Dr. Michael Laitman

Új élet

Milyen spirituális leckével szolgál a koronavírus?

A koronavírus azzal a spirituális leckével szolgál számunkra, hogy amennyiben kedvező életet akarunk élni, úgy át kell formálnunk kapcsolatainkat, hogy azok igazolják szoros egymástól való függésünk alapvető igazságát.

Amikor belátjuk, mennyire függünk egymástól, akkor arra is ráébredünk, hogy egészségünk, jólétünk és boldogságunk milyen mértékben előfeltételezik, hogy kapcsolatainkat a gondoskodás, támogatás és bátorítás aktusaival töltsük meg. Minden probléma, ami felmerül az életünkben, a pozitív kapcsolatok hiányából fakad.

A koronavírus még inkább előtérbe helyezte, hogy szétszálazzuk, hogy életünk szempontjából mi elengedhetetlen, és mi nem az. Ennek megfelelően, meg kell találnunk azokat a lehetőségeket, amelyekkel ezeket az alapvető dolgokat biztosíthatjuk önmagunk, illetve a globális társadalom számára. Tovább kell tájékozódnunk az élet legfontosabb dolgairól, és pozitív kapcsolatokat kell kialakítanunk egymással.

Ha mindezt megtesszük, közelebb jutunk ahhoz, hogy harmóniába kerüljünk a természettel. Erre a természet jótékony módon fog reagálni, így többek között megszabadulunk a további világjárványoktól és egyéb problémáktól.

https://laitman.com/2020/05/what-is-the-spiritual-lesson-of-the-coronavirus-quora/ 

01 jún 2020

Szodoma és Gomorra

Szodoma az elkülönülés és a másik lenézésének szimbóluma; mindenki arra vágyik, hogy csendben leüljön a maga kis sarkába, és ne foglalkozzon a rászorultakkal. A természet azonban olyan irányultságú, hogy mindenkit kölcsönös, tökéletesen működő kapcsolatokba helyez. Ábrahám elutasította azt az elképzelést, miszerint az embereknek a bennük eleve meglévő gonoszság miatt szeparálódniuk kellene egymástól. Úgy gondolta, hogy a köztünk feltáruló gonosz azért jön elő, hogy felette integrális kapcsolatot építsünk ki. Ha van tíz igaz ember, akik figyelemmel és szánalommal vannak egymás iránt, akkor képesek a törés felett is megtartani a kapcsolatot. Ezek a barátok azt érzik, hogy egyetlen test részeit alkotják, és elérik az adakozás erejét.

https://laitman.com/2019/03/new-life-185-sodom-and-gomorrah/

30 máj 2020

A jövő oktatási rendszere

A virtuális tanulásra történő átállás komoly változásokat fog eredményezni az oktatási rendszerben. A tanulásnak olyan integrális közösség alapjait kell leraknia, ahol a kapcsolati kötelékek behálózzák az összes tanulót. A focimeccs például arra tanít, hogy minden egyes játékos megbízik társaiban, és közben azt akarja, hogy ők is élvezzék a játékot. Mindenki azonos lehetőségekkel, és az egyenrangúság minden különbségen túlmutató azonos érzésével rendelkezik. Olyan ez, mint az anya, aki összes gyermekét elhalmozza szeretetével. Az oktatás célja annak az érzésnek a létre hozása, mely azt sugározza, hogy mindenki egy szívben kapcsolódik a másikhoz. Így születhet meg a szeretet a közösségen belül.

https://laitman.com/2020/05/new-life-1225-the-education-of-tomorrow/

29 máj 2020

Kölcsönös kapcsolat

Egy új világ veszi kezdetét, amelyben mind személyes, mind globális szinten meg kell tanulnunk, hogy kölcsönös garanciában és szeretetben éljünk. Az emberiség több területen is (családi élet, gazdaság, oktatás, foglalkoztatás, ökológia, hangulatzavarok és szenvedélybetegségek növekedése) krízisben van.

