Dr. Michael Laitman

Én és az egó, (első rész)

Az egó nem más, mint önszeretet. Nem létezne nélküle semmi, még gyönyör és fájdalom sem. A természetben az egó négy állomáson keresztül fejlődik, ezek: kövületi, növényi, állati és beszélő vagy emberi szintek. Az ember egyedülálló azon vágya tekintetében, hogy saját öröméért másokat kizsákmányoljon. Mások által birtokolt dolgokat akarunk megszerezni. Élvezzük, hogy felsőbbségérzetünk kedvéért fájdalmat okozzunk másoknak vagy megalázzuk őket. Amikor az emberek másokhoz akarnak kapcsolódni, feltárul az ellenállásuk (ez a gonosz hajlam). Elérkeztünk az egó fejlődésének felső határához, és kialakulóban van a fejlődés egy új formája, amely a kölcsönös függőségen, a másokkal és a természettel, mint egésszel létrehozott összhangon alapul.

https://laitman.com/2019/09/new-life-274-the-self-and-the-ego-part-1/

16 Sze 2019

Megkönnyíti az életet a jövőbeli világba vetett hit?

Kérdés: Ha mindenki azt vallaná, hogy a lélek a legfontosabb, a test pedig semmit sem ér, akkor az embereknek más viszonya volna a halálhoz?

Válasz: Ez minden bizonnyal így van.

Kérdés: Akkor miért nem teszik ezt?

Válasz: Először is azért, mert az átlagemberek körében senki nem érzi ezt, másodsorban meg mindez ellentétes az egoizmussal. A vélekedés ellene megy az egoizmusnak, márpedig ki akarna az egoizmus ellenében dolgozni?

Itt szükséges, hogy végig gondoljuk a dolgokat, erőfeszítést tegyünk, cselekedjünk, szervezkedjünk. Mit kapok ettől? Semmit, ami ehhez a világhoz tartozik: semmi kaját, semmi szexet, semmi családot, hírnevet vagy tudást.

Kérdés: Valószínűleg könnyebb valakinek együtt élni azokkal a gondolatokkal, amiket a vallások mondanak egy jövőbeli világ létezéséről. De mennyiben javít a személy pszichés közérzetén annak reménye, hogy valahol van valami?

Válasz: Manapság nincs szükség a vallásra ahhoz, hogy pszichés mankót kapjon valaki.

Látjuk, hogy a vallások jelentősége hogyan halványul el fokozatosan. A közelmúltban számos nem valllásos ember bukkant fel, akik ki nem állhatják a különféle hitrendszereket, mert a vallások nem adnak pontos választ a kérdéseinkre. 

Ha az embernek egy kissé át kell alakítania ezt az életet, ott van neki Hollywood, az internet vagy valami más. Ez elég neki. Bármilyen illuzórikus világot hajlandó kitalálni magának.

Mi van a halál után? Senki nem tudja. A személy többé nem képes hinni. Egója kinőtte a szokásos meséket, és már nem tud hinni, nem akarja feláldozni idejét és intellektusát.

https://laitman.com/2019/09/does-faith-in-the-future-world-make-life-easier/

15 Sze 2019

Az erőszak jelenségéről

Ahogy az emberi ego kifejlődik, az ásványi, növényi és állati valóságszinteken egyre fokozódik az erőszak és a dühkitörések mértéke. Az ember vulkánhoz hasonlít, a növekvő belső nyomással, és az egyensúly elvesztésével robbanás segítségével küzd meg. Nincs ok a többiek felé irányuló erőszakra, hiszen mindannyian a felső erő irányítása alatt állunk, és ez az az erő, amellyel elérhető az egymás közötti egyensúly. Azért érnek minket a bajok, hogy értésünkre adják: kapcsolódnunk kell ehhez a felső gondviseléshez. A kabbala bölcsessége megtanítja, hogyan hozzunk összefüggésbe mindent a béke és egyensúly forrásául szolgáló felső erővel.

https://laitman.com/2019/09/new-life-1149-the-phenomenon-of-violence/

14 Sze 2019

Szeptember 11. után 18 évvel. Mi akadályozhatja meg ténylegesen az újabb csapást?

