Dr. Michael Laitman

Partzuf

Akárcsak a testet felépítő sejtek

Kérdés: A Kabbalista nem képes sok emberrel egyszerre dolgozni. Kell, hogy először csak egy kis sejt létezzen. Kijelenthetjük, hogy tíz ember egy ilyesfajta mini-közösség, ahol mindenki folytonosan ellenőrzi a többiekhez való viszonyát?

Válasz: Ez a környezet nem csak a földi szinten támogatja az embert a többiekkel való jó kapcsolatok kialakítására, de a velük való egységre lépésen keresztül elkezdi érezni a közös vágyat, közös célokat, a tíz barát megfelelő kölcsönkapcsolataiból megszülető közös rendszert. Így végül megalkotják a Felső Világnak, Parcufnak vagy léleknek nevezett rendszert. A Teremtő az, aki ennek a rendszernek belső erőt biztosít.

Kérdés: Úgy tűnik, ez a tíz ember olyan, mint egy testi sejt, ami a többi sejttel együttműködve organizmusokat hoz létre. Mennyiben találó a hasonlat?

Válasz: Stimmel. Minden hasonló gondolkodású emberekből megalakult tízes kapcsolódik más tízesekhez, hogy végül egyetlen organizmust alkossanak, amelyet Ádámnak, vagy „közös léleknek” hívunk.

Kérdés: Tehát az ember, aki elkezd egy mini-csoportban dolgozni, köszönhetően a tízes körben végzett folytonos munkájának, meghaladja egoizmusának határait, és képes más emberekhez, akár az egész emberiséghez is kapcsolódni. Hogyan történik mindez?

Válasz: Mint ahogy a test sejtjei annak ellenére kapcsolódnak, hogy a test különböző részeihez tartoznak, specifikus szervek alkotóelemei, az összes többi sejten keresztül bármely más sejttel is kapcsolatban állnak. Pontosan ez az általános rendszer, Ádám (az Ember) lényege is.

[269602]
KabTV “Israel népe fejlődésének szisztematikus analízise” 19/12/09
Forrás: https://laitman.com/2020/09/like-cells-in-the-body/

04 okt 2020

Kire vonatkozik a „Szeresd felebarátod, mint önmagad” parancsolata?

Kérdés

Kire vonatkozik a „Szeresd felebarátod, mint önmagad” parancsolata? A körülöttem lévő emberekre, vagy a barátaimra a 10-esben? 

Dr. Laitman

Mindenekelőtt személyesen rám, magamra. Amikor valaki a 10-esben dolgozik meg kell próbálnia a többieket szeretni, azaz úgy kellene szeretnie a 10-es tagjait, mint önmagát. Ennek a minőségnek az elérésére irányuló kísérlet juttatja el az embert a lélek állapotába. 

Más szóval amikor 10 ember feltárja a köztük lévő kapcsolat spirituális minőségeit, amely egy test érzésébe kapcsolja őket – ami természetesen a jelenlévő egók miatt nem lehet valójában egy test. Mivel azonban megpróbálnak az egók felett összekapcsolódni, ez az egységre törekvés mérhetetlen, potenciális erőt generál.

Tehát egyfelől az ego feltárul a 10-esben, másfelől egység ereje is megjelenik. Ez a két minőség együtt bukkan fel, egyik a másik felett, ami azt jelenti, hogy létrehoznak egy spirituális objektumot, amit Partzufnak nevezünk, amiben alul a hatalmas egó, felül a spirituális ereje a Teremtőnek, összekapcsolódik.


[258961]
KabTV program: „A Kabbala alapjai” 19/12/29 
Forrás: https://laitman.com/2020/06/who-does-the-commandment-of-love-thy-friend-as-thyself-refer-to/

16 jún 2020

Spirituális Partzuffá válni

Ha formaegyezőséget akarok elérni a Fénnyel, és másoknak adakozni, akkor spirituális Partzuffá válok. Végül is korlátozom a megszerzési vágyamat, és másokhoz kapcsolódom, akik az én kilenc felső Szefirámmá válnak. És adakozom nekik a megszerzési vágyamon keresztül, a Malchutomon keresztül. És mindenki hasonlóképp tesz a tízesben.

