Dr. Michael Laitman

filozófia

Kabbala – a tudományok forrása

1.02

Kérdés: Mi volt előbb, a Kabbala vagy a tudományok?

Válasz: Elvileg a tudomány a Kabbalából származtatott. Ez utóbbit pedig Ádám hozta napvilágra több mint 5700 éve. Őt követően a Kabbalisták húsz generációja következett Ábrahámig, az ókori Babilonig, aztán pedig mások vitték tovább Ábrahám örökségét. 

A Kabbala rendszert adott a kezünkbe. A filozófia is a Kabbalából vált ki. Ahogy azt a középkori német filozófusok írták, Arisztotelész és Platón a Kabbalából kölcsönözték a tudományos megalapozottságú tudást, és filozófiává alakították azt, amely aztán megalapozta a különféle tudományágakat.

Számos ókori tudós megírja, hogy Kabbalistákkal tanultak. Akkoriban az ember arra vágyott, hogy kérdéseket tehessen fel a természet azon részével kapcsolatban, amely nem befogható az öt állati érzékszervünkkel. Ma már hihetetlennek hangzik, hogy akkoriban az ember elsőként az élet értelmét kívánta tisztázni; nagyon közel állt a természethez, és ez volt az, ami igazán érdekelte. Ezt követően az emberiség egója növekedésnek indult, mindenféle technológiát eszelt ki, és ezek mellett mind a mai napig ki is tartott. Manapság azonban kezdünk visszatérni az eredeti alaphelyzethez, és a világunkra az úttörő felfedezők szemüvegén keresztül nézünk.

A mi világunk tanulmányozása a legalapvetőbb elfoglaltság. Ez határozza meg, hogy miért élünk, mi az, hogy materiális világ, és mi az, amiben létezésünk zajlik.

[312528]
A KabTV „Van egy hívásom. Mi a tudomány?” című adásából; 2011.03.06.
Forrás: Kabbalah—The Source of Sciences — Laitman.com

28 máj 2023

A világ még nem áll készen

Kérdés: Kész-e a világ átgondolni az emberiség szerepét és lényegét?

Válasz: Nem, a világ még nem áll készen. Ez csak akkor történhet meg, ha mindenki világos, tömör képet alkot a jövőről, amelyben egyensúlyban vagyunk a természettel, ahol a vírusok, az ózonréteg, a szennyezett vízből származó fertőzés vagy más bajok, nem fenyegetnek bennünket.

El kell magyaráznunk az embereknek a küldetésüket, ami a megfelelő globális rendszer megteremtése, az összes kormány felett. Ha az emberiség akarja, akkor ez meg fog történni. Ehhez nincs szükség forradalmakra vagy háborúkra. Nincs szükségünk ilyesmire.

Fel kell hívni az emberek figyelmét, hogy megértsék, hogy egységes rendszerben kell léteznünk. Amikor rájönnek, hogy konfliktusban vannak a természettel, akkor minden megváltozik. Ez a Teremtőtől származik, nem pedig a kormányoktól, nekünk csak akarnunk kell megváltozni.

Baal HaSulam, a „Béke a világban” című cikkében azt írja: „…a teljes nehézség abból adódik, hogy természetünket a magunk számára történő megszerzésről átváltoztassuk a másuk számára történő adakozássá, mivel ez a kettő teljes mértékben ellentmond egymásnak.” Első látásra a terv illúziónak tűnik, valami olyasminek mely emberfeletti. De amennyiben mi mélyebbre merülünk mindebben, akkor azt találjuk, hogy az öncélú megszerzés és mások iránti adakozás ellentmondása nem más mint egy pszichológiai probléma, mivel valójában mi most is adakozunk másoknak anélkül hogy magunknak bármi hasznot hajtanánk.

Ezt a tudást egyre szélesebb körben kell terjesztenünk, hogy átjárja, az emberi társadalom minden szintjét. Akkor ez lassanként elkezd működni rajtunk. A tudattalanból emelkedik ki és válik tudatossá, és mindennapi kommunikációs témává illetve az emberiség tervévé válik.

[266189]
KabTV “Kabbala Alapjai” 20/05/03
Forrás: https://laitman.com/2020/06/the-world-isnt-ready-yet/

06 Júl 2020

Nehéz Istennek lenni, azonban lehetséges

Nehéz Istennek lenni, azonba lehetséges

Kérdés:

Mi a leghihetetlenebb és legfantasztikusabb vágyunk? Az, hogy az emberek úgy kiáltsanak fel, hogy “Hűha”?

Válasz:

Mi képesek vagyunk mindenre! Képesek vagyunk a halhatatlanságra, végtelenségre, mindentudásra, mindenhatóságra, de csak olyan mértékben, amilyen mértékben mi közvetíteni akarunk másoknak, nem pedig olyan mértékben, ahogy magunknak tartunk meg mindent (belső használatunkra). Szóval éppen annyira vagyunk képesek bármire amennyire a “továbbadására” berendezkedünk.

Megjegyzés:Egykor egy okos fickóval jártam iskolába, aki azt mondta nekem, hogy ő Isten akar lenni. Kijelentette, hogy a határtalan örömet keresi, ami exponenciális gyorsulással terjed. Vajon ez a fajta haladás valóban létezik ebben a valóságban?

Válasz:

Természetesen. Habár Isten nem létezik oly módon, mint ahogy azt most az emberek elképzelik. A szint, amit mi elérhetünk az valójában az Isten szintje, a Teremtő szintje. Nehéz Istenné válni? Talán, de biztos, hogy nem lehetetlen.

