Dr. Michael Laitman

érzékelés

A “mi világunk” és “ez a világ”

Kérdés: Baal HaSulam írásaiban találkozhatunk a “mi világunk” és az “ez a világ” fogalmaival. Mi a különbség a kettő között?

Válasz: A “mi világunk” az, amit a minőségeinkben érzünk. “Ez a világ” pedig a mód, ahogy a kabbalisták az alacsonyabb szintről beszélnek, amit ugyanakkor “mi világunk” néven is emlegetünk.

Minden a megfigyelőtől függ. Ha azt figyeljük, mi történik körülöttünk, “a mi világunk” címkét használjunk. Amikor a kabbala ugyanerről, mint az összes világ legalacsonyabb fokáról beszél, akkor pedig az “ez a világ” nevet alkalmazza.

https://laitman.com/2019/11/our-world-and-this-world/

20 nov 2019

Minden a felső program szerint ereszkedik le

Kérdés: A megújulások forrása egyúttal a megújulások helye is?

Válasz: A megújulások helye felső irányítás alatt áll, és egyetlen forrásból származik. Minden, ami a felső világban létezik, fokozatosan elhomályosul, leereszkedik és elér minket.

Ahogy mondják: nincs új a nap alatt. minden a felső program alapján ereszkedik le. Ez a program a kezdetekben került beállításra, és mindenre kihat a teremtés elejétől a végéig. Ezt a programot teljesítjük, vagy önkéntelenül (ahogy az emberek), vagy a kabbalisták módjára, akik átlátják, idomulnak hozzá, és aztán a programot idomítják magukhoz, így haladnak előre.

A megújulások az emberekben, és nem a világban tárulnak fel. Mégis, belső változásainkkal összhangban, minden alkalommal másféle világot látunk. Olyan, mintha lenne előttünk egy fehér vászon, és attól függően, hogy milyen gondolatokat és vágyakat vetítünk rá, bármilyen kép megjelenhet rajta.

https://laitman.com/2018/10/everything-descends-from-the-upper-program/

31 okt 2019

Harc a növekvő egoizmussal

Kérdés: A jövőbeli állapot elérése a jelenben azért lehetséges, mert a spiritualitásban a jövő már létezik, és én csak feltárom azt?

Válasz: Nincs jelen, múlt vagy jövő. Ezt csak az egoizmusunk rendezi el így. Ezért érezzük ezeket a paramétereket önmagunkban, a minőségeinkben és vágyainkban. Amilyen mértékben korrigáltak a vágyaink, annyira érezzük a korrigált világot, és mászhatunk egyre magasabbra. Ellenkező esetben azt fogjuk megtapasztalni, hogy a világ mélyebbre és mélyebbre zuhan, a folyamatosan növekvő egoizmusunk miatt. Minden azon múlik, hogy milyen mértékben vesszük fel a harcot a növekvő egoizmussal szemben.

https://laitman.com/2019/10/racing-against-growing-egoism/

24 okt 2019

Depresszió – az élet értelmének hiányából fakadó betegség

Komment: Egyik hallgatónk azt írta, hogy a gyereke nem érdeklődik az élet iránt, és meg akar halni.

Válasz: A vágyódás valami iránt, ami túlmutat ezen az életen már kezd megjelenni a világban, és ez különösen feltűnő a gyerekeknél. Korábban soha nem létezett a gyermekkori depresszió problémája. De manapság már nagyon korai életkorban jelentkezik.

Száz évvel ezelőtt a felnőttek körében sem volt jelen a depresszió. Kisebb szomorúságként vagy unalomból fakadó melankóliaként bukkant fel, elsősorban a nemesség tagjainál. De csak a mi időnkben jelentkezik ennyire intenzív módon. És a betegség lényege az élet értelmének hiánya, amitől rengeteg ember szenved. Mindazonáltal ez is haladásnak tekinthető, mivel a természet szándékosan kelti bennünk ezeket az érzéseket.

Kérdés: Mennyi időbe telik, mire valaki olyan állapotba kerül, hogy végignéz saját testén, és idegen tárgyként tud rátekinteni – mintha egy kis kutyakölyök kísérné őt?

Válasz: Ez független az időtől. Mivel a huszadik században a kabbala bölcsessége az életünk részévé vált, az emberek folyamatos belső fejlődésen mennek keresztül. Ezért lehetetlen megmondani az összes egyénre lebontva, hogy mennyi idő, mire elérik azt az állapotot.

