Dr. Michael Laitman

Egyéb

Miért nem lehet a világban található gonoszt elpusztítani?

Kérdés: Miért védelmezi a Teremtő a gonoszt a világban? Miért akadályozza meg az elpusztítását?

Válasz: Akkor ki lenne korrigálva? A gonosz és a jó egyaránt és egyszerre szorul korrekcióra, mivel mindkettő a gonosz oka.

Kérdés: Azt mondja, hogy a jó is korrekcióra szorul?

Válasz: Hogyne! A jó és a gonosz egyenlő mértékben felelősek bizonyos negatív jelenségek felbukkanásáért. Ha megszabadulunk a negatív jelenségtől, megmarad ugyanaz a jó, és ugyanaz a gonosz, belső bűnös hajlamaikkal együtt, és legközelebb még nagyobb mértékű gonosz jelenik meg.

https://laitman.com/2019/09/why-evil-cannot-be-destroyed-in-the-world/

19 Sze 2019

Új élet #1134 – Természetes Anarchizmus

Dr. Michael Laitman, Oren Levi és Yael Leshed-Harel beszélgetése

Összefoglalás: Minden teremtmény természeténél fogva egoista, és nem akar korlátozott lenni. A vágy, hogy a világ királya legyen, csak akkor valósulhat meg, ha mindenki megtalálja egyedülálló helyét a világban, amely mindenkinek előnyös. Ahhoz, hogy valóban szabad legyen, az emberiségnek fel kell fedeznie a természeti erők hálózatát, és annak végső törvényeit. Amikor mindenki arról gondoskodik, hogy a többieknek jó legyen, akkor mindannyian a világ királyaként fogjuk érezni magunkat, és túllépünk az összes korlátunkon.

From KabTV’s “New Life #1134 – Natural Anarchism”

28 aug 2019

Az alaptalan gyűlöletről

Új élet # 558 – Az alaptalan gyűlölet
Dr. Michael Laitman beszélgetett Oren Levivel és Nitzah Mazozzal

Az alaptalan gyűlölet felébredt, és felfal minket, hacsak nem tanulunk meg fölötte kapcsolódni. Amikor az emberek kapcsolódni igyekeznek, felszínre tör a megosztottság és az egyensúly hiánya. Ilyenkor fedezik fel az elutasítást, és annak szükségét, hogy a különbségek felett szeretetből építsenek hidakat. Lehetetlenség megosztottság hiányában kapcsolódni, és a szeretet csak akkor létezhet, amikor farkasszemet néz a gyűlölettel. Minél nagyobb a gyűlölet, annál erősebb a szeretet, amely “A szeretet lefedi a vétkeket.” (Példabeszédek, 10:12) elve alapján épül ki a gyűlölködés felett. Ennek a módszernek a segítségével érhetjük el a növekedést, egyensúlyt, boldogságot, teljességet, öröklétet, és a felső erő szintjét.

Via – Laitman Blog

16 Júl 2019

Kabbala a művészetek vonatkozásában

Kérdés: Tudom, hogy a művészet voltaképpen az egó megnyilvánulása. De olyan személyként, aki nagy örömét leli a zenében és költészetben, muszáj megkérdeznem: Mi a költészet spirituális gyökere? Tudok-e én (olyan személyként, aki nem rendelkezik spirituális Klivel, és a Machsom határát sem lépte át) verset vagy dalt írni, amelynek témája a kabbala és a Teremtő? Végül is a lelkem nem részesül a Fényből. Ezzel együtt, érdemes kísérletet tennem?

Válasz: A művészet gyökere nem más, mint a hatalom és az ambíció. Nem számít, kit akarok a hatalmam alá hajtani – ez akár én magam is lehetek. Kövesd a nagy kabbalista, Dávid király példáját: az ő Zsoltárait mind a mai napig az egész világ idézi. Kövesd az ő útmutatását!

Kérdés: A kabbala harcol az egoizmus ellen. Önök ugyanakkor elutasítják a filozófiát, történettudományt és a művészeteket. Mi ennek az oka?

Válasz: Nem utasítok el semmit. Csak mindent a fontosságához mérten kezelek. Mivel a kabbala témája az ember korrekciója, a kapcsolódás és egységre lépés a Teremtővel, valamint az örök létezés és a szenvedés örömre váltása – ezért összehasonlíthatatlanul fontosabb, mint bármi más az életünkben. Mert mi hasonlítható a kabbalához, ha elfogadjuk, hogy annak célja, – és ezt a célt képes is beteljesíteni – hogy az embert boldogsághoz, méghozzá egy örökérvényű és tökéletes létezésben megélt boldogsághoz, juttassa ebben a világban?

https://laitman.com/2008/11/kabbalah-compared-to-the-arts/

 

 

31 máj 2019

Művészet egy új világban

Kérdés: A kongresszuson, egy nőnek adott válaszában azt mondta, hogy időnként, amikor valaki elkezd kabbalát tanulni, elveszíti a lelkesedését a szakmája iránt.

Különösen kreatív munkakörök esetén van ez így, pl. filmkészítésnél, dalírásnál és más művészeti formáknál. Én dalszerző vagyok, de nemrég rádöbbentem, hogy nincs kedvem folytatni, noha korábban ez adott értelmet az életemnek. Miért történik ez?

