Dr. Michael Laitman

Rav Kook

Teremts magadnak egy tanárt és egy csoportot

Kérdés:

Van-e valami különbség a között amikor a tanítvány a Kabbalát szemtől szemben egyénileg tanulja egy Kabbala tanárral, és aközött ahogy mi tanuljuk a csoporton belül?

Válaszom:

Ti is velem együtt tanultok a lecke alatt. Természetesen ez különbözik attól amikor valaki szemtől szembe egyénileg tanul, de nem hiszem hogy manapság lehetséges lenne ezt a tudományt bárkinek is egyénileg átadni. A mi időnkben mindez csak egy csoporton, vagy az Interneten keresztül történő tanuláson keresztül a legszélesebb formában lehetséges, és nem jelent semmi különbséget az hol is található a tanítvány. A tanítvány képes így haladni, míg a korábbi egyéni módszer már nem működik.

Ne sirassuk a lehetetlent, hanem használjunk fel mindent amivel rendelkezünk. Minden egyes személy rendelkezik a Felső irányítással, és a Teremtő irányítja a teljes folyamatot. Bárhol ahol rendelkezünk szabad választással ki kell azt használjuk, és ennyi az egész.

Nem rendelkezem egyetlen tanítvánnyal sem aki közelebb vagy távolabb lenne tőlem. A tanítvány maga határozza meg folyamatosan milyen messze vagy távol van, és hogy mekkora mértékben halad előre. Az hogy vajon a tanítvány közel vagy távol van tőlem csak attól függ, mennyire vágyik arra, hogy elfogadja a belső üzenetemet, és mennyire szívja azt magába, és mennyire valósítja azt meg.

Ez nem függ attól, hogy vajon a személy fizikailag itt van-e a mi osztálytermünkben, vagy távol él és az Interneten keresztül tanul, hogy ő férfi vagy nő-e. Minden csaki a tanítványon múlik, és hogy ő hogyan használja fel a mindenki számára rendelkezésre álló eszközöket.

Emellett nagyon fontos hogy ne felejtsük el, hogy lehetetlen az, hogy egy tanítvány tisztelje a tanárt amennyiben elhangaolja a csoportot. Mindez azért van, mivel a tanár a csoport legbelsőbb része, az az üzenet mely a csoporton belül van. Ennél fogva lehetetlen a személy számára hogy lenézze a csoportot miközben tiszteli a tanárt, a csoport belső töltését.

A csoport a mi kölcsönös terünk a tanárral, az a hely ahol találkozunk. Ez nem létezett a korábbi időkben, amikor a tanítvány a tanárral egyénileg szemtől szemben dolgozott. Amikor mi a csoporton belül találkozunk, minden egyes tanítvány maga számára határozza meg hogy vajon egyesül-e a tanárral “Peh El Peh” (kölcsönös szűrőn keresztül), vagy “Mi Peh Le Ozen” (szájtól a fülbe, ahogy a szokványos tudományokat tanuljuk). Legvégül mi mindannyian a Teremtővel találkozun, hiszen minden egyesül a Végtelen Világig.

hzs

18 jan 2011

Emlékezés Rav Kook-ra (1865-1935)

A Kabbala volt a fő forrása Rav Kook tanításainak. Úgy tekintett a Kabbalára, mint annak alapjaira, hogy egy új állapotot, Izraelen belüli közösséget érjenek el, ahol a fő irányelv az lenne, hogy „szeresd felebarátodat, mint önmagadat”.

Rav Kook tanításainak főbb fogalmai

Egy ország egy egyedüli szervezetet jelent, és az egység ugyanolyan állapotára kell elérnie a saját erőfeszítésén keresztül. Ezt megtéve, a nemzet közel kerül a Teremtőhöz. A társadalom minden tagjának tudnia kell a szerepét, mert az egyediségük miatt, nem annak ellenére, részeivé válnak az egésznek, a nemzetnek, és ennek megfelelően a világnak. Csak ekkor tudja egy ember teljesíteni a célt: elérni az egyenlőséget a Teremtővel. Egy egyén nem olvadhat össze a Teremtővel, hacsak nem akar egységre lépni a többiekkel is: „a mások szeretetétől a Teremtő szeretetéig”.

Izrael nemzete csak egy egységes entitásként létezhet, ami a kölcsönös szeretetért és adományozásért sóvárog annak érdekében, hogy egységre lépjenek a Teremtővel a formák egyezősége alapján. Ezekkel a gondolatokkal, Ábrahám megteremtette ezt a nemzetet a Babilóniaiakból, és a kölcsönös szeretet volt a létezésük alapja.

A száműzetés alatt (a Teremtővel való ellentétesség idején) Izrael országán kívül (Erec Izrael – a vágy, hogy hasonlóvá váljunk a Teremtővel), nem létezik Izrael nemzete. Annak érdekében, hogy a Teremtővel való egységet helyreállítsák, az emberek visszatértek Izrael földjére, államot alakítottak, egy lehetőséget, hogy korrigálják magukat és eggyé váljanak.

Ennélfogva Izrael államának megformálása megmutatja a korrekció kezdetét Izrael nemzetén, és ezt követően a teljes emberiségen. Együtt a Teremtő szintjére tudunk emelkedni. A vallási törvényeknek a létezésünk szociális és kulturális szintjén kell maradnia.

Egy állam formálása segít elérni egy országos felelősséget, először Izrael nemzetében, és ezen túl az egész emberiségen. Az emberiség kifejlődött, és ideje, hogy magába szívja a Kabbalát, a Teremtő feltárásának módszerét.

Ideje Izrael nemzetének visszatérnie a spirituális száműzetésből és meg kell világítania az utat a nemzetek számára a világ összes nemzete számára. Ez az egyetlen mód arra, hogy támogatást kapjanak a világ népeitől, Izrael nemzetének megépítéséhez.

Izrael nemzetének esetében, ha elbuknak, és képtelenek lesznek a korrekció módszerét elhozni a világ számára, akkor az államuk le lesz rombolva, és az emberei ismét száműzetésben fognak élni.

Bár a Cionizmus nem fogja fel, mi forog kockán, fel kell ismerünk a Kabbalára való igényt, és a Teremtő feltárásának módszerét (a Felső Irányító Erőét), mint a nemzeti és a világ alkotmány részét. Az egyetlen küldetése Izrael nemzetének abban rejlik, hogy elhozzák az emberek számára a korrekció útját, és „fény legyenek a világok nemzetei számára”. (Izajás próféta)

Rav Kookról és Baál HaSzulámmal való kapcsolatáról többet olvashattok a könyvemben, ami a „Két Nagyszerű Fény” címre hallgat (héberül).

cst

15 aug 2010

66 queries in 0,650 seconds.