Dr. Michael Laitman

lenullázás

Gondolj a Teremtőre

Kérdés: A spirituális fejlődésnek számos módszere létezik, amik látszólag ugyanarról beszélnek, azonban a Teremtő elérésének módjában eltérnek egymástól. Vajon minden nemzetnek rendelkeznie kell egy saját módszerrel a Felső Erő elérésére?

Válasz: Egy így van, mert a Teremtő elérése csak az egoizmus lenullázásával és kizárásával lehetséges, mert ez az, ami elválasztja az embert a Teremtőtől. Ez a munka valóban az ember természetén függ.  Az egoizmus teljes lenullázásának alapvető módszerét, Izrael módszerének hívták, melyet Ábrahám kapott.  Vannak módszerek, melyeket ajándékként adott a világ hetven nemzetének, akik akkoriban az ősi Babilonban éltek.

Az elv ugyan az: le kell nullázni az egoizmust. Ezzel a lenullázással, az ember elkezdi érezni a Felső Erőt. Minden nemzetnek meg van a saját, rá jellemző egoizmusa, ezért a lenullázás módszerei is különbözőek. A Kabbala módszerét bárki használhatja, mint az alapvető módszert, ami mindenkin tud segíteni.  A Kabbala tudománya széles, megbízható út, amely mindenki számára készen áll. Más nemzetek használhatják a saját módszereiket, de különbség van abban, hogy milyen spirituális elérésekhez tudnak elérni ezen az úton.

Nem szükséges hogy mindenki a Kabbala Bölcsességének módszerét tanulmányozza, mert nem annak érdekében tanulunk, hogy tudásra tegyünk szert, hanem annak érdekében, hogy vonzzuk a reformáló fényt.  Az egó lenullázására több módszer is létezik. Például, tudok olyan esetről, hogy valakinek valami nagy szenvedésben, annyira megsemmisült az egója, hogy egy bizonyos érzékelést kapott a Teremtőről. A Kabbala olyan, mint egy főút, de mellette számtalan út létezik, amik különböző lelkeknek szólnak.

Ha nem gondolok magamra, akkor képes vagyok a Termetőre gondolni.  A világon nem lehet két úr: vagy én vagyok, vagy a Teremtő. Nem érdekel önmagam, csak az, hogyan lehet nem leválni arról a gondolatról, hogy a Teremtő formál engem minden pillanatban, hogy megvalósítsa a teremtés gondolatát. 

Én eljárok dolgozni, gondoskodom a családról, végig gondolom, hogyan lehet biztonságosan átkelni egy úton, de ugyanakkor szeretném azt érezni, hogy a Teremtő minden pillanatot és minden helyzetet hogyan rendezett el nekem.  Ez jelenti, azt hogy nem gondolok magamra, mert hiszem, hogy mindent a Teremtő készít elő nekem, nem pedig én rendezem el a dolgokat.

From the 2nd part of the Daily Kabbalah Lesson 8/24/19, Questions and Answers with Dr. Michael Laitm

26 Sze 2019

Kérni a Teremtővel való kapcsolatot

Kérdés: A kabbalisták milyen mértékben vannak tudatában az ő belső reakcióik irányításának?

Válasz: Ez attól függ, hogy a kabbalista milyen szinten van. Azonban minden esetben ő megpróbálja irányítani a reakcióit. Mindenekelőtt a kabbalista megérti egy nagyon tiszta és világos módon, hogy minden, ami vele történik az a Teremtőtől származik. Egyfelől, lehet, hogy egyáltalán nem ért egyet ezzel, másfelől viszont elfogadja a Teremtő befolyását maga fölött.

Ez lehet egy nagyon rossz befolyás, a Teremtő lehet, hogy a mocsár legmélyére nyomja őt. Valóban szörnyű vágyakba és nagyon alacsony minőségekbe. Ezeken az állapotokon keresztül az ember csak egy dolgot akar, kérni a kapcsolatot a Teremtővel. Nem azt kéri, hogy megváltozzon ez az állapot, hogy jobb legyen vagy, hogy egy korrigáltabb állapot legyen helyette, egy szent állapot. Nem. Minden amit akarok, hogy tegyél velem amit akarsz, és az egyetlen dolog amit én kérek, hogy én össze legyek kapcsolódva Veled.

