Dr. Michael Laitman

Új élet

Útmutató a kerekasztalokhoz, 2. rész

A kerek asztal, az egy komoly pszichológiai képzés

Kérdés: A kör módszertana három részből áll. Az első rész az oktatási rész. Szükséges a teljes folyamat, a végső cél és az eszközök megértése. Ez állhat egy mini előadásból, egy klip megnézéséből, források olvasásából, és azok megbeszéléséből.

A második rész maga a megbeszélés. Különböző részekre felosztható: játékok, reflexió és a workshop. 

A harmadik pedig a gyakorlat, vagyis a körben elsajátított készségek alkalmazása a mindennapokban. Meg kell-e valósítanunk életünkben, a munkahelyünkön és a családunkban azt a hozzáállást, amelyet a kerekasztalon kaptunk?

Válasz: A kerekasztal- vagy az ember saját egoizmusa főlé-emelkedésének elmélete, amely arra irányul hogy közelebb kerüljön másokhoz, de ne csak információkat tanuljanak meg, vagy benyomásokat szerezzenek egymástól, hanem hogy összekapcsolódjanak annak érdekében, hogy megértsék a problémát és a megoldást is és teljes egészében, közös cselekedetteket fektessenek le. Nem gondolom, hogy ez csak egy rövid bevezetése a „kerek asztal” koncepciójának.

Az embereknek ezt el kell fogadniuk, gyakorlati készségeket kell megszerezniük, hogy megértsék, mikor tudnak önmaguk fölé emelkedni, vagy mások előtt fejet-hajtani. Ahhoz, hogy megértsék, milyen kommunikációnak kell lennie közöttük, meg kell hajolniuk a másik véleménye előtt. Vagy egyenlő vagyok velük, vagy felettük állok. S hogy hogyan lehet mindezt helyesen orientálni stb.

Az első oktatási szakaszban a tartom a legfontosabb, nagyon erős és sokféle, változatos gyakorlatot tartalmaz. Ez egy komoly pszichológiai tréning, ahol az emberek megértik, hol vannak és mit kellene tenniük.

[270337]
KabTV „Vezetői készségek” 20/07/09
Forrás: https://laitman.com/2020/09/guide-for-round-tables-part-2/

23 okt 2020

Nincs visszaút

Mi a különbség a mi korszakunk és az előző korszakok között a fejlődés tekintetében, melyeken átment az emberiség? Mindig próbáltuk fejleszteni létezési feltételeinket, hogy ezzel kényszerítsük a természetet, hogy számunkra kedvező módon változzon, igazodjon az igényeinkhez. Nem akartunk mi magunk változni, hanem a világtól vártunk változást és úgy tekintettünk magunkra, hogy a természet urai, mesterei vagyunk.

Ezen a módon vált az emberiség felnőtté, ehhez fejlesztettük ki a tudományainkat, technológiáinkat annak érdeklében, hogy megváltoztassuk ez által, a világot körülöttünk a lehető leggyorsabban elérhető nyereség realizálása érdekében, és hogy nekünk ne kelljen változni. Ma azonban egy teljesen új állapot kényszeréhez érkeztünk. A természet azt várja el, hogy mi változzunk, mégpedig az általa elvárt módon ahelyett, hogy a saját kényelmünknek áldoznánk fel mindent.

A természet azonban nem várja el tőlünk a változást, mielőtt nem alkalmazkodunk a természet beállított feltételeihez, az állatokhoz hasonlóan. Ez az, ahogy az ásványi, növényi és állatvilág léteznek, előnyt biztosítva a környezetükben mindennek, hogy majd ők kényelmesebb létezési feltételeket biztosítsanak nekik ezért.

Azonban mindennek vége, ez a múlt, mert beléptünk egy új korszakba. Az emberiség még nem ismerte ezt fel, azonban a Kabbala tudománya megadja számunkra ennek az érzékelési lehetőségét, hogy elkezdjük meglátni mindezt. Ezáltal egyértelművé válik, hogy a természet, Felső Erő, azt követeli az embertől, kezdjen el megváltozni. A gyermekek felnövéséhez hasonlóan, ahol a szülők nem kezdenek el mindent azonnal megkövetelni tőlük, csak a fizikai fejlődésükre kell elsősorban koncentrálniuk, és a környezetük helyes elrendezésére. 

