Dr. Michael Laitman

érzékelés

A fizikai és spirituális világokról

Kérdés: Hogyan befolyásolja a fizikai világ a spirituálisat?

Válasz: Sehogy. Minden fentről lefelé ereszkedik alá: a felső világ irányítja az alsót. De bizonyos feltételek mellett képesek vagyunk befolyásolni a felső világot, és ezen keresztül az anyagi világot is.

Miközben korrigáljuk az egoista vágyainkat, hatással vagyunk az adakozás és szeretet általunk már meghódított minőségeire. Ahogy közelítjük ezeket a minőségeket a közös lélek altruista jellegéhez, befolyásoljuk annak hatását a mi világunkra.

Kérdés: Fennáll-e a veszélye, hogy amikor közelebb kerülnek a Teremtőhöz és birtokolják az irányítás rendszerét, a kabbalisták visszaélnek a tudásukkal?

Válasz: Ez lehetetlen. Amint nem az adakozás és szeretet minőségeinek megfelelően cselekszel, elveszted a kapcsolatot a felső világgal, és így annak világunkat befolyásoló erejével is.

https://laitman.com/2015/11/the-physical-and-spiritual-world/

10 Sze 2019

A jövő már létezik

Kérdés: Ön azt mondja, hogy a jövő tőlünk függ, ugyanakkor a sorsunk előre elrendelt. Hogy értsük ezt?

Válasz: Az az igazság, hogy mindannyiunknak el kell érnünk a végső korrekció állapotát. Ez előre elrendeltetett. Sőt, már benne létezünk.

Most valósággá kell alakítanunk ezt a jövőt, közelebb kell magunkat juttatni hozzá. Hogy ezt hogyan tesszük – gyorsan vagy lassan, magunktól haladunk vagy a természet kényszerítésére – ez tőlünk függ. De a jövő már létezik.

Ez az az állapot, amelyben lelkünk edényének törése előtt voltunk, és most ide kell visszatérnünk. Többé nem szakadunk el tőle. Minden egyes ember köteles elfoglalni saját pontját, saját sejtjét, te, én és mindenki más.

Azonban az út, ami az előre elrendelt jövőhöz vezet, még nem létezik. Mi határozzuk meg. Rajtunk múlik, hogy milyen gyorsan jutunk el a célig, mennyire háborítatlan utat választunk. 

Abszolút kötelességünk elérni az út előre meghatározott végpontját, ahol a lélek minden darabja egy közös rendszerbe, egy nagy egészbe olvad össze, amire a Teremtő vég nélkül árasztja a felső Fényt. El kell, hogy jussunk ebbe az állapotba.

Kérdés: Gyakran szokta említeni a személyben lévő spirituális információkat, Reshimókat. Ezek valóban bennünk léteznek?

Válasz: Az emberben létezik egy Reshimó, minden állapot lenyomata, amelyen a személynek keresztül kell haladnia a kezdettől a végig. De az illető határozza meg, milyen módon halad végig ezeken, gyorsan, lassan, önszántából vagy csapások hatására.

https://laitman.com/2019/08/the-future-already-exists/

28 aug 2019

Abszolút mértékű kölcsönkapcsolat

Kérdés: Az a tiszta belső felismerés hozott a Kabbalához, hogy az ember összes gondolata felülről, a Teremtőtől jön. Megpróbálom ezt gyakorlatba helyezni, amikor egy személyre, rokonra vagy ismerősre gondolok, és ekkor a gondolatot igyekszem rögtön tudatosítani.

Ezt úgy értem, hogy az illetőt felhívom, és megkérdezem, mit csinál, ezután kiderül, hogy ugyanabban a pillanatban épp rám gondolt vagy valamilyen nehézséggel küzdött.

Az ilyen gondolatok az egoista vagy a felső világokból jönnek?

Válasz: Semmi nem jelenik meg magától. Gondolatainkon és vágyainkon keresztül mindannyian kapcsolatban állunk egymással. Nem azt mondom, hogy folyton telefonálni kell a másiknak, és érdeklődni, hogy éppen mi a helyzet vele. De bármilyen felbukkanó vágy vagy gondolat annak a globális lelki horizontnak a függvénye, amellyel teljes mértékben összeköttetésben vagyunk.

