Dr. Michael Laitman

Haladás kérdések és válaszok segítségével

Kérdés: A kérdezés a kabbala bölcseletének tanulása közben valóban a gyakorlati munka legfontosabb eleme?

Válasz: Igen. A kérdés spirituális előre haladásunk szempontjából kiemelt jelentősséggel bír. Mindazonáltal nem szükséges feltenni valamilyen kérdést, aztán várni a válaszra. Tanulmányozod azt, akarod, hogy megkapd a választ, aztán a csoporton keresztül a Teremtőhöz intézed, aki válaszban részesít.

Minden haladásunk a kérdéseknek és a rájuk adott válaszoknak köszönhető. A pészachi történet a négy fiúról szépen mutatja ezt: még abban az állapotban is, amikor nem tudod, hogyan tegyél fel egy kérdést, meg kell ragadnod minden alkalmat, hogy kérdezhess. Enélkül nem beszélhetünk előre lépésről.

Kérdés: A kérdés spirituális tettnek tekinthető?

Válasz: Igen, hogyne. A bal vonalat jelenti, ami szükséges a mozgáshoz.

Kérdés: Válhat egy kérdésből igazi ajándék a tanár vagy a barát számára? Lehet a csoportnak való adakozás példája?

Válasz: Elméletben igen.

Kérdés: Érdemes feltenni egy kérdést annak ellenére, hogy a módszertan azt tanítja, hogy a felmerülő kérdések az általunk végzett csoportmunka során letisztulnak és választ kapnak?

Válasz: Amikor kérdést teszel fel, vagy úgy általában teszel valamit, mindig gondolnod kell rá, milyen módon segíted a többieket.

https://laitman.com/2019/11/advancement-through-questions-and-answers/

19 nov 2019

A kölcsönkapcsolatokról

Egy új világ van születőben, ahol meg kell tanulnunk szeretetben és kölcsönös garanciát vállalva élnünk egymással személyes és globális szinten egyaránt. Az emberiség krízisen megy keresztül a családi élet, a gazdaság, az oktatás, foglalkoztatás, és ökológia területein. Nem véletlen a depresszió és a szenvedélybetegségek növekvő aránya. Ha el akarjuk kerülni a háborút, újfajta oktatást kell bevezetnünk, amely korrigálja az emberi egoizmust, és megtanít a világ másikon keresztüli érzékelésére. Jobban hasonulnunk kell a természethez, amely minden szinten a kölcsönös garancián alapuló integrális rendszerként működik. Az embert egy olyan környezet képes befolyásolni, amely példát mutat, hogyan kell engedményeket tenni a többiek javára. A szokás második természetté válik, ahogy mindjobban részt veszünk a kölcsönös függőségeken és kapcsolatokon nyugvó rendszerben. Ádám képéhez leszünk hasonlatosan, és valódi emberként otthonunkban kivívhatjuk a békét – csak az kell, hogy mindenki azt érezze, élete a többiekén múlik, és a szeretet lefed minden bűnt.

https://laitman.com/2019/11/new-life-5-mutual-connection/

18 nov 2019

Európa jövője és kapcsolata Izraellel

Európa elítéli Izrael államát, mivel Izrael nem bocsátja rendelkezésre az emberi ego korrekciójának módszerét. Európa a modern iszlám, gyűlölete és antiszemitizmusa Izrael megsemmisülése esetén sem szűnne meg létezni. Csak egyetlen remény lehet a zsidók és a világ számára: ha a zsidóság megtanulja, hogy tagjai a mások szeretetének eszközével hogyan kommunikáljanak helyesen, a világ összes gyűlölete le fog csöndesedni. A zsidók hozzásegítik az emberiséget a szereteten alapuló kapcsolathoz, amely mind Európában, mind Amerikában a vallás és a nemzet fölött kerül megalkotásra.

https://laitman.com/2019/11/new-life-1164-the-future-of-europe-and-its-relationship-to-israel/ 

