Dr. Michael Laitman

tudattalan

A halál után visszatérünk ebbe a világba?

Kérdés: Az ember a halál után visszatér ebbe a világba?

Válasz: Ha csak az állati (fizikai) testről és annak életéről beszélünk, akkor ez az állapot nem tér vissza.

Nincs rá szükség és nincs mit megbánni. Csak meg kell próbálnunk kivonni a maximális örök előnyöket minden egyes állapotból, amelyen keresztül megyünk.

Kérdés: Ha nem az állati test, hanem az emberi tudat nézőpontjából beszélünk, hogyan néz ki az élet és a halál?

Válasz: Az ember tudatának olyan állapotba kell vezetnie őt, amikor elkezdi érezni az általános tudatot, csatlakozik az általános információ- és kitöltési felhőhöz és benne marad. Önmagát és mindent, ami létezik, egyetlen információáramlásban fogja látni.

Kérdés: Emlékszik-e valaki korábbi inkarnációira?

Válasz: Ha önmaga megvalósításához egy embernek valamilyen új, vagy további információra van szüksége, akkor ezt megkapja attól, hogy bele van foglaltatva ebbe a hatalmas felhőbe, amelyet Teremtőnek, természetnek hívnak.

[275671]
KabTV “Kabbala Expresz” 20/12/07
forrás: https://laitman.com/2020/12/will-we-return-to-this-world-after-death/

31 jan 2021

Hogyan adjuk át az üzenetünket a közönségnek?

Kérdés: Úgy tűnik, hogy mindenkinek, aki szólásra nyitja a száját, jó, ha pszichológiailag képzett. Hiszen, ha tisztában van a befogadó belső világával, tudja, mit mondjon neki, milyen gombokat nyomjon be, hogy hatást váltson ki a másiknál. Működik ez a recept az integráloktatás esetén is, amikor azon dolgozunk, hogy összehozzuk az embereket? Én is tudatosan próbáljam benyomni ezeket a gombokat?

Válasz: Mindenképp. Ott még inkább. Nem csupán egy, hanem több meghatározott állapotba kell eljuttatni az adott személyt. Úgy kell irányítani az embereket, hogy kapcsolatot alakítsanak ki egymással, és eljátsszák a kommunikáció, viselkedés, kapcsolat és visszavonulás bizonyos formáit. Ezekből a gyakorlatokból kiindulva kell eljutniuk egy meghatározott következtetéshez.

Kérdés: Hogyan lehet helyesen képet alkotni a közönségről? Érdemes egyetlen tagra fókuszálni, vagy inkább fogadjuk be a közönség egészét? 

Válasz: Nem próbálom elképzelni a közönséget, mivel tudatos módon adom át nekik az üzenetet, és az első pár mondat után ez elkezd dolgozni az emberekben, és ekkor már jellemző, ahogy hozzám, az időhöz, helyhez és az eseményhez viszonyulnak. 

Azzal a céllal megyek az emberek közé, hogy egységre buzdítsam őket, hogy a kapcsolódásuk által elkezdhessék leképezni a világ pontosabb és magasztosabb formáját.

Kérdés: Mi a közönséggel való viselkedés optimális módja? Egyenlőséget vagy fölérendeltséget mutassunk az emberek felé?

Válasz: Tanárnak, oktatónak kell lenned. Tapasztaltabbnak, nem felettük állónak kell mutatkoznod. Soha ne gyakorolj nyomást rájuk! De ahol szükséges, jelöld ki a határokat, hogy senki ne zavarhassa meg a tanulási folyamatot.

Kérdés: Miként érzi az Ön előtt helyet foglaló emberek szükségleteit? Hogyan kapja el, hogy milyen hiányai vannak a tanítványoknak?

Válasz: Fel kell keltenem az anyag iránti érdeklődésüket, amit aztán elmagyarázok nekik. Ezért mindig valami újszerűvel és különlegessel indítok, amire kinyitják a fülüket. Megpróbálom inspirálni őket, kiváltani a csodálatukat és a kíváncsiságukat, hogy meg akarják tudni azt, amit átadni készülök a számukra. És ez az a pont, amikor megismertetem őket a természettel és közösséggel kapcsolatos vízióimmal.

