Dr. Michael Laitman

Bnei Baruch (BB)

A tízes a spirituális tőkénk

939.01

Ahogy megy az idő, egyre távolabb érezzük magunkat a céltól. Csalódás helyett ez inkább új vágyat kell, hogy felébresszen bennünk, ami haladásra ösztönöz. A fejlődés a mínusztól a plusz felé, aztán még nagyobb mínusz felé, és az előzőnél is méretesebb plusz felé vezet minket. 

Ezért van szükségünk csoportra, ami mindig ott van mellettünk, és olyan, akár egy akkumulátor vagy kondenzátor. Mindent a csoportba fektetünk, amit a zuhanások és emelkedések során kapunk. Felállunk, aztán elbukunk, egyik állapotból átváltunk a másikba, de minden munkánk a tízesben rakódik le. Ugyanígy történik minden barát esetében, és ennek köszönhetően érünk célba.

A tízes az a hely, ahol minden erőfeszítésünk, sikerünk, az összes kérdés és válasz koncentrálódik. Amikor elbukok és mindent elfelejtek, semmit nem értek, és a helyzet még rosszabb, mint korábban, akkor valójában egy régi állapotot hagytam magam mögött, amellyel a tízest gazdagítottam. Most üres edénnyel, tiszta lappal, új szintről indulok el.

[278932]
Kabbala Világkongresszus From the “Élet a Tizesben” 21/02/26, “A Teremtő Nagysága a Tizesben” 2-ik lecke
Forrás: The Ten Is Our Spiritual Capital | Laitman.com

06 Már 2021

A Kabbalisták „szemüvege”

Kérdés

Általában azt mondják, a tömegek nyugalomban tartására, adjunk nekik kenyeret és cirkuszt. A kormányzat adja a kenyeret. Milyen szemüveget tud adni, a Bnei Baruch a világnak? 

Dr. Laitman

Megpróbálunk megszervezni egy 24 órás adás folyamatot, amelyben az emberiség számára hasznos tartalmú programokat sugárzunk a létező legtöbb nyelven. Ehhez szükségünk van bizonyos kapacitásokra, emberekre és mindenféle sablonokra. Remélem meg tudjuk ezt tenni.

Naponta készítünk mindenféle programokat, videóklipeket, dalokat leckéket az emberek számára olyan témákról, amit tudniuk kell a saját életükről, az életük céljáról, hogy miért élünk, mivel találkozhatnak az állati test halála után, mi történik a lélekkel, az abban rejlő spirituális ponttal, amely örök és tökéletes, és soha nem hal meg a testtel. Mindezekről beszélnünk kell az embereknek. 

Segítenünk kell a lehető legtöbb embernek megtalálni a kapcsolatot önmaga, az „énje” és a lelke között, és hogy ne ossza ketté magát senki, testre és lélekre, hanem inkább mindent olvasszon egyetlen, valódi Énbe. Mi azt szeretnénk, ha minden embernek lenne egy lehetősége erre. Remélem ezt is megtudjuk tenni., de legalább meg kell kísérelnünk megtenni.

 [263345]
KabTV program: „A Kabbala alapjai” 20/03/22  
Angol eredeti URL: https://laitman.com/2020/06/spectacles-from-kabbalists/

14 jún 2020

A gyülekezet célja (1984)

laitman
Azért gyűltünk itt össze, hogy létrehozzunk egy közösséget olyan emberekből, akik valamennyien követni kívánják a Baal HaSulam által meghatározott utat és módszert, amely által elhagyható a bestia szintje, ami által az emberi szintre lehet felemelkedni.

Az egész világ Istenfélelem tudatos megjelenése érdekében lett megteremtve. A teremtés célja az volt, hogy a Teremtő jót cselekedhessen a teremtményeivel, és hogy azok boldogságot érezhessenek ezen keresztül.

Az oka annak, hogy a teremtmények miért nem érzik az örömöt és az élvezetet annak ellenére, hogy a teremtés célja pontosan ez lenne, az a formaeltérés a Teremtő és a teremtményei között. Azaz, hogy a Teremtő adakozó, míg a teremtmények megszerző minőséggel bírnak belső természetükben.

Mivel a lelkünk gyökerében nincs megszerzés, és a Teremtőben semmilyen hiány nincs, az ember kellemetlennek érzi a saját kapni akarását.