Kérdés: De hogyan lehet, hogy nem kér? Ez automatikusan történik.

Válasz: Itt egy olyan emberről beszélünk, aki megszorítást helyezett az egoista vágyaira és kifejlesztette a szűrőt magán belül.

Via – Laitman Blog

 

 

04 feb 2018

A szakmád mesterévé válva

thumbs_laitman_945

Diák: Dr. Laitman, ön az utóbbi idően sürgetett minket, a tanulóit. Azt mondta, hogy nem teszünk meg minden tőlünk telhetőt, nem dolgozunk olyan keményen, mint amire képesek lennénk, azt mondta, hogy nem haladunk előre. Úgy gondolom, hogy mindennek az az oka, hogy mi nem vagyunk “kompatibilisek” az Ön sebeségével.

Dr. Laitman válasza: Én csupán annyit szeretnék, hogy a tanulóim még jobban vegyenek részt önmagunk lenullázásában. Az önlenullázás az, mikor úgy dolgozol egy csoportban, hogy a tevékenységed által lángra lobbantod a társaidat, a csoport ez által el kezd működni. Nincs más lehetőségünk jelen pillanatban.

Az én feladatom az, hogy egy olyan kabbalista csoportot hozzak létre, olyan állapotba vigyelek titeket, ahol világosan megértitek mik is a problémák, azoknak mi a szerepük és hogyan tudjátok kitölteni magatokat az által, valamint miként tudjuk a legjobban és leghatékonyabban használni azokat az adatokat, amiket kapunk. Ezeket mind, önmagunkban kell majd felfedeznünk.

SZL

KA

07 dec 2015

Hogyan fejlődött a lélek?

A spirituális fejlődés érzelmi, mivel a teremtés anyaga az élvezet vágya. Mi az elmét, csak azzal a feltétellel használjuk, ha segít nekünk kijavítani a vágyat. Ellenkező esetben árthat nekünk.

Mivel mondva van: “Senki nem lehet bölcsebb, mint a tapasztalat”.  Azaz, először át kell menjünk különböző érzelmeken, és átéléseken a megszerzési vágyunkban, majd ennek eredményeként bölcsességet szerzünk. Mi nem dolgozhatunk az elméből,  azzal, amit még nem éreztünk a megszerzési vágyunkban, mert ez filozófálást jelentene, amelynek nincs alapja a valóságban, mivel minden a vágy anyagára épül.

A helyzet állandóan változik, ha a helyzet nem változna, akkor az idő sem haladna. A helyzet változik, mert először is lenullázuk magunkat a Fény hatására. Minden munkát a Fény teszi, a Fény az első, Ő teremtette a vágyat, befolyásolja és megváltoztatja. Nekünk csak igazolnunk kell a Fényt, engedjük meg  belépni, beleegyezzünk, kérjünk, imát emeljünk, meggyőzük Őt, hogy elvégezze a munkáját.

Minden az állapotunkon múlik, mi követelünk,  mint a kis gyerekek, és kérünk mint a felnőttek. Rengeteg kommunikációs  módok léteznek az ember a Fény  között, vagy pontosabban a Fény és a vágy között, azért,  hogy a Fény hasson a vágyra és valamilyen műveletet végezzen rajta.

Akkor miért van szükség arra, hogy a vágy a Fényhez forduljon, és kérje Tőle a cselekvést? Azért, mert ezáltal a vágy megérti, hogy a Fénynek mi a szándéka, és egyetért Vele. Ilyen módon, ő megszerzi az elmét, a fejet (a Rosh), így ő maga is hasonlóvá válik a Fényhez. A vágy nem képes végrehajtani magától a cselekedeteket, mert a cselekedet jelenti a  “Teremtő munka”-ját. De ennek eredményeként a vágy egyre nagyobbá válik, amíg eléri a formaazonosságot a Fénnyel.  A célom az, hogy vonzzam a Fényt minden műveletre, amit akarom hogy tegyenek rajtam, és a Fény végrehajtsa.

