Dr. Michael Laitman

fejlődés

A Teremtő iránti odaadás

Kérdés: Mit jelent a Teremtő iránti odaadás?

Válasz: A Teremtő nem más, mint az integrál, zárt természet általános rendszere, amelyre az állandó és dinamikus egyensúly a jellemző.

Aki hű akar lenni a Teremtőhöz, az fenntartja a természet egyensúlyát, homeosztázisát. A jobb és bal vonalaknak, azaz az egoizmusnak és altruizmusnak, vagy jó és rossz tulajdonságoknak olyan módon kell egyensúlyban lenniük, hogy a természet egésze harmonikusan tudjon létezni, és úgy legyen képes fejlődni, hogy a részek kiegészítsék egymást.

[266694]
KabTV  “Kabbala Alapjai” 20/05/10Forrás: https://laitman.com/2020/07/devotion-to-the-creator/

14 Júl 2020

Van jelentése az életnek, ha csak az életet magát nézzük?

Kérdés: Az a tény, hogy az élet véges, ellátja azt valamilyen különleges jelentéssel? Olyan jelentésre gondolok, ami hiányzik az életből, ha az örökké tart, és nincs a haláltól való félelem.

Válasz: És mi értelme egy ilyen életnek? Meghalok, mint egy állat, és vége mindennek?

Komment: Van benne valamilyen kemény szigorúság.

Dr. Michael Laitman válasza: Milyen szigorúság? Mint a marxistáknál? „Élj másokért, mindenki más mindenkiért, és senki nem önmagáért!” Ez mire lenne jó? Ez nem lehet, az élet értelmét. 

Valaminek nem a végességében rejlik az értelme. Nincs jelentése az életnek, ha csak önmagában nézzük. Csak egy primitív, materialista filozófia gondolhatja így, ami úgy véli, hogy az anyagon túl nincs semmi.

Ha a kérdésed megválaszolatlan marad, akkor ezzel vigasztalod magad, minden másról megfeledkezel, és meggyőződ magad, hogy ez az igazság.

Kérdés: Ha én egy öröm megszerzésére irányuló vágy vagyok, akkor mi másban láthatok értéket, mint az öröm és élvezet?

Válasz: Az élvezet bezsebelése a materiális élet célja. Létezik más ezen kívül? Ha ez a kérdés nem merül fel valakiben, akkor elmerül az öröm keresésében. Természetesen jobb élvezetet átélni, mint szenvedni. Ebben mindenki egyet ért. De ez önmagában még nem ad jelentést semminek.

Nem azért teremtett minket a természet, hogy csöndesen élvezzük a számunkra kijelölt éveket. Fejlődésünk fontos előfeltétele a miértre vonatkozó kérdés.

[266614]
KabTV “Kabbala Alapjai” 20/05/17/20
Forrás: https://laitman.com/2020/06/is-there-a-meaning-of-life-in-the-life-itself/

12 Júl 2020

“Modern idők csapásai ” (Medium)

Még magunkhoz sem tértünk az egyik csapatból és már jön a másik. Egy hatalmas porfelhő a Szaharai-sivatagból elérte az Egyesült Államok déli partvidékének államait, befolyásolva azok levegő minőségét. Ez a jelenség nem ismeretlen, de a NASA szerint jelenlegi mérete és ereje szokatlan. A rekordot döntő porvihar ugyanabban az időben jelent meg, ahogy információt kaptunk a dél-amerikai sáska járványról, mely a termés 80%-át elpusztította. Mindez akkor történik, amikor a koronavírus járvány, gyorsabban terjed mint valaha. A természet jelei egyértelműek, csak meg kell tanulnunk olvasni a sorai között, annak érdekében, hogy a tehetetlenség állapotából, reménység állapotába kerüljünk.

A hosszú, generációs fejlődés után, a Természet most azt követeli tőlünk, hogy éretté váljunk és megkérdezzük magunktól: miért élünk, mi a létezésünk értelme? Vajon akarjuk-e tovább folytatni a mindennapi életünket annélkül hogy megértenénk, mit kell tennünk, és milyen célból?

