Dr. Michael Laitman

korrekció

Az egész test javára

Izraelt hívják úgy „Én a fej vagyok” (Li Rosh) és ezért önmagam korrekciójával, korrigálja a közös lélek egész testét, azaz az összes többi nemzetet.  A fő cél a test korrigálása. A test nem tudja önmagát korrigálni, csak Izrael, a fej korrekciójával.  Izrael spirituális teste, csak a világ nemzeteivel való kapcsolat céljából létezik. Természetesen itt nem anyagi testről beszélünk.

Ha egy ember úgy dönt, hogy böjtöl, akkor a test szenved, annak ellenére, hogy a fej hozta meg a döntést. A test nem érti, hogy miért kell szenvednie; hiszen ő nem döntött semmiben, és ezért zavarban van. Így szenvednek a világ nemzetei mindenféle problémáktól, az éghajlati anomáliáktól és egyéb más hátrányoktól, és nem értik mivel érdemelték ki mindezt. Végül is ők nem döntenek semmiben, és nem képesek befolyásolni ezeket a jelenségeket.

Azonban ösztönösen érzik, hogy Izrael felelős ezekért, a döntésekért. Ennek a fejnek a helytelen és romlott viselkedése miatt szenved a test. Maga a fej is szenved, de nem annyira, mint a test. Millió és millió ember él a világon, akik szenvednek, éhen halnak, mindenféle betegségekben megbetegednek, és ki a hibás?  Valójában Izrael a hibás. Ezért a test természetes reakciója a ösztönös gyűlölet.

Ez olyan, mint amikor egy testet arra kényszerítenek, hogy éhségsztrájkoljon, olyan célból melyet nem ismer és nem is ért vele egyet. A fej úgy döntött, hogy most éhezni fog, és ezért a test szenved. A test nem hoz döntéseket; nincs feje, csak gyomra, melyet meg kell töltenie. A testnek ki kell tölteni az edényét, de úgy érzi, ezt nem szabad megtennie, ezért a gyomra üres marad. Ezért a test gyűlöli a fejet, anélkül hogy értené miért történik mindez.   

A test nem érti és nem tud dönteni és nem  is tudja elfogadni a korlátozást, mivel szüksége van a kitöltésre. A fej nem biztosítja a kitöltést, ezért a test átkozza a fejet. Itt csak egy megoldás van: a fejnek helyesen kell viselkednie, és a testet magához kell tapasztani. Amikor eggyé válnak, a test meg fogja érteni, hogy az éhségsztrájk és minden más cselekedet, az egész test és a Teremtő javát szolgálta.

Mindenek előtt a fejet kell megerősíteni, hogy egység legyen benne: helyes gondolatok és jó döntések. Ezt követően a fej a testtel, a Felső, azaz a Teremtő vágya szerint fog viselkedni: magához kapcsolja a testet, és egy egységes szervezetként fognak együtt működni teljes nagyságukban.

Izraelnek egyesítenie kell a szándékait ahhoz, hogy a Felső Erő a testhez kapcsolódjon, a világ nemzeteihez és ez által korrigálódjon. Ebből a célból létezünk. Csak adapter vagyunk, egy összekötő csatorna a Teremtő és a világ nemzetei között.

A világban lévő összes gonosz annak a következménye, hogy a fej helytelenül van elrendezve. Minden jó, ami még létezik a világon az a Teremtőtől érkezik hozzánk, előlegként. Izrael a romlott fej a Teremtő és a világ nemzetei között. Ezért csapásokat kapunk mind a Teremtőtől, mind pedig a világ nemzeteitől. A világ nemzeteinek tudnia kell Izrael népének küldetéséről, hogy célzottan tudjon minket ösztönözni.

Meg kell értenünk, hogy mitől függ a korrekció, és hogy miért utalják Izraelt. Baal Hasulam elmagyarázza, hogy ennek az ismeretnek a terjesztése a világ nemzetei számára, meg kell hogy előzze a korrekciót.

