Dr. Michael Laitman

száműzetés

A Fény, amely megment és befullaszt engem

Az egyetlen különbség a Klipa  és a Szentség között, a száműzetés és a megváltás, a sötétség és a Fény között, a Teremtő jelenléte, és ez a személytől függ. Természetes, hogy minden feltétel el van rendezve az általános terv szerint és a helyem szerint az egész rendszerben, de minden pillanatban meg van adva nekem a szabad választás és a képesség, hogy átfordítsa a sötétséget a Fénnyé.

Természetesen, egy pár pillanat múlva újra lezuhanok a sötétségbe, de az  erőfeszítéseim által  meg kell próbáljak elérni a Fényhez. Abban a pillanatban amikor elértem a Fényt, ismét lezuhanok a sötétségbe, és így emelkedik fel újra és újra. Ez a folyamat addig folytatódik, amíg a végén elérem az összes   vizsgálatot és a korrekciót.

Ezáltal,  a különbség a száműzetés (Galut) és a megváltás (Geula)között , az egy kis hozzáadás: az”א” (Alef)  betű, amelynek jelentése: “A világ bajnoka ” (Áluf sél Olám), a Teremtő. Ha az én állapotom felé, magamhoz vonzom Őt, úgy, hogy Ő az ok,  “Nincs senki más Rajta kívül”,  ebben megértem, hogy minden a Jó és a Jót Tevőtől jön,  és nekem  olyan módon kell  korrigáljam magam, hogy elfogadjon minden állapotot, és akkor  a Teremtő lakozik ebben a korrigált “edény”- eiben.  Akkor én a száműzetést megváltásra változtatom, és a sötétséget a Fényre.

Ha nem sikerül ezt megtenni, akkor továbbra is  korrupt állapotban maradok, és keresnem kell, a módját, hogyan erősítsem meg magam, és elvégezzem a korrekciót.  Valójában ez a mi összes munkánk. Nekünk ezt meg kell, erősítenünk az általános csoportban, hogy tudjunk dolgozni és felemelni magunkat a sötétségből a Fényhez, azáltal, hogy összekötünk mindent a Teremtővel.

Persze, állandóan fentről vissza tolnak, és köteleznek minket a zuhanásra. Ezt az egészet a Fény teszi.

2013.09.20, Baal HáSzulám “Shámáti” 127. cikkéből

ford: B S

szerk: Sz I

28 Sze 2013

A Faraó Parcufjai

A Faraó Parcufjai

Az adakozás edényei, amelyek egykor eltértek, bezuhantak a megszerzés edényei közé, és most a hatalmuk alatt vannak. Ez az állapotot jelenti a “száműzetést”. Ennek az a kifejeződése, hogy a megszerzési vágy használja az adakozási tulajdonságot, mint adakozás a megszerzés érdekében.

Tehát, a “száműzetés” egy spirituális fogalom, nem egyszerű. Akkor érek el hozzá, hogyha adakozok a Teremtőnek, hogy örömet kapjak Tőle. Teljes egészében “klipa” vagyok, ami azt jelenti, hogy én száműzetésben vagyok, egy nagyon magas spirituális szinten egy korrupt kapcsolatban a Teremtővel. Végtére is, csak két erő van: a megszerzés és az adakozás. A megszerző erő vagyok, megragadom az adakozási erőt, felhasználom, annak érdekében, hogy megszerezzek.

De van olyan nap, amikor nem érzem, hogy száműzetésben lennék, hanem ellenkezőleg, együtt érzek a megszerzési vággyal. Ha érezném az adakozási vágyat, akkor azt mondanám, hogy száműzetésben vagyok, s a Faráró uralkodik felettem, azaz az egó. Állandóan adakozni szeretnék, de mindent a megszerzés szándékával teszek.

Ez amikor megtudjuk különböztetni az egyiptomi időszakot, amikor száműzetésben voltam, és amikor nem voltam száműzetésben. Baal HaSulam írja a 41. “Levelében” (1925): “Amikor Izrael népe úgy gondolta, hogy Egyiptom rabszolgaságba vette őket, és elveszi őket a Teremtő munkájától, ugyanabban a mértékben valóban Egyiptomi száműzetésben voltak” .Mindez csak a “megszerzőn” múlik, aki megszerez, és érzékel. Például, amikor Mózes megölte az egyiptomit, a zsidók leleplezték őt. Nem érezték, hogy száműzetésben vannak, éppen ellenkezőleg, Mózes, és nem a Fáraó nehezítette meg az életüket.

