Dr. Michael Laitman

szívben lévő pont

“A világméretű járvány hullámain lovagolva ” (Medium)

Medium publikálta az új cikkemet “A világméretű járvány hullámain lovagolva ”

A közvélemény most a COVID-19 vírusfertőzés második hullámáról beszél, amikor még az első hullám sem fejeződött be. Épp amikor azt gondoltuk, hogy a járvány már az irányításunk alatt van, a gazdaság megnyitása új fertőzési gócpontokat hozott létre, a világ minden részén. Mit jelent ez a jövővel kapcsolatban? Lehet, hogy megpróbáljuk elkerülni a csapongó, logikátlan intézkedéseket azzal kapcsolatban, hogy hogyan kezeljük a vírusfertőzést és annak következményeit, de az igazság az, hogy egyelőre csak a jéghegy csúcsát látjuk abból, ami előttünk áll. Amit bizonyossággal tudhatunk, az hogy az eddigi életmódunk mindörökké megváltozik. A legfontosabb dolog, amit meg kell értsünk az, hogy a Természet rendszere egy újfajta kapcsolathálózat felé tol minket, mivel mindannyian befolyásoljuk egymást, mindannyian egymástól függünk, ahogy azt a koronavírus fertőzés hullámai illusztrálják. 

„Minél inkább egyesülünk ma a szívünkön, lelkünkön keresztül, annál jobban megértjük majd a Természet irányításának az alapelveit, és annál inkább csökken majd, a jövővel kapcsolatos nyugtalanságunk. Tudatunk megnövekszik majd, elkezdünk felfedezni egy magasabb dimenziót, a Természet erejét, mely bölcsen táplál majd minket. Ez egy olyan Erő, melynek az alapvető karakterisztikája a szeretet és a színtiszta adakozás.“

A koronavírus nem fog gyorsan eltűnni közülünk. Lehet, hogy évekig megmarad, bár különböző formákat vehet fel. Ezért rendkívül fontos az, hogy a társadalmat és a gazdaságot az újonnan megjelenő valósághoz igazítsuk. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy néhány hónapon belül a legmélyebb gazdasági válságba kerülünk a második világháború óta. Az üzletek összeomlanak, az emberek megtakarított pénze elfogy, és már nem lesznek képesek kölcsönöket visszafizetni vagy bérleti díjat fizetni. Ennek az egyértelmű jelei már most láthatók. Ennélfogva, teljesen meg kell változtassuk prioritásainkat, céljainkat.

Az országoknak a forrásaikat, a létfontosságú iparágakba kell fektetni, hogy ezzel biztosítsák, hogy minden egyes személy alapvető szükséglete megfelelő módon ki legyen elégítve. A társadalom pénzkészletét elsősorban erre, az alapvető szükségletek biztosítására kell fordítani, és nem szabad azokat más területekre elpazarolni, a korábban hatalommal rendelkező részvényesek nyomására. A luxust kielégítő iparágak bizonyosan nagy csapást szenvednek majd a gazdasági válság miatt. Értelmetlen lenne azokat megpróbálni megmenteni, mivel termékeikre nagyon kevés kereslet marad.

Gondolkodnunk kell cselekvés előtt: a jövő emberiségnek egy sokkal nyugodtabb életstílusra lesz szüksége, az értelmetlen ide-oda rohangálás nélkül, ami a valódi szükségletekre fókuszál a fölöslegek helyett. Az embereknek elsősorban abba kell fektetni energiájukat, hogy mély kapcsolatokat építsenek egymás között, hogy felfedezzék az élet valódi ízét. A jó jövőnk azon múlik, hogy az emberek közötti kapcsolatokat és szeretetet kutassuk, és ez az elfoglaltság lesz majd a belépésünk az újvilágba.

Ameddig el nem érjük a szükséges emberi kapcsolatokat, meg kell tisztítsuk magunkat a szükségtelen üzletektől, elfoglaltságoktól, melyek csak a pusztító versengést növelik az emberek között, elszívják a természet fontos forrásait,  szennyezik a levegőt, a földet, a tengert.