Akárcsak a Fáraó példájában, aki tudott Izrael népének rendeltetéséről és megengedte nekik, hogy elmenjenek.  Ezután a világ nemzeteinek nyomása konstruktívvá válik, és együtt fogunk dolgozni. (kiegészítés a szerk.: mindenkinek a világon fel kell ismernie Izrael szerepét, /akárcsak a Fáraó, aki ugyancsak felismerte Izrael küldetését és együtt működött végül velük,/ és ezután fog együttműködni a fej és a test)

From the 2nd part of the Daily Kabbalah Lesson 9/12/19, A Kli [vessel] that Holds a Blessing for Israel

26 Sze 2019

Az egyetemes lélek újraélesztése

laitman_527

Nekem csak nagyon kell kívánnom, hogy a kölcsönös adakozás, szeretet és garancia tulajdonsága feltáruljanak mindannyiunkban. Így a lelkem minden részére hatással vagyok,- amiket egyenlőre úgy látok mint idegeneket -, hogy azáltal mindegyik saját magát felébressze. Te a részem vagy, de én nem vagyok képes benned közvetlenül cselekedni, mert mi az egoizmus által szét vagyunk választva, amely határvonalként működik. Nincs elérésem hozzád, annak ellenére, hogy a lelkem része vagy. Szóval mit tegyünk? Rájövök, hogy csak úgy tudom feltárni a Teremtőt vagy a Felső Világot, amennyiben helyreállítom a lelkemet. Keresem a módjait annak, hogy hogyan hassak rád annak érdekében, hogy felébresszelek és újraélesszelek téged, mert te az én részem vagy. Hatok rád, amikor te korrigálod és újraéleszted magad, ez az én cselekedetem. Ezáltal ez a korrigált rész hozzám tartozik. Ily módon hozzácsatolom a teremtés egészét magamhoz.

Írva van: „a barát testisége a te lelkületed.” Más szóval én arra buzdítom őt, hogy korrigálja magát korporális tetteken keresztül, és ezáltal a lelkem egy részét közelebb hozva magamhoz. Mindenki így cselekszik, és visszatérít mindenki mást magához. Kiderül, hogy én sohasem működöm másvalaki ellen. Adakozva másoknak és szeretve felebarátomat, én egyszerűen saját lelkem részeihez viszonyulok egy más korrekt, “egoista” formában. Később feltárul számomra, hogy ezek a saját lelkem részei.
Más szóval magamhoz veszem a múlt hibáit és bűneit és érdemmé változtatom azokat. Ugyanezen a módon most éppen felfedjük bűneinket a spirituális felfedezésre való felkészülés állapotában. Feltárjuk gyűlöletünket mindenki viszonyában. Később rájövünk, hogy mindez a sajátunk, és ily módon korrigáljuk azt.

Reggeli Lecke 2017.01.16

21 jan 2017

A válság valódi oka

Laitman_419

Vélemény (David Corovich, fizikus, közgazdász): “Az eurózóna már úton van egy újabb mély depresszió felé. A következő gazdasági sokk során a fertőzés gyorsabban fog átterjedni a globális ellátási láncokon keresztül, így egy világméretű gazdasági válságot válthat ki.

