Dr. Michael Laitman

Új élet

Én és az egó, (első rész)

Az egó nem más, mint önszeretet. Nem létezne nélküle semmi, még gyönyör és fájdalom sem. A természetben az egó négy állomáson keresztül fejlődik, ezek: kövületi, növényi, állati és beszélő vagy emberi szintek. Az ember egyedülálló azon vágya tekintetében, hogy saját öröméért másokat kizsákmányoljon. Mások által birtokolt dolgokat akarunk megszerezni. Élvezzük, hogy felsőbbségérzetünk kedvéért fájdalmat okozzunk másoknak vagy megalázzuk őket. Amikor az emberek másokhoz akarnak kapcsolódni, feltárul az ellenállásuk (ez a gonosz hajlam). Elérkeztünk az egó fejlődésének felső határához, és kialakulóban van a fejlődés egy új formája, amely a kölcsönös függőségen, a másokkal és a természettel, mint egésszel létrehozott összhangon alapul.

https://laitman.com/2019/09/new-life-274-the-self-and-the-ego-part-1/

16 Sze 2019

Az erőszak jelenségéről

Ahogy az emberi ego kifejlődik, az ásványi, növényi és állati valóságszinteken egyre fokozódik az erőszak és a dühkitörések mértéke. Az ember vulkánhoz hasonlít, a növekvő belső nyomással, és az egyensúly elvesztésével robbanás segítségével küzd meg. Nincs ok a többiek felé irányuló erőszakra, hiszen mindannyian a felső erő irányítása alatt állunk, és ez az az erő, amellyel elérhető az egymás közötti egyensúly. Azért érnek minket a bajok, hogy értésünkre adják: kapcsolódnunk kell ehhez a felső gondviseléshez. A kabbala bölcsessége megtanítja, hogyan hozzunk összefüggésbe mindent a béke és egyensúly forrásául szolgáló felső erővel.

https://laitman.com/2019/09/new-life-1149-the-phenomenon-of-violence/

14 Sze 2019

A béke előfeltételei

Ha már megtanultuk, hogyan hozzunk létre jó minőségű, kölcsönösségen alapuló kapcsolatot önmagunkon belül, lehetővé válik, hogy elmozduljunk a többi nemzettel létesített béke irányába. Lehet, hogy a politikai vezetők felügyelik a hadsereget és az állami kincstárat, de a béke valódi előfeltétele a népek közötti kiengesztelődés. A béke olyan átfogó rendszer, amelyben mindenki mindenkivel kapcsolatban van, hasonlóan a testben lévő sejtekhez. Minden egyes egység részesül a felső erőből, amely megtölti a szervezet egészét. Ez az örökkévalóság és tökéletesség érzete.

https://laitman.com/2019/09/new-life-1138-the-conditions-for-establishing-peace/ 

09 Sze 2019

Mi teszi különlegessé a mások iránti szeretetet?

Természetemből kifolyólag, a szívem tele van a saját magam miatti aggodalommal. A szeretet az a gesztus, amikor a szívemben helyet teremtek, hogy gondoskodhassam a többiekről. Amikor például a házastársak ígéretet tesznek, hogy teret biztosítanak egymásnak szívükben, akkor közösen építik meg a kettőjük közötti középső vonalat. Ez akkor történhet meg, ha mindketten döntenek a közös spirituális cél ( a Teremtő vagy felső erő) tekintetében, ami a saját, megszerzésre és élvezetre irányuló személyes, egoista vágyuk fölött helyezkedik el.

https://laitman.com/2019/08/new-life-1132-whats-special-about-love-of-others/

27 aug 2019

Hogyan tanítsuk a gyerekeket az egységalakításra?

A gyerekeket korai életkortól tanítani kell a kapcsolódásra. Később ez fogja megteremteni az alapját, hogy felnőttként spirituális párkapcsolatot alakíthassanak ki. Nincs különbség a fiúk és lányok szexuális felvilágosítása között. Először megtanulnak azonos nemű társaikhoz kapcsolódni, és később ugyanezt teszik az ellenkező nem képviselőivel. A spirituális környezet megmutatja a gyerekeknek, hogy az emberek közötti kapcsolat magasabb fokú fejlődési szintet és életminőséget ajándékoz az embernek. Sokat beszélünk az ego fölé emelkedésről, az elutasítás és a gyűlölet feletti kapcsolódásról, páralkotásról. Példával szolgálunk, hogyan váljunk kettő helyett egy szívvé egy elmében, és végső soron így egyesülünk az egész világgal.