Egy ilyen kérelem által, a vágy elkezdi lenullázni magát. Akarom, hogy változásokat tegyenek bennem, de egyelőre nem tudom melyek azok. Mert ez egy új állapot lesz, és én nem tudom azonosítani előzetesen. Nem tudok beszélni valamiről, ami még nincs az én elérésemben, ezért szükség van a lenullázásra és arra, hogy kérjem a Felsőt, hogy működjön rajtam, mentsen meg.

Nem tudom, mit csinál, és hogyan fog átváltoztatni még egy pillanat után. Megváltoztatja bennem a fejet és a testet, azaz, a gondolatot és a cselekvést, minden azért van,  hogy ne ismerjem fel magam olyannak amilyen voltam  egy pillanattal azelőtt, annyira, hogy ez egy teljesen új teremtés legyen. Nem számít mi leszek, a legfontosabb hogy átadjam magam a Fénynek, és Ő végzi el a munkáját.

Én készen kell, hogy legyek erre és jobban kell, hogy akarjam, mint bármi dolgot a világon, le kell, hogy váljak a múltról, azért, hogy ne maradjon semmi az előző élet szakaszomból, és ne azonosítsam magam semmivel a régi tulajdonságokból. Még akkor is ha nem lesz semmi átmenet a múlt, jelen és jövő között. Ez jelenti azt, hogy kész vagyok a Fény hatásának befogadására.

Ez a cselekvés nem  abból a vágyból ered, hogy elmeneküljek az előző állapotból. Én nem azért  kérem a változást, mert rossz nekem, nem kérem, hogy megmentsen a bajoktól, mert ez egy önző kérés lenne, és nem léptet elő az új spirituális szintre. Egy dolgot kérek – segítsen azonosulni a Fénnyel, hasonlítsak Hozzá,  adakozzak valakinek.

Mindezt letisztázhatom a csoporton belül, a barátokkal, az emberiséggel szemben. Szóval így készítem fel magam az igazi imára. Én keresem őt, mert nem tudom, milyen legyen ez az érzés. Ezért, keresésben vagyok, dolgozom, tanulok, terjesztek,  mindent megteszek mindent, ami a lehetőségemben áll. Érzékenynek kell lenni arra, amit adnak neked, hogy előrevigyen a helyes ima kitörésére, amely elhozza fentről a “választ az imára”.

Ezáltal eléred a magad lenullázását az öröm érzésében, az azonosulást, a hűséget a Fényhez, amely az úgynevezett “a lélek odaadása”. Tudom, hogy amit tesz nekem, az lesz a helyes. És nem azért, mert elakarok szökni bajoktól, mert nincs más választásom, hanem éppen ellenkezőleg, nem hiányzik semmi. Csak egy dolog hiányzik, hogy alávessem magam a Fénynek, integrálódjak az adakozás tulajdonságában, hogy Ő irányít engem, és lehetővé teszi, hogy ne gondoljak magamra, hanem hogy alávessem magam ennek a tulajdonságának.

Ez az úgynevezett ima, vagy a helyes kérelem, azért, hogy a Fény elvégezze az első műveletet, amely a spirituális embrió kezdete. Miután az ember elkezdi érezni a kapcsolatát a Fénnyel,úgy kezdi el érezni magát, mint a spirituális spermacsepp, akinek le kell nullázza magát az adakozás irányába.

Ez által kezdődik el az hosszú folyamat, amely a spirituális embrió kialakulása, állandó lenullázásban a  Fény előtt, azért, hogy minden alkalommal átadjon a magzatnak több-több adakozási tulajdonságot. Az egész spirituális út, az egész létra fokozata:”Ibur”(Megtermékenyülés), “Jenika”(Csecsszopó) és a “Mohin” (Agyak), ezek mind az adakozás tulajdonságának a megszerzése, hozzáadva az előző állapotokhoz. Így növekszik a lélek.

