Dr. Michael Laitman

Erő

Türelem és tudatosság

Kérdés: Mi a türelem, Kabbalista szempontból?

Válasz: A türelem az emberben és a társadalomban zajló folyamatok megértése. Adnod kell nekik egy bizonyos fejlődési és érési utat, és csak ott vehetsz részt, és segíthetsz, ahol szükséges. Ne zavard meg, a tanácsoddal és gondolataiddal.

A világ egy lehetséges jobbá válásáról beszélek, mert ez már itt van. Ha ez az állapot nem lenne mindenütt, beleértve azt, hogy a sajtóban is, ha nem írnák, hogy valamit meg kell változtatni, és hogy többé nincs visszatérés a múltba, akkor nem mondanám ezt. Csak most tárulnak fel a megfelelő feltételek.

Kérdés: Mi a tudatosság állapota?

Válasz: A tudatosság a Természet egész programjának, és a pillanatnyi megvalósításának megértése.

A természet megvalósításának programja az, hogy dinamikus egyensúlyba hozza a pozitív és negatív erőt.

[266743]
KabTV “Kabbala Alapjai” 20/05/03
Angol forrás: https://laitman.com/2020/07/patience-and-awareness/

31 Júl 2020

Gonosz, pokol, szeretet

Kérdés

Van egy eset, ami Japánban történt, egy COVID-19 vírussal fertőzött ember, aki pontosan tudta, hogy beteg, kiment az utcára, nyilvános helyekre, és elkezdett embereket ölelgetni, még a családjával is megtette ezt. Majd hazament és nem sokkal később, meghalt. Ez morális példaként szolgálhat arra, hogy létezik egyfajta felső bíróság, ami azt hivatott megítélni ha valaki szándékosan okoz kárt embertársainak?

Dr. Laitman

Kétségtelen, ez a bíróság létezik világunk Erői szintjén, az ilyen cselekedetek nem tűnnek el nyomtalanul.

Az tény, hogy kapcsolatban vagyunk egymással, egyetlen egységet képezve, egy integrál rendszerben. Ha egy ember támogatja ezt a rendszert és át akarja vinni azt integrál formába, ez az ember hatalmas érdeme. Viszont, ha valaki megtöri a jó kapcsolat láncolatát, bárkivel és bármivel a rendszeren belül, akkor ez az ő személyes vesztesége, ami hatalmas büntetés. Az ember tehát nagyon sok kárt tud okozni önmagának. A cselekedeteivel behozza a gonoszt közénk, szétárasztja és ez a gonosz folyamatosan végzi a munkáját ezután.

Mik ennek a következményei? Az a tény, hogy késlelteti a rendszer mozgását az integráltság felé, a szeretet és a kapcsolat irányába, mindez rajta csattan. 

Kérdés

Lehet közvetlen kapcsolat, ami miatt azt mondhatjuk, hogy mindezért felelős?  

Dr. Laitman

Természetesen. A vágya ettől még egoistább lesz. Amikor meghal, megszabadul a testétől, egy ilyen alacsonyrendű megnyilvánulásától a vágyainak, de ezzel ezt is elveszíti, ami már készen állt a korrekcióra.

Most tehát nem képes korrigálni magát biológiai értelemben, mert nincs test a vágyak korrekciójára. Akkor viszont, hogy korrigálhatná magát spirituálisan, miközben minden eleme a vágyainak egoista, és ki tudja mikor kap újabb lehetőséget, elkezdeni a korrekciót, és az milyen formában fog eljönni?

Kérdés

Ez az, ami miatt megjelenik a gonosz a világban? Mindenki magában hordozza a gonoszt? 

Dr. Laitman

Igen.

Kérdés

Az emberek azonnal emlékeznek szőrnyű kivégzőkre, gyilkosokra stb. Ez tulajdonképpen róluk szól? 

