Dr. Michael Laitman

érzékelés

A világról alkotott kettős kép elegyítéséről

Kérdés: Az igazi szeretet eléréséhez szükséges, hogy szem előtt tartsuk a formaegyezést, az univerzum egyetlen törvényét. Ez azt jelenti, hogy a természet minőségéhez hasonlóvá kell válnom, közelítve az ősokhoz, amely megteremtett?

Válasz: Igen, ahhoz a természethez kell hasonlóvá válnunk, amely a lakhelyünk. De honnét tudható, hogy valójában milyen is ez a természet? Ezért kaptuk a látszatra létező emberek alkotta csoportot, ahol a tagokkal interakcióba léphetünk, miközben őket és magunkat egyetlen közös egészként kezeljük. Így érjük el a fókuszáltságot, tehát például két alakból vagy vonalból a fókusz állításával egyet hozunk létre.

Kérdés: A kabbala azt állítja, hogy a természet adakozó, és mi, emberek egoisták vagyunk, azaz egoista gondolataink vannak; és ezért kell a természethez való hasonlatosságra törekednünk.

Noha értjük, hogy általános értelemben mi az, hogy adakozás, a természetben ez nem látható nyilvánvaló módon. A természet is ugyanolyan egoista, mint mi?

Válasz: Avval, hogy a kabbala felfedi a személy korrekciójának módszerét, valójában az egyén nevelésének útmutatójává válik. Elmagyarázza, milyen módon kell megváltoznunk, és ezekkel a változásokkal összhangban, korrigált módon fogjuk érzékelni a világot. Ez a kabbala működésmódja.

A személynek meg kell értenie, hogy látómezejében a világ kettős képe tárul fel, és ezeket vegyítenie kell. Avval, hogy keveredem másokkal, és egyetlen objektumot, egyetlen egészet hozunk létre, korrigálom magam, és a világ is korrigált módon jelenik meg előttem.

A minket megalkotó Teremtő természete szerint altruista, és nekünk hasonlóvá kell válnunk Hozzá, azaz hasonlóságot kell kiépítenünk az abszolút adakozás minőségével. A Teremtő azzal a céllal teremtett minket önmagához képest ellenkező természettel, hogy ebből az ellentétes állapotból érjük el Őt.

Ha kombináljuk önmagunkban az abszolút pozitív és abszolút negatív minőségeket, képesek leszünk felemelkedni a világ érzékelésének következő szintjére.

https://laitman.com/2019/07/combine-the-double-image-of-the-world/

03 Júl 2019

A vágyak fejlődése

Kérdés: A vágy a természet alapja?

Válasz: Igen. Csak egy szubsztancia létezik, amelynek vágy a neve. Semmi más nincs.

Kérdés: A kabbala szerint, a vágyak többféle szintje különíthető el. Úgy vagyunk megalkotva, hogy önmagunkon kívül szemlélhessük a kövületi, növényi, állati és emberi vágyak szintjeit. Ennek eredményeképp kövületeket, növényeket, állatokat és embereket látunk. Ha másképp lennénk felépítve, egy teljesen más képet látnánk a világról?

Válasz: Igen, ez a vágyaink függvénye. Ha a vágyak egy alsóbb szintjén volnánk, akkor mammutokat vadásznánk, meg ilyenek. Az egész a vágyak evolúciójától függ.

Kérdés: Az állatoknak hány szintbe rendeződnek a vágyai?

Válasz: A miénkkel megegyező rendszernek megfelelően működnek, mivel ezek a mi vágyaink, csak alacsonyabb szinteken.

Megjegyzés: Viszont az állatok érzékelnek minket, holott nem rendelkeznek emberi vágyakkal.

Rav kommentje: Itt megint egy kérdéssel állunk szemben: valójában is léteznek, vagy csak a képzeletünk termékei? Végül is, minden csak a személy szemszögéből nézve létezik; nincs más rajta kívül. Minden más vagy az ő belsejében létezik, vagy az, amit önmagán kívül lát.

Kérdés: Miért nem érezzük ezt?

Válasz: A kabbalisták fokozatosan fedezik fel és írják le azt a valóságot, amiről beszélünk. Mások nem érzik ezt, mivel nem jutottak el arra a szintre. A kabbala úgy segíti az ember fejlődését, hogy az látni kezdi a tényleges realitást, amelyben csak ő létezik a mindent betöltő, fehér Fényben.

Kérdés: Ez azt jelenti, hogy senki sem jobb vagy rosszabb. Csak a természet programja, az evolúció van. Pár ezer évvel ezelőtt bizonyos emberek elérték ezt a valóságot, és elmagyarázták, hogy nem létezik világ rajtunk kívül. Vannak olyanok, akik még mindig a folyamatban vannak, és szintén ide jutnak el ezer év múlva?