Semmi, még a legkisebb gondolat vagy vágy sem független ebben a világban. Minden teljes mértékű kölcsönkapcsolatban létezik, és a kölcsönös meghatározottság eredménye. Mindannyian meghatározzuk egymás végzetét.

https://laitman.com/2019/08/absolute-interconnection/

26 aug 2019

Tégy próbát, hogy meglásd a felső világ gyönyörűségét!

Kérdés a Facebookról: Ön spirituális munkáról beszél, de honnan tudjuk, hogy a változtatás utáni új értékek jobbak az előzőeknél?

Válasz: Az az igazság, hogy a ma birtokolt összes értékünknek a fontosságot nélkülöző világunk és érzékelésünk az alapja, illetve az a tény, hogy különféle nehézségekkel küszködünk, és mindig minden problémától megfutamodunk.

Egy másik állapotban, a valóságérzékelés következő szintjén, egy teljességgel különböző létezés vár minket – és a különbözőség pozitív és nem negatív eltérést jelent. Az itt megjelenő értékek az adakozás, szeretet és a beteljesülés. A mi világunkra mindezek ellenkezője igaz.

A Zohár könyve megfogalmazásában: “Tégy próbát, hogy meglásd a felső világ gyönyörűségét!”

https://laitman.com/2019/08/try-and-see-how-beautiful-the-upper-world-is/

24 aug 2019

Hogyan éljünk a jövőben?

Kérdés: Hogyan tanuljunk meg nem a jelenben élni?

Válasz: Soha nem a jelenben élünk. Még ha azt is mondom, hogy akarok valamit most, ez azt jelenti, hogy amire vágyom, a jövő egy pillanatában fog teljesülni. Mindig úgy létezünk, mintha már a jövőben lennénk.

Hogyan tanulhatunk meg a jövőben élni? Ha megteremtjük azt.

A spirituális jövőt a közöttünk lévő nagyobb fokú kapcsolat teremti meg. Minél erősebb a kapcsolódás, annál gyorsabban érjük el a rákövetkező spirituális állapotokat. A gondolatainkat erre kell összpontosítani.

Ha leginkább ezzel foglalkozunk, és minden földi problémával csak annyira, amilyen mértékben szükséges, akkor egyszer csak érezni kezdjük, hogy az elérni kívánt spirituális állapot segítségével anyagi javakat is biztosítunk önmagunknak, hiszen a felső Fény a korporalitást is beragyogja.

https://laitman.com/2019/08/learn-to-live-in-the-future/

22 aug 2019

Mi határozza meg az ember jövőjét?

Kérdés: Mi határozza meg a személy jövőjét?

Válasz: Nem kérdés, hogy mindenkit izgat a jövő. Minden pillanatban betör a jelenbe, és jelenné alakul.

Így elmondhatjuk, hogy a jövő folyamatosan kapcsolódik hozzánk, és meghatározza a jelenünket. Ha tudjuk, hogy valami történni fog, még ha nem is olyan hamar, elkezdjük várni azt, és ez áthatja jelenünket, különösen a kedélyünket, vagy a világhoz és élethez való hozzáállásunkat. A jövő tehát olyan tényező, ami jelentősen befolyásolja az életünket.

Kérdés: Ez az, ami alapján az ember különbözik az állattól?

Válasz: Az állatok érzik a jövőt, de nem ugyanolyan mértékben, mint az ember, és nincs akkora fogékonyság bennük a jövő iránt.

Az ember jövője attól a módtól függ, ahogy elrendezi a jelenét. És ezért, ha úgy nézzük, jövő nem is létezik. Ha passzívan élünk, akkor definiáljuk a jövőt, annak milyenségét – tehát más emberektől, körülményektől és más tényezőktől tesszük függővé.

Amikor spirituális módon élünk, sem jövőről, sem jelenről nem beszélhetünk. Valahogy utalhatunk a múltra, mert akkor is egy állapotban tartózkodtunk, amikor az idő haladt, és bizonyos változások hatottak ránk. Mindazonáltal, ha én most a jelenben vagyok, világos módon létre hozhatok magamból egy teremtett lényt, aki nem rendelkezik jövővel.

