Dr. Michael Laitman

spirituális munka

A korrekció módszere, nyolcadik rész

A barát mindig szem előtt van

Baal HaSzulam, „A Teremtő és a teremtmény iránti szeretet”: „A személy biztosan szereti önmagát, teljes szívével és lelkével, minden hatalmával. Ami azonban a Teremtő szeretetét illeti, itt becsaphatja magát. A barátnál pedig mindent eldönt az, ami a szeme elé tárul.”

A baráti viszony korrekciójának törvénye fontosabb, mint a Teremtővel ápolt kapcsolat korrigálásának előírása, mert ez a módja, hogy egyre közelebb kerüljünk Hozzá. Nem tudom elképzelni a Teremtőt, de a barát állandóan előttem áll, és világosan meggyőződhetek róla, hogyan viszonyulok hozzá.

Megjegyzés: Baal HaSzulam azt írja, hogy az egész nemzet, ami a Babilonban található különböző nemzetek képviselőiből állt, megkapta a korrekció módszerét. Ez a világ egoista érzékelésére irányul, és arra a szemléletre, ami az egyén saját kielégülésére és kitöltésére törekszik.

Rav megjegyzése: Egy bizonyos feltételben részesültek. A Teremtővel való összetapadás érdekében el kellett fogadniuk a „Szeresd a felebarátod, mint önmagad!” elvét.

Abban az időben, az ókori Babilon hanyatláson ment keresztül, amelyre a „babiloni torony” elnevezés segítségével utalunk. Az egoizmus hirtelen az egekbe szökött, kitört az emberek egymásra irányuló gyűlölete, és képtelennek mutatkoztak arra, hogy békében éljenek egymás mellett. Ez vezetett a babiloni birodalom pusztulásához. Hasonló folyamat zajlott le Rabbi Akiva, vagyis a Szentély megsemmisülésének idején.

Kérdés: Azért kaptuk az önszeretetet, hogy tudatosíthassuk, mi célból kell gondoskodnunk a barátról és szeretni őt?

Válasz: Természetesen. Csak az ellentétén keresztül érthetjük ezt meg.

https://laitman.com/2020/01/the-method-of-correction-part-8/

18 jan 2020

A korrekció módszere, hetedik rész

Milyen következményekkel jár a korrekció?

Kérdés: Miért olyan különleges az adakozás képessége?

Válasz: Nem érthetjük meg az adakozást abban az értelemben, ahogy létezik, vagyis rajtunk kívül. Önmagunkon belül csak megszerzés felettiként képzelhető el. Csakis ilyen módon érhetünk el bármit is, ami a két minőség összevetésén alapul. Így, a belénk ültetett kizárólagos negatív jellegekkel éri el a Teremtő, hogy esélyünk legyen ezek fölé emelkedni. Ezt úgy érhetjük el, hogy szert teszünk a teljes mértékben ellentétes pozitív minőségekre.

Kérdés: Az adakozás bizonyos mértékének számít, ha a barát igényeinek kielégítését az enyémek elé helyezem?

Válasz: Hogyne! Minél inkább ezt tesszük, annál nagyobb bennünk az adakozás mértéke.

Kérdés: Mivel tölthetjük ki a barátokat?

Válasz: Az nem lényeges. Ami számít, hogy mire irányulnak a gondolataid, mi a szándékod. Magadat vagy a másikat akarod kitölteni? Mire gondolsz? Hol van a szíved? A barát kielégítésével a Teremtőnek kívánsz örömet okozni, vagy pedig önmagad kitöltése a célod, és közben a Teremtő vagy a barát a radarod alatt maradnak?

Kérdés: Azt mondja, hogy az átlagemberhez képest, aki – tudatosan vagy nem – minden pillanatban a saját örömszerzésén elmélkedik, a korrekció lényege, hogy azon törjük a fejünket, hogyan helyezhetnénk mások igényeit a sajátjaink elé?

Válasz: Igen.

Megjegyzés: Ez teljesen utópisztikus. Még az sem világos, hogyan fogjunk hozzá.

Rav kommentje: Azért van a csoport és a módszer, hogy elkezdhessünk ezen dolgozni.