A kölcsönös függőségünk miatt nem szigetelhetjük magunkat ez elől, mindannyian együtt vagyunk ebben a helyzetben. A pénzügyi felfordulás képes néhány másodperc alatt szétterpeszkedni a világon, ami megbéníthatja a modern nagyvárosok élelmiszer ellátását – melyek csupán három napra elegendő tartalékkal rendelkeznek.
Amikor a gazdasági lehetőségek beszűkülnek – a válság hatásaként -, az adósok törlesztési kötelezettségeiket nem fogják tudni tovább fizetni, és még a reménye is megszűnik annak, hogy adósságukat később rendezni tudják. Az egyre növekvő komplexitás csak egyre távolabb nyomja a rendszert az egyensúlyi állapotból. Tízmilliárdnyi kölcsönkapcsolat – az ellátási láncban – már túl bonyolult ahhoz, hogy bárki képes legyen azt teljesen átlátni és megérteni.
A politikai döntések az elavult, stabil gazdasági körülményekre alapoznak, miközben a gazdasági válságok a társadalmak egyre növekvő felaprózódását okozzák. A terjedő félelmek és a növekvő nacionalizmus mind a gazdasági válság előjelei.
A gyártás és termelés gépesítése, kibővítése, mint például az Egyesült Államokban vagy Indiában csak súlyosbítják a helyzetet. A következő válság óriási lesz, és mind ez idáig úgy tűnik, hogy a világ képtelen felkészülni erre. A globális gazdaságunk az egyre csak növekvő feszültségeket mindinkább képtelen rugalmasan kezelni.”
Dr. Laitman hozzászólása: Ez az oka, hogy nem várhatunk tovább a kedvezőbb körülményekre. A korrekció módszerét meg kell ismertetnünk a világgal; minden erőfeszítésünkre szükség van, hogy az emberek megismerjék a válság valódi okát, és az abból kivezető utat.
SzL
Ka

21 aug 2015

A vágyak hierarchiája

a vágyak

A Tóra, “Kivonulás” (Tetzave), 28:39, 28:42: “A vászoninget finom lenből készítsd, és csinálj egy fejkendőt is finom lenből, s az öv pedig legyen kihímezve…. Készíts a számukra vászonnadrágot is, hogy befedjék testüket és a meztelenségüket a csípőtől a combig.

Mindez a korrekcióról szól, amely az emberen belül zajlik, és egy allegóriában jeleníti meg az ez idézet.

Az öv, amiről a Tóra beszél, az abban különbözik a hétköznapi övtől, hogy beborítja a teljes testet Felülről és elválasztja az alsó részét a testnek a felső részétől.  A felső rész a Galgalta ve Eynaim, az adakozási vágyak, és az alsó rész, pedig a megszerzési vágyak.

A meztelenség, a megszerzési vágy, amelyet csak részben lehet korrigálni. Ezért csak a felső rész korrigálása után, – amely a vászoninggel, a fejkendővel, és az övvel van szimbolizálva – kezdődhet meg, az alsó rész, részleges korrekciója csípőtől a térdig. Ez jelenti, a megszerzési vágyak korrigálását.

Azok a vágyak, amelyek még lejjebb vannak, tulajdonképpen nem korrigálhatók. A használatuk egyszerűen le van állítva, mivel megszorítást végzünk rajtuk. Ez elegendő.

2013.08.28, A Kab.Tv. műsorából, “Az Örök Könyv Titkából”

ford: BS

lekt: KN

forrás: The Hierarchy Of Desires

Posted on February 14th, 2014 at 8:34 am

היררכיה של רצונות

פורסם: 27.01.14, 14:37

23 feb 2014

A vonat nem vár!

Nyilvánvaló, hogy a törés korrekciója lehetséges,a mi összekapcsolódásunk által. A törés előtt egy általános lélek létezett, az általános edény, és egy Fény, amely kitöltötte ezt az edényt. De a lélek (az edény, az adakozás vágya) nem volt képes elviselni ezt az élvezetet, és elkezdte kapni az élvezetet a megszerzési vágy érdekében, vagyis magának, az adakozási vágy helyett. És akkor történt a “törés”.

Azért, mert ez a lélek, ez a spirituális edény, megváltoztatta a formáját, akkor a Fény eltávolodott tőle a formaazonosság törvénye szerint, azaz, az azonos tulajdonság hiánya miatt. Az eltérés miatt, a Fény eltávolodott a lélektől, és most mi végre kell, hogy hajtsunk néhány cselekedeteket, hogy vissza tudjuk térni és közeledjünk a Fényhez.