A mi világunkban ez nagyon disszonánsan hangzik: “Nincs jövőd.” Ha ezt mondjuk valakinek, tulajdonképpen halálra ítéljük. A kabbala bölcseletében viszont ez nem így van. Nincs jövőd, mivel azt a jelenben, önmagadra hagyatkozva alakítod ki.

Menj, és csináld! Faragd ki, rajzold le, és akkor ez az, ami lesz. És mikor lesz? Amikor akarod.

Tehát nincs múlt, jelen, jövő, egyáltalán nincs világ, illetve az csupán a minőségeink festette ábra, ami a felső fény háttere előtt kirajzolódik számunkra. Ha ez így van, akkor mi értelme annak a kérdésnek, hogy: “Mit határoz meg az ember jövője?” Minden a személyen múlik.  

És nem csak abban a patetikus értelemben, ahogy mondani szoktuk: “Az ember saját jövőjének kovácsa.” Nem. Az igazság az, hogy minden egyes ember, aki ismeri önmaga befolyásolásának ezt az algoritmusát, valóban létre hozza önmagát és jövőjét, mivel belső vágyai azok, amelyek megteremtik őt, valamint a külső vágyakat, azaz a körülötte lévő világot. Tehát a jövő, annak minden elemével és részletével, tőle függ.

Nem egyszerű elérkezni erre a szintre. Azonban tudni kell, hogy képesek vagyunk rá, és egy szép nap meg is fogjuk cselekedni. Amíg ez el nem jön, addig sima fantáziálásnak tűnhet az egész.

https://laitman.com/2019/08/what-determines-the-future-of-a-person/

07 aug 2019

A mi világunk illuzórikus képe

Kérdés: A világunkat illuzórikusnak nevezte. Ha ez igaz, mi értelme korrigálni?

Válasz: Igazad van, nem is korrigáljuk. Önmagunkat, saját egoizmusunkat korrigáljuk. Észlelésünk úgy mutatja be nekünk a világot, mint egoizmusunk tükörképét.

A világ az, aminek az egónk megrajzolja. Amint nekifogunk, hogy átkűzdjük magunkat a világon a Teremtő irányába, fokozatosan megérezzük a felső világot. Először a mi világunk keretein belül kezdjük el látni a felső világ hatóerőit, aztán lépésről lépésre a világ eltűnik érzékelésünkből. A róla alkotott kép ugyan megmarad, de a mögöttes erők fokozatosan megmutatják magukat. Ebből következően, a világgal kapcsolatos tudatosságunk és hozzáállásunk változáson megy keresztül.

https://laitman.com/2019/08/the-illusion-of-our-world-2/

06 aug 2019

Olvashatunk mások gondolataiban?

Kérdés: Képes lehet valaki, akinek nagy a vágya, más emberek gondolataiban olvasni?

Válasz: A gondolatolvasás materiális dolog. Semmi becsülendő nincs benne, mert az emberek mindennapi szintű gondolatait kapod el. De ez azért lehetséges, mert a mi szintünkön lévő gondolatok anyagi természetűek.

Megfoghatod valaki kezét, és érezheted a gondolatait, ahogy a médiumok csinálják. De a mutatványon kívül mit ad ez neked? Semmit. Néhány ember fokozott érzékenységgel rendelkezik, ezért ilyen módon reklámozza önmagát. 

Az általános tanácsom az, hogy kár az ilyesfajta erőfeszítésekért. Inkább ellenkező irányú munkát végezzünk, vagyis oldódjunk fel a csoportban, és ezen keresztül tárjuk fel a Teremtőt.

Kérdés: Lehetséges erős vágy esetén mások gondolataira hatást gyakorolni?

Válasz: Természetesen. Miazhogy! A KGB óta tudunk ilyen dolgokról. Sőt, ami azt illeti, az összes felderítő kémszervezet a világon hasonló eszközökkel él. De nekünk miért volna erre szükségünk? Mivel mindez a mi világunk szintjén történik, egymás befolyásolásának ez egy színtisztán egoisztikus módja.

