Dr. Michael Laitman

Kabbala terjesztése

Először önmagunkat kell szeretni?

626

Kérdés: Nem szeretem magam, de ön azt mondja: “Szeresd felebarátodat, mint önmagadat”. Lehet, hogy először önmagamat kell szeretni? De hogyan?

Válasz: Kezdj el szeretni másokat, és akkor látni fogod, mennyire szereted magadat. Csak ekkor kezdi az ember megérteni, hogy valójában egy szörnyű egoista!

Kérdés: Általában ezt a mondatot valójában így fordítják: “Először hadd szeressem magamat, és majd utána foglalkozom másokkal”. De te másképp mondod. Törekedj mások felé, szeress másokat, és akkor meglátod, mennyire szereted magadat.

Az embernek tehát mindenképpen meg kell erőltetnie magát erre az erőfeszítésre irányulva, és el kell kezdenie próbálni szeretni az embereket. Vajon akkor megjelenik benne némi keserűség? Mi fog megjelenni benne?

Válasz: Látni fogja, hogy külső és belső részeire van osztva, és valójában csak önmagát szereti, és csak ezért hajlandó létezni.

És akkor, ha megérti, hogy újra kell alkotnia magát, máris szüksége lesz valamiféle korrekciós módszertanra.

Kérdés: És ilyen emberek találnak ránk?

Válasz: Igen.

[329662]

A KabTV "Hírek Dr. Michael Laitmannal" című műsorából 2024.04.01.
forrás: https://laitman.com/2024/06/do-you-have-to-love-yourself-first/

14 jún 2024

Már itt vannak!!!

928

Kérdés: Mostanában sok filmet mutatnak be, amelyek többé-kevésbé helyesen járják körül a valóságérzékelés kérdését. Van ennek bármi köze a Kabbala terjesztéséhez?

Válasz: Ez az egoizmus fejlődésének köszönhető, amely azt keresi és ténylegesen előre látja, hogy következő szintje túlmutat a mi dimenziónkon.

Komment: Mostanság már normálisan folyik ennek észlelése. Ha tíz éve beszélt volna erről, az emberek igencsak kételkedtek volna. Manapság azonban sok magyarázat szól arról, hogy miért éppen így érzékeljük magunkat.

Rav válasza: De a közember továbbra is megrökönyödve néz, és ezt gondolja: „Mit törődöm én azzal, hogy mi létezik?! Lehet, hogy tényleg jelen van, de mi közöm nekem ehhez?”

Amíg a földönkívüliek meg nem érkeznek, ami egyesek szerint már bekövetkezett. De addig is, amíg úton vannak hozzánk, és ez még millió fényévekig így marad, nincs miért aggódnunk.

[313430]
A KabTV „Van egy hívásom. Már itt vannak!!!” című műsorából; 2011.05.07.
Forrás: They’re Already Here!!! — Laitman.com

15 jún 2023

Távol tartani az emberiséget, a szenvedéstől

Kérdés: Lehetségesnek látja, hogy a közeli jövőben, mondjuk, egy éven belül, valamely ország megkeresi a Kabbalistákat, hogy segítségükkel egy új nevelési-oktatási rendszert vezessenek be? Vagy ez a spirituális törvények perspektívájából lehetetlennek tűnik?

Válasz: Nem számít, hogy megkeresnek-e minket vagy sem. Készen kell állnunk, és mindenki irányában terjeszteni kell amit tudunk. Akkor minden országban lesznek kiművelt emberek, olyanok, mint te is, akik Kabbalával foglalkoznak, és részt vesznek országuk és társadalmuk átalakításában.

Hogy ezt megtegyük, elegendő, hogy bevonzzunk tudósokat, és megmutassuk nekik, hogy mindennek az emberiség, a társadalom, és a Természet integrál rendszerévek összhangban kell lennie.

Muszáj az emberiségnek átalakítania önmagát, hogy a Természet integrál részét hozza létre önmagából. Ma nyög a szenvedéstől, mert ellentétben áll a természettel. Meg kell akadályozni a szenvedést. Amennyiben a társadalom integrál jellegűvé válik, minden rendben lesz. Azonban, ha nem így történik, bekövetkezik a harmadik világháború, és minden elpusztul. Ez a Kabbala állítása.

[266675]
KabTV “Kabbala Alapjai” 20/05/03
Forrás: https://laitman.com/2020/06/prevent-the-suffering-of-humanity/

08 Júl 2020

Mire mutat rá a vírus?