Kérdés: A csoport egy eszköz. Mi a helyzet a céllal? Honnan tudhatom, hogy tényleg ezt akarja tőlem a Teremtő?

Válasz: Először is, a Teremtő kizárólag egyetlen dolgot vár el tőlünk. Azt, hogy olyanok legyünk, mint Ő. Másodsorban, annak érdekében, hogy olyanok legyünk, mint Ő, a Teremtő belehelyezett minket ebbe a világba, és ide hozott minket a csoportba, miközben ezt mondta: „Élj a lehetőséggel! Kezdj el a módszernek megfelelően dolgozni! A barátok szeretetétől a Teremtő szeretetéig. Csak így lehetsz olyan, mint én.” Jegyezzük meg, hogy a barát szeretete megelőzi a Teremtő szeretetét, és nagyobb mértékű annál. Az összes forrás ír erről. Pontosan ilyen módon kell cselekednünk, ha el kívánjuk érni a Teremtőt.

https://laitman.com/2020/01/the-method-of-correction-part-7/

17 jan 2020

A korrekció módszere, hatodik rész

A felebarát vagy a Teremtő kedvéért?

Kérdés: Baal HaSzulam azt írja, hogy a kabbala módszere két részből áll. Az első a személy Teremtőhöz fűződő viszonyának korrekciója. A másik pedig a baráttal való kapcsolat korrigálása. A második feladat az előrébb való. A fejlődés korai szakaszában ez a fontosabb.

Baal HaSzulam ezt követően egy igen érdekes jelenségre hívja fel a figyelmet. Mindegy, hogy a személy a barát vagy a Teremtő kedvéért dolgozik, hiszen bármit, ami rajta kívül van, nem-létezőként érzékel.

Miért nincs különbség a Teremtő illetve egy másik ember irányába végzett munka között?

Válasz: Mert a munka túlmutat az egoizmusom határain, és nem számít, hogy kiért teszem. Ha ki kell választanod, hogy kivel törődj, kitől szerezz meg, akkor természetes, hogy a Teremtőt preferáljuk bármely más személyhez képest. De ha olyannak adsz, aki rajtad, az egoizmusodon kívül helyezkedik el, akkor mindegy, hogy ki a címzett. Ha nekem nincs hasznom belőle, akkor valahol a végtelenben köt ki.

Kérdés: Mi a különbség, ha az a másik a Teremtő vagy egy másik, akár igen fontos személy?

Válasz: Nem mindegy, ha nekem nincs hasznom belőle? Az egész csak üresség.

Kérdés: Mi van, ha mégis leesik nekem is valami?

Válasz: Akkor itt már nem adakozásról van szó. Lényeges az adakozás, de nem számít, hogy a felebarátnak vagy a Teremtőnek adakozom. Éppen az adakozás az, amely a Teremtőhöz tartozó minőség.

https://laitman.com/2020/01/the-method-of-correction-part-6/

16 jan 2020

A korrekció módszere, ötödik rész

Miért nem helyezett minket a Teremtő a korrigált létmódba?

Kérdés: „A Teremtő és a teremtmény iránti szeretet” című cikkében Baal HaSzulam azt írja, hogy a személynek egyetlen gyakorlati cselekedetet kell végre hajtania, mégpedig azt, hogy korrigálja magát  a környezetében élők felé. Ha ezt megteszi, összeolvadhat a felső erővel.

Felmerül a kérdés: nem teremthetne minket a Teremtő vagy a természet már eleve korrigált formában? Akkor nem kéne ezekkel a cselekedetekkel vesződnünk.

Válasz: Ha így lenne, nem éreznénk, hol tartunk. Teremtett lényekként mindössze két ellentétes állapot egyikében lehetünk. Sötétség – fény, jó – rossz, édes – keserű, stb. Nem érezhetjük csak az egyiket. Nem így működik a természet. Ezért kénytelenek vagyunk az összes negatív és pozitív minőséget is befogadni. Az a feladatunk, hogy a kettő közötti rendszerszintű problémát feloldjuk.

Kérdés: Tehát a Teremtő nem teremthet minket már eleve korrigált formában. Vagyis létezik valami, amire Ő sem képes?

