Dr. Michael Laitman

szívben lévő pont

A szeretet ereje

laitman_435

Egyetlen igazi hajtóereje van a teremtésnek, a Szeretet. A hatalmas világmindenség minden atomja, fűszála, élőlénye a Szeretet által került megformálásra, a Szeretet gondoskodik róla, és a Szeretet vezeti haza, a Teremtőjével való összeolvadáshoz. A Szeretet mindent felül múló ereje létrehozta saját ellentétét, hogy ezáltal teremtményeinek szabad választást adjon, hogy a maguk erejéből jussanak el ahhoz a döntéshez, hogy csak a Szeretet az egyetlen, igaz alternatíva a létezéshez. A Szeretet Minden… Az ember arra teremtetett, hogy ne csak feltárja és saját minőségévé emelje a Szeretet, hanem hogy megtalálja annak Végső Forrását.

Ka

19 aug 2015

Nincs semmi, ami nem a Teremtőtől ered

Ezek csodálatos ellentétek

Ha valaki tényleg szíve mélyén átéli, hogy egyetlen cselekedet, jelenség nem létezik a mi világunkban, amelyik ne a Teremtőtől eredne, azaz elfogadja annak a bölcsességnek az igazságát, hogy “nincs más Rajta kívül,” az gyűlölhet és elutasíthat bármit vagy bárkit  ebben a világban?… Az egyetlen, amit elutasíthat és gyűlölhet, az a saját magában megnyilvánuló egó…

Kivonat a reggeli leckéből 2014.07.09

KA

09 Júl 2014

A célokat kell alapvetően kicserélni

alapvetően

Kérdés: A Magyarázat alapján, amit ön most adott: Az emberi természetről, és arról hogy hogyan kell ezt (kapcsolatot) elmagyarázni az embereknek egy egyszerű módon. Ez kizárólag azzal a feltétellel működik, hogyha én felismerem Mózesnek a pontját mindenkiben, hogyha én képes vagyok egy hétköznapi módon megcímezni ezt, nyilván akkor ez nem fog bemenni az emberek fejébe. Tehát akkor egyrészt a Mózes pontját kellene megtalálnom meg a megszerzési vágyát az emberben. Nem?

Válasz: Nem, nem, nem! Ti még a kezdetén vagytok ennek az útnak. Tehát hagyni kell, hogy egy bizonyos állapot vezessen benneteket – mindegyikőtöket – és hogy az egész világot magatokhoz tudjátok ölelni. Érezzétek őket, és egy olyan fajta tudást, adjatok át csak, olyan fajta módon próbáljátok aktiválni az ismereteket bennük, hogy csak elkezdjék érezni – legalább egy kicsiny mértékben – hogy mi valóban azért használjuk ezeket a kifejezéseket, mert valóban egy újfajta magasztos életre akarjuk őket felemelni. Illetve, hogy mi a célokat akarjuk alapvetően kicserélni bennük.

Kérdés: Oké. Tehát amikor én kilépek a világba, például akkor nekem fel kell ismernem, hogy hol van a tömegben a Mózesnek a pontja és akkor ez a fajta varázslat megteremtődhet. Nekem fel kell ismernem és nekik is fel kell ismerniük valamit, tehát ennek a varázslatnak kell megteremtenie azt, hogy ez működjön. Ez bír bennünket megteremteni?

Válasz: Igen.

2014.04.27 Reggeli lecke első rész

ford: KN

27 ápr 2014

A pont, mely soha nem árul el téged

A pont, mely soha nem árul el téged

Sajnos a személy sokszor az erőfeszítéseit helytelenül határozza meg, és rengeteg energiát pazarol el olyan dolgokra, melyek nem segítik spirituális előrehaladását, felfedezését, hogy képes legyen elégedettséget adni a Teremtőnek. Kezdetben mindenfajta nehéz feladatot vállal magára, de ezeken keresztül csak szélmalomharcot folytat, elképzelt ellenségekkel, és valótlan erőkkel küzdve, melyek látszólag útjában állnak.

Nem könnyű felfedezni azokat az erőket, amelyek valóban elállják az útját. Ezek az erők nagyon közel vannak a személyhez és nem képes azokat megkülönböztetni, mivel azt hiszi azok magához tartoznak, hogy azok saját magát képviselik. Ezek az erők olyan erővel tapadnak a személyhez, amelyek arra késztetik őt gondolni, hogy azok az ő saját elválaszthatatlan részei. Ő nem képes ezektől távol maradni annak érdekében hogy láthassa, azok valójában ellenségei. Mint hogy írva van: “Az ember ellenségei saját házán belül lakoznak”.