Ezután a köztünk lévő kölcsönös kapcsolat révén létrehozunk egy hálózatot, “egy tízest”. Ez a tízes nem az egyes egyéneknek adakozására épül, hanem a kölcsönös csoport (csoportos) adakozásra. Ezzel az adakozás új szintjét érjük el, és a kölcsönös Szefira jelenik meg számunkra, a Keter Szefirája (a Teremtő), valamint a Teremtő által létrehozott kölcsönös Malchut, melyen keresztül adakozni akarunk Neki.

És akkor a tíz egy lesz. Ez egy tökéletes spirituális Partzuf, amelyben van egy lélek – nem mindegyikünkben egyénileg, hanem mindenki mindenkihez való kapcsolódásában.

Mindannyian olyanok vagyunk, mint egy sejt a testben. Azonban ha összekapcsolódunk, akkor egy olyan szervvé alakulunk, amely önmagában képes megismerni, hogy mi a Teremtő attitűdje e felé. Én magam által nem vagyok képesek megtapasztalni ezt, csak akkor, ha összekapcsolódom másokkal és megépítjük a rendszert a kapcsolatainkból. És akkor, ebben a rendszerben felfedhetem az adakozás erejét, a Teremtőt. Ez lesz a Kli, a lelkem. A lélek a Teremtő feltárásának eszköze.

Nincs mit adnom a Teremtőnek. Azonban azáltal, hogy másoknak adok, akkor felajánlom a Teremtőnek a helyet, ahol feltárulhat. Más szavakkal, feltárjuk Őt azzal, hogy megépítjük Őt a köztünk lévő kapcsolatban.

Via – Laitman Blog

26 jún 2018

Mit jelent egy “kérdés” a spiritualitásban?

mit jelent a kérdés

A kérdés a spiritualitásban, az a vágy (Hisaron, hiány), amelyet a Felső Fény gerjeszt. A Fény leereszkedik, és kitölti a vágyat. Ez az úgynevezett valódi kérdés vagy ima .

Azonban addig, amíg a valódi kérdés nem formálódik meg, az embernek sok előzetes kérdése van, amely az úgynevezett  “imát megelőző ima”. Más szavakkal, mielőtt az ember eléri az imát, a kérést, keresztülmegy megszámlálhatatlan, kicsiny, személyes, és pontatlan kérdéseken, mielőtt a végső helyes kérdés felmerül benne.

Általában az összes kérdés egyetlen dologra összpontosít:”Mi az élet értelme? Vajon érdemes-e élni? Ha igen, akkor miért?”. Ez az egyetlen kérdés, ami valóban létezik. Az ember egymilliárd féleképpen teheti fel ezt a kérdést, azonban ennek megfelelően csak részleges választ kaphat. Azonban a korrekció végén, minden egyetlen kérdésbe transzformálódik, amely egy gigantikus válasz alapján lesz megválaszolva, amelyet  – egy teljes és tökéletes összetapadásnak nevezünk. (Zivug a Shalem).

Kérdés: Milyen kérdésekkel kell önhöz fordulnunk, és melyeket kell megvizsgálnunk a csoportban?

Válasz: A legjobb, hogyha hozzám a kollektívre vonatkozó kérdésekkel fordultok. Ha olyan kérdésetek van ami az egész csoportra vonatkozik, akkor kérlek benneteket azt címezzétek nekem.

Hozzászólás:Eddig, amikor a választ a kérdéseimre a csoportban kaptam meg, azt éreztem, hogy ezek a válaszok helyesek

Válasz: Valóban, “eddig”. Ez így van minden szinten: nálam és mindenkinél is. Válaszok, amelyek helyesek ezen a szinten, azok már helytelenek leszek, amikor elérjük az új szintet, mert az alsó “Partzuf” –nak a “Keter“-je, átvált a Malchut  Felső Parcufjá” – ra.

2014.02.10, Orosz leckéből

ford: BS

lekt:KN

forrás: What Is A “Question” in Spirituality?

Posted on March 3rd, 2014 at 9:13 am

מה זה “שאלה” ברוחניות?