Valójában, az ősi egyiptomi tíz csapáshoz hasonló állapotokon megyünk keresztül. A jövőben még több hasonló szerencsétlenség történik majd. Az ENSZ becslései szerint, – anélkül, hogy figyelembe vennénk más környezeti faktorokat, amik veszélyeztethetik az élelmiszer ellátást -, csak maga a koronavírus járvány megduplázza majd az éhezők számát, az év végére világszerte 265 millió emberre saccolnak. 

Amikor az emberek érthetetlen csapásokkal néznek szembe, és csak felületesen nézik azokat, elkezdenek megjelenni a világvége teóriák. A katasztrófák nagysága és gyakorisága valóban aggasztó, “Perfect storm” (angol kifejezés, jelentése: a lehető legrosszabb szituáció) az emberek számára. Azonban a járványok és más természeti csapások annak érdekében történnek, hogy az elvezessék az emberiséget oda, hogy megvizsgáljuk a Természettel szembeni tetteinket, és hogy átgondoljuk a céljainkat a mindennapi, egzisztenciális életünkön túl.

A hosszú, generációs fejlődés után, a Természet most azt követeli tőlünk, hogy éretté váljunk és megkérdezzük magunktól: miért élünk, mi a létezésünk értelme? Vajon akarjuk-e tovább folytatni a mindennapi életünket anélkül hogy megértenénk, mit kell tennünk, és milyen célból? A Természet azt akarja, hogy megtaláljuk a válaszokat ezekre a kérdésekre, és fejlődjünk.  Mindeddig tudattalanul fejlődtünk, mint a kisgyerekek, és egy önző megszerzés iránti vágy hajtott minket, értelmetlen élvezeteket kergetve mások kárára.

Ez a fajta önző, emberi megközelítési mód ellentmond az egész természetes rendszer tökéletes egyensúlyának. Ennélfogva most a Természet hátulról lök minket, ameddig tudatossá nem válunk és meg nem értjük a teremtést irányító programot. Ez egy bizonyos „belső szoftverje a Természetnek“, mely a bolygó minden részletében működik. Nekünk fel kell törnünk a rendszer kódrendszerét, be kell hatolnunk abba és aktívan részt kell vállalnunk az egész valóság irányításában.

Amint megértjük, hogy ez a program hogyan működik, és kiigazítjuk az egymáshoz való hozzáállásunkat, kijavítjuk viszonyainkat egymás között, az pozitív módon fogja az egész rendszert befolyásolni. Az eredendően egoista tendenciáink felett, meg kell tanulnunk, hogyan építsük ki egymás között a kapcsolat kötelékeit egymás figyelembevételével, a kölcsönös felelősséggel és a szeretettel. Már pusztán attól, hogy ha kölcsönösen egymás figyelembevétele alapján kezdünk el gondolkodni, már ettől a Természet elkezd majd megnyugodni. Egyensúlyt hozunk az egész emberiség számára, az egész Föld számára, és az egész Univerzum számára, mivel a gondolat a leghatalmasabb erő a valóságban.

A gondolatok mágneses térhez hasonlóan működnek. Mi nem látjuk az erők mögött működő valódi erőket, de ettől függetlenül azok működnek és befolyásolják egymást. Hasonlóan mi emberek is pozitívan befolyásolhatjuk egymást a gondolatainkon keresztül, ha arra gondolunk, hogyan növeljük a kapcsolatot egymás között.

Semmi nem történik a világban véletlenül, vagy céltalanul. A világ hatalmas kihívásokon megy keresztül. Annak ellenére, hogy ezt általában elviselhetetlennek érezzük, megláthatjuk a pozitív oldalát is, ha megértjük hogy ezek a csapások a kapcsolódás folyamatában segítenek minket. Az a céljuk, hogy meglássuk, mennyire függünk egymástól a túlélésünk és a fejlődésünk érdekében. De nem szabad megvárni, hogy a katasztrófák ébresszék fel az egység érzését közöttünk. Azáltal, hogy kijavítjuk az emberi kapcsolatainkat és a Természet rendszerével való interakciónkat, képesek leszünk elkerülni ezeket a csapásokat, és érezni fogjuk a teljességet és a Természet rendszeréből áradó jóságot. 

