Dr. Michael Laitman

barát-barátok

Kabbalista művészet

Kérdés: Hogyan tudjuk, úgyszólván megérinteni a tízes szívét a workshop alatt?

Válasz: Ez egyfajta kabbalista művészet, hogy hogyan értünk egyet a tízessel, hogyan teremtünk kölcsönös egyetértést, kölcsönös viszonyt, és magába foglaltatottság és így ők láthatják a közös célt, amit a legfontosabb, hogy elérjünk.

A kongresszusok azért jók, mert nem vagyunk megbolondítva a mindennapi bajainkkal, én idejöttem és semmi más nem létezik a barátaimon kívül. Semmi másról nem kell gondolkodnom. Abban a pillanatban el kell érnem azt az érzést, amit hozzáadunk egymáshoz a tízesben, ahol feltárom a Teremtőt.

Semmi sem akadályozza meg, kivéve saját magam. A barátaim ugyanúgy fognak cselekedni, mint én. Hinnem kell, hogy a Teremtő ellenőrzi őket, és számomra ők a legjobb. Ő játszik velem rajtuk keresztül.

Ha folyamatosan próbálok dolgozni magamon, hozzájuk igazodni, hozzájuk adni, és összegyűjteni őket egy egészbe, akkor bennük én feltárom a Teremtőt közöttünk.

Via – laitman.com/blog

13 jan 2018

Eddig is Ő vettkörül

laitman_568_01

Ha a spirituális körben ülök a barátaimmal, és összekapcsoljuk a szívünkben a Teremtő felfedezésére irányuló vágyunkat, akkor a szikrák kapcsolata egy hatalmas tűzzé válik, és akkor egy ponton eltűnik a barátaim arca és minden személyes tulajdonságuk, és a helyükön felragyog a Teremtő. Akkor megértem, hogy eddig is Ő vett körül, a barátaim érzékelésében önmagam tulajdonságait sugározta körém, hogy eljussak annak a felfedezéséhez, hogy nincs más Rajta kívül.

2017.05.01 Részlet a brazil kongresszus leckéjéből

03 máj 2017

Belső Fény

Laitman_197_01

Az ember egyáltalán nem képes információt szerezni a rajta kívülálló világból az öt fizikai érzékszervén keresztül, még ha amit érzékel úgy is tűnik a számára, valójában azonban a belső világát látja, hallja, tapintja, szagolja és ízleli úgy, hogy az a külsőleg, egy fizikai valóságban van elrendezve a számára.
Azok a spirituális érzékszervek, amelyeken keresztül az Ohr Pnimit (A Belső Fényt) érzékeljük, a Fény elérésére irányuló vágyainknak, a Fény – azaz a Teremtő – minőségével való formaegyezésnek megfelelően rendeződnek el. A spirituális érzékszerveink érzékelési képessége tehát annak a szintnek megfelelőek, amilyenen éppen a Teremtő rendszerével formaegyezzünk. A YHVH a Teremtő teljes megnyilvánulásának megfelelő, a Fénnyel teljes formaegyezésben lévő hatalmas vágyai a teremtett mindenségnek. Amilyen mértékben az ember lelkében hasonló a YHVH elrendezés, olyan mértékben érzékeli a Teremtőt.
Amilyen mértékben megváltoztatjuk belső minőségünket a megszerzésről az adakozás felé, azonnal érzékelni kezdjük, hogy a világ megváltozik körülöttünk, és felveszi fokozatosan a Magasabb Világok elrendezését. Mindezt a Fény hozza el az ember számára, és a tökéletesség nem jelent egyebet, mint a valóság érzékelésének tökéletessé válását.

Reggeli Lecke 2017.01.12

21 jan 2017

Spirituális fogantatás

laitman_744

A spirituális fogantatás állapota, amikor egyrészt a Kabbalista csoport összekapcsolódása létrehozza a formaegyezést a Bináh-val – az anyaság alapvető elvét hordozó, spirituális minőséggel, világunk Teremtőjével – amely így anyaméhé válik, másrészt a csoport felé való kölcsönös lenullázódás által létrejön az a spirituális petesejt, amelyet megtermékenyít a Felső Fény, és ezáltal spirituális lélek embrióvá válik. Ez a lélek embrió, a csoport valamennyi tagjának halhatatlan lelkévé, közös edényévé válik, amelyet a Kabbala, annak megszületése után Zair Ampinnak, Isten Kisebbik Arcának nevez – amely a Messiás hordozója. Ezért a spirituális fogantatás fontosságához semmi nem mérhető, ez a megváltás valódi küszöbe.