A legfontosabb az, hogy megtaláljuk, azokat az ellenségeket, melyek az utunkban állnak a Teremtőhöz vezető úton. Amikor ezt elkezdjük felfedezni, és közelebb kerülünk a valódi vizsgálatokhoz, látjuk, hogy valójában csak ellenségekkel rendelkezünk. Semmink sincs, nincsenek támogatóink, akikben megbízhatnánk, akikre számíthatunk az út mentén, hogy azok segítségünkre lehessenek abban, hogy a tiszta és helyes úton járjunk. Mert az összes hozzánk közel álló erők ellenségeinkként tűnnek fel.

Néhány vágya, gondolata és tulajdonságai most jót nevetnek rajta, mások szándékosan akadályokat helyeznek elé az útra, a jövőbeni útját még nehezebbé téve, de ugyanakkor olyan ravaszan álcázva magukat mintha szívességet tennének neki. Mások meggyengítik őt, azáltal hogy visszahúzzák, megakasztva fogaskerekeit, olyan erőket helyezve belé, melyek ellene dolgoznak és megállásra kényszerítik. Ezáltal mindezek az erők különböző maszkokban a személy ellen dolgoznak, megzavarva őt különböző módokon mind közvetlenül és közvetetten, ravasz módon különböző szörnyű trükköket alkalmazva.

Előbb utóbb a személy felfedezi, hogy nem számíthat egyik tulajdonságára vágyára vagy gondolatára sem. Akkor kinek a segítségére várhat, milyen módon léphet előre? Ebből az következik, hogy senki sincs akire számíthatna! Csakis amennyiben a csoporthoz fordul a szívben található pontján keresztül, akkor lesz képes a helyes gondolatokat és erőket megkapni, melyekre számíthat az út mentén.

Ő a csoporthoz fordul a “szívbeli pont” – ból, mivel az a benne található egyetlen tiszta pont, és megpróbál kizárólag azon keresztül a barátokhoz fordulni, megértve azt, hogy semmi mással nem rendelkezik amit befektethetne kizárólag ezt a szikrát. Óvatos nehogy mindenfajta vágyakkal és gondolatokkal forduljon a többiekhez, mint egy beteg ember aki fél, hogy megfertőzi valami káros vírussal azokat akik közel állnak hozzá.

Ebben az esetben, ő megkap a környezetétől mindent, amivel a többiek rendelkeznek, azért, hogy a helyes cél felé haladjanak. Önanalízisével már tisztázta azt, hogy milyen érzékeléssel kell rendelkeznie, mely csak azokat a helyes tulajdonságokat foglalja magában, amelyeket a környezetétől kapott. Ezáltal a környezete egy “temetkezési társaság”-gá válik számára, mely segíti őt abban hogy eltemesse összes saját önző vágyait és gondolatait, és helyettük a környezettől, valójában a Teremtőtől új tulajdonságokat kapjon.

Azáltal, hogy begyújtja a szívében levő szikrát a többiek segítségével, elkezdi építeni spirituális edényét. Ez azt jelenti, hogy új erőket és, vágyakat szív magába a közösségből, az összes többi Baráttól, és ezáltal eléri első korrekcióját.

Hacsak a személy nem cseréli ki összes saját tulajdonságát a közösség tulajdonságaira, nem lesz képes megépíteni lelke edényét. Ezt meg kell, hogy értsük, mivel tudjuk azt, hogy a megszerzés iránti vágy nincs kifinomítva vagy megváltoztatva, hanem a személy megszorítást végez kezdeti megszerzés iránti vágyán, és annak természetes formáján. Amikor megkapja a vágyat környezetétől eléri első tíz Szfiráját, az adakozás tulajdonságát. Amekkora mértékben lenullázza magát, Felülről kap meg új tulajdonságokat, azok helyett melyek használatát abbahagyta. Ezáltal a megszorított korábbi edénye helyett új edényt kap.

