Dr. Michael Laitman

spirituális munka

Salamon bölcsessége: Ne ragadd meg a kutyát fülénél fogva!

Példabeszédek könyve, 26:17: „Az a járókelő, aki beleavatkozik egy olyan vitába, amelynek nem részese, olyan, mintha a kutyát a fülénél fogva akarná megragadni.”

Kérdés: Ez azt jelenti, hogy az ember ilyenkor kockára teszi saját sorsát?

Válasz: Naná! Ha beleszólsz mások vitájába, a kutya szintjének megfelelő haragot keltesz bennük.

Tudjuk, hogy a legjobb nem közbeavatkozni. A legjobb, ha engedjük, hogy a személyek maguk oldják meg a helyzetet, minden bölcsesség vagy tanács nélkül. Máskülönben mindketten az ellenségeiddé válnak.

Kérdés: Tegyük fel, hogy kialakul egy vita. Mit tehetünk?

Válasz: A külső személy nem tehet semmit. Magukra hagyja őket, és félre áll.

A rendőrségre vagy más vitatott esetek orvoslására szakosodott emberre bízzuk a nézeteltérés kezelését. Ez rájuk tartozik. Az egyénnek nincs joga közbeavatkozni.

Kérdés: Azért, mert nem tudhatja, kinek van igaza, és ki téved?

Válasz: Egyáltalán nem áll jogában a beavatkozás. Máskülönben ezek az állapotok nem jutnak nyugvópontra.

Kérdés: Salamon király azt mondta, hogy a vita bennem van. Milyen típusú vita az, ami az emberen belül létezik?

Válasz: Egy állandó vita, mivel a személy két vágyból van összegyúrva: egoistából és altruistából. De az az igaz ember, akiben állandó csata folyik jó és rossz között, aki a rosszra uszítja saját jó minőségeit.

A gonosz mindig felébred, mindent magának akar, és így tovább. A személy azonban, ha nevelni kívánja önmagát, vég nélkül fejleszti a jót önmagában. Az ő belsejét állandó harc jellemzi.

Ennél fogva, az összes ilyen példabeszéd az emberben feltáruló gonoszról szól, de csak olyan mértékben, ahogy a jót is megkísérli felszínre hozni saját magában.

Kérdés: Azaz a gonosz bennem lakozik, az egoizmus a bensőmben van, állandó jelleggel: ez a természetem?

Válasz: Igen, és kéred a Teremtőt, hogy adja ehhez hozzá a jó természetet, hogy ezt a két minőséget egyensúlyba tudd hozni. Balgaság azt kérni Tőle, hogy szabadítson meg a gonosz természettől. Ez nem megy.

Kérésed tárgya a jó természet kell, hogy legyen, hogy a két minőség harmonikus egyensúlyban létezzen a bensődben. Az egyik ember nem lehet nagyobb a másiknál, a pozitív nem múlhatja felül a negatívat.

A kettő közötti középső vonal egy káprázatos állapot. Folyamatosan ebben az egyensúlyban létezem, két lábbal ezek felett állok. Csak ebben az esetben érezhetem meg az alattam megnyíló mínuszt és pluszt a maguk teljességében.

Kérdés: Harmonikusnak mondható az a személy, akinek belseje tartalmazza a saját és a Teremtő természetét is?

Válasz: Természetesen. Ekkor Ádámnak, vagyis a Teremtőhöz hasonlónak hívjuk őt, mivel az összes Teremtővel ellentétes belső minősége egyben hasonlít is a Teremtőre.

https://laitman.com/2020/03/the-wisdom-of-king-solomon-do-not-grab-a-dog-by-the-ears/

09 Már 2020

Feltámasztható a korábbi testet öltések tudása?

Kérdés: Az előző reinkarnációk során új tudásra tettünk szert, és most megint megszületünk, hogy ismét valami újat sajátítsunk el. De semmire nem emlékszünk, amit korábban értettünk vagy tudtunk. Jogunkban áll visszahozni a régi tudást?

Válasz: Ha tanulmányozod a kabbalát, a korábban megszerzett tudást gyorsan visszanyered. Elkezded érezni, és olyan igazságokként szemlélni azokat, amelyeket a megértéseddel is birtokba veszel.

Hasonló ez a mostani generációban felnövő modern gyerekekhez, akik villám sebességgel sajátítanak el és tesznek rutinná mindenféle technológiai dolgot, főleg, ha összehasonlítjuk avval, ahogy a tíz vagy húsz évszázaddal ezelőtt élt gyerekek felfedezték a körülöttük lévő világot.