Abból a magasságból ahol voltunk, mi egyenesen a szakadékba estünk, a létra aljára, és még lentebb is. És most meg kell, próbálnunk elvégezni a cselekedeteket, amit adtak számunkra, azért, hogy összekapcsoljuk ezt a törött edényt, és elvégezzük a kapcsolat munkáját. És e-munka által mi vonzzuk a Reformáló Fényt, amely segíteni fog minket, hogy összekapcsolódjunk, és méltóvá váljunk arra, hogy a Fény beleöltözzön a mi közös edényünkbe és felfedeződjön benne.

És amikor a Fény feltárul számunkra, akkor mi érezni fogjuk , hogy mi megfelelünk a Fény forrásnak, a Teremtőnek. Alapvetően ez a törés korrekciója, amit meg kell tennünk. Végül is, el kell érnünk ahhoz az állapothoz, amelyben csak egy lélek létezik, egy edény, hogy a részek összekapcsolódjanak  teljes integrált módon. Ennek megfelelően, az edényben feltárul a Fény, és benne felfedeződik a forrása, a Teremtő. Mi élvezni fogjuk ezt, hogy megelégedést okozunk Neki, mint a vendég és a házigazda példájában, akik szeretik egymást.

A korrekció útja a “barátok szeretete” által építkezik, a barátok egysége és az ő közeledésük által a generáció  kabbalistáihoz, akiknek a tanácsára elvégezzük a munkánkat. Néha olyan gondolatai jönnek az embernek, hogy elkülönülhet és elérheti a szándékot az adakozás érdekében, tanulhat egyedül, és “tisztán” tarthatja magát kívülről-belülről, mint a “szentek”. Ő nem érti meg, hogy minek kell, összemocskolnia magát másokkal, mindenféle fizikai tevékenységekkel. Jobb, neki, hogy belemélyedjen a belső “spiritualitás” munkájába”, és egyedül olvadjon össze a Teremtővel.

De valójában, az elszigeteltség és a egyéni belső “munka” nem eredményez semmilyen gyümölcsöt. Nem létezik hatékonyabb korrekció, mint a barátokkal lévő kapcsolata. Mindenféle munka által, amelyet együtt teszünk , és közeledünk egymáshoz, mi vonzzuk a Fényt, amely befolyásol minket, és közelebb visz az igazsághoz.

Sok ilyen panaszt hallottam az emberektől, hogy egyedül akarják csinálni ezt a munkát. De ez keserves tévedés. Végül az ember nem korrigál semmit, mert lekéste a vonatot, nem lesz elegendő ideje, hogy csatlakozzon ahhoz csoporthoz, amely már a fejlődési úton halad. Így nagyon nehéz lesz neki felszállnia erre az úton lévő vonatra, és elveszti az életciklusát. Ezért, kell meghallgatni a legnagyobb kabbalisták tanácsait és csak a barátok szeretetével foglalkozni.

2013.10.13, Felkészülés a reggeli leckéből

ford: B S
     
Sz I

f: הרכבת לא תחכה! 16.10.13

22 okt 2013

Az úton felbukkanó jelekről

A korrekció végéig tilos az embernek hinniük és bízniuk önmagukban. Az embernek állandóan  a Felső “edény”- ek hatása alatt kell lennie,  és csak kutatni az edényeket szintről – szintre, és összeolvadni velük egyre magasabban,  és közben nem  szabad megbízniuk önmaguk értelmében.”

Csak az “értelem felett hit” szintjére felemelkedve haladhatunk, amely összeolvad  a magasabb szinttel. Innen lehet válaszokat kapni az alsóbb szinten felette kérdésekre megtudni a helyes válaszokat azonban helyes jeleket be lehet vonzani a jelenlegi helyzetünkkel kapcsolatban.  Az alapelv, hogy  “a bíró csak azt hiheti el amit a saját szemével lát”a törött vágyakra ez vonatkozik azért, hogy meg tudjuk tartani a helyes irányultságot és össze tudjunk olvadni a Felső Szinttel az értelem feletti hitben.

