Dr. Michael Laitman

Hannukah

„Izrael népe: A Hanuka Menórája, megfogja világítani a világot” (Thrive Global)

A Thrive Global közzétette új cikkemet: „ Izrael népe: A Hanuka menórája, megfogja világítani a világot”

Az ünnep a belső küzdelmünket jelképezi, ahogy legyőzzük a „Makkabeusok háborúja a görögök ellen” elnevezésű egoista természetünket.

Leslie Moulard menórát gyújt kétéves kislányával, Moirával a Hanuka ünnepségek alkalmával a Mizpah templomban 2019. december 27-én, pénteken.

Nincs jobb időzítés a Hanuka, – a Fények Fesztiváljának- megünneplésére, mint a jelenlegi időszak, amikor a világot megosztottság jellemzi, és a Fényre olyannyira szükség van. Az emberiség most szembesül egy globális vírus hatásával, amely alapvetően behatolt a bolygó minden szegletébe, miközben a gyűlölet és a szeparáció pandémiája tovább terjed az egész világon. Pontosan a zsidó nemzet az, ami rendelkezik azzal az erővel, hogy lángra lobbantsa a szeretetet a gyűlölet felett, és a Fényt a sötétség felett. 

A „hanuka” szó a héber „ Hanu-Koh ” vagy „ – parkolj le ide” szóösszetétel, valójában egy spirituális folyamatra utal. Ez a spirituális fejlődés első szakaszát jelenti, amelyben elkezdjük korrigálni az önző élvezet vágyát, és átalakítani azt, abba a vágyba, hogy megajándékozzunk másokat, egy olyan állapot felé, amely felszabadít minket a szeparáció, a konfliktusok, az állandó érvelések, a kíméletlen versenyképesség hajtóerejének sötétségéből. Ami a mások kizsákmányolására és uralására irányul.

Az ünnep a belső küzdelmünket szimbolizálja, ahogy legyőzzük a „Makkabeusok háborúja, a görögök ellen” elnevezésű egoista természetünket. A „görögök” megszemélyesítik azokat a hedonista jellemzőket, amelyek arra vágynak, hogy mindent ellenőrizzenek körülöttünk, más szóval, hogy az önkényes egoista jellemzőink domináljanak. Nincs semmi baj, ha élvezetet akarunk nyerni. Valójában a mi természetünk az öröm megszerzésének vágya. Ami problémás, az az, hogy képességeinket és tehetségeinket önközpontúan alkalmazzuk, inkább az önmagunk felmagasztalására, mint a közjóra.

Látjuk ezt abban, ahogy a görögök imádták a versenyt és csodálták a nyerteseket. A zsidók viszont a „szeresd felebarátodat, mint önmagadat”, mint legmagasabb ideát követték. Ez az elv elveszett abban, hogy végtelenül törekedjünk a sikerre mások kárára, mégis ezt kell visszaszereznünk és végrehajtanunk annak érdekében, hogy az egész világot pozitív állapotba hozzuk.

Ezért a Hanuka történetében leírt háború, egy belső harcra utal, amelyet generációk óta vívtunk. Még akkor is, ha nincs látszólagos ellenségünk, a belső ellenségünk mindig fellázad bennünk, újra és újra a különféle bálványok feltörnek, például a hatalom, a hírnév és az irányítás imádata felé vonz ez bennünket. Bár, még mindig vonzódunk hozzájuk, de megértjük, hogy ezek ideiglenesek és károsak, és nem hoznak jó eredményeket.

A görögök fölötti győzelem az első lépés minden embernek, a spirituális ranglétrán való feljutáshoz. Amikor örülhetünk egymás sikereinek és megoszthatjuk aggodalmainkat a kölcsönös kapcsolatban, rájövünk, hogy a természet mit próbál megtanítani nekünk: hogy egyetlen testhez tartozunk. De ma ennek az ellenkezője történik, és a zsidó nemzet jobban elkülönül, mint valaha. Így ezek a kihívásokkal teli idők, alkalmat kínálnak arra, hogy rájöjjünk: a legsürgetőbb cselekvési felhívásunk az egyesülés és a kapcsolat pozitív példája lesz, mai makkabeusokként, akik megnyerik a háborút az egoista hajlamok felett. Ha csak a legapróbb lépést tesszük ebbe az irányba, csodákat fogunk látni az út során. Meglátjuk, hogy egy kis lámpa, a legkisebb üveg edény is, gyújthat egy erős, és meleg tüzet, amely minden ember életét megvilágítja.

