szeretni fogod felebarátod” (Leviticus 19:18)? Ha a másik szeretetéről van szó, miért nem a “társ” szót használja?

Válasz: Ez azért van így, mert a társ vagy elvtárs olyan személy, aki ideológiailag közel áll hozzánk. A héberben a “barátnak” sok szinonimája létezik, amit a másik emberhez fűződő kapcsolat alapján használunk.

A ‘hibur’ mindezek felett áll. Egy közös törekvést fejez ki egy olyan cél felé, amely érdekében két ember kapcsolatot létesít egymással. A ‘felebarát’ az a személy, aki nincs különösen közel hozzánk, de különleges kapcsolat fűz hozzá. A ‘másik’ az az egódon kívüli ember, akit közelebb akarsz vonzani magadhoz. A ‘barát’ egy cimbora, és létezik egy ‘ismerős’ jelentésű héber szó is (‘mekir’)

Mindegyik szó a közted és a másik ember közötti közelségi szintet világítja meg. A kabbala bölcsessége egyedülálló nyelvezet. Mindent, ami a személy spirituális felemelkedéséhez kapcsolódik, több ezer szintre osztja. Mindenre, ami ezen kívül van, nem jellemző ez a szakaszolás.

Megjegyzés: De Rabbi Akiva hires mondásában (“Szeresd felebarátod, mint önmagad.”) a ‘felebarát’, és nem a ‘társ’ szót használja.

Válasz: Amikor már szeretsz egy személyt, hívhatod ‘társnak’, mivel ez egy magasabb szintet jelöl.

Kérdés: Mi ennek a szólásnak (“Szeresd a felebarátod, mint önmagad!”) a jelentése?

Válasz: Amilyen mértékben szereti önmagát az egó, annyira kell fölé emelkednem, hogy szerethessem a másikat.

https://laitman.com/2017/05/the-nuances-of-the-term-friend/

67 queries in 0,659 seconds.