Dr. Laitman

Ennél is rosszabb. Az, aki nem enged másokat tovább élni, nem adja meg a lehetőséget, hogy azok az emberek normálisan korrigálják magukat, az erre vonatkozó szabad akaratuk szerint, és ezzel óriási problémát okoz saját magának.

Kérdés

Miért adatik meg ez valakinek? Miért ültette el benne a Teremtő ezt? Miért hoz létre egy ilyen embert?

Dr. Laitman

A múltbeli dolgok extra terhet jelenthetnek annak érdekében, hogy olyan mélyre taszítsák az embert, tudják, képes felemelkedni. Ameddig valahol a rossz és a jó között vannak, ahonnan fel tudnak lépni. Mivel, ha valahol a rossz és a jó között vannak, nem érzik magukat rossznak.

Ezért szükségük van egy nagyobb mértékű gonoszság érzésére, akkor megértik, hogy pontosan ez az igazi állapotuk, és ezt kell korrigálniuk.

Kérdés

Ön azt mondja, minden a korrekcióra irányul, a jóra, a melegségre és a szeretetre. Ugyanakkor át kell mennünk ezeken a szörnyű állapotokon, látni ezeket a rettenetes embereket, gyűlölni kell őket, és halálra kell ítélni őket. Ezek mind valóban a szeretet útjára, a jó felé vezetnek minket?

Dr. Laitman

Én egyáltalán nem arról akarok beszélni, hogy kit kell halálra ítélni és kivégezni. Ezek is csak csökkentenék az ember képességeit a saját korrekciójára, és mindenkinek magát kell korrigálnia. Én egyáltalán nem támogatom a halálbüntetést. 

Azonban az embert szükségszerűen olyan helyzetekbe kell helyezni, ahol maga akarja a korrekcióját. Szó szerint hagyja, hogy a “sas tépkedje a máját”. (szerk. megj: görög mitológia Prométheus)

Kérdés

Mi az a korrekció? 

Dr. Laitman

A korrekció az saját életünk értelmének a feltárása és megvalósítása, mások felé irányuló ártalmas és káros szándékok felszámolása mellett. Ez a mások felé való hasznosság és a mások beteljesedésére irányuló vágyak kinyilvánítása. 

Annak a felismerése, hogy teremtésünknél fogva alkalmatlanok vagyunk a normális emberi kommunikációra, ártalmasak vagyunk és gonoszok. Ez maga a pokol. 

A halál az büntetés, de semmit nem korrigál. 

Kérdés

Hogy lehet valakit erre a szintre emelni, hogy ezt felismerje?

Dr. Laitman

Ehhez dolgozni kell az emberen. Ehhez oktatók kellenek, és olyan emberek, akik elvezetik az adott egyént az individuális önmeghatározásához: Ki vagy valójában?

Dr. Laitman megjegyzése: más szóval az oktatója nem gyűlölheti őt, sokkal inkább meg kell értenie a korrekciója útját. 

Dr. Laitman 

Igen. Meg kell mutatnunk a szeretetet. Ez azonban a halálnál rosszabb élmény valakinek. Azaz, az oktatónak szeretnie kell őt, de olyan módon, hogy lássa a módszert és az eljuttassa őt magát a benne lévő gonosz felfedezéséhez. 

Remélem, sok ilyet láthatunk majd, amikor az emberek elkezdenek változni.  

Kérdés

Mikor kezdik az emberek megérteni, hogy kik ők valójában, hogy ők a gyilkosok, a bennük lévő gonosz miatt?

Dr. Laitman

Igen. Bolyonganak az utcákon, mint az élő halottak, és kutatják a saját korrekciójuk módját.

Válasz

Ezek az említett oktatók/nevelők fogják megmutatni nekik az igazi szeretetet? Ahogy gondoskodnak róluk, majd gyűlölik őket ezáltal meg is változtatják őket?

Válasz

Igen. 

[267527]
KabTV:  “Hírek elemzése Dr. Laitmannal” 20/05/01
Eredeti blog: https://laitman.com/2020/07/evil-hell-love/

30 Júl 2020

Mi változtatja meg bennünk, az élet értékét?