Ennek a szégyennek a korrekciójához kellett a világot megteremteni. Olam (világ) ögöttes jelentése, He’elem (elrejtés), azaz, hogy az örömnek és az élvezetnek rejtettnek kell lennie. Miért van ez így? A válasz a félelem érdekében. Azaz, hogy az embernek tartózkodnia kell, az öröm megszerzésétől, mivel egyrészt sóvárog erre, másrészt viszont erőt kell szerezni, hogy ezen felülkerekedhessen, és ezáltal megváltoztathassa vágyainak irányát, amivel megelégedettséget adományozhat a Teremtőnek.

Valójában tehát csak olyan örömök megszerzésére szabad törekedni, amelyek megelégedettséget adományoznak a Teremtőnek. Ezt azt jelenti, hogy a teremtménynek adományozni kell, a Teremtő felé, és el kell jutnia az Istenfélelem szintjére azaz, hogy félnie kell, az önző megszerzéstől, mivel ha valaki az önmaga haszna érdekében akar megszerezni, az leválasztja őt a Teremtőtől.

Amikor az ember betart egy parancsolatot, (Mitzva), akkor erre a parancsolatra kell irányulnia a gondolataival, és a Teremtő felé kell irányítania az adományozási szándékát. Ahogy azt bölcseink mondják, „a Teremtő meg akarja tisztítani Izraelt, ezért adta át nekik a bőséggel teli Tórát és Parancsolatokat.’”

Ezért gyűltünk tehát össze, hogy létrehozzunk egy közösséget, amin belül mindannyian a Teremtő felé irányuló adakozás szellemiségét követjük. A Teremtő felé való adakozás elérése érdekében, először az emberek irányába való adakozást kell elkezdeni, amelyet a „másokra irányuló szeretetnek” nevezünk.

A másokra irányuló szeretet kizárólag önmagunk felébresztésével érhető el. Ezáltal, egyfelől minden ebben részvevő barát, kicsinynek kell, hogy érezze magát, másfelől pedig büszkeséget kell éreznie amiatt, hogy a Teremtő megadta a lehetőséget arra, hogy egy olyan céllal átitatott közösséghez tartozhat, mint a Szentség megjelenése a közösségen belüli kapcsolatokban.

Bár még nem értük el ezt a célt mégis, hatalmas vágyunk van ennek az elérésére. Ezt a vágyat el kell fogadnunk, még akkor is, ha csak az út elején vagyunk, óriási reménység kell, hogy kitöltsön bennünket, hogy elérhetjük ezt a magasztos célt.

KA

01 jún 2015

Egy új vágy amely új célt ad nekem

alagút

Kérdés:

Ha az ember egy megszerzési vágy és a felismeri a gonoszt magában, akkor hogy tud továbblépni?

Válasz:

Úgy, hogy örömöt akarsz megszerezni ez az alapvető természeted! A vágyam állandóan nőni fog az örömre. Akkor viszont a szívben lévő pont is megszólal nagyon ravaszul, és ez lesz a kezdete annak, hogy feltárul bennem egy új vágy egy teljesen újfajta vágy ez pedig az, hogy meg akarom érteni az életem értelmét. Ez egy új célt kell, hogy adjon nekem. Mert egyébként enélkül nem tudok kilépni abból, amit kapni akarásnak neveznek. Evés, ivás gyereknemzés, és utána mi? Mi marad? Gondold végig! Akkor egy fantasztikus helyet kiválasztok magamnak a temetőben. Na de a szívben lévő pont, pont ezt mondja neked, hogy ha te nem éled meg a magasabb-rendű célt, akkor az egész életed erről fog szólni, várod hogy mikor halsz meg, és közben csak hajszolod az örömöd.

Ha az összes csalódáson, mindenen keresztül, ha megnézitek az egész emberiséget, akkor meglátjátok, hatalmas csalódásban él mindenki, ugyanahhoz a ponthoz jutott el most. Na de hogyan tudnának ők tovább lépni? Ez a nagy kérdés!

Az emberek akik még kutatnak, keresik az élet értelmét. Akik megpróbálnak még megszökni ebből a nyilvánvalóan borzasztó világból, azok különfél megoldásokat keresnek. A modern közösségekben egy részük a droghoz fordul. Nyilván valóan az emberek kutatási miatt van ez és amiatt hogy kutatás során rájönnek hogy nincs segítség. Higgyétek el ez mind a ti hibátok!  Mondjuk a te hibád Niv, te fényt tudnál tölteni beléjük, azt hogy van értelme az életnek. Miért nem csinálod? Ez a ti felelősségetek!  Ott van a titok a kezetekben.

