Dr. Michael Laitman

spirituális munka

Mit adhatunk a Teremtőnek?

.

Kérdés: Mit adhat egy ember a Teremtőnek a barátokon keresztül?

Válasz: Először is, minden barátnak meg kell ezzel a személlyel állapodnia, hogy teljesen alávetik magukat a Teremtőnek.

Ez abból áll, hogy kapcsolódnak egymáshoz, egy edényt alkotnak, ahol megérezhetik Őt, ahol a felső erő beléjük öltözhet.

Nukvává válunk a Teremtő viszonylatában, azaz mi vagyunk a női, Ő pedig a férfi minőség. Azt akarjuk, hogy belénk öltözzön, kitöltsön minket, uralkodjon felettünk. Készen állunk rá, hogy megadjuk magunkat az adakozás erejének.

https://laitman.com/2020/05/what-can-we-give-to-the-creator/

25 máj 2020

Mint a növény eső után

 

A Teremtő nagyságába vetett hit a környezeten múlik. Nagyként viszonyulok Hozzá, ha a környezetem megállás nélkül a Teremtő nagyságáról beszél, közvetíti az érzést, miszerint csak ez az erő létezik. Ez utóbbival meghatározza egész jövőmet, hiszen csakis Ő uralkodik a világban és a teljes valóságunkban.

Amennyiben a környezetem nem közvetíti a fent leírt érzést, képtelen leszek nagyra értékelni a Teremtőt. Csak akkor ébredhetek fel, akkor folytathatom a Teremtő megértésének útját, ha a környezet a Teremtő nagyságának kialakulására ösztönöz, és érzékelteti, mekkora szükség van az Ő feltárulására. A környezetnek mindezeket erőteljesen, a tagokat nagy nyomás alá helyezve kell megtennie.

Egyetlen hiányunk a minket a Teremtő nagyságának képzetével megajándékozó közeg. A közösség feladata a tagok állandó nyomás alá helyezése és felébresztése. A kezdők továbbra is egyéni módon szerzik meg a Teremtő nagyszerűségének érzetét, de a jövőben fokozott módon függünk majd a közösségünktől. Ha a környezetem nem gondoskodik rólam, elhervadok. Ha mindent megtesz értem, növekedésnek indulok, akár a növény az esőt követően.

https://laitman.com/2020/05/like-a-plant-after-rain/

24 máj 2020

Nem létezik egyéni probléma, csak közös

Kérdés: Amikor mások egészségéért imádkozunk, veszteséget hozunk létre magunknak, vagy ellenkezőleg, erőt és energiát kapunk az imához?

Válasz: Ha imádkozom a másik egészségéért, és ha én magam ugyanabba a rendszerbe vagyok foglaltatva, mint ő, akkor hogyan lehet ez számomra veszteség?

Amikor valaki abból a rendszerből, amelyben közvetlen kapcsolatban állunk egymással, megbetegszik, akkor jelzi a többiek felé, hogy az egész rendszerrel van baj. Ő képviseli azt a különlegesen érzékeny részt, ahol a hiba kifejeződik.

A probléma nem hozzá, hanem a közösségünkhöz tartozik. Senki nem felelős magáért, senki nem önmagában betegszik meg vagy viselkedik helytelenül. Mindezek csupán kifejeződések, amelyek azt mutatják, hogy nem tartjuk be az általánosan integrált emberi interakció szabályait.

Mit jelent a kérés vagy az ima? Kapcsolódunk egymáshoz, és megpróbálunk a felső erő felé fordulni. Azt kérjük tőle, hogy állítsa helyre a negatív minőségek, jelenségek miatti egyensúlytalanságot. A kibillentség egy adott személyen keresztül jelenik meg.

De mivel nem az ő egyedi, hanem a mi közös problémánkról van szó, jogunkban áll imádkozni érte. Ilyenkor az történik, hogy kompenzációs folyamatot indítunk el a természet rendszerében, és az jótékony választ ad nekünk. Próbáljátok ki, és meglátjátok, hogyan működik!