KA

21 aug 2015

Eljött az idő

laitman_253

Eljött az idő. Nincs tovább mire várni! Ha kell, hívjátok be az embereket az utcáról, hogy csatlakozzanak hozzánk a kongresszusokon! Adjátok át mindenkinek az évezredek óta őrzött üzenetet, hogy az ember a világmindenség célja és megváltója, és hogy egységre lépve felfedezheti a magasabb rendű, spirituális világokat, amelyek a teremtés részei közötti kapcsolatban ragyoghatnak fel, amennyiben a kapcsolat eléri az ehhez megfelelő minőséget. Világunk korrekciója felgyorsul, az emberiség egyre gyorsuló válsággal, és ezzel párhuzamosan, egyre hatalmasabb Fénnyel szembesül. Öleljétek át egymást, itt és most, és valósítsuk meg azt az egységet, amely példa lehet az egész világ számára!

Mexikói Kabbala Kongresszus 2015.07.17

18 Júl 2015

A barátok szeretetével kapcsolatosan

laitman_744

  1. Mit jelent a barátok szeretetének szükségessége?
  2. Mi az oka annak, hogy pontosan ezeket a barátokat választottam, és miért választottak a barátok engem?
  3. Minden barátnak fel kell tárnia a közösségre irányuló szeretetét? Vagy elegendő ezt a szeretetet mindenkinek a szívében megélnie és a barátok szeretetét elrejtésben gyakorolnia, és nem szükséges nyíltan kimutatni, hogy mi van a szívünk mélyén, mivel ismert, hogy szerénynek lenni, hatalmas dolog?

Vagy pedig éppen ellenkezőleg, azt mondhatjuk, hogy az embernek fel kell tárnia a szívében lévő szeretetet a barátok irányába, mivel ezáltal felébreszti a barátainak a szívét a többiek irányába, hogy ezáltal mindannyian érezhessék, hogy a barátok szeretetét gyakorolják. Ennek az előnye az lesz, hogy ezen a módon az ember erőt gyűjt a barátok szeretetének még erőteljesebb kinyilvánításához, mivel valamennyi barát szeretetre irányuló erőfeszítése integrálódik egymásba.

Kiderül, hogy az ember olyan mértékben képes a barátok szeretetének gyakorlásához erőt szerezni, amennyire a 10-es csoportban, a 10 barátnak, a barátok szeretetére irányuló erejébe képes beintegrálódni, és amennyire megérti, hogy szükséges a barátok szeretetével foglalkozni. Azonban ha mind a 10-en nem mutatják ki a közösségnek, gyakorolják a barátok szeretetét, akkor egyénenként hiányuk lesz a csoport közös erejében. Ez azért van így, mivel nagyon nehéz dolog az, hogy valaki a barátját, annak érdemei alapján ítélje meg.  Mindegyikük azt gondolhatja, ő már igaz ember, hogy ezáltal csak ő foglalkozik megfelelően a barátok szeretetével. Ebben az állapotban, az embernek csak csekély ereje marad a barátok szeretetének gyakorlásához, így pontosan emiatt, ennek a munkának nyíltnak kell lennie, minden elrejtés nélkülinek.

Azonban az embernek állandóan emlékeztetnie kell önmagát a közösség céljára. Máskülönben a test el akar válni a céltól, mivel mindig a saját előnyeire irányuló célban akar lenni. Emlékeznünk kell, hogy a közösség kizárólag a másokra irányuló szeretet alapjára lett létrehozva, és hogy ez a valódi ugródeszka a Teremtőre irányuló szeretet eléréséhez.

Ez pontosan az által érhető el, hogy kijelentjük, hogy az egyénnek szüksége van a közösséghez, hogy képes legyen adakozni a barátok irányába, minden ezzel kapcsolatos viszonzás nélkül. Más szóval, hogy az embernek nem azért van szüksége a közösségre, hogy a közösség szolgálja és elhalmozza őt, ami alapvetően a test edényeinek kitöltését jelentené. Az ilyen közösség az önszereteten alapulna, és csak a kapni akarás edényeinek azonnali kielégüléséről szólna, ahogy az egyén meglátná a lehetőséget, hogy többet birtokoljon a barátai segítségével.