Válasz: Igen. Ez jelzi, hogy a személy bizonyos vágyai korrigálásra kerültek, és így feltárult az igaz valóság. Más vágyak viszont még nem tárultak fel, és nem érték el a helyes valóságérzékelést. Ez utóbbi vágyak olyan külső emberekként jelennek meg a személynek, akik ezt az egészet nem értik, és nem értenek egyet vele.

Megjegyzés: Tudjuk, hogy a vágy két törvényszerűséget követve működik: az első az aktuális forma megőrzésére törekszik, a második pedig mindent magához kapcsol, amit bemutatnak neki.

Rav kommentje: Minden vágy kezdetben egoista; önmaga konzerválása a célja, és minden lehetséges dolgot, amit saját szempontjából hasznosnak vél, közelebb akar hozni magához.

Megjegyzés: Ezért, ahogy a kabbala mondja, egész életünk a vágybeteljesítés kutatása. A természet vágyakat adományozott nekünk, és folyton azt keressük, hol lelhetünk rá a kielégítésükre, mivel nem vagyunk képesek tényleges módon kitölteni önmagunkat.

Rav kommentje: Most és a jövőben is ki leszünk töltve, és kitöltéseink a  ráció, illetve különféle benyomások és változások formáit veszik fel. Ez mindaddig így történik, amíg változásaink és benyomásaink elvezetnek minket a tényleges valósághoz, amelyben nem létezik más, csak a vágyunk, amelyben mindezek a hullámzások lejátszódnak. Csak azon fogunk munkálkodni, hogy amennyire csak lehetséges, kiterjesszük ezt a vágyat, és megérezzük benne az abszolút mértékben teljes kitöltést, amely a végtelenség világa elnevezésre hallgat.

https://laitman.com/2019/06/the-evolution-of-desires/

20 jún 2019

A világ a személy belső állapota

Kérdés: Több elmélet is létezik a valóságérzékelésről, arról, hogy mi is a valóság, hogyan kapcsolódik az emberhez, és hogy van-e a személytől független létezése.

Newton például úgy gondolta, hogy a világ az emberhez köthető bármilyen kapcsolat nélkül is létezik. Mindegy, hogy létezik-e emberiség vagy nem, a világ nélküle is mindig létezett, és létezni is fog.

A relativitáselmélet kimondja, hogy az érzékelés relatív, és a megfigyelő helyzetétől és mozgási sebességétől függ.

A kvantumfizika arra a következtetésre jutott, hogy a világ egy illúzió, és a megfigyelőtől függ, azaz, mi hozzuk létre a világot.

Mit mond a kabbala az általunk érzett valóságról?

Válasz: A kabbala szerint a személy azt érzékeli, ami benne létezik. Vagyis, a teljes világ bennem van. Nincs világ rajtam kívül. Önmagam érzete, és a belsőmben végbemenő változások a körülöttem lévő világban lejátszódó változásokként tűnnek fel számomra.

Kivetítem a belső érzéseimet, véleményeimet és tapasztalataimat, és mindez a világról alkotott képek formájában rajzolódik ki. A világ a belső állapotom.

Baal HaSulam ezt írja a “Bevezetés a Zohár könyvébe” című művében: “Egy széles, csodálatosan benépesített világot látunk magunk előtt. De az igazság az, hogy mindeközben a saját bensőnkbe tekintünk. Más szavakkal, a hátsó agyunkban létezik egy fényképezőgép, ami mindent megörökít, ami felbukkan számunkra, de ezek között nincs, ami rajtunk kívül lenne.

Tehát minden, ami külsőnek tűnik, valójában az agyban történik. Itt különféle valóságképek cikáznak, amelyek úgy állítják be magukat, hogy körülöttem léteznek, de valójában semmi mások, csak a változó vágyaim, gondolataim, érzéseim és tapasztalásaim kivetülései. A világot bemutató képként élem meg őket.

Ha ez a kép nem az óriás méretű külvilágot mutatná, az azt benépesítő bolygókkal, emberekkel, virágokkal, állatokkal, és így tovább, akkor önmagamon belül olyan parányi dózisban érezném, hogy képtelen lennék a fejlődésre. És ilyen módon minden, ami bennem él, milliárdszoros nagyításban bomlik ki a külső környezetemben. Ezért elmondhatjuk, hogy a világ saját magunk projekciója.

https://laitman.com/2019/06/the-world-is-a-persons-inner-state/

17 jún 2019

A gondolat a leghatalmasabb erő

Kérdés: Lehetséges, hogy lemérjünk egy gondolatot a mi világunkban? Tényleg elektromágneses hullám, vagy valami más?

