Dr. Michael Laitman

vágy

398953_175138709279722_2030230502_n_1

A spirituális világban a hely nem más, mind egy adott vágyban való érzékelés. Az idő a spiritualitásban, az adott vágyban való érzékelés által elért állapotok sorozata. A spirituális halál az az állapot, amikor a lélek elszakad a kapni akaráson belüli érzékeléstől, visszatér a spirituális erők érzékelésének birodalmába, hogy előkészítse a saját, új testet öltését. A fizikai halál állapota, pedig az, amikor a test érzékelése az ásványi szint tudatosságára zuhan. A spirituális és a fizikai halál tehát nem egymással összefüggő állapot, az ember képessé válhat a fizikai halál teljesen tudatos átélésére, a spirituális halál teljes elkerülésére, amennyibe a spirituális halált már életében eléri, azaz a test érzékelésénél magasabb érzékelési lehetőséget épít fel önmagában.

09 aug 2017

A működésképtelen vágyak ki lesznek javítva

laitman_198

A tényleges gyökerét mindannak, ami a mi világunkban történik, “közös léleknek”, vagy ahogy a Kabbalisták utalnak rá, Adam ha Rishonnak (Az Első Ember) nevezzük. Adam ha Rishon a vágyak egy rendszere, ami akkor emelkedett ki, amikor a spirituális világok megformálása teljes lett.
Amikor az öt világ, Adam Kadmon, Atzilut, Briah, Jetzira és Assiyah beteljesítette a működőképes vágyak fejlesztését, eljött az ideje, az alsó, működésképtelen vágyakból eredő rész kifejlesztésének. Adam ha Rishon, akit “Ádámnak” ismerünk, a működésképtelen – azaz a Fény közvetlen megszerzésére alkalmatlan – vágyakból keletkezett, ezek a vágyak azok, melyek közvetlenül teremtésük után, képtelenek voltal úgy megkapni a Fényt, hogy ezáltal adni tudjanak a Teremtőnek. A működésképtelen vágyak tehát, amelyek a mozdulatlan, növényi, állati, beszélő, és spirituális teremtményi szinteket megformálták, egymás után ki lesznek javítva a világokkal való együttműködés által, és korrigálttá vagy működőképessé válnak.
Ahhoz, hogy ez a korrekció megtörténjen, ezeknek a vágyaknak a világok – azaz, a működőképes vágyak – segítségére van szükségük. Ezért van az, hogy Adam ha Rishon ugyanazokon a fokozatokon fejlődik, amiken a négy világ fejlődött ki a négy alaplépésen keresztül.

2017.01.24

KA

29 jan 2017

A másik ember vágyai

chess_thumb

A teremtés elemeinek alapvető természete, hogy önmagukban akarják érzékelni, a Teremtés első pillanatától fennálló kapcsolatukat egymással. Így az ember, amely a Teremtés végső célja és beteljesítője, a teljes teremtést képes önmagán belül érzékelni. A teremtés egy adott emberben, adott szinten történő megnyilvánulása az, amit az ember külső világnak érzékel. Ami tehát meg akar nyilvánulni számunkra a világban, annak le kell nulláznia magát az ember előtt, hogy az képes legyen beolvasztani a belső Mindenségébe. Ennek megfelelően, amikor mi akarunk belépni egy másik ember belső kozmoszába, le kell magunkat nullázni előtte, és képessé tenni a másikat arra, hogy összeolvadjon velünk. Ami tehát egy másik emberben lakni akar, annak át kell adnia magát a másik ember vágyainak.

Reggeli Lecke 2017.01.13

KA

21 jan 2017

Mi az a Fény?

laitman

Valójában nem tudjuk mi a Fény. Ezt a fogalmat, a vágyainkban – melyeket a Kabbala edényeknek nevez – megnyilvánuló jelenségek forrásának leírására használjuk. A Fényről magáról tehát nem kapunk semmilyen információt, csak a hatásai alapján vagyunk képesek fogalmat alkotni Róla. Valójában kijelenthetjük, hogy semmit nem tudunk arról, ami nem kelt valamilyen benyomást a vágyainkban, azaz bennünk. Így érthető, miért mondják a Kabbalisták, hogy kizárólag az edényünk érzékelési képességein múlik, hogy milyen a világ, amelyben élünk, mert abban élünk, ami bennünk él.