Amikor aztán fokozatosan elkezdünk egyre többet követelni a gyerekektől annak érdekében, hogy megértse, mi is történik vele, hogy kell a környezetével helyes, integrál kölcsönkapcsolatot kiépíteni. Azaz, az embernek először végig kell gondolnia, a természet jelenlegi állapotát. A természet ugyanis elsősorban a helyes fejlődést követeli meg és az állandóan növekvő kölcsönösséget a teremtés többi elemével. Remélhetőleg végül képesek leszünk megérteni ezt, és ennek megfelelően változni.

Az új korszak első kongresszusa az utolsó generáció szellemiségének szenteltük, amely a természet új állapota. A természet tehát nem csak arra nyom bennünket, hogy alkalmazkodjunk az új feltételeknek, hanem komoly belső változásokat vár el tőlünk és nem technikai vagy technológiai okok miatt. 

A belső természetünket kell korrigálnunk. Ez pedig az egységen keresztül lehetséges és ez az, ami megkülönbözteti az embert az ásványoktól, növényektől, állatoktól.

Az ember csak akkor a természet integrál része, ha korrigálja az egoizmusát.

Az ásványok, növények, állatok a természeti ösztönükkel összhangban fejlődnek. Azonban az embereknek tanulmányozniuk kell saját vágyaikat, hogy a boldogságra törekvésük harmóniába kerülhessen a természettel, és megszerzésből adakozásba válthassák át a vágy irányultságát. Csak miután ezt elértük, azaz elértük a helyes kapcsolatot a természet összes szintjével.

Ez a sajátossága az emberiség új korszakának, amelybe most beléptünk. Ez az, amiért minden kísérletünk az előző életmódunkhoz sikertelen lesz. Ellenkezőleg, minden pillanatban, amikor visszarendeződés felé akarunk elindulni, csapásokat mér majd ránk a természet, ezekkel mutatva kivezető utat a kudarcokból. Ezek a csapások megtanítanak minket az integrál kapcsolat elérésére, és ez az egyetlen lehetőség a jó állapot elérésére. 

Különben semmi nem fog segíteni. Reménykedünk, hogy a korona vírus cunami szerű ránk szabadulása után, a vihar lenyugszik, mi pedig visszatérhetünk az előző életünkhöz. Azonban nem így lesz. Éppen ellenkezőleg. Egyik hullám követi majd a másikat, amint úgy tűnik számunkra, hogy visszatérhetünk megszokott életünkhöz, azonnal elborít minket a következő hullám, ami miatt elgondolkozunk, de nem a múltunkon, hanem a jövőnkön.  Az egység lesz az egyetlen jövőbe mutató út.  

A gyermekkor, amikor a természet nevelgetett bennünket egy gyengéd módon, mint a kis gyermekeket, véget ért. A gyermek felnőtt, és eljött az ideje, hogy maga találja ki, hogyan tovább. Csak a szívek közötti és nem eszközökön keresztüli kapcsolatokon keresztül kerülhetünk helyes viszonyba a természettel, érezhetjük az élet megújhodását, ebben az új kapcsolatban. Ez egy valódi forradalom, mind spirituálisan, mind fizikai létezésünkben.

Napi Kabbala Lecke 20/08/05 „Utolsó Generáció a régi világból az új világba”
Angol blog: https://laitman.com/2020/08/there-is-no-way-back/

10 Sze 2020

Milyen spirituális leckével szolgál a koronavírus?

A koronavírus azzal a spirituális leckével szolgál számunkra, hogy amennyiben kedvező életet akarunk élni, úgy át kell formálnunk kapcsolatainkat, hogy azok igazolják szoros egymástól való függésünk alapvető igazságát.

Amikor belátjuk, mennyire függünk egymástól, akkor arra is ráébredünk, hogy egészségünk, jólétünk és boldogságunk milyen mértékben előfeltételezik, hogy kapcsolatainkat a gondoskodás, támogatás és bátorítás aktusaival töltsük meg. Minden probléma, ami felmerül az életünkben, a pozitív kapcsolatok hiányából fakad.

A koronavírus még inkább előtérbe helyezte, hogy szétszálazzuk, hogy életünk szempontjából mi elengedhetetlen, és mi nem az. Ennek megfelelően, meg kell találnunk azokat a lehetőségeket, amelyekkel ezeket az alapvető dolgokat biztosíthatjuk önmagunk, illetve a globális társadalom számára. Tovább kell tájékozódnunk az élet legfontosabb dolgairól, és pozitív kapcsolatokat kell kialakítanunk egymással.

