Dr. Michael Laitman

Új élet

Az új izraeli berendezkedésről

Az új izraeli berendezkedésnek a kapcsolaton kell alapulnia: mindenki egy emberként, minden különbségen felülemelkedve létezik. Izrael mind a négy csoportja, a világi, a nemzeti-vallásos, az ultraortodox és az arab – mind csak saját tagjait védelmezi. Szükség van egy új, kötelező érvényű nemzeti tantervre, amelynek segítségével az emberek szélesebb spektrumú társadalomszemléletet sajátítanak el, és a nép minden tagját elismerik. Minden szegmens vagy frakció megtartja egyediségét, és efelett kialakítja az együvé tartozás, a kölcsönös függés és a kapcsolat szintjét, Ábrahám ősatya tanításának megfelelően, aki ezt mondta: “A szeretet lefedi a vétkeket.” (Példabeszédek könyve, 10:12)

https://laitman.com/2019/07/new-life-584-the-new-israeli-order/

13 Júl 2019

A természet titkai

Semmi nincs rejtve a természetben: minden, ami felfedésre kerül, az emberiség érzékelő funkciójának eredménye. Az emberi érzékelés az öt érzékszervre korlátozott, amit a megszerzési vágy irányít. Ahogy fejlődünk, felébred a személyben a vágy, hogy felfedezze az érzékszerveken túli világot. Az emberi fejlődés ezen szakaszának előfeltétele az adakozás tulajdonsága, vagyis az a szándék, hogy önmagunk helyett másokat szolgáljunk. Az evolúció öt új, spirituális érzékszerv kifejlődésének irányába tol minket. Ezek segítségével befogadhatjuk a természet örökérvényű minőségét, és egyszerű, szép, mindenki más érdekét szolgáló életet élhetünk.

https://laitman.com/2019/06/new-life-1096-the-secrets-of-nature/

02 Júl 2019

A Teremtő meghívása mások megsegítésére

Kérdés: Hogyan használhatjuk a Teremtőt mások megsegítésére?

Válasz: Ahhoz, hogy ezt megtegyük, először is kapcsolódnunk kell a többiekhez, vágyaikhoz és szükségleteikhez. Belsővé kell, hogy tegyük ezeket a vágyakat és szükségleteket, és fel kell őket oldani önmagunkban, mintha hozzánk tartoznának.

Kérdés: Hogyan használhatjuk a Teremtőt mások megsegítésére?

Csak ezt követően fordulhatunk a Teremtőhöz, és kérhetjük ezek betöltését.

És ekkor, önmagamon keresztül, az újonnan szerzett idegen vágyakon keresztül, amelyek ekkorra már az enyémek, azt élhetem meg, hogy már ki is elégítettem őket. Így működik ez.

https://laitman.com/2019/06/how-to-use-the-creator-to-help-others/

27 jún 2019

A valódi önbizalomról

A valódi önbizalom kizárólag szerető és támogató környezet segítségével érhető el. A szégyen annak a félelme, hogy a többieknél kevesebbnek érezzük magunkat. Félünk, hogy megsértjük vagy elpusztítjuk az egót, amelyet állandóan a mások kárára történő saját önkielégítés foglalkoztat. A büszkeség, amely a többiek kontrollálási és kizsákmányolási szándékából származik, üres, ostoba és káros. Az önelfogadás szintén nincs segítségünkre. Egedül abban az esetben érhetjük el a pszichológiai szabadság és belső immunitás állapotát, ha törpe-társadalmakat építünk, amelyek tagjai együttes erővel igyekeznek az emberi egó meghaladásának különleges és magasztos célja felé.  Övék a jó értelemben vet büszkeség, ami az önmagukon való úrrá levés vágyából fakad. Megvédik önmagukat a bántalmaktól, és a következő szabály szem előtt tartásával érik el az emberiség haladását: “Ne tedd a felebarátodnak, amit te magad sem szeretsz.”

https://laitman.com/2019/06/new-life-266-self-confidence/

26 jún 2019

Hogyan győzzük le a szociális szorongást?

A szociális szorongáson úgy lehetünk úrrá, hogy mindegyikünk Noé módjára belső erőfeszítést tesz, hogy a mások életén könnyítsen. Akár munkában, akár otthon, nem teszek olyat mással, amelyet én magam gyűlölök, és “teret adok” a többieknek. Korlátozom magam, és olyanná válok, mint a levegő, ami senkire nem nehezedik rá. Mindenkinek megegyezésre kell jutnia abban, hogy bevonul Noé bárkájába, és ott elbújik a gonosz erő elől, amely elválaszt minket egymástól. Manapság, filmekből vett figurákat utánzunk, és nem ismerjük önmagunkat. Hamis értékek alapján, hamis karaktereket alakítunk. Meg kell, hogy tisztítsuk önmagunkat ettől a képmutatástól, mivel az csak feszültséghez vezet. Ha mindenki együtt vesz részt a “Noé-játékban”, akkor egy csodálatos kirakósként fogunk egyesülni, ahol mindenki megtalálja a maga helyét.