Ne aggódj, minden korábbi tudás visszatér hozzád. Szándékosan történik így, hogy minden alkalommal újként tekinthess a lelkedre.

https://laitman.com/2020/03/can-knowledge-of-previous-reincarnations-be-restored/

08 Már 2020

A zavarok célja

Kérdés: A különböző szinteken különféle típusú közbeavatkozásokról beszélhetünk a természeti fejlődés négy szintjének megfelelően.

Az első az élettelen szinteken jelentkező zavar: földrengések, áradások, hurrikánok, stb. A növényi és állati szint zavarai mindenféle betegségeket vagy vírusokat foglalnak magukban. Az emberi szinten megjelenhetnek pszichológiai elváltozások. Lehetséges kategorizálni a közbeavatkozások típusait?

Válasz: Igen, lehetséges.

Kérdés: Tudja a természet, a Teremtő, hogy milyen módon helyezze a személyt nyomás alá az adott ember személyiségének tükrében?

Válasz: Hogyne. Ez a lélek felépítésének, azaz belső vágyunknak megfelelően történik. Ez a belső vágy egyensúlyba, összeolvadásba akar kerülni a Teremtővel.

Komment: Képzeld el, hogy egy kabbalista csoporton belül, valamilyen egységesülési kísérlet elutasítást szül. Megértem, hogy ez az akadály az egoizmusom ellen van, és azért kaptam, hogy gyakorolhassam azt, hogy nem önmagamra gondolok, és ezzel érhetem el a Teremtő altruista adottságát.

Rav válasza: Ez a cselekvési szint. És arról az állapotról szól, amelyben el kell határoznod, hogy nincs más rajta kívül, csak az Ő befolyása alatt állsz. Hogyan képes Ő befolyásolni téged, feladatokat, akadályokat adni úgy, hogy közben begyakorold annak tudását, hogy mindez Tőle érkezik, és nem valami mástól?

Amikor például mindenfelé kompromittáló dolgokat írnak rólad, lealacsonyító megjegyzéseket tesznek rád, vagy összeütközésbe kerülsz a családoddal, vagy látod, hogy helytelen dolgot teszel, egoisztikusan viselkedsz, és elítéled magad – hogy lehet, hogy úgy teszed ezt, hogy tudatában vagy, hogy mindezt egyetlen erő teszi veled?

Látjuk tehát, hogy meg kell változtatnod a viszonyodat önmagadhoz, másokhoz, az egész világhoz. És emögött egyetlen ok húzódik meg: „Nincs más rajta kívül.”

https://laitman.com/2020/03/purpose-of-disturbances/

04 Már 2020

Szeretet és gyűlölet – az elválaszthatatlan fogalompár

Kérdés: Ha a szeretet és a gyűlölet egymástól függenek, akkor a végső korrekció állapotában, a gyűlölet hiányában hogyan fogjuk érzékelni a szeretetet?

Válasz: A végső korrekció esetében olyan negatív és pozitív erőkről beszélünk, amelyek abszolút módon ellentétesek egymással, és ennél fogva meghatározzák egymás létét. Nem lehetséges fény sötétség, szeretet gyűlölet nélkül. Amikor emelkedésben vagyunk, szükségszerű, hogy mind a gyűlölet, mind a szeretet fokozódik bennünk. Ezt a jelenséget kell tanulmányoznunk.

Kérdés: Létezik az „abszolút szeretet” fogalma?

Válasz: Az abszolút szeretet az abszolút gyűlölet felett lakozik. Ilyen nincs a mi világunkban, ahol meg akarunk szabadulni az összes negatív minőségtől, mert feltesszük, hogy ebben az esetben csak a pozitív dolgok maradnak meg. Azonban a pozitív minőségek is eltűnnek, mivel az egyik nem létezhet a másik nélkül, ahogy a plusz és a mínusz, illetve az elektron és a pozitron egysége is megbonthatatlan. Egy időben vagy két dinamikus rendszernek, vagy egy struktúrának kell léteznie, és az utóbbira ellentétes minőségek vagy tárgyak jelenléte a jellemző.

https://laitman.com/2020/02/love-and-hatred-an-inseparable-duo/

01 Már 2020

Öntudatlan haladás

Kérdés: Nagy dolog egy zuhanást emelkedésként megélni. A végén kiderül, hogy nincsenek is zuhanások. Igaz ez?