A koronavírus időszaka intelligens módon leválasztja rólunk az élet feleslegessé vált, szükségtelen rétegeit. Fokozatosan lesoványítja a gazdaságot egy egészséges fenntartható dimenzióra, ahogy a szükségtelen zsír eltűnik.

A kormányoknak új gondolkodásmódot kell kifejleszteni annak érdekében, hogy munkalehetőséget és megélhetést biztosítsanak azoknak a millióknak, akik kiszorultak a munkaerő-piacról. A legjobb megoldás az, hogy a lakosságnak egy univerzális alapjövedelmet biztosítsanak, cserébe azért, hogy aktívan részt vesznek egy társadalmi oktatásban, és a közösség építésében.

Ez a menekülési út az oktatáson keresztül megadja majd az emberiségnek a belépést egy új megértés felé, azokkal a változásokkal kapcsolatban, melyek ehhez a különleges időszakhoz tartoznak. Megértjük majd, hogy ezek a változások mit jelentenek az ember, a társadalom és a világ fejlődése szempontjából, és hogy milyen újfajta viszonyokat kell létrehozni az emberek között. Azok, akik tanulnak, majd dolgoznak is egy pár órát olyan területeken, mely a társadalom és a közösség építését segíti. 

A legboldogabb és legegészségesebb élet arról szól, hogy másokról gondoskodjunk, mint ahogy egy édesanya, aki állandóan a gyermekéért aggódik és felbecsülhetetlen, semmi máshoz nem hasonlítható  kielégülést és boldogságot talál abban, hogy gondoskodhat gyermekéről. Bár látszólag ez ellentétes a szociális eltávolodás elvétől, a koronavírus időszaka valójában azért jött, hogy megtanítsa nekünk, hogy hogyan közeledjünk egymáshoz helyesen, és hogyan ne okozzunk egymásnak kárt – a helyes kapcsolat az a szívtől-szívbe való kapcsolat.

Minél inkább egységre lépünk ma, szíveinken és lelkeinken keresztül, annál jobban megértjük majd a Természet  irányítását, és akkor a jövővel kapcsolatos aggodalmunk lecsökken. A tudatosságunk megnövekszik majd és elkezdünk felfedezni egy magasabb dimenziót, mely bölcsen táplál minket, ami a Természet ereje. Ezt az Erőt a szeretet, és a színtiszta adakozás jellemzi.

Ennélfogva, a koronavírus fertőzés, nem egyszerűen egy világméretű járvány, ami azért jött, hogy mindenfajta problémát és pusztulást okozzon, hanem egy evolúciós találós kérdés, amit mindannyiunknak együtt kell megoldanunk. Sikerünk csak az egységünkön múlik, és nem csak azt hozza magával, hogy sikeresen meglovagoljuk a fertőzés hullámait, hanem azt is hogy elérünk a hullám csúcsára, egy új, egészségesebb, és biztonságos jövő érdekében. 

Cikk forrása: https://laitman.com/2020/06/surfing-the-pandemic-waves-medium/

05 Júl 2020

Mikor ébred fel, a lélek szikrája?

Kérdés: kijelenthetjük-e, hogy amikor elkezdjük feltárni és elfogadni a töréseinket, akkor ébred fel, a szívben lévő pontunk?

Dr. Laitman: Nem. A szívben lévő pont akkor ébred fel, ha az embernek valódi igénye van arra, hogy felfedezze az élete értelmét. Ami az “edények” törését illeti, nem igazán értjük azt. Ez akkor válik érthetővé, amikor az ember elkezdi megérteni, hogy őt egy egoista Erő hozta létre és hogy az adakozó erő, csak alkalmanként ragyog  benne, azaz a két erő között ingázik. Ennek a feltárása, pillanatnyilag még nem történt meg. 

Kérdés: Azonban, az alapján amit ön mond, a szívben lévő pont az egyetlen Teremtett lélek bennünk. Helyes ezt így elfogadni?

Dr. Laitman: Természetesen.

Forrás: https://laitman.com/2020/06/when-does-the-spark-of-the-soul-awaken/

[261031]

08 jún 2020

Egy közös spirituális mezőben

Kérdés: Ha egy ember, aki a Kabbala bölcsességét tanulmányozza, és hétköznapi emberekhez integrálódik, segít-e ez, az ő szívben lévő pontjának felébresztésében? 

