Dr. Michael Laitman

folyamat

Féltékenység: A destruktívtól a pozitívig

Megjegyzés: A féltékenység az a vágy, hogy teljesen kontrolláljam egy másik ember idejét, minden mentális és fizikai erejét. Ez az egyik legerősebb, legpusztítóbb és legfájdalmasabb érzelem.

A féltékenységnek többféle típusa van: gyermeki, szakmai, nemzeti, a sportban, a kreativitásban. Az orvosok bebizonyították, hogy a férfi stresszének mérése során, a felesége fizikai hűtlensége és féltékenysége minősül a legnyomasztóbb csapásnak. Erősségében összehasonlítható egy szeretett ember elvesztésének traumájával.

Megjegyzésem: A Kabbala azt mondja, hogy a féltékenység szükséges a fejlődésünkhöz, és elmagyarázza, hogyan kell ezt kezelni.

A legjobb az, ha az összes többi embert nem csak magunkkal egyenlőnek képzeljük el, hanem úgy, hogy  joguk van a miénkkel ellentétes véleményükhöz és cselekedetekhez is. Tegyük fel, hogy te és én nem értünk egyet egymással. A nézeteltérésünk, az ellentétünk és az ellenállásunk az, amely lehetővé teszi számunkra, hogy sajátos kapcsolatot építsünk ki egymással.

Nem egymást akarjuk elpusztítani, hanem egy bizonyos teret létrehozni, ahol nincs sem te, sem én, csak talán valami van a kettő között. Ez – a valami a kettő között- lesz fejlődésünk következő spirituális foka.

Kérdés: Tehát, amíg egyikünk el nem éri ezt a harmadik állapotot, a féltékenység természetesen pusztító erő lesz?

Válasz: Igen. Ellenben ekkor pozitívvá válik.

Megjegyzés: Ez összehasonlítható egy levessel, amelybe különböző összetevőket adunk. De amikor együtt főzik őket, egyrészt van egy speciális általános íz, másrészt az egyes összetevők egyedisége nem veszik el. Nálunk is így van?

Válasz: Igen. Éppen ellenkezőleg, az egyediség növekszik. Nem mondok le róla, csak azt mondom, hogy a másiknak is lehet véleménye. Középen kapcsolatot építek vele.

Itt nincsenek trükkök. Ez egy kognitív folyamat, amikor az ember önmagát és a természetet felfedezve egy középső vonalat épít.

[272779]
KabTV “Kommunikációs Készségek” 20/08/07
Forrás: https://laitman.com/2020/11/jealousy-from-destructive-to-positive/

16 nov 2020

Igaza volt!

Kérdés: 2001-ben, amikor szeptember 11-én az Ikertornyok porba hulltak Amerikában, azt mondta, hogy ez a rendszer gyengeségének első jele. Nem igazán akartam elhinni, de az élet az utóbbi húsz évben Önt igazolta. Mire alapozta, amit akkor mondott?

Válasz: Csak arra a tényre, hogy a természetben minden, a

kezdet—virágzás—vég elrendezést követi. Így hát azokban a tornyokban, illetve mindenben, ami Amerikában történt és történik, egy olyan szekvenciális folyamatot láttam, ami szükségessé teszi, hogy megváltoztassuk az abszolút egoizmusra épülő rendszert. 

Itt azonban beragad a folyamat. Noha nem lehetünk szemtanúi a mostani felállás teljes átalakulásának, ennek ellenére ez be fog következni. Sehogy másképp nem történhet a természetben.

Világunk olyan, mint egy labda: integrál, globális és zárt. Tudatosságunk és szolidaritásunk segítségével el kell juttatnunk abba az állapotba, ahol helyes módon kapcsolódunk egymással és a minket körülvevő természettel. Nem tehetünk mást, csakis ebbe az irányba mehetünk.

[267832]
KabTV’s “A Mai Nemzetközi Helyzet” 20/06/18
Forrás: https://laitman.com/2020/07/you-were-right/

20 aug 2020

A társadalom eljövendő formája

Kérdés:

Be tudjuk mutatni a társadalom következő fejlődési szintjét? Vagy ez a modell egyszerűen csak manifesztálódik, annak megfelelően, ahogy a mi fejlődésünk halad előre, és ahogy elkezdünk egyre jobban integrálódni az új kapcsolati rendszerbe? Ez a folyamat időszakokra osztott, ugrásszaerű, vagy folyamatos? 