Nos, amikor az edények összetörtek, az adakozási edények vagy Izrael lelkei, amely – Jasar – el (egyenesen a Teremtőhöz), az adakozási szándék – lezuhant a megszerzési edénybe, amelynek célja, hogy megszerezzen.

De ez önmagában nem jelent semmit. Szükséges, hogy megvizsgáljuk, mik a megszerzés edényei, mik az adakozás edényei. Ha én azonosítom magam a megszerzési edényeivel, akkor ez az én világom olyan, mint a Fáraó aki megépítette Pithom és Rámszesz nagy városait. Másrészt, aki adakozni szeretne az Ő számára ezek a szegénység városai, veszélyesek: “Lehet, hogy soha nem lesznek képesek kimenekülni az egó ellenőrzése alól, a Fáraó ellenőrzése alól?”.

Ezért meg kell értenünk, hogy mi hol vagyunk. Akinek van “a szívbeli pontja”, aki a Kabbala Bölcseletére sóvárog, a Teremtő felfedezésére, a korrekcióra, annak folyamatosan le kell, hogy  tesztelje magát: “Most mi van nálam, az adakozási vágy, vagy a megszerzési vágy?

Ha a megszerzési vágy, akkor a Fáraónak dolgozom ; ha az adakozási vágy , akkor én Izrael vagyok az egyiptomi száműzetésben”.

Ennélfogva, ez az első megértés, ha kifejlesztjük ezt a vizsgálatot akkor kimegyünk a száműzetésből. Ahogy Rabash írja a “Létra fokozatai” (1985/1986, 6. cikkében): “Mi lesz, a száműzetés az edények megvizsgálása, és a megváltás, a Fény és az adakozás között”? Pontosan a vágyakból ered ez. Amikor érezzük, hogy ennek az ellenőrzése alatt vagyunk, ebben megjelenik egy új edény, amellyel kivonulunk a száműzetéséből. Ezek nem új edények mivel az “edények” azok már új vizsgálatok, amelyek megszületnek az egyiptomi munkában, a száműzetésben, a négy szintjén a teljes edénynek, és akkor érezzük a megváltás eljött számunkra.

Tehát, mit jelent az Egyiptomból való kimenekülés? Kitől menekülünk? A megszerzési vágytól? Nem. Akkor mivé válik a Fáraó amikor kijövünk Egyiptomból?

Az első szakaszban Ábrahám csoportja kijön Babilonból, azaz a vágy, hogy felhasználja a Teremtőt a maga számára. Más szóval, az adakozási edények “tzimtzum” (megszorítást) végeztek a megszerzési vágyon, és akkor nem lehet korrigálni, és eltértek attól. Aztán ez a vágy növekedett – megjelent Ichák, aki képviseli a “bal vonal” -at, és ezt is le kell vágni. Állandóan megszerzési vágyat adnak hozzá, és mi vizsgálatokat végzünk, leválunk tőle, és a jövőre hagyjuk, amíg dolgozni tudunk vele. Csak csatlakozunk az adakozási vágyhoz, azokhoz az edényekhez amelyekkel képesek vagyunk dolgozni.

Tehát a “Fáraó” nagyon nagy megszerzési vágy, amely elérkezett, miután Izrael fiai felkészítették magukat egy új szakaszra. Először is, befejeztük az adakozási vágynak a következő szakaszát, az úgynevezett “Jacob.” És akkor megjelent a szükség a növekedésre, az úgynevezett “éhség az országban”, és akkor leereszkednek Egyiptomba, hogy újabb megszerzési vágyakat szerezzenek.

Kezdetben a Fáraó jó volt, és az élet az új helyen is jó volt. Ők érezték, hogy a hozzáadott megszerzési vágy nem zavarja az adakozási vágyat. Tehát először ők vezettek Egyiptomban – ők irányították a megszerzési vágyukat. Ami azt jelenti, hogy még nem volt száműzetésben, hanem “a bőség hét éve”.