Válasz: Egyelőre elégedjünk meg ezzel a válasszal, később majd megértjük, hogy milyen okból járt el éppen így. Lehet, hogy jelenleg nem érthető, hogy miért nem teremtett minket eltérő módon. Nem azért, mert nem lett volna rá képes, hanem, mert abban az esetben elestünk volna az érzékeléstől. Egyetlen érzést átélni egyet jelent azzal, hogy nem érzünk semmit. Minden csak az ellentétével összehasonlításban válhat érzékelhetővé.

https://laitman.com/2020/01/the-method-of-correction-part-5/

15 jan 2020

A korrekció módszere, negyedik rész

Hogyan tegyünk eleget a természeti törvénynek?

Kérdés: A természet végső célját jól leírja a „Szeresd felebarátod, mint önmagad!” parancsa. Ezt azonban megelőzik előkészítő törvények, melyek egyike a következő: „Ne tedd mással, amit nem kívánsz magadnak!” Mit jelent ez?

Válasz: Nem a szeretetről szól, hanem arról, hogy ne tegyünk rosszat. Ez az elsődleges törvény.

Megjegyzés: Az ember ennek megtartására sem képes. Ha egoista vagyok, akkor azzal, hogy gondoskodom magamról, kárt okozok valaki másnak. Kezd kiderülni, hogy olyan törvényeket kaptunk, amiket már a legelejétől fogva képtelenek vagyunk betartani.

Egyrészt azt mondja, hogy „ezt kell tenned!”, másfelől meg megmutatja, hogy nem tudod, hiszen ellenkezik a természeteddel.

Rav kommentje: Ha bármilyen hajlamod, vágyad, irányulásod van erre; ha a kabbala tanulásából érted meg, hogy szükséged van rá, és ez valóban egyetemes cél; ha megérted, hogy ezt nem kerülheted ki, és az egész világnak el kell érnie ezt a célt – akkor törekedned kell rá, hogy megvalósítsd!

Azonban csakis a felső erő segítségével sikerülhet mindez. A felső erő az, amelyik képessé tesz minket, hogy a természetünk felett cselekedjünk.

Tegyük fel, hogy van előttünk egy vasdarab. A Föld gravitációs ereje lefelé húzza. Ha egy mágnest helyezek fölé, akkor a vas megemelkedik, és lebegni fog a levegőben. Vagyis, a két erő kiegyenlítődik, és kettőjük között lesz a vasdarab.

Hasonló módon, ha az egoizmusom lent helyezkedik el, és egy ellentétes erőt használok fölötte, akkor a „levegőbe emelkedek”, és az egoizmusomnak nem lesz többé hatalma felettem. Függetlenedem tőle, középre kerülök. Amennyiben a felső erő nagyon erős, és én kapaszkodom belé, és az egoizmusom egésze lent marad, teljes mértékben igaz emberré válok.

Fel kell fedeznünk ezt az erőt ahhoz, hogy hatni tudjon ránk. Ez minden, amit tehetünk.

https://laitman.com/2020/01/method-of-correction-part-4/

14 jan 2020

Világ – valóság vagy illúzió? Negyedik rész

Hogyan jussunk el az új elérési szintre?

Baal HaSzulam, „A kabbala bölcsességének lényege”: …adj nekünk teljes kielégülést annak ellenére, hogy nem rendelkezünk a tárgy lényegének érzékelési lehetőségével.

Ezen felül, nem érzékeljük, nem érjük el saját magunk esszenciáját sem. Minden, amit saját lényegünkről tudunk, semmi más, csak a lényegiségünkből kiinduló cselekvések sorozata.”

Kiderül, hogy amivel rendelkezem, az elég számomra. Amikor érzékelek egy adott jelenséget, és az teljesen kitölti a vágyaimat, és választ ad a kérdéseimre, akkor nem sóvárgok semmi többre.