Ezért nem maradhatunk közömbösek azzal kapcsolatban, ami körülöttünk történik. „Minket nem érdekel, mi folyik Olaszországban. A lényeg, hogy itt nyugi van.” Az ilyen hozzáállás csak súlyosbítja a helyzetet. Borzalmas reakció!

Gondolkodnunk kell, hogyan reagáljunk a történésekre, különösen manapság, amikor kapcsolataink integrált romlottsága kerül napvilágra.

Kérdés: Az emberek egészségéért vagy a rendszer korrekciójáért imádkozzunk? És hogy csináljuk helyesen, anélkül, hogy előírnánk a Teremtőnek, hogy mit tegyen?

Válasz: Kérnünk kell a Teremtőt, hogy mutassa meg nekünk a helyes kapcsolódást. Semmi másra nincs szükségünk. Akkor fordulunk Hozzá megfelelően, ha hozzátesszük, hogy jól szeretnénk megalkotni az egységet, hogy bennünk, kölcsönkapcsolatainkon keresztül táruljon fel, és ezáltal érjük el célunkat, hogy megelégedettséget szerezzünk az Ő számára.

https://laitman.com/2020/05/there-are-no-individual-problems-but-common-ones/

22 máj 2020

Az emberiség nagy, átfogó edénye

Kérdés: Szükséges, hogy az emberiség egésze egyetlen edényt alkotva összekapcsolódjon?

Válasz: Természetesen. Minden egyes ember a belsejében hordozza az összetört edény egy cserepét. Emiatt kell összegyűjtenünk az összes darabot, és eljutnunk az abszolút szeretet és összetapadás állapotába.

A sort azoknak kell vezetni, akikben felébredt a szívben lévő pont. Ha benned felébredt, hozzáláthatsz, hogy közelebb kerülj azokhoz, akikben szinten felbukkant. Meglátod, hogy a köztetek lévő kapcsolatban hogyan tárul fel az általános edény.

Amilyen mértékben felfeditek az általános edényt, érezhetővé teszitek azt is, ami a felső fényből jön és kitölti: az örökkévalóság és halhatatlanság érzetét és tudatosságát, ami egyben belépés az eddigitől teljesen eltérő dimenzióba. Hatalmadban áll így tenni. Képes vagy megcselekedni ezt most, a mi világunkban. Csak ne hagyd abba a munkát!

Minden egyes személy a világon, aki a maga egyedi módján részt vesz ebben, segíti a másikat, mivel mindannyian egyetlen törött edény darabjai vagyunk.

https://laitman.com/2020/05/the-general-vessel-of-humanity/

20 máj 2020

Egy dollár vagy ezer dollár?

Komment: Tanára, Rabash a következő példával illusztrálta az értelem feletti hitet. Egy barát kölcsön kér tőled 1000 dollárt, majd odaad egy egydollárost tartalmazó borítékot. Amint ezt megpillantod, a hited erejével azt kell látnod, hogy a teljes összeg ott van a borítékban.

Rav válasza: Ha kinyitod a borítékot, és látod, hogy egy dollárt kaptál, akkor ez megfelel az értelmen belüli hitnek.

Ha ellenőrzöd az összeget, és egy dollárt találsz, de azt 1000 dollárnak tekinted, akkor az értelem feletti hit állapotában vagy.

Ha bízol a barátod szavában, miszerint a teljes összeg a borítékban van, és nem is számolod meg, akkor az értelem alatti hit alapján jártál el.

Az embernek mondanak valamit, amiben hisz, és így éli az életét, imádkozik, és a tanultak szerint cselekszik. Ezt nevezik a parancsolatok „szokás alapú teljesítésének”.

Kérdés: Hívhatjuk ateistáknak az értelmen belüli hit embereit?

Válasz: Igen. Számukra az egész világ a tudáson alapul. Nem fogadnak el semmit a hitük alapján.

Kérdés: A kabbala különálló dolog, mivel segítségével minden kutatható és igazolható. De ehhez axiómaként kell elfogadni tanításait. Igaz ez?

Válasz: Magad ellenőrzöd le, így emelkedsz a tudásodat meghazudtolva egyre magasabbra. Ez a folyamat, amivel a következő, magasabb szinthez kapcsolódhatsz.