2013.09.16., Felkészülés a reggeli leckéhez

ford: B S

szerk: Sz I

22 Sze 2013

Felemelkedő körök

Felemelkedő körök

Kérdés:

Ha a tízes csoportban mindenki le akarja nullázni önmagát, akkor miért érezzük a gyűlöletet?

Válasz:

Ha mindenki lenullázza önmagát, akkor az egó elkezd emelkedni, és egy plusz egó adódik hozzá. Tegyük fel, hogy együtt vagyunk és elértünk magunk között egy bizonyos kapcsolatot, és ezen a kapcsolaton keresztül mindenki kap valamilyen erőt, hogy lenullázza önmagát a barátok előtt.

Kép1

Az előző körben mindannyian egyenlők voltunk, ennek következtében közös munkánk által felemelkedtünk és létrehoztunk egy új kört, amelyben mindannyian egyre nagyobbá és nagyobbá váltunk, mint amilyenek azelőtt voltunk. Ez olyan, mintha mindegyikünk továbbra is ugyanazon a helyen maradna, de felemeli az egész kört és alulról nézi. Minden barát felül van, csak én vagyok alul. Nem a felső körben látom magam, hanem alul. Így látja mindenki a csoportot, hogy az magasabb nála.

Mindannyian lenulláztuk magunkat a többiekkel szemben, és így kaptunk egy nagy, közös erőt. Ezáltal felemelkedtünk és korrigáltuk magunkat. Ez azt jelenti, hogy az új állapotban megszereztük a közös lenullázást, de hogyan tudunk tovább növekedni? Itt mindannyian hozzáadunk egy plusz egót, hogy növekedjünk, mint egy embrió, amely egyre több húst tesz magára, és akkor ez a hús különböző formákat vesz fel. Az embrió az anyja véréből kapja, amely mintha megfagyna, hússá válik, ebből növekszünk tovább.

Ez a plusz egó gyűlöletet szül bennünk, és ezt érezzük meg minden szinten. Ha felemelkedünk és lenulláztuk magunkat, és készek vagyunk arra, hogy felemelkedjünk a következő szintre, akkor a törés eredményeként kapunk egy plusz korrigálatlan megszerzési vágyat. Tehát most az Aviut-nak (a vaskosságnak) a gyökér azaz, nulladik szintjén vagyok, de az új állapotomban, már az Aviut-nak (vaskosság) első szintjén leszek. Azaz a nulladik szintről az első szintre emelkedtem. Tehát megkaptam a szintek közötti különbséget, a hozzáadott egóval és az feltárult, mint egyfajta gyűlölet. Valójában pontosan ez az ami segít minket növekedésben.

2013.05.24, Rabash írásaiból

Ford: BS
Lekt: KN

02 jún 2013

Vásárold meg a Végtelen Világot egy doboz gyufáért cserébe

Vásárold meg a Végtelen Világot egy doboz gyufáért cserébe

Kérdés:

Mit kell tenni azért, hogy a Reformáló Fény a személyben tudatosítsa, hogy csakis a kapcsolaton keresztül érhető el az adakozás?

Válasz:

Ez a felismerés vagy a “szenvedés” vagy “az Ő idejében” útján érhető el, a nagy csalódást követően, mivel, hogy a személy sok erőt fektetett be és nem szerzett meg semmit. És ez történik 20-30 év után.

Vagy azáltal, hogy a személy összekapcsolódik a közösséggel  elkezdi megérteni és megérezni, hogy csak a Fény képes elhozni számára a változást. Nem elég csak hallani, a személynek éreznie kell a szívével, a szíve, amely hall.

Amikor megragadjuk ezt a tudást tényként érzékeljük, hogy nem vagyunk képesek haladni a Fény segítsége nélkül. Nem kell keresnünk hogy hol van ez megírva, ez a bölcsesség belül van, az érzéseinkben és nem az értelmünkben. Az értelmünk csak arra szolgál, hogy támogassa ezt és segítsen megvizsgálni az érzéseinket.

