Dr. Michael Laitman

Élet és halál, első rész

Mi az élet alapja?

Kérdés: A régi szovjet enciklopédia a következőképpen definiálja az életet: „Az anyag létezési formája, amely bizonyos körülmények megléte esetén természetesen következik be, és meghatározott fejlődési folyamaton megy keresztül.”

Az élő tárgyakat az élettelenektől több minden is megkülönbözteti, például az anyagcsere, az ingerelhetőség, különféle képességek, mint a reprodukció, a növekedés és a helyváltoztatás, illetve a környezethez történő alkalmazkodás.

Kabbalistaként egyet ért az élet ilyen definíciójával?

Válasz: Amennyiben a fehérjéből felépülő anyag létezési formájára gondolunk, és arra, ahogy az élet kialakult és fejlődött évmilliárdokon keresztül, akkor ez természetesen igaz.

Az élet az egyike az anyag létezési lehetőségeinek. A mi világunkban ez a fehérje alapú anyag, mivel az organizmus állati létformájára összpontosítunk. Mégis teljes mértékben lehetséges más alapokról elindulni.

Kérdés: Mi az élet alapja?

Válasz: Az élet alapja egy erő, ami bármely anyagot addig a pontig fejleszt, hogy az képes megragadni és önmagában feloldani környezetét további fejlődése érdekében. Azaz maga a fejlődés az élet célja. Mivel ez a fejlődés nem lehet folyamatos és végtelen, egyéni halálok zavarják meg. Ennek ellenére, szünet nélküli fejlődésen megy keresztül.

Kérdés: Mi különbözteti meg az élő anyagot az élettelentől?

Válasz: Kizárólag a vágy, hogy megvalósítsa önmagát a következő, magasabb szinten.

https://laitman.com/2020/01/life-and-death-part-1/

23 jan 2020

A magasabb rendű elme elérése

Egoista természetünk fölé kell emelkednünk, a magasabb rendű elme szintjére, ahol a működést irányító parancsok találhatók. Mindent és mindenkit ez a magasabb rendű elme irányít, beleértve az újságokat, a technológiát, a mikrochipeket, sőt még azokat is, akik látszólag működtetik ezeket az információs és befolyásolási forrásokat. A személy nem rendelkezik az élete feletti kontrollal. Egyetlen választási lehetősége, hogy tudatosítja a magasabb rendű elmét, amelyet hívhatunk mindent irányító altruista rendszernek is. Néhány embernek ez a magasabb rendű elme vágyat ad a fejlődésre, a kabbala bölcsességének tanulmányozására. Ezek az emberek megtanulják, hogyan tegyenek különbséget jó és rossz között, önállóan felfedezik az altruista rendszert, és a valóság minden elemével kölcsönös és pozitív kapcsolatot alakítanak ki.

https://laitman.com/2020/01/new-life-1166-breaking-through-to-the-higher-mind/

22 jan 2020

Miért növekszik a Föld népessége?

Kérdés: A világ népessége minden évvel egyre nő. Megnehezíti ez a korrekció feladatát? Nem lenne egyszerűbb egy egoistát korrigálni egy milliárd helyett?

Válasz: Egyáltalán nem így áll a helyzet. Ha sok egoista van, és összeköttetésben állnak egymással, sokkal gyorsabban választhatják ki a kölcsönös interakció helyes rendszerét, amellyel felfedezhetik a lelket.

Azzal, hogy a kollektív egoizmus sok darabra tört szét, lehetővé vált, hogy egyszerűbb módon megvalósíthassuk magunkat. A köztünk lévő kapcsolat segítségével cseréljük minőségre az óriási egoizmus mennyiségét. Ez jócskán megkönnyíti a korrekciót.

https://laitman.com/2016/11/why-is-the-worlds-population-growing/

21 jan 2020

A kőnél keményebb szívről

Azt mondják, hogy a Teremtő közel van azokhoz, akiknek törött a szíve, és az én szívem darabokra törik, mikor megértem, hogy nem törhetem el. Rengeteget kell dolgoznom, hogy belássam: a szívem valóban olyan kemény, mint a kő, és csak a Teremtő képes megtörni, és csakis a barátok, a tizes segítségével.

https://laitman.com/2020/01/heart-harder-than-stone/

20 jan 2020

A korrekció módszere, kilencedik rész

Az egymásról gondoskodás fontossága

Baal HaSzulam, „Az Isten és az ember szeretete”: „Kétségkívül igaz, hogy amennyiben 600 000 ember semmi mással nem törődik az életben, mint hogy résen legyen, és megtegyen mindent, hogy barátai szükségét kielégítse; és ráadásul ezt még igaz szeretettel is teszik, teljes lelkükkel és minden erejükkel – nos, akkor semmilyen mértékben nem kell kételkednünk abban, hogy a nemzet egyetlen emberének sem kell aggódnia önmaga jól tartásán, hiszen 600 000 szerető és hűséges ember fogja figyelni azt, hogy egyetlen szükség se maradjon betöltetlen.”

