Dr. Michael Laitman

Férfi és a Nő

A nők kora jön

A koronavírus járvány megmutatta nekünk, hogy mennyire fontos az otthon és a család, amelyek életünk középpontjában állnak, és a nőnek a szerepe, akiken az egészen nyugszik. A koronavírus egyesített minket.

Egyrészt kiszabadította az ellentmondásokat, amelyek a modern világban köztünk húzódnak. Végső soron, megmutatta a férfiaknak, hogy a “nő” az életünk középpontja, ezért meg kell próbálnunk a női rész, a Malchut köré építeni a koronavírus utáni korszak új valóságát.

Baal HaSulam az Ohr Bahir című könyvben írja:

Az Ima [anya] az Omenet [gondoskodás] és a nevelés szóból származik, mivel a megtermékenyítő csepp az apától származik, az anya pedig ápolja és gondozza ezt a cseppet, és felosztja részekre, húsra és bőrre. Mindez a munka és a sokszorozódás csak az anyától származik, mert az apa csak egy kicsiny cseppet adott neki, és az anya egy teljes emberi lénnyé alakította azt. Ez egy, mestermunka, amit úgy neveznek, “anya”.

Az anyának valóban egyedülálló küldetése van. Valójában, az az egy csepp sperma a Teremtőtől származik, és nem igényel sok munkát az apától. Az anya megosztja és elosztja szervekre, és addig növeli, amíg ebből a cseppből kifejlődik egy olyan ember, aki az anya teste munkájának eredménye.

Ez az, ahogy működik a fizikai testekben. De a lélek építésében, ahol az apa és az anya együtt vesznek részt, a munka nagy része az anya feladata. Minden az apai cseppből származik, de az anyai munkának köszönhető.

A terhesség az apa spermájának cseppjével kezdődik, de az anya növeli a magzatot, szül, majd táplálja, gondozza, és addig gondoskodik, amíg eléri azt a kort, hogy önállóan éljen.

Ez az oka annak, hogy minden anya, – a világ minden nője- a ma zajló folyamatot az emberiség számára egy új spirituális szinten magzatként való megszületés lehetőségeként kell tekintse. Ha minden nő egyesül, akkor a szülési fájdalmakon keresztül, képesek lesznek az emberiséget felemelni. Ez nehéz munka, de a nők képesek lesznek életet adni az új emberiségnek, és irányítani azt, hogy beteljesítse küldetését.

Az emberiség teljes fejlődése két szakaszra oszlik. A mai napig a férfiak uralták a világot, és ez volt a háborúk, problémák, konfliktusok, a pénz és az erőszak ideje. A nők szinte láthatatlanok voltak az emberiség egész története során, az erőszak és a háborúk útján.

De most eljön az az idő, amikor az anyának, a nőnek kell a világ oktatója szerepet magára venni, a világ jövőbeli formájában. Ez a nők kora, és ezért tudnia kell nőknek, hogy egyesüljenek más nőkkel, a világ kijavítása érdekében. Lehet, hogy nehéz, de nincs más kiút. Ezt meg kell tenni!

Minden nő, -a teljes Malchut- köteles egyesülni, és ennek köszönhetően életet adnak az új emberiségnek. De ez csak akkor lehetséges, ha a nők vonakodásuk ellenére egyesülnek, ekkor léphetnek az egoizmusuk fölé, és emelkedhetnek fölé az értelem feletti hit által. A nők megkövetelik a férfiaktól és az egész világtól, hogy egyesüljenek, hogy mindenki között létrejöjjenek a megfelelő kapcsolatok, és ezáltal korrigálják a világot.

A korporális szinten a nő nevel fel egy új generációt. És a spirituális rendszerben is csak egy nő képes megerősíteni, megszülni és felnevelni egy új emberiséget.

Senki más, csak egy nő képes, ellátni ezt a szerepet. Mint, ahogy az anya fejleszti a magzatot, szül, felnevel, oktat és formál egy jövőbeli embert, így a nőknek, egyesülve, teljesíteniük kell az egész emberiség anyjaként betöltött szerepüket.

Az egyesült nő képének a világ központi erejévé kell válni. Ily módon megmenthetjük az emberiséget, és új formában adhatunk neki életet. Miután a nők egyesülnek és egy közös, erős véleményre jutnak, képesek lesznek mindent megkövetelni a férfiaktól, és a Teremtő az ő oldalukon lesz. Így a nők képesek lesznek mindenkit legyőzni, és megteremteni az emberi fejlődés helyes rendjét.