Dr. Laitman: Igen, felébreszti a szívben lévő pontját a Kabbalát tanulmányozó embernek, de minderről, a hétköznapi emberek nem szereznek tudomást. Sőt, a saját szívben lévő pontjának felébresztéséhez, nem is kell integrálódnia velük.

Mert a Kabbalát tanuló ember, csak azok közé, a barátok közé tud beintegrálódni, akik osztják az ő látásmódját, és akik körül egy speciális spirituális mezõt teremtenek, amely vonzza a hétköznapi embereket is, anélkül, hogy értenék miért. Ők hirtelen úgy érzik rátaláltak valamire. S akkor az ő szívben lévő pontjuk is felébredhet. 

Ez a mező hullámokban terjed az emberek között, akik a Kabbala bölcsességét tanulmányozzák, ezáltal mások is közelebb kerülhetnek hozzájuk.

Forrás: https://laitman.com/2020/06/in-a-common-spiritual-field/

[260960]

08 jún 2020

A szeretet ereje

laitman_435

Egyetlen igazi hajtóereje van a teremtésnek, a Szeretet. A hatalmas világmindenség minden atomja, fűszála, élőlénye a Szeretet által került megformálásra, a Szeretet gondoskodik róla, és a Szeretet vezeti haza, a Teremtőjével való összeolvadáshoz. A Szeretet mindent felül múló ereje létrehozta saját ellentétét, hogy ezáltal teremtményeinek szabad választást adjon, hogy a maguk erejéből jussanak el ahhoz a döntéshez, hogy csak a Szeretet az egyetlen, igaz alternatíva a létezéshez. A Szeretet Minden… Az ember arra teremtetett, hogy ne csak feltárja és saját minőségévé emelje a Szeretet, hanem hogy megtalálja annak Végső Forrását.

Ka

19 aug 2015

Nincs semmi, ami nem a Teremtőtől ered

Ezek csodálatos ellentétek

Ha valaki tényleg szíve mélyén átéli, hogy egyetlen cselekedet, jelenség nem létezik a mi világunkban, amelyik ne a Teremtőtől eredne, azaz elfogadja annak a bölcsességnek az igazságát, hogy “nincs más Rajta kívül,” az gyűlölhet és elutasíthat bármit vagy bárkit  ebben a világban?… Az egyetlen, amit elutasíthat és gyűlölhet, az a saját magában megnyilvánuló egó…

Kivonat a reggeli leckéből 2014.07.09

KA

09 Júl 2014

A célokat kell alapvetően kicserélni

alapvetően

Kérdés: A Magyarázat alapján, amit ön most adott: Az emberi természetről, és arról hogy hogyan kell ezt (kapcsolatot) elmagyarázni az embereknek egy egyszerű módon. Ez kizárólag azzal a feltétellel működik, hogyha én felismerem Mózesnek a pontját mindenkiben, hogyha én képes vagyok egy hétköznapi módon megcímezni ezt, nyilván akkor ez nem fog bemenni az emberek fejébe. Tehát akkor egyrészt a Mózes pontját kellene megtalálnom meg a megszerzési vágyát az emberben. Nem?

Válasz: Nem, nem, nem! Ti még a kezdetén vagytok ennek az útnak. Tehát hagyni kell, hogy egy bizonyos állapot vezessen benneteket – mindegyikőtöket – és hogy az egész világot magatokhoz tudjátok ölelni. Érezzétek őket, és egy olyan fajta tudást, adjatok át csak, olyan fajta módon próbáljátok aktiválni az ismereteket bennük, hogy csak elkezdjék érezni – legalább egy kicsiny mértékben – hogy mi valóban azért használjuk ezeket a kifejezéseket, mert valóban egy újfajta magasztos életre akarjuk őket felemelni. Illetve, hogy mi a célokat akarjuk alapvetően kicserélni bennük.

Kérdés: Oké. Tehát amikor én kilépek a világba, például akkor nekem fel kell ismernem, hogy hol van a tömegben a Mózesnek a pontja és akkor ez a fajta varázslat megteremtődhet. Nekem fel kell ismernem és nekik is fel kell ismerniük valamit, tehát ennek a varázslatnak kell megteremtenie azt, hogy ez működjön. Ez bír bennünket megteremteni?