KA

21 aug 2015

Mit jelent egy “kérdés” a spiritualitásban?

mit jelent a kérdés

A kérdés a spiritualitásban, az a vágy (Hisaron, hiány), amelyet a Felső Fény gerjeszt. A Fény leereszkedik, és kitölti a vágyat. Ez az úgynevezett valódi kérdés vagy ima .

Azonban addig, amíg a valódi kérdés nem formálódik meg, az embernek sok előzetes kérdése van, amely az úgynevezett  “imát megelőző ima”. Más szavakkal, mielőtt az ember eléri az imát, a kérést, keresztülmegy megszámlálhatatlan, kicsiny, személyes, és pontatlan kérdéseken, mielőtt a végső helyes kérdés felmerül benne.

Általában az összes kérdés egyetlen dologra összpontosít:”Mi az élet értelme? Vajon érdemes-e élni? Ha igen, akkor miért?”. Ez az egyetlen kérdés, ami valóban létezik. Az ember egymilliárd féleképpen teheti fel ezt a kérdést, azonban ennek megfelelően csak részleges választ kaphat. Azonban a korrekció végén, minden egyetlen kérdésbe transzformálódik, amely egy gigantikus válasz alapján lesz megválaszolva, amelyet  – egy teljes és tökéletes összetapadásnak nevezünk. (Zivug a Shalem).

Kérdés: Milyen kérdésekkel kell önhöz fordulnunk, és melyeket kell megvizsgálnunk a csoportban?

Válasz: A legjobb, hogyha hozzám a kollektívre vonatkozó kérdésekkel fordultok. Ha olyan kérdésetek van ami az egész csoportra vonatkozik, akkor kérlek benneteket azt címezzétek nekem.

Hozzászólás:Eddig, amikor a választ a kérdéseimre a csoportban kaptam meg, azt éreztem, hogy ezek a válaszok helyesek

Válasz: Valóban, “eddig”. Ez így van minden szinten: nálam és mindenkinél is. Válaszok, amelyek helyesek ezen a szinten, azok már helytelenek leszek, amikor elérjük az új szintet, mert az alsó “Partzuf” –nak a “Keter“-je, átvált a Malchut  Felső Parcufjá” – ra.

2014.02.10, Orosz leckéből

ford: BS

lekt:KN

forrás: What Is A “Question” in Spirituality?

Posted on March 3rd, 2014 at 9:13 am

מה זה “שאלה” ברוחניות?

פורסם: 16.02.14, 12:59

23 Már 2014

A szamár és a habos torta

A szamár és a habos torta

Kérdés: Mit érez a Kabbalista, amikor az látja, hogy az emberek szenvednek?

Válasz: A Kabbalista azt érzi, hogy azok az emberek hamarosan egy csodálatos jutalmat fognak kapni. Egészében véve, ők már éppen megkapják a jutalmat, de egyelőre ezt még nem érzik, mivel nem korrigálták még az edényeiket, vágyaikat.

Tegyük fel, hogy adok a kis fiamnak egy ezerdolláros bankjegyet. Csak azt tudja, hogy ez pénz, de elképzelése sincs arról, hogy ez a papír mennyit ér, egy darabig a kezében tartja, majd a földre dobja. Ha meg tudta volna érteni, hogy mit adtam neki, akkor felhasználhatta volna a pénzt, arra, hogy sok fagylaltot, cukorkát, és játékot vegyen magának, azonban ő még nem tudja, hogy kell a bakjegyet örömre váltani.

Ugyanilyenek vagyunk mi is, vagy még rosszabbak, az öröm helyet, fájdalmat érzünk, szenvedünk. Befektetünk erőfeszítéseket és fizetségül csak zuhanást, rossz érzéseket kapunk. Milyen jutalom ez? A lényeg az, hogy valóban nagy erőfeszítéseket teszünk, azonban még nem fejeztük be a korrekciónkat, hogy megkaphassuk a jutalmat, azaz a helyes fizetséget. Tehát, megkapjuk a fizetséget, de nem értjük meg, hogy ez a fizetség, és ezért nem tudunk figyelmet szentelni ennek.

Képzeljünk el egy szamarat, akinek habos tortát adnak, de neki nem kell torta, fűre van szüksége és vízre. Nem szeret semmi mást, mivel a fű és a víz a legnagyszerűbb öröm a számára.