Lehet, hogy valaki, aki most éri el, már évek óta próbálkozott, de megeshet, hogy egy személynek, aki öt vagy tíz év múlva jön, csak néhány hónapba fog telni. A mai kor szülöttei eltérő spirituális potenciállal rendelkeznek, és néhány hónap alatt érzékelhetik azt, aminek az elérése nekünk évek alatt sikerült.

https://laitman.com/2015/11/depression-an-illness-of-lack-of-meaning-in-life/ 

16 okt 2019

A jövő a te kezedben van!

Kérdés: Egyfelől azt mondja, hogy mindig a jövőben élünk. Másrészről meg azt, hogy nincs jövő. Hogy van ez?

Válasz: Úgy néz ki, mintha mindig megelőzném magam, és fél lépéssel magam előtt haladnék. Másképp nem tudnék létezni a jelenlegi állapotomban. Úgy is hívják ezt, hogy “úgy él, mintha a jövő most lenne”. De valójában nincs jövő, mert azt én határozom meg. Egyrészt várom, másrészt én alakítom ki.

A kabbala tudománya nagyon egyszerűen fogalmaz: ha azt gondolod, hogy a jövő eljön hozzád, állati szinten létezel. A természet ásványi, növényi és állati szintjeinek irányítása alatt állsz.

Ha te magad akarod meghatározni a jövődet, akkor te legyél az, aki kialakítja. Ehhez viszont az irányítás megfelelő szintjére kell emelkedned, ahol megérted, hogy a jövő csakis az emberek közötti egység mértékétől függ.

Minél erősebb közöttünk az egység, annál fényesebb a jövő. Felgyorsítjuk az időt, és az események rendezettebbé válnak. Minél több ember él nagyfokú elszigeteltségben, annál rosszabbá fordul a jövő, és minden más is.

Vagyis az egységre vagy az elszigetelésre irányuló interakcióinkkal mi magunk határozzuk meg a jövőt.

https://laitman.com/2019/09/determine-the-future/


02 okt 2019

Királyok és udvari bolondok

Kérdés: A környezetemben megszokott vicceket mesélni, hogy laza atmoszférát teremtsünk. Mit tegyek, ha én természetemnél fogva nem szeretem a vicceket?

Válasz: A viccek elősegítik, hogy kölcsönösen benne foglaltassunk egymásban. De ezek okos viccek kell, hogy legyenek, tele árnyalt humorral.

Régen például minden király udvarában élt egy udvari bolond. Bármit csinálhatott, amihez kedve volt, még a királyból is gúnyt űzhetett. Bárki más ugyanezért a fejével fizetett volna, de a bolond kivétel volt. Noha a királyok komoly, eltökélt emberek voltak, mégis udvari bolondot tartottak maguk mellett. Miért volt szükségük erre?

Azok, akiket királlyá koronáztak, a környezetük minden tagjánál magasabban helyezkedtek el. Vagyis senki nem gyakorolhatott befolyást rájuk. Abban az időben az udvari bolond volt az, aki javíthatott a király kedélyén, és ezzel segített neki, hogy a számos problémával megküzdhessen.

Ha valami kellemetlenség vagy baj történt, a bolond szórakoztatni kezdte a királyt, aki erre megnyugodott, és más megvilágításban gondolhatta át a történteket. Ez egy nagyon fontos és mély működésre világít rá.

https://laitman.com/2015/01/kings-and-jokers/

29 Sze 2019

A fizikai és spirituális világokról

Kérdés: Hogyan befolyásolja a fizikai világ a spirituálisat?

Válasz: Sehogy. Minden fentről lefelé ereszkedik alá: a felső világ irányítja az alsót. De bizonyos feltételek mellett képesek vagyunk befolyásolni a felső világot, és ezen keresztül az anyagi világot is.

Miközben korrigáljuk az egoista vágyainkat, hatással vagyunk az adakozás és szeretet általunk már meghódított minőségeire. Ahogy közelítjük ezeket a minőségeket a közös lélek altruista jellegéhez, befolyásoljuk annak hatását a mi világunkra.

Kérdés: Fennáll-e a veszélye, hogy amikor közelebb kerülnek a Teremtőhöz és birtokolják az irányítás rendszerét, a kabbalisták visszaélnek a tudásukkal?

Válasz: Ez lehetetlen. Amint nem az adakozás és szeretet minőségeinek megfelelően cselekszel, elveszted a kapcsolatot a felső világgal, és így annak világunkat befolyásoló erejével is.

https://laitman.com/2015/11/the-physical-and-spiritual-world/

10 Sze 2019

A jövő már létezik

Kérdés: Ön azt mondja, hogy a jövő tőlünk függ, ugyanakkor a sorsunk előre elrendelt. Hogy értsük ezt?