17 nov 2019

Európa és a zsidóság kapcsolata

A zsidóknak el kell hozniuk a kapcsolat módszerét Európába, mivel enélkül a kontinens a szakadék mélyére zuhan. Generációkon keresztül, a zsidóság közel állt az európai egyházakhoz és kormányokhoz. A kereskedelmi kapcsolatok könnyedén alakultak ki, és a 18. században a zsidóság még inkább integráns része lett az államoknak, filozófusok, tudósok, bankárok és vezetők kerültek ki közülük. Ahogy Európa fejlődött, tudatosodott a lakosságban, hogy nem kelhet versenyre a zsidókkal, ezért ki akarta őket rekeszteni saját soraiból. Számos gyűlölője akadt a zsidóságnak, mivel az sajátjukkal ellentétes kultúrát és vallást testesített meg számukra. A kabbala bölcsessége szerint a világ nemzetei érzik, hogy a zsidók rendelkeznek a jó életet biztosító titkos recepttel, amit azonban nem hajlandóak felfedni. A zsidók által birtokolt titok annak tudása, hogyan kell kapcsolódni a köztünk létező, kölcsönös elutasítás felett, hogy eljussunk a minőségi élethez.

https://laitman.com/2019/11/new-life-1163-relations-between-europe-and-the-jews/

16 nov 2019

Társak a spirituális úton

Kérdés: Milyen feltételek szükségesek, hogy választ kapjunk a MAN-ra? Talán valamilyen különleges szolgálatot kell létre hoznunk?

Válasz: Nem tudom, hogy milyen szolgálatot, és kinek a részére kell létre hoznod. Nincs szükség rá, hogy az egymás közötti megfelelő kommunikáción kívül más csatornákat építsetek.

A csoportból felfelé törő közös vágy megteremti azt a szolgálatot, azt a csatornát, amelyen keresztül mindannyiotok egyéni vágya, összekapcsolt formában, egy hatalmas vágyat formál, amit MAN-nak nevezünk. Mindenképpen választ kaptok rá. Minden attól függ, hogy a Teremtő elérésének érdekében milyen mértékben kíséreltek meg egységre lépni egymással.

A cél nagyon világos: eljutni a Teremtőhöz. Így hát mindegy, ki ül melletted. Ha valaki veled akar lenni a célod elérésében, akkor ő a társad, és haladni fogtok. Tehát így, felhasználóként kell egymásra tekintenetek.

Ne nézd a barát külsejét, jellemét vagy szokásait. Nem fontos, hogy kiféle-miféle. Ami számít, hogy egyazon cél felé tartotok. Belőle válhat az útitársad, a segítőd, aki nélkül nem érheted el a célod.

https://laitman.com/2019/11/companions-on-the-spiritual-path/

15 nov 2019

Abszolút szerelem, azaz hogyan találjuk meg a lelki társunkat

Kérdés: Tudományos szempontból a szerelem nem egyszerűen a testben lezajlódó kémiai folyamat?

Válasz: Természetesen, ezek mind kémiai mechanizmusok.

Kérdés: Mi a szerelem a kabbala szerint?

Válasz: Az egy másik szinten zajlódó szerelem. De ugyanolyan fizikai és kémiai működéseken keresztül jelenik meg bennünk. A kabbala a felső forrás szempontjából tanulmányozza, aszerint, ahonnan megjelenik bennünk.

Végül is mindent a “lelki rokonság” nevű jelenség határoz meg, azaz az, hogy a lelkeink, a spirituális összetevőnk milyen mértékben hasonlóak egymáshoz a világ összes lelke által alkotott rendszeren belül. Ez alapján vonzódunk és találunk egymásra.

Úgy tűnik, mintha véletlen egybeesés volna, mintha bizonyos körülmények alakítanák így. Egyáltalán nem erről van szó. Nincsenek véletlen egybeesések a világban. A felső gyökér hoz mozgásba minket, közelít minket egymáshoz. Arra kötelez minket, hogy figyeljünk egymásra, és kerüljünk egymás közelébe. Spirituális gyökereink döntik el, hogy ez a közelség mit jelent, és milyen szinten következik be.

Kérdés: Hogyan történik ez a spirituális közelítés?