Ez az, amit én is megértek. Felszolgálnak nekünk egy óriási, csodálatos „tortát”, azonban először magunkat kel korrigálnunk annak érdekében, hogy képesek legyünk hozzá igazítani magunkat ehhez az örömhöz. Megszereztük az örömet, de ugyan akkor szenvedésnek éljük meg. Ez azért van, mert éhesek vagyunk, keressük a “saját füvünket”, és nem értjük, hogy ez az egész tortakérdés mit jelent.
Csodálkozunk, és fel vagyunk háborodva: “Miért van szükségünk erre?”. Majd válaszul azt halljuk: “Haladjatok az emberi szint felé, és örömetek lesz benne.”

2014.01.20, Baal HaSulam, “Bevezető a Zohár könyvébe”

ford: BS

lekt: KN

forrás: A Donkey And Cakes

Posted on January 24th, 2014 at 9:59 am

חמור ועוגיות

פורסם: 21.01.14, 15:19 

26 jan 2014

A Vágy rabszolgája

A Vágy rabszolgája

Baal HaSulam, “Bevezető a Zohár Könyvéhez,” 21-es pont: …az akarat sűrítése teremt igényeket, az igény pedig gondolatokat és elképzeléseket teremt, így tehát azok az igények kötelező érvénnyel jelennek meg, amelyek a megszerzési vágy akaratához tartoznak.  

Ahogy az emberi vágyak különböznek egyik a másiktól, ugyanúgy különböznek az emberek igényei, gondolatai és elképzelései is egymástól.  

Az elménk, a vágyunkat szolgálja. A Reshimók (emlékpontok) felébrednek és felemelnek bennünk különböző vágyakat, az elme pedig elkezdi szolgálni ezeket a vágyakat, annak érdekében, hogy kitöltse őket.

Azt hihetjük, hogy mi nagyon okosak vagyunk és, hogy az elménk átfogja a teljes valóságot, azonban ha bennünket valami nem érdekel, ha nem foglakoztat bennünket, akkor az elménk egyszerűen túllép rajta.  Ennek az oka az, hogy az elme egy rabszolga. Ha mi akarunk valamit a fizikai síkon, akkor az azt jelenti, hogy ez a dolog elégedettséget ad egy vágynak, ami étellel, szexszel, családdal kapcsolatos. Hogy ha az elfogadtatás vágya megjelenik, akkor ez maga bevonzza az elfogadtatás problémáját és ezzel egy időben mások igényeinek elutasítását. Ugyan ez történik, az uralkodás vagy a pénz, illetve a különböző igényeink kombinációja esetén. Az ember, különböző vágyak kombinációja által lesz motivált és az elme a különböző vágyak spektrumának megfelelően kezd el működni.

Egészében véve nincs igazán szabad elménk. Soha nem lesz teljes egészében hűvös, objektív, az érzésektől mentes, ahogy azt mi szeretnénk, vagy gondoljuk.

2014.01.10 Baal HaSulam írásaiból, Reggeli Lecke 4-ik részéből.

forrás: The Desire’s Slave

ford: KN

KA

 

16 jan 2014

A kisbaba nyöszörgése, amely felrázza a világokat

kisbaba nyöszörgése

 

 

 

Azt hisszük, hogy nem kapunk azonnali választ az imáinkra és a kérelmeinkre. De nem igaz, hogy azonnal nem kapsz választ. Te egy integrált rendszerben vagy, melyen belül több milliárd szállal vagy összekapcsolva. Ezért ha gondolsz valamit, megszólasz, vagy bármit teszel, az, lehetetlen hogy ne lenne hatással az egész rendszerre. Minden apró változás, amelyen belsőleg átmész, megrázza az egész rendszert, és válaszol minden egyes részletre.

Ez olyan, mint egy test, amely minden egyes sejtnek, minden egyes vágynak válaszol. Kapcsolatba vagy mindenkivel, és nem tudsz semmilyen cselekedetet megtenni, anélkül hogy nem ráznád meg az egész rendszert. Mindenki elkezd mozogni neked köszönhetően, és te ezzel állandóan változtatod a rendszert. A mechanikus cselekedetek, csak minimálisan hatnak a rendszerre, és a beszédnek is nagyon kevés hatása van. De a szándékod egy hatalmas változást hoz az egész rendszerben, még most is, amikor a szándékod nem éppen helyes, de mégis megpróbálod vele elérni Őt. Te olyan vagy, mint egy gyermek, aki előre próbál haladni.