Egyáltalán nem szeretném, ha ezzel a kérdéssel foglalkoznál, mivel a gondolatok manipulálása egymás alávetéséhez, vagyis a világ pusztulásához vezet.

https://laitman.com/2019/08/can-one-read-other-peoples-thoughts/

05 aug 2019

Időn, téren és mozgáson túl

Kérdés: Az eredeti források szerint az a valóság, amit a kabbala ábrázol, téren, időn és mozgáson túl van. Mi ez a valóság, és hol található?

Válasz: Tér, idő és mozgás – ezek a mi világunk paraméterei. Ezt a világot képzeletbeli világnak hívják. Korrigálatlan egoisztikus vágyaink miatt tűnik olyannak, amilyen.

Ha korrigáljuk vágyainkat, felemeljük őket az adakozás, az altruista cselekvések szintjére, elvesztik azokat a minőségeiket, amelyeknek köszönhetően az idő lelassul a mi világunk szintjének megfelelően, hirtelen megjelenik a fizikai tér, stb.

Az idő, tér és mozgás fogalmai tehát kizárólag egoista vágyaink termékei. Ahogy egoizmusunk fölött a spirituális világba emelkedünk, ezek a paraméterek eltűnnek. Abban a világban nem léteznek.

A spiritualitásban az idő a vágyainkban bekövetkező változást jelöli, amint a vágy a kisebbtől a nagyobb fokú altruizmus irányába módosul. A tér és a mozgás az alacsonyabbrendű, erőtlenebb adakozási minőségek megerősödése felé történő elmozdulást jelentik.

https://laitman.com/2019/07/beyond-time-space-and-motion/

30 Júl 2019

A világról alkotott kettős kép elegyítéséről

Kérdés: Az igazi szeretet eléréséhez szükséges, hogy szem előtt tartsuk a formaegyezést, az univerzum egyetlen törvényét. Ez azt jelenti, hogy a természet minőségéhez hasonlóvá kell válnom, közelítve az ősokhoz, amely megteremtett?

Válasz: Igen, ahhoz a természethez kell hasonlóvá válnunk, amely a lakhelyünk. De honnét tudható, hogy valójában milyen is ez a természet? Ezért kaptuk a látszatra létező emberek alkotta csoportot, ahol a tagokkal interakcióba léphetünk, miközben őket és magunkat egyetlen közös egészként kezeljük. Így érjük el a fókuszáltságot, tehát például két alakból vagy vonalból a fókusz állításával egyet hozunk létre.

Kérdés: A kabbala azt állítja, hogy a természet adakozó, és mi, emberek egoisták vagyunk, azaz egoista gondolataink vannak; és ezért kell a természethez való hasonlatosságra törekednünk.

Noha értjük, hogy általános értelemben mi az, hogy adakozás, a természetben ez nem látható nyilvánvaló módon. A természet is ugyanolyan egoista, mint mi?

Válasz: Avval, hogy a kabbala felfedi a személy korrekciójának módszerét, valójában az egyén nevelésének útmutatójává válik. Elmagyarázza, milyen módon kell megváltoznunk, és ezekkel a változásokkal összhangban, korrigált módon fogjuk érzékelni a világot. Ez a kabbala működésmódja.

A személynek meg kell értenie, hogy látómezejében a világ kettős képe tárul fel, és ezeket vegyítenie kell. Avval, hogy keveredem másokkal, és egyetlen objektumot, egyetlen egészet hozunk létre, korrigálom magam, és a világ is korrigált módon jelenik meg előttem.

A minket megalkotó Teremtő természete szerint altruista, és nekünk hasonlóvá kell válnunk Hozzá, azaz hasonlóságot kell kiépítenünk az abszolút adakozás minőségével. A Teremtő azzal a céllal teremtett minket önmagához képest ellenkező természettel, hogy ebből az ellentétes állapotból érjük el Őt.

Ha kombináljuk önmagunkban az abszolút pozitív és abszolút negatív minőségeket, képesek leszünk felemelkedni a világ érzékelésének következő szintjére.

https://laitman.com/2019/07/combine-the-double-image-of-the-world/

03 Júl 2019

82 queries in 0,483 seconds.