[267083]

Cikk forrása:https://laitman.cohttps://miro.medium.com/max/1400/1*zcwcjBfAR3zuOOuuSpUs9g.jpegm/2020/07/modern-time-plagues-medium/

11 Júl 2020

A vágy, és a kitöltés határán

Kérdés: Természetünk lényege az egoizmus. Az emberiség fejlődésének során vágyunk, azaz egoizmusunk, folyamatosan nőtt.

Elég felidézni Puskin aranyhalról szóló tündérmeséjét – ami „A halász és a felesége” című Grimm mese rokona – ami a vágyak növekedését illusztrálja, és hogy a vágyak kitöltés után azonnal kiürülnek. Mi az oka, hogy a természet állandóan ebbe az állapotba juttat minket?

Válasz: Azt a célt szolgálja, hogy ki akarjuk fogni az aranyhalat, és ezer százalékig hasznot húzzunk belőle, mivel ez az a mód, ahogy az egoizmus fejlődik bennünk.

A természet rejtett ereje, az egoizmust, az ásványi, növényi, állati, de főleg az emberi szinteket a maximális kitöltés irányába hajtja. Amit elvileg persze lehetetlen elérni. 

Kérdés: Tehát a kitöltés, és a vágyak, ezután bekövetkező kiürülése okozza vágyaink növekedését? Van a vágyaknak valamilyen felső korlátja?

Válasz: A vágyak határtalanok. Miért rendelkeznének korláttal? Ha valamilyen örömből tíz grammnyit akarok, és megkapom, a korlátlanság és végtelenség állapotába jutok.

Kérdés: A sok erőfeszítést igénylő vágyak kitöltése mindössze rövid ideig tart, utána eltűnnek. Főként, ha az alapvető igényekre (például: étel, szex vagy család) gondolunk. Mi a jelenség oka?

Válasz: Azt célozza, hogy tovább menjünk, és még többet érjünk el. Vágyaink megállás nélkül fejlődnek. Itt nem csak ugyanazon vágyak ismétléséről van szó. Egy kicsit mindig átalakulnak. Mindig nagyobb és nagyobb vágyat érzünk, aztán nagyobb ürességet. Ezt egy még masszívabb öröm iránti vágy, majd egy még intenzívebb ürességérzet követi.

Kérdés: Annál tovább tart ki az öröm, minél minőségibb a természete. Mondjuk egy étkezés öröme viszonylag rövid ideig tart. A hírnév okozta öröm, amit egy verseny megnyerése vagy egy koncertfellépés okoz, már akár több hétig is eltarthat. Milyen kifutása lehet ennek a növekvő tendenciának?

Válasz: Az, hogy sokat akarunk, majd végül belátjuk, hogy a vágy önmagában nem hoz kitöltöttséget, mivel a vágyat betöltő örömérzet azonnal távozik, és ürességet hagy maga után.

Kérdés: Mégis, egy jó beszélgetés a barátokkal komolyabb kitöltést eredményez, mint egy jó étkezés, vagy vásárlás. Másfelől, rengeteg magányos embert látni manapság. Miért nem ülnek le az emberek egymással, hogy csoportban beszélgessenek?

Válasz: Ugyanaz a kitöltöttség, nem okozhat mindig örömet. Nem. Az öröm természetét kizárólag a vágy, és a kitöltöttségkor fellépő érzet közötti különbség határozza meg.

Ebből az következik, hogy a vágyat, muszáj folyamatosan megújítani, és ennek megfelelően lesz a kitöltése is újszerű. Csak akkor érzünk örömöt, hogy ha a vágy, a kitöltöttség, illetve -állandóan egymást kiegészítő természetük is- dinamikus fejlődésen megy keresztül. 

Mind a vágy, mind pedig a kitöltése puszta mechanikus információ. Igazából a változásukban, amikor az ember a határán van annak amit akar, és amilyen kitöltést kap, ez adja meg az öröm érzetét.  

Kérdés: Tehát olyan a felépítésünk, hogy mindössze néhány pillanat erejéig örülünk bárminek?

Válasz: Egyetlen pillanat erejéig!

[265686]
KabTV’s “Korona vírus után” 20/04/23Forrás linkje: https://laitman.com/2020/06/on-the-border-between-desired-and-fulfilled/

26 jún 2020

Honnan ered a Teremtő keresésének igénye?