A szeptember 11-i New York-i támadás során tapasztalt szolidaritás, kölcsönös tisztelet és társadalmi ellenállóképesség teljesen eltűnt. Ma fájóan tisztán látjuk, hogy az emberek csak komoly nehézség és kényszer hatására egyesülnek. Tizennyolc évvel a tragédia után, a globális terrorizmus állandó fenyegetése mellett, az Egyesült Államok minden eddiginél jobban meg van rémülve egy újabb, országos méretű csapástól. Ezért a kormány a szeptembert a Nemzeti Felkészültség Hónapjává nevezte ki. Az ösztönzés hatására az állampolgárok, cégtulajdonosok és közösségek igyekeznek felkészülni minden olyan nem várt krízisre vagy vészhelyzetre, ami megtörténhet az USÁ-ban. A védelmi stratégiák mellett mégis az egység az egyetlen dolog, ami tartós biztonságot és kiegyensúlyozottságot adhat. A közöttünk lévő kapcsolat óriási erővel bír. Bármilyen váratlan katasztrófának elejét veheti, és legfőképpen, biztosíthatja számunkra a jó életet.

https://laitman.com/2019/09/18-years-after-%e2%80%8b%e2%80%8b911-what-will-really-prevent-the-next-disaster/

13 Sze 2019

A ‘lélek’ nevű szerkezetről

Kérdés: Mi a különbség az elérés és a mélyreható tanulás között?

Válasz: Minden tanulás az elme segítségével történik. Tanulhatsz bármit, amit akarsz, mégsem éred el, mivel a kabbalista tudás a minőségek összekapcsolásán alapul.

Nem érzékeljük a spirituális világot, mert nem rendelkezünk a hozzá hasonló minőségekkel. Jól példázzák ezt a körülöttünk lévő rádióhullámok. Nem látjuk, nem érezzük őket, de készíthetünk olyan szerkezetet, ami érzékelhetővé teszi őket.

Hasonlóképpen, létre kell hoznunk a készüléket, amely érzékeli a spirituális világot. Ezt léleknek hívják, és rendelkeznie kell a mi világunkkal teljesen ellentétes, a felső világra jellemző minőségekkel, az adakozással és a kölcsönkapcsolatok kialakításának képességével.

A minőségek ott vannak a csoportban, szigorúan követik a kabbala bölcsességének tanait. Ahogy gyűlik benned az érzékszervi és racionális anyag, úgy érzed meg, amint fokozatosan megformálódnak benned. És tanulsz majd mindenféle spirituális konstellációkról, azok összetételeiről, fajtáiról, szintjeiről, és így tovább.

Vagyis a kabbala tudományának – a felső világ fizikájának – tanulmányozásakor bizonyos érzések, minőségek, érzékelések öltenek testet benned. Modellek épülnek a bensődben: “Ez a Bina, ez a Malchut, ez a Zeir Anpin, ez a Parsa fölött van, ez pedig alatta.”, és így tovább. Ez nem más, mint a lelked fokról fokra történő megformálása.

https://laitman.com/2019/05/a-device-called-the-soul/

12 Sze 2019

A Teremtő egyedisége

Hogyan érezhetem a Teremtőt?

A kabbala a következőt kínálja az embernek: ha meg akarod érezni a felső Erőt, egy hasonló gondolkodású emberekből álló csoport tagjává kell válnod, és feloldódnod a csoportban. Azzal, hogy a magad vágyaival és véleményével szemben a csoportét preferálod, (függetlenül attól, hogy mik azok); azzal, hogy az övékéhez hasonítod saját vágyaidat és véleményedet – elkezded érezni, hogy “kívül kerülsz önmagadon”. Világos számodra, hogy ezzel egy időben belépsz másokba, de képtelen is volnál máshogy cselekedni. A kívül kerülés után, bele kell kerülnöd valami másba.

A kilépés önmagadból a Teremtő elérésének első szakasza. Úgy is nevezik, hogy az egoizmus megszorítása. Meg kell szorítani önmagad, hogy magad helyett érezni kezdd a többieket.

Amilyen mértékben megcselekszed ezt, úgy érzékelsz egy merőben eltérő világot, emberek és tárgyak közötti eltérő kapcsolatokkal. Érzékeled a kapcsolódásokat biztosító adakozás és szeretet általános erejét.

Érzékeled, hogy minden ember bábu, akit a veled való kapcsolatuk tekintetében a felső Erő mozgat. Ami a te önmagadhoz, másokhoz, és a Teremtőhöz való kapcsolatodat illeti, ugyanígy mozgat téged is a felső Erő.

Mindez addig folytatódik, míg hasonló módon – kis lépésenként, saját megvalósításodon keresztül – érzékleteket és tudást halmozol fel a felső Erőről, ami átjár és összekapcsol a többiekkel. Képessé tesz rá, hogy kilépve magadból, a csoport, sőt, a csoportban is megnyilvánuló általános erő, a Teremtő érdekében cselekedjél. Ez a módja a haladásnak, illetve a szóban forgó jelenség tanulmányozásának.