A Hanuka ünnepe a Fény győzelmét jelenti a sötétség felett, az egység a megosztottság felett. Valójában egy ilyen győzelem, nem kevesebbet igényel, mint egy csodát, ami a mi tudatunkban születik meg. Csak azt kell tudnunk, hogyan gyújtsuk meg a gyertyát, hogy ez  megvalósuljon. Kapcsolatunk révén gyufát gyújtunk a sötétség ellen, és meggyújtjuk életünk Fényét. Ez a Hanuka ragyogása. A gyufához hasonlóan egy kis súrlódás, fényes lánggá alakul.

Boldog hanukát!

– Megjelent 2020. december 8-án

forrás: https://laitman.com/2020/12/people-of-israel-the-hanukkah-menorah-to-light-up-the-world-thrive-global/

10 dec 2020

Mikor térnek vissza a Makkabeusok?

 

 

Kérdés:  Mi a Kabbalista jelentése a Hanukkah ünnepének?

Válasz: Az ünnep Kabbalisztikus jelentése, hogy miután felfedeztük, hogy abszolút egoisták vagyunk,  akiknek, nincs kapcsolatuk a spirituális világgal. és akik csak az állati életüket élik meg.  Rájövünk, hogy le kell ráznunk magunkról az egoizmus porát, és el kell kezdenünk a Fénnyel a szívünkben élni – az egymás felé való szívből jövő kapcsolatra való törekvéssel.

Csak a köztünk lévő kapcsolatban tárulhat fel a felső világ, a felső erő felfedezni. Egy kis lángot világít közöttünk – az adakozás és a kölcsönös szeretet minősége – ezt hívják “Hanukkah” -nak. Ebből a kicsiny Fényből, amit Nefesh-nek, majd a Ruach-nak, Neshama-nak,  Haya-nak és az Yechidá-nak neveznek, amelyek mind kölcsönös baráti kapcsolatokat jelölnek. Ez a kicsiny fény fokozatosan kivirágzik, amely lehetővé teszi számunkra, hogy kapcsolatba vonzunk minden olyan minőséget és törekvést, amitől úgy érezzük magunkat, mint egy támogató, kedves család.

Ez fokozatosan történik. A spirituális világban hét szakasz van: Chesed, Gevurah, Tifferet, Netzach, Hod, Yesod és Malchut. S ahogy emelkedünk alulról felfelé, Malchuttól a legmagasabbra, Chesedre, egyre nagyobb fényt gyújtunk magunkban.

Ez az, amit a Hanukkah képvisel (héberül “hanu-kah”, “hanaya” – útmegszakítás). Ez a megálló után a Purimig tartó periódus következik, ameddig el nem érjük a Sefirot-ot a Chesed felett: Bina, Hochma és Keter. Ezután fogjuk elérni teljes abszolút egységet és tökéletes megvilágosodást és közös kapcsolatunk megszentelését, akkor valójában egy egész, egy lélek leszünk, az úgynevezett “Ádám”.

Erre kell törekednünk, mert ez az életünk, a létezésünk, a teremtés célja.

Kérdés: Hol vannak ezen az úton a görögök?

Válasz: A görögök köztünk vannak, ezek azok az erők, amelyek elválasztanak bennünket, megakadályozzák az egyesülést, és eltávolítanak egymástól, ahogy azt korábban egyiptomiak tették.

Más szóval, mindazokat, amelyek megakadályozzák egységünket és az összetapadást, az egyiptomiaknak, a rómaiaknak vagy a görögöknak nevezik, a szinttől függően. Azonba elvben ez a mi egoizmusunk.

Még most is engedelmeskedünk az egyiptomiaknak, a rómaiaknak és a görögöknek – az úgynevezett “világ népei”-nek, akik bennünk vannak, ezek az  egoista erők, amelyek vezérelnek bennünket

Kérdés: Tehát most nem háborúzunk velük?