Válasz: Ennek az az oka, hogy felfedeztél valamit, aminek az életben nagyobb a jelentősége, mint a művészetnek. A jelenlegi feladatod, hogy vegyítsd a korábbi hivatásodat a kabbalával: készíts filmeket, dalokat vagy más műalkotásokat, melyek témája az egységre lépés, az élet értelmének megtalálása, az egyén belső keresése, stb.

A mi világunkban mindenkinek harmóniába kell hoznia hivatását a világ új állapotával, illetve a Teremtő feltárulásával. Amennyiben erre nem képes valaki, az annyit jelent, hogy a szakmájának nincs jövője.

https://laitman.com/2009/03/art-in-the-new-world/

29 máj 2019

Mit jelentenek az álmok

Kérdés: Mit jelentenek az álmok?

Válasz: Hallottam Rabash-tól,  és magam is látom az irányítási rendszeréből, hogy az álmaink a világunkban nem többek, mint csupán a nap folyamán tapasztalt dolgok következményei.

Néha vannak próféta álmok, és az ember lát valamit a jövőben. Nekem is voltak ilyen álmaim. Ez azért történik, mert lekapcsolódunk az önzőségünkről és felemelkedünk a következő szintre, ahol már minden létezik: a múlt, a jelen és a jövő. Olyan információáramlásra csatlakozunk, ahol az idő nem létezik.

Ezért vannak olyan emberek, akiknek fokozott érzékenysége van erre, akik valóban megjósolhatják a jövőt. Ehhez nem szükséges kabbalistának lenni.

Kérdés: Hogyan láthatja a jövőt, ha minden az embertől függ? Már létezik az?

Válasz: Nem számít, hogy mit csinál egy az ember. Egy ember megváltoztatja a jövőt, azonban az már készen van

Kérdés: Amikor a  cselekvés végéről beszélünk, a korrekció legutolsó lépését értjük alatta?

Válasz:  Úgy értjük, hogy a legutolsó művelet, aminek most kell megtörténnie a terv szerint.

Kérdés: Van még egy elv: “Olyanok voltunk, mint az álmodók.” Miről szól ez?

Válasz: Amikor visszatérünk a teljes korrekció állapotába, úgy viselkedünk, mintha álomban lennénk. Nem tudjuk elképzelni, hogy a felső Fény mennyire irányít bennünket.

“Olyanok voltunk, mint az álmodók.” egy kifejezés a Dávid király Zsoltáraiból. Minden, ami a Zsoltárokban van leírva, az teljes mértékben Kabbala.

Az orosz nyelyvű Kabbala leckéből, 2017/11/19

Via – Laitman Blog

24 ápr 2018

Megismerni Őt

laitman_202_0

Az emberek elkövetik azt a hibát, hogy a Teremtőt, a természet Felső Erejét, önmaguk belső világában akarják megragadni. A teremtés rajtuk kívül álló elemeit – a többi embert, az állatokat, növényeket, és a világmindenség összes anyagát ezzel szemben önmagukon kívül érzékelik ezáltal az ezekkel való viszonyokat is önmagukon kívül értelmezik. Valójában azonban a teljes teremtés, annak minden bonyolultságával, az ember belső világának része, azaz lelkének elemei, míg az emberen kívül valójában semmi más nincs, mint a Teremtő. Ez a fordított érzékelés tesz lehetővé, hogy az ember önmagát tanulmányozhassa a külvilágban, miközben a lelke elemei közötti hatásban megismeri a Teremtő cselekedeteit.

09 aug 2017

A Végtelen

laitman_720

Képzeljünk el, egy olyan állapotot, amikor egyszerre érzékeljük a múltat, a jelent és a jövőt. Ebben az érzékelésben mindennek a születése, a teljes fejlődése és a hanyatlása egyszerre jelenik meg. Amikor a dolgok teljességükben tárulnak fel, és ők maguk és minden állapotuk egyszerre ragyog fel. Ekkor a teremtés véges és korlátos elemeinek kölcsönkapcsolatában feltárul maga a végtelen. Az öröklét egyetlen, hatalmas színes forgatagként jelenik meg. Ez az, amit a Kabbalista a korrekció során új valóságként érzékelhet, ami valójában az egyetlen, igaz valóság.

09 aug 2017

Szövetség egy életre

light

A szövetség fogalma azt a folyamatot írja le, amikor egy közös, spirituális célt követő csoporthoz tartozó emberek elkötelezik magukat arra, hogy mindegyik megtesz mindent, azért, hogy a többiek elérjék, az adott spirituális célt. A Kabbala Bölcsessége szerint az ilyen alapon megszervezendő Szövetség középpontjában maga a Felső Erő jelenik meg, és hatja át a Szövetséget. Ezért ilyen Szövetséget egy életre kell megkötni, és mindennél komolyabban kell venni.

09 aug 2017

Teljes kitöltöttség

thumbs_laitman_945

Valójában hiába szembesülünk látszólag ezerféle, egoista vággyal a tömegek irányából, valójában ezek egyetlen dolognak a transzformációi, mert minden ember a Fényre, azaz a Felső Erő által kiváltott hatásra vágyik, amelyben megjelenik a teremtés céljaként megfogalmazott jó és jóságosság. Mivel az ember sorsa elkerülhetetlenül összeköti őt magát a lelkek fejlődésével, azaz a lelkek általános rendszerével, amely minden teremtett lényt egy irányba, a teremtés forrása felé hajt. Így a látszólagos vágybéli különbségek ellenére, a lelkek mindegyike eléri a Fénnyel való teljes kitöltöttséget.

09 aug 2017

88 queries in 0,488 seconds.