Hogy a szív halljon, le kell nulláznunk magunkat a környezet irányában. A szívünk süket és nem hall! Nem tudunk mit kezdeni vele. Hallunk valamit a fülünkön keresztül, de nem hatol be a szívünkbe, visszaverődik a “Kő szívről”, nem képes behatolni, mintha fal venné azt körül. Tehát végre kell hajtanunk az önlenullázás cselekedeteit: Vegyél magadnak egy barátot, készíts magadnak egy Ravot, győzd le magad erőszakkal.

Nem vagyunk vágyaink tulajdonosai, de mi a tettek világában létezünk és a fizikai cselekedetek segítenek, még akkor is, ha azok a szívünk vágya ellen működnek. Próbálj egy barátodnak minden nap egy kis ajándékot adni, nem számít, hogy mit. Végy egy doboz gyufát és minden nap adj neki egy szál gyufát. Látni fogod milyen nehéz ez, mert állandóan erre kell gondolnod. Nem számít, hogy mennyit ér az ajándék .

Próbáld ki és nézd meg! Gondolnod kell a barátokra, ne feledd, hogy elkötelezettséget kell érezned a tetteidért, értékelned kell az eredményeit. Van pénzed egy doboz gyufára? Szóval ne aggódj, akkor megvan minden eszközöd ahhoz, hogy belépj a spiritualitásba.

2013.05.27, Rábásh írásaiból

Ford: BS
Szerk: SzI

31 máj 2013

Az új élet első sejtje

Az új élet első sejtje

A természet úgy van elrendezve, hogy a kutya ösztönösen követi a gazdáját. Úgy érzi, hogy az élete a gazdájától függ és ezért lenullázza magát számára.Tehát arra van szükségünk, hogy mi is lenullázzuk magunkat, csak nem ösztönösen, hanem szabad választásunkkal, saját döntésünkkel, azzal, hogy magunk dolgozzunk az egóm ellen, ami nem létezik az állatoknál. És csakis azért, hogy elérjem ugyanazt a valódi, feltétel nélküli hűséget, mert a Felső szint az életem a forrása.

El kell ezt tanulnunk a természettől, csak ott ez ösztönösen történik, míg nekünk keményen kell dolgoznunk érte. Az ilyen nehéz helyzetek nem engedik meg, hogy egyetértsünk, összezavarodunk és ez eltörli összes erőfeszítésünket.

Az ilyen “kutyahűség” nincs messze attól ahogyan egy ember lenullázza magát a csoport számára, és még közelebb van ahhoz, ahogy a Teremtővel kell viselkednünk. Minden, amit tanulunk és dolgozunk csak annak érdekében tesszük, hogy létrehozzuk az új edényeket a Teremtő felé, amelyek ahhoz szükségesek, hogy legyen amivel elérjük a Teremtőt.

Minden azért adatott a felkészüléshez- a tanár, a csoport, a világ, a tanulás, a terjesztés, mindaz, ami csak lehetséges-, hogy elérjük az első sejtet, amellyel a Teremtőhöz tapadhatunk. Ez olyan, mint egy piramisban, ahol alul sokfajta tevékenységeket végzel, de fent csak egyetlen összeolvadási pont van a Teremtőhöz, ahol te valóban beléphetsz mint egy spermacsepp az Ő méhébe.

A spirituális létrát úgy építették meg, hogy alul hatalmas mennyiségű műveletet végzel: milliónyi és milliárdnyi műveletet, amelyek végül fent a spirituális létra csúcsán egyetlen műveletté válnak, ott, ahol érintkezel a Teremtővel. A nagyszámú cselekedetet átváltod a Teremtő felé irányuló egyetlen minőségi cselekedetre.

Csak ez teszi lehetővé számunkra, hogy elérkezzünk Hozzá. Nézd úgy mint a gyermek, aki összevissza tesz-vesz, hogy végül racionális cselekvést érjen el. Mozog és fut, amíg végül sikerül valami értelmeset tennie, és az értelme, az érzelme és a mozgása racionális cselekedetté áll össze.