2013.02.11, Báál HáSzulám írásaiból, “Levelek”

HZs

20 ápr 2013

Az érzelmi rések kitöltése Fénnyel

Az érzelmi rések kitöltése Fénnyel

Kérdés:

Az emberek a szívben lévő ponttal felfedezték a szabad akaratot, míg az emberek 99%-a levertnek érzi magát. Kiderül, hogy egy nagy család vagyunk, aminek van célja az életben, és ezért boldogok vagyunk.

Válasz:

Természetes, hogy egy nagy család vagyunk, mivel csak egy edény, egy vágy lett megalkotva kezdetben. Majd ezt milliárdnyi önálló vágyra törték. Így hét milliárd ember van a világon ma. Most újra kapcsolódnunk kell, de most közös erőfeszítéssel. Ez természetesen a felsőbb Fény hatása alatt történik meg, mivel magunktól nem tudnánk megtenni. A Fény tesz mindent, de nekünk kell ezt az egész rendszert keresztülvinni az egyesült kapcsolaton, ami azt jelenti, hogy egy önálló egésszé kell válnunk újra. Mi történik itt? Először egy önálló egész voltunk. Aztán a felsőbb Fény hatására elkezdtük azt érezni, hogy egoisztikusan elutasítjuk egymást, és az edényünk összetört.”

Az érzelmi rések kitöltése Fénnyel

Ez azt jelenti, hogy a Fény belénk helyezte saját maga ellentétes tulajdonságát, és most ezért rések vannak közöttünk, érzelmi távolságok: Ki nem állhatom a másikat és őt és nem tudok velük együtt élni, miért? Mert a Fény belénk helyezte az egot, az ellenállást közöttünk, a sötétséget.

Ha most lenullázzuk ezt az ellentétes tulajdonságot, azáltal, hogy kérjük, hogy a Fény hasson ránk, akkor az újra megvilágosodik nekünk, de csak annak a vágynak megfelelően, ahogy mi most az egó fölé szeretnénk emelkedni. Így kiderül, hogy ha azelőtt a Fény a Nefesh Fényének szintjéről világított meg minket, ami egy nagyon halvány Fény, most a Yechida Fényének szintjéről világít nekünk, ami egy hatalmas végtelen Fény.

Ez mind a mi nyereségünk. Más szavakkal, a taszítást, amit érzünk, minden rést és űrt közöttünk Fénnyel kell kitölteni.

2013.03.13, A németországi európai kongresszus 2. leckéjéből

FG

07 ápr 2013

Szükségesség a elképzelt világé, minden más az igazi világé

Szükségesség a képzelt világé, minden más az igazi világé

Kérdés:

Báál HáSzulám, “Cikk a Zohár lezárására” azt mondja, hogy a lélek bele van öltöztetve egy testbe ebben a világban. Ez mit jelent?

Válasz:

Egy “Test ebben a világban” a magunk iránti megszerzési vágyat jelenti. Kitölti az egész teret itt (lást a képet), és ezen belül található a pont a szívben (•), mely a hátsó része a Kedusha Nefesh-ének. El van törve, ami azt jelenti, hogy magának akar megszerezni, de át lehet fordítani az ellenkező állapotra.

Kérdés:

Hol van a vágy a szív pontjában?

Válasz:

Először azt érzed hogy létezík egy vágy és elkezded észrevenni hogy a vágynak nincsen semmilyen korporeális helye. Ez a vágy az eredete a lélek teremtésének.

Ma látod magad elött a kövületi, növényi és állati természeti szinteket, és az embereket. Ez mind az elképzelt világ. Ne nézzél rá, rakd félre, nem az a fő dolog.

Amellett van egy megszerzési vágy, amiben van egy szikra. Vigyáznunk kell ezekre a szikrákra. Add meg az elképzelt világnak az alapvető szükségleteket és nem vagy elkötelezve arra hogy annál többet tegyél, mert hiszen mind egy illúzió. Minden mást át kellene adnod a fő szerepednek.

Ez azt jelenti, hogy el kell választanod a szívben lévő pontot mindentől, ami a megszerzési vágyban van. El kell azt különíteni a vágytól és kiemelni amennyire csak tudjuk, és elszigetelve fejleszteni. Magát a vágyat korlátozni és érvényteleníteni kell. Akkor megjelenik egy kapcsolat ami segíteni fog neki, és utána jön még egy pár következő lépés…

Az elképzelt világ szükségletei, minden  azi igazi világé

2013.02.03, “Cikk a Zohár lezárására”

DH

18 feb 2013

Felnézek a barátra?