Kérdés: Szükségünk van a kabbalában tudásra? Réges régen, a kabbala tanulása előtt, az embereknek kötelező volt a hét tudományágat tanulmányozniuk.

Válasz: Erre azért volt szükség, mert az elmúlt évszázadokban a korábbi generációk képviselőinek lelki rétegei ilyen módon korrigálódtak. Manapság ez már elhanyagolható.

Komment: Látható, hogy Baal HaSzulam mennyit ír pszichológiai és filozófiai tanulmányairól.

Rav válasza: Ez természetes, hiszen a teremtés egészét, ami nem más, mint az élvezetre irányuló vágy, meg kellett valósítani. Így hát különféle módokon kellett viszonyulni a vágyhoz, a teremtés anyagához. Volt egy időszak, amikor az emberek kínozták magukat, hogy az anyag fölé emelkedjenek: a földön aludtak, a legegyszerűbb ételeket fogyasztották, rongyokba öltözködtek, stb.

Általánosságban elmondható, hogy a felső világ megértésének, a vágyak korrekciójának folyamata során a kabbalisták különböző korszakokon mentek keresztül.

https://laitman.com/2020/05/one-dollar-or-a-thousand/

18 máj 2020

Mire irányuljon az ima?

Kérdés: Csak helyes imákra válaszol a Teremtő?

Válasz: Minden imára válaszol.

Kérdés: Vegyük azt az esetet, amikor valaki a banki tartozását szeretné kifizetni. Ekkor szinte öntudatlanul imádkozni kezd. A kabbala szempontjából, a pénzszükség miatt emelt kérés imának számít?

Válasz: Hogyne. Bármilyen vágy megvallása annak számít.

Kérdés: Tegyük fel, hogy fog egy imakönyvet, és elkezd pénzért imádkozni. Lesz pénze?

Válasz: Nem. Ilyen önző kéréseket nem teljesít a Teremtő. Máskülönben a személy azt gondolhatja: „Imádkoztam, és a kérésem teljesült, tehát még többet kell imádkoznom.” Ez mindössze annyit jelent, hogy a Teremtő nem engedi őt el.

És ha az illetőnek úgy tűnik, hogy imája meghallgatásra talált, akkor a Teremtő vágya, hogy a személy így gondolja.

Kérdés: Mi van akkor, ha nem magának, nem egoista módon kér pénzt? Megkaphatja?

Válasz: Nem tudom elképzelni, hogy igen. Egyáltalán nem létezik a mi világunk szükségleteit kitöltő ima.

Kérdés: Mi a helyzet az egészségre vonatkozó imával?

Válasz: Ez egy későbbi fejlemény. Kizárólag azért kell imádkoznunk, hogy közelebb kerüljünk Hozzá. Ez minden vágyunk kitöltését magában foglalja.

https://laitman.com/2020/05/what-do-we-need-to-pray-for/

17 máj 2020

Derítsd fel az egész emberiséget!

Baal HaSzulam, Bevezetés a Zohár könyvébe, 18. szakasz: „És nekünk nem kell a világ többi teremtményén gondolkodnunk, csakis az emberen, mivel ő a teremtés középpontja, ahogy az lentebb (39. szakasz) leírásra kerül. Minden más teremtmény híján van a saját értéknek. Csak olyan mértékben hasznosak, amennyire hozzájárulnak az ember tökéletességének eléréséhez. Ezért emelkednek és zuhannak az emberrel, anélkül, hogy tekintetbe vennék önmagukat.”

Semmilyen teremtmény, annak semmilyen elkülönült része, de még ha külön egyénről is beszélünk, az sem számottevő, csakis amennyiben a mindent átfogó, integrált kép része. Amennyiben valaki megsérti ezt a törvényt, az az egész rendszernek okoz fájdalmat. Ha valaki egyensúlyt ad a rendszernek, akkor ez egy hasznot hozó hozzájárulásnak számít, ami kihat az integrált módon megszervezett természet általános rendszerére.