Kérdés: Honnan ered az a vágy, hogy meglássuk a „jó, és jót cselekvől”-t (Teremtő)?

Válasz: A Teremtő keresése, akkor bukkan fel bennünk, amikor szeretnénk megérezni életünk célját. Miért élek? Miért kaptam ezt az egészet? Mi ennek a világnak a célja? Az ember századokon át fejlődik, hogy végül pontosan ezeket a kérdéseket tegye fel magának.

Azonban a világ nem válaszol. Éppen ellenkezőleg: megmutatja íaz élenek a céltalanságát, és értelmetlenségét. Az ember nem is tudja, mihez kezdjen, mígnem eléri azt az állapotot, amikor eldobja magától az életet, kábítószerekhez, vagy hasonló eszközökhöz nyúl, mivel nem találja élete értelmét.

A mi generációnk az, ahol a Kabbala bölcsessége felfedésre került. Ez a bölcselet elmagyarázza az embernek, mi ad az életének értelmet.

[258327]
From KabTV’s “Fundamentals of Kabbalah,” 12/1/19

Forrás: https://laitman.com/2020/06/what-does-the-search-for-the-creator-stem-from/ 

12 jún 2020

Miért olyan gyakran depressziósak a mai tinédzserek?

A tinédzserek abban a korban vannak, amikor elkezdik keresni az élet értelmét. Úgy érzik, elékeztek oda, hogy megkezdhetik az életüket és elkezdik fontolgatni, hogy milyen irányba haladjanak.


Ennek a gondolkodásmódnak köszönhetően, eljutnak ahhoz a felismeréshez, hogy a mai körülmények között az összes irány, amit maguk előtt látnak értelmetlen és üres.


Nagyon sok olyan foglalkozás, amely még pár évtizeddel ezelőtt elismert volt a társadalomban, az most elveszítette érdekességét és fontosságát. Azt a romantikus ideált, hogy valaki egy tudós vagy művész legyen, az manapság beárnyékolja a „keressünk pénzt mindenáron ” törekvése. Amikor a pénzkeresés fontosabbá válik, mint a merész ábrándozás és bátor törekvések a kitűzött cél érdekében, akkor az élet értelmét veszti.

A mai tinédzsereknek nincs olyan ideálja, amiért érdemes lenne erőfeszítést tenni. Amiért vállalnának mindenféle nehézséget és akadályt, hogy keresztül menjenek különböző képzéseken, tanulásokon annak érdekében, hogy valami olyasmit érjenek el, amit ők is és a társadalom is nagyszerűnek tart.


Tinédzserkorban jellemzően még erőfeszítést teszünk méltó célok elérése érdekében. Önérzetünket és büszkeségünket annak megfelelően fejlesztjük, hogy egy olyan irányba haladjunk, melyet mindenki elismer, és aminek van valami értelme, fontossága.


De manapság, azok a célok, amelyekért valaha érdemes volt erőfeszítést tenni a távoli homályba vesztek.


Amikor én tinédzser voltam rengeteg lehetőség állt előttem és nehéz volt döntést hozni a különböző vonzó cél és lehetőség között.


A mai tinédzsereknek továbbra is szükségük van a magasztos még tiszteletreméltó célokra, azonban ezek a célok belefulladtak a társadalom általános ürességébe, érdektelenségébe.


Egyrészt a tinédzserkor az egy olyan időszak, amikor fiatalokra nagy nyomás nehezedik, a mindenfajta vágyak, hormonok hatására, másrészt a tinédzserkor egy olyan időszakká vált, amikor a fiatalok elkezdenek ürességet és ellenszenvet érezni a fejlődő világ felé.


A tinédzserek elveszettnek érzik magukat, amikor nincs egyetlen olyan álom sem, mely inspirálhatná őket. A közömbösség, a növekvő értelmetlenségből fakadó cinizmus, az üresség végül depresszióba fordul, amely akár önpusztító tendenciákhoz is vezethet körükben. Úgy érzik, hogy vissza akarnak vágni a világnak és a társadalomnak, ami semmit nem kínál számukra, de ugyanakkor arra kötelezi őket, hogy meneteljenek tovább valami céltalan jövő felé.


