Dr. Michael Laitman

Partzuf

Min alapul a helyes MAN (ima)?

Kérdés: Min alapul a helyes MAN (ima)? Hogyan érezhetjük a lényegét?

Válasz: Nagyon egyszerű, MAN-t nem emelhetsz önmagad számára. Emelhetsz egy barátért, és még jobb ha az egész csoportért. “A vágyam helyett elfogadom a vágyadat, és elkezdek érted kérni.” Ez minden.

Jó dolog, ha az egész csoport ezt teszi. Azt mondják, hogy az ember nem szabadíthatja ki magát a börtönből, hanem csak a barátai szabadíthatják ki. Ez mindannyiunk számára egyformán igaz, mivel mindegyikünk mindenki mást szabadít ki a börtönből. Csak akkor szabadulhatunk meg az egoista börtöntől, ha a barátok értünk imádkoznak.

Az imádkozás azt jelenti, hogy kérem a Teremtőt, hogy korrigálja a barátomat, és ezt mindenkinek meg kell tennie. Ha kilenc barátért kérek a tízesben, akkor szükségszerűen én leszek a tizedik. Nem kell magamért kérnem, mert a kilenc Szfíra mindent meghatároz, a Malchut (én) pedig belőlük származik.

Mindaz, ami meg lett adva az embernek, nem azért lett megadva, mert kérte azt, hanem azért hogy ne kelljen kérnie. Ezt nevezzük „önmagunk fölé emelkedésnek”, önmagunk korlátozásának (tzimtzum). Ehelyett el kell fogadnom az első kilenc Szfírát, vagyis társaim minden vágyát. Ha így építem újjá magam, létrehozok egy részt magamból, amely a Teremtőhöz fordulhat. Ezt hívják Partzuf-nak..

[242493]
TV „Kabbala alapjai” című cikkéből, 19.02.06
forrás: https://laitman.com/2021/01/what-is-correct-the-man-prayer-based-on/

20 Már 2021

Akárcsak a testet felépítő sejtek

Kérdés: A Kabbalista nem képes sok emberrel egyszerre dolgozni. Kell, hogy először csak egy kis sejt létezzen. Kijelenthetjük, hogy tíz ember egy ilyesfajta mini-közösség, ahol mindenki folytonosan ellenőrzi a többiekhez való viszonyát?

Válasz: Ez a környezet nem csak a földi szinten támogatja az embert a többiekkel való jó kapcsolatok kialakítására, de a velük való egységre lépésen keresztül elkezdi érezni a közös vágyat, közös célokat, a tíz barát megfelelő kölcsönkapcsolataiból megszülető közös rendszert. Így végül megalkotják a Felső Világnak, Parcufnak vagy léleknek nevezett rendszert. A Teremtő az, aki ennek a rendszernek belső erőt biztosít.

Kérdés: Úgy tűnik, ez a tíz ember olyan, mint egy testi sejt, ami a többi sejttel együttműködve organizmusokat hoz létre. Mennyiben találó a hasonlat?

Válasz: Stimmel. Minden hasonló gondolkodású emberekből megalakult tízes kapcsolódik más tízesekhez, hogy végül egyetlen organizmust alkossanak, amelyet Ádámnak, vagy „közös léleknek” hívunk.

Kérdés: Tehát az ember, aki elkezd egy mini-csoportban dolgozni, köszönhetően a tízes körben végzett folytonos munkájának, meghaladja egoizmusának határait, és képes más emberekhez, akár az egész emberiséghez is kapcsolódni. Hogyan történik mindez?

Válasz: Mint ahogy a test sejtjei annak ellenére kapcsolódnak, hogy a test különböző részeihez tartoznak, specifikus szervek alkotóelemei, az összes többi sejten keresztül bármely más sejttel is kapcsolatban állnak. Pontosan ez az általános rendszer, Ádám (az Ember) lényege is.

[269602]
KabTV “Israel népe fejlődésének szisztematikus analízise” 19/12/09
Forrás: https://laitman.com/2020/09/like-cells-in-the-body/

04 okt 2020

Kire vonatkozik a „Szeresd felebarátod, mint önmagad” parancsolata?

Kérdés

Kire vonatkozik a „Szeresd felebarátod, mint önmagad” parancsolata? A körülöttem lévő emberekre, vagy a barátaimra a 10-esben? 

Dr. Laitman

Mindenekelőtt személyesen rám, magamra. Amikor valaki a 10-esben dolgozik meg kell próbálnia a többieket szeretni, azaz úgy kellene szeretnie a 10-es tagjait, mint önmagát. Ennek a minőségnek az elérésére irányuló kísérlet juttatja el az embert a lélek állapotába. 

Más szóval amikor 10 ember feltárja a köztük lévő kapcsolat spirituális minőségeit, amely egy test érzésébe kapcsolja őket – ami természetesen a jelenlévő egók miatt nem lehet valójában egy test. Mivel azonban megpróbálnak az egók felett összekapcsolódni, ez az egységre törekvés mérhetetlen, potenciális erőt generál.

