Dr. Michael Laitman

Egyéb

Az alaptalan gyűlöletről

Új élet # 558 – Az alaptalan gyűlölet
Dr. Michael Laitman beszélgetett Oren Levivel és Nitzah Mazozzal

Az alaptalan gyűlölet felébredt, és felfal minket, hacsak nem tanulunk meg fölötte kapcsolódni. Amikor az emberek kapcsolódni igyekeznek, felszínre tör a megosztottság és az egyensúly hiánya. Ilyenkor fedezik fel az elutasítást, és annak szükségét, hogy a különbségek felett szeretetből építsenek hidakat. Lehetetlenség megosztottság hiányában kapcsolódni, és a szeretet csak akkor létezhet, amikor farkasszemet néz a gyűlölettel. Minél nagyobb a gyűlölet, annál erősebb a szeretet, amely “A szeretet lefedi a vétkeket.” (Példabeszédek, 10:12) elve alapján épül ki a gyűlölködés felett. Ennek a módszernek a segítségével érhetjük el a növekedést, egyensúlyt, boldogságot, teljességet, öröklétet, és a felső erő szintjét.

Via – Laitman Blog

16 Júl 2019

Kabbala a művészetek vonatkozásában

Kérdés: Tudom, hogy a művészet voltaképpen az egó megnyilvánulása. De olyan személyként, aki nagy örömét leli a zenében és költészetben, muszáj megkérdeznem: Mi a költészet spirituális gyökere? Tudok-e én (olyan személyként, aki nem rendelkezik spirituális Klivel, és a Machsom határát sem lépte át) verset vagy dalt írni, amelynek témája a kabbala és a Teremtő? Végül is a lelkem nem részesül a Fényből. Ezzel együtt, érdemes kísérletet tennem?

Válasz: A művészet gyökere nem más, mint a hatalom és az ambíció. Nem számít, kit akarok a hatalmam alá hajtani – ez akár én magam is lehetek. Kövesd a nagy kabbalista, Dávid király példáját: az ő Zsoltárait mind a mai napig az egész világ idézi. Kövesd az ő útmutatását!

Kérdés: A kabbala harcol az egoizmus ellen. Önök ugyanakkor elutasítják a filozófiát, történettudományt és a művészeteket. Mi ennek az oka?

Válasz: Nem utasítok el semmit. Csak mindent a fontosságához mérten kezelek. Mivel a kabbala témája az ember korrekciója, a kapcsolódás és egységre lépés a Teremtővel, valamint az örök létezés és a szenvedés örömre váltása – ezért összehasonlíthatatlanul fontosabb, mint bármi más az életünkben. Mert mi hasonlítható a kabbalához, ha elfogadjuk, hogy annak célja, – és ezt a célt képes is beteljesíteni – hogy az embert boldogsághoz, méghozzá egy örökérvényű és tökéletes létezésben megélt boldogsághoz, juttassa ebben a világban?

https://laitman.com/2008/11/kabbalah-compared-to-the-arts/

 

 

31 máj 2019

Művészet egy új világban

Kérdés: A kongresszuson, egy nőnek adott válaszában azt mondta, hogy időnként, amikor valaki elkezd kabbalát tanulni, elveszíti a lelkesedését a szakmája iránt.

Különösen kreatív munkakörök esetén van ez így, pl. filmkészítésnél, dalírásnál és más művészeti formáknál. Én dalszerző vagyok, de nemrég rádöbbentem, hogy nincs kedvem folytatni, noha korábban ez adott értelmet az életemnek. Miért történik ez?

Válasz: Ennek az az oka, hogy felfedeztél valamit, aminek az életben nagyobb a jelentősége, mint a művészetnek. A jelenlegi feladatod, hogy vegyítsd a korábbi hivatásodat a kabbalával: készíts filmeket, dalokat vagy más műalkotásokat, melyek témája az egységre lépés, az élet értelmének megtalálása, az egyén belső keresése, stb.