Válasz: A gondolataink teljesen anyagtalanok. Természetesen hagynak némi anyagi lenyomatot bennünk. Megmérhetők különféle potenciálok agyi képalkotó eljárásokkal, de ezek nem maguk a gondolatok, hanem inkább az anyagban testet öltő következményeik, amelyek ilyen módon reagálnak, amikor valami történik bennük.

A gondolat a leghatalmasabb erő, amellyel az egész világot a feje tetejére állíthatjuk. A mi világunk fölött áll, de leereszkedik hozzánk, akár egy kontroll szignál.

Kérdés: Ez azt jelenti, hogy ami a leginkább láthatatlan, az rendelkezik a legnagyobb erővel?

Válasz: Mindenképp. Például mit látni egy atombombából? Egy kiló anyag. És mi történik, ha felrobban? Ha ellentétes elemeket összekapcsolunk, pluszt és mínuszt, micsoda óriási energia szabadul fel?!

Kérdés: Ez a felszabaduló energia összevethető a gondolatokkal?

Válasz: Nem. A gondolat sokkal erősebb, mert nincs a távolság és erő korlátai közé szorítva. Minden attól függ, hogy ki és milyen módon használja.

Kérdés: Beszélhetünk negatív erőről a gondolat esetében? A szemmel verés például szintén gondolat?

Válasz: Igen, ezek nagyon káros gondolatok, amiket tilos használni, ettől még igenis léteznek.

Kérdés: Azt mondjuk, hogy a spiritualitás le van választva a korporalitástól. De annak ellenére, hogy a gondolat nem anyagi természetű, mégis hatással van ránk. Ez egy egyirányú befolyás?

Válasz: Nem. Amikor azt mondjuk, hogy a spiritualitás nincs hatással a korporalitásra, teljesen mást értünk ezalatt. A spiritualitás uralja a korporalitást. Mi más uralná az anyagot, ha nem a szellem?

Kérdés: Tehát az anyagtalan gondolatok irányítják a korporalitást?

Válasz: Természetesen. Ha tudnánk, mennyi kárt teszünk a világban a gondolataink által, el sem tudom képzelni, mit tennénk. Nézd csak meg, milyen fizikai állapotban léteznek az emberek, és mennyire szenved ettől a testük! És ezt kizárólag a gonosz gondolatok okozzák.

https://laitman.com/2019/06/thought-is-the-greatest-force/

06 jún 2019

A jó és gonosz gondolatokról

Kérdés: A gondolat mely jellemzője felelős a hatás erősségéért?

Válasz: Beszélhetünk pozitív gondolatokról, amelyek a kapcsolódásra, és a mások iránti jó cselekedetekre irányulnak. Aztán ott vannak a negatív gondolatok, amelyek az elkülönülésre, és mások alávetésére buzdítanak. Mindkét típusú gondola szintekbe rendeződik.

A spirituális világokban a jó és gonosz gondolatok 125 lépését különítjük el; a pozitív gondolatok mellett, létezik a sötét erők, illetve gonosz gondolatok alkotta rendszer is, amelyeket a Zohár könyve ír le. De rendszerként nem tanulmányozzuk ezeket.

A kabbalisták látták, hogy amikor gonosz gondolatokból álló rendszert tanulmányozunk, életre keltjük őket, és ez káros hatással van ránk, és az egész világra. Ezért ezt a rendszert nem tanulmányozzuk. A kabbalisták beszélnek róla, de mi nem tesszük a tananyag részévé.

Ha majd annyira nagyok leszünk, hogy ezt a rendszert kizárólag saját épülésünkre használjuk, akkor majd tanulmányozni fogjuk azt.

https://laitman.com/2019/05/thoughts-good-and-evil/

01 jún 2019

A valóságot önmagad megváltoztatásával alakíthatod át

A formát vagy irányulást nélkülöző szívben lévő pont olyan, mint egy spirituális őssejt, amelyből szabadon felépíthetem magam. Az elérendő végső állapotból felém dobott kötél. Ha a szívben lévő pont a szilárd alapom, a szabad akaratom gyakorlásával minden mást erre az alapra tudok felépíteni.

A valóság “énre” és “külvilágra” osztható. Ha ismerem a külső világ helyes felhasználásának módját, megváltoztathatom magam, és ezzel érvényt szerezhetek szabad akaratomnak. A szabadság kizárólag önmagunk, és nem a világ megváltoztatásának képességén múlik. A világ csak a minőségeim lenyomata.

Tisztában kell lennem vele, miként alakítsam át a minőségeimet, hogyan változtassam meg a kezdeti, természetadta vonásaimat. Hogy ezt megtehessem, rendelkezésemre áll a Kli (Edény), egy olyan eszköz (hasonlíthatjuk emelőhöz vagy daruhoz), amellyel feje tetejére állíthatom, és felemelhetem magamat. Ekkor változik meg teljes valóságom. Ettől minden más lesz, mintha egy új világba születtem volna.