Bárki kaphat önmagának szóló “jeleket”, amelyek igazolják a saját igazságát. Azonban ez tiltott. Itt nem működhet az elme és én nem is működtetem. Még a Kabbalista magyarázatokat is csak azzal a céllal hozták létre, hogy közelebb vigyenek bennünket a spirituális fogalmakhoz, hozzáadjanak bizonyos mennyiségű tudást, de az igazi támogatást, az igazi bizonyítékot mindenre, csak a Felső erőben lehet megtalálni, amikor lenullázom az elmémet Vele szemben és az Ő értelme nyilvánul meg felettem

2013.09.16, Baal HaSulam, “Bevezető a Zohár könyvébe”

ford: B S

KA

28 Sze 2013

Mit jelent az, hogy legyőzni a Teremtőt?

Mit jelent az hogy legyőzni a teremtőt

Kérdés: Mit jelent, hogy “A fiaim legyőztek engem”, ha mi soha nem emelkedünk fel a Teremtő fölé?

Válasz : “A fiaim legyőztek engem”, az azt jelenti, hogy legyőztek minden nehézséget, túlkerültek minden nehézségen melyet a Teremtő tett eléjük. A vendég és a házigazda szituációjában, nem csak “legyőzöm” a Teremtőt, hanem “ használom” is Őt. A győzelem nem abban rejlik, hogy legyőzöm és elnémítom Őt, hanem abban, hogy – megszerezve Tőle az összes szeretetet és adakozást, melyet Ő maga stimulál bennem, a szégyen felett elkezdem Őt magát érezni.

Először is szégyenkeztem, mintha lopáson kaptak volna. Majd kiderült, hogy nem vagyok tolvaj, hanem egy ajándékot kaptam, amely csak az enyém, amit a Házigazda (Teremtő) nekem szánt, mert nagyon szeret engem. Ez kétfajta érzést kelt bennem – a Bina-t és a Malchut-ot

A Házigazda (Teremtő) megérzése, a Bina kezdete, amely nélkül a teremtett lény nem tud létezni. A Malchut-nak az érzése ugyan ez, mivel én meg akarok szerezni, azonban érzem a Házigazda szeretettét és a szégyent a Malchut-on belül, ezért el kell kezdenem kiszámítani, hogy hogyan tudom a Bina-t a Malchut fölé emelni.

Azonban, hogyha a Binat a Malchut fölé emelem, hogy ne érezzem a szégyent és örömet szerezzek, ez már a Klipa (héj), mivel a Bina elkezdi szolgálni a Malchut-ot. Másfelől ha én a Malchut-ot az örömre irányuló vágyával és a szégyenérzetével párhuzamosan használom, és a Bina vágyait ki akarom tölteni, akkor a Malchut emelkedik fel a Bina-hoz és adja át a saját Aviut-ját (Keménységét) a bina-nak, ami a Malchut vágyainak saját ereje. Ennek eredményeképpen a Bina kiterjed és megerősödik. Annak az erőnek a segítségével, amely segít a Binanak kiterjeszteni Mózes szintjét, megpróbálom elérni a Keter állapotát az összetapadást, majd pedig elkezdem korrigálni a Malchut-ot.

2013.09.11, Reggeli lecke 1 részből; Baal HaSulam cikkéből

forrás:  What Does Defeating The Creator Mean?

Lekt: KN

20 Sze 2013

A forradalom tanulságai

A forradalom  tanulságai

A “Béke” cikkében, Baál HáSzulám elemzi a történelmi “kísérletet”, amelyen az orosz nép átment a múlt században. A történelmi “kísérlet” miatt rengetegen estek áldozatul. Értsük meg az okokat, hogy miért működött ez így. Persze, mindennek így kellett történnie, ez nyilvánvaló.