Kérdés: Itt valamiféle emberi közösségről, társadalomról beszélünk, mivel egy ember nem képes ennek eleget tenni, igaz? Szükséges, hogy a személy lásson erre vonatkozó példákat, és nem csak példákat, hanem ilyen jellegű kapcsolatot az emberek között?

Válasz: Ez természetes. A kölcsönös garancia, amikor mindenki jót áll a másikért, kölcsönös garanciát biztosítva egymásnak avval, hogy az egyén önmaga helyett a másikra gondol. Ebben áll a kölcsönös garancia törvénye.

Kérdés: Baal HaSzulam később azt írja, hogy egy bizonyos számú ember szükséges a kölcsönös garancia törvényének megvalósításához. Mi ennek az oka?  

Válasz: Ez azért van így, mert egy ember képtelen megadni magának mindazt, amire szüksége van. Azonban ha egy meghatározott számú ember gondoskodik róla – ami erősen függ attól a kortól, amelyben élünk, életstílusunktól, és hasonló tényezőktől  –, akkor nincs mitől tartanunk. Csak akkor nincs okunk aggódni, ha törődünk másokkal.

Megjegyzés: Baal HaSzulam mindazonáltal arra is kitér, hogy ha akár csak egyetlen ember is az egoizmus bűnébe esik, és elkezd csak magára gondolni, akkor mindenki másnál is megszűnik az egymásról gondoskodás.

Rav kommentje: Itt egy tökéletes rendszerről beszélünk, hiszen Baal HaSzulam abszolút törvényeket ír le. Ez az, ahogy általánosságban véve a dolgoknak lennie kéne.

https://laitman.com/2020/01/the-method-of-correction-part-9/

19 jan 2020

A korrekció módszere, nyolcadik rész

A barát mindig szem előtt van

Baal HaSzulam, „A Teremtő és a teremtmény iránti szeretet”: „A személy biztosan szereti önmagát, teljes szívével és lelkével, minden hatalmával. Ami azonban a Teremtő szeretetét illeti, itt becsaphatja magát. A barátnál pedig mindent eldönt az, ami a szeme elé tárul.”

A baráti viszony korrekciójának törvénye fontosabb, mint a Teremtővel ápolt kapcsolat korrigálásának előírása, mert ez a módja, hogy egyre közelebb kerüljünk Hozzá. Nem tudom elképzelni a Teremtőt, de a barát állandóan előttem áll, és világosan meggyőződhetek róla, hogyan viszonyulok hozzá.

Megjegyzés: Baal HaSzulam azt írja, hogy az egész nemzet, ami a Babilonban található különböző nemzetek képviselőiből állt, megkapta a korrekció módszerét. Ez a világ egoista érzékelésére irányul, és arra a szemléletre, ami az egyén saját kielégülésére és kitöltésére törekszik.

Rav megjegyzése: Egy bizonyos feltételben részesültek. A Teremtővel való összetapadás érdekében el kellett fogadniuk a „Szeresd a felebarátod, mint önmagad!” elvét.

Abban az időben, az ókori Babilon hanyatláson ment keresztül, amelyre a „babiloni torony” elnevezés segítségével utalunk. Az egoizmus hirtelen az egekbe szökött, kitört az emberek egymásra irányuló gyűlölete, és képtelennek mutatkoztak arra, hogy békében éljenek egymás mellett. Ez vezetett a babiloni birodalom pusztulásához. Hasonló folyamat zajlott le Rabbi Akiva, vagyis a Szentély megsemmisülésének idején.

Kérdés: Azért kaptuk az önszeretetet, hogy tudatosíthassuk, mi célból kell gondoskodnunk a barátról és szeretni őt?

Válasz: Természetesen. Csak az ellentétén keresztül érthetjük ezt meg.

https://laitman.com/2020/01/the-method-of-correction-part-8/

18 jan 2020

A korrekció módszere, hetedik rész

Milyen következményekkel jár a korrekció?

Kérdés: Miért olyan különleges az adakozás képessége?

