Dr. Michael Laitman

spirituális munka

Haladás kérdések és válaszok segítségével

Kérdés: A kérdezés a kabbala bölcseletének tanulása közben valóban a gyakorlati munka legfontosabb eleme?

Válasz: Igen. A kérdés spirituális előre haladásunk szempontjából kiemelt jelentősséggel bír. Mindazonáltal nem szükséges feltenni valamilyen kérdést, aztán várni a válaszra. Tanulmányozod azt, akarod, hogy megkapd a választ, aztán a csoporton keresztül a Teremtőhöz intézed, aki válaszban részesít.

Minden haladásunk a kérdéseknek és a rájuk adott válaszoknak köszönhető. A pészachi történet a négy fiúról szépen mutatja ezt: még abban az állapotban is, amikor nem tudod, hogyan tegyél fel egy kérdést, meg kell ragadnod minden alkalmat, hogy kérdezhess. Enélkül nem beszélhetünk előre lépésről.

Kérdés: A kérdés spirituális tettnek tekinthető?

Válasz: Igen, hogyne. A bal vonalat jelenti, ami szükséges a mozgáshoz.

Kérdés: Válhat egy kérdésből igazi ajándék a tanár vagy a barát számára? Lehet a csoportnak való adakozás példája?

Válasz: Elméletben igen.

Kérdés: Érdemes feltenni egy kérdést annak ellenére, hogy a módszertan azt tanítja, hogy a felmerülő kérdések az általunk végzett csoportmunka során letisztulnak és választ kapnak?

Válasz: Amikor kérdést teszel fel, vagy úgy általában teszel valamit, mindig gondolnod kell rá, milyen módon segíted a többieket.

https://laitman.com/2019/11/advancement-through-questions-and-answers/

19 nov 2019

Társak a spirituális úton

Kérdés: Milyen feltételek szükségesek, hogy választ kapjunk a MAN-ra? Talán valamilyen különleges szolgálatot kell létre hoznunk?

Válasz: Nem tudom, hogy milyen szolgálatot, és kinek a részére kell létre hoznod. Nincs szükség rá, hogy az egymás közötti megfelelő kommunikáción kívül más csatornákat építsetek.

A csoportból felfelé törő közös vágy megteremti azt a szolgálatot, azt a csatornát, amelyen keresztül mindannyiotok egyéni vágya, összekapcsolt formában, egy hatalmas vágyat formál, amit MAN-nak nevezünk. Mindenképpen választ kaptok rá. Minden attól függ, hogy a Teremtő elérésének érdekében milyen mértékben kíséreltek meg egységre lépni egymással.

A cél nagyon világos: eljutni a Teremtőhöz. Így hát mindegy, ki ül melletted. Ha valaki veled akar lenni a célod elérésében, akkor ő a társad, és haladni fogtok. Tehát így, felhasználóként kell egymásra tekintenetek.

Ne nézd a barát külsejét, jellemét vagy szokásait. Nem fontos, hogy kiféle-miféle. Ami számít, hogy egyazon cél felé tartotok. Belőle válhat az útitársad, a segítőd, aki nélkül nem érheted el a célod.

https://laitman.com/2019/11/companions-on-the-spiritual-path/

15 nov 2019

Miért kell a kabbalát tanulóknak munkát végezniük?

Kérdés: Miért követelik meg, hogy a kabbalát tanulók dolgozzanak?

Válasz: A személynek dolgoznia kell, mert elfoglaltságot kell magának biztosítania. Nem tanulmányozhatja egész nap a kabbalát, nem ücsöröghet szotyizgatva egy padon, miközben politikáról cseveg. Erre semmi szüksége.

Lehetőleg töltsön reggel, munka előtt három, este, munka után pedig két órát tanulással. Ha szabad ideje van, akkor ez több is lehet. Az idő fennmaradó részét pedig a munka, alvás és étkezés viszi el. Mi másra van szükség az életben? Mindennek egyszerűnek és természetesnek kell lennie.

Ami az alvást illeti, a pihenési igény öt és hét óra között van. Van, aki hét óra alvást igényel, de ismerek olyanokat, akiknek az öt óra is elegendő. 

Megjegyzés: De ott van a sport, a zene és a színház is.

Rav kommentje: Ha az ember kabbalát tanul, az magában foglalja a zenét, színházat és a sportot.

Kérdés: Ez azt jelenti, hogy nem léteznek más igények?

Válasz: Így van.

Kérdés: Tehát ideális esetben, minden felszabaduló időt a Teremtő érzékelése kell, hogy kitöltsön?

