Dr. Michael Laitman

ima

Ima – beszélgetés a Teremtővel

Kérdés: Hogyan használjuk az imában azt a különbséget, ami a Teremtő magasztalása és az iránta érzett hála között van?

Válasz: Nagyon sokféle kifejeződés létezik az imában. Lehet kérés, dícséret, hála a múlt miatt, sőt, bizonyos értelemben, ígéretek is, amik a jövőre vonatkoznak.

Az ima beszélgetés a Teremtővel. Nem közhelyek segítségével kell megszólítanod. Csak önmagadból szólhatsz Hozzá! Egy belső dialógus formáját is öltheti, ahol minden egyes tag beszélget a Teremtővel. De lehet egyirányú kérelem is. Olyan a forma, amilyet szeretnél.

Jó példák az imára Dávid király Zsoltárai. Ő egy nagy kabbalista volt, aki az időszámítás előtti kilencedik században élt. Írt egy “Zsoltároknak” elnevezett imagyűjteményt, amely világszerte, minden vallás körében közkedvelt. Olvasd ezeket a zsoltárokat, és meg fogod önmagadat is találni bennük, mivel 0-tól 100 százalékig (minden lélek teljes korrekciójáig), az összes emberi adottságot önmagukban hordozzák.

https://laitman.com/2019/11/prayer-conversation-with-the-creator/

04 nov 2019

Cselekvés és szándék

Kérdés: A cselekedetem kimenetele (pl. hogy jó vagy rossz) kizárólag a szándékon múlik?

Válasz: Nem csak a szándékon, hanem magán a cselekedeten is.

Nem henyélhetsz egész nap az ágyban, azzal a feltett szándékkal, hogy munkát végzel. A mi világunkban cselekednünk kell.

Nem aludhatsz azzal a szándékkal, hogy ugyanabban az időben részt veszel a leckén. Cselekedned kell! A tett maga árulja el, hogy mi volt a szándékod.

https://laitman.com/2019/10/action-and-intention/

21 okt 2019

Mi az, amire odafigyel a Teremtő?

Kérdés: A személy tapasztalhat időszakokat, amikor felgyűlik a sok szenvedés. A tizesnek is vannak ilyen időszakai?

Válasz: Ha csoportban vagy, nem kell, hogy felgyűljön a szenvedés. Gyűjtsd össze a barátok vágyait, és emeld fel őket a Teremtőhöz. Mint ahogy a szülők is a gyerekeikért kérnek. Mindannyiunknak ezt kell tennünk. Ha mindenki másért kér, a kérés komollyá válik. A Teremtő nem azokra a vágyakra figyel, amelyeket Ő kelt bennünk, hanem annak mikéntjére, ahogy erőfeszítéseink által elhagyjuk saját vágyainkat, felkaroljuk a barátokét, és az ő érdekükben kérünk. A legfontosabb, hogy milyen minőségű a kérés, amellyel a Teremtő felé fordulunk.

https://laitman.com/2019/04/what-does-the-creator-pay-attention-to/

16 jún 2019

Miért forduljunk a Teremtőhöz?

Kérdés: Mikor az elektromosság vagy a gravitáció erejét használom, senkitől semmit nem kell kérnem. Miért van akkor, hogy ha a természet felső erejével szeretnék kapcsolatba kerülni, spirituális kívánságot kell megfogalmaznom?

Válasz: Az ásványi, növényi és állati rendszereket tiszta anyagi állapotok alkotják. (A földi létezésben mi is az állati természet részét képezzük.) Itt nincs helye a kérésnek. Egyszerűen tisztában kell lennünk, hogyan adaptálódjunk, hogyan tanuljuk és használjuk a testi természetünket. Ennek része, hogy tanulmányozzuk a fizikai törvényeket, és kísérletet teszünk, hogy helyesen alkalmazzuk őket.

Amikor azonban felemelkedünk a következő szintre – létezésünk spirituális fokára, teljességgel másfajta kapcsolat veszi kezdetét: ez a Teremtőhöz fűződő kapcsolat. Minden pillanatban Hozzá vagyunk láncolva. Megszólít minket, mi pedig Hozzá fordulunk.

Ebben a viszonyban hasonlítani akarunk a Teremtőhöz, ezért a hasonlóságot képbe foglaljuk önmagunk számára, és “léleknek” nevezzük el.

https://laitman.com/2019/04/why-turn-to-the-creator/

28 ápr 2019

Áldáskérés a családért

Kérdés: Kérhetem a Teremtőt, hogy áldja meg a családom és a barátaimat? Ők olyan emberek, akik nem tanulmányozzák a Kabbalát.

