Dr. Michael Laitman

spirituális munka

ELLENTMONDÁS A SZÍV VÁGYAI ÉS AZ ELME ÉRVEI KÖZÖTT

 Kérdés: Hogyan oldják fel a kabbalisták a szívben lévő vágyak és az elme logikai érvei között feszülő ellentétet?

Válasz: A mi világunkban az ilyesfajta ellentmondások a tudatlanságra vezethetők vissza. Az ember nem tudja, hol van, kivel van dolga, mit tart az ellenőrzése alatt, és milyen erőket kell egyensúlyba hoznia. Teljes mértékben nélkülözi az alapok ismeretét.
A spirituális világ alapja a Teremtő, aki mivel pozitív, egyensúlyba hozza a szív vágyát és az elme észérveit. És a negatív erőket is Ő hozza létre, hogy vele ellentétesként határozza meg a teremtményi létet.

Mindezekből az következik, hogy az ásványi, növényi és állati szinteken a két szembenálló erő egyensúlyát a Teremtő tartja fent. Ugyancsak ő felelős a spiritualitásban megjelenő adakozó és megszerző minőségek közötti harmóniáért, ám itt az ember közbenjárhat, hogy kívánsága mértékének megfelelően a Teremtő segítse őt az egyensúly fenntartásában.

(részlet a 2018. december 12.-i orosz nyelvű kabbala leckéből)

24 Már 2019

Miért olyan hosszú az út a spirituális feltárulkozásig?

Kérdés: Miért kell ilyen hosszan előkészíteni a spirituális feltárulkozást?

Válasz: Valóban, a felkészülés időszaka nagyon hosszú. Akár 20-30 év is eltelhet, mielőtt elkezdjük megkapni és megérteni a válaszokat.

Ugyanakkor, ez nem tisztán várakozás, mint ahogy a vonatot várja az ember. Inkább folyamatos változásról beszélhetünk. Egy olyan folyamatról, ahol folytonosan alakítjuk magunkat, hogy elérjük azt az állapotot, ahol feltárul az addig rejtett, felső világ.

Ebből következik, hogy az egész utazás a lélek mélységétől függ. Minél magasabban helyezkedik el, annál nagyobb lesz az út, aminek végén a spirituális világok első ízben mutatják meg magukat.

Részlet a 2018. nov. 25.-i, orosz nyelvű kabbala leckéből

https://laitman.com/2019/03/why-is-the-path-to-spiritual-revelation-so-long/

19 Már 2019

Spirituális adakozás

Kérdés: Több ízben rákérdeztem, hogy mi is az a spirituális adakozás, de nem kaptam egyértelmű választ. Ön az anya és gyermeke példáját hozta, ami anyagi, nem pedig spirituális adakozás. Tehát mi is tulajdonképpen az, hogy spirituális adakozás?

Válasz: A spirituális adakozás az egoizmusom felett létre jövő adakozás. Ilyenkor az adakozásból kiindulva és arra támaszkodva, a saját vágyaimmal ellentétes, altruista cselekedeteket viszek véghez.

Erre csak a csoport támogatásának segítségével vagyok képes. A csoporton keresztül részesülök a Felső Fényben, vagyis az adakozás Fényében. Akkor tudok cselekedni, ha ezt megkapom.

A cselekvés teljes mértékben valós, és az derül ki róla, hogy végső soron ellentétes az egoista vágyaimmal.

Részlet a 2018. 11.11-i, orosz nyelvű Kabbala leckéből

https://laitman.com/2019/03/spiritual-bestowal/

16 Már 2019

Fizikai és spirituális érdeklődés

Kérdés: Mi az oka, hogy amikor elkezdünk kabbalát tanulni, a társas életünk elkezd lanyhulni, és nem találunk közös érdeklődési pontokat az egykori barátokkal?

Válasz: Amikor valaki a kabbala tanulmányozásába kezd, az olyan, mintha elszakadna a közönséges földi dolgoktól. Kedve ellenére él, dolgozik, él családi életet. A kabbala tudománya, — ami a lélekkel, az örökkel és tökéletessel foglalkozik, — teljesen rabul ejti, és jóval mélyebb hatást gyakorol rá, mint az élet materiális aspektusa.

Ez azonban fokozatosan eltűnik, és megtanul egyensúlyozni a mindennapi élet és a spirituális világ észlelésmódjai között. A tapasztalással érthető meg, amiről beszélek.

Természetes, hogy kicsi az átfedés a te és barátaid érdeklődési körei között. Őket a mi világunk, téged pedig a felső világok érdekelnek. Ezért legfontosabb közeged az a csoport lesz, amellyel a kabbalát tanulmányozod.

Az orosz nyelvű leckéből, 2018-11-11

https://laitman.com/2019/03/corporeal-and-spiritual-interests/

14 Már 2019

Erőforrás a spirituális munkához

Kérdés: Honnan merítenek a kabbalisták erőt a spirituális munkához?