https://laitman.com/2019/06/new-life-265-overcoming-social-anxiety/

25 jún 2019

Életminőség a közösségen belül

Az utóbbi időben készült tanulmányok összefüggést találtak a minőségi élet és a pezsgő közösségi lét között. A közösségi kapcsolódások középpontjában feltöltődhetünk és megtalálhatjuk a boldogságot. A közösségi oktatást családi eseményekkel, játékokkal, workshopokkal és zenével kell bevezetni. Ennek részét képeznék a különféle találkozók és játékos gyakorlatok, ahol a lakosság minden rétege részt vehetne. Minden egyes találkozó azt célozná, hogy az emberi kapcsolódás meleg, barátságos, biztonságos és élvezetes formáját segítsen létre hozni.

https://laitman.com/2019/05/new-life-238-quality-of-life-within-community/

22 jún 2019

Kulcs a sikerhez

Két erő mozgatja a világot, az adakozás és a megszerzés. Többször használjuk a megszerzés erejét, és ez a természet rendszereinek felborulását eredményezi. Annak érdekében, hogy egészségesebb, biztonságosabb és költséghatékonyabb társadalmunk legyen, az emberiségnek egyensúlyba kell hozni a megszerzést az adakozás erejével. Az emberi fejlődés célja, hogy minden egyes személy kapcsolatba kerüljön a természet egészével, és úgy létezzen, mint egyetlen, egységes család. Amikor elérjük az egyensúly és kapcsolódás állapotát, megismerjük a természetet, és felsejlik az élet célja. Az egyetemes és örök rendszer szerves részeként éljük meg önmagunkat.

https://laitman.com/2019/06/new-life-12-the-key-to-success/

19 jún 2019

Az egó erejéről

Lehetőség van rá, hogy befogjuk az egó hallatlan erejét, hogy egy társadalmat építsünk, ami fejleszti, támogatja és az egység irányába tolja a tagjait. Az ember uralni, maga alá gyűrni akarja környezetét, hogy az hasznot hajtson neki. Ha a környezetet tesszük az első helyre, és minden egyes embernek megmutatjuk, hogy a társadalom elvárása a másikkal való helyes bánásmód, akkor az irigységet, bujaságot, tiszteletet és kontrollérzetet jó célra tudjuk felhasználni. Más szavakkal megfogalmazva, a személy ugyanazokat a vágyakat fogja használni, amikhez korábban önző módon, a környezet rovására nyúlt. A kölcsönös függőség megértése után ezek a vágyak a társadalmi jót szolgálják majd. Az egó helyes használata egyensúlyi állapotba hozza a kapcsolatainkat és a természet valamennyi szintjét. https://laitman.com/2019/06/new-life-9-the-power-of-the-ego/

18 jún 2019

Az emberiség szexuális fejlődése, Első rész

Az emberiség fokozatosan fejlődött a kövületi, növényi, állati és beszélő szinteken keresztül. A szexuális ösztön szintén ezen négy szint érintésével fejlődött a történelem során. A huszadik század során megtapasztaltuk, hogy a beszélő szint igényt tart rá, hogy tisztában legyen vele, merre tart. Olyan ez, mint amikor egy húsz éves fiatalember megkérdezi magától, hogy milyen irányba is halad az élete. Ezen a szinten a fejnek a test fölött kell lennie, különösen a szexualitás kérdésében. Megváltoztak, rothadásnak indultak zsigeri választásaink, hogy szépség, pénz és státusz alapján válasszunk hitvest. Amikor a fej vezet, csak akkor lépünk kapcsolatba egy másik személlyel, ha jó érzést tudunk neki okozni. Az új paradigma értelmében egyenlő felek közötti, belülről fakadó és spirituális párkapcsolat csak valódi társak között jöhet létre, és a szexuális vágy ennek a szívben született kapcsolatnak a következményeképp ébredhet fel.

https://laitman.com/2019/06/new-life-263-sexual-development-in-humanity-part-1/

 

14 jún 2019

Szexuális felvilágosítás: Krízis férfi és nő között, Első rész

https://laitman.com/2019/06/new-life-261-sex-education-the-crisis-between-male-and-female-part-1/

A férfi és nő közötti krízis tulajdonképpen két természeti elem vagy erő közötti krízis, a plusz és a mínusz küzdelme. A huszadik században az emberiség lerombolta a férfit és nőt elválasztó, jótékony és természetes falakat, és elpusztította az élet alapzatát. A maga természetességében megnyilvánuló szexből mesterséges terméket gyártott, ami mindennél fontosabbá vált, és amiben a technikai aktus felváltotta az érzelmi érintkezést. Mindez nagy ürességet eredményezett. Most derül ki, hogy nincs tudásunk a szex, a szerelem, férfiasság és nőiesség mivoltáról. A férfi-női kapcsolat új fajtáját kell megalkotnunk. Egy olyan viszonyt, amelyre a magasban, a szexualitás fölött, a középső vonalon létre jött kötődés jellemző. Ez csak a szívek egyesítésén keresztül történhet meg.

14 jún 2019

79 queries in 0,463 seconds.