Felnézek a barátra?

Kérdés:

Lehetséges gyorsítani a szívben található pont felébredését egy személyben?

Válasz:

Igen, ez lehetséges, méghozzá két módon is, de előtte hadd magyarázzak el valamit: az emberek, akikben még nem ébredt fel a szívben lévő pont, a „világok nemzetei” szinthez tartoznak, másnéven „AHP” (AHAP). Azokat, akikben ez a szikra már felébredt, „Israel”-nek (Yashar – El) nevezzük, ami arra utal, hogy ők már vágyakoznak a Teremtő irányába. Őket már vonzzák felfelé és nekik azokra kell figyelni akik lejjebb vannak, tehát a szívben lévő pont két tevékenység által ébreszthető:

1.Külső tevékenység – anyagaink terjesztése,integrál képzés (integral education), könyvek és filmek által

2.Belső tevékenység – a közöttük levő kapcsolat által amely mindenkire hatással van az őket összefűző rendszeren keresztül, függetlenül attól hogy ennek tudatában vannak-e, vagy sem.

Felnézek a Barátra?

Kérdés:

Ez a rajz illusztrálhtja, hogy mi az a külső és belső csoportmunka?

Válasz:

Igen. A felső rész (piros mező) a szívben lévő pontok munkáját jelöli míg az alsó (kék) jelöli azokat a vágyakat, amelyek kapni szeretnének. Ezek alkotják a csoport „testét”.

Kérdés:

Ez azt jelenti, hogy egyik oldalrol én együttmúködök a barátommal akit a saját reflexiómnak tekintek és magamban korrigálom az ő jellemzőit, másik oldalról pedig odafordulok hozzá, és egyenesen a szemébe mondom: Hé, te valamit rosszul csinálsz!

Válasz:

Nem ez a spirituális munka. Nekem nincs szükségem arra, hogy korrigáljam a Barátom jellemzőit magamban, hiszen ha ő a Barátom, akkor ő a Teremtő akaratából ilyen és van itt. Én felemelem rá a tekintetetmet, és tökéletesnek látom őt. Ha én azt látom, hogy valami nincs rendben benne, akkor én azt azonnal saját jellemzőmnek látom.

Felnézek a barátra?

Tehát, nekem nincs egyetlen panaszom sem a barátomra. Nekem saját magamra van panaszom.

Összességében nekem állandóan nagylelkűséget, bizalmat, örömet kell a barátom felé mutatnom a spirituális úton valamint törődnöm hogy a csoportomon belül mindenki megkaphassa a „Reformáló Fényt” rajtam keresztül.

2013.01.29, Reggeli lecke, a Zohár könyvéből

RB

03 feb 2013

Amikor a kompenzáció már rég esedékes lenne

Amikor a kompenzáció már rég esedékes lenne

Azt már tudjuk, hogy “Izrael”-nek van nevezve az adakozó edényt, “Galgalta ve Eynaim” (GE), és a “világ nemzetei” a megkapás edénye (AHP). Ennek eredményeképpen az Izrael edény számára szükséges a korrekció mindenek előtt, majd az továbbítja a Fényt a világ nemzetei számára. Ez a feladat lett kitűzve Izrael számára a Felső által, vagyis mindenkit itt a világunkban felébresztenek, a szívben lévő pontjuk által – vágy egy szikrája által, mely hirtelen kitör belőle. Ezen túlmenően, az Izrael kategória magába foglalja az Ókori Babilonból származók leszármazottait, akiknek szívben lévő pontjuk volt a múltban.

Így, “Izrael” egy bonyolult és összetett fogalom. Ezek az embereknek kötelességük kijavítani önmagukat, hogy Fény lehessenek a többi nemzet számára, más szavakkal, hogy segítséget tudjanak nyújtani, támogatni tudják a többi embert, akiknek a szívükben lévő pont még mindig rejtve van.