Mégis lehetséges volna, hogy további kérdések „fertőznek meg”? Talán valahol, valamilyen módon elképzelhető, feltéve, ha közelebb kerülünk a Teremtőhöz, és elsajátítjuk az Ő természetét. Talán akkor képesek leszünk eljutni az elérés olyan fokára, amely a jelenleginél magasabban helyezkedik el. Ez azonban az univerzum és az elérés egészen más szintje.

Mindenki, beleértve a világ összes emberét, a természet ásványi, növényi és állati szintjén létezik. Amennyiben a kabbalát tanuló személy az állati szint fölé emelkedik, eljut a Teremtő magaslatára, és eléri ezt a rendszert, nem csak azt, hanem a jelenségek kiváltó okait is érzékeli.

Azaz, nem csak arról van szó, hogy érzékelem a Teremtőt, hanem feltárom az Ő lényegiségét, a realitás következő szintjét. Ezt tanulmányozza a kabbala bölcsessége, de ez már a lehetséges fejlődésünk tényleges betetőzése.

https://laitman.com/2019/11/world-reality-or-illusion-part-4/

04 jan 2020

Spirituális földrajz, harmadik rész

A kabbalista érzékenysége

Kérdés: Ön gyakran ment tanárával a Kinnerethez (Galileai tó). Ennek a Binához van köze?

Válasz: Ő és én beutaztuk szinte az egész országot, és valóban minden helyen különböző hatásokat érzékeltünk.

Volt egy kis házunk a Kinneretnél, ahova ellátogattunk, és néhány napot ott töltöttünk. Időszakosan jártunk arra, körülbelül kéthetente.

Kérdés: Képes a kabbalista érzékelni a Földre ható erőket? Magához tudja valamilyen módon vonzani ezeket az erőket?

Válasz: Hogyne. Sok erőt gyűjtöttünk ebből, nagyon sokat.

Kérdés: Képes ugyanezt megtenni Szibériában vagy New Yorkban?

Válasz: Nem. Először is, csak Izraelben lehet ilyet. Másodsorban, Északon, a Tiberiushoz közel, a Meron hegyénél óriási spirituális terek vannak, ahol az ember egyszerűen csak rabjává válik a különféle spirituális erőknek.

De csak azok az emberek, akik előhuzalozottak, akik kifejlesztették önmagukban az érzékenységet, és képesek összehangolódni az erőkkel – csak ők érzik azokat.

Ez nem miszticizmus vagy meditáció. Azokról beszélünk, akik kabbalát tanulnak. Ők azok, akik értik és érzik az erők közötti különbségeket.

És megfordítva is igaz: azok a helyek, amelyek a közember számára spirituálisak, a kabbalistának közönségesek, nem tartja őket figyelemre méltónak, nem tekinti őket spirituális forrásnak, nem tulajdonít nekik különleges erőt vagy befolyást.

https://laitman.com/2019/12/spiritual-geography-part-3/

26 dec 2019

Férfi és nő, harmadik rész

Honnan származnak a férfi és női részek?

Kérdés: A Teremtés egésze az élvezet iránti vággyal egyenlő. A saját magamért történő élvezeti vágy neve női rész, ami a Teremtőért vágyakozik az élvezetre, az a férfi. Mit jelent ez?

Válasz: A női és férfi részek kezdetben nem jelentek meg a teremtett lényben, mivel annak először egy bizonyos fejlődésen kellett keresztül mennie.

Hasonló ez ahhoz, ahogy a világegyetemünk a lehető legkisebb energiarészecskéből lett megteremtve, azonban ez az energia a legmagasabb osztályt és szintet képviseli. Elegendő volt, hogy minden belőle fejlődjön ki, ami a világűrben található, még az is, amiről még nem is tudunk. Több milliárdszor nagyobb annál, mint amit elképzelünk, mindazzal együtt, ami kitölti.

És mindez egy apró energiarészecskéből született, ami a felső szintről tört át a mi szintünkre.

Ez a részecske mindent magába foglalt, minden fajta pozitív és negatív minőségeket, amik később kiterjedtek, fejlődtek, és egymás ellentéteivé váltak. Mégis, mindez egyetlen pontból származik, amelyben ezek a minőségek még különbségek nélkül, a lehetőség állapotában voltak.