De ez csak az egyesülés után lehetséges. A teljes probléma az, hogy a nők között nincs egység, ezért senki sem tekint rájuk komoly erőként és nem fogadja el követeléseiket. A spirituális haladás követelése, csak akkor lehetséges, ha spirituális erővel rendelkeztek, és a spirituális erő az egységben van.

Egyesüljetek legalább egy kis mértékben, és nézzétek meg az erőtöket. Akkor bármit követeltek, megkapjátok, amire vágytok. A Teremtő meg fogja tenni. Nincsenek akadályok az utatokon: amint ti, nők elkezdtek egyesülni, a Teremtő vigyáz rátok.

[264858]
Forrás: https://laitman.com/2020/06/the-era-of-women-is-coming/

25 jún 2020

Az Új élet bejárata nyitva áll

A koronavírus 180 fokban megfordította életünket, de éppen ennek köszönhetően megtanuljuk, hogyan tekintsünk helyesen az életre. Az élet értelm,e nem a reggeltől estig tartó rohanás, a különböző üzletek körül forog, és nem az összes egoista vágyunk, és hajlamunk kielégítésére való törekvés. Nem támogatom az aszketizmust, de a beteljesedés akkor lehetséges, ha ezzel együtt elérjük az élet lényegét és célját, és ez a legfontosabb dolog számunkra. Ezért az élethez való hozzáállásnak olyannak kell lenni, hogy mindenekelőtt azt akarjuk felfedezni, hogy ez hova vezet bennünket.

Hogyan lehet megszabadulni a negatívumtól, a világjárvány idején és pozitívan nézni az életet? Úgy gondolom, hogy az emberiség előtt nagyon pozitív, és ígéretes perspektíva áll, ha az ember megérti, amit a természet készített elő neki.

És vica-verza, ha nem vagyunk egyetértésben a természettel, akkor szenvedni fogunk. A természet megtanítja nekünk, hogyan kell helyesen kapcsolódni az élethez. Elértük az érettséget, és most felnőttként lépünk be az élet új korszakába.

Lehet-e pozitív perspektíva az élettől, az ismeretlentől való félelem? Azonban nem hiszem, hogy félnünk kellene, mert olyan helyzetben vagyunk, mint a gyermekek, akik felnőttek, most szakmát kell szereznünk, és felnőttként kell felépíteni az életünket.

Az férfi (gever) a „legyőzés” – „hitgabrut” szóból származik, mert egy férfi legyőzi az összes nehézséget és problémát, és felépíti az életét: meg kell házasodnia, házat kell építenie, gyermekeket nemzeni, és minden szükséges dolgot biztosítani a számukra.

Így kell viszonyulnunk az élet ezen időszakához, hogy a legfontosabb ne az a vágy legyen, hogy meggazdagodjunk, különféle vállalkozásokat nyissunk, és a világ minden tájára elrepüljünk. Mindez lehetséges, de a legfontosabb, hogy megfigyeljük, miért csináljuk.

Tudnunk kell, hogyan lehet elérni az élet lényegét, annak célját, azaz egy új, korrigált emberiség, azaz korrigált önmagunk megépítését a világon. De nem a régi formában, amikor gyermekekként játszottunk, egymással versenyezve, hanem úgy, hogy komolyan vegyük magunkat és az életünket annak érdekében, hogy egy másik, tökéletes és örök, jelentéssel teli életbe való belépésként érzékeljük őket.

Az emberiség felnőtt, és felnőtt módon kell viselkednie; a koronavírus ilyen viselkedést követel meg tőlünk. Úgy kell viszonyulnunk ehhez, mint egy felhíváshoz, hogy vegyük komolyan az életünket. Ma az élet célja számunkra az öröm megszerzése. Holnap pedig felfedezünk egy új célt az életben, amely ezen élet örökkévalóvá tételét foglalja magában. A természet ezt követeli tőlünk.

[264950]
KabTV’s “A Világ,” 20/03/12
Forrás: https://laitman.com/2020/06/the-entrance-to-a-new-life-is-open/

16 jún 2020

Új élet 1210 – A női Erő, a társadalmi változások előidézéséhez

Idézet: Dr. Michael Laitman, Oren Levi és Nitzah Mazoz beszélgetéséből

A női erő olyan, mint egy motor(hajtómű), amely a férfiak közötti, kapcsolat iránti vágyat teremti meg. Természetüknél fogva, a nők az otthont képviselik vagy a Malchut szfírát. A nők biztonságban érzik magukat és ellenőrzésük alatt tartják a világos határokal körül írt saját területüket, és ilyen módon versenyeznek egymással. A nőknek meg kell tanulniuk az összekapcsolódást az egység érdekében, nem azért, hogy bárkit elnyomjanak, hanem azért hogy egy jó környezetet, és új otthont építsenek mindenki számára. Egy nemzetben, amely az, általános szabály szerint él, “ szeresd felebarátodat, mint önmagadat”. Minden nő tanítani fogja a férjét és gyermekeit, a helyes kapcsolatra. A társadalom korrekciója, olyan oktatási rendszer révén lehetséges, amely megtanítja a férfiakat és a nőket a megfelelő kapcsolatokra, és a béke reményét hozza el.

