Dr. Michael Laitman

spirituális munka

A sötétség után felbukkan a hajnal

Kérdés: Milyen személyes állapotokat, földi élvezeteket és szenvedéseket tapasztalt meg, mielőtt feltárult volna Ön előtt a Teremtő?

Válasz: Sok mindenen mentem keresztül. Veled is így lesz. Ez mindenkinél megegyezik.

Kérdés: Érzett ürességet vagy depressziót is?

Válasz: Hogyan is ne éreznénk ezeket, amikor szükséges előszobái mindenfajta tudás megszerzésének. Át kell élned, hogy híján vagy az adott tudásnak, nem értesz valamit, és össze vagy zavarva.

A spirituális elérés hasonlóképp működik. A spirituális tudás feltárulása előtt azt kell megélned, hogy nem értesz semmit, egyfajta levertség lesz úrrá rajtad. Úgy tűnik fel neked, hogy soha nem éred el, amire vágysz, minden tanulmányod haszontalan, céltalan és fals. Mindenkit, engem és saját magadat is elkezded durva szavakkal illetni.

Aztán ez az állapot megváltozik. Jön egy új nap, egy új fény, és minden új módon, magasabb szinten nyilvánul meg.

A sötétség és a fény mindig váltják egymást, mint az éjszaka és a nappal, amíg elég benyomást nem halmozol fel, hogy azok állandó érzékeléssé, tudássá álljanak össze.

https://laitman.com/2019/05/after-darkness-dawn-appears/

20 máj 2019

A világ 15 év múlva

Kérdés: Hogy látja a világ jövőbeli fejlődését 15 év múlva? Mi kerül előtérbe? Mi lesz ebben Izrael szerepe?

Válasz: Az általam vágyott fejlődési pálya a következő: az izraeli nép, a világszerte elszórt csoportjainkkal és az emberiség progresszív részével együtt tudatosítja, hogy az egyesülés a legfontosabb, és ebből példát mutatnak a világnak.

Amikor csak egy kicsit is sikerrel járunk az egységesülés terén, akkor a felső Fény rajtunk tör keresztül, és érezteti hatását az emberiség minden szintjén. Az emberek megérzik, hogy csak az egységben lehetséges az új élet. Csak így érhetjük el a fejlődés következő szintjét, és így léphetünk ki a létezés új szintjére.

És mindeközben, a korporális világunkban be fogunk hatolni az anyag és a létezés magasabb természetébe, és mindazon területekre, ahol nem az agyunk, hanem az azt kézben tartó parancsok irányítják az életünket.

Nagyon remélem, hogy mindezt érezni fogjuk az elkövetkező években. Már a küszöbünkön van, de rajtunk múlik, mennyire állunk készen, hogy igazodjunk ehhez a tudáshoz és érzékelési módhoz.

https://laitman.com/2019/05/the-future-of-the-world-15-years-ahead/

20 máj 2019

Mi a Tóra?

Kérdés: Mi a Tóra?

Válasz: A Tóra a felső Fény, ami olyan mértékben ereszkedik le a személyre, amennyire az adakozásra és felebarátja szeretetére törekszik.

Kérdés: És akkor mik a Tóra könyvei?

Válasz: A könyvek speciális nyelvezetet használnak. Ez a nyelv azokat a spirituális lépéseket írja le, amelyeket a korrekció érdekében meg kell tenni, hogy hasonlóvá váljunk a felső világhoz.

https://laitman.com/2018/07/what-is-the-torah-2/

19 máj 2019

A 613 micva (parancsolat) betartása

Kérdés: Mit jelent a 613 micva betartása?

Válasz: Mindenkiben 613 egoista vágy él, amelyeket jósággá és szeretetté kell változtatni.

Kérdés: Ezeket állandóan meg kell számolnom?

Válasz: Nem. A korrigálható vágyak automatikusan, egymást követően és bizonyos kapcsolatokban jelennek meg. Elég, ha arra gondolok, hogy kapcsolódnom kell a többiekkel, és le kell nulláznom magam feléjük.

Ez az egyetlen folyamat, amin végig megyek. A cél, hogy valamilyen módon a “Szeresd a felebarátod, mint önmagad” általános szabályából valóság legyen. Ezt nevezzük a 613 micva betartásának.

https://laitman.com/2015/09/compliance-with-the-613-mitzvot-commandments/

17 máj 2019

Mit jelent a parancsolatok végrehajtása?

Kérdés: Mit jelent a parancsolatok végrehajtása?

Válasz: Ez annyit jelent, hogy eleget teszünk a kölcsönös kapcsolódás, a köztünk lévő kapcsolat feltételeinek.

Az Adam névvel illetett egyetlen rendszer részeiként egymáshoz kapcsolódni – ez egy parancsolat.

Noha a rendszert egoisztikus vágyak alkotják, a részek közötti altruisztikus kapcsolatok kiépítésével hasonlóvá válik a Teremtőhöz, vagyis az adakozás minőségéhez. A Teremtő éppen olyan mértékben tárul fel benne, amennyire adakozó jellegű lesz. Elkezdődik a zéró egoista szinten, aztán folytatódik az első, második, harmadik, negyedik és ötödik szintekkel. Végül a Teremtő is megjelenik a különféle fények (Nefesh, Ruach, Neshama, Haya és Yechida) formájában.

https://laitman.com/2019/05/what-does-it-mean-to-carry-out-commandments/

17 máj 2019

Az egoizmus egy speciális fajtája

Kérdés: Azt mondja, hogy más korszakokhoz képest különleges időket élünk, mivel alantas lelkek ereszkedtek alá a mi világunkba, és az önzőség megnövekedett. Mit ért pontosan ez alatt?