Válasz: A mi világunkban élő személy semmit nem tud erről. Ahogy mondani szokták, “körbe szimatoljuk”, tanulmányozzuk egymást. Egymáshoz illeszkedésnek vagy nem illeszkedésnek tűnik a számunkra. Az a látszat, mintha a körülmények vezetnének ide, és mindenki azt mondja: “Annyira egyező, hasonló vagy”, és így tovább. Ez a babázás, és a gyermeki játék világának szintje. De valójában a spirituális gyökerek és erők határoznak meg mindent.

Kérdés: Hogyan keres az ember spirituális partnert?

Válasz: Az ember erre nem képes. Az ember nem érti ezt. A kabbala tudományában tanulmányozzuk ezt, és átlátjuk, hogyan működik a rendszer. De a mi világunk még mindig nem érti ezt.

Kérdés: A szerelem valójában lelki kapcsolat?

Válasz: A szerelem a rokon lelkek közötti vonzerő. De ez már az ideális, spirituális szerelem.

Kérdés: Mit jelent az, hogy lelki társ?

Válasz: Azokból lesznek lelki társak, akik a spirituális világban közeli kapcsolatban állnak egymással.

Egyetlen közös lélek létezik. Ebben több milliárd egyéni lélek lakik, akik különféle kombinációkat alkotnak egymással. Ezek a kombinációk határozzák meg a mi világunkban, köztünk lezajlódó közeledéseket, szeparációkat, és fizikai értelemben is vett, általános, Brown-féle mozgásokat.

Kérdés: A “másik felem” elnevezés a lelki társra utal?

Válasz: Ideális esetben ez a helyzet, igen.

Kérdés: Mi a szerelmi bánat?

Válasz: A mi világunkban a szerelmi bánat egyszerűen egoista szenvedést takar, amit az okoz, hogy nem találom azt, ami kielégülést adna nekem. “Hol van a másik felem, ami kitöltést hoz?” Olyan, mint a következő mondat: “Hol van a vacsorám, amit akarok, és sajátomnak tekintek?” Teljesen azonos a kettő. Ugyanez a helyzet a szexszel, és a többi kitöltéssel.

Kérdés: A kabbala szerint milyen elv kell, hogy vezérelje a szerelmi kapcsolatokat?

Válasz: Egy kölcsönös megértés, egy közös cél elérésére való törekvés, amelyben egy egységet alkotva egyesülünk. De csakis a közös cél tekintetében.

Kérdés: Bármi lehet ez a cél?

Válasz: Nem, csak a spirituális cél jön szóba. A spirituális cél egységesíti a lelkeinket. Ahogy Chaucer, a nagy angol költő írta: “Testünk egymásba fűzésében érjük el a lelkek összeolvadását.” Ő nevetett azon, amit mi vágyunk.

Kérdés: Mi a szerelmi bánat (szerelem miatti szenvedés) kabbalista értelmezése?

Válasz: Akkor keletkezik, amikor meg akarom találni a lelki társam, avval a céllal, hogy kettőnk között spirituális kapcsolatot létesítsünk. Mindenemet odaadom, és ezáltal mindent a Teremtő kezébe rakok. Ez a valódi, örökérvényű szerelem.

Kérdés: Lehetséges a lelki társak közötti szakítás vagy kommunikációs törés? Miért történik ilyesmi?

Válasz: A mi világunkban nem figyeltem meg ezeket a hatásokat. Továbbra is olyan állapotban vagyunk, amikor a világunk törött. Éppen hogy elkezdődött a korrigált, spirituális világ irányába történő elmozdulás.

Mindenképp el fogjuk érni ezt az állapotot. A kérdés az, hogy mikor? Olyan állapot ez, ahol spirituális cselekvések alapján egyazon időben hajtunk végre bizonyos tetteket a mi világunkban. Ekkor szerelembe esünk a lélekkel, és ahogy mondják, “minden lelket egymáshoz kapcsolunk”. Minden ilyen módon fog együtt létezni. Elképzelhetetlen számomra, hogy ebben az állapotban a szeparáció lehetséges volna.

Kérdés: Nem létezik majd szeparáció?

Válasz: Nem, ez már az örök szeretet állapota.

https://laitman.com/2019/04/absolute-love-or-how-to-find-a-soulmate/

14 nov 2019

Miért kell a kabbalát tanulóknak munkát végezniük?