Ehelyett, emlékeznünk kell arra, hogy a közösség a másokra irányuló szeretet alapjain lett létrehozva, és hogy a csoport valamennyi tagja, a csoporttól kapja meg az erőt, hogy másokat szerethessen, és a saját önszeretetét elutasíthassa. Mindenkinek látnia kell, hogy a barátja megerősödik az által, ha ő lenullázza magát a barát irányába, és hogy a másokra irányuló szeretet által lehet integrálódni a barátok szándékaiba.  Enélkül az ember egyedül marad a mások szeretetére való irányultságban, nem látva, hogy azt a barátai is gyakorolják, mivel a barátok a barátok szeretetét elrejtésben végzik.

Éppen ellenkezőleg, a barátok ezáltal azt okozzák, hogy elveszíti az erejét a mások szeretetére irányuló úton való haladásban. Ebben az állapotban, az ember a cselekedeteiből tanul, és gyorsan visszazuhan az önszeretet uralma alá.

  1. Mindenkinek ismernie kell, a barátai igényét, különösen abban az irányban, hogy mi elégíti ki őket, vagy elegendő csak általánosságban gyakorolni a barátok szeretetét? (Rabbash)

Dr. Michael Laitman által kivonatolva

KA

15 jún 2015

A gyülekezet célja (1984)

laitman
Azért gyűltünk itt össze, hogy létrehozzunk egy közösséget olyan emberekből, akik valamennyien követni kívánják a Baal HaSulam által meghatározott utat és módszert, amely által elhagyható a bestia szintje, ami által az emberi szintre lehet felemelkedni.

Az egész világ Istenfélelem tudatos megjelenése érdekében lett megteremtve. A teremtés célja az volt, hogy a Teremtő jót cselekedhessen a teremtményeivel, és hogy azok boldogságot érezhessenek ezen keresztül.

Az oka annak, hogy a teremtmények miért nem érzik az örömöt és az élvezetet annak ellenére, hogy a teremtés célja pontosan ez lenne, az a formaeltérés a Teremtő és a teremtményei között. Azaz, hogy a Teremtő adakozó, míg a teremtmények megszerző minőséggel bírnak belső természetükben.

Mivel a lelkünk gyökerében nincs megszerzés, és a Teremtőben semmilyen hiány nincs, az ember kellemetlennek érzi a saját kapni akarását.

Ennek a szégyennek a korrekciójához kellett a világot megteremteni. Olam (világ) ögöttes jelentése, He’elem (elrejtés), azaz, hogy az örömnek és az élvezetnek rejtettnek kell lennie. Miért van ez így? A válasz a félelem érdekében. Azaz, hogy az embernek tartózkodnia kell, az öröm megszerzésétől, mivel egyrészt sóvárog erre, másrészt viszont erőt kell szerezni, hogy ezen felülkerekedhessen, és ezáltal megváltoztathassa vágyainak irányát, amivel megelégedettséget adományozhat a Teremtőnek.

Valójában tehát csak olyan örömök megszerzésére szabad törekedni, amelyek megelégedettséget adományoznak a Teremtőnek. Ezt azt jelenti, hogy a teremtménynek adományozni kell, a Teremtő felé, és el kell jutnia az Istenfélelem szintjére azaz, hogy félnie kell, az önző megszerzéstől, mivel ha valaki az önmaga haszna érdekében akar megszerezni, az leválasztja őt a Teremtőtől.

Amikor az ember betart egy parancsolatot, (Mitzva), akkor erre a parancsolatra kell irányulnia a gondolataival, és a Teremtő felé kell irányítania az adományozási szándékát. Ahogy azt bölcseink mondják, „a Teremtő meg akarja tisztítani Izraelt, ezért adta át nekik a bőséggel teli Tórát és Parancsolatokat.’”

Ezért gyűltünk tehát össze, hogy létrehozzunk egy közösséget, amin belül mindannyian a Teremtő felé irányuló adakozás szellemiségét követjük. A Teremtő felé való adakozás elérése érdekében, először az emberek irányába való adakozást kell elkezdeni, amelyet a „másokra irányuló szeretetnek” nevezünk.