Tehát egyfelől az ego feltárul a 10-esben, másfelől egység ereje is megjelenik. Ez a két minőség együtt bukkan fel, egyik a másik felett, ami azt jelenti, hogy létrehoznak egy spirituális objektumot, amit Partzufnak nevezünk, amiben alul a hatalmas egó, felül a spirituális ereje a Teremtőnek, összekapcsolódik.


[258961]
KabTV program: „A Kabbala alapjai” 19/12/29 
Forrás: https://laitman.com/2020/06/who-does-the-commandment-of-love-thy-friend-as-thyself-refer-to/

16 jún 2020

Spirituális Partzuffá válni

Ha formaegyezőséget akarok elérni a Fénnyel, és másoknak adakozni, akkor spirituális Partzuffá válok. Végül is korlátozom a megszerzési vágyamat, és másokhoz kapcsolódom, akik az én kilenc felső Szefirámmá válnak. És adakozom nekik a megszerzési vágyamon keresztül, a Malchutomon keresztül. És mindenki hasonlóképp tesz a tízesben.

Ezután a köztünk lévő kölcsönös kapcsolat révén létrehozunk egy hálózatot, “egy tízest”. Ez a tízes nem az egyes egyéneknek adakozására épül, hanem a kölcsönös csoport (csoportos) adakozásra. Ezzel az adakozás új szintjét érjük el, és a kölcsönös Szefira jelenik meg számunkra, a Keter Szefirája (a Teremtő), valamint a Teremtő által létrehozott kölcsönös Malchut, melyen keresztül adakozni akarunk Neki.

És akkor a tíz egy lesz. Ez egy tökéletes spirituális Partzuf, amelyben van egy lélek – nem mindegyikünkben egyénileg, hanem mindenki mindenkihez való kapcsolódásában.

Mindannyian olyanok vagyunk, mint egy sejt a testben. Azonban ha összekapcsolódunk, akkor egy olyan szervvé alakulunk, amely önmagában képes megismerni, hogy mi a Teremtő attitűdje e felé. Én magam által nem vagyok képesek megtapasztalni ezt, csak akkor, ha összekapcsolódom másokkal és megépítjük a rendszert a kapcsolatainkból. És akkor, ebben a rendszerben felfedhetem az adakozás erejét, a Teremtőt. Ez lesz a Kli, a lelkem. A lélek a Teremtő feltárásának eszköze.

Nincs mit adnom a Teremtőnek. Azonban azáltal, hogy másoknak adok, akkor felajánlom a Teremtőnek a helyet, ahol feltárulhat. Más szavakkal, feltárjuk Őt azzal, hogy megépítjük Őt a köztünk lévő kapcsolatban.

Via – Laitman Blog

26 jún 2018

Mit jelent egy “kérdés” a spiritualitásban?

mit jelent a kérdés

A kérdés a spiritualitásban, az a vágy (Hisaron, hiány), amelyet a Felső Fény gerjeszt. A Fény leereszkedik, és kitölti a vágyat. Ez az úgynevezett valódi kérdés vagy ima .

Azonban addig, amíg a valódi kérdés nem formálódik meg, az embernek sok előzetes kérdése van, amely az úgynevezett  “imát megelőző ima”. Más szavakkal, mielőtt az ember eléri az imát, a kérést, keresztülmegy megszámlálhatatlan, kicsiny, személyes, és pontatlan kérdéseken, mielőtt a végső helyes kérdés felmerül benne.

Általában az összes kérdés egyetlen dologra összpontosít:”Mi az élet értelme? Vajon érdemes-e élni? Ha igen, akkor miért?”. Ez az egyetlen kérdés, ami valóban létezik. Az ember egymilliárd féleképpen teheti fel ezt a kérdést, azonban ennek megfelelően csak részleges választ kaphat. Azonban a korrekció végén, minden egyetlen kérdésbe transzformálódik, amely egy gigantikus válasz alapján lesz megválaszolva, amelyet  – egy teljes és tökéletes összetapadásnak nevezünk. (Zivug a Shalem).

Kérdés: Milyen kérdésekkel kell önhöz fordulnunk, és melyeket kell megvizsgálnunk a csoportban?

Válasz: A legjobb, hogyha hozzám a kollektívre vonatkozó kérdésekkel fordultok. Ha olyan kérdésetek van ami az egész csoportra vonatkozik, akkor kérlek benneteket azt címezzétek nekem.

Hozzászólás:Eddig, amikor a választ a kérdéseimre a csoportban kaptam meg, azt éreztem, hogy ezek a válaszok helyesek

Válasz: Valóban, “eddig”. Ez így van minden szinten: nálam és mindenkinél is. Válaszok, amelyek helyesek ezen a szinten, azok már helytelenek leszek, amikor elérjük az új szintet, mert az alsó “Partzuf” –nak a “Keter“-je, átvált a Malchut  Felső Parcufjá” – ra.

