Dr. Michael Laitman

Férfi és a Nő

A másfajta szerelemről

Kérdés: Ha az emberek baráti kapcsolatban maradnak válás után, akkor a szerelem nem forrasztotta őket egymáshoz?

Válasz: Lehetséges, hogy a szeretet összekapcsolta őket. Többféle szerelem létezik.

Ha tisztelek egy másik lényt, vonzódást érzek iránta, de ez még nem elég a szerelemhez, bár így is megérthetem, respektálhatom, segíthetem, sőt hűséges maradhatok hozzá.

De a szerelem egy ettől teljesen eltérő állapot. A szerelem nem a kölcsönösségről szól.

 „Én adok neked, és te pedig nekem” – ez az, amit baráti felállásnak nevezünk. Szerelemről akkor beszélünk, amikor az „Én adok neked, te pedig nekem” állapotát felváltja az „Én adok neked.” Ennyi.

Két ember találkozik, összekötik az életüket, és abban a hitben élnek, hogy ez szerelem, holott valójában semmi több, mint barátság. Eljuthatnak egy színtisztán fiziológiai szintre, vagy arra, ahol az emberek segítséget adnak egymásnak. De ez nem szerelem.

Szerelemnek azt az állapotot hívjuk, amikor elégedettséget okoz pusztán az, hogy kitöltesz másvalakit, és ezért nem vársz el semmilyen viszonzást.

https://laitman.com/2020/02/love-can-be-different/

15 feb 2020

Férfi és nő, nyolcadik rész

Családi élet – a tárgyaláson alapuló rendszer

Megjegyzés: A kabbalisták azt tanácsolják, hogy a családi viszályok megelőzése céljából már előre határozzunk meg egy világos keretet, és fektessünk le kapcsolati határokat. Nem szabad félnünk, hogy ezekre emlékeztessük egymást, és attól sem, hogy megsértésük esetén jelezzünk a másik felé.

Rav kommentje: A családi élet egy olyan egyezség, amely persze változhat. De így is egy szerződésen alapuló rendszer.

Két ember szerződéses viszonyba lép egymással. A szerződés időben elnyúló, folyamatosan változó és fejlődő. A felekhez később gyerekek, közös ingatlan és egymásra gyakorolt hatások is társulnak, amelyek hatványozzák azokat a benyomásokat, amelyet a partnerek az életükre, a családra gyakorolnak.

Más szavakkal, folyamatosan tágítják a szerződés hatókörét. Ezért a szerződést minden lehetséges alkalommal meg kell vitatni.

Megjegyzés: Ugyanez a megállapodás áll a hasonló elgondolásokkal bíró barátok alkotta kabbalista csoport hátterében is. Nekem mégis úgy tűnik, hogy a családban jóval több a kommunikáció és az interakció, mint a kabbalista csoportban. Legalábbis, ami az anyagi és érzelmi megnyilvánulásokat illeti.

A hasonló emberek alkotta csoportot a megegyező elgondolás tartja össze. Ez azonban elvont, és nem jelenik meg az érzések szintjén.

Rav kommentje: Ha lehetséges volna ilyenfajta kapcsolatot, ilyenfajta egységet létre hozni egy házaspár tagjainál, az a spirituális cél elérésének tekintetében komoly ösztönző erővel bírna.

Kérdés: Ez azt jelenti, hogy ha mindkét fél elfogadja, akkor átvehetik a csoportmunkára vonatkozó, Rabash-féle alapelveket, és alkalmazhatják azokat családon belül?

Válasz: Ez nagyon nehéz, de lehetséges.

Kérdés: Jól értem, hogy jóval nehezebb a használatuk a családban, mint a csoportban?

Válasz: Nem tudom. Nehéz erről beszélnem. Noha a tanítványaim közül tettek erre néhányan sikeres kísérletet, ami nagy öröm számomra, ez még így is csak néhány elszigetelt eset.

Kérdés: Ezzel együtt, javasolná pároknak ezt a típusú munkát?

Válasz: Igen és nem. A probléma az, hogy a férfinak először meg kell tanulnia, hogy a férfi csoporton belül saját maga ura legyen.

Ezt az ember történelmi múltjában is látjuk. Amikor férfivá válik, vagyis a férfiak csoportjában van, ahol elkezdi megszerezni a kapcsolatot a Teremtővel, ez az a pont, amikor képessé válik arra, hogy a megfelelő nővel kapcsolódjon. Nem egyszerű folyamat.

Kérdés: A családban végzett munka felválthatja a csoportmunkát?