Miért nem sikerült? Nem tudott sikerülni, mert nem hiányzott nekik semmi a legfontosabb dolgon kívül – ami a Teremtővel való kapcsolat. Alábecsülték a kapcsolatot, nem tudták megérteni, megtartani, megérezni a szükségét, így a várakozás nem teljesült be.

Ma mindenki megérti, hogy lehetetlen rendezkedni a Reformáló Fény nélkül, és a személy képtelen magát helyesen irányítani a Fény hatása nélkül. De Oroszországban nem volt így, milliárdokat fektettek be az oktatásba, de nem, hozott gyümölcsöt. A hatóságok nem hagytak ki semmit, az embereket különböző módon kezelték: a sajtó, a rádió és a televízión keresztül. Az ország határait lezárták, hogy megvédje az országot a külső behatásoktól. Agymosást kezdtek az óvodától és folytatták az iskolákban, de mindhiába.

Végtére is, az emberi egó ugyanazon a szinten maradt, bár ők fokozatosan megszokták a felületi külső jelzéseket, mert, mint tudjuk, hogy a szokás az ember második természetévé válik. Igen, voltak nagyon szép dalok és más értékek, de az igazi támogatás nem volt elég.

Az állam nem volt gazdaságilag, társadalmilag és politikailag sikeres. Sokan azt hitték, hogy Oroszország mintaként szolgál, és más országokat fog vonzani, de a világ többsége gyűlölettel és a félelemmel viszonyult, és nem szeretettel.

Másrészt, az 1917-es forradalom előtt virágzó ország volt, és eladta termékeit Európába. Mindaddig, amíg a csábítás és a megszerzési vágy kitöltése megfelelő volt, az ország szépen fejlődött. Ha így folytatta volna, Oroszország túlhaladta volna az Egyesült Államokat.

Ugyanakkor a forradalom átváltoztatta a fejlődést egy nem egoista pályára és megkövetelte a személytől, hogy a társaság javára dolgozzon, mert a társaság nagy és a legfontosabb dolog. Ennek eredményeként a “üzemanyag” eltűnt és csökkenni kezdett.

Mi tudja támogatni az altruista társadalmi változásokat? Csak a kapcsolat a Teremtővel. Végül is, az embernek szüksége van a bérre a munkájáért. És a jutalma a Teremtővel való összetapadás. Ehhez dolgozni kell, habár a Reformáló Fény átfordítja az egoista nyereményt valami másra, de ez a nyeremény. Mi még nem értjük meg milyen változásokat okoz ez a megközelítés: a személy mintha dolgozna egy dologért és valami mást kap meg.

Ennek eredményeként, az orosz forradalmárok levágták magukat a Fény forrásától – az életerőtől, az ember korrekciójától, amely a célhoz vezeti. Más szavakkal, levágták magukat az egyetlen erőtől, amely a teremtésben működik – és rövid idő alatt világossá vált, hogy az elvárásaik nem valósultak meg.

Ennek eredményeként, a pozitív erő helyett, amely fentről jön, és amely megadja az embereknek az “üzemanyag”-ot, és összekapcsolja őket, ők negatív erőt, használnak, amely felébreszti az embereket lentről, a félelem és a szenvedés által.

Ezért nekünk figyelembe kell vennünk minden egyes alkalommal, és a mi közösségünk, minden barátunk, csak a Felső erő használatával jutott el idáig, és semmilyen módon nem nyilvánulhat meg. Tilos kicserélni, amit a Fény kell, hogy adjon, a társadalmi nyomásban. A társadalmi nyomásnak csak azért kell megjelennie, hogy elrendezze a személyt a Fény hatása alatt.

2013.09.10, Baál HáSzulám, “Béke” cimű cikkéből

Ford: B S
Szerk: Sz I

15 Sze 2013

Hozd el nekünk a korrekciót!