Ezért egyrészt tanúi lehetünk az egyre növekvő katasztrófának, amit bizonyos országokban a tömeges lövöldözések, és a fiatalkori öngyilkosság növekedése jelez. Másrészt láthatjuk, hogy egyre többen használnak kábítószereket, vagy elvesznek a különböző videojátékokban, vagy a szociális médiákban való elmerülés jelent menekülést számukra.


A ma ifjúsága egy elveszett generáció, az idősebb generáció semmit nem ajánl nekik, és maguknak sem tudnak semmi megoldást ajánlani.
Hogyan jöhetett létre egy ilyen szörnyű helyzet? Sőt, egy ilyen sötét alagút végén, láthatunk-e egyáltalán valamilyen pislákoló fényt is?
Ez a helyzet azért jött létre, mert az emberiség elérte az evolúciójának egy új fázisát, melyben a megszokott versengő, individualista célok hirtelen üressé váltak. Annak érdekében, hogy a létezés egy új dimenzióját nyissuk meg, ahol a hangsúly eltolódik az emberek közötti pozitív kapcsolatok és a társadalmi egység felé.


De ameddig ilyen átmeneti fázisban vagyunk egyre mélyebb sötétségét élünk át. Ez hasonló ahhoz, amikor szülésnél az anya a legfájdalmasabb görcsöket a kisbaba megszületésének utolsó másodperceiben szenvedi el.


Azonban, hogy ha mi az emberi fejlődés szélesebb perspektíváját nézzük és behelyezzük a jelenlegi időszakot a megfelelő ciklusba, akkor láthatjuk azt, hogy azért vagyunk nyomás alatt, hogy egy hatalmas tudatváltozáson menjünk keresztül. Ez egy átmeneti időszak, a versengő, individualista és egoista paradigmából egy másik helyre, ahol meg kell tanulnunk, hogyan kell együtt élnünk és lélegeznünk az egész világon, mint egy, egyetlen, egymástól függő emberi társadalom.


Hogyha megértjük azt az új, szoros kapcsolatot, amely felé az evolúció hajt minket és elkezdjük magunkat hozzá igazítani, illetve a céljainkat is ennek megfelelően határozzuk meg, ezáltal mind a tinédzserek, mind a felnőttek új motivációs és inspiráló érzésekhez jutnak az emberi fejlődési új fázisának irányába, és akkor egy teljesen új szintre emelhetjük magunkat.


A tinédzserek körében növekvő depresszió annak a jele, hogy a fiatalabb generáció jobban készen áll erre a sorsdöntő, pozitív változásra a kapcsolataikban.


Ezért a mai felnőtteknek hatalmas felelősségük van abban, hogy lehetővé tegyék a pozitív kapcsolatok felé való nyitást a társadalomban, annak érdekében, hogy egy támogató társadalmi környezetet építsenek, ahová a fiatalabb generáció képes beilleszkedni.


A pozitív kapcsolatok lehetővé tétele azt jelenti, hogy figyelmünket és elismerésünket a társadalmon belüli pozitív kapcsolatokra kell irányítani, hogy egy általános tisztelet övezze az effajta kapcsolatokat. Ahelyett hogy mindenki a pénzre és a hatalom megszerzésére koncentrálna, tisztelni kell a kapcsolatokon belüli pozitív cselekedeteket. Mint az adakozás, a társadalomhoz való kölcsönös hozzájárulás, a másokról való gondoskodása. Ezek felé kell haladnunk, és akkor majd egy olyan atmoszférát hozhatunk létre, ahol egyre több ember, beleértve a tinédzsereket is, szeretnének pozitívan hozzájárulni az új társadalomhoz.


Akkor a tinédzserek végre kaphatnak egy új hajtóerőt, amely révén új, kalandos célokat tűzhetnek ki, és új magasságokba vágyhatnak.
Azáltal, hogy megértjük, hogy a pozitív kapcsolat a legfontosabb érték, a kommunikáció és az egymás pozitívan való befolyásolása, és az ennek megfelelő oktatás is megjelenik a társadalom minden részében, akkor mindenki úgy érzi majd, hogy érdemes a kapcsolatokért erőfeszítést tenni.


Miért?