[261560]

Forrás:https://laitman.com/2020/04/new-life-1210-the-feminine-power-to-bring-about-social-change/

08 jún 2020

Egy nő spirituális szerepe

Ki a korrigáltabb? A férfi, vagy a nő?

Kérdés:

Mondhatjuk, hogy a spirituális út elején, egy nő korrigáltabb, mint egy férfi?  

Válasz:

Részben igen. Másfelől a férfi viszonya ehhez, nagyobb lehetőséget teremt a saját korrekciójára, mint egy nő esetében. Tehát bizonyos állapotokban nem lehet kijelenteni, hogy egy férfinek több feltételnek kellene megfelelnie a korrekcióhoz, vagy akár több lehetősége lenne, mint egy nőnek.

A nőknek sokkal kiegyensúlyozottabb az egoizmusuk, ezért sokkal kevesebb egoista állapotba billenek, mint a férfiak. A férfiakban ez ellenkező módon van elrendezve. A férfiak és a nők között hatalmas különbség húzódik meg, az egoista állapotok teljes palettája mentén.

[264090]

Forrás: https://laitman.com/2020/06/the-spiritual-role-of-a-woman-part-10/

03 jún 2020

Koronavírus és a sötétben tapogatózó emberiség

Kérdés: Lesznek a koronavírusnak spirituális következményei? Jelen pillanatban az emberiség szenved, félelem járja át, és mindezidáig nem jutott messze menő következtetésekig.

Válasz: Az ember még mindig a sötétben tapogatózik. Hol fogok dolgozni? Hova járnak tanulni a gyerekeim? Hogy javul majd a helyzet? Meddig kell még itthon maradnom? És sok kérdés merül fel. Mi a helyzet a feleségemmel, a gyerekeimmel? Alig látom őket, de most végre megismerhetem őket.

Mindez nem könnyű. Még néhány hónapot így kell töltenünk, és ha nem folytatunk komoly tanító munkát a lakosság körében, akkor a családok fel fognak bomlani.

Megjegyzés: Ezek nem túl jó előrejelzések.

Rav kommentje: Ez van. Amikor az emberek hirtelen kis helyen egyesülnek, akkor az egoizmus különféle oldalaival ismertetik meg egymást. Ezzel nem könnyű megbirkózni.

De több féle leckét és szemináriumot szeretnék lefolytatni a jövőben, feltenni mindent a weboldalunkra, ami lehetséges. Ez megakadályozza a tragédiát.

Kérdés: Hogyan nem akarják majd az emberek meggyilkolni egymást a karantén alatt?

Válasz: Pont ellenkezőleg. Megtanítjuk az embereknek, hogy a köztünk lévő fizikai távolság egy belső, szívet melengető, spirituális kapcsolathoz vezet, és megérezhetik a Teremtőnek nevezett újfajta erő megjelenését.

Azt írja a Tóra: „Férj és feleség, és kettejük között a Teremtő.” Ily módon találhatunk rá a Teremtőre, akár még férj és feleség között is. Minden a közöttünk lévő térben helyezkedik el.

https://laitman.com/2020/04/coronavirus-humanity-at-a-loss/

24 ápr 2020

A másfajta szerelemről

Kérdés: Ha az emberek baráti kapcsolatban maradnak válás után, akkor a szerelem nem forrasztotta őket egymáshoz?

Válasz: Lehetséges, hogy a szeretet összekapcsolta őket. Többféle szerelem létezik.

Ha tisztelek egy másik lényt, vonzódást érzek iránta, de ez még nem elég a szerelemhez, bár így is megérthetem, respektálhatom, segíthetem, sőt hűséges maradhatok hozzá.

De a szerelem egy ettől teljesen eltérő állapot. A szerelem nem a kölcsönösségről szól.

 „Én adok neked, és te pedig nekem” – ez az, amit baráti felállásnak nevezünk. Szerelemről akkor beszélünk, amikor az „Én adok neked, te pedig nekem” állapotát felváltja az „Én adok neked.” Ennyi.

Két ember találkozik, összekötik az életüket, és abban a hitben élnek, hogy ez szerelem, holott valójában semmi több, mint barátság. Eljuthatnak egy színtisztán fiziológiai szintre, vagy arra, ahol az emberek segítséget adnak egymásnak. De ez nem szerelem.