Hozd el nekünk a korrekciót!

Kérdés:

Mi a jelent, hogy mielőtt kilépünk, az emberek közé szükségünk van a csoport segítségére, a tanárra, a könyvekre, hogy ellássuk magunkat a Teremtő erejével?

Válasz:

Ellássam magam a Teremtő erejével, ez jelenti megérteni, hogy az Ő ereje, Ő fedeződik fel az edényemben, amelyre szükségem van. Azaz, nem az én “edényem”- ben,  hanem a “mások edényé”- ben.  Én elveszem más emberek hiányosságait, és felemelem a Teremtőhöz, azaz, kérem Tőle a korrekció erejét számukra, a kitöltés felfedezését bennük.

Az emberek azt akarják, hogy legyen több pénzük, de tudom, hogy nem lehet kielégíteni a vágyat csak a Teremtő közelsége által. Minden kielégítetlen hiány- a pénz, a tisztelet, az ellenőrzés, az egészségügy, a biztonság, az oktatási problémák, minden a Fény hiányából ered. Pontosan ez az, amiért az emberek kiáltanak. Kimennek tüntetni az utcára, vagy otthon ülnek és csendben átkozzák az egész világot és a kormányt, de alapvetően Fény akarnak.

Egyszerűen, ők ezt nem tudják, mint egy gyerek, aki nem tudja, hogy miért sír, ő csak azt tudja, hogy fáj neki valami! De miért fáj, és mit kell tennie, hogy abba hagyja a sírást és nevessen, ez nem tudatos számára.

De én tudom, azáltal hogy megkapom az emberek a hiányosságait, és elmagyarázzák, mi hiányzik nekik, én már felemelem őket más formában, ahogy én érzem őket. Én érzem, hogy hiányzik a Fény! Ezt nevezzük, úgy, hogy a Teremtőhöz fordulunk. Én dolgozom nekik, én vagyok az ő felsőjük, felemelem az ők kérésüket a Felsőhöz, a következő felső szintre.

Ebben az esetben, az ő imájuk, a MAN-juk, amelyben csak: “Adjál nekem, adjál nekem, akarok, kaja, szex, család, pénz, tisztelet, hatalom” van, én lefordítom a kérésüket a Teremtőhöz, mondván:” Mi, azaz, ők és én együtt (mert az ő AHP-juk hozzám ragad, és együttesen “egy spirituális Parcuffá” válik), szükségünk van a segítségedre! Nekünk szükségünk van a Fényedre, mert korrigál és kitölt minket, annak érdekében, hogy Neked elégedettséget adjak.

Ez bizonyítja, hogy örömet akarok adni a Teremtőnek, én lenullázom magam a csoport, a tanár, a tanulás, a külvilág és az emberiség számára. Hajlandó vagyok elvégezni ezt az önmegadást, azért, hogy megmutassam a Teremtőnek, hogy én valóban megakarom, szerezni az adakozást, még ha helyes szándék nélkül is, de legalább egy kicsit! Ekkor ez a “kicsi”által, a Fény működik rajtam, és rajtam keresztül átfolyik az alsókra. Így történik meg a kapcsolat: Alsó – Felső – Felső Felsője, és én mint, egy idősebb testvér, aki dupla adagot vesz, hogy átadja másoknak.

2013.08.26, Felkészülés a Reggeli leckéhez

Ford: B S
Szerk: Sz I

07 Sze 2013

Miért a mi időnk olyan különleges?

Miért a mi időnk olyan különleges?

Kérdés:

Miért tekinthetőek a mi terjesztési cselekedeteink valódi spirituális munkának?

Válasz:

A világ megváltozott és készen áll rá. Mi felkészültünk erre az időre. Így egyszerűen továbbra is folytathatjuk a tanulást anélkül, hogy kimennénk a tömegek elé, de maradjunk az ajándék állapotában, mint egy motor, amely nincs beépítve a hajtóműbe, semleges. Azaz, a motor működik, de nagyon alacsony fordulatszámon, alig működik.