Válasz: Kérheted, bár nem tudom, mit fogsz elérni vele. Nem hiszem, hogy az eredmény különleges lesz. A kérésnek mindig a korrekcióra kell irányulnia, te azonban egy helyzet jobbulását kéred. Korrekció nélkül viszont nem beszélhetünk javulásról.

Kérdés: Kérhetem a Teremtőt, hogy küldjön Fényt az egoizmusom korrekciója érdekében?

Válasz: Igen, ez lehetséges, de a kérésed a lehető legönzetlenebb kell, hogy legyen.

Az orosz nyelvű Kabbala leckéből, 2018-11-04

https://laitman.com/2019/03/a-blessing-for-the-family/

10 Már 2019

Mit kellene kérnünk a Teremtőtől

Laitman_707
Néha, amikor imádkozni próbálok, amikor megpróbálom elképzelni magam előtt a Teremtőt, akkor úgy érzem, hogy nem itt van a helyem, szeretnék eltűnni innen. Miként fordulhatok én a Teremtőhöz, a mindennapos dolgaimmal? Úgy érzem, hogy Ő egy mindenható és Ő az, aki mindent megbocsát, még akkor is, ha én gondolom magam hibásnak, hogy hozzá fordulok.
Igyekszem kedves lenni másokkal, de mégis mocskosnak érzem magam, amikor a Teremtőhöz imádkozom. Mit kellene most tennem?
Michael Laitman válasza: A Teremtő megalkotta a hibákat, és bűnöket, hogy ezek által érzékelhessük a különbséget, és kérhessük ezek megváltoztatását.
SZL
KN

04 dec 2015

Közösség Imája

laitman_276_02

Kérdés:
Miért van az, hogy az emberiség évezredek óta próbál a természet legfelső erejétől kérni, azonban mintha senki nem lenne, aki meghallhatná ezt a kérést, miközben mérhetetlen szenvedés nyilvánul meg a világunkban?

Válasz:
Azért van ez, mert nem helyesen kérünk. A Teremtő Erő csak azt a kérést hallja meg, amely másokért szól, és mentes minden önzéstől. A másokért imát pedig nem képes egyetlen ember felemelni, ezt az imát nevezzük a sokaság imájának. A Kabbala legnagyobb titka, hogy önmagunknak csak úgy kérhetünk, ha egy spirituális csoporthoz tartozunk, és a csoport szeret bennünket annyira, hogy kér nekünk, azaz együttes imát emel az érdekünkben.

2015.07.19 Mexikói Kongresszus

KA

20 Júl 2015

Ima a jövőbeli Énhez

Laitman_707

A probléma az, hogy a Kabbala Bölcsességéhez eljutott ember milyen gyorsan kezdi el a valódi munkát. Lehetséges, hogy már hosszú ideje foglalkozik Kabbalával, figyeli, mit mondanak, de nem tesz olyan erőfeszítéseket, ami a másokkal való kapcsolatra irányul.

Talán, csak hosszú idő eltelte után kezdi el megérteni, hogy a spirituális út az a csoporttal való kapcsolatban jelenik meg, és ehhez meg kell találnia az egység középpontját. Végül is csak ott érdemli ki a kapcsolatot a Teremtővel

Hosszú idő telik el addig amíg az ember kialakít egy elképzelést, a Teremtő koncepciójáról. Végül is a Teremtőnek nincs képe nincs formája, a legkisebb fogalmunk sincs róla.  Teremtőnek nevezzük az adakozás erejét, amely bizonyos feltételek mellett tárul fel az ember számára, és ezt a feltárulást a saját erőfeszítése által kell elérnie. Az embernek alkalmassá kell válnia az adakozás minőségének megszerzésére. Csak amikor az adakozás ereje megjelenik az emberben, hívhatjuk ezt úgy hogy Teremtő, de ez nem az emberen kívül van.

Az ember lényegében a saját jövőbeli formája által kap benyomásokat. Magára vonja azt a tényt ami majd feltárul benne, az az amely majd a jövőben feltárul benne. Teljesen világos kell legyen a számára, hogy semmi nem fog megváltozni kivéve ő maga. Törekednie kell erre a jövőbeli formára, és meg kell szólítania egy imával.

Ezért erről az útról az van mondva, hogy: “Dolgoztam és megtaláltam”. Ez nem jelenti azt, hogy én az úton maradok és körülöttem minden megváltozik, az emberen belüli teljes világ és emberen belüli egész valóság megváltozik. Ezért mondjuk azt, hogy „Dolgoztam és megtaláltam, ezért hiszek benne”. Lehetetlen eljutni ehhez a megtaláláshoz, anélkül, hogy magamat megváltoztatnám. Megtaláltam mivel, eljuttattam magam a Reformáló Fény által a helyes formámhoz, és önmagamon belül feltárul a kölcsönös minősége az adakozásnak és a szeretetnek, amely minőséget Teremtőnek nevezzük.