Válasz: Csakis a Teremtőtől!

Energiát szeretnél az egészséghez, a spirituális munkához? Semmi gond. Bármennyit megkapsz. Amennyit csak akarsz.

Engedd, hogy áramoljon az energia felülről, hogy véghez vihesd a helyes spirituális cselekedeteket. Ezek: fond egyre szorosabbra a többiekhez fűződő kapcsolatodat, és haladj a szeretet és adakozás minőségeinek megszerzése felé! Ha ezeket megteszed, határtalan mennyiségű energiához jutsz.

Nem arra a fajta energiára gondolok, ami az agy vagy a test működéséhez szükséges.Ez egy teljesen eltérő típusú energia. Mindig körbevesz minket, vég nélkül és határtalan módon terjed a spirituális univerzumban.

Az orosz nyelvű Kabbala leckéből, 2018-10-14

https://laitman.com/2019/03/where-do-you-get-energy-for-spiritual-efforts/

12 Már 2019

A Fény hatására minden megváltozik

Rabash, „A barátok fontosságáról”: Hogy lehetséges, hogy a barátot önmagamnál nagyszerűbbnek érzékeljem, amikor látom, hogy a saját érdemeim, tehetségem és adottságaim felülmúlják az övét?

Ez így igaz. Az egoizmusom mindig tőrbe csal. Nincs semmi bennem az egoizmuson kívül Azonban a Fény hatására, minden megváltozik.

Mi csak egosita lények vagyunk. Nincs bennem semmi, csak száz százalék egoizmus. Amilyen mértékben a Fény képes hatni rám, olyan arányban csökkenti az egoizmusom, és azt eredményezi, hogy a többieket felettem állókként érzékelem.

Ekkor értem meg, hogy amit korábban, illetve aktuálisan látok, mennyire különbözőek. És ez az eltérés csakis a rám hatást gyakorló Fény erejének a függvénye. Nincs objektív igazság.

Mindebből következik, hogy ha közelíteni és hasonulni akarok a Teremtőhöz, akkor minden vágyam, hogy a lehető legteljesebb mértékben befolyásoljon a Fény. Ezzel együtt azt is megértem, hogy a legalacsonyabbrendű, leglomhább emberként mutatkozom meg. De mindezzel nem törődöm. Sőt, éppen hogy örömömre szolgál, mivel a példámon keresztül mutatkozik meg, hogy a személyemet teljes mértékben kitölti az egoizmus.

Az engem korrigáló Fény első következménye, hogy rádöbbenek: minden, ami én vagyok, színtiszta egoizmus. Második hatásként érzékelem, hogy az egoizmust elkezdi felváltani a Fény minősége, és ez mindjobban formát ölt bennem.

A KabTV “Utolsó Generáció” című műsorából, 2018-05-30

https://laitman.com/2019/03/everything-changes-under-the-influence-of-the-light/

05 Már 2019

A Lélek felfedezése

Kérdés: Miért kedveljük annyira a Lélekről szóló beszélgetéseket?

Válasz: Azért, mert a Lélek az élet forrása. Lényegünket tartalmazza, azt az esszenciát, amit önmagunkon keresztül sugárzunk. Létezésünk a spirituális térben végtelen. Nagyon közel járunk ahhoz, hogy a mi időnkben kezdetét vegye a Lélek feltárulása.

Kérdés: Milyen részekre osztható a Lélek?

Válasz: A Lélek tíz szfírából áll.  A tízes körben, amikor egymáshoz kapcsolódunk, fokozatosan megmutatkozik a Lélek szerkezete. A csoport tagjai teljes beteljesülést fognak átélni. Ezt Teremtőnek vagy a Lélek fényének nevezzük.

Kérdés: Az emberek gyakran „megtört, megsebzett Lélekről” beszélnek. Ez mit jelent?

Válasz: Beszéljünk inkább arról, hogy mi is az, hogy Lélek. A Lélek a Teremtő része, ami bennünk foglal helyet. Az adakozás és szeretet, valamint az emberek közötti kapcsolat minőségét hordozza.

Az orosz nyelvű Kabbala leckéből, 2018-09-16

https://laitman.com/2019/03/lets-reveal-what-a-soul-is-about/

04 Már 2019

A Teremtő megnyilvánulásaként látni a világot

Kérdés: Vannak olyan lelki és fizikai történések melyek előre el vannak rendezve, mint az élet előre eltervezett forgatókönyve?

Válasz: Természetesen. Ez az, ahogyan ezek jönnek. Mi vagyunk azok, akik ezeket megtörténté teszik? A világ új formákban jelenik meg számunkra, és meg kell tanulnunk megérteni, elérni és magunkhoz kapcsolni azokat, és eképpen haladni.