Ebben a állapotban képesek vagyunk fenntartani ezt a mozgást életünk végéig, mint, ahogy a Kabbalisták tettek a múltban. De ők egy különleges időszakban voltak, fel tudták fedezni ezeket a tulajdonságokat az alacsonyabbak kapcsolata nélkül. És mi egy olyan a helyzetben vagyunk, amelyben az emberek érintkezése nélkül nem tudjuk beteljesíteni a spirituális edényünket, mert szükséges, hogy összekapcsoljuk a tömegek vágyait.

Ezért terjesztés nélkül nem érünk el semmit, kivéve, amit már elértünk. El lehet tölteni 5-10 évet szinte semmilyen előrehaladás nélkül. Mi fejlődünk, hozzáadunk új csoportokat, de ez alig adja hozzá a mi hiányunkhoz, amellyel kell, dolgozzunk, amelyben elérhetjük a Teremtőt. Egy alsóbb szintű hiánynak kell lennie, ami nem “a szívbeli pont”- ból, hanem ez a hiány az integrált kapcsolatából ered.

Ha nem tárulna fel most a kapcsolat az emberiség minden része között, a korrupt kapcsolatuk, a protekcionista, tele gyűlölettel és elutasításokkal, mások teljes kölcsönös kizsákmányolása, akkor nem lennénk képesek elfogadni az emberektől a hiányosságukat. Az emberiség szenvedett a több ezer éves történelem során, de ma a hiánya egy új minőséget ért el, amely a törött hálózati kapcsolatból alakult ki az emberek között.
Éppen ezért át tudjuk venni a hiányukat és felemelni őket a Teremtőhöz. Van már mit korrigálni! Nem szükséges korrigálni senkinek a vágyát, hanem csak a kapcsolatot kell korrigálni, az általános hálózatot. Korábban nem tárult fel, ezért a Kabbalisták nem tudtak közeledni az emberekhez. És ma kialakulóban van a válság, amely a törött hálózati kapcsolat eredménye, amely felfedeződött, mint a válság oka. Ezért észre tudjuk venni az emberek közötti törött kapcsolatokat és korrigáljuk őket.

Mi kifejezetten ezekkel a kapcsolatokkal dolgozunk, és nem magával a vágyakkal, amely okozta a pénzhiányt, egészségügyi, családi és a munka problémákat. Nem számít, milyen az egyéni vágya mindegyiknek, hanem a lényeg az, hogy manapság mindenki felfedezi ilyen formán, amelyet nem képes megoldani. Korábban lehetséges volt és ma nem.
Látjuk, hogy minden tudás, pszichológia, orvostudomány, az emberek közötti kapcsolat, a munkaerkölcs, az oktatás, a gyerekek, minden összeomlik, mert kiderült, hogy létezik egy törött hálózati kapcsolat. Kiderült, hogy ez a gyökere minden rossznak, gonosznak. A Kabbalisták tudták ezt, de a normál tudomány nem jutott erre a következtetésre a vizsgálataikban.

Ezért mi felfedeztük ezt a törött hálózati kapcsolatot és kérjük a korrekcióját. Inkább ez szorul javításra, mert a “törés” ideje alatt “nem tört el az “edény”, hanem a kapcsolatok törtek szét közöttünk. Ezért minden korrekciót a másokkal való kapcsolatért kell megtenni, “Ne tedd azt másokkal, ami gyűlöletes neked”, “Szeresd felebarátodat, mint önmagadat”, “Szeresd az Urat, a te Istened.” Minden korrekciónak a kapcsolat az alapja.

2013.08.14, Felkészülés a reggeli leckére

Ford: B S
Szerk: Sz I

26 aug 2013

77 queries in 0,589 seconds.