פורסם: 16.02.14, 12:59

23 Már 2014

A Workshop, a “Spirituális Parcuf” teremtése

A workshop

A Workshop, az a “Partzuf”, amelyet mi építünk meg a köztünk levő kapcsolatban, és amiben érezzük a spirituális világot. Ha nem építjük meg, akkor nem érzünk semmit. Ez a mi közös Partzuf-unk (Spirituális objektum), amiről a Kabbala Bölcselete beszél (melynek részei): Rosh, Toch, Sof, Tíz Szfíra, és így tovább.

Amikor tíz ember lenullázódik (semlegesítődig) egymás irányába, és elkezdenek megvitatni valamilyen témát, akkor egy kapcsolatot hoznak létre egymás között. Amikor, integrálják a megvitatandó problémát ebbe a kapcsolatba, majd pedig fölé emelkednek, akkor ezen a módon megtalálják megoldást egy spirituális szinten. Pontosan a kapcsolat – és nem a kísérlet az okoskodásra, való törekvésre –hozza el a közös, helyes döntést.

Valójában, még nem értük el ezt, mivel a csoportokban az emberek közötti kommunikáció még nem teljesen helyes.  Felteszek egy kérdést és a workshop tagjai elkezdenek belemenni a mélységébe ahelyett, hogy a probléma felett összekapcsolódnának. Mindenki láthatja, hogy a kapcsolat sokkal fontosabb, mint maga a kérdés.

Mindenki az intellektusán keresztül próbálja megtalálni a választ. Azonban, ezért, nem kell túl sok figyelmet fordítani magára a kérdésre. Ha, az összekapcsolódás megfelelő szintű, akkor mindenki megkapja a választ, hosszadalmas kutatások és filozofálgatás nélkül.

2014.02.11, Orosz leckéből

ford: BS

lekt: KN

forrás: A Workshop Is The Creation Of A “Spiritual Partzuf”

Posted on February 23rd, 2014 at 8:38 am

סדנה, היא יצירת “פרצוף רוחני”

פורסם: 19.02.14, 16:04

07 Már 2014

Hála a szégyenérzetért

Hála a szgyenérzetért

Kérdés: Hogyan törli el a munkánk a megszerzésből fakadó szégyent?

Válasz: A munkánk csökkenti és eltörli a szégyent, mivel erőfeszítést teszünk arra, hogy megpróbáljuk stabilizálni a viszonyunkat a Teremtővel – aki jó és jót cselekvő- a szégyen felett.  Hálás vagyok a szégyenért, amely lehetővé teszi számomra, hogy stabilizáljam és elérjem az összetapadást a Teremtővel a szégyen fölé emelkedve. Tehát én igazolom a szégyen érzését, elfogadom és hálás vagyok azért a tényért hogy megjelent bennem.

Ez valójában, az igazi ember minőségeinek feltárulásának módja bennem.

Habár ez még mindig a törött ember, azonban többé nem egy állat, hanem sokkal inkább a felénk háttal forduló következő szint megjelenése, a közvetlenül felettünk lévő Partzuf-é (spirituális objektum-é) , amellyel dolgozhatunk.  Ezért megcsókolom a botot, amely üt engem, és örömmel fogadom a szégyent, és minden más súrlódást, amely köztem és a Teremtő között megjelenik

Az összes a konfliktus és egyet nem értés,  a Teremtő, – aki a Jó és a Jót cselekvő, illetve tudjuk, hogy nincs Más rajta Kívül –  és köztem, és az elérésben és a megértésben lévő különbség köztünk az az úgynevezett szégyen. Tehát boldog vagyok, hogy érezhetem a szégyent!

Vannak állapotok, amelyben az ember megpróbálja minimalizálni, sőt teljesen eltörölni a különbség érzését, és a Teremtőhöz való alkalmazkodási képtelenségét. Azonban, a hozzáállásomat a házigazda azaz a Teremtő irányába akarom kialakítani, a szégyen felett tehát én megköszönöm neki, hogy megmutatta miben nem vagyok Hozzá hasonlatos, miben különbözünk egymástól, és mennyire vagyok távol a Teremtő minőségeitől.

2014.02.17, Felkészülés a reggeli leckére

ford: BS

lekt: KN

forrás: Grateful For Feeling Shame

Posted on February 22nd, 2014 at 7:27 pm

הודיה על רגש הבושה

פורסם: 17.02.14, 16:45

07 Már 2014

80 queries in 0,770 seconds.