Válasz: Minden Tőle érkezik, legfeljebb különböző álruhákat ölt magára.

Megjegyzés: Az emberek valamikor normálisan, külön sportolás nélkül éltek.

Rav kommentje: Talán zenére, irodalomra és minden másra szintén szükség van, azonban mindezek az emberi lélek korrekciójának határain belül kell, hogy helyet kapjanak.

https://laitman.com/2019/11/why-do-kabbalists-demand-students-work/

13 nov 2019

A spirituális kapcsolat jele

Kérdés: Amikor valamilyen műsort nézünk, bevonódunk, és érezzük a gondolatok és érzések folyamát. Ez már a kapcsolódásnak egy szintje.

Ha érzem mások gondolatait és vágyait önmagamon belül, akkor ez a spirituális kapcsolat jelének tekinthető?

Válasz: A spirituális kapcsolat jele csak az lehet, ha érzem a barátok elutasítását, és ugyanakkor a köztünk lévő kapcsolatért emelek imát. Csak ennek a két ellentétes tendenciának a belső jelenléte utal a spirituális emelkedettségre.

https://laitman.com/2019/11/the-sign-of-spiritual-connection/

12 nov 2019

Plusz és mínusz között

Kérdés: Hogyan jelenthetjük ki, hogy negatív kapcsolatokat létesítünk, ha negatív minőségekként lettünk megteremtve, és kapcsolatban állunk egymással?

Válasz: Egyfelől mindannyian egoisták vagyunk, és egoista módon kapcsolódunk egymáshoz. Ez igaz. De közben a negatív kapcsolódásokat pozitívakká kell transzformálnunk.

Ekkor, pontosan az egymással ellentétes, pozitív és negatív kapcsolatok között érezzük majd meg a felső világot és a Teremtőt. Ezért kell megőriznünk mindent, ami negatív, és felette létre kell hoznunk, az összes pozitív minőséget.

https://laitman.com/2019/11/between-minus-and-plus/

11 nov 2019

Miért jó nekem, ha másoknak rossz?

Kérdés: Miért tölt el jó érzéssel, ha másoknak rossz? Miért vagyok irigy másokra? Hogyan tudnék ezen változtatni?

Válasz: Az ok az, hogy nem érzed, hogy a többiek a spirituális tested részét alkotják.

Nagyon sajnállak, de közben meg is értem az állapotodat. Ha képes volnál látni, hogy együtt létezel velük egy közös edényben, és hogy a fény, azaz az edényben lévő spirituális élet pontosan a te mások iránti hozzáállásod miatt nem tud megszületni, akkor persze változtatnál mindezen.

Majd eljutunk ide, és látni fogod, hogy ez lehetséges.

https://laitman.com/2019/11/why-do-i-feel-good-when-others-feel-bad/

10 nov 2019

Hogyan kerüljük el a bálványimádást?

Kérdés: Létezik egy bizonyos kettősség: egyrészt az egységre lépés a Teremtővel, másfelől a kapcsolódás a barátokkal.

Nem tudok egyenlőségjelet tenni a két koncepció közé. Az az érzésem, hogy vagy a barátaimmal, vagy a Teremtővel vagyok. Ez bálványimádásnak számít? Vagy: ez a hozzáállás bálványimádást eredményez?

Válasz: Igen, így van. Ha az egoizmusod húz a Teremtő felé, ez bálványimádás. Úgy tűnik az egónak, hogy a Teremtőnél talál kitöltést. Ilyen módon akarja, hogy kötődj a Teremtőhöz: “akarom a Teremtőt, szeretem a Teremtőt, egyesülünk, megtöltöm magam Vele, megteszek Őérte mindent, ha Vele vagyunk, mindent sikerre viszünk.

Megjegyzés: Igen, de a Teremtő benne van a barátokban. Ő áll mögöttük, Ő van a kapcsolódásban. De ezt csak tudom, és nagyon ritkán érzem.

Rav kommentje: Ez a problémád.

Kérdés: Képesek vagyunk ezt együtt megoldani?

Válasz: Nem, ezt a tizeseddel és a Teremtővel fogod tudni megoldani. Nincs más mód.

Kérdés: Mit kell nekem személy szerint adnom a tizesemnek, hogy végre ne erre a “mitológiai figurára” összpontosítsak?

Válasz: Magyarázd el nekik, hogy a Teremtő kizárólag a tizesen belül érhető el. Máskülönben nem találsz Rá, vagy a bálványimádás bűnébe esel. Úgy is hívják ezt, hogy “teremtünk magunknak egy bálványt”, valamilyen szobrot.