2014.02.10, Orosz leckéből

ford: BS

lekt:KN

forrás: What Is A “Question” in Spirituality?

Posted on March 3rd, 2014 at 9:13 am

מה זה “שאלה” ברוחניות?

פורסם: 16.02.14, 12:59

23 Már 2014

A Workshop, a “Spirituális Parcuf” teremtése

Dr. Michael Laitman

A Workshop, az a “Partzuf”, amelyet mi építünk meg a köztünk levő kapcsolatban, és amiben érezzük a spirituális világot. Ha nem építjük meg, akkor nem érzünk semmit. Ez a mi közös Partzuf-unk (Spirituális objektum), amiről a Kabbala Bölcselete beszél (melynek részei): Tíz Szfíra, Rosh, Toch, Sof,  és így tovább.

Amikor tíz ember lenullázódik (semlegesítődig) egymás irányába, és elkezdenek megvitatni valamilyen témát, akkor egy kapcsolatot hoznak létre egymás között. Amikor, integrálják a megvitatandó problémát ebbe a kapcsolatba, majd pedig fölé emelkednek, akkor ezen a módon megtalálják megoldást egy spirituális szinten. Pontosan a kapcsolat – és nem a kísérlet az okoskodásra, való törekvésre –hozza el a közös, helyes döntést.

Valójában, még nem értük el ezt, mivel a csoportokban az emberek közötti kommunikáció még nem teljesen helyes.  Felteszek egy kérdést és a workshop tagjai elkezdenek belemenni a mélységébe ahelyett, hogy a probléma felett összekapcsolódnának. Mindenki láthatja, hogy a kapcsolat sokkal fontosabb, mint maga a kérdés.

Mindenki az intellektusán keresztül próbálja megtalálni a választ, kezdetben. Azonban feltárul idővel, hogy nem kell túl sok figyelmet fordítani magára a kérdésre. Ha, az összekapcsolódás megfelelő szintű, akkor mindenki megkapja a saját válaszát, hosszadalmas kutatások és filozofálgatás nélkül.

2014.02.11, Orosz leckéből

ford: BS

lekt: KN

forrás: A Workshop Is The Creation Of A “Spiritual Partzuf”

Posted on February 23rd, 2014 at 8:38 am

סדנה, היא יצירת “פרצוף רוחני”

פורסם: 19.02.14, 16:04

07 Már 2014

Hála a szégyenérzetért

Hála a szgyenérzetért

Kérdés: Hogyan törli el a munkánk a megszerzésből fakadó szégyent?

Válasz: A munkánk csökkenti és eltörli a szégyent, mivel erőfeszítést teszünk arra, hogy megpróbáljuk stabilizálni a viszonyunkat a Teremtővel – aki jó és jót cselekvő- a szégyen felett.  Hálás vagyok a szégyenért, amely lehetővé teszi számomra, hogy stabilizáljam és elérjem az összetapadást a Teremtővel a szégyen fölé emelkedve. Tehát én igazolom a szégyen érzését, elfogadom és hálás vagyok azért a tényért hogy megjelent bennem.

Ez valójában, az igazi ember minőségeinek feltárulásának módja bennem.

Habár ez még mindig a törött ember, azonban többé nem egy állat, hanem sokkal inkább a felénk háttal forduló következő szint megjelenése, a közvetlenül felettünk lévő Partzuf-é (spirituális objektum-é) , amellyel dolgozhatunk.  Ezért megcsókolom a botot, amely üt engem, és örömmel fogadom a szégyent, és minden más súrlódást, amely köztem és a Teremtő között megjelenik

Az összes a konfliktus és egyet nem értés,  a Teremtő, – aki a Jó és a Jót cselekvő, illetve tudjuk, hogy nincs Más rajta Kívül –  és köztem, és az elérésben és a megértésben lévő különbség köztünk az az úgynevezett szégyen. Tehát boldog vagyok, hogy érezhetem a szégyent!

Vannak állapotok, amelyben az ember megpróbálja minimalizálni, sőt teljesen eltörölni a különbség érzését, és a Teremtőhöz való alkalmazkodási képtelenségét. Azonban, a hozzáállásomat a házigazda azaz a Teremtő irányába akarom kialakítani, a szégyen felett tehát én megköszönöm neki, hogy megmutatta miben nem vagyok Hozzá hasonlatos, miben különbözünk egymástól, és mennyire vagyok távol a Teremtő minőségeitől.

2014.02.17, Felkészülés a reggeli leckére

ford: BS

lekt: KN

forrás: Grateful For Feeling Shame

Posted on February 22nd, 2014 at 7:27 pm

הודיה על רגש הבושה

פורסם: 17.02.14, 16:45

07 Már 2014

79 queries in 0,162 seconds.