Dr. Michael Laitman

spirituális munka

A jó cselekedetekről

Kérdés: Mi számít jó cselekedetnek?

Válasz: Az, amikor a többiekkel szeretnél egységbe lépni, egy közös vágyban, és magadra vonod a felső Fényt, hogy rajtad keresztül kitöltse a barátokat. Más szóval, egy összekötő kapocs vagy a Teremtő és a többiek között. Kitölteni a barátokat – ez egy jó cselekedet.

Kérdés: Miből tudom, hogy jó cselekedeteket viszek véghez? A kabbala mit címkéz “jónak”?

Válasz: Nagyon egyszerű. Az első szabály: “Ne tegyél olyat másokkal, ami számodra gyűlöletes!” Gondold végig, hogyan szeretnél viszonyulni másokhoz! Milyen bánásmód esne neked jól? Aztán cselekedd meg azt!

https://laitman.com/2019/09/what-are-good-deeds/

21 Sze 2019

Hogyan állítsuk növekedési pályára a szívben lévő pontot?

Kérdés: A kabbalista nem a megszokott öt érzékszerv segítségével fedezi fel a világot, hanem egy új eszköz bevonásával, amelynek szűrő (Masach) a neve. Igaz ez?

Válasz: Így van. Ez egy anti-egoista minőség, amit a kabbala tanulmányozásával fejlesztünk ki magunkban.

Minden emberben embrió formájában megtalálhatók az adakozás és mások iránti szeretet minőségei. De ez csak egy embrió, egy úgy nevezett “apró, szívben lévő pont”, amely az egoista szívben foglal helyet.

A kabbala bölcsessége elmagyarázza, hogyan növeljük a pontot, egy maghoz hasonlóan, amelyet elültetünk a földbe, és elkezd kifejlődni.

A korporális tudományok szubjektív módon szerzik be az információkat. A kabbala bölcsessége, ezzel ellentétben, elmondja nekünk, hogyan ültethetjük el az egoizmusba az altruizmus magját. A köztünk lévő helyes kapcsolat segítségével növekedésnek indul, és egy újfajta, altruista erőt ad nekünk.

Tehát a kabbala, illetve a szűrő (a hozzáadott érzékelő szerv) közreműködésével felfedezhetjük a valóság igazi arcát, amelyet nem zavar meg egoizmusunk.

https://laitman.com/2019/09/how-to-develop-the-point-in-the-heart/

20 Sze 2019

Haladhatunk zuhanások nélkül?

Kérdés: Képesek vagyunk haladni csalódások és zuhanások nélkül?

Válasz: Nem, ez nem lehetséges. De ezekhez az állapotokhoz nem mint zuhanásokhoz kell viszonyulnunk. Ezek az állapotok jobban és jobban feltárják a közös lélek töredezettségét. Nem zuhanásokról van szó, hanem problémákról, amelyeket ismétlődően elhárítunk.

Miért is kéne negatív módon, félelemmel reagálnunk a zuhanásokra. “Jaj, most megint valamire fény derül!” Ellenkezőleg. Azt mondják, hogy arra kell kutakodnunk, ahol még több probléma van. Akár egy öregember, aki keresi, amit elvesztett.

Tudja, hogy a problémák nélkül nem léphet előre. Ezért is nevezik öregembernek, vagyis egy olyan személynek, aki bölcs és tapasztalattal rendelkezik.

Rá kell hangolódnunk, hogy az élet problémamentessége ténykérdés. Csak a Teremtő hozzám való viszonya képes annyira izgalomba hozni, hogy érzem az Őrá irányuló szükségemet.

https://laitman.com/2019/09/can-we-move-forward-without-descents/

18 Sze 2019

A ‘lélek’ nevű szerkezetről

Kérdés: Mi a különbség az elérés és a mélyreható tanulás között?

Válasz: Minden tanulás az elme segítségével történik. Tanulhatsz bármit, amit akarsz, mégsem éred el, mivel a kabbalista tudás a minőségek összekapcsolásán alapul.

Nem érzékeljük a spirituális világot, mert nem rendelkezünk a hozzá hasonló minőségekkel. Jól példázzák ezt a körülöttünk lévő rádióhullámok. Nem látjuk, nem érezzük őket, de készíthetünk olyan szerkezetet, ami érzékelhetővé teszi őket.