Nem látunk ilyen hatást a fizikai világban, de a spirituális világban, az emberek, akik csak most kezdik el a spirituális munkájukat, cselekedeteik által megidéznek egy valós és erős választ az egész rendszerből. A fejlődésed mértéke szerint, te fokozatosan növekedsz egy olyan emberből, aki cselekszik egy olyan emberre, aki szolgálja azokat, akik cselekednek, amikor felemelkedsz a Bina (megértés) szintjére, vagy a Hafez Heszed (Kegyelmi Fény) szintjére, vagy még ennél magasabbra is. Csak az embereket (látszólag alsókat) szolgálod, segítve őket, de valójában, ők hozzák a legnagyobb változást a rendszerben, és ez minden bizonnyal neked köszönhető.

A „Felső” állapota, akár „kicsi” vagy akár „nagy”, felemelkedése az „alsók” MAN-jától (imáitól) függ. De határozottan, a legkisebbek azok, akik felemelik a MAN-t (az imát), és válaszul, erre az egész rendszer megrendül, válaszolva az erőfeszítésükre, amit arra tesznek, hogy be legyenek foglalva a rendszerbe, a megértésük és vágyuk alapján.

2013.11.07, Felkészülés a reggeli leckére

fordítás forrása: 08.11.13,  ציוץ של תינוק, שמזעזע את העולמות

forrás: 2013.11.10, A Baby’s Squeak Which Shakes The Worlds

ford: B S

lekt: BT;FB;KN

16 nov 2013

Várakozás a szabadság friss levegőjére

Évezredeken át, több ezer ember megpróbált egyedül kiszabadulni a börtönéből, a szűk világérzékeléséből és aprócska világából, de nem voltak sikeresek.  És ez soha nem fog megváltozni! A megszerzési vágy, soha sem akar magától kitágulni,  és elengedni engem, azért, hogy ne rajta keresztül lássam a valóságot, hanem  az igazi világot lássam.

Ez soha nem fog megtörténni! Épp ellenkezőleg, napról napra növekedik a megszerzési vágyam, de csökkennek a lehetőségeim, hogy korrigáljam magam.  Ez elvezet engem a száműzetés érzéséhez, amely arra kényszerít, hogy keressem és megtaláljam a módszert – a Kabbala Bölcseletét. A Kabbala elmagyarázza, hogy az önző vágyban, az ember nem képes többet feltárni a világból. Sőt egyre inkább beszűkül a világa.

Nekem el kell fogadnom azt a tényt, hogy az egóm nem enged érezni semmit ami nem megszerző. És ha ennél valami többet akarok, akkor meg kell változtassam a hozzáállásomat a megszerzési vágyammal szemben. Most a valóságot  szelektív módon látom, csak azt érzékelem, ami az egómat érdekli. De ha egy átfogó képet akarok látni, egy valódit vagy legalább egy olyat ami megközelíti a valódi képet, akkor a megszerzési vágyam fölé kell emelkednem, és ki kell lépnem  az önző vágyaimból.

És kilépve a megszerzési vágyamból és beléphetek  egy vagy több barát vágyába. Ezáltal már kitágítom a felfogásomat és érezni fogom a világot, amely rajtam kívül létezik. Ehhez, hozzá kell kapcsolódjak a barátom vágyához. Hogyha képes leszek a baráton keresztül érzékelni a valóságot, az teljesen más lesz, mint amit az egómban érzékeltem. Ezáltal magam fölé emelkedek, hogy látom a világot a barátomon keresztül akit nagyobbnak látok mint saját magamat. És ez felébreszt az álmomból legalább ki fogok tudni menni a dobozomból, a börtönömből.

Ebből ered az a szabály, hogy: “Szeresd felebarátodat, mint önmagadat”. Ez egy gyakorlati eszköz, amely által ki léphetünk a mi kis dobozunkból, amely a megszerzési vágy által úgy tűnik számunkra, mintha a való világ lenne. Majd felemelkedünk magunk fölé, és megszerzünk egy másik nézőpontot.

De, azért hogy a nézőpontom valóban független legyen a megszerzési vágyamtól, nem csak hogy ki kell lépnem egy vagy több barát által belőle, hanem magamhoz kell, hogy kapcsoljak még sok más egyéni megszerzési vágyat is. Csak ilyen módon, érhető el az alsó és a felső vonal magamhoz kapcsolásával az, hogy minden alkalommal egy más nézőpontból, láthatom a világot és ezen nézőpontok sokaságából létrejöhet a valódi világ képe.