Kérdés

Azt látjuk, hogy még a halálos ágyán fekvő ember is képes folytatni a lehetetlen és ostoba dolgok körül forgó gondolatait, és nem változtatja meg az értékrendjét.  Még belegondolni is félelmetes, milyen szintű válság kellene annak érdekében, hogy megváltoztasson bennünket, az általa okozott nyomáson keresztül. Ki vagy mi fogja az embert arra kényszeríteni, hogy radikálisan változtassa meg, életének értékrendjét? 

Válasz

Az értékrend változás, egy magasabb erő befolyása által lehetséges, amely felemel minket a világunk fölé, és kivonszol minket a tisztán állati vágyainkból, és lecseréli azokat emberi vágyakra, a természet következő szintjének ereje által. Akkor beszélhetünk növekedésről. 

Tehát az emberben a világának vágyai uralkodnak, semmi más. Egyszerűen nem is érti, hogy a Kabbalisták miről beszélnek. Azt gondolja, ha valaki él, akkor él, ha meghalt, akkor halott. Mit tehetünk? Csak, amikor egy magasabb fény ragyog felette, ami befolyásolja, kezd el az ember gondolkozni és más döntést hozni. 

Ki kezd el Kabbalát tanulni? Azok az emberek, akikben felbukkan az életük értelmére irányuló kérdés. Ez már a következő szintről érkezik, amit értelem feletti hitnek nevezünk.

Mi egy nagyon egyszerű ismeretben élünk, ami úgy szól, minden az, ami. El kell fogadni. De ott van az értelem feletti hit szintje. Ez nem vakhit valamiben, mint a vallásos embereknél. Ez a valóságérzékelés következő szintje.

 [267224]
KabTV program „A Kabbala alapjai 20/5/17   

Angol blog: https://laitman.com/2020/07/what-makes-us-change-the-values-of-life/

22 Júl 2020

Megismerni a gyökereket, ahonnan az életünk elkezdődött

Kérdés

Milyen erő kényszerít bennünket arra, hogy választ találjunk az élet értelmét firtató kérdésünkre? Látszólag mindent képesek vagyunk élvezettel megélni, ebben a szeméthalomban, ahol éppen csak kint van a fejünk, és teljes életet tudunk élni itt és most. Mi az akkor, ami állandó kutatásra ösztönöz bennünket?

Válasz

Ez nem az emberen, sokkal inkább a lelke gyökerén múlik.

Az ember, a vágyai alapján élvezi ezt a világot, az életet, azaz, hogy jobb lehet, mint mások, erősebb, jobban elismert stb. Van azonban egy igazán belső, bár nem túlságosan nagy vágy bennünk, – ami az élet értelmének a megismerésére irányul. Végül is, ennek a megragadása és felfogása nélkül, minden más kicsinek, jelentéktelennek, ideiglenesnek és átmenetinek tűnik. 

Az élet értelmének a megismerésére irányuló vágy meg akarja találni azt, hogy miért lehetséges, hogy az ember jónak születik, azonban ezt mégis az életén belül meg kell valósítania. Ehhez fölé kell emelkednie a saját életének, mivel az élet önmagában egyszerű létezés, minden értelem nélkül. Viszont ehhez a felemelkedéshez mesterévé kell válni, egy különleges technikának.

Kérdés

Mit jelent ebben az esetben a „magasabb kifejezés? Mit jelent az élet fölé emelkedés?

Válasz

Ez azt a gyökeret jelenti, amiből az ember élete elkezdődött, ahonnan ellenőrzés alatt van tartva, ahonnan minden, az életében neki szánt jel származik, amely belép aztán a világába.
[267086]
KabTV program „A Kabbala alapjai” 20/5/24     

Angol blog: https://laitman.com/2020/07/know-the-root-that-starts-our-lives/

22 Júl 2020

76 queries in 0,427 seconds.