A másokra irányuló szeretet kizárólag önmagunk felébresztésével érhető el. Ezáltal, egyfelől minden ebben részvevő barát, kicsinynek kell, hogy érezze magát, másfelől pedig büszkeséget kell éreznie amiatt, hogy a Teremtő megadta a lehetőséget arra, hogy egy olyan céllal átitatott közösséghez tartozhat, mint a Szentség megjelenése a közösségen belüli kapcsolatokban.

Bár még nem értük el ezt a célt mégis, hatalmas vágyunk van ennek az elérésére. Ezt a vágyat el kell fogadnunk, még akkor is, ha csak az út elején vagyunk, óriási reménység kell, hogy kitöltsön bennünket, hogy elérhetjük ezt a magasztos célt.

KA

01 jún 2015

Kapcsold fel Fényt szerte a világon

kapcsold

Kérdés: Mikor az emberekkel beszélünk, egyetértenek abban, hogy minden  probléma az egység és a kapcsolat hiánya.  De nem hisznek abban, hogy el lehet érni kapcsolatot, és a békét.  Mit lehet tenni ezzel a különleges hitetlenséggel?

Válasz: Mindent “A tetteid által ismerlek meg Téged” formáján keresztül érünk el. Ha egy körben a társalgás során, felébred a melegség érzete, a közelség – azaz, egy új érzés, ami  korábban nem érződött – akkor láthatjuk, hogy egy új Erő született meg.  Tehát akkor, miért nem fűti az embert ez, legalább néhány órára vagy napra, és mért kötelezi arra, hogy máskép viszonyuljon a többi emberhez, az őt körülvevő valósághoz. Ezt nevezzük úgy, hogy: „a cselekedeteidből ismerünk meg Téged”

A Teremtő megmutatja nekünk a jelenlétét annak ellenére, hogy időközben elrejtett és (a megnyilvánulása) korlátozott. De mi már érezzük, hogy Ő létezik a körünkben, megszületett, és feltárult.

Az emberek nem hiszik, hogy ez lehetséges, miközben bizonyítható, hogy ez lehetséges, az által, hogy keresztülvisszük őket ezeken az érzéseken. Gyerünk, tapasztaljuk meg a gyakorlatban, hogy ez az Erő hogyan kezd el működni köztünk. Ennek olyannak kell lenni, mint egy laboratóriumi kísérlet, ami a felfedezéshez vezet.

Így értek el minden tudományos felfedezéshez. Korábban ez a jelenség ismeretlen volt számunkra, és most felfedezzük, hogy ez megismerhető és így válik átláthatóvá. Az egyedülálló eszköz segítségével, amely az úgynevezett “kör”, felfedezünk egy új jelenséget a természetben. Ha ezt az új Erőt helyes módon használjuk, akkor mindenben sikeresek leszünk, és mindent korrigálunk.

Ehhez hasonlóan fedezték fel az elektromos erőt: először felfedezték, hogy a borostyánkő feltölthető a gyapjú dörzsölése által, majd kis tárgyakat képes magához vonzani. De nézd meg, hogy milyen eredményeket értünk el, egy kis darab borostyánkő dörzsölésével? Körülöttünk mindenütt villamos energia van.

Ilyen előrehaladást lehet elérni az erő felfedezésével, amely néhány száz évvel ezelőtt ismeretlen volt, majd elkezdtük dolgozni vele, és mára már lehetetlen élni elektromos áram nélkül.

De mi nem látjuk magát az erőt, hanem csak a működésének az eredményét. Ugyanez történik a Teremtővel. Ne hívjuk ezt az Erőt, “Teremtőnek”, ha ez összezavarja az embereket, akkor ez csak egy egyszerű Erő, ami az emberek közötti kapcsolatban jelenik meg. Ezt nevezzük az igazi Teremtőnek (Boreh) azaz Bo-ve-Reh (Gyere és láss!). Ahogy az elektromosság esetében, itt sincs semmi misztikum (varázslat) A Teremtő, el van rejtve, az elektromossághoz hasonlóan, nincs többről szó.