Azért, mert ha pozitív módon kapcsolódunk össze egymással, akkor egyensúlyba kerülünk az emberi evolúció következő fázisával. Ez az új egyensúly megtölt majd minket a boldogság, a motiváció, a bátorság, a magabiztosság és a támogatás új érzéseivel és kitölti azt a hatalmas ürességet melyet a jelenlegi emberi társadalom érez.

Forrás: https://www.quora.com/Why-do-teenagers-get-depressed-so-frequently

09 jún 2020

A Tízes, a Teremtő hegedűje

A Teremtő az abszolút jóság, amely nem változik, és feltárja magát nekünk, mint az abszolút jót képező Erő. Fejlődésünk során megfigyeléseink, és vágyaink megváltoznak, ezért mondjuk, hogy a Teremtő változik.

De a valóságban, a változások csak bennünk jelennek meg. Ezért ahhoz, hogy feltárjuk a Teremtőt, el kell jutnunk ahhoz, hogy formaeggyezésbe kerüljünk Vele annak érdekében, hogy megfeleljünk az Ő tulajdonságainak.

De hogyan válhatunk hasonlóvá a Teremtőhöz, ha mind egoisták vagyunk? Egoisták maradunk, de az egoizmusunk fölött egyesülnünk kell a kölcsönös adományozás, egység és szeretet kötelékeivel, természetes visszautasításunk ellenére. Olyanok vagyunk, mint egy hangolatlan hangszer, amelyet be kell hangolni annak érdekében, hogy helyes dallamot lehessen  megszólaltatni rajta.

Dávid király hegedűjéről írták, hogy a falon lógott, és egy ponton, azaz egy különleges állapotban, önmagától kezdett el játszani. A csoportnak olyan kapcsolatot kell elérnie a barátok között, amely a Teremtőhöz hasonló formát ér el. Bár mindenki egoista marad, azonban átlép az egoizmusán, és eggyesül többiekkel oly módon, hogy kapcsolatuk formája, megegyezzen a Teremtő formájának tökéletességével. 

Ekkor a Teremtő feltárja magát köztünk. A Teremtő nem a csoporton kívül tárul fel, hanem kizárólag a csoport belső kapcsolataiban. Amennyiben a tíz barát a megfelelő kapcsolat és a kölcsönös adományozás érdekében irányozza be magát, akkor a Teremtő feltárul és elkezd a “hegedűjükön” játszanit. Ez a Teremtő kinyilatkoztatása a teremtett lények felé.

Gyakorlatilag ezért kell a tízesben, a munkát, hatékonyan összekapcsolódva végezni, törekedve, hogy elérjünk egy olyan formát, és a kapcsolati szellemet, amely hasonló a Teremtőhöz. Természetesen fokozatosan haladunk előre, 125 “lépcsőfokon” egyre pontosabban irányulva.

Így elérjük a Teremtő teljes kinyilatkoztatását a közös Kli- ben(edényben), a HaVaYaH-ban , ahol „Ő egy és a neve, egy”. Azaz a HaVaYaH, a tízesünk, a helyesen összekapcsolódott tíz szfíra, amelyeken belül az összes al-szfíra is teljes egységben van, egyezésben a Teremtő természetével az abszolút adakozással. 

[264917]

Forrás: https://laitman.com/2020/06/the-ten-is-the-violin-of-the-creator/

06 jún 2020

Ki tárja fel a Teremtőt?

Kérdés: Mit jelent az, hogy „Helyesen reagálni arra, amit a Teremtő küld” ?

Válasz: A helyes válasz, hogy folyamatosan érzed, hogy kapcsolatban vagy Vele.

Kérdés: Hogyan vagyok képes megérteni, hogy a Teremtőtől származik? Talán csak úgy tűnik nekem?

Válasz: Bármi is történik, képzeld el, hogy csak a Teremtőtől származik. De jobb ezt a barátaiddal együtt tenni.

Kérdés: Pontosan ki tárja fel a Teremtőt?

Válasz: A Teremtőt olyan ember fedezi fel, aki a csoportban való fejlődése következtében elérte az állapotot, ahol úgy érzi, hogy a vágya és a másik vágya egyesítve és összehangoltan működhet együtt, egy egyesült rendszerben. Ezután ezen két vágy között egy kapcsolat tulajdonsága bukkan fel – ez már a Teremtő feltárásának a kezdete.

