Dr. Michael Laitman

Új élet

A kölcsönkapcsolatokról

Egy új világ van születőben, ahol meg kell tanulnunk szeretetben és kölcsönös garanciát vállalva élnünk egymással személyes és globális szinten egyaránt. Az emberiség krízisen megy keresztül a családi élet, a gazdaság, az oktatás, foglalkoztatás, és ökológia területein. Nem véletlen a depresszió és a szenvedélybetegségek növekvő aránya. Ha el akarjuk kerülni a háborút, újfajta oktatást kell bevezetnünk, amely korrigálja az emberi egoizmust, és megtanít a világ másikon keresztüli érzékelésére. Jobban hasonulnunk kell a természethez, amely minden szinten a kölcsönös garancián alapuló integrális rendszerként működik. Az embert egy olyan környezet képes befolyásolni, amely példát mutat, hogyan kell engedményeket tenni a többiek javára. A szokás második természetté válik, ahogy mindjobban részt veszünk a kölcsönös függőségeken és kapcsolatokon nyugvó rendszerben. Ádám képéhez leszünk hasonlatosan, és valódi emberként otthonunkban kivívhatjuk a békét – csak az kell, hogy mindenki azt érezze, élete a többiekén múlik, és a szeretet lefed minden bűnt.

https://laitman.com/2019/11/new-life-5-mutual-connection/

18 nov 2019

Európa jövője és kapcsolata Izraellel

Európa elítéli Izrael államát, mivel Izrael nem bocsátja rendelkezésre az emberi ego korrekciójának módszerét. Európa a modern iszlám, gyűlölete és antiszemitizmusa Izrael megsemmisülése esetén sem szűnne meg létezni. Csak egyetlen remény lehet a zsidók és a világ számára: ha a zsidóság megtanulja, hogy tagjai a mások szeretetének eszközével hogyan kommunikáljanak helyesen, a világ összes gyűlölete le fog csöndesedni. A zsidók hozzásegítik az emberiséget a szereteten alapuló kapcsolathoz, amely mind Európában, mind Amerikában a vallás és a nemzet fölött kerül megalkotásra.

https://laitman.com/2019/11/new-life-1164-the-future-of-europe-and-its-relationship-to-israel/ 

17 nov 2019

Európa és a zsidóság kapcsolata

A zsidóknak el kell hozniuk a kapcsolat módszerét Európába, mivel enélkül a kontinens a szakadék mélyére zuhan. Generációkon keresztül, a zsidóság közel állt az európai egyházakhoz és kormányokhoz. A kereskedelmi kapcsolatok könnyedén alakultak ki, és a 18. században a zsidóság még inkább integráns része lett az államoknak, filozófusok, tudósok, bankárok és vezetők kerültek ki közülük. Ahogy Európa fejlődött, tudatosodott a lakosságban, hogy nem kelhet versenyre a zsidókkal, ezért ki akarta őket rekeszteni saját soraiból. Számos gyűlölője akadt a zsidóságnak, mivel az sajátjukkal ellentétes kultúrát és vallást testesített meg számukra. A kabbala bölcsessége szerint a világ nemzetei érzik, hogy a zsidók rendelkeznek a jó életet biztosító titkos recepttel, amit azonban nem hajlandóak felfedni. A zsidók által birtokolt titok annak tudása, hogyan kell kapcsolódni a köztünk létező, kölcsönös elutasítás felett, hogy eljussunk a minőségi élethez.

https://laitman.com/2019/11/new-life-1163-relations-between-europe-and-the-jews/

16 nov 2019

Az egó és én (második rész)

Manapság kezdjük felismerni az egoista fejlődésben meglévő eredendően gonosz minőséget, és olyan új megközelítés felé haladunk, amely a szociális kapcsolatokra, egyenlőségre és kölcsönösségre fókuszál. Egy új vízió nyer egyre nagyobb jelentőséget, amely összhangba hoz minket avval az ökológiai környezettel, amelyben élünk. A valódi én élvezi az életet a maga teljességében. A természet magában hordja egy ilyesfajta változtatásnak a lehetőségét, és az integrális oktatás az a módszer, amellyel ezt véghez vihetjük. Mindez nem történhet meg a felső erő nélkül, amely akkor kerül feltárásra, ha mindenki úgy kapcsolódik egymáshoz, mintha egyetlen szív dobogna bennünk.

https://laitman.com/2019/09/new-life-275-the-self-and-the-ego-part-2/

30 okt 2019

A csüggedtségből a tökéletesség felé

A szorongás és kétségbeesés járványszerű elterjedése, amit a mai társadalomban látunk, segíti az emberiséget, hogy fejlődésében elérje Adam szintjét. Manapság az embereket kevésbé érdekli testük állati értelemben vett jóléte. Szorongásaik inkább az ismeretlen jövőből és az élet értelmetlenségéből fakadnak. Mire való az élet? Miért élek? Ezek azok a kérdések, amelyek ha megválaszolatlanok maradnak, az emberek (és a gyerekek) kétségbe esnek. Drogok és antidepresszánsok után nyúlunk, de kielégítetlenek maradunk. Az emberiség a bánat soha korábban nem tapasztalt mélységébe zuhan, és tanításra lesz szüksége, hogy kezelje azt. Meg kell tanulnia, hogyan kapcsolódjon a globális, integrális világhoz. Hallania kell a természet tervszerűségéről, és a mindannyiunkban működő bölcsességről. Hogy megvalósítsa a benne rejlő igaz emberi lehetőségeket és nyugvópontra juttassa mindenfajta egzisztenciális hiányosságát, meg kell, hogy értse a teremtés gondolatát.