Válasz: Igen.

2014.04.27 Reggeli lecke első rész

ford: KN

27 ápr 2014

A pont, mely soha nem árul el téged

A pont, mely soha nem árul el téged

Sajnos a személy sokszor az erőfeszítéseit helytelenül határozza meg, és rengeteg energiát pazarol el olyan dolgokra, melyek nem segítik spirituális előrehaladását, felfedezését, hogy képes legyen elégedettséget adni a Teremtőnek. Kezdetben mindenfajta nehéz feladatot vállal magára, de ezeken keresztül csak szélmalomharcot folytat, elképzelt ellenségekkel, és valótlan erőkkel küzdve, melyek látszólag útjában állnak.

Nem könnyű felfedezni azokat az erőket, amelyek valóban elállják az útját. Ezek az erők nagyon közel vannak a személyhez és nem képes azokat megkülönböztetni, mivel azt hiszi azok magához tartoznak, hogy azok saját magát képviselik. Ezek az erők olyan erővel tapadnak a személyhez, amelyek arra késztetik őt gondolni, hogy azok az ő saját elválaszthatatlan részei. Ő nem képes ezektől távol maradni annak érdekében hogy láthassa, azok valójában ellenségei. Mint hogy írva van: “Az ember ellenségei saját házán belül lakoznak”.

A legfontosabb az, hogy megtaláljuk, azokat az ellenségeket, melyek az utunkban állnak a Teremtőhöz vezető úton. Amikor ezt elkezdjük felfedezni, és közelebb kerülünk a valódi vizsgálatokhoz, látjuk, hogy valójában csak ellenségekkel rendelkezünk. Semmink sincs, nincsenek támogatóink, akikben megbízhatnánk, akikre számíthatunk az út mentén, hogy azok segítségünkre lehessenek abban, hogy a tiszta és helyes úton járjunk. Mert az összes hozzánk közel álló erők ellenségeinkként tűnnek fel.

Néhány vágya, gondolata és tulajdonságai most jót nevetnek rajta, mások szándékosan akadályokat helyeznek elé az útra, a jövőbeni útját még nehezebbé téve, de ugyanakkor olyan ravaszan álcázva magukat mintha szívességet tennének neki. Mások meggyengítik őt, azáltal hogy visszahúzzák, megakasztva fogaskerekeit, olyan erőket helyezve belé, melyek ellene dolgoznak és megállásra kényszerítik. Ezáltal mindezek az erők különböző maszkokban a személy ellen dolgoznak, megzavarva őt különböző módokon mind közvetlenül és közvetetten, ravasz módon különböző szörnyű trükköket alkalmazva.

Előbb utóbb a személy felfedezi, hogy nem számíthat egyik tulajdonságára vágyára vagy gondolatára sem. Akkor kinek a segítségére várhat, milyen módon léphet előre? Ebből az következik, hogy senki sincs akire számíthatna! Csakis amennyiben a csoporthoz fordul a szívben található pontján keresztül, akkor lesz képes a helyes gondolatokat és erőket megkapni, melyekre számíthat az út mentén.

Ő a csoporthoz fordul a “szívbeli pont” – ból, mivel az a benne található egyetlen tiszta pont, és megpróbál kizárólag azon keresztül a barátokhoz fordulni, megértve azt, hogy semmi mással nem rendelkezik amit befektethetne kizárólag ezt a szikrát. Óvatos nehogy mindenfajta vágyakkal és gondolatokkal forduljon a többiekhez, mint egy beteg ember aki fél, hogy megfertőzi valami káros vírussal azokat akik közel állnak hozzá.

Ebben az esetben, ő megkap a környezetétől mindent, amivel a többiek rendelkeznek, azért, hogy a helyes cél felé haladjanak. Önanalízisével már tisztázta azt, hogy milyen érzékeléssel kell rendelkeznie, mely csak azokat a helyes tulajdonságokat foglalja magában, amelyeket a környezetétől kapott. Ezáltal a környezete egy “temetkezési társaság”-gá válik számára, mely segíti őt abban hogy eltemesse összes saját önző vágyait és gondolatait, és helyettük a környezettől, valójában a Teremtőtől új tulajdonságokat kapjon.