Válasz: Azt tanácsolom, hogy senki ne kezdje el a munkát otthon, amíg igazán be nem dolgozta magát a csoportba.

https://laitman.com/2019/12/male-and-female-part-8/

17 dec 2019

Férfi és nő, hetedik rész

Szükséges, hogy férj és feleség azonos közegből származzanak

Megjegyzés: A kabbala beszél a formaazonosság törvényéről, amely kimondja, hogy olyan partnert kell találnunk, akivel megegyező minőségeink és értékrendünk van.

Rav kommentje: Igen, ez elengedhetetlen. Tanácsos olyan partnert keresni, aki veled megegyező háttérrel rendelkezik, és aki közel áll hozzád.

Megjegyzés: A kabbala azonban azt is mondja, hogy az ellentétek közötti kapcsolat nagyobb és jobb hatással jár.

Rav kommentje: Nem „hatásokra” van szükségünk. Béke és normális létezés kell nekünk. És ez egyet jelent a családdal.

Kell, hogy a feleségem értse az ízlésemet, a szokásaimat. Hogy érezzen engem, mivel ő valami hasonlót látott abban a közösségben, ahol felnőtt. Ha a Föld másik feléről származó nőt veszek el, működhet a dolog, de egy tisztán ösztönös szinten mindig lesznek félreértések köztünk.

Kérdés: Továbbra is a minőségek közötti hasonlóságot propagálja?

Válasz: Igen. Látjuk ezt a Tórában is, ahol Ábrahám azt tanácsolja a fiatal férfiaknak, hogy saját szülőföldjükről szerezzenek maguknak feleséget.

https://laitman.com/2019/12/male-and-female-part-7/

16 dec 2019

Férfi és nő, hatodik rész

Mit látunk másokban?

Kérdés: Manapság egyre több ember képes család nélkül élni. Ugyanakkor, még senki nem számolt le a család eszményével.

Közelítsünk a kérdéshez a valóságérzékelés szempontjából. A kabbalisták azt javasolják, hogy tanuljuk meg nem látni házastársunk negatív jellemzőit. Azok ugyanis nem hozzá tartoznak, hanem az én hozzá kapcsolódó attitűdömhöz. Miképp tudjuk ezt az elvet átültetni a gyakorlatba?

Válasz: Számos forrás leírja, hogy az ember semmi mást nem lát a külvilágból, mint a saját tükröződését másokban. Azaz soha nem látom a másik személy, sőt, állat, növény, vagy bármi más minőségeit.

Bármilyen tárgyról van szó, mindig a saját tulajdonságaim lenyomatát szemlélem benne. Különösen vonatkozik ez arra, aki „szem előtt van”, akivel élek. Ez természetes. Mindenképp figyelembe kell ezt vennünk.

Megjegyzés: Az az érzésem, hogy az emberek tudásának ez nem természetes része.

Rav megjegyzése: Mindenki egyet ért ezzel a tudással, de nem képesek eszerint élni. Az elvek szintjén persze elfogadják.

Kérdés: És mi van ekkor? Milyen módon közelítsük meg ezt a nehézséget?

Válasz: Annak alapján, ahol most tartunk ebben, a dolgok nem igazán állnak össze. Tegyük most félre ezt a kérdést, és majd később látni fogjuk, hogy minden ilyesfajta problémára egyetlen megoldás létezik.

https://laitman.com/2019/12/male-and-female-part-6/

15 dec 2019

Férfi és nő, ötödik rész

A férfi és nő közötti kapcsolat fejlődése

Kérdés: Hogyan segíthet a kabbala a férfi és nő közötti kapcsolat kialakításában?

Válasz: Látjuk, hogy miközben az emberiség fejlődik, egyre bonyolultabbá válik. Valamikor a társadalom szabályozta a férfi és nő közötti kapcsolatokat: a falu, a kisváros, a vallások, hagyományok, és így tovább.

A férfiakat például olyan jogok illették meg, amelyek a nőket nem, és minden ehhez hasonlóan működött. Minden nagyon egyszerű volt. A nő tisztában volt a céljával. A férfi szintén tudta, hogy mit akar elérni.

Mindkét nem megértette, hogy miért létezik, és milyen módon kell élnie. Nem nyílt rá lehetőségük, hogy a család vagy az együttműködés új formáit vezessék be, hogy valami eltérővel helyettesítsék a már meglévőt. Minden nagyon nyugodt és letisztult volt.

A lány és a fiú is saját családjukban nevelkedtek. Szüleik kapcsolata szolgált mintaként, amelyből megértették, mit jelent családi életet élni. Ők is ezt tűzték ki célul, megházasodtak, és hasonló módon élték az életüket.

Mindez addig folytatódott, ameddig az emberiség el nem kezdett kilépni ezekből a keretekből.