Végül is, minden egyéni nézőpont egymáshoz kapcsolódva kialakít egy szélesebb világnézethez. Ez a világnézet addig tágul, hogy elér az Ein Sof-ig és akkor kiszabadulok a megszerzési vágyamból és szabaddá válok. A valóság érzékelésem nem lesz semmilyen feltételhez kötve, hanem teljesen objektív lesz.

A legcsodálatosabb dolog ebben a mechanizmusban az, hogy a világérzékelésbeli emelkedés tapasztalható lesz  a megszerzés iránti vágyam változásában is. De mindehhez fel kell tettem egy olyan szemüveget, amely korrigálja a barátokban az összes hibát, semlegesíti a töréseket, és éz által, érezni hagyja a Felső valóságot.

Mert elmondatott, hogy a spirituális munka az a “szeretni másokat” szükségessége, és ez általi Teremtőhöz való felemelkedés. Mert “A Tóra emberi nyelven beszélt”, amelyet képesek vagyunk megérteni és megérezni. Bár a valóság észlelésnek a megváltozásáról beszél.

De nekünk egyszerű cselekedeteket és gyakorlatokat kell végeznünk, azért, hogy megszerezzük ezt a változást. A mi valóság érzékelésünk módja lehet: a primitív egoista vágyunkon keresztüli, vagy a  megszerzési vágyon keresztüli, amely az adakozás felé van irányítva. Végül is, én elérek egy olyan állapothoz, amelyben az erőfeszítéseim arra, hogy megváltoztassam önmagam, örömmé válik számomra. Mert már érzem, hogy közeledek a felszabadulás felé.

2013.10.24, Felkészülés a reggeli leckéhez

ford: B S

forrás: בציפייה לאוויר הצח של חופש

KA

27 okt 2013

Nincsen rosszabb dolog, mint megbánni a múltat

Nincsen  rosszabb dolog, mint megbánni a múltat

Szégyen és a szeretet, fő erők a mi fejlődésünkben, ellentétesek egymással, és azonos intenzitásúak, mint a végtelen mínusz és plusz.

De ha szégyelled magad, és “eszed magad” a múlt miatt, ez szörnyű dolog és bűnös, ez a “klipa” (héj). Ez azt jelenti, hogy nem értesz egyet azzal, hogy “Nincs más Rajta kívül”. Azaz, be vagy zárva egy héjba, kagylóba és azt gondolod, hogy te mindent látsz.

“Nincs más Rajta kívül”, csak a meg nem értés eredményén múlik, amelyet kapott. De kezdettől fogva minden meg van tervezve, amit tehetsz, az, az, hogy áthaladsz ezeken a helyzeteken, és nem sajnálod őket. De te most már sajnálod, ami történt. Ahelyett, hogy sajnálnád, amit te most gondolsz, mintha te magad tettél volna mindent és nem a Teremtő tette, azaz, így te nem vagy az összeolvadásban.

Ha szeretnél valamit korrigálni a múltból, akkor te nem vagy összetapadva a Teremtővel, nem ismered fel, hogy kizárólag a Teremtő irányítja a világot. Neked csak hálát kell adnod úgy a jónak, mint a gonosznak. És ha sikerül ez legalább egy pillanatra, akkor a következő pillanatban még jobban bánkódsz a múltért.

Amíg be nem befejezzük ennek a megkülönböztetésnek a vizsgálatát, addig nem léphetünk a következő szintre. Minden alkalom, amikor valaki rágja magát, ez az elismerés és a megértés hiányából ered.

Minden előre meg lett tervezve, minden a cselekedetből jött elő, a cselekedetek eredménye is, mindez egy forrásból ered, és te bele kell, hogy egyezzél a Teremtő munkájába. Az egyetlen dolog, amit te tehetsz, hogy érezd benyomást a cselekedetben, hogy minden az Ő cselekedete, azért, hogy ezekben az érzésekben össze legyél olvadva Vele az érzelmek fölött és a vágyak érdekében.

2013.09.11, Báál HáSzulám cikkéből, ” A fogantatás titka – a születés”

Ford: B S
Szerk: Sz I

15 Sze 2013

80 queries in 0,517 seconds.