Ezt az érzést “felső világnak” nevezzük. Az adakozásnak és szeretet erejének, ami jelen van, kormányozza és megtartja mindezt (téged is beleértve), a “Teremtő” nevet adjuk.

https://laitman.com/2019/09/uniqueness-of-the-creator-part-5/

11 Sze 2019

A fizikai és spirituális világokról

Kérdés: Hogyan befolyásolja a fizikai világ a spirituálisat?

Válasz: Sehogy. Minden fentről lefelé ereszkedik alá: a felső világ irányítja az alsót. De bizonyos feltételek mellett képesek vagyunk befolyásolni a felső világot, és ezen keresztül az anyagi világot is.

Miközben korrigáljuk az egoista vágyainkat, hatással vagyunk az adakozás és szeretet általunk már meghódított minőségeire. Ahogy közelítjük ezeket a minőségeket a közös lélek altruista jellegéhez, befolyásoljuk annak hatását a mi világunkra.

Kérdés: Fennáll-e a veszélye, hogy amikor közelebb kerülnek a Teremtőhöz és birtokolják az irányítás rendszerét, a kabbalisták visszaélnek a tudásukkal?

Válasz: Ez lehetetlen. Amint nem az adakozás és szeretet minőségeinek megfelelően cselekszel, elveszted a kapcsolatot a felső világgal, és így annak világunkat befolyásoló erejével is.

https://laitman.com/2015/11/the-physical-and-spiritual-world/

10 Sze 2019

A béke előfeltételei

Ha már megtanultuk, hogyan hozzunk létre jó minőségű, kölcsönösségen alapuló kapcsolatot önmagunkon belül, lehetővé válik, hogy elmozduljunk a többi nemzettel létesített béke irányába. Lehet, hogy a politikai vezetők felügyelik a hadsereget és az állami kincstárat, de a béke valódi előfeltétele a népek közötti kiengesztelődés. A béke olyan átfogó rendszer, amelyben mindenki mindenkivel kapcsolatban van, hasonlóan a testben lévő sejtekhez. Minden egyes egység részesül a felső erőből, amely megtölti a szervezet egészét. Ez az örökkévalóság és tökéletesség érzete.

https://laitman.com/2019/09/new-life-1138-the-conditions-for-establishing-peace/ 

09 Sze 2019

Amikor nem érted, amit olvasol

Kérdés a Facebookról: Hogyan tudom bevonzani a felső Fényt, ha nem értem, amit olvasok? Hogyan válik hasznomra a Zohár könyve, ha – amint Ön mondja – az nem a megértés számára íródott?

Válasz: A kabbalista könyveket azért kaptuk, hogy – akár a megértést nélkülözve is – bármely részük olvasásakor a jóra törekedjünk, és kérjük a Teremtőt, hogy tegyen minket az örökkévalóság, szeretet, adakozás, felső Fény minőségeihez hasonlóvá.

Még jól is jön, hogy nem értesz semmit. Az elméd nem azzal van elfoglalva, hogy mi van a könyvben, hanem a kéréssel, ami azt célozza, hogy jó, örökéletű, a felső világokkal kapcsolatban lévő, mindenki irányában adakozó és szerető lehess. Ha ilyenné válsz, mindent megértesz.

https://laitman.com/2019/09/when-you-dont-understand-what-you-read/

08 Sze 2019

Mindenkit hallgassunk meg a workshop során!

Kérdés: Miért fontos, hogy mindenki megszólaljon a workshop során?

Válasz: Buzdítani, érezni kell a barátokat. Mindegyiküknek beszélnie kell, hogy kifejezhessék és megértsék önmagukat.

Kérdés: És ha valaki azt mondja, hogy: “Én most szeretnék kimaradni, nem tudok, nem akarok beszélni.”?

Válasz: Akkor nincs mit tenned. A mi világunk emberei különbözőek: egyesek csendesek, mások beszédesebbek. De a csoportban mindent ki kell egyenlíteni, el kell egyengetni.

Megjegyzés: A workshop során minden egyes barátot nyílt empátiával hallgatunk meg. Vagyis felváltva beszélünk, nem vágunk közbe, és figyelmesen hallgatunk.

Hozzászólás: A workshop alatt mindenki véleménye iránt egyaránt érdeklődünk. És még ha bizonyos megnyilvánulások nem is keltik fel az érdeklődésünket, erőt kell vennünk magunkon, és olyan módon szükséges hallgatnunk, hogy az egónk ne hagyja figyelmen kívül a barátoktól érkező üzeneteket.

Noha az ego senkire sem kíváncsi, a barátok véleménye a legfontosabb, legnélkülözhetetlenebb és legnagyobb hatást kiváltó tényező számunkra.

https://laitman.com/2018/03/workshop-hear-everyone/

07 Sze 2019

72 queries in 0,458 seconds.