Erőfeszítés nélkül lehetetlen elérni ezt.  Erőfeszítések által megtalálom, kifejlesztettem azt az alapot, amelyen az adakozás képét, a Teremtő minőségét felfedezhetem. Ez az egyetlen módja az előrehaladásnak. Ezért az erőfeszítésemnek túl kell mutatniuk az ember hatalmán azaz, nekem alapot kell teremtenem az erőfeszítéseim által, de mindig meg kell várnom, hogy a reformáló Fény változtasson meg engem, és az készítsen fel az adakozás és a szeretet minőségének feltárulására. Akkor mindez kialakul bennem, ez fog uralkodni és megváltoztatni engem olyan módon, hogy a teljes értelmem és szívem, teljes kapcsolatban fog dolgozni a többi részemmel, amelyek most idegennek és tőlem leválasztottnak tűnnek még.

Tehát szükségünk van az erőfeszítés helyes definíciójára. Ezért telik el annyi idő, attól a pillanattól kezdve, amikor valaki megérkezik a csoporthoz és elkezd tanulni, addig a pontig amikor elkezdi megérteni és érezni, hogy minden változásnak benne kell megtörténnie és nem rajta kívül. A megközelítésnek ezt a váltását nevezzük helyes valóságérzékelésnek, amikor érezzük, hogy minden az emberen belül van mivel az egész világ az ember saját minőségeinek lenyomata, és a spirituális edényébe bele kell foglaltatni mindent, azaz ennek az edénynek „integrálnak” kell lennie. Csak akkor éri el ennek a megvalósulását, amikor a teljes teremtés benne van, mint elválaszthatatlan rész az egész ásványi, növényi és állati természet és az emberek részei a léleknek és nincs semmi ezen kívül.

2013.11.12, Felkészülés a reggeli leckéhez, a “Shamati56–os levélből

ford: B S

lekt. KN

Forrás: The Prayer To One’s Future Self

14.11.2013, תפילה לעצמי העתידי

23 nov 2013

Egy Anya, aki mindenkié

one Mother for All1

 

 

 

 

Kérdés: Minden a Felsőhöz intézett kérésünktől függ. De hogyan lehetek benne biztos, hogy a Felső rendelkezik azzal, amit kérek, és nekem is akarja adni azt, amennyiben a kérésem helyes?

Válasz: A helyes kérést, imának (MAN-nak) nevezzük.  Ha szándékodban áll valamit kérni, ami nagyon fontos neked, akkor nem elég, hogy pusztán csak kérd azt. Nagyon sokan vannak, akik hozzád hasonlóan kérnek valamit. Szükséged van valamire, hogy megnyerd a felsőt, hogy segítsen, hogy elnyerd az együttérzését. Szükséges, hogy jobban megismerd Őt, és megértsd, hogy hogyan kerülhetsz közelebb Hozzá, és ellenőrizd, hogy mit szeretne. Ez azt jelenti, hogy különböző tetteket kell végrehajtanod, hogy örömet okozz Neki és közel legyél Hozzá.

A kérésednek olyannak kell lennie, hogy a te Galgalta ve Enaym-od, vagy a Reshimo –d (spirituális géned), ami felemelkedik a Felsőhöz, pontos egyezésben kell, hogy legyen a Felső, az Ő vágyával, annak AHAP-jának megfelelően.

One Mother for All

 

Az alsó rendelkezik egy Reshimo-val, az új állapot beteljesedéséért, akkor hogyan nyerheti el a Felső válaszát? A Felsőnek van egy rendszere, amit úgy hívunk, hogy „az állat emlői”, amelyek mindig készen állnak, hogy táplálják az alsót, de az alsónak kell felkészíteni a helyes edényt, hogy be tudja fogadni a kitöltést.

Ha hozol egy zsák érmét, ebbe nem fogsz tudni tejet elfogadni. Az edény, amire szükséged van, úgy van megtervezve, hogy befogadja a Fényt, tehát minőségében, mennyiségében és céljában is pontosan megfelelő erre. A cél, főleg azt jelenti, hogy neked mihez van szükséged a Fényre.

Ez az „állat” mindenkinek az anyja, nem csak a tiéd. Ha mindenki más nevében kérsz, és ezért akarsz kapni tőle, adni fog, de csak is ebben az esetben. Azonban nem igazán érzed, érted vagy fogadod ezt el. Nem értesz vele egyet! Reménykedsz benne, hogy ő favorizál téged, és ez az összes probléma gyökere.