A lélek és a kölcsönös elfogadás széttöredezése után, ez a pont mindenkiben létezik, de a világ nemzetei számára még nyugvó állapotban van és azok nem tartanak “egyenesen a Teremtőhöz” (Yashar-El) és még késztetést sem éreznek. Ezért létezik egy átmeneti láncszem “Galgalta ve Eynaim”, “Izrael”, az adakozás edénye. Az ő természetük hasonló, mint a Fényé (OR), és ők képesek átadni a világ nemzetei számára azt egy érthető formában, így az emberek megértik hogyan és milyen eszközökkel tudnak kilépni a jelenlegi válságukból. Ez egy nagyon fontos pont. A Teremtő, a Körülölelő fény (Ohr Makif – O”M), minden ember körül ragyog. Ebből mindenki a negatívot tapasztalja, a bajokat és a problémákat. Habár, nem képesek leküzdeni ez a mínusz a beteljesületlen vágyukkal (Hissaron). Ők nem kapnak támogatást és segítséget felülről. A pozitív nem érkezik; arra nincs mód. Ezért van az, hogy a világ nemzetei gyűlöletet éreznek Izrael iránt, őket hibáztatják minden szenvedésükért.

Amikor a kompenzáció már rég esedékes lenne

Beszéltünk a természet törvényeiről és erőiről. Semmit sem tehetünk; az eképpen működik. Amíg Izrael képes egyensúlyban tartani a nemzetek vágyait, amiket a “Körülölelő Fény” ébresztett a Teremtő belső Fényével, amíg a nemzetek “mínusz”-a nem lesz semlegesítve a “plusszal”, folyamatosan gyűlölni és hibáztatni fogják Izraelt. Ez a támogatás hiányából ered, pedig nem is tudják, hogy arra van szükségük. Ez az összes baj okozója. A természeti katasztrófák, éhinség, és a betegségek, mindezért a zsidókat lehet hibáztatni, mint ahogy már megtörtént számos alkalommal. Mindez az erők közötti egyensúlytalanságból következik, melyet nekünk egyensúlyba kell állítanunk, mi már nem a negatív, hanem a pozitív által vagyunk mozgatva, ez biztosítja az orvosságot a betegségekre a következőekben.

Lényegében, minden ezen rendszer körül forog. Így, ha valami rossz dolog történik a világban, akkor azért Izrael a hibás azért, mert nem hozta el a kompenzáló Fényt a világ számára, és ennek eredményeképpen a rossz erők előtörtek.

2013.01.28, Napi kabbala lecke, negyedik rész, Vészhelyhez

SzL

03 feb 2013

Harc a két vágy között

Harc a két vágy között

Kérdés:

A “szívben lévő pont” kapcsolódik a fizikai testtel?

Válasz:

A mi testünk ellenőrzi a vágyat. Néha lefekszem erő nélkül, minta aludnék, és nem tudom kényszeríteni magam, hogy mozogjak. Ugyanakkor fizikailag egészséges vagyok, a vérnyomás, a cukor, a szív, a tüdő, minden rendben és egészséges, miért nem tudok mozogni? Azért mert nincsen vágyam. Nem akarok semmit, és ez egyfajta melankolikus érzés. Néha, magas lázam van és úgy érzem szédülök egész nap, azért hogy megoldjak valamilyen problémát.

A vágy vezeti a húst. Ez azt jelenti, hogy a Kabbala Bölcselete felé fordulunk és nem a testtel jövünk a leckére, hanem a vággyal.

A test csak egy “állat”, amelyet magunkkal hordozunk. Mint ahogy a kutya fekszik a szőnyegen, közel a gazdája széke mellett,  a testem is így ül a széken. De én magam vágy vagyok. Ahogy dolgozom magammal, ahogy irányítom és “formálom” magamat úgy működik a testem. Ez csupán egy “biológiai gép”, és ha adok elegendő motivációt, akkor még a magas láz is, a cél felé irányul velem együtt.

Mindenesetre, a vágy dönt, és meghatározza mit kell tenni, míg a test végrehajtja a parancsot. Tehát elsősorban a vágyért aggódjunk  és nem a testért.

Ezen kívül, te képes vagy behatolni mélyebbre és együttműködni a “szívben lévő pont” -tal, a vágy fölött és a test fölött. Azáltal, “ellene” dolgozol, a pont meghatároz minden műveletet, úgy hogy  a legfontosabbat választja .

Harc a két vágy között

Így a vágy és a “szívbeli pont” állandóan harcolnak és vitatkoznak benned. A vita abból a ered, hogy a pont egy más vágy, a Teremtő felé sóvárog. Végül is, egy állandó harc van közöttük, de a test “nem avatkozik be” ebbe, ő a vágya szerint viselkedik a győztes oldalon, ez vagy a szív vágya, vagy a “szívbeli pont”vágya.