Szerelemnek azt az állapotot hívjuk, amikor elégedettséget okoz pusztán az, hogy kitöltesz másvalakit, és ezért nem vársz el semmilyen viszonzást.

https://laitman.com/2020/02/love-can-be-different/

15 feb 2020

Férfi és nő, nyolcadik rész

Családi élet – a tárgyaláson alapuló rendszer

Megjegyzés: A kabbalisták azt tanácsolják, hogy a családi viszályok megelőzése céljából már előre határozzunk meg egy világos keretet, és fektessünk le kapcsolati határokat. Nem szabad félnünk, hogy ezekre emlékeztessük egymást, és attól sem, hogy megsértésük esetén jelezzünk a másik felé.

Rav kommentje: A családi élet egy olyan egyezség, amely persze változhat. De így is egy szerződésen alapuló rendszer.

Két ember szerződéses viszonyba lép egymással. A szerződés időben elnyúló, folyamatosan változó és fejlődő. A felekhez később gyerekek, közös ingatlan és egymásra gyakorolt hatások is társulnak, amelyek hatványozzák azokat a benyomásokat, amelyet a partnerek az életükre, a családra gyakorolnak.

Más szavakkal, folyamatosan tágítják a szerződés hatókörét. Ezért a szerződést minden lehetséges alkalommal meg kell vitatni.

Megjegyzés: Ugyanez a megállapodás áll a hasonló elgondolásokkal bíró barátok alkotta kabbalista csoport hátterében is. Nekem mégis úgy tűnik, hogy a családban jóval több a kommunikáció és az interakció, mint a kabbalista csoportban. Legalábbis, ami az anyagi és érzelmi megnyilvánulásokat illeti.

A hasonló emberek alkotta csoportot a megegyező elgondolás tartja össze. Ez azonban elvont, és nem jelenik meg az érzések szintjén.

Rav kommentje: Ha lehetséges volna ilyenfajta kapcsolatot, ilyenfajta egységet létre hozni egy házaspár tagjainál, az a spirituális cél elérésének tekintetében komoly ösztönző erővel bírna.

Kérdés: Ez azt jelenti, hogy ha mindkét fél elfogadja, akkor átvehetik a csoportmunkára vonatkozó, Rabash-féle alapelveket, és alkalmazhatják azokat családon belül?

Válasz: Ez nagyon nehéz, de lehetséges.

Kérdés: Jól értem, hogy jóval nehezebb a használatuk a családban, mint a csoportban?

Válasz: Nem tudom. Nehéz erről beszélnem. Noha a tanítványaim közül tettek erre néhányan sikeres kísérletet, ami nagy öröm számomra, ez még így is csak néhány elszigetelt eset.

Kérdés: Ezzel együtt, javasolná pároknak ezt a típusú munkát?

Válasz: Igen és nem. A probléma az, hogy a férfinak először meg kell tanulnia, hogy a férfi csoporton belül saját maga ura legyen.

Ezt az ember történelmi múltjában is látjuk. Amikor férfivá válik, vagyis a férfiak csoportjában van, ahol elkezdi megszerezni a kapcsolatot a Teremtővel, ez az a pont, amikor képessé válik arra, hogy a megfelelő nővel kapcsolódjon. Nem egyszerű folyamat.

Kérdés: A családban végzett munka felválthatja a csoportmunkát?

Válasz: Azt tanácsolom, hogy senki ne kezdje el a munkát otthon, amíg igazán be nem dolgozta magát a csoportba.

https://laitman.com/2019/12/male-and-female-part-8/

17 dec 2019

Férfi és nő, hetedik rész

Szükséges, hogy férj és feleség azonos közegből származzanak

Megjegyzés: A kabbala beszél a formaazonosság törvényéről, amely kimondja, hogy olyan partnert kell találnunk, akivel megegyező minőségeink és értékrendünk van.

Rav kommentje: Igen, ez elengedhetetlen. Tanácsos olyan partnert keresni, aki veled megegyező háttérrel rendelkezik, és aki közel áll hozzád.

Megjegyzés: A kabbala azonban azt is mondja, hogy az ellentétek közötti kapcsolat nagyobb és jobb hatással jár.

Rav kommentje: Nem „hatásokra” van szükségünk. Béke és normális létezés kell nekünk. És ez egyet jelent a családdal.

Kell, hogy a feleségem értse az ízlésemet, a szokásaimat. Hogy érezzen engem, mivel ő valami hasonlót látott abban a közösségben, ahol felnőtt. Ha a Föld másik feléről származó nőt veszek el, működhet a dolog, de egy tisztán ösztönös szinten mindig lesznek félreértések köztünk.