Kérdés: Ha minden felesleges munkahely eltűnik, a lakosság 90% -a marad munkanélküli. Mit fognak tenni ezek az emberek, és hogyan fogja a gazdaság támogatni önmagát ezen munkahelyek nélkül?

Válasz: De az emberek, akik elfoglalták ezeket a helyeket, nem tettek semmi hasznosat. Miért dolgoztak? Azért hogy szórjuk a pénzt?

Mit félünk feladni? A haszontalan munkát: hogy egyik helyről elvesszük, hogy egy másik ki  tudja venni, és valaki egy másik helyre dobhatja? Szóval egyesek egy lyukat ásnak, mások betemetik?

Kérdés: Baal HaSulam a Nemzet című újságban írta: „Nyilvánvaló, hogy az összes teremtményben rejlő egoizmus mértéke a teremtés valódi létezésének szükséges feltétele. Enélkül önmagában nem lenne önálló és különálló lény. Ez azonban egyáltalán nem tagadhatja meg az emberben az altruizmus mértékét. Csak az szükséges, hogy világos határokat húzzunk a kettő között: Az egoizmus törvényét minden erejében meg kell őrizni, amennyiben az a minimális létezésre vonatkozik. Az esetleges többletről az ember, -engedélyt kap, hogy lemondjon az embertársa jóléte érdekében.”

Csak azt kell megtudnunk, hogy mi szolgálja a többieket. Ez nem csupán a termelés újraelosztása a minimális szükségletek felé, hanem annak meghatározása, hogy miféle előnye származik ebből másoknak. Hogyan fogjuk megtapasztalni ezt, és mi ez a tendencia?

Válasz: Azt hiszem, hogy államok új csoportját kell létrehoznunk, amelyek ezt ténylegesen meg tudják oldani. De olyan vezetőknek kell lenniük, akik megértik a világ integralitását, és a pillanat szükségességét, hogy integrál formába kell azt elvinni..

Kérdés: Hol találhatunk ilyen vezetőket és politikusokat? Nézd mi történik! Trump most Kínát hibáztatja, Kína ugyanúgy reagál, konfliktusok bukkannak fel. Ugyanazok a trendek, mint korábban. A világ nem változott.

Válasz: Nekünk, a Kabbalistáknak, a saját elképzeléseink irányába kell elmozdulnunk. Minden lehetséges módon el kell magyaráznunk tudásunkat, terjesztenünk  és hirdetnünk kell, amely összhangban van a természet törvényeivel.

A természet nem engedi, hogy mást tegyünk. Amint mindenki visszatér a régi módszerekhez, a mutálódott vírus még súlyosabban fog csapást mérni ránk. Most a következményei ártalmatlanok. A statisztikák szerint a vírus világméretű uralma alatt jóval kevesebb ember halt meg, mintha nem létezett volna.

De a vírus az emberiség egész rendszerével dolgozik, és ha nem tesszük azt, amire rámutat, azaz ha nem válunk egymással szorosan összekapcsolódottá, akkor semmi jó nem sül ki belőle. Csak várd ki és nézd meg. Még mindig csak úton vagyunk efelé. Azt látom, hogy sajnos minden ország vissza akar térni ahhoz a helyzethez, ahogyan a dolgok a múltban voltak.

[266151]
KabTV “Kabbala Alapjai” 20/05/03
Forrás: https://laitman.com/2020/06/what-does-the-virus-point-to/ 

28 jún 2020

A terjesztés a kulcs, a szívben lévő pont aktiválásához

A képhez tartozó alt jellemző üres; thepersonis.jpg a fájlnév

Kérdés: Hogyan tudom meghatározni, hogy van-e valakinek szívben lévő pontja a környezetemben? Mik ennek a jelei?

Válasz: Az illető állapotából érdemes kiindulni, abból, hogy mi az, amit keres az életben.

Személy szerint, én mindig vinnék magammal egy könyvet a munkahelyemre, kinyitnám és olvasnám. Azt kérdeznék tőlem: „Mit olvasol?” Megmutatnám nekik. Ha elkezdenének beleolvasni,, és ha érdeklődést mutatnának, kölcsön adnám nekik a könyvet. Majd visszaadják nekem. Szóval, így kezdtem el terjeszteni a Kabbalát. Ez a 80 -as évek elején volt.