Az egoizmus fejlődésének különböző szintjeit különböztetjük meg: alapvető vágyak, mint az étel, szex, család, valamint a szociális vágyak, például a vagyon, tisztelet kivívása, hatalom és tudás. Mindaddig nyugalom uralkodik, ameddig a vágyak fejlődése nem haladja meg az elemi szintet. Az ilyen társadalmak normális módon léteznek. Nincsenek magasabb rendű ösztönzéseik.

Amint a társadalom eléri azt a szintet, amikor érdeklődni kezd a vagyon, hatalom és tudás iránt, problémák keletkeznek. Ezek oka, hogy az emberek vágyai sokkal erősebbek, mint az étel, szex és család iránti szükségletek.

Mindezeknek megfelelően, a személy elhagyja családját, hogy magasztosabb célok felé törjön. Ha általánosságban vizsgáljuk, ebből adódik az a zavarodottság, aminek a mi időnkben tanúi lehetünk.

14 dec 2019

Férfi és nő, negyedik rész

Van a léleknek neme?

Kérdés: Van a léleknek neme? Ha például ebben az életben egy személy nő, akkor a lelke a következő életben női testbe fog öltözni? Vagy ez nem így van?

Válasz: Mondjuk azt, hogy így van.

Kérdés: Mit mond erről a kabbala?

Válasz: A kabbala egyáltalán nem foglalkozik az ilyesfajta elgondolásokkal, mivel a mi világunk illuzórikus, az érzékszerveink által megalkotott képeken alapul.

Megjegyzés: Lelkekről beszélgetünk, illetve arról a tényről, hogy ez az energiacsomag mindenféle átváltozásokon megy keresztül, és folyamatosan testekbe öltözik, egészen a végső korrekcióig.

Rav kommentje: Az egyszerűség kedvéért mondjuk azt, hogy a férfi lélek férfi testbe, a női lélek női testbe öltözik.

Kérdés: Ez az energiacsomag, vagy máshogy kifejezve, ez a minőségekből álló gyűjtemény csak az emberekre jellemző? Vagy alacsonyabb rendű anyagi formákat is ölthet magára?

Válasz: Nem, az emberi formán kívül más nem jön szóba. Ez nem hinduizmus.

https://laitman.com/2019/12/male-and-female-part-4/

13 dec 2019

Férfi és nő, harmadik rész

Honnan származnak a férfi és női részek?

Kérdés: A Teremtés egésze az élvezet iránti vággyal egyenlő. A saját magamért történő élvezeti vágy neve női rész, ami a Teremtőért vágyakozik az élvezetre, az a férfi. Mit jelent ez?

Válasz: A női és férfi részek kezdetben nem jelentek meg a teremtett lényben, mivel annak először egy bizonyos fejlődésen kellett keresztül mennie.

Hasonló ez ahhoz, ahogy a világegyetemünk a lehető legkisebb energiarészecskéből lett megteremtve, azonban ez az energia a legmagasabb osztályt és szintet képviseli. Elegendő volt, hogy minden belőle fejlődjön ki, ami a világűrben található, még az is, amiről még nem is tudunk. Több milliárdszor nagyobb annál, mint amit elképzelünk, mindazzal együtt, ami kitölti.

És mindez egy apró energiarészecskéből született, ami a felső szintről tört át a mi szintünkre.

Ez a részecske mindent magába foglalt, minden fajta pozitív és negatív minőségeket, amik később kiterjedtek, fejlődtek, és egymás ellentéteivé váltak. Mégis, mindez egyetlen pontból származik, amelyben ezek a minőségek még különbségek nélkül, a lehetőség állapotában voltak.

Ezért amikor nőről és férfiról beszélünk, akkor az ő prototípusuk ez a pont, ez az Ádámnak nevezett kép, akiben tulajdonképpen nem is léteztek férfi vagy női részek. A lehetőség szintjén voltak, és fokozatosan fejlődtek ki ebből az objektumból.

A mi világunkban ez a teremtett anyag lépcsőzetes fejlődésén keresztül jelent meg: az ásványoktól a növényi és állati szinteken át az ember megjelenéséig.

Amint a kabbalában le van írva, a fejlődés köztes állapotokat érintve zajlott, ásványoktól a növényekig, a növényektől az állatokig, és az állatitól az emberig, aki a majomból fejlődött ki.

https://laitman.com/2019/12/male-and-female-part-3/

12 dec 2019

Férfi és nő, második rész

Ki Ádám?

Kérdés: Kezdetben a Teremtő megteremtette az egyetlen, teremtett lényt. Ezt a teremtett lényt vagy programot úgy hívják, hogy „egyetlen vágy – Adam HaRishon”. Ez is felosztható női és férfi részekre?