Az egyetlen különbség csak az, hogy a Teremtő erejének a felfedezéséhez az ember érzelmi részvétele szükséges.  Egyelőre csak érezzük a bajokat, a negatív nyomást,  erőteljes formában. Tehát, akkor gyerünk hívjuk meg magunkhoz a pozitív érzéseket! Ha egy este az egész nemzet az egység körében ülne, akkor képes lenne megteremteni az az erőművet, amelyből a  Felső Erő árad, és amitől az elkövetkezendő élete megváltozhatna.

Próbáljuk ki! Szerezzük meg ezt, nagyteljesítményű erőművet, olyan, mint amely az elektromos áramot szolgáltatja. Ezen az Erőn keresztül megváltoztathatjuk a világot. Felkapcsolnánk a Fényt az egész világon. Ez a mi Erőnk, ami a kezünkben van, és nincs jogunk kihasználhatatlanul hagyni ezt a lehetőséget.

Ez sikerült Ábrahámnak, Mózesnek is. Miért ne sikerülne nekünk is? Mondva van: “Mikor érik el a cselekedeteim, az Ősapák cselekedeteinek szintjét?” Igen, amikor ezt (a szintet) elérjük, akkor egyszerűen csak meg kell valósítanunk!

2014.07.17, A “Shamati” 68-as cikkéből

ford:BS

szerk: SZ I

KA

27 Júl 2014

A pókháló közepén

thumbs_laitman_232_07

Az oka annak, mikor valakinek elfogy a lendülete munkában, hogy csalódottnak érzi magát, elveszíti az erejét. Egyszerűen semmiféle vágya nincsen. Nem érez semmit sem. Csak azt ismétli magában: “Hagyj békén!”.

Mindez azért van, mert ő nem tanulta meg azt, hogyan vonzza magához a világ minden táján szétszóródott részeit. Nem tudja, hogyan ragadja meg azon üres edényeket, melyekből megkaphatja a kiteljesedését.

Ezért csak magát okolhatja, mert az ember olyan, mint egy pók a pókháló közepén, ahol a hálón keresztül elkaphat vágyakat másoktól, amelyek aztán saját lelke részeivé válnak
Ez egy nagyon fontos dolog, mert hajlandóságot kell éreznünk folyton folyvást, hogy integráljuk és megragadjuk a barátaink vágyait. Valójában hatalmas egoistának kell lennünk és tágra nyílt szemekkel kell járnunk a világot, keresnünk kell, hogy mit tudunk megszerezni másoktól: milyen fajta felébredést, milyen fajta fontosságot és milyen fajta kapcsolatot bizonyos dolgokkal.

Tehát irigyelnem kell a többieket állandóan. Nem szabad megvetnem őket, épp ellenkezőleg, mert talán ők rejtegetnek előlem valamit, valami olyat, ami nekik már megvan. Ez biztosan így van, máskülönben nem állnának előttem. Ugyanis ha én beazonosítok valakit, mint egy létezőt, akkor az annak a jele, hogy neki van egy hiánya (vágya) amire nekem van szükségem, annak érdekében, hogy teljessé tegyem a lelkemet.
Ezért van az, hogy mindenkire úgy kell tekintenem, mint egy barátra, mert “mindenki hoz magával számomra valamit, amit használnom kell önmagam megalkotására”.

Felkészülés a leckére  2014. június 22.

ford: SZL

KA

05 Júl 2014

Miért vagyok beteg?

miért vagyok beteg

Kérdés: Miért jelennek meg állandóan egészségügyi problémák, a családban, stb?

Válasz: Nem tudjuk, miért vagyunk betegek, mert nem látjuk a teremtés teljes rendszerét. Valaki tesz valamit valahol, és ezért egy másik helyen valaki másnak a fejére zúdul a következménye, mivel mi egyetlen integrál rendszerbe vagyunk belefoglaltatva. Tehát, nem tudom megmondani, hogy mi a teendő ha valaki beteg.

Nekünk az egységbe forrás irányába kell előre haladnunk. Kizárólag erre! Ahogy Baal HaSulam írja: „a barátok szeretete lefedi az összes problémánkat”.

2014.02.10, “Shamati”, A “Zohár” kongresszus után

ford: BS

lekt: KN

forrás: Why Am I Sick?

Posted on February 20th, 2014 at 9:58 am

למה אני חולה?

פורסם: 17.02.14, 15:37

07 Már 2014

81 queries in 0,555 seconds.