Ezért amikor nőről és férfiról beszélünk, akkor az ő prototípusuk ez a pont, ez az Ádámnak nevezett kép, akiben tulajdonképpen nem is léteztek férfi vagy női részek. A lehetőség szintjén voltak, és fokozatosan fejlődtek ki ebből az objektumból.

A mi világunkban ez a teremtett anyag lépcsőzetes fejlődésén keresztül jelent meg: az ásványoktól a növényi és állati szinteken át az ember megjelenéséig.

Amint a kabbalában le van írva, a fejlődés köztes állapotokat érintve zajlott, ásványoktól a növényekig, a növényektől az állatokig, és az állatitól az emberig, aki a majomból fejlődött ki.

https://laitman.com/2019/12/male-and-female-part-3/

12 dec 2019

Család és házasság, tizenkettedik rész

A házastársak a legmeghittebb partnerek

Kérdés: A zuhanások és emelkedések a Teremtő feltárulásai?

Válasz: Igen. Nincs vágyakozás a Teremtő feltárulására a jó állapotokban, csak a rosszakban. Minden spirituális emelkedésben érdekelt személy csak akkor siet előre az úton, ha összezavarodik vagy megrázkódtatás érte. A személy csak a kétféle erő befolyása alatt cselekszik.

Így kap jelentőséget, hogy a családban két hitvestárs van. A házastársak egymás legmeghittebb kísérői, akik segítik és kiegészítik egymást, finom utalásokból megértik a másikat, és a felelősséget képesek átvenni egymástól. Ezért mondják, hogy olyan, mintha egyetlen testet alkotnának.

Kérdés: Mintha azt mondta volna korábban, hogy a férj nyugodtan megoszthatja legtitkosabb spirituális elérését is a feleségével.

Válasz: Nem probléma, ha bármit megoszt az ember a feleségével, persze ez a kapcsolat minőségének is a függvénye. A csoportbéli barátok felé azonban nem szabad megtenni ezeket a megosztásokat.

Kérdés: Mit javasol abban az esetben, ha az egyik házastárs foglalkozik a kabbalával, a másik pedig nem?

Válasz: Ha a családod nem követ az úton, ne terheld őket a problémáiddal. Kezeld nyugalommal mindazokat az állapotokat, amiken keresztül haladsz, hogy ne érezzenek belőle semmit. Add meg nekik a lehetőséget, hogy kényelmesen éljenek. Neked megvan a saját spirituális életed, velük távolságtartóbb hangot kell megütnöd.

https://laitman.com/2019/12/family-and-marriage-part-12/

08 dec 2019

Család és házasság, tizenegyedik rész

A Teremtő feltárulásának jelei

Kérdés: Honnan tudjuk, hogy a Teremtő feltárult közöttünk? Léteznek konkrét jelei ennek?

Válasz: Amikor egymásnak erősen ellentmondó megrázkódtatásokat érzel, egyik szélsőségtől a másikig dobál az élet, nem érted, hogy mi történik veled, és nem tudod, milyen soron következő állapotok várnak rád – ezek a haladás jelei.

A zuhanás a legfontosabb állapot, amikor a személy azt érzi, hogy nincs remény, a tisztánlátás megszűnik, mintha valami ködös tájon haladnánk keresztül. De türelmesen végig kell mennünk ezeken az állapotokon, módszeresen részt venni a csoportban, és minden másban, amiről a kabbala beszél. Néhány nap elteltével egy új világ tárul fel.

Kérdés: Amikor ez az erő megjelenik valakiben, hogyan változik meg a családja?

Válasz: Mindig ugyanaz zajlik, csak növekvő mértékben. A személy belehullik ebbe a világba, az általa már megtapasztalt spirituális állapot szöges ellentétébe. El sem bírta volna képzelni, hogy ilyen állapotokba lehet lezuhanni. De aztán ismét felemelkedik. Megint elbukik, és megint felemelkedik. Ahogy elbukik, egy újabb adag egoizmust kanalaz össze a mi világunkból, avval a céllal, hogy felemelje a korrekcióhoz.

https://laitman.com/2019/12/family-and-marriage-part-11/

07 dec 2019

83 queries in 0,566 seconds.