Reggeli lecke 2014.12.11 Baal HaSulam írásaiból A Kabbala Bölcsességének Eszenciája

Ford: kn

KA

11 dec 2014

A föld adatott nekünk, mint előleg a spirituális korrekcióra

A föld adatott nekünk, mint előleg a spirituális korrekcióra

Kezdettől fogva a helyszín ahol Izrael földje található, ez a vágy a világ nemzeteihez tartozik. A korporealitásban a spirituális gyökér eredményeként erre a földre érkezik egy csoport, az úgynevezett ” Izrael nemzete”, ők meghódítják a földet és kiűzik a nemzeteket, akik benne élnek, amely most az “Izráel földje” – nek van nevezve.

Ez köszönhető a korporeális “ág”-nak a spirituális “gyökér”-ből, mert nincsen igazolás arra, hogy itt létezzünk ezen a földön, és nincsen jogunk örökölni a földet, csak ha kiérdemeljük ezt a földet spirituális értelemben és a korrekció szerint.

Báál HáSzulám írja, hogy a mi világunkban megkaptuk Izrael államát, mint lehetőséget fentről lefelé. Először jöttünk Izrael földjére teljesen felkészületlen és nem egységesen, mint a valódi izraeli nemzet. Mindig egy számítási korrekció volt a személy munkája, a korrekció szándéka, hogy eljön és meghódítsa a vágyat, az úgynevezett ” Izrael földjét”.

Ez történt Ábrahám  csoportjában, akik elhagyták Babilont és később visszatértek erre a földre az egyiptomi kivonulás után. Ezelőtt volt Sinai hegynél történetek, a negyven éves sivatagi száműzetés, majd háborúk által meghódították ezt a földet és a környékét is, amelyek részei voltak Dávid királya hódításainak.

De minden ez azzal a feltétellel volt, hogy először korrigálták az “Ember” szintjét, és majd az alsóbb szinteket. Ez azért van, mert a szándék megelőzi a vágyat, először korrigáljuk a szándékot, majd meghódítjuk a vágyat a szándék alatt.

Ez a szándék  van úgy nevezve “Ember”, vagy a “Izrael nemzete”. Miután a szándék korrigálja a vágyat, a kövületi, növényi és élő szintjén, ez az úgynevezett “Izrael földje”.

Először is készen kell legyünk a korporeális cselekedetekre ezen a földön, majd miután meghódítottuk azt nevezzük “Izrael földje” – nek. De jelenleg mi belsőleg teljesen felkészületlenül tértünk vissza “Izrael földje” –re, mint egy előlegként megkapva. Ezért ezek a háborúk nem azért vannak, hogy meghódítsuk a Szentföldet, és nem azért hogy az egót felszabadítsuk, hanem felfedezzük a lehetőséget, hogy korrigáljuk az “Emberi” részt. Abban mértékben, hogyha mi helyesen korrigáljuk magunkat, akkor tényleg megkapjuk Izrael földjét.

Egyébként soha nem lesz a miénk. Ha mi késleltetjük a korrekciót, akkor egyre több panaszt fogunk hallani a világ nemzeteitől, a szomszédainktól és azoktól akik távol vannak tőlünk, azt állítva, hogy ez a föld nem a miénk. Nagyon nehéz lesz szemben állni, és senki sem fogja meghallgatni a kifogásainkat, mert ők tényleg nagyon gyengék. Mi nem leszünk képesek meggyőzni senkit a kifogásainkkal, mely események kétezer évvel ezelőtt történtek, és ha a világ nemzetei elkezdenek hibáztatni minket, akkor egy nagy zaj ébred fel a világ minden tájáról.

A világ nemzetei között és a zsidók között is van egy érzés, hogy ez a hely nem igazán a miénk. Ez azért van, mert a korporeális “ág” –nak tükröznie kell a spirituális “gyöker” -et, és eddig még nem nyertük meg a kapcsolatot a “gyökér” -rel. Ezért a világ nemzetei nem érzik a mi kapcsolatunkat a földünkkel.