https://laitman.com/2019/08/new-life-273-teaching-children-to-be-one/

16 aug 2019

Szex az emberi fejlődés tükrében

Megtanulható, hogy hogyan használjuk fel a szexuális ösztönt a világ jobbítása érdekében? Mindaz a kétségbeesés, ami manapság megtölti a világot, azt a tervet szolgálja, hogy egy újfajta, spirituális kapcsolat felé tereljen minket. Ki vagyunk éhezve arra az új típusú szexulis kapcsolatra, amely nem a másik kárára megszerzett élvezeten alapul – mint ami a bujaság esetében történik. A szex élvezete sokszorosára növekszik, ha a két fél közötti kapcsolatot a kölcsönös, belülről fakadó, spirituális kötelék jellemzi. Ha nincs ez a kötelék, mindent felemészt az élvezetre irányuló vágy, és az eredmény a szexuális vágy és kielégülés elapadása. Fejlődési pályánk végpontján, amikor mindenki hajlandó egy magasabbrendű kölcsönkapcsolatot létesíteni a többiekkel, minden lehetséges szenvedély feltárul, és soha nem múló kielégülésre tesz szert.

https://laitman.com/2019/08/new-life-272-sex-and-human-development/

02 aug 2019

Megküzdés a bűntudattal

Új élet # 1099 – Megküzdés a bűntudattal
Dr. Michael Laitman beszélgetett Oren Levivel és Nitzah Mazozzal

A kabbala bölcsessége szerint, minden életeseményt a felső erő kormányoz, tehát nincs értelme megbánni a múltat. Ahogy idősödnek az emberek, egyre többet szenvednek bűntudattal teli érzéseiktől. Nem értjük a természet bölcs és céltudatos erejének irányítását, és azt sem, hogy ez az erő hogyan aktivál minket. Ha összetapasztjuk önmagunkat evvel az életünket mozgató erővel, nem fogunk többé ártani senkinek, mivel pozitív attitűddel fogunk mindenki felé fordulni. Amikor felfedezzük, hogy a felső erő határozza meg a köztünk lévő kapcsolatokat, nincs többé hely a bűntudat számára.

Via – Laitman Blog

28 Júl 2019

Gyűlölet bűncselekmények Izraelben

Új élet # 602 – Gyűlöletcbűncselekmények Izraelben
Dr. Michael Laitman beszélgetett Oren Levivel és Tal Mandelbaum ben Mosheval

A globális terrorizmus és a gyűlöleten alapuló bűncselekmények oka, hogy Izrael népe nem tanulta meg egymás szeretetét. Izrael az általánosan jelen lévő, minden alapot nélkülöző gyűlölet miatt sodródott az összeomlás szélére. Szükséges a különböző társadalmi csoportok közötti szakadék áthidalása, hogy Izrael ismét példát tudjon mutatni az egész világ számára. Ez csak akkor fog megtörténni, ha a nemzet minden részének megtanítjuk a “szeresd a felebarátod, mint önmagad” általános szabályát.

Via – Laitman Blog

27 Júl 2019

Betegség és gyógyulás

Új élet # 1098 – betegség és gyógyulás
Dr. Michael Laitman beszélgetett Oren Levivel és Nitzah Mazozzal

Minden betegség forrása a köztünk lévő szeparáció. Nincs kiút abból az örökérvényű, erőteljes rendszerből, amihez hozzá vagyunk láncolva. Ez a szociális és érzelmi kommunikációs rendszer hatással van a testi állapotunkra. Illetve a test tulajdonképpen a közös lélek árnyéka. Ha orvosoljuk a kapcsolatainkat, minden meggyógyul, és senki sem betegedik meg. A szellem, valamint a jó szociális környezet a táplálékunk. Akkor férünk hozzá az összes betegség univerzális gyógyszeréhez, ha igaz, szerető kapcsolatot építünk ki magunk között. Ez fedi fel a természet általános gyógyító erejét.

Via – Laitman Blog

26 Júl 2019

Élet a spiritualitás hálózatában

Új élet # 1108 – Élet a spiritualitás hálózatban
Dr. Michael Laitman beszélgetett Oren Levivel és Tal Mandelbaum ben Mosheval

A spirituális kapcsolatok olyan hálózatában élünk, amely a “felső világ” nevet viseli. Ez táplálja a személyt, ezért meg kell tanulnia a helyes viselkedést a rendszerben. A kabbala bölcsessége megtanítja az embereket, milyen módon kapcsolódjanak, és szeressék egymást kis csoportokban, és hogyan éljenek az örök világban. Egoista természetünk ellentétes a spirituális hálózat törvényeivel. Ennek a hálózatnak a felfedezése egyensúlyt teremt az ember életében, és segít neki a létezés legmagasabbrendű céljának, valamint a lélek forrásának elérésében.

Via – Laitman Blog

25 Júl 2019

80 queries in 0,463 seconds.