Aztán, Izrael fiai csatlakoztak az új edényhez “az éhség hét éve” – hez. Majd a megszerzési vágy továbbra is folytatódott növekedni, és eljött az a pillanat amikor én nem vagyok képes semmit tenni vele. Lassan – lassan “felfal” engem, és betesz az adakozási vágyba a megszerzés érdekében. Fáraó többet és többet vesz Izrael fiaitól, és ők tehetetlenek az ellenőrzéssel szemben. Ez a vágy lenyelte őket, mint egy krokodil, és nem maradt semmi az adakozásból, és a Fáraó jobban növekedett. Végül is, a teljes sötétségből felébred bennünk a “szívben levő pont “- Mózes aki kivisz minket Egyiptomból.

Ez a megszerzés vágy útja, és ezek a különböző típusok. Minden történet a vágyban fejlődik ki. Miután kijövünk az Egyiptomi rabszolgaságból, elérünk a” Sinai hegy” – re, a gyűlölet hegyéhez. Ez ugyanaz a zavar, csak más formában. Aztán újra és újra növekedik az egó, minden alkalommal más-más formában, és ez lehetővé teszi számunkra, hogy folytassuk és elvégezzük a korrekciókat.

2o12 November 29, Reggeli lecke, a “Száműzetés és megváltás” c. cikkből

BS

12 dec 2012

A korrekció azokkal kezdődik, akik felébredtek

Báál HáSzulám, “Száműzetés és megváltás ”: A Teremtő végezetül megmutatja nekünk, hogy Izrael nem létezhet száműzetésben, és nem találhat nyugalmat, ahogy a többi nemzet, akikkel elkeverednek, nyugalomra lelnek,  asszimilálódnak, ameddig nyom nélkül el nem tűnnek.

A Fény dolgozik és befolyásolja a törött edények keverékét. Ha két folyadék összekeveredik, és több ezer évre együtt maradnak, a nehéz részek leülepednek, a könnyűek a felszínen lebegnek a folyadékban. Ennek megfelelően a felülről ragyogó Fény jobban megvilágítja a könnyű összetevőket, melynek eredményeképpen ezek inspirációt éreznek a teremtés céljának elérése irányába. Ez ez érzés felébreszti ezeket, és többé nem lelnek nyugalomra a megszerzési edények között. Képesek korrigálni magukat, és ezeket nevezzük Izraelnek, amely a  Yashar – El (egyenesen Teremtőhöz) fogalmából származó szó.

Az általános vágy két részre osztható, a felső részre (Galgalta veEynaimGE) amely könnyen korrigálható, és  az alsó részre (AHP) melyet nehéz korrigálni. A  GE edényei nem éreznek azonnali felébresztést, hanem egy fokozatost, ahol az első szint az “ősatyák” szintje, majd a “fiak,” és végezetül a XXI. században a mi szintünk. Azonban Izrael edényeinek önmagát kell felébresztenie, mivel rendelkezik minden tagja a szívben lévő ponttal (•), amely egyetlen pontként jelenik meg, Ábrahám idejétől számítva, napjaink   Bnei Baruch szervezetéig (BB).

Semmilyen felébredés nem lehetséges az AHP felől, alulról. Itt mindent a megszerzési vágy kontrollál, amely edények képtelenek felébreszteni magukat. Csak miután az első, felső edény korrigálta önmagát, kezdheti meg felébreszteni az alsót, különböző módszerek alkalmazásával. Először megjelentek hitek, elküldte ágyasainak fiait keletre ajándékként. Majd különböző vallások jelentek meg.  Végezetül mi pedig a terjesztést alkalmazzuk, amelyről  Báál HáSzulám ír a “Messiás kürtje” című cikkében, azt állítva, hogy nekünk kell eljuttatni a korrekció módszerét a világhoz, és az egész Izraeli nemzetnek végre kell azt hajtania. Így mi cselekszünk, és ezzel befolyásoljuk az alsóbb rétegeket, és erre adott válaszként, ők pedig hozzánk csatlakoznak és velünk emelkednek.

Ez azt jelenti, hogy a korrekció sorrendje a következő:  először a GE (1) edényeit korrigáljuk, az  AHP of Aliya (emelkedő) (2) edényeit, majd az AHP edényeit a saját helyükön. (3). MA az első fázisban vagyunk, amikor Izrael korrigálódik.