Válasz: Nem léteznek zuhanások. A Teremtő azt akarja, hogy az emberiség azáltal haladjon előre, hogy tudatosítja, mi is történik vele. Az emelkedés felfelé tartó mozgás az örökkévalóság és a tökéletesség felé, és minden pillanatában az ember lehetőséget kap, hogy közelebb kerüljön a spiritualitás makulátlan minőségéhez.

De vajon érezzük-e ezt? Minden munkánk ebből áll – megérezni, hogy ebbe az irányba tartunk. Ez az igazi nehézség.

Kérdés: Arról van szó, hogy a spirituális emelkedés lépcsői süllyednek le a mi világunkba, vagy pedig azután kezdődnek csak el, hogy keresztül haladtunk a Machsomon?

Válasz: Nem. Ebben a pillanatban is felfelé mászunk a létrán, csak azon a részen belül, amit a „mi világunknak” nevezünk. Ez egy előkészítő jellegű, hosszú és nehézségekkel teli emelkedés.

Kérdés: Miért ilyen hosszú az előkészítő szakasz?

Válasz: Azért, mert spirituális értelemben a tárgyak szintjén vagyunk. Képtelenek vagyunk rá, hogy bármit is tegyünk, nem rendelkezünk még az adakozás és eggyé válás minőségeivel. Ezért telik ennyi időbe az emelkedésünk. Az egész folyamat öntudatlanul történik meg velünk.

Mondanom sem kell, hogy ez egy nemkívánatos állapot, amit a lehető leggyorsabban magunk mögött kell hagyni. De ha azt mondod az embereknek, hogy haladni kell, közelíteni egymáshoz, mászni felfelé, a következő reakcióval szembesülsz: „Más gondjaink és nehézségeink vannak. Mindig valami mást kell elvégezni.” És ezen a ponton vége is a beszélgetésnek.

https://laitman.com/2020/02/unconscious-advancement/

29 feb 2020

A minket működtető erő kizárólagossága, első rész

Az erő, amely meghatározza a világot

Baal HaSzulam, Shamati, első cikk (Nincs más Rajta kívül): „…nincs más erő a világon, amely képes volna bármit tenni Ő ellene.” Egyszerűen fogalmazva: nincs más, nem létezik egyéb a világon a Teremtőn kívül.

„És amit látunk, hogy vannak olyan dolgok, melyek tagadják a Magasságos Forrást, ennek oka, hogy ezt Ő akarja így.” Össze szeretné zavarni az egyént, hogy az azt gondolja: mindennek, ami létezik, számos oka van, többféle erő és lehetőség áll a hátterében. Ezeknek mind az a szerepe, hogy összezavarják az embert, míg meg nem találja, meg nem valósítja, be nem bizonyítja önmagának, hogy nincs más Rajta kívül.

Egyetlen erő létezik a világon. Ez határoz meg mindent, ez működik mindannyiunkban, állati és spirituális testünk  (vagyis lelkünk) minden egyes sejtjében. Mindannyian ebben az erőtérben helyezkedünk el. Körülvesz, irányít minket, és minden cselekedet mögött Ő áll. Egész létezésünk lecsupaszítható arra a szándékra, hogy felfedjük ennek az erőnek a kizárólagosságát.

https://laitman.com/2020/02/the-uniqueness-of-the-force-that-operates-us-part-1/

17 feb 2020

A végtelenségig és tovább!

 Emlékszem, hogy a Sitrinben tartott első kongresszuson, 2003-ban, Pészachkor, naivan azt kiabáltuk, hogy keresztül törünk a Machsomon (ez a minket a spiritualitástól elválasztó határ). Azóta 17 év telt el, és végre tényleg elérkezett az idő, hogy követeljük: nyíljon meg előttünk a felső világ ajtaja, és hadd keljünk át száraz lábbal a tengeren. Készen állunk rá, a világ minden táján lévő összes barátunkhoz hasonlóan. Ha mindannyian érezzük, hogy egy hajóban evezünk, akkor azt is átélhetjük, hogy az élet folyójának túloldalán állunk.

Gyűljenek össze a világ minden szegletéből érkező barátok, csatlakozzanak hozzánk fizikai vagy virtuális formában. Együtt áttörünk a Machsomon. LeChaim!

https://laitman.com/2020/02/to-infinity-and-beyond/

16 feb 2020

Változtasd szeretetté a gyűlöletet!

Kérdés: Hol van az ima helye, miközben az átmenet állapotában vagyunk a szeretet és a gyűlölet, illetve a gyűlölet és a szeretet között?

Válasz: Most úgy tűnik neked, hogy nagyon egyszerű a szeretet vagy a gyűlölet állapotában lenni, és egyikből átváltani a másikba. A valóság azonban megmutatja, hogy képtelen vagy erre.