Csakis a tizesen belül, és csak akkor nyilvánul meg a barátok között az adakozás általános képe (aminek a neve: Teremtő), ha ők megfelelő viszonyt alakítanak ki egymás között. Ezért mondja a Teremtő: “Te teremtettél engem.” Valóban, az egymással való helyes kölcsönkapcsolatok segítségével megteremtjük a Teremtő képét. Mindezek előtt Ő nem is létezik. Ebből kifolyólag hívják a Teremtőt Bore-nak — Bo u-Reh (Gyere és láss!)

https://laitman.com/2019/11/how-not-to-be-an-idol-worshiper/

09 nov 2019

Az engedményeken alapuló kapcsolat

Kérdés: Mi az engedményeken alapuló kapcsolat lényege?

Válasz: Ez az, amikor készen állok mindenben szabad utat engedni a barátoknak annak érdekében, hogy egységre lépjek velük. Egység nélkül nem lenne lehetőségem, hogy befolyást gyakoroljak a sorsomra, a Teremtőre, aki a végzetem irányítója.

https://laitman.com/2019/11/connection-based-on-concessions/

08 nov 2019

Amikor viccelődni akarnál

Kérdés: Nagyon komolyan veszem a kabbala tudományát, és azt gondolom, hogy nem véletlenül vagyok itt. De a tanulás folyamán, ahogy egyre többet tudok magamról, nagy a kísértés, hogy főleg emberek társaságában vagy a csoportban elmondjak egy jó viccet, és nevessek egyet. Helyes, ha ezt teszem?

Válasz: Miért is ne? A kabbalisták nagyon kedvelik a vicceket, anekdotákat, és magát a nevetést. Rabash igen sikeresen űzte ezt a műfajt.

Kérdés: Nem túlzott lazaság ez?

Válasz: Ebben az esetben nem túlzott lezserségről van szó, noha a könnyedség néha jobban kiemel valamely minőséget vagy adottságot, mint a komoly érvelés. A humor nem komolytalanság. Inkább egy mély adottság könnyed formában történő bemutatása. Ezért hát, a kabbalisták egyáltalán nem kerülik a humor használatát.

https://laitman.com/2019/11/when-you-want-to-make-a-joke/

06 nov 2019

A zuhanások, mint a fejlődés előmozdítói

Kérdés: Azt állítja, hogy meg kell próbálnunk közösen érezni a zuhanásokat?

Válasz: Léteznek zuhanások és emelkedések, amelyeket együtt érzünk, és vannak egyéni előfordulások is.

Kérdés: Mit jelent az, hogy a zuhanás állapotát egész csoportként érezzük?

Válasz: Attól függ, hogy ki értelmezi a zuhanást.

Én úgy értelmezem, mint valami, ami elválaszt a Teremtőtől, a csoporttól, azaz a haladástól. Érezhetek például egy bizonyos nehézkességet, de nem látom át, hogy ez számomra lett küldve, hogy a fejlődésemet szolgálja; csak annyi történik, hogy teljesen elmerülök benne.

Amikor ezt a nehézkességet elkezdem saját fejlődésem eszközeként szemlélni, ekkor válik valóban a fejlődésem eszközévé. Így már örömmel dolgozok vele, tudatosítva, hogy ez a haladásom záloga.

Amikor rendelkezünk egy közös céllal, amihez közös cselekvésekkel jutunk el, és ebből egy közös élet áll össze, akkor bizonyos dolgokban megélhetünk közös zuhanásokat és emelkedéseket. Más esetekben pedig a zuhanások és emelkedések egyéni jellegűek lesznek. Élnünk kell azzal a tényszerű igazsággal, hogy képesek vagyunk együtt tevékenykedni, és közös eredményeket elérni.

Ennek része, hogy többé kevésbé értem a barátok állapotát. Részt kell a folyamatban vennem, és segítenem őket. Például, igen fontos, hogy kongresszusok előtt inspiráljuk egymást, beszéljünk a cél, az összejöveteleink, a leckék és a kongresszusok fontosságáról. Mindent, ami ezekkel kapcsolatos össze kell gyűjtenünk egymás között, és muszáj inspirálnunk egymást.

Ennek következtében egy közös mező alakul ki: a Teremtő nem valamilyen személyes érzékelésben, hanem az általános mezőben mutatja meg magát. Ez nagyon lényeges, hiszen az Ő megnyilvánulása csak akkor következhet be, ha a tizes tagjai valami fajta közös Kli (edény) formájában, már összekapcsolódtak egymással.

https://laitman.com/2019/11/descents-as-means-of-advancement/

05 nov 2019

83 queries in 0,514 seconds.