Válasz: Egyáltalán nem. Milyen háború? Éppen ellenkezőleg, minden külső ellenségünket meghívjuk. Nem tekintjük ellenségnek őket. Elitisták vagyunk. Úgy gondoljuk, hogy a kultúrájuk, a tudományuk és az oktatásuk a legjobb számunkra. Még nem tervezünk egyesülni.

Kérdés: Más szavakkal, szeretnénk úgy élni, mint ők, de úgy szeretnénk élni, mint Izrael nemzete?

Válasz:  Úgy élni, mint Izrael nemzete, nem azt jelenti,  hogy reggelről éjszakáig a Tórát olvasva ülünk. Meg kell építeni a megfelelő típusú társadalmat, ahol mindenki a barátság és a szeretet törvényei által kapcsolódik. “A szeresd a felebarátod, mint magad” a Tóra legfontosabb törvénye, amelynek el kell kezdenünk engedelmeskedni.

Kérdés: Mikor jönnek a Makkabeusok és kezdik el a háborút?

Válasz: Amikor megpróbálunk megtenni minden, amennyit csak tudunk.

Kérdés: Hirtelen fog megtörténni? A szenvedésben, az utolsó pillanatban, amikor minden zsákutcába fut?

Válasz: Remélhetőleg nem ilyen módon lesz végrehajtva. A Makkabeusok akkor jöttek, amikor nem volt más alternatíva, és Judah Maccabee felkiáltott: “Aki a Teremtőhöz tartozik, kövessen engem!”

Mindazonáltal reméljük, hogy fokozatosan, a Kabbala terjesztése révén, elérkezünk ahhoz az időhöz, amikor az emberek meg fognak érteni minket, és közelíteni szeretnének ehhez az elképzeléshez.

Kérdés: Ha az anyagi világ kifejezéseivel beszélünk, akkor a Makkabeusok kabbalisták voltak?

Válasz:  Természetesen. “Mindenki, aki a Teremtőhöz tartozik hozzám!” Egy kabbalista hívás, azaz: “Egyesüljünk! Egyetértünk abban, hogy a kapcsolat középső pontjában legyünk. “Judah Maccabee nagyszerű tudós, nagy bölcs, egy Cohen, és ezért tudta ezt megtenni. A spirituális szintjén tényleg rendelkezett azzal a hatalommal, hogy magához vonzza az egész nemzetet.

Kérdés: Más szavakkal, a Teremtő lényegében az egység?

Válasz: Igen. Az egység vagy a Teremtő megtapasztalása egy és ugyanaz. A Teremtő nem olyan, ami rajtunk kívül létezik, hanem inkább az egység és a szeretet ereje, amit elérünk. Ezt hívjuk a Teremtőnek.

[218141]
A KabTV  “A Hanukkah kabbalista értelme, című műsorából” 2017-12-07

19 dec 2018

A Szent Tűzhöz szükséges olaj

A Hanukkah ünnepének idején magától értetődő, hogy ma a világ ugyanazt a szintű korrekciót igényli, amelyet már elértünk a Makkabeusok lázadása idején.  Ez egy spirituális háború volt, “egy üveg, a Szent Tűzhöz szükséges olajért”. Ez azt jelenti, hogy egyesülnünk kell, el kell érnünk egy minimális kapcsolatot, hogy kombinálni tudjuk a szikráinkat, amelyik mindannyiunkban jelen vannak, és hogy végezetül, mint egyetlen, lángoló gyertyaként, vagy mécses olajként egyesítsük ezeket.

Aztán a szív gyertya majd Fényt ad a többi mécsesnek, ezáltal felemelkedést adva a fizikai világ fölé, amely művelete a Hannuka lámpa nyolc mécsesének fényére utal. Pontosan ez az, amit meg kell tennünk a jelen időben. A Hannukah ünnepe a Makkabeus felkelésre emlékeztet, amely a szűk látókörű, hatalmas egoizmust hordozó világ, a protekcionizmus, elszigetelés és elválasztás ellenében tört ki. A világ egyetlen törvénynek megfelelően próbál most is működni: “Mindenki magáért éljen,” és az emberek nem tudják, mit kellene tenniük, mivel ez a szabály egyenesen a válságba taszította a világot.