A valóságérzékelésemet vagy a valóságot magát változtatom meg? A valóságot! Végül is, a realitás az észlelésemben lakozik.

https://laitman.com/2010/11/by-changing-yourself-you-change-reality/

23 máj 2019

Lehetséges pontosan megjósolni a jövőt?

Kérdés: Az időtlen spirituális gyökerek megértése és érzékelése milyen mértékben engedik meg, hogy pontosan lássuk az anyagi világunkban megjelenő jövőt?

Válasz: Nem állíthatom, hogy pontos megfelelés van a spirituális és az anyagi dimenziók között, és hogy bárki is képes volna megjósolni a jövőt. A jövő sok olyan paraméter – különösen bizonyos emberek és meghatározott tényezők — függvénye, amelyek túl vannak a személyes vágyon.

Ezért képtelenség pontosan meghatározni a jövőt. Azt megállapíthatod, milyen irányba folyik, de azt nem tudhatod, hogy az idő egy adott pillanatában milyen állapotot vesz fel.

https://laitman.com/2019/05/is-it-possible-to-accurately-predict-the-future/

16 máj 2019

„És a bolygók felbukkantak az égbolton”

Kérdés: Ha a tíz szfíra a tíz bolygónak felel meg, hogy lehet, hogy csak kilencet fedeztünk fel? Mi az oka ennek?

Válasz: A helyzet az, hogy valójában jóval több bolygó létezik az univerzumban. A kabbala már régen megmondta ezt.

Különösen a Zohár könyve ír több helyen is a témáról. Engem különösebben nem érdekelt, bár gyerekként tanulmányoztam a csillagászatot. Ahogy a kabbala közelébe kerültem, a mi világunkból eredő hatások megszűntek érdekesnek lenni számomra.

Kérdés: A Tóra azt írja: „És a bolygók felbukkantak az égbolton…” Mire utal ez?

Válasz: A Tóra nem a fizikai értelemben vett bolygókra, hanem spirituális erőkre céloz. A Föld, a Nap és a Hold mind spirituális erők, és nem látható vagy megfigyelhető égitestek. Noha minden évre elkészítjük a naptárat, tisztán kell látnunk, hogy mikor történik utalás a spirituális gyökerekre, és mikor a mi világunkban érzékelhető hatásokra.

https://laitman.com/2019/05/and-the-planets-appeared-in-the-sky/

12 máj 2019

Minden a felső program szerint ereszkedik alá

Kérdés: Minden megújulás forrása egyben a megújulás helye is?

Válasz: A megújulás helye mindig felülről kerül meghatározásra, és egyetlen forrásból származik. Minden, ami a felső világokban létezik, fokozatosan elmosódik, leereszkedik, és elér bennünket.

Ahogy mondják, “nincs új a Nap alatt”. Minden a kezdetben meghatározott felső programnak megfelelően ereszkedik le, a teremtéstől a korrekció végéig. Ezt a programot teljesítjük be. Vagy öntudatlanul, mint a legtöbb ember, vagy, mint a kabbalisták, a megértést követően önmagunkat igazítva hozzá, illetve később a programot önmagunkhoz, és így haladunk előre.

A megújulások az emberekben kerülnek feltárásra, és nem a világban. Ennek ellenére, a belső változásainknak megfelelően, minden alkalommal más külvilágot látunk. Olyan ez, mintha lenne egy fehér vászon előttünk, és attól függően jelennének meg különféle képek rajta, hogy miként vetítjük rá gondolatainkat és vágyainkat.

(részlet a 2018. július 1.-I, orosz nyelvű kabbala leckéből)

https://laitman.com/2018/10/everything-descends-from-the-upper-program/

17 ápr 2019

Milyen messze van a korrekció vége?

Kérdés: Ha nincs idő a spiritualitásban, mi a közvetlen út? Az rövidebb?

Válasz: A spiritualitásban — teljesen eltérően a mi világunktól – nem létezik idő. A korrekció végéig 6000 év van hátra. Most 5779-et írunk, tehát 221 év választ minket el a végső korrekciótól.

Mindazonáltal, felgyorsíthatjuk a folyamatot. Általánosságban azt mondhatjuk, hogy minden, amit a kabbala tudománya bejósolt, az előre jelzett idő szerint következett be. A végső korrekciót követően minden a felső világok szintjére fog emelkedni.

(részlet a 2018. december 2.-I, orosz nyelvű kabbala leckéből)

https://laitman.com/2019/04/how-long-is-left-until-the-end-of-correction/

13 ápr 2019

81 queries in 0,471 seconds.