Válasz: Igen, mindkét rész egyszerre kapcsolódik egymáshoz és kiegészíti a másikat.

Kérdés: Az allegorikus történet úgy szól, hogy először csak Ádám, a férfi rész lett megteremtve, majd ezt követően, az ő oldalbordájából teremtetett meg a nő. Hogyan magyarázza ezt?

Válasz: Nagyon egyszerű. A Teremtő nem más, mint az adakozás minősége. Valójában nem tudjuk meghatározni, hogy mi is Ő, mert teljeséggel rajtunk kívül áll. Amikor magunkban érezzük, a férfi és női jellegek kombinációjaként definiáljuk.

Kérdés: Mi ez az Ádám névre hallgató teremtett lény?

Válasz: Ádám a következő: egy természetes, ösztönös adakozási szándékkal felruházott, tíz szférába rendeződött megszerzési vágy. Ebben a formában akár angyalnak is nevezhető. Azaz teljességgel ideális minőséggel bír: igen apró, nulla állapotban van, amelyre sem a megszerzés, sem az adakozás nem jellemző.

Igen nehéz kihámozni a teljes történetet, de lehetséges. A Zohár könyve és más kabbalista művek úgy magyarázzák, hogy a megszerző és adakozó részek kölcsönösen kiegészítik egymást, amikor nullává redukálódnak.

Ennél fogva, ez az Ádámnak nevezett rendszer nem egy személy, és nem is teremtett lény, hanem olyan minőség, amely magában foglalja az egymást kölcsönösen kiegészítő és egymással kapcsolatban lévő pozitív és negatív erőket. Ezek lehetőségként léteznek. Ezt az erőt biztosító eszközt nevezzük Ádámnak.

Kérdés: Tanultunk az egyenes Fény négy állomásáról. Melyik állomás során lett megteremtve Ádám? Van köze a négy állomáshoz?

Válasz: Nincs. Először megtörtént az egyenes Fény négy fejlődési állapota, aztán keletkeztek a világok: Adam Kadmon, Atzilut, Beria, Yetzira és Assiya. És csak ezen a ponton váltak a körülmények alkalmassá az Ádámnak nevezett rendszer megteremtésére.

https://laitman.com/2019/12/male-and-female-part-2/

11 dec 2019

Férfi és nő, első rész

Az univerzum kettős ereje

Kérdés: A kabbalisták azt írják, hogy a nemek közötti kapcsolat alkotja a teljes univerzum alapját. Azért vannak az emberek férfira és nőre osztva, mert a Teremtő mellett ott van a teremtett lény is?

Válasz: Igen. Az univerzum kétféle ereje, az adakozásé és a megszerzésé, az anyagban a férfi és a nő formájában jelentkezik.

Kérdés: Tehát az adakozás ereje adja a férfi lényegét, a nő esszenciája pedig a megszerzés?

Válasz: Igen, de tisztán feltételes jelleggel. Ha az elvek szintjén, az erők szempontjából nézzük, ez igaz: a férfi erő ad, a női befogad. Viszont hogyha megszerzésről és adakozásról beszélünk, ez nem jelenti azt, hogy a női erő összhangban van a befogadás egoista minőségével, illetve a férfi erő az adakozás altruista jellegével.

Minden egyes személyben mindkét típusú erő jelen van, férfi és női egyaránt.

https://laitman.com/2019/11/male-and-female-part-1/

10 dec 2019

Család és házasság, tizenharmadik rész

Lelkitársak

Kérdés: Hogyan alakult ki az az elrendeződés, hogy az embernek családja és rokonai vannak?

Válasz: Minden a spirituális rendszerből ered.

Kérdés: Az azonos családba tartozó emberek lelki társak is?

Válasz: Igen, közel állnak egymáshoz. Valamilyen szinten az ember a motorja az ő működésüknek. Neked kell táplálnod őket, és bizonyos értelemben, a gondjukat viselned. Lehetséges, hogy idővel a kapcsolat materiális és spirituális formát is ölt majd.

Kérdés: A kabbala szerint a személynek gondoskodnia kell a családjáról. Még parancsolat is kötelez erre. Hogyan kell kinéznie a rokonokkal (nagynénik, nagybácsik, nagyszülők) való kapcsolatnak?

Válasz: A jelenben formálódik a spirituális útra lépésünk. Az a sejtésem, hogy a későbbiekben, amikor a tömegek is elérnek a spiritualitás állapotába, a kapcsolatok struktúrája a spirituális rendező elveknek megfelelően fog új alapokra helyeződni.

https://laitman.com/2019/12/family-and-marriage-part-13/

09 dec 2019

84 queries in 0,575 seconds.