Azáltal, hogy begyújtja a szívében levő szikrát a többiek segítségével, elkezdi építeni spirituális edényét. Ez azt jelenti, hogy új erőket és, vágyakat szív magába a közösségből, az összes többi Baráttól, és ezáltal eléri első korrekcióját.

Hacsak a személy nem cseréli ki összes saját tulajdonságát a közösség tulajdonságaira, nem lesz képes megépíteni lelke edényét. Ezt meg kell, hogy értsük, mivel tudjuk azt, hogy a megszerzés iránti vágy nincs kifinomítva vagy megváltoztatva, hanem a személy megszorítást végez kezdeti megszerzés iránti vágyán, és annak természetes formáján. Amikor megkapja a vágyat környezetétől eléri első tíz Szfiráját, az adakozás tulajdonságát. Amekkora mértékben lenullázza magát, Felülről kap meg új tulajdonságokat, azok helyett melyek használatát abbahagyta. Ezáltal a megszorított korábbi edénye helyett új edényt kap.

2013.02.11, Báál HáSzulám írásaiból, “Levelek”

HZs

20 ápr 2013

Az érzelmi rések kitöltése Fénnyel

Az érzelmi rések kitöltése Fénnyel

Kérdés:

Az emberek a szívben lévő ponttal felfedezték a szabad akaratot, míg az emberek 99%-a levertnek érzi magát. Kiderül, hogy egy nagy család vagyunk, aminek van célja az életben, és ezért boldogok vagyunk.

Válasz:

Természetes, hogy egy nagy család vagyunk, mivel csak egy edény, egy vágy lett megalkotva kezdetben. Majd ezt milliárdnyi önálló vágyra törték. Így hét milliárd ember van a világon ma. Most újra kapcsolódnunk kell, de most közös erőfeszítéssel. Ez természetesen a felsőbb Fény hatása alatt történik meg, mivel magunktól nem tudnánk megtenni. A Fény tesz mindent, de nekünk kell ezt az egész rendszert keresztülvinni az egyesült kapcsolaton, ami azt jelenti, hogy egy önálló egésszé kell válnunk újra. Mi történik itt? Először egy önálló egész voltunk. Aztán a felsőbb Fény hatására elkezdtük azt érezni, hogy egoisztikusan elutasítjuk egymást, és az edényünk összetört.”

Az érzelmi rések kitöltése Fénnyel

Ez azt jelenti, hogy a Fény belénk helyezte saját maga ellentétes tulajdonságát, és most ezért rések vannak közöttünk, érzelmi távolságok: Ki nem állhatom a másikat és őt és nem tudok velük együtt élni, miért? Mert a Fény belénk helyezte az egot, az ellenállást közöttünk, a sötétséget.

Ha most lenullázzuk ezt az ellentétes tulajdonságot, azáltal, hogy kérjük, hogy a Fény hasson ránk, akkor az újra megvilágosodik nekünk, de csak annak a vágynak megfelelően, ahogy mi most az egó fölé szeretnénk emelkedni. Így kiderül, hogy ha azelőtt a Fény a Nefesh Fényének szintjéről világított meg minket, ami egy nagyon halvány Fény, most a Yechida Fényének szintjéről világít nekünk, ami egy hatalmas végtelen Fény.

Ez mind a mi nyereségünk. Más szavakkal, a taszítást, amit érzünk, minden rést és űrt közöttünk Fénnyel kell kitölteni.

2013.03.13, A németországi európai kongresszus 2. leckéjéből

FG

07 ápr 2013

Szükségesség a elképzelt világé, minden más az igazi világé

Szükségesség a képzelt világé, minden más az igazi világé

Kérdés:

Báál HáSzulám, “Cikk a Zohár lezárására” azt mondja, hogy a lélek bele van öltöztetve egy testbe ebben a világban. Ez mit jelent?

Válasz:

Egy “Test ebben a világban” a magunk iránti megszerzési vágyat jelenti. Kitölti az egész teret itt (lást a képet), és ezen belül található a pont a szívben (•), mely a hátsó része a Kedusha Nefesh-ének. El van törve, ami azt jelenti, hogy magának akar megszerezni, de át lehet fordítani az ellenkező állapotra.