[273023]
KabTV “Kommunikációs Készségek” 20/08/14
Forrás: https://laitman.com/2020/11/to-convey-your-message-to-the-audience/

22 nov 2020

“Modern idők csapásai ” (Medium)

Még magunkhoz sem tértünk az egyik csapatból és már jön a másik. Egy hatalmas porfelhő a Szaharai-sivatagból elérte az Egyesült Államok déli partvidékének államait, befolyásolva azok levegő minőségét. Ez a jelenség nem ismeretlen, de a NASA szerint jelenlegi mérete és ereje szokatlan. A rekordot döntő porvihar ugyanabban az időben jelent meg, ahogy információt kaptunk a dél-amerikai sáska járványról, mely a termés 80%-át elpusztította. Mindez akkor történik, amikor a koronavírus járvány, gyorsabban terjed mint valaha. A természet jelei egyértelműek, csak meg kell tanulnunk olvasni a sorai között, annak érdekében, hogy a tehetetlenség állapotából, reménység állapotába kerüljünk.

A hosszú, generációs fejlődés után, a Természet most azt követeli tőlünk, hogy éretté váljunk és megkérdezzük magunktól: miért élünk, mi a létezésünk értelme? Vajon akarjuk-e tovább folytatni a mindennapi életünket annélkül hogy megértenénk, mit kell tennünk, és milyen célból?

Valójában, az ősi egyiptomi tíz csapáshoz hasonló állapotokon megyünk keresztül. A jövőben még több hasonló szerencsétlenség történik majd. Az ENSZ becslései szerint, – anélkül, hogy figyelembe vennénk más környezeti faktorokat, amik veszélyeztethetik az élelmiszer ellátást -, csak maga a koronavírus járvány megduplázza majd az éhezők számát, az év végére világszerte 265 millió emberre saccolnak. 

Amikor az emberek érthetetlen csapásokkal néznek szembe, és csak felületesen nézik azokat, elkezdenek megjelenni a világvége teóriák. A katasztrófák nagysága és gyakorisága valóban aggasztó, “Perfect storm” (angol kifejezés, jelentése: a lehető legrosszabb szituáció) az emberek számára. Azonban a járványok és más természeti csapások annak érdekében történnek, hogy az elvezessék az emberiséget oda, hogy megvizsgáljuk a Természettel szembeni tetteinket, és hogy átgondoljuk a céljainkat a mindennapi, egzisztenciális életünkön túl.

A hosszú, generációs fejlődés után, a Természet most azt követeli tőlünk, hogy éretté váljunk és megkérdezzük magunktól: miért élünk, mi a létezésünk értelme? Vajon akarjuk-e tovább folytatni a mindennapi életünket anélkül hogy megértenénk, mit kell tennünk, és milyen célból? A Természet azt akarja, hogy megtaláljuk a válaszokat ezekre a kérdésekre, és fejlődjünk.  Mindeddig tudattalanul fejlődtünk, mint a kisgyerekek, és egy önző megszerzés iránti vágy hajtott minket, értelmetlen élvezeteket kergetve mások kárára.

Ez a fajta önző, emberi megközelítési mód ellentmond az egész természetes rendszer tökéletes egyensúlyának. Ennélfogva most a Természet hátulról lök minket, ameddig tudatossá nem válunk és meg nem értjük a teremtést irányító programot. Ez egy bizonyos „belső szoftverje a Természetnek“, mely a bolygó minden részletében működik. Nekünk fel kell törnünk a rendszer kódrendszerét, be kell hatolnunk abba és aktívan részt kell vállalnunk az egész valóság irányításában.

Amint megértjük, hogy ez a program hogyan működik, és kiigazítjuk az egymáshoz való hozzáállásunkat, kijavítjuk viszonyainkat egymás között, az pozitív módon fogja az egész rendszert befolyásolni. Az eredendően egoista tendenciáink felett, meg kell tanulnunk, hogyan építsük ki egymás között a kapcsolat kötelékeit egymás figyelembevételével, a kölcsönös felelősséggel és a szeretettel. Már pusztán attól, hogy ha kölcsönösen egymás figyelembevétele alapján kezdünk el gondolkodni, már ettől a Természet elkezd majd megnyugodni. Egyensúlyt hozunk az egész emberiség számára, az egész Föld számára, és az egész Univerzum számára, mivel a gondolat a leghatalmasabb erő a valóságban.