Válasz: Nem érthetjük meg az adakozást abban az értelemben, ahogy létezik, vagyis rajtunk kívül. Önmagunkon belül csak megszerzés felettiként képzelhető el. Csakis ilyen módon érhetünk el bármit is, ami a két minőség összevetésén alapul. Így, a belénk ültetett kizárólagos negatív jellegekkel éri el a Teremtő, hogy esélyünk legyen ezek fölé emelkedni. Ezt úgy érhetjük el, hogy szert teszünk a teljes mértékben ellentétes pozitív minőségekre.

Kérdés: Az adakozás bizonyos mértékének számít, ha a barát igényeinek kielégítését az enyémek elé helyezem?

Válasz: Hogyne! Minél inkább ezt tesszük, annál nagyobb bennünk az adakozás mértéke.

Kérdés: Mivel tölthetjük ki a barátokat?

Válasz: Az nem lényeges. Ami számít, hogy mire irányulnak a gondolataid, mi a szándékod. Magadat vagy a másikat akarod kitölteni? Mire gondolsz? Hol van a szíved? A barát kielégítésével a Teremtőnek kívánsz örömet okozni, vagy pedig önmagad kitöltése a célod, és közben a Teremtő vagy a barát a radarod alatt maradnak?

Kérdés: Azt mondja, hogy az átlagemberhez képest, aki – tudatosan vagy nem – minden pillanatban a saját örömszerzésén elmélkedik, a korrekció lényege, hogy azon törjük a fejünket, hogyan helyezhetnénk mások igényeit a sajátjaink elé?

Válasz: Igen.

Megjegyzés: Ez teljesen utópisztikus. Még az sem világos, hogyan fogjunk hozzá.

Rav kommentje: Azért van a csoport és a módszer, hogy elkezdhessünk ezen dolgozni.

Kérdés: A csoport egy eszköz. Mi a helyzet a céllal? Honnan tudhatom, hogy tényleg ezt akarja tőlem a Teremtő?

Válasz: Először is, a Teremtő kizárólag egyetlen dolgot vár el tőlünk. Azt, hogy olyanok legyünk, mint Ő. Másodsorban, annak érdekében, hogy olyanok legyünk, mint Ő, a Teremtő belehelyezett minket ebbe a világba, és ide hozott minket a csoportba, miközben ezt mondta: „Élj a lehetőséggel! Kezdj el a módszernek megfelelően dolgozni! A barátok szeretetétől a Teremtő szeretetéig. Csak így lehetsz olyan, mint én.” Jegyezzük meg, hogy a barát szeretete megelőzi a Teremtő szeretetét, és nagyobb mértékű annál. Az összes forrás ír erről. Pontosan ilyen módon kell cselekednünk, ha el kívánjuk érni a Teremtőt.

https://laitman.com/2020/01/the-method-of-correction-part-7/

17 jan 2020

A korrekció módszere, hatodik rész

A felebarát vagy a Teremtő kedvéért?

Kérdés: Baal HaSzulam azt írja, hogy a kabbala módszere két részből áll. Az első a személy Teremtőhöz fűződő viszonyának korrekciója. A másik pedig a baráttal való kapcsolat korrigálása. A második feladat az előrébb való. A fejlődés korai szakaszában ez a fontosabb.

Baal HaSzulam ezt követően egy igen érdekes jelenségre hívja fel a figyelmet. Mindegy, hogy a személy a barát vagy a Teremtő kedvéért dolgozik, hiszen bármit, ami rajta kívül van, nem-létezőként érzékel.

Miért nincs különbség a Teremtő illetve egy másik ember irányába végzett munka között?

Válasz: Mert a munka túlmutat az egoizmusom határain, és nem számít, hogy kiért teszem. Ha ki kell választanod, hogy kivel törődj, kitől szerezz meg, akkor természetes, hogy a Teremtőt preferáljuk bármely más személyhez képest. De ha olyannak adsz, aki rajtad, az egoizmusodon kívül helyezkedik el, akkor mindegy, hogy ki a címzett. Ha nekem nincs hasznom belőle, akkor valahol a végtelenben köt ki.

Kérdés: Mi a különbség, ha az a másik a Teremtő vagy egy másik, akár igen fontos személy?

Válasz: Nem mindegy, ha nekem nincs hasznom belőle? Az egész csak üresség.

Kérdés: Mi van, ha mégis leesik nekem is valami?