Ma temérdek eszköz van a Kabbala tudományának terjesztésére és megosztására mindenki számára. Szóval próbáld ki! Ez nagyon nemes munka, mert nagy Fény hatol át rajtunk, és határozottan érezni fogod a tetteid eredményét.

[261473]
A KabTV „A Kabbala alapjai” című műsorából, 2/2/20

forrás: https://laitman.com/2020/04/dissemination-is-the-key-to-unlocking-the-point-in-the-heart/

10 ápr 2020

Az általános korrekció bevégzése

Kérdés: Ha csak egy ember maradna a világon, aki semmit nem ért, míg mindenki más tisztában volna mindennel, elmagyarázná ennek az embernek a módszer lényegét?

Válasz: Először is, ilyen helyzet nem állhat elő. Ahogy egyre több ember korrigálja önmagát, az általuk kialakított mező kihat a többiekre, így azok is mindjobban megértik és értékelik az adakozási minőséget, a spiritualitást, és egyre inkább törekednek az elérésére.

Ezért lehetetlenség, hogy megtörténjen az a hipotetikus helyzet, hogy egyetlen ember kivételével mindenki korrigálódik.

Evvel együtt, ha eljátszunk a gondolattal, hogy ez előfordulhat, nyilvánvaló, hogy akármikor örömmel keresném fel ezt az embert, és megkísérelném meggyőzni, hogy ő teljesítse be az egész világ általános korrekcióját.

Lehetséges, hogy sikerrel járnék.

https://laitman.com/2020/03/completing-the-general-correction/

06 Már 2020

A világ 15 év múlva

Kérdés: Hogy látja a világ jövőbeli fejlődését 15 év múlva? Mi kerül előtérbe? Mi lesz ebben Izrael szerepe?

Válasz: Az általam vágyott fejlődési pálya a következő: az izraeli nép, a világszerte elszórt csoportjainkkal és az emberiség progresszív részével együtt tudatosítja, hogy az egyesülés a legfontosabb, és ebből példát mutatnak a világnak.

Amikor csak egy kicsit is sikerrel járunk az egységesülés terén, akkor a felső Fény rajtunk tör keresztül, és érezteti hatását az emberiség minden szintjén. Az emberek megérzik, hogy csak az egységben lehetséges az új élet. Csak így érhetjük el a fejlődés következő szintjét, és így léphetünk ki a létezés új szintjére.

És mindeközben, a korporális világunkban be fogunk hatolni az anyag és a létezés magasabb természetébe, és mindazon területekre, ahol nem az agyunk, hanem az azt kézben tartó parancsok irányítják az életünket.

Nagyon remélem, hogy mindezt érezni fogjuk az elkövetkező években. Már a küszöbünkön van, de rajtunk múlik, mennyire állunk készen, hogy igazodjunk ehhez a tudáshoz és érzékelési módhoz.

https://laitman.com/2019/05/the-future-of-the-world-15-years-ahead/

20 máj 2019

A Teremtő ismeretének terjesztése a világban

Kérdés: Ha  valakinek a Teremtőről és a felső világokról beszélek, ez azt jelenti, hogy szeretem őt? A célja, hogy beszélek neki erről, nem ismert. Nem ilyen egyszerű.

Válasz: Először is fel kell készülnöd, hogy megértsd, mit szeretne hallani. Ugyanígy tanítod a tanulókat: érzed, mit szeretnének hallani tőled, és mit nem szeretnének. Már megérted őket. Így fejeződik ki a teremtett lények iránti szeretetet és a Teremtő iránti szeretetet.

Te a Teremtő és a teremtett lények között vagy, átadva nekik a Teremtővel kapcsolatos tudást: hogyan közelítsék meg a felső erőt, hogyan kezdjenek kitöltődni vele, hogyan váljanak hasonlóvá, és hogyan érjék el az örökkévalóság és a tökéletesség állapotát.

Próbáld meg mindenkinek elmondani ezt. Mi lehet jobb egy ember számára, mint megérteni, hogy érheti el a Teremtő szintjét, és ehhez adatott meg számára a lehetőség, az eszközök és módszer? Ez a legtöbb, amit tehetünk az emberek számára.

Az orosz nyelvű Kabbala leckéből 2018-06-17

https://laitman.com/blog/

08 nov 2018

80 queries in 0,162 seconds.