Via – Laitman blog

14 jún 2018

Példát kell mutatnunk

thumbs_laitman_214

A nevelés a hozzáállással kezdődik A gyerekek annak megfelelően fejlődnek, hogy hogyan vannak kezelve, Hogyan beszélnek hozzájuk, És a példák alapján, amit látnak.
Ennélfogva, egy segítőnek példát kell állítania a gyermekek elé,
a feléjük tanúsított hozzáállásán keresztül, minden szóval, minden cselekedettel, és minden mozdulattal.
Semmi újat nem teremtünk. A munkánk csupán annyiból áll, hogy megvilágítsuk, ami belül el van rejtve.

Reggeli Lecke 2017.01.13

KA

21 jan 2017

Mi az élet értelme

laitman_229

Bevezetés a Tíz Szfíra Tanulmányába 4-es pont.

Michael Laitman interpretációja: Baal HaSulam ezt a bevezetőt egy kérdéssel kezdi, azzal a kérdéssel, amely vélhetően minden egyes emberben felszínre tör majd, hogy: Mi az élet értelme?

S azt mondja, hogy ennek a kérdésnek a megválaszolása – ami egyébként egy megfoghatatlan probléma és sokszor felbukkan – a Tórában megtalálható. Amely arra irányoz bennünket, hogy megízlelhessük, hogy az Úr jó hozzánk, és hogy feltáruljon a teremtmény számára a Teremtő. Hogy ilyen módon megértse az ember az életnek az értelmét, a kitöltést, mindent egy nagyon is racionális módon, azaz hogy van egy forrása az Erőknek, ami elrendezi a teljes teremtést. S hogy mi ezen Erőn belül létezünk, végső soron mindannyian. S valamennyien a természete részévé akarunk válni.

Ha ezen természeten belül vagyunk akkor ez befolyásol bennünket és ezáltal tudjuk megízlelni azt, hogy a Teremtő jó, azaz hogy felfedezhetjük, hogy milyen előnyős számunkra ez az Erő és milyen jót akar nekünk, és hogy, hogyan irányítja Ő az egész Teremtést.

Ezt azon keresztül fogjuk feltárni, hogy ha valóban olyan elvárásokat támasztunk ennek a megismerésével kapcsolatosan, hogy választ kapjunk az élet értelmére és akkor valószínűleg megízlelhetjük azt is, hogy ez Teremtő Erő jó.

Ez az, amit az embernek el kell érnie, tehát hogy az egész életében az ember azt kell hogy elrendezze magában, hogy amikor problémát érez akkor ténylegesen elkezdje kutatni ezt az Erőt aki megteremtette a világot. S ez olyan módon történhessen meg, hogy az ember feltárhassa, hogy ami történt vele és, hogy miért ezen a módon történt vele. Erről is tanulunk. De annak is világosnak kell lennie számunkra, hogy amikor Őt keressük, amikor ezt az Erőt érzékelni akarjuk – megtalálni, akarjuk azt az Erőt ami az egész világot áthatja, de közben azt is meg kell hogy tanuljuk, hogy milyen is ez az Erő, ki is ez az Erő.

Annak érdekében történik mindez,  hogy eljussunk ahhoz a fajta tanulmányozáshoz és hozzáálláshoz,  hogy önmagunkat kell megváltoztatnunk ahhoz hogy ezt az Erőt behatóbban megismerjük, és valóban olyanná váljunk mint ez az Erő maga.

Azaz mindez azért történik, hogy egy irányba vigyen bennünket a legmagasabb szintű önmegvalósítás felé. Azért vagyunk együtt itt most, hogy megbeszélhessük, hogy ezt hogyan tudjuk megvalósítani.

Ezzel megérthetjük bölcseink szavait, ami elmondatott: „Ezért válasszátok az életet!” Azaz nekünk meg kell találnunk az utat annak érdekében, hogy elérjük, megízleljük a Teremtő jóságát és megtaláljuk a választ arra a kérdésre, hogy mi az élet értelme.

2016.03.02 Reggeli Leckéből

KA

02 Már 2016

92 queries in 0,444 seconds.