Általánosságban ez a rajz a teljes edényt ábrázolja, amely két részből lett megteremtve, : GE és AHP. Ebben a szívben lévő ponttal rendelkező emberek vannak felül, legyen az bárki, lényegtelen hol él. A sárga színnel jelzett réteg két részre oszlik: Izrael népére, akik a fizikai Izrael országában élnek, és Izrael nemzetének  a “száműzetésben” lévő részére. Mindkét résznek van szívben lévő pontja, de a második résznek nagyon mély rétegben, és még nincs felébredve.

Ennek az edénynek a felső részét nevezzük az ősatyák szintjének, és ez már korrigált (a rajzon vörös) majd ez alatt van a “fehér terület,” amelyet nekünk kell korrigálni.  Akkor jön Izrael nemzete, majd Izrael országa, és végül Izrael száműzetésben lévő része.

2o12 December o2, Reggeli lecke 4. részéből, “Száműzetés és megváltás”.

KN

 

04 dec 2012

Valódi megváltást a száműzetésben érjük el

Valódi megváltást a száműzetésben érjük el

Két alapvető belső kulcs létezik: az egyik a száműzetés s a másik a megváltás. Valójában mindkettő a spiritualitáshoz tartozik. De nem érezheted magad a száműzetésben, ha nem ér el hozzád a száműzetés visszhangja is ami a megváltás és ami visszatükrözi azt,  azaz, ha nem érzünk megváltást  a száműzetésen belül.

A gyermekek, akik a börtönben születettek, vagy munkatáborokban Szibériában, ott éltek évekig, nem lehettek szabadok, és számukra az volt az egész világ ahol bezárva voltak, az volt nekik a Föld nevű bolygó. Mesélhetnének nekik egy más életről, de mivel ők a börtön feltételei mellett éltek, és nevelkedtek, nem láttak mást.

Mindent az ellentétekből tanulunk meg (hidegből a meleget, a fehérből a feketét stb. Nem pusztán a különbségeket, hanem a teljes képet is megláthatjuk, és ez a fontos. Például, ha a szeretet akarom elérni, akkor el kell, hogy elérjem a gyűlöletet, és minél több gyűlölet van bennem, annál inkább érzem a szeretetet, ami addig növekedik bennem amíg el nem érem a “szeretet lefedi az összes bűnt” állapotát, és akkor lesz teljes szeretet bennem.

Ugyan ez vonatkozik a megváltás és a száműzetés esetére is:
• Van-e lehetőség, elérni a megváltást, a száműzetés nélkül?
• Van-e lehetőség, feltárni a száműzetést a megváltásra való nélkül?

Mindezek az állapotok különböző módon jelennek meg, mindenféle  formában, és amelyek lehetővé teszik az ember számára, hogy, pontosan megismerje az összes mozzanatát a száműzetésnek és összehasonlítsa a megváltással. Ez csak akkor lehetséges, hogyha a száműzetés és a megváltás képe szemben állnak egymással, akkor kettejük között megjelenik egy hatalmas új Kli (edény) azaz, egy égő vágy, és annak kitöltése is (beteljesedése) amely nem oltja ki a vágyat. Mert a spiritualitásban az ember  az adakozás érdekében dolgozik azaz, azért hogy az edényét azzal a Fénnyel töltse ki ami a Teremtővel való összetapadásból jön létre.

Ennek megfelelően, a fizikai világunkban, a spirituális világ által meghatározott állapotokon megyünk keresztül. A fizikai világban a megváltás és a száműzetés fogalmát mindenki eltérően értelmezi, és gyakran függetlenül a helytől, az országtól, és az adott nemzettől.

Másrészt, lehetséges, hogy a megváltás a kapcsolatban rejlik, amelyben felfedezzük a jó és boldog életet, fizikai szinten, függetlenül a spiritualitástól. Ebben az esetben, a gyűlöletet, és a napi problémákat száműzetésnek nevezzük. Hasonlóan közelítjük meg, mint a megváltást, a spirituális gyökerek magyarázatának említése nélkül fordulunk az emberekhez.

2012 November 28, a Napi Kabbala lecke 4. része, “Száműzetés és megváltás”

KA

01 dec 2012

A rejtett gomb

A rejtett gomb

Kérdés:

A belső erőfeszítések fájdalmat okoznak. Mondhatjuk, hogy ezt a fájdalmat kapjuk ahelyett, melyet a természettől közvetlenül kéne elszenvednünk, hurrikánok és más természeti katasztrófák formájában?