Kérdés:

Hol van a vágy a szív pontjában?

Válasz:

Először azt érzed hogy létezík egy vágy és elkezded észrevenni hogy a vágynak nincsen semmilyen korporeális helye. Ez a vágy az eredete a lélek teremtésének.

Ma látod magad elött a kövületi, növényi és állati természeti szinteket, és az embereket. Ez mind az elképzelt világ. Ne nézzél rá, rakd félre, nem az a fő dolog.

Amellett van egy megszerzési vágy, amiben van egy szikra. Vigyáznunk kell ezekre a szikrákra. Add meg az elképzelt világnak az alapvető szükségleteket és nem vagy elkötelezve arra hogy annál többet tegyél, mert hiszen mind egy illúzió. Minden mást át kellene adnod a fő szerepednek.

Ez azt jelenti, hogy el kell választanod a szívben lévő pontot mindentől, ami a megszerzési vágyban van. El kell azt különíteni a vágytól és kiemelni amennyire csak tudjuk, és elszigetelve fejleszteni. Magát a vágyat korlátozni és érvényteleníteni kell. Akkor megjelenik egy kapcsolat ami segíteni fog neki, és utána jön még egy pár következő lépés…

Az elképzelt világ szükségletei, minden  azi igazi világé

2013.02.03, “Cikk a Zohár lezárására”

DH

18 feb 2013

Felnézek a barátra?

Felnézek a barátra?

Kérdés:

Lehetséges gyorsítani a szívben található pont felébredését egy személyben?

Válasz:

Igen, ez lehetséges, méghozzá két módon is, de előtte hadd magyarázzak el valamit: az emberek, akikben még nem ébredt fel a szívben lévő pont, a „világok nemzetei” szinthez tartoznak, másnéven „AHP” (AHAP). Azokat, akikben ez a szikra már felébredt, „Israel”-nek (Yashar – El) nevezzük, ami arra utal, hogy ők már vágyakoznak a Teremtő irányába. Őket már vonzzák felfelé és nekik azokra kell figyelni akik lejjebb vannak, tehát a szívben lévő pont két tevékenység által ébreszthető:

1.Külső tevékenység – anyagaink terjesztése,integrál képzés (integral education), könyvek és filmek által

2.Belső tevékenység – a közöttük levő kapcsolat által amely mindenkire hatással van az őket összefűző rendszeren keresztül, függetlenül attól hogy ennek tudatában vannak-e, vagy sem.

Felnézek a Barátra?

Kérdés:

Ez a rajz illusztrálhtja, hogy mi az a külső és belső csoportmunka?

Válasz:

Igen. A felső rész (piros mező) a szívben lévő pontok munkáját jelöli míg az alsó (kék) jelöli azokat a vágyakat, amelyek kapni szeretnének. Ezek alkotják a csoport „testét”.

Kérdés:

Ez azt jelenti, hogy egyik oldalrol én együttmúködök a barátommal akit a saját reflexiómnak tekintek és magamban korrigálom az ő jellemzőit, másik oldalról pedig odafordulok hozzá, és egyenesen a szemébe mondom: Hé, te valamit rosszul csinálsz!

Válasz:

Nem ez a spirituális munka. Nekem nincs szükségem arra, hogy korrigáljam a Barátom jellemzőit magamban, hiszen ha ő a Barátom, akkor ő a Teremtő akaratából ilyen és van itt. Én felemelem rá a tekintetetmet, és tökéletesnek látom őt. Ha én azt látom, hogy valami nincs rendben benne, akkor én azt azonnal saját jellemzőmnek látom.

Felnézek a barátra?

Tehát, nekem nincs egyetlen panaszom sem a barátomra. Nekem saját magamra van panaszom.

Összességében nekem állandóan nagylelkűséget, bizalmat, örömet kell a barátom felé mutatnom a spirituális úton valamint törődnöm hogy a csoportomon belül mindenki megkaphassa a „Reformáló Fényt” rajtam keresztül.

2013.01.29, Reggeli lecke, a Zohár könyvéből

RB

03 feb 2013

85 queries in 0,567 seconds.