Dr. Michael Laitman

Egyéb

Család és házasság, első rész

Az új megszületése két ellentétes minőségből

Kérdés: A kabbala szerint a házasság nem az ember művi kreálmánya. Természetes minőségeink alapján fejlődött ki. Miért hoz létre valami újat és eltérőt két ellentét kombinációja?

Válasz: Látjuk, hogy minél fejlettebb természeti elemekről van szó, annál nehezebb számukra az összeillés. De amikor egymással kombináljuk őket, maguknál egyedibb, fejlettebb és markánsabb minőségeket hoznak létre.

Ebből kiindulva, ha a kémiai elemek természetére gondolunk, az egy dolog, a biológiai elemek egy másik, a növények már a harmadik, és ha az állatok világáról beszélünk, ez már megint egy teljesen különböző dimenzió, az állati szinttel pedig nekünk is részleges kapcsolódásunk van.

Megjegyzés: Azt mondják, hogy primitív szinten az elemek nem különülnek el egymástól. Még az állatok között is vannak olyan fajok, ahol a férfi és női részek egymás mellett léteznek egyazon testben.

Rav kommentje: Sőt, mi több, van néhány olyan állatfaj, amely könnyedén változtatja a nemét, attól függően, hogy mi szükséges a szaporodáshoz. Tehát ez nagyon változó, rugalmas és cseppfolyós.

Azonban minél feljebb lépünk a természetben, annál nehezebb az utódnemzés. Mégis, az állatok világában nem találjuk meg a szellem, a moralitás és a szokások egyedi kombinációját, csak az embernél.

Az ősi, primitív, és védelmet nyújtó természeti közösségekben nem beszélhetünk az egyének közötti elkülönülésről. Egészen az utóbbi időkig nem jelentett problémát, hogy az azonos faluban élő férfi és nő összeállva párt alkosson, mivel mindenki ismerte a másikat, tisztában voltak önmagukkal, mindenben, így életstílusukban is megegyezőek voltak. Minden, még az emberek karaktere is hasonlóságot mutatott.

Aztán a 19. századtól egy nagyon komoly elkülönülés jelent meg az emberek között, amelynek alapját a státusz és egyéb szempontok alkották. Így vált problémává a férfi és nő közötti párosodás.

https://laitman.com/2019/11/family-and-marriage-part-1/

27 nov 2019

Feloldódva a vágyak és gondolatok kavalkádjában

Kérdés: Hogyan láthatom az egyik ember kapcsolódását a másikhoz, ha a kapcsolat a felső fény műve, sőt, a szándék szintjén történik? Van bármilyen külsődleges jele a spirituális kapcsolódásnak?

Válasz: Először is, becsatlakozunk egy csoportba, és úgy próbálunk egységet alkotni, hogy az egyes ember motivációja nem különbözik a többiekétől.

Ekkor hirtelen azt érezzük, hogy nem is tudjuk, hogy a gondolatok és vágyak az enyéim vagy a tieid. Minden egy közös “salátává” keveredik össze. Nem tiszta, hogy kihez tartoznak a lábak, karok és fejek. Minden közös. Ezek a spirituális kapcsolat jelei.

Amikor ezt a közösséget érezzük, a tudás következő szintjére érünk: az egyénen kívül, másokban, másokon keresztül. Ennek az állapotnak a neve: a Teremtő elérése.

https://laitman.com/2019/10/in-the-salad-of-desires-and-thoughts/

29 okt 2019

A komoly spirituális munka kezdete

A kabbalisták azt mondják: “Nincs más Rajta kívül.” Ezt fel kell tárnunk, ha az egymás közötti kapcsolatban el akarjuk érni az egyetlen forrást, az egyedüli Teremtőt.

Annak mértékében, ahogy kapcsolódunk, különbözőségeinkkel és egymástól való távolságunkkal, elkezdünk önmagunkban megalkotni egy új minőséget, az egység érzetét. Mindezt az ellentétek egymás mellé rendelésével érjük el. Anélkül, hogy elpusztítanánk vagy megszüntetnénk egoista vágyainkat (ami lehetetlenség volna), bensőnkből megkísérelünk létrehozni egy nagy egészet.

A kongresszusok előtt rendszerint azt gondoljuk, hogy összegyűlünk, és önmagunk lenullázásával minden erőnket a kapcsolatba fektetjük. Mégis, amikor megérkezünk a helyszínre, hirtelen kiderül, hogy gondolataink és vágyaink nem olyanok, mint korábban, és máris valami mást akarunk.

Ez az önmagunkon elvégzendő komoly munka kezdete. Mindenféle zavart kapunk, és ezek kell, hogy rávegyenek minket, hogy megteremtsük a kapcsolatot a zavarok fölött.