Hasonlóképpen, létre kell hoznunk a készüléket, amely érzékeli a spirituális világot. Ezt léleknek hívják, és rendelkeznie kell a mi világunkkal teljesen ellentétes, a felső világra jellemző minőségekkel, az adakozással és a kölcsönkapcsolatok kialakításának képességével.

A minőségek ott vannak a csoportban, szigorúan követik a kabbala bölcsességének tanait. Ahogy gyűlik benned az érzékszervi és racionális anyag, úgy érzed meg, amint fokozatosan megformálódnak benned. És tanulsz majd mindenféle spirituális konstellációkról, azok összetételeiről, fajtáiról, szintjeiről, és így tovább.

Vagyis a kabbala tudományának – a felső világ fizikájának – tanulmányozásakor bizonyos érzések, minőségek, érzékelések öltenek testet benned. Modellek épülnek a bensődben: “Ez a Bina, ez a Malchut, ez a Zeir Anpin, ez a Parsa fölött van, ez pedig alatta.”, és így tovább. Ez nem más, mint a lelked fokról fokra történő megformálása.

https://laitman.com/2019/05/a-device-called-the-soul/

12 Sze 2019

A Teremtő egyedisége

Hogyan érezhetem a Teremtőt?

A kabbala a következőt kínálja az embernek: ha meg akarod érezni a felső Erőt, egy hasonló gondolkodású emberekből álló csoport tagjává kell válnod, és feloldódnod a csoportban. Azzal, hogy a magad vágyaival és véleményével szemben a csoportét preferálod, (függetlenül attól, hogy mik azok); azzal, hogy az övékéhez hasonítod saját vágyaidat és véleményedet – elkezded érezni, hogy “kívül kerülsz önmagadon”. Világos számodra, hogy ezzel egy időben belépsz másokba, de képtelen is volnál máshogy cselekedni. A kívül kerülés után, bele kell kerülnöd valami másba.

A kilépés önmagadból a Teremtő elérésének első szakasza. Úgy is nevezik, hogy az egoizmus megszorítása. Meg kell szorítani önmagad, hogy magad helyett érezni kezdd a többieket.

Amilyen mértékben megcselekszed ezt, úgy érzékelsz egy merőben eltérő világot, emberek és tárgyak közötti eltérő kapcsolatokkal. Érzékeled a kapcsolódásokat biztosító adakozás és szeretet általános erejét.

Érzékeled, hogy minden ember bábu, akit a veled való kapcsolatuk tekintetében a felső Erő mozgat. Ami a te önmagadhoz, másokhoz, és a Teremtőhöz való kapcsolatodat illeti, ugyanígy mozgat téged is a felső Erő.

Mindez addig folytatódik, míg hasonló módon – kis lépésenként, saját megvalósításodon keresztül – érzékleteket és tudást halmozol fel a felső Erőről, ami átjár és összekapcsol a többiekkel. Képessé tesz rá, hogy kilépve magadból, a csoport, sőt, a csoportban is megnyilvánuló általános erő, a Teremtő érdekében cselekedjél. Ez a módja a haladásnak, illetve a szóban forgó jelenség tanulmányozásának.

Ezt az érzést “felső világnak” nevezzük. Az adakozásnak és szeretet erejének, ami jelen van, kormányozza és megtartja mindezt (téged is beleértve), a “Teremtő” nevet adjuk.

https://laitman.com/2019/09/uniqueness-of-the-creator-part-5/

11 Sze 2019

A fizikai és spirituális világokról

Kérdés: Hogyan befolyásolja a fizikai világ a spirituálisat?

Válasz: Sehogy. Minden fentről lefelé ereszkedik alá: a felső világ irányítja az alsót. De bizonyos feltételek mellett képesek vagyunk befolyásolni a felső világot, és ezen keresztül az anyagi világot is.

Miközben korrigáljuk az egoista vágyainkat, hatással vagyunk az adakozás és szeretet általunk már meghódított minőségeire. Ahogy közelítjük ezeket a minőségeket a közös lélek altruista jellegéhez, befolyásoljuk annak hatását a mi világunkra.

Kérdés: Fennáll-e a veszélye, hogy amikor közelebb kerülnek a Teremtőhöz és birtokolják az irányítás rendszerét, a kabbalisták visszaélnek a tudásukkal?