Kérdés: Ha az emberiség integrált része vagyok, és ez a kapcsolat megbonthatatlan, akkor ha az emberiség beteg, akkor bármit is teszek, az egész részeként én is beteg leszek?

Válasz: Igen. Ezt mondják a források. Ezért a nagy kabbalisták, mialatt még az emberi rendszerhez tartoztak, egész idő alatt imádkoztak a rendszer egyensúlyáért. Az emberiséggel együtt ők is szenvedtek, ahogy a rendszer többi tagja. Sőt, még több kínt kellett kiállniuk, mint másoknak. Baal HaSzulam ír erről a „Bevezetés a Zohár könyvéhez” című műve végén.

https://laitman.com/2020/05/cheer-for-all-of-humanity/

13 máj 2020

A csoport, mint az energia gyűjtőhelye

Kérdés: Tegyük fel, hogy valaki még nem talált magának csoportot, és egyedül tanul kabbalát. Hogy él így át zuhanást? Valamifajta taszításként, ami a könyvek, a tanár irányából éri?

Válasz: Igen. Fáradtságot, elutasítottságot érez, és látja, hogy nem jut sehova. Így löki őt előre a Teremtő, hogy a zuhanások és deprimált állapotok dacára folytassa a keresést. A világ jelenlegi depresszív állapota annak bizonysága, hogy lökéseket kap a Teremtőtől. Evvel igyekszik a világot közelebb hozni magához.

Kérdés: Hogyan jelenik meg a személy zuhanása a csoporton belül?

Válasz: A barát pozitív erőt fejleszt ki a csoportban, ami előre hajtja őt. Ez a haladás egyetlen módja. Amikor a személy a csoporthoz kapcsolja magát, az előre tolja, és ily módon hozza létre az adakozás és támogatás minőségeit. A tag összekapcsolódik a többiekkel, és a csoport erejét használja ahhoz, hogy állandó mozgásban legyen.

Kérdés: Vagyis a csoportban megjelenő zuhanás abban a jelenségben mutatkozik meg, hogy a barát nem rendelkezik elég energiával, üzemanyaggal, hogy befektessen a csoportba?

Válasz: Nem csupán erről van szó. Ha van is vágyad, hol használod fel? Annak is a csoport a helye.

Tehát a csoport olyan, mint egy gyűjtőhely: leadsz felé, ha extra energiáid vannak, és kapsz tőle, ha híján vagy az energiának.

Kérdés: Vagyis a csoportban valamifajta felgyülemlett energia-készlet van. Mikor az ember emelkedést él át, minden energiáját a csoport felé csatornázza, és mindent megtesz, hogy mindenki átélje a Teremtő nagyságát. Amikor viszont zuhanási szakaszban van, lehív a felgyűlt energia-készletből, és gyakorlatilag semmit nem érez a zuhanásból. Erről van szó?

Válasz: Igen, ez egy oszcillációs kör, aminek a segítségével hullámokat hozunk létre, amikből aztán részesülhetünk is. Ha amennyire csak lehet, befektetek a csoportba anélkül, hogy magamra gondolnék, akkor elvileg az említett zuhanások mindössze pár másodpercig tartanak. Azaz jelen vannak, de szinte az érzékelési küszöb alatt maradnak.

A legfontosabb, amit értenünk kell a következő: ha a megfelelő csoportban, megfelelő közösségben végzem a tanulást, mindez előrefele hajt, támogat, felfogja a zuhanásaimat, ellen tart, kompenzál, kisimítja a negatív hullámokat, és emelkedéssé alakítja őket. Ebben az esetben nem zötyögős, hanem többé-kevésbé sima felületű úton fogok haladni.

Persze itt is lesznek mindenféle változások plusz és mínusz előjellel, fel és le, de nem olyan mértékben, mint annál a személynél, aki nem kapcsolta magát a kabbalához.

Kérdés: Mit jelent, ha valaki egyáltalán nem érzi a zuhanásokat?

Válasz: Azt, hogy nem dolgozik elég keményen önmagán.