Az anya dagad a tejtől… neked azonban mindenkiért kell kérned, különben nem fogsz egy cseppet sem kapni. Ha eléred a helyes kérést, a MAN-t, megígéred, hogy mindent, amit az emberiségért kaptál átadod, ami a te AHAP-oddá válik és csatlakozik a Galgalta ve Enaym-odhoz. Mivel ez az anya mindenkié, ő képtelen kevesebbet adni ennél, ez az ő útja. Ő 100%-ot ad, ezért neked 100%-ot kell kérned. 100% vágy az adományozásra, szemben vele 100% edény és a hiány.

100%-ban egésznek kell lenned, amit adni tudsz az edényeddel, Resimo-dal. Mivel csak az „egész tud az egészhez tapadni”. Ha a baba sír, kérve az anyát, hogy táplálja őt, meg fogja kapni, és ha 10 gramm tejet kér, akkor 10 grammot fog kapni. Azonban először is neki meg kell ígérni, hogy ezt mindenki hasznáért teszi. Ha nem így tesz, a kérés nem teljes, és nem kap semmit. Ez kicsit lehűtheti az embert és kiábrándítóan hangozhat.

Kérdés: Hogyan tudom megígérni, hogy átadom mindenkinek, amit megkapok, amikor a természetemből fakadóan tolvaj vagyok? Mi van, ha hirtelen lopok valamennyit?

Válasz: Ezt úgy hívjuk, hogy „ima az ima előtt”. Kérj egy vágyat a vágy előtt, és ez lesz a te helyes vágyad, és kérd a Felsőt, hogy helyezze a megfelelő imát a szívedbe. Természetesen ezt saját magad egyedül nem érheted el.

2013.10.3. A napi Kabbala lecke harmadik részéből, Tíz Szfíra Tanulmánya

ford: MT

lekt: KN

 

forrás :http://laitman.com/2013/11/one-mother-for-all/

17 nov 2013

A kisbaba nyöszörgése, amely felrázza a világokat

kisbaba nyöszörgése

 

 

 

Azt hisszük, hogy nem kapunk azonnali választ az imáinkra és a kérelmeinkre. De nem igaz, hogy azonnal nem kapsz választ. Te egy integrált rendszerben vagy, melyen belül több milliárd szállal vagy összekapcsolva. Ezért ha gondolsz valamit, megszólasz, vagy bármit teszel, az, lehetetlen hogy ne lenne hatással az egész rendszerre. Minden apró változás, amelyen belsőleg átmész, megrázza az egész rendszert, és válaszol minden egyes részletre.

Ez olyan, mint egy test, amely minden egyes sejtnek, minden egyes vágynak válaszol. Kapcsolatba vagy mindenkivel, és nem tudsz semmilyen cselekedetet megtenni, anélkül hogy nem ráznád meg az egész rendszert. Mindenki elkezd mozogni neked köszönhetően, és te ezzel állandóan változtatod a rendszert. A mechanikus cselekedetek, csak minimálisan hatnak a rendszerre, és a beszédnek is nagyon kevés hatása van. De a szándékod egy hatalmas változást hoz az egész rendszerben, még most is, amikor a szándékod nem éppen helyes, de mégis megpróbálod vele elérni Őt. Te olyan vagy, mint egy gyermek, aki előre próbál haladni.

Nem látunk ilyen hatást a fizikai világban, de a spirituális világban, az emberek, akik csak most kezdik el a spirituális munkájukat, cselekedeteik által megidéznek egy valós és erős választ az egész rendszerből. A fejlődésed mértéke szerint, te fokozatosan növekedsz egy olyan emberből, aki cselekszik egy olyan emberre, aki szolgálja azokat, akik cselekednek, amikor felemelkedsz a Bina (megértés) szintjére, vagy a Hafez Heszed (Kegyelmi Fény) szintjére, vagy még ennél magasabbra is. Csak az embereket (látszólag alsókat) szolgálod, segítve őket, de valójában, ők hozzák a legnagyobb változást a rendszerben, és ez minden bizonnyal neked köszönhető.

A „Felső” állapota, akár „kicsi” vagy akár „nagy”, felemelkedése az „alsók” MAN-jától (imáitól) függ. De határozottan, a legkisebbek azok, akik felemelik a MAN-t (az imát), és válaszul, erre az egész rendszer megrendül, válaszolva az erőfeszítésükre, amit arra tesznek, hogy be legyenek foglalva a rendszerbe, a megértésük és vágyuk alapján.

2013.11.07, Felkészülés a reggeli leckére

fordítás forrása: 08.11.13,  ציוץ של תינוק, שמזעזע את העולמות

forrás: 2013.11.10, A Baby’s Squeak Which Shakes The Worlds

ford: B S

lekt: BT;FB;KN

16 nov 2013

87 queries in 0,555 seconds.