A gondolatok mágneses térhez hasonlóan működnek. Mi nem látjuk az erők mögött működő valódi erőket, de ettől függetlenül azok működnek és befolyásolják egymást. Hasonlóan mi emberek is pozitívan befolyásolhatjuk egymást a gondolatainkon keresztül, ha arra gondolunk, hogyan növeljük a kapcsolatot egymás között.

Semmi nem történik a világban véletlenül, vagy céltalanul. A világ hatalmas kihívásokon megy keresztül. Annak ellenére, hogy ezt általában elviselhetetlennek érezzük, megláthatjuk a pozitív oldalát is, ha megértjük hogy ezek a csapások a kapcsolódás folyamatában segítenek minket. Az a céljuk, hogy meglássuk, mennyire függünk egymástól a túlélésünk és a fejlődésünk érdekében. De nem szabad megvárni, hogy a katasztrófák ébresszék fel az egység érzését közöttünk. Azáltal, hogy kijavítjuk az emberi kapcsolatainkat és a Természet rendszerével való interakciónkat, képesek leszünk elkerülni ezeket a csapásokat, és érezni fogjuk a teljességet és a Természet rendszeréből áradó jóságot. 

[267083]

Cikk forrása:https://laitman.cohttps://miro.medium.com/max/1400/1*zcwcjBfAR3zuOOuuSpUs9g.jpegm/2020/07/modern-time-plagues-medium/

11 Júl 2020

A világ még nem áll készen

Kérdés: Kész-e a világ átgondolni az emberiség szerepét és lényegét?

Válasz: Nem, a világ még nem áll készen. Ez csak akkor történhet meg, ha mindenki világos, tömör képet alkot a jövőről, amelyben egyensúlyban vagyunk a természettel, ahol a vírusok, az ózonréteg, a szennyezett vízből származó fertőzés vagy más bajok, nem fenyegetnek bennünket.

El kell magyaráznunk az embereknek a küldetésüket, ami a megfelelő globális rendszer megteremtése, az összes kormány felett. Ha az emberiség akarja, akkor ez meg fog történni. Ehhez nincs szükség forradalmakra vagy háborúkra. Nincs szükségünk ilyesmire.

Fel kell hívni az emberek figyelmét, hogy megértsék, hogy egységes rendszerben kell léteznünk. Amikor rájönnek, hogy konfliktusban vannak a természettel, akkor minden megváltozik. Ez a Teremtőtől származik, nem pedig a kormányoktól, nekünk csak akarnunk kell megváltozni.

Baal HaSulam, a „Béke a világban” című cikkében azt írja: „…a teljes nehézség abból adódik, hogy természetünket a magunk számára történő megszerzésről átváltoztassuk a másuk számára történő adakozássá, mivel ez a kettő teljes mértékben ellentmond egymásnak.” Első látásra a terv illúziónak tűnik, valami olyasminek mely emberfeletti. De amennyiben mi mélyebbre merülünk mindebben, akkor azt találjuk, hogy az öncélú megszerzés és mások iránti adakozás ellentmondása nem más mint egy pszichológiai probléma, mivel valójában mi most is adakozunk másoknak anélkül hogy magunknak bármi hasznot hajtanánk.

Ezt a tudást egyre szélesebb körben kell terjesztenünk, hogy átjárja, az emberi társadalom minden szintjét. Akkor ez lassanként elkezd működni rajtunk. A tudattalanból emelkedik ki és válik tudatossá, és mindennapi kommunikációs témává illetve az emberiség tervévé válik.

[266189]
KabTV “Kabbala Alapjai” 20/05/03
Forrás: https://laitman.com/2020/06/the-world-isnt-ready-yet/

06 Júl 2020

72 queries in 0,686 seconds.