A mi világunkban mindenkinek harmóniába kell hoznia hivatását a világ új állapotával, illetve a Teremtő feltárulásával. Amennyiben erre nem képes valaki, az annyit jelent, hogy a szakmájának nincs jövője.

https://laitman.com/2009/03/art-in-the-new-world/

29 máj 2019

Mit jelentenek az álmok

Kérdés: Mit jelentenek az álmok?

Válasz: Hallottam Rabash-tól,  és magam is látom az irányítási rendszeréből, hogy az álmaink a világunkban nem többek, mint csupán a nap folyamán tapasztalt dolgok következményei.

Néha vannak próféta álmok, és az ember lát valamit a jövőben. Nekem is voltak ilyen álmaim. Ez azért történik, mert lekapcsolódunk az önzőségünkről és felemelkedünk a következő szintre, ahol már minden létezik: a múlt, a jelen és a jövő. Olyan információáramlásra csatlakozunk, ahol az idő nem létezik.

Ezért vannak olyan emberek, akiknek fokozott érzékenysége van erre, akik valóban megjósolhatják a jövőt. Ehhez nem szükséges kabbalistának lenni.

Kérdés: Hogyan láthatja a jövőt, ha minden az embertől függ? Már létezik az?

Válasz: Nem számít, hogy mit csinál egy az ember. Egy ember megváltoztatja a jövőt, azonban az már készen van

Kérdés: Amikor a  cselekvés végéről beszélünk, a korrekció legutolsó lépését értjük alatta?

Válasz:  Úgy értjük, hogy a legutolsó művelet, aminek most kell megtörténnie a terv szerint.

Kérdés: Van még egy elv: “Olyanok voltunk, mint az álmodók.” Miről szól ez?

Válasz: Amikor visszatérünk a teljes korrekció állapotába, úgy viselkedünk, mintha álomban lennénk. Nem tudjuk elképzelni, hogy a felső Fény mennyire irányít bennünket.

“Olyanok voltunk, mint az álmodók.” egy kifejezés a Dávid király Zsoltáraiból. Minden, ami a Zsoltárokban van leírva, az teljes mértékben Kabbala.

Az orosz nyelyvű Kabbala leckéből, 2017/11/19

Via – Laitman Blog

24 ápr 2018

Megismerni Őt

laitman_202_0

Az emberek elkövetik azt a hibát, hogy a Teremtőt, a természet Felső Erejét, önmaguk belső világában akarják megragadni. A teremtés rajtuk kívül álló elemeit – a többi embert, az állatokat, növényeket, és a világmindenség összes anyagát ezzel szemben önmagukon kívül érzékelik ezáltal az ezekkel való viszonyokat is önmagukon kívül értelmezik. Valójában azonban a teljes teremtés, annak minden bonyolultságával, az ember belső világának része, azaz lelkének elemei, míg az emberen kívül valójában semmi más nincs, mint a Teremtő. Ez a fordított érzékelés tesz lehetővé, hogy az ember önmagát tanulmányozhassa a külvilágban, miközben a lelke elemei közötti hatásban megismeri a Teremtő cselekedeteit.

09 aug 2017

A Végtelen

laitman_720

Képzeljünk el, egy olyan állapotot, amikor egyszerre érzékeljük a múltat, a jelent és a jövőt. Ebben az érzékelésben mindennek a születése, a teljes fejlődése és a hanyatlása egyszerre jelenik meg. Amikor a dolgok teljességükben tárulnak fel, és ők maguk és minden állapotuk egyszerre ragyog fel. Ekkor a teremtés véges és korlátos elemeinek kölcsönkapcsolatában feltárul maga a végtelen. Az öröklét egyetlen, hatalmas színes forgatagként jelenik meg. Ez az, amit a Kabbalista a korrekció során új valóságként érzékelhet, ami valójában az egyetlen, igaz valóság.

09 aug 2017

Szövetség egy életre

light

A szövetség fogalma azt a folyamatot írja le, amikor egy közös, spirituális célt követő csoporthoz tartozó emberek elkötelezik magukat arra, hogy mindegyik megtesz mindent, azért, hogy a többiek elérjék, az adott spirituális célt. A Kabbala Bölcsessége szerint az ilyen alapon megszervezendő Szövetség középpontjában maga a Felső Erő jelenik meg, és hatja át a Szövetséget. Ezért ilyen Szövetséget egy életre kell megkötni, és mindennél komolyabban kell venni.