2013.05.20, Reggeli leckéből, “Bevezető a Zohár könyvébe”

Lektorálta:PI
Ford.:BS

26 máj 2013

A Felső Fény frekvenciájának a hatálya

A Felső Fény frekvenciájának a hatálya

Minden változás a Reformáló Fény által történik. A vágy változása azonban a környezetből jön. A Teremtő a köztünk levő szövetségben létezik, mi megtartjuk ezt, ahogy mondva van: “A fiaim legyőztek engem”.

Nekünk itt lenn egy olyan környezetet kell megszerveznünk magunknak, hogy létrejöjjön köztünk a “Kneseth Izrael”,(Izrael gyülekezete), amely sóvárog a Teremtőhöz, ez a “minian”, a “tízes” gyülekezet.

A Felső Fény frekvenciájának a hatálya

Ha valamennyien lenullázzuk magunkat a többiekkel szemben, akkor a Felső Fényt arra kötelezzük, hogy feltáruljon. A Fény elkezd felderengeni bennünk, és abban a pillanatban felépül bennünk egy közös rendszer: olyan formában kapcsolódunk össze, mint egy elektromos összeköttetés, amely hasonlóvá válik az Ő(a Teremtő) természetéhez.

Ezt nevezzük a spirituális indukció törvényének, mely a minőségek formaegyezése. Nem te változol meg, hanem annak érdekében cselekszel, hogy magad felé vonzod a Fényt hogy az megváltoztasson. Így történik ez minden lépcsőfokon és ennek alapján azt kérdezzük: ha elvégzem ezen műveleteket és a változtatok magamon – olyanná válhatok, mint a Teremtő? Ha a tetteid még nem hoztak sikert ez annak a jele, hogy nem sikerült hozzákapcsolódni a megfelelő Fényhez. Még nem érted el ugyanazt a frekvenciát.

2013.05.20, Reggeli leckéből, “Bevezető a Zohár könyvébe”

KN

26 máj 2013

Először lenullázom magam

Először lenullázom magam

Kérdés:

Honnan tudhatjuk, hogy elértük a “spirituális megtermékenyülés” állapotát?

Válasz:

Javaslom vizsgáljuk meg magunkat. Hogyha minden állapotban, ami a csoport elé kerül, megpróbálunk tudatosak lenni, azaz a csoporton keresztül látni. Úgy, mint megtartom a napirendet, tanulok, hallgatom a leckét, a kongresszusokon követem a programot és a többiek vágyát,  s közben elfogadom az összes felmerülő problémát, amely fentről jön,  lenullázva magam a csoport segítségével, a Felső erő előtt.

A valódi lenullázás jele a boldogság érzése. Amikor, nincs semmire vágyam, mert nem igénylek semmi mást, csak hogy  abban az állapotban maradhassak,  hogy lenullázom az egómat, azaz nem akarok kapni semmit. Még azt sem, hogy figyeljenek rám, mert én egyszerűen felolvadok a csoport közös vágyában mintha ott sem lennék.  Ezt nevezzük úgy, hogy az “Ibur” (spirituális megtermékenyülés) állapotában vagyok.

Nem gondolkodom azon, hogy mit kaphatok, szeretetet, tudást vagy bármit. Ez eszembe sem jut. Az egyetlen dolog, amit szeretnék, hogy a többiek közül a legalacsonyabb nulla ponton, azaz a lekicsinyített állapotban lehessek. Az a fontos számomra, hogy én szerethessem a barátokat, azzal, hogy a szűrőimet használva, magamat a legkisebbnek látom, őket pedig a generáció legnagyobbjainak. De ha, nem ezt érzem, hanem még mindig érdekel, hogy én váltsak ki valakiből érzelmeket vagy lássak és érezzek valamilyen spirituális jelenségeket, akkor még nagyon sokat kell dolgoznom magamon.. Azaz, le kell nullázzam az egóm, a nulla állapotba kell hogy nyomjam a kapni akarásomat, az érvényesülési vágyamat. Ez az úgynevezett összeolvadás a Felsővel állapota.