Ez a pont már néhány emberben felébredett és másokban még mindig alszik a fizikai egó mélyen. Létezzél az első helyen szív (•)központjában, ő fel kell “bukkanjon”, azért, hogy a szív fölé emelkedjen. Csak úgy, mint abban a példában, amit Baál HaSzulám említ, amikor a féreg ki akar törni a retekből.Több ezer éve folytatódik az előkészítési idő a “világ nemzete” szintjén, addig amíg a pont felemelkedik a szenvedések által. És végül elkezdődik a felemelkedés igazi munkája, és ezen a szakaszon jönnek az emberek hozzánk, a Bnéj Baruchoz (BB).

Ami a “világ nemzetei” érinti, ezek egyszerűen állapotok az út mentén. Mindenki az általános rendszerhez tartozik, de ma már esélyt kaptunk, hogy előrehaladjunk tudatosan. Ez az, amit tesz a Reformáló Fény, (a Körbevevő Fény). Miért? mi nem tudjuk, de alapjában a folyamat sorrendje szerint a Reshimók (spirituális gének) elrendezése.

A törés idején a magas “Reshimok” zuhantak a legalacsonyabbra. Most kezdenek felébredni, és itt minden attól függ, hogy milyen Reshimóhoz tartozik a személy, mi a lelke gyökere. Miután, felfogja fedezni a gyökérét, tudni fogja minden részletét az ő útjáról. Mindenki esetébenn, ez nem függ senkitől személyesen, mindenki működik és el kell végezze a maga szerepét.

Harc a két vágy között

Kérdés:

Néha úgy érzem, hogy kiemelkedőbb vagyok, azok közül akik nem “ébredtek fel” még …

Válasz:

Ez azért van, mert a Fény nem működik rajtad állandó módon, és te még mindig ítélkezel az egódból. Ezért nem lehet, hogy többnek érezd magad mint bárki, még annyit sem mint egy hangya. Éppen ellenkezőleg, érezni fogod mindenben a Teremtőt. Ő áll a személy mögött, vagy előtte, és nem lehet semmilyen panasz vagy megvetés senkivel szemben. Még a legnagyobb ellenségeivel szemben sem, akik zavart okoznak, és veszélyeztetnek egy nemzetet vagy egy államot. Neked csak a Teremtőt kell látnod benne, aki olyan módon mozgat, hogy felébressze a kapcsolatot Vele az aktuális akadályok fölött. Ő az, aki akadályt helyez eléd, és a zavar, intenzitása attól függ, hogy milyen erősen csatlakozol Hozzá.

Ezért mondja: “Még ha a legélesebb kard kerül az ember torkára, ne essen kétségbe a kegyelemtől”.

2013.01.07, Reggeli lecke, a “600.000 lélek” cimű cikkből

BS

22 jan 2013

Egy lelki kaleidoszkóp

Egy Lelki Kaleidoszkóp

Amikor előrehaladunk a korrigálásunkban az összes szándékunkat az egység felé kell irányítani, és egyikünk sem irányíthatja a saját maga számára. A szívbeli pontunk az egyetlen személyes dolog, amink van. Mi mást tud tenni ez a szívbeli pont, mint elérni az egységet a kollektív testnek a többi részével amiből majd megkapja a spiritualitást?

A különböző próbálkozásunk által, hogy elérjük a kollektív testet számtalan formát és képet fed fel számunkra amiket olvasunk a Tórában: Fáraó, Angyal, Mose, Ábrahám, Izsák, Jacob, és sok mindenki más. Kik ezek? Ők képek az egész emberiségről, a csoportról, és a világ megszerzi őket a megszerzése fokozatához képest.

A kép ami le van írva a Tórában az általános lélek képében van ami folyton változik és egy új alakban mutatja be magát. De az csak akkor nyilvánul meg, hogyha egyfolytában az egységre törekszünk. A Zohár Könyvében beszélnek róla. Minden szó és minden sor a Könyvben egy mélyreható, fokozatos kinyilatkoztatást képvisel, ameddig az teljesen ki nem nyilvánítja magát “egész Izrael szemében”. Nem véletlen, hogy ezek a szavak az utolsó kifejezések a Tórában.

Csak akkor fedezzük fel a spirituális formákat amikor összekapcsolunk.

DH

18 jan 2013

70 queries in 0,573 seconds.