A kezdők mennek át ilyenen, még mielőtt kialakították volna az új rutint. Még nem léptek be teljes mértékben a tanulásba. De ezt követően jönnek a zuhanások, és sok ember hátat fordít a csoportnak. Egy idő után azonban visszatérnek, mert nincs más hely, ahova mehetnének.

https://laitman.com/2020/05/the-group-is-an-accumulator-of-energy/

11 máj 2020

Hogyan érzi a világ a Teremtő közeledését?

 Kérdés: A lélek növekedése és a fény hatására benne végbe menő változások nagyon belső, absztrakt, idegenektől eldugott jellegű dolgok. Hogyan jelentkeznek ezek a változások az anyagi világban? Esetleg a köztünk lévő jó kapcsolatok feltárulásában?

Válasz: Nem így fogalmaznék. Bár minden, ami a mi világunkban történik az a felső energiamező hatására megy végbe. Folyamatos növekvő nyomást és intenzitást hoz létre, és mindez úgy érződik, mintha a Teremtő egyre közelebb kerülne hozzánk.

Ez egy igen kellemetlen közeledés, mivel a Teremtő egyenlő az adakozás és szeretet minőségeivel, mi pedig korrigálatlan egoisták vagyunk. Hasonló a folyamat ahhoz, amikor szüleink és tanáraink odajönnek hozzánk, és arra kérnek, hogy komolyabban, érettebben viselkedjünk. Ám mi ezt nem akarjuk.

Manapság az egész emberiség fejlődésében tetten érhető ez a folyamat. A Teremtő közeledése generálta a jelenlegi krízist. És ez nem egy jó fajta közeledés, mivel nem váltunk hasonlóvá Hozzá. Ha nem így lenne, ezt a közeledést feltárulásként élnénk meg. Nem a szenvedés, a nehézségek, problémák és mindenféle vírusok, hanem a fény eljöveteleként. Minden tőlünk függ. Ha a spirituális emelkedés terén sikeresek vagyunk, áldást hoz a Teremtő közeledése. Ellenkező esetben a gonosz megnyilvánulásának érezzük.

A Teremtő minden esetben közelebb akar kerülni hozzánk, és ezt lépésről lépésre teszi. Egyelőre azonban az emberiség vég nélküli hanyatlásában érhető tetten az Ő közeledése.

https://laitman.com/2020/05/how-does-the-world-feel-the-approach-of-the-creator/

09 máj 2020

Hogy a Teremtő legyen az otthonunk

Kérdés: Baal HaSzulam a következőt írja: „Az egész világ az ember javulásáért lett teremtve, a Teremtő képének megfelelően. Mivel szükségesek az erőfeszítések, hogy korrigáljuk természetünket, ezért mondva van, hogy az embert a teremtés teljes aktusával együtt fogjuk megalkotni. Ennek oka, hogy az ember megalkotása csak az ő erőfeszítéseivel és az összes teremtmény segítségével teljes. Mindazonáltal, minden egyéb az emberen kívül már a tökéletesség állapotában van.”

Nem kevés erőfeszítésbe telik, hogy az ember javítson az állapotán. Mi a kapcsolat az erőfeszítések és a koronavírus ránk gyakorolt hatása között? Pontosan milyen területeken és milyen erőfeszítéseket kell tennünk?

Válasz: Meg kell találnunk a közöttünk lévő megfelelő kapcsolatot. Ennek a kapcsolatnak jónak, és önző szíveinket felülmúlónak kell lennie. A kölcsönös törekvés segítségével egyesülhetünk a Teremtőben. Magában a Teremtőben.

Ő lesz az otthonunk, a Szentélyünk. Egy közös vágyban, közös szándékban és közös törekvésben találkozunk. Erre kaptuk ezt az életet és lehetőséget.

Vírusok és más hasonló dolgok löknek minket ebbe az irányba. De ezek úgy formálnak minket, hogy közben ne fosztassunk meg a szabad akaratunktól, hiszen csak így találhatunk rá a helyes kapcsolatra egymás között.

https://laitman.com/2020/05/for-the-creator-to-become-our-home/

08 máj 2020

84 queries in 0,547 seconds.