Ha mindezt megtesszük, közelebb jutunk ahhoz, hogy harmóniába kerüljünk a természettel. Erre a természet jótékony módon fog reagálni, így többek között megszabadulunk a további világjárványoktól és egyéb problémáktól.

https://laitman.com/2020/05/what-is-the-spiritual-lesson-of-the-coronavirus-quora/ 

01 jún 2020

Szodoma és Gomorra

Szodoma az elkülönülés és a másik lenézésének szimbóluma; mindenki arra vágyik, hogy csendben leüljön a maga kis sarkába, és ne foglalkozzon a rászorultakkal. A természet azonban olyan irányultságú, hogy mindenkit kölcsönös, tökéletesen működő kapcsolatokba helyez. Ábrahám elutasította azt az elképzelést, miszerint az embereknek a bennük eleve meglévő gonoszság miatt szeparálódniuk kellene egymástól. Úgy gondolta, hogy a köztünk feltáruló gonosz azért jön elő, hogy felette integrális kapcsolatot építsünk ki. Ha van tíz igaz ember, akik figyelemmel és szánalommal vannak egymás iránt, akkor képesek a törés felett is megtartani a kapcsolatot. Ezek a barátok azt érzik, hogy egyetlen test részeit alkotják, és elérik az adakozás erejét.

https://laitman.com/2019/03/new-life-185-sodom-and-gomorrah/

30 máj 2020

A jövő oktatási rendszere

A virtuális tanulásra történő átállás komoly változásokat fog eredményezni az oktatási rendszerben. A tanulásnak olyan integrális közösség alapjait kell leraknia, ahol a kapcsolati kötelékek behálózzák az összes tanulót. A focimeccs például arra tanít, hogy minden egyes játékos megbízik társaiban, és közben azt akarja, hogy ők is élvezzék a játékot. Mindenki azonos lehetőségekkel, és az egyenrangúság minden különbségen túlmutató azonos érzésével rendelkezik. Olyan ez, mint az anya, aki összes gyermekét elhalmozza szeretetével. Az oktatás célja annak az érzésnek a létre hozása, mely azt sugározza, hogy mindenki egy szívben kapcsolódik a másikhoz. Így születhet meg a szeretet a közösségen belül.

https://laitman.com/2020/05/new-life-1225-the-education-of-tomorrow/

29 máj 2020

Kölcsönös kapcsolat

Egy új világ veszi kezdetét, amelyben mind személyes, mind globális szinten meg kell tanulnunk, hogy kölcsönös garanciában és szeretetben éljünk. Az emberiség több területen is (családi élet, gazdaság, oktatás, foglalkoztatás, ökológia, hangulatzavarok és szenvedélybetegségek növekedése) krízisben van.

Ha el akarjuk kerülni az újabb világháborút, új típusú oktatást kell bevezetnünk, amely megtanít az emberi egoizmus korrekciójára, és amellyel a másik szemüvegén keresztül érzékelhetjük a világot. Még jobban hasonlítanunk kell a természethez, ahhoz az integrális rendszerhez, amely minden szintjén a kölcsönös garancia elve alapján szervezi meg magát. Az emberiséget kedvező módon befolyásolhatja az a környezet, amely példát mutat, hogyan kell engedményeket tennünk mások felé.

Ahogy megtapasztaljuk a kölcsönös függés és összeköttetés rendszerét, a szokás második természetünkké válik. Ádám, azaz az emberi szint képmását hozzuk létre önmagunkból. A négy fal között megtapasztalt béke is elérhetővé válik számunkra, ha minden egyén megérzi, hogy élete a többiekén múlik, és alkalmazza a „szeretet lefed minden bűnt” alapelvét.

https://laitman.com/2019/11/new-life-5-mutual-connection/

28 máj 2020

Mindannyian egy hajóban evezünk

A gazdasági válságnak köszönhetően a bolygó minden pontja kezd hasonló arcot mutatni. A földi élet egyre homogénebb, egyre szorosabb a kapcsolat a részek között. Ez látható nem csak a kultúrán, oktatáson és internethasználaton, hanem a mobilhálózatokon vagy a gyorsételek fokozott fogyasztásán is.