Válasz:

Egészében véve a válasz igen. Ahelyett hogy újjá kellene építenünk a hurrikán által lerombolt otthonokat, újabb szörnyű csapásokat átélve, továbbléphetünk a belső munka irányába és szellemi erőfeszítéseket tehetünk. Az erőfeszítéseknek minőségieknek kell lenniük, bár a természet a mennyiségi erőfeszítések irányába kényszerít minket.

A minőség és mennyiség közötti különbség hatalmas. Ismerjük a piramis ezt a fajta törvényét, amely négy szintre van osztva: a mozdulatlan természet (s), a vegetáció (v), az állatvilág (a) és az emberek (h). Az emberek szintjén szándékos erőfeszítéseket teszünk.

De más emberek alacsonyabb szinteken vannak. Gondolj azokra az erőfeszítésekre, amelyeket azért kell tenniük, hogy megtöltsék a piramis alapjának teljes szélességét! Milyen hatalmas területet fednek a a vágyak, hány tonna beton és vas, milyen sok elfecsérelt idő, mennyi betegség, amelyen keresztül kell esni, és mekkora hiányt kell érezni!

Mi efelett a szint felett állunk és meg tudjuk változtatni milliárdnyi ember nehézségeit és a szenvedését sok évre egyetlen gombnyomással.

A rejtett gomb

De ne gondoljátok, hogy a gomb megnyomása könnyebb, mint ezer év kemény munkája. Nem véletlen, hogy Izrael népe felkiáltott a sivatagban és hajlandó lett volna visszatérni az egyiptomi kemény munkához, hogy a Fáraónak dolgozzon, csak azért hogy elkerülje a gombnyomást.

Ez az eszenciája annak a döntésnek, melyet az embernek meg kell hozni, és így a világunk nem tűnik majd el a korrekció végéig.

Azáltal, hogy megnyomod a gombot, rá kell jönnöd és tudatosítanod kell magadban, hogy mi történik, nem nyomhatod meg csak úgy, hogy meglepődnél mi történt, a spiritualitásban csak azután nyomod meg a gombot, miután megismerted az összes tettet, melyet végre kell hajtanod. Más szavakkal a visszafizetés formája már maga a száműzetés.

El kell képzelnek a folyamatot; egyébként nincs választásod, mivel a választás azt jelenti, hogy megértetted a jövőt és azt választod.

Minőségileg ez a munka sokkal nehezebb, mint a mindennapok munkája. Szóval annak ellenére, hogy ők is meg tudták volna tenni, felkiáltottak: “Menjünk vissza! Cseréljük le ezt a munkát a korábbira!”

Kérdés:

Miért mondják a kabbalisták, hogy a Tóra útja könnyebb, mint a szenvedések útja?

Válasz:

Két különböző dolgot próbálsz lemérni ugyanazzal a módszerrel: a Fény kvantumát és több milliárd tonnányi szikrát. Össze lehet a kettőt hasonlítani? A Fény belső energiája milliárdszor nagyobb, mint a sziklák fizikai súlya. De ezek a dolgok össze nem hasonlíthatóak egoisztikus érzékelésetekkel, képzeletbeli érzékeitekkel. Először meg kell változtatnunk az értékmérőnket. Írva vagyon: “Egy igaz személy a világ alapja.” Az ő ereje és értéke sokkal nagyobb, mint az összes többi emberé összesen. Nélküle az emberek nem tudnak semmit sem tenni, ők egyáltalán nem a spiritualitásban léteznek. Tehát nem lehet ugyanazzal a mércével mérni a kétfajta erőfeszítést.

Kérdés:

Mindenkinek  majd meg kell nyomnia a gombot egyszer?

Válasz:

Nem, még Izrael összes gyermekének sem, ami azokat jelenti, akik közvetlenül epekednek a Teremtő iránt. Mindenki részt vesz a gomb megnyomásában, de nehéz lenne megmondani, hogy kinek lesz ebben vezető szerepe a jövőben.