Mindazonáltal nem a zavarok feltárásával próbálkozunk, mindössze a kapcsolódásra törekszünk, és ahogy ezt tesszük, egyre több zavarral találkozunk. Ezek adják a lehetőséget, hogy föléjük emelkedjünk, és létrehozzunk egyetlen vágyat, egyetlen rendszert.

https://laitman.com/2019/10/the-beginning-of-serious-spiritual-work/

17 okt 2019

Miért nem lehet a világban található gonoszt elpusztítani?

Kérdés: Miért védelmezi a Teremtő a gonoszt a világban? Miért akadályozza meg az elpusztítását?

Válasz: Akkor ki lenne korrigálva? A gonosz és a jó egyaránt és egyszerre szorul korrekcióra, mivel mindkettő a gonosz oka.

Kérdés: Azt mondja, hogy a jó is korrekcióra szorul?

Válasz: Hogyne! A jó és a gonosz egyenlő mértékben felelősek bizonyos negatív jelenségek felbukkanásáért. Ha megszabadulunk a negatív jelenségtől, megmarad ugyanaz a jó, és ugyanaz a gonosz, belső bűnös hajlamaikkal együtt, és legközelebb még nagyobb mértékű gonosz jelenik meg.

https://laitman.com/2019/09/why-evil-cannot-be-destroyed-in-the-world/

19 Sze 2019

Új élet #1134 – Természetes Anarchizmus

Dr. Michael Laitman, Oren Levi és Yael Leshed-Harel beszélgetése

Összefoglalás: Minden teremtmény természeténél fogva egoista, és nem akar korlátozott lenni. A vágy, hogy a világ királya legyen, csak akkor valósulhat meg, ha mindenki megtalálja egyedülálló helyét a világban, amely mindenkinek előnyös. Ahhoz, hogy valóban szabad legyen, az emberiségnek fel kell fedeznie a természeti erők hálózatát, és annak végső törvényeit. Amikor mindenki arról gondoskodik, hogy a többieknek jó legyen, akkor mindannyian a világ királyaként fogjuk érezni magunkat, és túllépünk az összes korlátunkon.

From KabTV’s “New Life #1134 – Natural Anarchism”

28 aug 2019

Az alaptalan gyűlöletről

Új élet # 558 – Az alaptalan gyűlölet
Dr. Michael Laitman beszélgetett Oren Levivel és Nitzah Mazozzal

Az alaptalan gyűlölet felébredt, és felfal minket, hacsak nem tanulunk meg fölötte kapcsolódni. Amikor az emberek kapcsolódni igyekeznek, felszínre tör a megosztottság és az egyensúly hiánya. Ilyenkor fedezik fel az elutasítást, és annak szükségét, hogy a különbségek felett szeretetből építsenek hidakat. Lehetetlenség megosztottság hiányában kapcsolódni, és a szeretet csak akkor létezhet, amikor farkasszemet néz a gyűlölettel. Minél nagyobb a gyűlölet, annál erősebb a szeretet, amely “A szeretet lefedi a vétkeket.” (Példabeszédek, 10:12) elve alapján épül ki a gyűlölködés felett. Ennek a módszernek a segítségével érhetjük el a növekedést, egyensúlyt, boldogságot, teljességet, öröklétet, és a felső erő szintjét.

Via – Laitman Blog

16 Júl 2019

Kabbala a művészetek vonatkozásában

Kérdés: Tudom, hogy a művészet voltaképpen az egó megnyilvánulása. De olyan személyként, aki nagy örömét leli a zenében és költészetben, muszáj megkérdeznem: Mi a költészet spirituális gyökere? Tudok-e én (olyan személyként, aki nem rendelkezik spirituális Klivel, és a Machsom határát sem lépte át) verset vagy dalt írni, amelynek témája a kabbala és a Teremtő? Végül is a lelkem nem részesül a Fényből. Ezzel együtt, érdemes kísérletet tennem?

Válasz: A művészet gyökere nem más, mint a hatalom és az ambíció. Nem számít, kit akarok a hatalmam alá hajtani – ez akár én magam is lehetek. Kövesd a nagy kabbalista, Dávid király példáját: az ő Zsoltárait mind a mai napig az egész világ idézi. Kövesd az ő útmutatását!

Kérdés: A kabbala harcol az egoizmus ellen. Önök ugyanakkor elutasítják a filozófiát, történettudományt és a művészeteket. Mi ennek az oka?