Egyszer kaptunk egy lehetőséget felülről és volt egy remény a világ nemzeteinek is, hogy létezik egy megvilágítás. De sajnos az utóbbi évtizedekben az Izrael állam létezésétől, ez a megvilágítás eltűnt. Én még nem hallottam senkit kivéve a “Bnéi Báruch” csoportot, akik hangosan beszélnének az Izraeli nemzet spirituális és korporeális korrekciójáról.

2013.04.15, Báál HáSzulám írásai, “A föld öröklése” cimű cikkjéből

BS

21 ápr 2013

A Fény ösvénye

A Fény ösvénye

Húzzunk egy spirituális tervet a jelenlegi világrendre. A kör közepén a Bnei Baruch (BB) világszervezete van. Az első kör a Bnei Baruch körül a zsidók, akik Izraelben vannak (Izrael Közössége), a következő kör az összes zsidó a világon. Baal HaSulam írt erről a “Bevezetés a Zohár könyvébe” című cikkében, ahol tisztázta belső és külső kérdését.

A korrekció, kétség kívül, csak a belső csoporttól függ. Az elkezdi befolyásolni és továbbítani ezt a korrekciót kívülre, és csak ezen az állhatatos módon, ez a korrekció elterjed az összes körben, a belső körből indulva kifelé. Tehát, minél gyorsabban tudjuk elérni az izraelieket, annál gyorsabban, könnyebben és helyesebben dolgozhatunk a világ többi részével.

Mindeközben az világos, hogy ez a köztes állapotokban van. Az izraeli és az azon kívüli zsidókon keresztül érhetjük el a külső köröket. És ez egy nagy gond, a legkomolyabb akadály az úton, különösen az Izraelen kívüli zsidók. Izraelben legalább valahogy lehetséges, hogy felrázzuk és felkavarjuk őket, de következő kör nagyon problematikus.

De mindenesetre, így épül fel a spirituális létra. A zsidók, akik a világ többi országában élnek, valahogy tartalmazzák a belső részt összehasonlítva az emberiséggel általánosan.

Míg nincs korrigálva ez a belső rész, az izraeli zsidók (ISR) és az azon kívüliek, különösen az USA-ban élő zsidók, az eljárás nem foglalja magában a világ nemzeteit (Világ). Nincs más út, csak ezen az úton terjed a felsőbb Fény, elhozva az általános korrekciót.

2012.12.24, Napi Kabbala lecke 4. részéből, “A Kabbala Bölcsessége és a filozófia”

FG

03 jan 2013

Ki a korrekció felelőse?

Ki a korrekció felelőse?

Kérdés:

Amikor mi az Izrael népéről beszélünk, a zsidókról, akkor kikről is beszélünk valójában?

Válasz:

Ábrahámról és tanítványairól beszélünk, akik elhagyták Bábelt és “Izrael”-nek nevezték magukat, ennek jelentése “egyenesen a Teremtő felé – Yashar Kel”. Ők ezen kívül “zsidó – Yehuda”-nak is nevezték még magukat, amely a héber yehud (egység) szóból származik, ők az egységre törekednek. További nevük “Hebrews-Ivrim – עברים “, maavar – מעבר , azért mert ők egyik szintről a másikra lépdelnek. Minden nevük a hajlamukból és sóvárgásukból származó irányultságukból ered.

Összességében van egy vágy, ami a megkapásra irányul. Ennek egy kis részét hívjuk Bnei Baruchnak (BB). Egy másik részét, amely ettől egy kicsit már nagyobb “Izrael nemzet Izrael földjén” van nevezve. A harmadik még nagyobb részt “Izrael nemzet, mely szórványban van”. Végül a megmaradt részt pedig “a világ nemzetei”-nek nevezzük.

Azok, akiknek szívben lévő pontjuk van (•) a Bnei Baruch részhez tartoznak. Izrael nemzetének a másik részében azok vannak, akik időközben elvesztették a szívben lévő pontjukat, végül vannak azok, akiknek szintén nincsen szívben lévő pontjuk, őket a világ nemzeteinek nevezzük.

Azonban, akik az Izrael földjén vannak Reshimóval (Információs gének) rendelkeznek a szívben lévő pontról, amivel ezelőtt rendelkeztek, de most rejtve van előlük, rájuk most egy külső nyomás hat. A szórványban lévő Izraeli nemzetnek is van Resimójuk, és rájuk is különböző nyomás van kifejtve, úgymint például az antiszemitizmus.