09 aug 2017

Teljes kitöltöttség

thumbs_laitman_945

Valójában hiába szembesülünk látszólag ezerféle, egoista vággyal a tömegek irányából, valójában ezek egyetlen dolognak a transzformációi, mert minden ember a Fényre, azaz a Felső Erő által kiváltott hatásra vágyik, amelyben megjelenik a teremtés céljaként megfogalmazott jó és jóságosság. Mivel az ember sorsa elkerülhetetlenül összeköti őt magát a lelkek fejlődésével, azaz a lelkek általános rendszerével, amely minden teremtett lényt egy irányba, a teremtés forrása felé hajt. Így a látszólagos vágybéli különbségek ellenére, a lelkek mindegyike eléri a Fénnyel való teljes kitöltöttséget.

09 aug 2017

Minden feltárulás bennünk történik meg

laitman_720

Semmi más nem létezik objektív módon, mint a Felső Erő, amely az alapját képezi a teljes természetnek. Azonban mi ezt a Felső Erőt különböző formákba, minőségekbe beöltözve vagyunk képesek csak érzékelni, ezek pedig azoktól a formáktól és minőségektől függenek, melyeket én magam teremtek.
Minden egyéb erő, amit az az emberiség felfedez az intellektuson keresztül, ugyanazon a szinten léteznek, amin maga az emberi intellektus, amin tanulmányozzuk ezeket. Ezért, ha más szinteken lennénk képesek, különböző formákat érzékelni, akkor más és más erőket fedeznénk fel, melyek egy teljesen más világot ábrázolnának a számunkra.
A különbség ezek között a felfedezett erők, és a Természet Felső Ereje között, kizárólag a belső, szubjektív érzékelésünkben nyilvánul meg. Minden az egyéni, individuális érzékeléstől függ, attól a szinttől, ahol az ember felfogja és kiértékeli az érzékelt jelenségeket. Az egyén nélkül semmi nincs az érzékelésben, és képtelenség bármit mondani arról, hogy az ember számára mi létezik.
Minden az egyéntől függ, mivel a világ az egyén érzékelésén belül létezik, és az egyénen kívül nem létezik semmi, csak a Felső Erő, a Természet Ereje, amely a teljes létezést megteremtette. Minden feltárulás bennünk történik, ahogy befolyásol bennünket ez a Felső Erő.
Mindent, amit látok, érzek, gondolok, minden bennem és körülöttem, az összes érzelmem és értelmem, semmi más, mint ennek a magasztos Erőnek a feltárulása. Az ember számára megadatott a leválás erről az Erőről, hogy ebben a szeparációban megtapasztalhassa saját, elkülönült létezését és ehhez kapcsolódó valóságát, melyet úgy nevezünk ez a világ, vagy fizikai valóság.

09 aug 2017

Minden Egy

laitman_549_02

A valóságérzékelésünk egyre növekvő módon válik integráltabbá és globálissá. Megértettünk, hogy nincs határvonal a fizikai, kémia, biológia és zoológia között, ezek mindegyike egy-egy aspektusa ugyanannak a formának. Csak az érzékelésünk korlátai miatt érzékelünk egy olyan valóságot, amelyben minden töredékekként, szeparált jelenségekben nyilvánul meg. Egyszerűen nem vagyunk képesek a teljes teremtést egyetlen átfogó kép formájában felfogni, amelyet Egyetlen Erő hoz létre.
Valójában így kell eljutnunk az Én fogalmától, a MI, majd pedig onnan az EGY fogalmáig. Mert valójában minden EGY. Minden létező, még nem, vagy már létező dolog összes lehetséges állapota egyetlen, hatalmas egységet képez. Ez Végtelen Lehetőség az, amit a Kabbala Ein Sofnak nevez. Amikor hirtelen felragyog az ellentétek békéje, a teljesség mozdulatlansága, és az ezt érzékelő ember egyé válik ezzel az egységgel… Az egy belépett az EGYBE.

09 aug 2017

83 queries in 0,466 seconds.