Nem tudjuk ez a világ merre tart. Egy kisgyerekhez hasonlóan érezzük magunkat aki elveszett, és nem találja a kivezető utat. Jelen pillanatig ez a világ az egoizmus által lett kormányozva, amely nagyon primitív formát öltött, a pénz és a hatalom alakjában. Az emberek a nagyság, a befolyás, a hatalom és a fontosság alapján viszonyulnak önmagukhoz és egymáshoz.

Ma azonban teljesen elvesztette az emberiség a kontrollt a világ felett, és elképzelése sincs arról, mi fog történni holnap, vagy akár a következő pillanatban. A világ nem tartható ellenőrzés alatt fegyveres erőkkel vagy pénzügyi eszközökkel. A legbefolyásosabb emberek elvesztették a valódi kontrollt a többiek felett, és az egész világ elég reménytelenek látszó helyzetbe került.

A történtek hatására, ki kell terjesztenünk a Kabbala terjesztését, és olyan mértékben kell ezt megtenni, amennyire csak lehetséges. A bölcsesség átadódott egyik generációról a másikra, és így ért el hozzánk. Ez az ősi Babilonból jutott el a mi generációnkhoz, egy olyan időből, ahol pontosan azt tapasztalták meg ennek a bölcsességnek a hordozói, mint amit mi, a mi időnkben. Ma ugyanazt a korrekciót kell elérnünk, mint amit Ábrahám elért. A Kör bezárult.

Azonban Ábrahám fektette le az összes létező hitrendszer és vallás alapjait. Ez pontosan megfelelt minden időben a lehetséges fejlődésnek. A mi időnkben ez a módszer a világ emelkedését kell hogy szolgálja, miközben annak minden szintje el kell, hogy jusson a végső korrekcióhoz is.

04.12.2012, A heti Tóra szakassza

KN

19 dec 2012

Egy meglehetősen racionális csoda

Egy eléggé racionális csoda

Kérdés:

A Hanuka ünnepe szimbolizál és megtestesít önmagában egy csodát. Ezt az erőt, amit elhoz,  korrigálásra kell használni. Ez egy logikus folyamatnak tűnik, vagy ez is csodaként fog megtörténni?

Ez egy logikus folyamatnak tűník, vagy ez is csodaként fog megtörténni?

Válasz:

A csoda ebben az, hogy a mi kapcsolatunkban feltárul a Felső Erő. Nem csakúgy összekapcsolódunk egymással, hanem egészen egyszerűen a kapcsolatunkon belül meglelünk egy különös melegséget, az egység formáját, amely nagy jelentéssel bír, azzal hogy mi egy emberré válunk egy szívvel.

Abban a pillanatban, hogy ez megnyilvánul, akkor ebben az egy közös szívben, amely magába foglalja mindannyiunk szívét, feltárul egy erő, amely megjelenésével képes felemelni minket a Felső Szintre. Egyik oldalról, ez egy nagyon logikus folyamat, mivel ha összekapcsolódunk egymással, az egység által harmóniában leszünk természettel. De a másik oldalról nézve, a kapcsolatunk által feltárul köztünk egy másik Erő is, amely nem létezik önmagában ebben a világban, és amely kizárólag az egységünk, a kapcsolatunk eredménye.

Ez az Erő feltár bennünk egy új érzékelést, és arra irányít bennünket hogy az egó felett összekapcsolódjunk  – a valódi kapcsolatot hozzuk létre. Addig a pontig is elvisz bennünket, hogy elkezdjük azt érzékelni, hogy az egész világ az része a testünknek. Az addig idegennek tűnő emberek olyannyira közelivé válnak számomra, mintha mindig is  hozzám tartoztak volna. És ez az igazi csoda.

Mindannyian megismételhetjük ezt a csodát, mint egy tudományos kísérletet saját magunkon, és mindannyian el fogjuk érni ugyan azt az eredményt. Azaz, feltárjuk ezt a csodát amire vágyunk, és ami amikor megérkezik, váratlan dolgokat hozhat.  Ezt hívják úgy, hogy ” oly sok erőfeszítést tettem, és megtaláltam”, és ez jelenti azt, hogy megtalálni a tökéletes “egy korsó olajat a Szent Menóra megtöltésére”.

2012.12.04  Reggeli lecke részlet a Tóra heti szakaszából

DH

KA

 

17 dec 2012

73 queries in 0,674 seconds.