Képzeld el, hogy nem szeretsz valakit, sőt utálod, és elutasítod. Próbáld az ellenkezőjére változtatni ezt az állapot! Meg tudod tenni? Nem, nem fog menni.

Az akarat azonban megvan benned, és szükséges is, hogy változtass a hozzáállásodon. Megérted, hogy a gyűlöleted eltaszít a spiritualitástól, és nem tudod megérezni a felső világot. Mit tehetsz? Kéred, hogy a gyűlöleted forduljon át szeretetbe.

Hogyan lehetséges ez? Emiatt nem kell aggódnod. Felülről egy apró fénysugarat kapsz, és más emberré válsz. Fiatal leszel, gyönyörű, olyasvalaki, aki képes szeretetet adni és kapni. Minden virágba borul. Ez az ima ereje.

https://laitman.com/2020/02/change-hatred-to-love/

13 feb 2020

Mi számít bűnnek a kabbala szerint?

Kérdés: A kabbala azt mondja, hogy ne szégyenkezzünk vágyaink és tulajdonságaink miatt. Mi akkor a bűn a kapcsolat tudománya szerint?

Válasz: Minden gonosz megnyilvánulás mások felé, sőt, a kövületi, növényi és állati természet irányába, bármilyen egoista cselekvés a minket körülvevő világ vonatkozásában bűnnek számít. Sokkal rosszabb, mint a Teremtővel szembeni bűn.

A személynek ügyelnie kell rá, hogy semmilyen módon ne károsítsa a természetet. Mindenben, ami körülveszi, a Teremtő megnyilvánulását kell látnia.

Tehát akár kövületi, növényi, állati, akár emberi természetről van szó, mindhez egyforma szívélyességgel kell közeledni. A Teremtő ezt az Ő iránti beállítódásként fogja érzékelni. A Teremtő iránti attitűd semmi esetre sem különbözhet attól, ahogy a minket körülvevő világhoz viszonyulunk.

https://laitman.com/2020/02/what-are-transgressions-according-to-kabbalah/

12 feb 2020

Élet és halál, tizedik rész

 

Válaszd az adakozásban leélt életet

Baal HaSzulam, ’Bevezetés a tíz szféra tanulmányába’: „Lásd, ezen a napon eléd tártam az életet és a jót, valamint a halált és a gonoszat. Válaszd az életet!”

Ez annyit jelent, hogy válasszuk az adakozás és mások felé irányuló szeretet minőségeit. Nem könnyű, mivel a választás egoizmusunk fölött történik. Ez az, amiért megszülettünk.

Sok mindenen megyünk keresztül, hogy tényleg megértsük ezt. Adakozásban kell élnünk. Vagyis a többieket kell szolgálnunk, hogy eljuttassuk őket a kapcsolathoz, és evvel lehetővé tegyük számukra, hogy a Teremtő felbukkanjon közöttük. Ez az ember egyetlen életcélja. Minden más egész egyszerűen köddé válik, nem létezik.

Képtelenek vagyunk elképzelni, hogy a világegyetem a jelenlegi hamis állapotunkon kívül szerveződik meg. Az egoizmusunk teljesen hamisan mutatja, eltorzítja azt. Ha lehetőségünk nyílna rá, hogy mint egy kamera esetén, változtassuk a fókuszt attól függően, hogy éppen mi történik – azt tapasztalnánk, hogy az egoizmus minőségbeli növelésével vagy csökkenésével (azaz közelebb kerülve vagy eltávolodva másoktól) teljesen különböző világokat érzékelünk.

Reménykedjünk benne, hogy ez az igazság mindjobban feltárásra kerül közöttünk. Azonban ahhoz, hogy ez bekövetkezzen, a személynek csoportban, tízesben kell lennie. Csak a csoportban, azok gyülekezetében, akik az élet céljának elérésére vágynak, rakhatjuk össze azt a modellt, amit „halál utáni életnek” vagy „felső világnak” hívnak. Ezt még életünk során, ebben a világban is képesek vagyunk létre hozni.

A fentiek alapján, amennyiben valakiben megszületik az ilyesfajta vágy, szükséges, hogy csatlakozzon a csoportunkhoz, és részt vegyen gyakorlati jellegű, „laboratóriumi” leckéinken. Ekkor látni fogja, hogy mindez mennyire hatékony és kivitelezhető. Várunk minden érdeklődőt!

https://laitman.com/2020/02/life-and-death-part-10/

11 feb 2020

84 queries in 0,487 seconds.