Minden pillanatban, amikor egy bizonyos képet kapunk a világról, alkalmazkodni kell ahhoz, meg kell érteni, hozzákapcsolódni és meg kell próbálni jobbá tenni. Az, ahogy megérjük a környező világot, az az, ami meghatározza az előrehaladásodat.

Elvileg miden alkalommal úgy kell látni a világot, mint a Teremtő megnyilvánulását. El tudod képzelni, hogy milyen töröttnek kell lennünk ahhoz, hogy a körülöttünk lévő világban ilyen szörnyű dolgokat látunk, depressziót és ennyi szörnyű nyomást lássunk?

Kérdés: Tegyük fel, hogy kapok valami képet a világról. Mi legyen az első reakcióm? Hogy elmondom magamban: „Nincs más Rajta kívül”?

Válasz: Először is meg kell értened, hogy a Teremtő a felső erő, amely mindent meghatároz, cselekszik és kitölt. Ez az erő a tökéletességet mutatja neked. Azonban te a romlottságodnak mértékben eltorzítod ezt a képet, te „szemüveg” nélkül látod a világot, az egoizmusod objektívján keresztül.

Kérdés: Szóval, nekem igazolnom kell mindent?

Válasz: Nem csak igazolni, hanem látni és érezni kell ezt a tökéletességet. Ezután azzal a céllal kell ragaszkodnod Őhozzá, hogy a romlottságot a tökéletesség szintjéig kijavítsd, és akkor egyesülsz a Teremtővel. A képernyő egyik oldalán te vagy, a másikon pedig Ő.

Kérdés: És mi van, ha azt látom, hogy nem vagyok képes ezt a “nincs más Rajta kívül” erőt semmihez sem hozzárendelni, hogy nem vagyok képes igazolni?

 Válasz: Lehetőséged van arra, hogy imádkozz. Kérd meg Őt, hogy javítson ki téged, azért hogy tökéletes legyen a világ.

De azt szeretnéd, hogy te jobban érezd magad, akkor semmit nem fogsz kapni. Ha azonban azt szeretnéd, hogy tökéletes legyen a világ, azért hogy ne átkozd a Teremtőt, mert ez fájdalmat okoz neked, akkor megkapod. Arra kérd a Teremőt, hogy adjon neked hatalmat ahhoz, hogy úgy lásd Őt, ahogy Ő van: jó és jóságos.

Az orosz nyelvű Kabbala leckéből

https://laitman.com/2019/01/perceiving-the-world-as-a-manifestation-of-the-creator/

17 feb 2019

Képes a Kabbalista bármit is dönteni, megváltoztatni ezen világ szintjén?

Kérdés: hogyan érzed te, mint Kabbalista a Teremtő kezét azon keresztül ami veled történik? Te eldönthetsz bármit is ezen világ szintjén?

Válasz: Nem, én nem döntök el semmit. Annyit tehetek hogy egyetértek a Teremtővel, azzal amit Ő tesz, cselekszik. Én csak magamon dolgozhatok, a világot nem tudom megváltoztatni, vagy a Teremtőt bármire is kényszeríteni.

Kérdés: Szóval a Kabbalista semmiben sem dönt? Képes lehet arra hogy bele egyezzen abba ami vele történik? Ez a fő döntése, cselekedete?

Válasz: Igen. Próbáld ki. Meglátod majd milyen hős leszel. Csak úgy tűnik neked hogy könnyebb a világot megváltoztatni, mint magadat.

Kérdező: Igen egyetértek, látom hogy bele egyezni mindenbe az nehezebb.

Válasz: Ez már jó, ez már egy lépés a valódi hősiesség felé!

Az orosz nyelvű Kabbala leckéből, 2018-09-02

https://laitman.com/2019/01/can-a-kabbalist-decide-something-at-the-level-of-this-world/

03 feb 2019

A Fény hívása

Kérdés: Mi a teendő a gondolataimmal, hiszen azok a Teremtőtől jönnek?

Válasz: Minden gondolatunk a Teremtőtől származik: jó és rosszak egyaránt. Ezt azért kapja az ember, hogy értelmezze azokat, és kiválassza a helyes utat.

Kérdés: Mi van akkor, ha rossz gondolatok érkeznek hozzám?

Válasz: Nincsenek rossz gondolatok. A gondolatok a célra irányítanak, — akár pontosan a cél felé irányulnak, vagy az ellen. De ez mindegy, a lényeg, hogy a gondolatok és vágyak célorientáltak, csakis a végső célból indulnak ki.

A Fény ott van és hív minket, vagy pozitív, vagy negatív gondolattal. Mind a jó és rossz gondolatot is  értelmezni kell és annak megfelelően cselekedni, hogy afelé a cél felé haladjunk, amelyből ezek a gondolatok jöttek.

Az orosz nyelvű Kabbala leckéből, 2018-08-19

https://laitman.com/2019/01/the-call-of-the-light/

15 jan 2019

83 queries in 1,084 seconds.