Ha el akarjuk kerülni az újabb világháborút, új típusú oktatást kell bevezetnünk, amely megtanít az emberi egoizmus korrekciójára, és amellyel a másik szemüvegén keresztül érzékelhetjük a világot. Még jobban hasonlítanunk kell a természethez, ahhoz az integrális rendszerhez, amely minden szintjén a kölcsönös garancia elve alapján szervezi meg magát. Az emberiséget kedvező módon befolyásolhatja az a környezet, amely példát mutat, hogyan kell engedményeket tennünk mások felé.

Ahogy megtapasztaljuk a kölcsönös függés és összeköttetés rendszerét, a szokás második természetünkké válik. Ádám, azaz az emberi szint képmását hozzuk létre önmagunkból. A négy fal között megtapasztalt béke is elérhetővé válik számunkra, ha minden egyén megérzi, hogy élete a többiekén múlik, és alkalmazza a „szeretet lefed minden bűnt” alapelvét.

https://laitman.com/2019/11/new-life-5-mutual-connection/

28 máj 2020

Mindannyian egy hajóban evezünk

A gazdasági válságnak köszönhetően a bolygó minden pontja kezd hasonló arcot mutatni. A földi élet egyre homogénebb, egyre szorosabb a kapcsolat a részek között. Ez látható nem csak a kultúrán, oktatáson és internethasználaton, hanem a mobilhálózatokon vagy a gyorsételek fokozott fogyasztásán is.

A szervezetek és egyének erőforrásokat osztanak meg egymással a takarékoskodás érdekében. A krízis erőteljesen közelít minket egymáshoz. Megköveteli tőlünk az emberi ego megfelelő használatát. Tilos a mások korlátozása vagy elnyomása. Meg kell teremteni önmagunkat szívélyességet árasztó emberekként, olyanokként, akit mindenki örömmel fogad.

A helyes környezet megalkotásával elsajátíthatjuk, hogy különbségeink felett miként legyünk nyitottak, közvetlenek és kapcsolat-orientáltak. Az emberek workshop formájában fognak tanulni. Körbe ülnek, és olyan témákat beszélnek meg, mint az ember egoista természete, kölcsönös függésünk vagy fejlődésünk a környezet befolyásának tükrében. Közös aggyal közös vágyat kell építeni minden ember között. Csak így tervezhetjük a jövőt hatékonyan, így találhatjuk ki közösen a következő lépéseinket.

https://laitman.com/2018/12/new-life-117-we-are-all-in-the-same-boat/

27 máj 2020

Koronavírus – a kétarcú kapcsolat

Nincs szeretet gyűlölet nélkül. A koronavírus megmutatja számunkra, hogy egoizmusunk miatt néha képtelenek vagyunk szeretni rokonainkat. A családtagoknak le kell ülni, és megbeszélni, mire kényszeríti őket a vírus, és hogyan építhetnének ki maguk között egy szívélyes viszonyt.

Amikor másokban hibát látunk, önmagunkon szükséges dolgozni. Meg kell értenünk, hogy ezek a hibák a mieink. Törekednünk kell a közöttünk lévő, teljes szívből jövő szeretet kiépítésére. A szeretet olyan, mint egy állat, amit kölcsönös engedményekkel kell jól tartani.

A koronavírus után, az egész világunk minden szempontból különbözni fog a mostanitól. A jövőben a kapcsolatok nagyobb mértékű szeretetre épülnek.