Válasz: Úgy értem, hogy elértük azt az állapotot, amikor be kell törnünk a felső világba.
A mi kicsiny egoizmusunkkal, amit arra állítunk be, hogy sikert érjünk el valamiben, nem juthatunk el sehova. Az életed arról szól, hogy céljaid, értékeid és preferenciáid vannak, és mindig ezek körül forogsz.

A földi célok mindazonáltal nem nevezhetők egoizmusnak. Az igazi egoizmus csakis az emberek közötti spirituális egység vonatkozásában jelenik meg.

Kérdés: Létezik a Teremtő irányában testet öltő egoizmus?

Válasz: Természetesen. Ez az, amikor magamat akarom az Ő helyébe ültetni. Az ego azért érzi ezt a késztetést, mert a Teremtő önmagával egyenlő mérvű egoizmust teremtett.

Kérdés: Ez annyit tesz, hogy a kabbalisták kapcsolatban állnak a Teremtővel, és saját érdekükben kívánják Őt felhasználni?

Válasz: Ha már ebben a rendszerben mozogsz, és kapcsolatot létesítettél a Teremtővel, akkor a spirituális egoizmust Klipának hívjuk. A Klipák a földi egoizmustól teljes mértékben különböző, speciális akadályok, amelyek korrekcióra szorulnak.

https://laitman.com/2018/10/a-special-kind-of-egoism/

15 máj 2019

Hogyan képzeljük el a spiritualitást?

Kérdés: Le tudná írni az állapotot, ami felé tartunk? Az érzések és gondolatok tekintetében milyen szintű kapcsolódást kell elérnünk?

Válasz: Van helye a kérdésednek, de nem létezik rá válasz. Hogyan képzeljük a kölcsönkapcsolatot, amelyet a felső Fény fog feltárni köztünk? Ez leírhatatlan. Ezért hívjuk „értelem feletti hitnek”, „spirituális minőségnek” vagy „spirituális világnak”, ahol az ellentétek nem ellentétek többé, hanem kölcsönös kiegészítései egymásnak.

Azt látom, hogy ezt mindegyikőtök lineáris szinten észleli. Így nincs mit tennünk. Kérnetek kell, hogy a spiritualitás valósággá váljon.

https://laitman.com/2019/05/how-should-we-imagine-spirituality/

14 máj 2019

Parancsolatok – a köztünk lévő kapcsolódás törvényei

Kérdés: Szükségesek az üres fecsegést vagy pletykálkodást tiltó törvények a cél felé tartó csoport esetében?

Válasz: Minden törvény kizárólag a köztünk lévő belső kapcsolatról szól. Viszont a mi világunkban ezek gépies cselekvések formájában kerülnek megfogalmazásra: meghatározott módon történő evés, kézmosás, és más korporális tettek, amelyeket a személy a teste segítségével visz véghez amikor a mezőn dolgozik vagy állatokat tart, stb. Valójában mindezek a vágyak vagy elősegítik, vagy gátolják a kapcsolódásunkat. Megfelelő módon kell megértenünk és megvalósítanunk őket.
Az egységhez vezető út során feltárulkoznak a különféle minőségeink. Ezek közül néhány a kapcsolatot segíti, mások ellene dolgoznak. A feltárulkozások szükségesek, hogy megfelelő módon hajtsunk végre változtatásokat magunkon. Így szem előtt tarthatjuk az összes pozitív és negatív parancsolatot, megértve, hogy mit használjunk fel a kapcsolódáshoz, és mitől tartózkodjunk annak érdekében, hogy célba érjünk.

Ez röviden a parancsolatok betartása, amit a Fénynek vagy Tórának hívott felső erő segítségével tudunk megvalósítani.

https://laitman.com/2018/11/commandments-the-laws-of-connection-between-us/

14 máj 2019

A csillagoknak nincs hatalmuk Izrael felett

Kérdés: Bölcseink szerint a csillagoknak nincs hatalma Izrael felett. Ez azt jelenti, hogy a spiritualitással foglalkozó személy kikerül az anyag fennhatósága alól?

Válasz: A csillagok mindössze a felülről érkező kormányzás szimbólumai. Amikor összekapcsolódunk egymással, a csillagok fölé emelkedünk. A csillagok az ásványi szintet képviselik, ami felett – a növényi és állati szintekhez hasonlóan — uralmunk van.

Azáltal, hogy hasonlóvá válunk a Teremtőhöz, még túl is teszünk Rajta. Ahogy írva van: “A fiaim legyőztek engem.” Ez annyit tesz, hogy a mi uralmunk által a Teremtő felettünk gyakorolt kontrollja fölé emelkedünk. Ez a legmagasabb szint.

https://laitman.com/2019/05/stars-have-no-power-over-israel/

13 máj 2019

A felső Fény feltárulásához szükséges minimális idő

Kérdés: Látott már a mi világunkban működő tízest, amelynek sikerült elérni a Hassadim fényét?

Válasz: Nem. Bár volt, aki közel járt. De ez nem egy tízes, hanem alacsonyabb létszámú csoport volt.

Kérdés: Mennyi időbe telt nekik, hogy elérjék azt az állapotot?

Válasz: Ez nem lényeges, mivel sok változó befolyásolja az időtartamot. Ilyesfajta feltárulás 5 vagy 6 ember esetén pár évet vesz igénybe, tíz személynél pedig egy évtizedet is. De nem hiszem, hogy 3-5 évnél kevesebb idő elég hozzá. Ez a minimális időtartam.

https://laitman.com/2019/04/the-minimal-time-to-reveal-the-upper-light/

12 máj 2019

82 queries in 0,981 seconds.