Ha ez feltárul előttem, akkor  azon túl, – annak ellenére, hogy tudom, az egó felébredt bennem –  én egyre erősebben lenullázom magam, és az egó ellen dolgozva még erősebben összeolvadok a Felsővel a csoporton keresztül. Ez a terhesség kilenc hónapja. A legkritikusabb időszak a Felsővel való eggyé-olvadásnak, az első három napja , amikor a “spermacsepp” beolvad. A legtöbb probléma a magzat beágyazódásának, a csoporttal való eggyé olvadásának hiányával van, akár a fizikai világban azaz, az életben  is, ugyan úgy, mint a spiritualitásban is.

Ami később előfordulhat az “Ibur” (magzati) állapotban, egy korai magzati elhalás, amely előfordulhat a terhesség előrehaladottabb szakaszában is a kilenc hónap alatt, csakis azért fordulhat elő, mert valami hiba történt a kezdeti három napon belüli spermacsepp beolvadásában. Spirituális megtermékenyülés nélkül azonban nincs, spirituális megszületés állapota és Jenika, azaz a csecsemő állapot.

2013.05.01, Rabash írásaiból, “Jenika ve ibur”( Magzati állapot és csecsemő állapot)

BS

KA

05 máj 2013

A gondolat szabadsága

A gondolat szabadsága

Kérdés:

Mi a szabad választás a gondolataimmal kapcsolatban?

Válasz:

Minden gondolat, amellyel jelen pillanatban rendelkezem, minden, amit érzek és értek, minden adatot, amit “Szkennel” –ek, és feldolgozok, beteljesítem a viszonyomat az analízissel és szintézissel, minden paramétert felülről kapok meg. Amit érzek, hogyan érzek, milyen döntéseket kapok, mindezek felülről vannak meghatározva és megadva eddig a pillanatig. Most felmerül a kérdés, mi lesz tovább? És “innentől és tovább”, adva van egy adat, az úgynevezett szabad választás.

A szabad választás a gondolathoz viszonyítva a külső vágyban és a külső értelemben található, amely a csoport. A törés után két részre oszlik. Egy része az érzésemen kívül van, a másik részét belül fogom fel mint az “énem”. Ily módon, létrejön egy belső értelem és egy belső szív, én magam, a külső agy és a szív, ez a csoport. Minden amire szükségem van, ahhoz, hogy elkezdjem összekapcsolni a két részt, egy edénybe.

És itt jön a harc, elkezdődnek a problémák, a munka rendje és  korrekciója. Mert azáltal, hogy megpróbálom kiegészíteni azt a részt, amely állandóan megmutatja nekem az ellentétes állapotot, hogy fejjel lefelé vagyok ahhoz képest ahol lennem kellene, ott találom meg a Teremtőt, mert Ő az egyetlen, amely képes összekapcsolni a két részt egymáshoz.  Amekkora mértékben szükségem van a Teremtőre, hogy összekapcsolja a két rész egymással, ilyen mértékben egyetértek a Teremtő természetével, a létezésével, az ellenőrzésével,  a tulajdonságával, hogy uralkodjon rajtam.

Minél inkább próbálom lenullázni magam a csoport előtt, annál jobban érthető, hogy én nem vagyok készen lenullázni magam mások számára. A végül is, alávetem magam egy olyan mértékben, amíg világossá válik véglegesen, hogy én egyáltalán nem tudom lenullázni magam, semmilyen körülmények között. Egy olyan gyűlölethez kerülök, mint a “Sinai hegy” -nél.  Ezzel együtt, hogy megpróbáltam többször lenullázni magam, megértem és felfedezem, hogy ezt meg kell, hogy tegyem, ezért úgy érzem, szükségem van a Felső erő támogatásra.

2013.04.19, Rábásh írásaiból, “Shámati” 68

BS

27 ápr 2013

83 queries in 0,467 seconds.