Válasz: Ez lehetetlen. Amint nem az adakozás és szeretet minőségeinek megfelelően cselekszel, elveszted a kapcsolatot a felső világgal, és így annak világunkat befolyásoló erejével is.

https://laitman.com/2015/11/the-physical-and-spiritual-world/

10 Sze 2019

Amikor nem érted, amit olvasol

Kérdés a Facebookról: Hogyan tudom bevonzani a felső Fényt, ha nem értem, amit olvasok? Hogyan válik hasznomra a Zohár könyve, ha – amint Ön mondja – az nem a megértés számára íródott?

Válasz: A kabbalista könyveket azért kaptuk, hogy – akár a megértést nélkülözve is – bármely részük olvasásakor a jóra törekedjünk, és kérjük a Teremtőt, hogy tegyen minket az örökkévalóság, szeretet, adakozás, felső Fény minőségeihez hasonlóvá.

Még jól is jön, hogy nem értesz semmit. Az elméd nem azzal van elfoglalva, hogy mi van a könyvben, hanem a kéréssel, ami azt célozza, hogy jó, örökéletű, a felső világokkal kapcsolatban lévő, mindenki irányában adakozó és szerető lehess. Ha ilyenné válsz, mindent megértesz.

https://laitman.com/2019/09/when-you-dont-understand-what-you-read/

08 Sze 2019

Mindenkit hallgassunk meg a workshop során!

Kérdés: Miért fontos, hogy mindenki megszólaljon a workshop során?

Válasz: Buzdítani, érezni kell a barátokat. Mindegyiküknek beszélnie kell, hogy kifejezhessék és megértsék önmagukat.

Kérdés: És ha valaki azt mondja, hogy: “Én most szeretnék kimaradni, nem tudok, nem akarok beszélni.”?

Válasz: Akkor nincs mit tenned. A mi világunk emberei különbözőek: egyesek csendesek, mások beszédesebbek. De a csoportban mindent ki kell egyenlíteni, el kell egyengetni.

Megjegyzés: A workshop során minden egyes barátot nyílt empátiával hallgatunk meg. Vagyis felváltva beszélünk, nem vágunk közbe, és figyelmesen hallgatunk.

Hozzászólás: A workshop alatt mindenki véleménye iránt egyaránt érdeklődünk. És még ha bizonyos megnyilvánulások nem is keltik fel az érdeklődésünket, erőt kell vennünk magunkon, és olyan módon szükséges hallgatnunk, hogy az egónk ne hagyja figyelmen kívül a barátoktól érkező üzeneteket.

Noha az ego senkire sem kíváncsi, a barátok véleménye a legfontosabb, legnélkülözhetetlenebb és legnagyobb hatást kiváltó tényező számunkra.

https://laitman.com/2018/03/workshop-hear-everyone/

07 Sze 2019

Ellentmondani a csoportvéleménynek

Kérdés: Lehetséges, hogy kifejezésre juttassuk a tízestől eltérő véleményünket, vagy csak olyat mondhatunk, ami nem megy ellene a körnek?

Válasz: Attól függ, hogy milyen képed van a kapcsolatról. Elképzelhető, hogy egyet nem értést keltesz, amelyet érdekes vita, majd tisztázódás követ. A lényeg, hogy amit csinálsz, a békülést szolgálja.

Ez nagyon komoly, kemény kölcsönös tisztázások esetén is megtörténhet. De ha a vége az, hogy egy nagyobb fokú közelséget élünk meg, mint a workshop elején, akkor hasznot hajtottunk a csoportnak.

https://laitman.com/2018/03/disagreement-with-the-opinion-of-the-circle/

06 Sze 2019

A Teremtő rabszolgája

Kérdés: Létezik a “Teremtő rabszolgája” névre hallgató elképzelés. Na de a Teremtő minőségei az adakozás és a szeretet. Ha ezekben vagy, akkor ez most szabad vagy nem?

Válasz: Már hogyne volna szabad.

Kérdés: Akkor miért hívják “rabszolgának”?

Válasz: Mert te választottad ezt az állapotot önmagadnak. Te voltál az, aki választott.

https://laitman.com/2019/09/slave-of-the-creator/

05 Sze 2019

82 queries in 0,487 seconds.