Egyrészt az ember nem haladhat vezető nélkül. Minden generációban kell lennie valakinek, aki húzza és vezeti a többieket. Másrészt lehet valami hasonló a Sanhedrin-hez, egy csoport, akik készek és képesek megtalálni az általános erőt, amely vezeti az embereket a köztük lévő kapcsolat által. Nem hiszem, hogy bárki tiszta előrejelzést tudna mondani, de ez nem számít. A lényeg, hogy haladunk. Ami szükséges, az megtörténik. A tudás hiánya ebben az esetben nem gond.

Így vagy úgy mindenki részt fog venni a folyamatban, míg véget nem ér a korrekció, a végső gombnyomásig mind részei leszünk a piramisnak. Csak a végső korrekció Fénye fogja a sort körré alakítani. A spirituális létra fokai nem változnak, és csak mikor mindenki a Malchut-ból belép a korrekcióba és eléri a Keter-t egyenlővé válik vele, tűnik el az összes forma , kivéve a kört.

Kérdés:

Ez a gomb a mások szeretete?

Válasz:

Igen, de mások szeretete által a Teremtőhöz kiáltunk szeretetért – erre emlékeznünk kell.

2012 november 4, A Napi Kabbalah lecke 4. részéből, “Mátán Toráh” (A Tóra átadása)

FG

13 nov 2012

Mindenkinek át kell mennie, az egyiptomi száműzetésen

Mindenkinek átkell mennie az Egyiptomi száműzetésen

Kérdés:

Mi az az állapot, amikor mi belépünk az Egyiptomi száműzetésébe? Mit jelent az, amikor belépünk Egyiptomba csoporttal?

Válasz:

Az Egyiptomi száműzetés belső megélésének állapota nem tart hosszú ideig. Nem években számolandó, mint ahogy írva van: 201-400 év, mert ez az állapot nem tart ennyi ideig.  Ha egy folyamatosan gyorsuló, jó sebességgel haladunk, akkor pillanatok alatt feltárulhat és egyben le is záródhat nagyon gyorsan.

Amikor a Tóra áttekintéséről beszélünk, akkor azt is meg kell, hogy értsük, hogy ez nem azt jelenti, hogy egy embernek vagy egy  csoportnak egymagának kell feltárnia minden egyes részletet ami a Tórába be van írva – az első betűtől az utolsóig – nem. Ez lehetetlen! Mivel olyan ez, mint a tenger: különböző állapotok sokasága, amelyek csak a korrekció végén tárulnak fel teljes egészében, a kezdettől a végig.

Tehát azon a néhány szakaszon, amin mi keresztülmegyünk, az elég nekünk. Mert a száműzetés állapotán az összes lélek keresztülmegy, de csak egy bizonyos rétegén, éppen azon rétegén, ami pont elég a lelkének.

Tehát nem kell pánikba esni, miközben olvassuk egyiptomi az száműzetést. Mert ne gondoljátok, hogy az abban leírt összes csapáson keresztül kell mennünk. Hogy is gondolhatjátok, hogy minden egyes részleten keresztül kell mennünk, s a leírtak szerint az egész történetet el kell játszanunk?  Nem! Csak az egón vetíti ezt elénk így!

A száműzetés csak attól a pillanattól veszi kezdetét, amikor igazán össze akarunk kapcsolódni, és valóban elkezdjük megélni a zavarokat és az akadályokat. Itt nem a “hét évi bőségről”, és a “hét évi éhínségről” van szó. Hanem arról a pontról, amikor megérezzük, hogy elkezdődött a száműzetés és már csak egy egészen aprócska erőfeszítés hiányzik ahhoz, hogy olyan valódi vágy és sóvárgás jelenjen meg bennünk, hogy megkapjuk a Tórát, még is fölénk toronymagasan emelkedő akadálynak tűnik.

Mert jelen kell lennie ennek az akadálynak, a gonosz hajlamnak, mert ez az, ami segít bennünket. Ahogy korrigáljuk lépésről-lépésre a gonosz hajlamunkat, magunkat a Teremtőhöz emeljük. Sóvárognunk kell az után, hogy a jobb oldalon dolgozzunk, a bal oldallal szemben, mert ez vezet el minket a Teremtő felfedezéséhez, azaz a Matan Tóra-hoz (a Tóra megkapásához), a középső vonalon.

2012 október 21, Reggeli lecke, Rabash írásaiból

BS

KA

23 okt 2012

69 queries in 0,685 seconds.