A szervezetek és egyének erőforrásokat osztanak meg egymással a takarékoskodás érdekében. A krízis erőteljesen közelít minket egymáshoz. Megköveteli tőlünk az emberi ego megfelelő használatát. Tilos a mások korlátozása vagy elnyomása. Meg kell teremteni önmagunkat szívélyességet árasztó emberekként, olyanokként, akit mindenki örömmel fogad.

A helyes környezet megalkotásával elsajátíthatjuk, hogy különbségeink felett miként legyünk nyitottak, közvetlenek és kapcsolat-orientáltak. Az emberek workshop formájában fognak tanulni. Körbe ülnek, és olyan témákat beszélnek meg, mint az ember egoista természete, vagy a kölcsönös függésünk, illetve a fejlődésünk a környezet befolyásának tükrében. Közös elmével közös vágyat kell építeni minden ember között. Csak így tervezhetjük a jövőt hatékonyan, és így találhatjuk meg közösen, a következő lépéseinket.

https://laitman.com/2018/12/new-life-117-we-are-all-in-the-same-boat/

27 máj 2020

Koronavírus – a kétarcú kapcsolat

Nincs szeretet gyűlölet nélkül. A koronavírus megmutatja számunkra, hogy egoizmusunk miatt néha képtelenek vagyunk szeretni rokonainkat. A családtagoknak le kell ülni, és megbeszélni, mire kényszeríti őket a vírus, és hogyan építhetnének ki maguk között egy szívélyes viszonyt.

Amikor másokban hibát látunk, önmagunkon szükséges dolgozni. Meg kell értenünk, hogy ezek a hibák a mieink. Törekednünk kell a közöttünk lévő, teljes szívből jövő szeretet kiépítésére. A szeretet olyan, mint egy állat, amit kölcsönös engedményekkel kell jól tartani.

A koronavírus után, az egész világunk minden szempontból különbözni fog a mostanitól. A jövőben a kapcsolatok nagyobb mértékű szeretetre épülnek.

https://laitman.com/2020/04/new-life-1217-coronavirus-the-dual-connection/

26 máj 2020

A magasabb rendű elme elérése

Egoista természetünk fölé kell emelkednünk, a magasabb rendű elme szintjére, ahol a működést irányító parancsok találhatók. Mindent és mindenkit ez a magasabb rendű elme irányít, beleértve az újságokat, a technológiát, a mikrochipeket, sőt még azokat is, akik látszólag működtetik ezeket az információs és befolyásolási forrásokat. A személy nem rendelkezik az élete feletti kontrollal. Egyetlen választási lehetősége, hogy tudatosítja a magasabb rendű elmét, amelyet hívhatunk mindent irányító altruista rendszernek is. Néhány embernek ez a magasabb rendű elme vágyat ad a fejlődésre, a kabbala bölcsességének tanulmányozására. Ezek az emberek megtanulják, hogyan tegyenek különbséget jó és rossz között, önállóan felfedezik az altruista rendszert, és a valóság minden elemével kölcsönös és pozitív kapcsolatot alakítanak ki.

https://laitman.com/2020/01/new-life-1166-breaking-through-to-the-higher-mind/

22 jan 2020

A következő generáció szociálpszichológiája, második rész

Hogy felfedezzük és érezzük, hogy a természet egységes, akár egy pókháló, új érzékelési módot kell kifejleszteni a csoporton belül. Az, aki látja a pókhálót, tudja, hogyan igazodjon el az életben, és senki nem képes kárt tenni benne. Az integrál oktatás csoportos „terápiájában” a vezető, a leckék, workshopok, gyakorlatok és más aktivitások segítségével vezeti a résztvevőket a kölcsönös kapcsolat irányába. Olyan, mintha minden egyes tag percepciója kiterjedne, és tíz szempárral észlelné a realitást. Érzékeli az összes rész közötti kapcsolati hálózatot. Látja, hogy mindenki egy testet alkot, és a világ teljes egészében jó. Korrigálja magát, és felemeli a mások iránti attitűdjét. Mintha újjászületne. Az „én” érzésétől a „mi”-n keresztül eljut az „Egy” érzetéig.

https://laitman.com/2019/12/new-life-283-social-psychology-the-next-generation-part-2/

10 jan 2020

86 queries in 0,673 seconds.