https://laitman.com/2019/10/new-life-285-overcoming-despair/  

18 okt 2019

Az irigységről

Legfejlettebb szintjén az irigység segíthet, hogy elérjük az öröklét korlátlan érzését. Noha az étel, család vagy szex kapcsán megtapasztalhatjuk a féltékenységet, ezek inkább a test miatt szükséges ösztönök – ahogy ezt sok állat esetében is látjuk. A férfiak irigylik a szabadságot, amellyel valaki kalandozhat a világban és különféle játékokat játszhat. A nők jellemzően a divat és szépség mentén féltékenyek, és más nőkkel vetik össze magukat. A vörös posztót hajszoló bika példájára ezek a korporális féltékenységi típusok hatékonyan táplálják az emberi egó fejlődését. Egyensúlyba hozzuk az elmét a féltékenység érzetével, és ezt abból a célból tesszük, hogy megvalósítsuk önmagunkat, és elérjük vágyunk tárgyát. Ezek a pénzen megvásárolható, behatárolt és tapintható formái a féltékenységnek inkább azt tükrözik, amit birtoklunk, és nem azt, ami bensőnkben van. A spirituális irigység akkor lép működésbe, amikor belépünk a kontroll birodalmába. Azok, akik felemelkednek az örök elérésekhez, belső, egészleges és korlát nélküli érzéshez jutnak, ami a testükön kívül, idő és tér felett, a természetben létezik. Ezek az emberek arra vágynak, hogy tudásukkal megváltoztassák a világot. Istenhez hasonlatosak abban, hogy akaratuk a bölcsesség, és új horizontok elérésére irányul. Ez az irigység egy új élet kezdetének irányába mozdít minket, amelynek helyszíne az Édenkert. 

https://laitman.com/2019/10/new-life-286-jealousy-and-envy/  

15 okt 2019

Az érzelmek szerepe és eredete

Az érzelmek azért léteznek, hogy az élet legbelsőbb forrásához vezessenek minket, ahol már nincs anyagiság. Az érzelem az öröm élvezetére irányuló vágy, amely testi érzeteken és érzéseken keresztül kerül kifejezésre. Az elme az érzelmek rabszolgája, és a kellemes érzések irányába hajtja a személyt. Az örömszerzésre irányuló vágy állandó mozgásban, növekedésben, változásban van, és ezért soha nem nyer kielégülést. Ez kétségbeesésbe taszítja az embert, és ez az a pont, amikor felteszi önmagának az élet értelmére vonatkozó kérdést. Elkezdi az élet folyamatát megkérdőjelezni, és kétségbe vonja azt, hogy mi is az, hogy “jó”. Növekvő testi és szellemi tudatosságának eredményeként új vágyakat fejleszt ki. A test elhagyásával, a természet alapzatának, minden élet és kielégülés korlátlan forrásának közvetlen megközelítésével felfedezi azt az eszközt, amivel megtapasztalhatóvá válik az abszolút és teljes jóság minősége.

https://laitman.com/2019/10/new-life-281-the-source-of-emotions-and-their-role/

11 okt 2019

Hogyan változtathatják meg az anyák a világot?

Amikor az anyák egymással kapcsolódnak, egy különleges természeti erőtől kapunk támogatást, amely az összes gyereket megvédi a bajoktól. Elpusztítjuk a világot, ami gyermekeink és unokáink lakhelye lesz. A gonosz hajlam és a közöny korát éljük. A gyermekeinkért való aggódás nem fog védelmet jelenteni az óvódapedagógusok visszatérő egoista, bántalmazó kirohanásaival szemben. Kizárólag a kölcsönös kapcsolat teremti meg a mindenkire kiterjedő harmóniát és egyensúlyt.

https://laitman.com/2019/09/new-life-1147-the-power-of-mothers-to-change-the-world/

06 okt 2019

Az élet értelmét az új hozzáállás adja meg

Manapság az átmenet korát éljük: ahelyett, hogy a hivatásunkra és a pénzkeresetre összpontosítanánk, Egy új életet kezdünk felfedezni egy magasabb, spirituális szinten. Nem nyerünk kielégülést, ezért tudni akarjuk az élet értelmét. Amikor feltesszük az erre vonatkozó kérdést, a természet siet segítségünkre, és valódi sorsunk felé terel bennünket, ami nem más, mint egy kölcsönös, emberi adakozáson alapuló, integrális rendszer kiépítése. A mi építőelemünk a megszerzés ereje. A kabbala bölcsességének segítségével meg kell tanulnunk az emberi ego feletti kapcsolódást, és ekkor felfedezzük az egyensúly erejét a rendszeren belül.

https://laitman.com/2019/09/new-life-1140-finding-purpose-in-a-new-approach-to-life/

04 okt 2019

Spirituális hála

Az adás az egoizmussal ellentétes, azt kiegyenlítő erő, amely a személyt a spirituális hála érzéséhez juttatja. Ha hatékony a hála, akkor az ember egoizmusán belüli gonosz feltárulásán alapul, és azon a felismerésen, hogy a gonosz nélkül nincs lehetőség a jóra. A gonosz kifejezetten hasznos, mivel közelebb visz minket egymáshoz, segít elérni az élet valódi célját, és elvezet minket az egész életet működtető energia felfedezéséhez. Ahogy fejlődünk, hálát adunk a felső erőnek, ami a cél felé vezet minket, és úgy gondoskodik rólunk, hogy a jó ereje mellett a gonoszt is elküldi számunkra.

https://laitman.com/2019/09/new-life-1139-spiitual-gratitude/

03 okt 2019

85 queries in 0,511 seconds.