A “világ nemzeteinek” is lehet szívben lévő pontjuk (úgy tűnik az integrációnak köszönhetően, amikor a adakozás szikrája belép a megkapás edényébe), azonban az nagyon mélyen el van rejtve. A megkapás vágyának utolsó része pedig úgy van nevezve “kőszívűek” (Lév HáEven), akiket már úgy hívunk, hogy “a káros károsa”.

Ez a fajta csoportosítás a fizikai szinten lehetséges.

Ki a korrekció felelőse?

Egy spirituális nézőpontból mindenki, akik szívben található ponttal rendelkeznek a Bnei Baruch-hoz tartozik, az nem számít, hogy milyen nemzethez tartozik a fizikai valóságban. Hasonlóképpen a Babiloni helyzethez, a személy belép egy csoportban, amennyiben vágyakozik a teremtés célja felé. Ez az ahogy kapcsolódik a valósághoz Babilon elvein keresztül.

Ennek megfelelően, a szívben lévő ponttal rendelkezők érzik, hogy nekik kell magukat és a világot korrigálni. Azok akik megtagadják a küldetésük felismerését, a bennük lévő Resimó darabkájuk ellenére, egy külső hatást éreznek majd, úgymint az antiszemitizmus vagy a túlélésükre ható fenyegetés.

Ma az emberek zsidónak vannak nevezve külső megjelenésük és etnikai hovatartozásuk miatt. Ezeknek az embereknek is meg kell érteniük, hogy teljesíteniük kell szerepüket. Mindazok, akik az “Izrael” kategóriába tartoznak, ők azoknak a leszármazottaik, akik elhagyták Babilont és számos reinkarnáción mentek keresztül a történelem során, ők felelősek a korrekcióért. Még ha a személy nem akarja magát kijavítani, ha nem érdeklődik semmiféle korrekció iránt, senki sem kéri ezt tőle. A Reshimó a génjeiben van, ami visszaemlékszik Babilonra, és neki a küldetését be kell teljesítenie. Ha nem teszi azt meg, az egész világ a korrekció hiányzó részét fogja tőle követelni.

Az emberek egyszerűen reagálnak majd a teljesítés hiányára. Őnekik azt rajta keresztül kell kapniuk és más egyáltalán nem számít, nem számít, hogy mennyire “viselkedik szépen” ebben a világban, az nem segíthet rajta. Semmiféle jó cselekedet nem adódik a “számlájához”, csak egy dolgot számít: Nem csinálja azt, amit meg kell tennie.

“Miért teszik tönkre a tudományos felfedezéseidet és orvosi áttöréseidet? Azért mert valami mást követelnek tőled: a fő dolgot”.

2o12 November 23, Napi Kabbala lecke, 4. rész, “Izrael Nemzetének szerepe”

SzL

28 nov 2012

A Bnei Baruch jövője

A Bnei Baruch jövője

Kérdés:

Ön minőségi kapcsolatról beszél. Tarthatnánk egy kongresszust a 1o-2o legjobb tanítvány számára, akik a kemny maggá válhatnának, példával szolgálva a többieknek? Tarthatnánk egy ilyen korlátozott minőségi kongresszust?

Válasz:

Én azt akarom hogy egy ilyen csoport összes tanítványomból álljon, és nem akarok senkit sem kiemelni ebben a pillanatban. Majd meglátjuk hogy a jövő mit hoz.
Eljöhet egy olyan idő amikor kifejlesztünk egy komoly irányító rendszert a Bnei Baruch-nál, és akkor a csoportot majd egy belső és külső részre kell majd felosztanunk, a támogatóbb adminisztrációs részlegre, mely mindent megszervez. Akkor majd újraszervezzük a dolgokat.

Remélem hogy a 2o12-as év vége felé olyan egységessé válunk az egész világon keresztül, hogy precízen megértjük majd, hogyan kapcsolódjunk egymáshoz belsőleg, és hogyan közelítsünk az emberekhez kívül. Akkor már ezzel létrehozunk egy pontos szerkezetet az általános Bnei Baruch csoport számára az egész világon, egy belső ideológiai csoportot, és az adminisztratív csoportot, mely megszervezi a dolgokat és a terjesztéssel és más dolgokkal foglalkozik. Akkor majd megteremtjük az általános szerkezetet, de egyenlőre nem tartunk ott.

2o12 október 14., Virtuális lecke

(HZS)

24 okt 2012

74 queries in 0,164 seconds.