Válasz: Az az igazság, hogy mindannyiunknak el kell érnünk a végső korrekció állapotát. Ez előre elrendeltetett. Sőt, már benne létezünk.

Most valósággá kell alakítanunk ezt a jövőt, közelebb kell magunkat juttatni hozzá. Hogy ezt hogyan tesszük – gyorsan vagy lassan, magunktól haladunk vagy a természet kényszerítésére – ez tőlünk függ. De a jövő már létezik.

Ez az az állapot, amelyben lelkünk edényének törése előtt voltunk, és most ide kell visszatérnünk. Többé nem szakadunk el tőle. Minden egyes ember köteles elfoglalni saját pontját, saját sejtjét, te, én és mindenki más.

Azonban az út, ami az előre elrendelt jövőhöz vezet, még nem létezik. Mi határozzuk meg. Rajtunk múlik, hogy milyen gyorsan jutunk el a célig, mennyire háborítatlan utat választunk. 

Abszolút kötelességünk elérni az út előre meghatározott végpontját, ahol a lélek minden darabja egy közös rendszerbe, egy nagy egészbe olvad össze, amire a Teremtő vég nélkül árasztja a felső Fényt. El kell, hogy jussunk ebbe az állapotba.

Kérdés: Gyakran szokta említeni a személyben lévő spirituális információkat, Reshimókat. Ezek valóban bennünk léteznek?

Válasz: Az emberben létezik egy Reshimó, minden állapot lenyomata, amelyen a személynek keresztül kell haladnia a kezdettől a végig. De az illető határozza meg, milyen módon halad végig ezeken, gyorsan, lassan, önszántából vagy csapások hatására.

https://laitman.com/2019/08/the-future-already-exists/

28 aug 2019

Abszolút mértékű kölcsönkapcsolat

Kérdés: Az a tiszta belső felismerés hozott a Kabbalához, hogy az ember összes gondolata felülről, a Teremtőtől jön. Megpróbálom ezt gyakorlatba helyezni, amikor egy személyre, rokonra vagy ismerősre gondolok, és ekkor a gondolatot igyekszem rögtön tudatosítani.

Ezt úgy értem, hogy az illetőt felhívom, és megkérdezem, mit csinál, ezután kiderül, hogy ugyanabban a pillanatban épp rám gondolt vagy valamilyen nehézséggel küzdött.

Az ilyen gondolatok az egoista vagy a felső világokból jönnek?

Válasz: Semmi nem jelenik meg magától. Gondolatainkon és vágyainkon keresztül mindannyian kapcsolatban állunk egymással. Nem azt mondom, hogy folyton telefonálni kell a másiknak, és érdeklődni, hogy éppen mi a helyzet vele. De bármilyen felbukkanó vágy vagy gondolat annak a globális lelki horizontnak a függvénye, amellyel teljes mértékben összeköttetésben vagyunk.

Semmi, még a legkisebb gondolat vagy vágy sem független ebben a világban. Minden teljes mértékű kölcsönkapcsolatban létezik, és a kölcsönös meghatározottság eredménye. Mindannyian meghatározzuk egymás végzetét.

https://laitman.com/2019/08/absolute-interconnection/

26 aug 2019

Tégy próbát, hogy meglásd a felső világ gyönyörűségét!

Kérdés a Facebookról: Ön spirituális munkáról beszél, de honnan tudjuk, hogy a változtatás utáni új értékek jobbak az előzőeknél?

Válasz: Az az igazság, hogy a ma birtokolt összes értékünknek a fontosságot nélkülöző világunk és érzékelésünk az alapja, illetve az a tény, hogy különféle nehézségekkel küszködünk, és mindig minden problémától megfutamodunk.

Egy másik állapotban, a valóságérzékelés következő szintjén, egy teljességgel különböző létezés vár minket – és a különbözőség pozitív és nem negatív eltérést jelent. Az itt megjelenő értékek az adakozás, szeretet és a beteljesülés. A mi világunkra mindezek ellenkezője igaz.

A Zohár könyve megfogalmazásában: “Tégy próbát, hogy meglásd a felső világ gyönyörűségét!”

https://laitman.com/2019/08/try-and-see-how-beautiful-the-upper-world-is/

24 aug 2019

85 queries in 0,515 seconds.