Megjegyzés: Ez a fickó mondta azt is, hogy ő meg akarja teremteni “a saját univerzumát” melyben valódik emberek élnek…

Válasz:

Egyesek valóban képesek egy saját univerzumot létrehozni; sőt, képesek számos univerzumot megalkotni, melyek egymástól elkülönülnek. Ott ahol olyan állapotba kerülnek, mely az abszolút kinyilatkoztatás és teljesség, ezt nevezünk határtalan világnak, melyben nincsenek vágyak. Ez az, ahol már nincs tovább, ez a vég!

Mi jön ezután? Nem tudjuk megválaszolni ezt a kérdést, mert a végtelenség állapota túl van a mi korlátozott határainkon. Nézd, a végről beszélünk, minden amit tehetünk itt, hogy meghatározzuk a vég fogalom határát, majd mikor azt elérjük mindig egy kicsit távolabb toljuk. Így nincs olyan, hogy azt következő dolog. A távolság és korlátozások kategóriája egyszerűen eltűnik ezeknél a határoknál.

2o12 november 3, Beszélgetés Michael Laitmannal, KabTV

SzL

KA

16 nov 2012

Kabbala és az okult tanítások

Kabbala és az okult tanítások

Kérdés:

Vajon a Lurianic Kabbala elutasítja a rejtett Hermetikus Tudományt? Lehetséges, hogy egy materialista ember valódinak tekintse a Hermetikus Tudományt? Vajon ez valóban létezik vagy nem?

Válasz:

Minden Hermetikus Tudományra elmondható;  nem valódi, nincs alapja egyáltalán, ez csak valaki képzeletének a szüleménye, a fantáziája. Tekintettel a Filozófiai doktorátusomnak, (dolgozatom tárgya volt a “Filozófia, vallás és a Kabbala”), ez megadja nekem a jogot arra, hogy bizalommal kijelentsem, hogy a Kabbala egy tiszta Tudomány.

Mivel a filozófia és minden más próbálkozás, hogy megértsük a valóságot, nem a kutatáson alapul, hanem kizárólag az okra, amelynek az alapja nem ismert, mind egy törvény, ezek alapulnak a mi egoizmusunkra, de mi nem fogjuk fel.

Ennek eredményeként, a filozófia régen meghalt. Minden úgynevezett spirituális tanítás fokozatosan eltűnik, mivel az ember fölé emelkedik, és látja, hogy azok érvénytelenek. Nincs gyakorlatra vagy ellenőrzésre vonatkozó többszörös spirituális tanítás. Ez kizárólag érzésre alapul, de mint tudjuk, az érzelem is nagyon változatos, ezért jelenleg még körülbelül 2800 vallás és hitrendszer létezik, és meglátjuk, hogy ezek fokozatosan eltűnnek.

A Kabbala tudománya nincs mellette vagy ellene. A Kabbala tőlük félre áll;  vizsgálja a fizika természetét, ahogy bármely más tudomány rendszeresen teszi. A Kabbala fő elve, hogy megvizsgálja a természetet, hogy hasonlóvá váljon hozzá, és megnyerje. A Kabbala egy nagyon konkrét tudomány; nem beszélve a lélekről, amely eltér a vallástól. A lélek jelentése a Kabbala szerint, egy rendkívül komoly és mély elérés és megértés a világról, amelyben jelenleg élünk. Ez a fajta megvalósítás a fennmaradásunkhoz tartózik, hogy megvédjük magunkat egy hatalmas ugrástól, amely közeledik, mint válaszul a tudatlanság és a természeti törvények nem hajlandó követésére.

2012 Október 5, Grúziai kongresszus

BS

13 nov 2012

A kabbala a Felső Világról szóló tudomány

 Kérdés:

Amikor azt mondja, hogy a kabbala tudomány, akkor azt a szó eredeti jelentésében érti? Más szóval, a kabbala az egy tudásanyag (praktikus vagy elméleti bölcsesség)? Vagy a tudomány szót egy modernebb jelentésben használja: a kabbala inkább olyan, mint a kémia, biológia, vagy geológia?

Válaszom:

A kabbala felfedezi számunkra a Felső Fény természetét. Ennek a Fénynek a szikrái okozták azt a robbanást, mely megteremtette az egész Univerzumot, és mindent ami benne van: a kövületi, növényi, állati szintjeit a természetnek, benne az emberiség állati részét is.

Azáltal, hogy mindennek az alapját tanulmányozzuk, azaz az anyagot (vágy) és a Fényt (élvezet), megtanuljuk minden a világban található tárgy és jelenség alapját.

Kérdés:

A kabbala az nem filozófia, de lehet, hogy van olyan filozófia amely jobban összeegyeztethető vele, mint más filozófiák? Van valami igazság a filozófiákban annak ellenére, hogy csak jelenlegi világunkról beszélnek?

Válaszom:

Nincs igazság a filozófiában, mivel olyan kérdésekkel foglalkozik, melyeket saját magának talált fel, vagy olyan kérdéseket próbál megválaszolni, melyek olyan feltevéseken alapulnak, amelyeknek nincsen praktikus alapjuk (absztrakt formákról próbál értekezni).

Még akkor is, amikor a filozófiák a mi világunkról beszélnek, nem érvelnek praktikusan. Ez azt jelenti, hogy olyan formákról, vagy lényegről beszélnek, melyek nem kapcsolódnak az anyaghoz. A kabbala ezzel szemben olyan formáról vagy lényegről beszél, mely az anyagba van ágyazódva (lássuk a “Bevezetés a Zohár Könyvéhez” című írást). Így az emberiség történelmének összes filozófiai következtetése teljesen hibás, vagy legalábbis nem pontos.

KA

25 dec 2008

71 queries in 0,722 seconds.