Válasz: Nem utasítok el semmit. Csak mindent a fontosságához mérten kezelek. Mivel a kabbala témája az ember korrekciója, a kapcsolódás és egységre lépés a Teremtővel, valamint az örök létezés és a szenvedés örömre váltása – ezért összehasonlíthatatlanul fontosabb, mint bármi más az életünkben. Mert mi hasonlítható a kabbalához, ha elfogadjuk, hogy annak célja, – és ezt a célt képes is beteljesíteni – hogy az embert boldogsághoz, méghozzá egy örökérvényű és tökéletes létezésben megélt boldogsághoz, juttassa ebben a világban?

https://laitman.com/2008/11/kabbalah-compared-to-the-arts/

 

 

31 máj 2019

Művészet egy új világban

Kérdés: A kongresszuson, egy nőnek adott válaszában azt mondta, hogy időnként, amikor valaki elkezd kabbalát tanulni, elveszíti a lelkesedését a szakmája iránt.

Különösen kreatív munkakörök esetén van ez így, pl. filmkészítésnél, dalírásnál és más művészeti formáknál. Én dalszerző vagyok, de nemrég rádöbbentem, hogy nincs kedvem folytatni, noha korábban ez adott értelmet az életemnek. Miért történik ez?

Válasz: Ennek az az oka, hogy felfedeztél valamit, aminek az életben nagyobb a jelentősége, mint a művészetnek. A jelenlegi feladatod, hogy vegyítsd a korábbi hivatásodat a kabbalával: készíts filmeket, dalokat vagy más műalkotásokat, melyek témája az egységre lépés, az élet értelmének megtalálása, az egyén belső keresése, stb.

A mi világunkban mindenkinek harmóniába kell hoznia hivatását a világ új állapotával, illetve a Teremtő feltárulásával. Amennyiben erre nem képes valaki, az annyit jelent, hogy a szakmájának nincs jövője.

https://laitman.com/2009/03/art-in-the-new-world/

29 máj 2019

Mit jelentenek az álmok

Kérdés: Mit jelentenek az álmok?

Válasz: Hallottam Rabash-tól,  és magam is látom az irányítási rendszeréből, hogy az álmaink a világunkban nem többek, mint csupán a nap folyamán tapasztalt dolgok következményei.

Néha vannak próféta álmok, és az ember lát valamit a jövőben. Nekem is voltak ilyen álmaim. Ez azért történik, mert lekapcsolódunk az önzőségünkről és felemelkedünk a következő szintre, ahol már minden létezik: a múlt, a jelen és a jövő. Olyan információáramlásra csatlakozunk, ahol az idő nem létezik.

Ezért vannak olyan emberek, akiknek fokozott érzékenysége van erre, akik valóban megjósolhatják a jövőt. Ehhez nem szükséges kabbalistának lenni.

Kérdés: Hogyan láthatja a jövőt, ha minden az embertől függ? Már létezik az?

Válasz: Nem számít, hogy mit csinál egy az ember. Egy ember megváltoztatja a jövőt, azonban az már készen van

Kérdés: Amikor a  cselekvés végéről beszélünk, a korrekció legutolsó lépését értjük alatta?

Válasz:  Úgy értjük, hogy a legutolsó művelet, aminek most kell megtörténnie a terv szerint.

Kérdés: Van még egy elv: “Olyanok voltunk, mint az álmodók.” Miről szól ez?

Válasz: Amikor visszatérünk a teljes korrekció állapotába, úgy viselkedünk, mintha álomban lennénk. Nem tudjuk elképzelni, hogy a felső Fény mennyire irányít bennünket.

“Olyanok voltunk, mint az álmodók.” egy kifejezés a Dávid király Zsoltáraiból. Minden, ami a Zsoltárokban van leírva, az teljes mértékben Kabbala.

Az orosz nyelyvű Kabbala leckéből, 2017/11/19

Via – Laitman Blog

24 ápr 2018

Megismerni Őt

laitman_202_0

Az emberek elkövetik azt a hibát, hogy a Teremtőt, a természet Felső Erejét, önmaguk belső világában akarják megragadni. A teremtés rajtuk kívül álló elemeit – a többi embert, az állatokat, növényeket, és a világmindenség összes anyagát ezzel szemben önmagukon kívül érzékelik ezáltal az ezekkel való viszonyokat is önmagukon kívül értelmezik. Valójában azonban a teljes teremtés, annak minden bonyolultságával, az ember belső világának része, azaz lelkének elemei, míg az emberen kívül valójában semmi más nincs, mint a Teremtő. Ez a fordított érzékelés tesz lehetővé, hogy az ember önmagát tanulmányozhassa a külvilágban, miközben a lelke elemei közötti hatásban megismeri a Teremtő cselekedeteit.

09 aug 2017

89 queries in 0,545 seconds.