https://laitman.com/2020/04/new-life-1217-coronavirus-the-dual-connection/

26 máj 2020

A magasabb rendű elme elérése

Egoista természetünk fölé kell emelkednünk, a magasabb rendű elme szintjére, ahol a működést irányító parancsok találhatók. Mindent és mindenkit ez a magasabb rendű elme irányít, beleértve az újságokat, a technológiát, a mikrochipeket, sőt még azokat is, akik látszólag működtetik ezeket az információs és befolyásolási forrásokat. A személy nem rendelkezik az élete feletti kontrollal. Egyetlen választási lehetősége, hogy tudatosítja a magasabb rendű elmét, amelyet hívhatunk mindent irányító altruista rendszernek is. Néhány embernek ez a magasabb rendű elme vágyat ad a fejlődésre, a kabbala bölcsességének tanulmányozására. Ezek az emberek megtanulják, hogyan tegyenek különbséget jó és rossz között, önállóan felfedezik az altruista rendszert, és a valóság minden elemével kölcsönös és pozitív kapcsolatot alakítanak ki.

https://laitman.com/2020/01/new-life-1166-breaking-through-to-the-higher-mind/

22 jan 2020

A következő generáció szociálpszichológiája, második rész

Hogy felfedezzük és érezzük, hogy a természet egységes, akár egy pókháló, új érzékelési módot kell kifejleszteni a csoporton belül. Az, aki látja a pókhálót, tudja, hogyan igazodjon el az életben, és senki nem képes kárt tenni benne. Az integrális oktatás csoportos „terápiájában” a vezető leckék, workshopok, gyakorlatok és más aktivitások segítségével vezeti a résztvevőket a kölcsönös kapcsolat irányába. Olyan, mintha minden egyes tag percepciója kiterjedne, és tíz szempárral észlelné a realitást. Érzékeli az összes rész közötti kapcsolati hálózatot. Látja, hogy mindenki egy testet alkot, és a világ teljes egészében jó. Korrigálja magát, és felemeli a mások iránti attitűdjét. Mintha újjászületne. Az „én” érzésétől a „mi”-n keresztül eljut az „Egy” érzetéig.

https://laitman.com/2019/12/new-life-283-social-psychology-the-next-generation-part-2/

10 jan 2020

A következő generáció szociálpszichológiája, első rész

Abban az emberben, aki másokat önmagaként érzékel egy nem-lineáris, cirkuláris, integrális agy fejlődik ki. Egoisták vagyunk, és tanácsadásra van szükségünk, hogy megbirkózzunk a stresszel és feszültséggel. A jó tanácsadó ismeri az ember belső felépítését, és segít, hogy a személy egyensúlyra lépjen az őt körülvevő világgal. Az integrális pszichológia arra épül, hogy ismeri a természet egészének és az emberiségnek a szerepét ebben az egyetlen átfogó rendszerben. A kezelés helyett inkább a csoportos tanulást hirdetjük. Az érzékek integrálása és az egész emberiség egyetlen testként való érzékelése szükséges ahhoz, hogy kapcsolatba kerüljünk, és feltárhassuk ezt a kölcsönkapcsolatokból felépített rendszert.

https://laitman.com/2019/11/new-life-282-social-psychology-in-the-next-generation-part-1/

09 jan 2020

Hogyan töröljük el a mai Izrael legitimációját?

A köztünk lévő kapcsolat nélkül Izrael állama nem nép, nem is nemzet, hanem csak embertömeg. Egyedül Izrael küszködik a legitimitás problémájával, mivel nem biológiai eredetű államról van szó. Az ókori Babilonban, Ábrahám mindenféle nemzetiségű embert gyűjtött maga köré, és egy ideológiai alapokon nyugvó spirituális nemzetet alapított. Manapság nem létezik ez az embereket összekapcsoló ideológia, és a világ nemzetei idegen, felesleges, sőt kártékony elemként tekintenek Izrael népére.

Az izraeli nemzet tehet azért, hogy a ma létező Izrael legitimációját eltörölje, és a kölcsönös kapcsolódás segítségével felépítse a valódi Izraelt. Izrael csak akkor nyeri el a nemzetközi közösség szimpátiáját, illetve saját legitimitását, ha a megosztottság és gyűlölet felett elkezd a szeretet és kapcsolódás kiépítésén dolgozni.

https://laitman.com/2019/09/new-life-1146-delegitimizing-the-nation-of-israel/

08 jan 2020

84 queries in 0,606 seconds.