Válasz: Akkor itt már nem adakozásról van szó. Lényeges az adakozás, de nem számít, hogy a felebarátnak vagy a Teremtőnek adakozom. Éppen az adakozás az, amely a Teremtőhöz tartozó minőség.

https://laitman.com/2020/01/the-method-of-correction-part-6/

16 jan 2020

A korrekció módszere, ötödik rész

Miért nem helyezett minket a Teremtő a korrigált létmódba?

Kérdés: „A Teremtő és a teremtmény iránti szeretet” című cikkében Baal HaSzulam azt írja, hogy a személynek egyetlen gyakorlati cselekedetet kell végre hajtania, mégpedig azt, hogy korrigálja magát  a környezetében élők felé. Ha ezt megteszi, összeolvadhat a felső erővel.

Felmerül a kérdés: nem teremthetne minket a Teremtő vagy a természet már eleve korrigált formában? Akkor nem kéne ezekkel a cselekedetekkel vesződnünk.

Válasz: Ha így lenne, nem éreznénk, hol tartunk. Teremtett lényekként mindössze két ellentétes állapot egyikében lehetünk. Sötétség – fény, jó – rossz, édes – keserű, stb. Nem érezhetjük csak az egyiket. Nem így működik a természet. Ezért kénytelenek vagyunk az összes negatív és pozitív minőséget is befogadni. Az a feladatunk, hogy a kettő közötti rendszerszintű problémát feloldjuk.

Kérdés: Tehát a Teremtő nem teremthet minket már eleve korrigált formában. Vagyis létezik valami, amire Ő sem képes?

Válasz: Egyelőre elégedjünk meg ezzel a válasszal, később majd megértjük, hogy milyen okból járt el éppen így. Lehet, hogy jelenleg nem érthető, hogy miért nem teremtett minket eltérő módon. Nem azért, mert nem lett volna rá képes, hanem, mert abban az esetben elestünk volna az érzékeléstől. Egyetlen érzést átélni egyet jelent azzal, hogy nem érzünk semmit. Minden csak az ellentétével összehasonlításban válhat érzékelhetővé.

https://laitman.com/2020/01/the-method-of-correction-part-5/

15 jan 2020

A korrekció módszere, negyedik rész

Hogyan tegyünk eleget a természeti törvénynek?

Kérdés: A természet végső célját jól leírja a „Szeresd felebarátod, mint önmagad!” parancsa. Ezt azonban megelőzik előkészítő törvények, melyek egyike a következő: „Ne tedd mással, amit nem kívánsz magadnak!” Mit jelent ez?

Válasz: Nem a szeretetről szól, hanem arról, hogy ne tegyünk rosszat. Ez az elsődleges törvény.

Megjegyzés: Az ember ennek megtartására sem képes. Ha egoista vagyok, akkor azzal, hogy gondoskodom magamról, kárt okozok valaki másnak. Kezd kiderülni, hogy olyan törvényeket kaptunk, amiket már a legelejétől fogva képtelenek vagyunk betartani.

Egyrészt azt mondja, hogy „ezt kell tenned!”, másfelől meg megmutatja, hogy nem tudod, hiszen ellenkezik a természeteddel.

Rav kommentje: Ha bármilyen hajlamod, vágyad, irányulásod van erre; ha a kabbala tanulásából érted meg, hogy szükséged van rá, és ez valóban egyetemes cél; ha megérted, hogy ezt nem kerülheted ki, és az egész világnak el kell érnie ezt a célt – akkor törekedned kell rá, hogy megvalósítsd!

Azonban csakis a felső erő segítségével sikerülhet mindez. A felső erő az, amelyik képessé tesz minket, hogy a természetünk felett cselekedjünk.

Tegyük fel, hogy van előttünk egy vasdarab. A Föld gravitációs ereje lefelé húzza. Ha egy mágnest helyezek fölé, akkor a vas megemelkedik, és lebegni fog a levegőben. Vagyis, a két erő kiegyenlítődik, és kettőjük között lesz a vasdarab.

Hasonló módon, ha az egoizmusom lent helyezkedik el, és egy ellentétes erőt használok fölötte, akkor a „levegőbe emelkedek”, és az egoizmusomnak nem lesz többé hatalma felettem. Függetlenedem tőle, középre kerülök. Amennyiben a felső erő nagyon erős, és én kapaszkodom belé, és az egoizmusom egésze lent marad, teljes mértékben igaz emberré válok.

Fel kell fedeznünk ezt az erőt ahhoz, hogy hatni tudjon ránk. Ez minden, amit tehetünk.

https://laitman.com/2020/01/method-of-correction-part-4/

14 jan 2020

75 queries in 0,563 seconds.