Kérdés: Továbbra is a minőségek közötti hasonlóságot propagálja?

Válasz: Igen. Látjuk ezt a Tórában is, ahol Ábrahám azt tanácsolja a fiatal férfiaknak, hogy saját szülőföldjükről szerezzenek maguknak feleséget.

https://laitman.com/2019/12/male-and-female-part-7/

16 dec 2019

Férfi és nő, hatodik rész

Mit látunk másokban?

Kérdés: Manapság egyre több ember képes család nélkül élni. Ugyanakkor, még senki nem számolt le a család eszményével.

Közelítsünk a kérdéshez a valóságérzékelés szempontjából. A kabbalisták azt javasolják, hogy tanuljuk meg nem látni házastársunk negatív jellemzőit. Azok ugyanis nem hozzá tartoznak, hanem az én hozzá kapcsolódó attitűdömhöz. Miképp tudjuk ezt az elvet átültetni a gyakorlatba?

Válasz: Számos forrás leírja, hogy az ember semmi mást nem lát a külvilágból, mint a saját tükröződését másokban. Azaz soha nem látom a másik személy, sőt, állat, növény, vagy bármi más minőségeit.

Bármilyen tárgyról van szó, mindig a saját tulajdonságaim lenyomatát szemlélem benne. Különösen vonatkozik ez arra, aki „szem előtt van”, akivel élek. Ez természetes. Mindenképp figyelembe kell ezt vennünk.

Megjegyzés: Az az érzésem, hogy az emberek tudásának ez nem természetes része.

Rav megjegyzése: Mindenki egyet ért ezzel a tudással, de nem képesek eszerint élni. Az elvek szintjén persze elfogadják.

Kérdés: És mi van ekkor? Milyen módon közelítsük meg ezt a nehézséget?

Válasz: Annak alapján, ahol most tartunk ebben, a dolgok nem igazán állnak össze. Tegyük most félre ezt a kérdést, és majd később látni fogjuk, hogy minden ilyesfajta problémára egyetlen megoldás létezik.

https://laitman.com/2019/12/male-and-female-part-6/

15 dec 2019

Férfi és nő, ötödik rész

A férfi és nő közötti kapcsolat fejlődése

Kérdés: Hogyan segíthet a kabbala a férfi és nő közötti kapcsolat kialakításában?

Válasz: Látjuk, hogy miközben az emberiség fejlődik, egyre bonyolultabbá válik. Valamikor a társadalom szabályozta a férfi és nő közötti kapcsolatokat: a falu, a kisváros, a vallások, hagyományok, és így tovább.

A férfiakat például olyan jogok illették meg, amelyek a nőket nem, és minden ehhez hasonlóan működött. Minden nagyon egyszerű volt. A nő tisztában volt a céljával. A férfi szintén tudta, hogy mit akar elérni.

Mindkét nem megértette, hogy miért létezik, és milyen módon kell élnie. Nem nyílt rá lehetőségük, hogy a család vagy az együttműködés új formáit vezessék be, hogy valami eltérővel helyettesítsék a már meglévőt. Minden nagyon nyugodt és letisztult volt.

A lány és a fiú is saját családjukban nevelkedtek. Szüleik kapcsolata szolgált mintaként, amelyből megértették, mit jelent családi életet élni. Ők is ezt tűzték ki célul, megházasodtak, és hasonló módon élték az életüket.

Mindez addig folytatódott, ameddig az emberiség el nem kezdett kilépni ezekből a keretekből.

Az egoizmus fejlődésének különböző szintjeit különböztetjük meg: alapvető vágyak, mint az étel, szex, család, valamint a szociális vágyak, például a vagyon, tisztelet kivívása, hatalom és tudás. Mindaddig nyugalom uralkodik, ameddig a vágyak fejlődése nem haladja meg az elemi szintet. Az ilyen társadalmak normális módon léteznek. Nincsenek magasabb rendű ösztönzéseik.

Amint a társadalom eléri azt a szintet, amikor érdeklődni kezd a vagyon, hatalom és tudás iránt, problémák keletkeznek. Ezek oka, hogy az emberek vágyai sokkal erősebbek, mint az étel, szex és család iránti szükségletek.

Mindezeknek megfelelően, a személy elhagyja családját, hogy magasztosabb célok felé törjön. Ha általánosságban vizsgáljuk, ebből adódik az a zavarodottság, aminek a mi időnkben tanúi lehetünk.

14 dec 2019

97 queries in 0,558 seconds.