Kérdés: Miért követelik meg, hogy a kabbalát tanulók dolgozzanak?

Válasz: A személynek dolgoznia kell, mert elfoglaltságot kell magának biztosítania. Nem tanulmányozhatja egész nap a kabbalát, nem ücsöröghet szotyizgatva egy padon, miközben politikáról cseveg. Erre semmi szüksége.

Lehetőleg töltsön reggel, munka előtt három, este, munka után pedig két órát tanulással. Ha szabad ideje van, akkor ez több is lehet. Az idő fennmaradó részét pedig a munka, alvás és étkezés viszi el. Mi másra van szükség az életben? Mindennek egyszerűnek és természetesnek kell lennie.

Ami az alvást illeti, a pihenési igény öt és hét óra között van. Van, aki hét óra alvást igényel, de ismerek olyanokat, akiknek az öt óra is elegendő. 

Megjegyzés: De ott van a sport, a zene és a színház is.

Rav kommentje: Ha az ember kabbalát tanul, az magában foglalja a zenét, színházat és a sportot.

Kérdés: Ez azt jelenti, hogy nem léteznek más igények?

Válasz: Így van.

Kérdés: Tehát ideális esetben, minden felszabaduló időt a Teremtő érzékelése kell, hogy kitöltsön?

Válasz: Minden Tőle érkezik, legfeljebb különböző álruhákat ölt magára.

Megjegyzés: Az emberek valamikor normálisan, külön sportolás nélkül éltek.

Rav kommentje: Talán zenére, irodalomra és minden másra szintén szükség van, azonban mindezek az emberi lélek korrekciójának határain belül kell, hogy helyet kapjanak.

https://laitman.com/2019/11/why-do-kabbalists-demand-students-work/

13 nov 2019

A spirituális kapcsolat jele

Kérdés: Amikor valamilyen műsort nézünk, bevonódunk, és érezzük a gondolatok és érzések folyamát. Ez már a kapcsolódásnak egy szintje.

Ha érzem mások gondolatait és vágyait önmagamon belül, akkor ez a spirituális kapcsolat jelének tekinthető?

Válasz: A spirituális kapcsolat jele csak az lehet, ha érzem a barátok elutasítását, és ugyanakkor a köztünk lévő kapcsolatért emelek imát. Csak ennek a két ellentétes tendenciának a belső jelenléte utal a spirituális emelkedettségre.

https://laitman.com/2019/11/the-sign-of-spiritual-connection/

12 nov 2019

Plusz és mínusz között

Kérdés: Hogyan jelenthetjük ki, hogy negatív kapcsolatokat létesítünk, ha negatív minőségekként lettünk megteremtve, és kapcsolatban állunk egymással?

Válasz: Egyfelől mindannyian egoisták vagyunk, és egoista módon kapcsolódunk egymáshoz. Ez igaz. De közben a negatív kapcsolódásokat pozitívakká kell transzformálnunk.

Ekkor, pontosan az egymással ellentétes, pozitív és negatív kapcsolatok között érezzük majd meg a felső világot és a Teremtőt. Ezért kell megőriznünk mindent, ami negatív, és felette létre kell hoznunk, az összes pozitív minőséget.

https://laitman.com/2019/11/between-minus-and-plus/

11 nov 2019

Miért jó nekem, ha másoknak rossz?

Kérdés: Miért tölt el jó érzéssel, ha másoknak rossz? Miért vagyok irigy másokra? Hogyan tudnék ezen változtatni?

Válasz: Az ok az, hogy nem érzed, hogy a többiek a spirituális tested részét alkotják.

Nagyon sajnállak, de közben meg is értem az állapotodat. Ha képes volnál látni, hogy együtt létezel velük egy közös edényben, és hogy a fény, azaz az edényben lévő spirituális élet pontosan a te mások iránti hozzáállásod miatt nem tud megszületni, akkor persze változtatnál mindezen.

Majd eljutunk ide, és látni fogod, hogy ez lehetséges.

https://laitman.com/2019/11/why-do-i-feel-good-when-others-feel-bad/

10 nov 2019

75 queries in 0,458 seconds.