Dr. Laitman:

Nagyszerű emberek írásaiban olvashatunk erről, és nincs okunk arra, hogy elutasítsuk azt, amit ők elértek. Használnunk kell a következtetéseiket és az eredményeiket és ezekre alapozva ki kell építenünk egy oktatási, nevelési rendszert. 

Kérdés:

Hogyan kell elképzelni az egész társadalom fejlődését? Vannak, akik diktatúrákat jövendölnek, mások látják a demokráciák jövőjét, de vannak, akik a nácizmus és a fasizmus vízióját vetítik előre. Aztán olyanok is vannak, akik szigorúbb és vannak olyanok is, akik lényegesebben puhább intézkedésekre számítanak. Valójában azonban mindeddig, nincs valódi modell, az eljövendő gazdasági, és politikai viszonyok leírására.

Vajon a szociális élet azon része, amely az anyagi világgal és az emberek érdeklődésével foglalkozik, fokozatosan nyilvánul meg, vagy már most modellezhető, ahogy előre haladunk, annak a tervnek az irányába, amit felismertünk? 

Dr. Laitman:

Szociális egyeztetéseket kell folytatnunk arról, hogy mire van valóban szükségünk és mire nincs. Ezeket a modern társadalom állapotai alapján kell megértenünk, és megállapítanunk, mennyire van szükségünk bizonyos szakmákra, és az általuk előállított javakra. Tudatában kell lennünk, hogy mennyire szennyezzük a földet és az óceánokat stb. Muszáj megállnunk ebben és komoly önvizsgálatot tartanunk, a hibáinkkal kapcsolatosan. Csak miután csökkentettük a körülöttünk lévő világban általunk okozott zavarokat, és egy olyan rendszert hozunk létre, amely csak a valóban szükséges dolgokat kínálja fel az emberiség számára, akkor válik lehetővé, az emberi élet spirituális tartalommal való maximális kitöltése. 

[265524]
TV program: A koronavírus helyzet utáni munkanélküliség problémája. 
20/05/05  

Forrás:https://laitman.com/2020/06/the-future-form-of-society/

12 jún 2020

Az Univerzum egy számítógépes program

thumbs_laitman_739
Jim Elvidge az alábbi véleményt fogalmazta meg: Az univerzum struktúrájáról készült jelenlegi elméletünk azt mondja, hogy a világunk nem több, mint egy mátrix, egy virtuális realitás, melyet egy számunkra ismeretlen intelligencia alkotott meg. Az univerzum egy számítógépes program, mely digitális kódokon alapszik.
Az anyag pedig egy objektív valóság, ami az érzékszerveinken át mutatkozik meg számunkra. A különböző objektumokat az adott pillanatban hozzájuk való kapcsolódásunk alapján definiáljuk, az érzékszerveinknek megfelelően.
Az tény, hogy a legtöbb objektum nagyrészt nem más, mint üres tér, ahol a képzelet az egyetlen feltételes valóság, vagyis mátrix egyedül a tudatosságunkban létezik.
Minden mögött – ami megtalálható a környezetünkben – egy bizonyos kód rejtőzik, amely egy számítógépes program bináris kódjára hasonlít.
Talán hamarosan világossá válik, hogy agyunk egyszerűen csupán egy interfész, amelyen keresztül hozzáférhetünk az “univerzális internethez”.
Minden esemény és tárgy egy láthatatlan forráson alapul. Amit mi „valóságnak” nevezünk, lekérdezésből és válaszból áll, ahol a válasz kétféle lehet: igen – nem, avagy nulla – egy, plusz – mínusz. Minden fizikai test valójában csak egy elméleti információ, ahol az univerzum igényli az aktív részvételünket.
A bináris kódnak köszönhetően képesek vagyunk a digitális valóság, a mátrix két verziója közül választani – a tudatunk által vezérelve. Az univerzum feltárul előttünk, egyfajta magasabb szintű partnerségi viszony formájában.
Univerzumunk virtuális természettel rendelkezik, ahol az anyag részecskéi ködös és instabil formában léteznek, és csak bizonyos szituációkban, a megfigyelő szemében válnak determinisztikussá.
A dolog, amik körülvesz minket, az a digitális valóság, a mátrix. Így például, a kezünkben lévő toll akkor válik tollá, amikor nézzük, és ezzel együtt készek vagyunk azonosítani a tárgyat, kizárólag csak a külső jellemzői alapján.
Az agy funkciója az, hogy feldolgozza a beérkező információkat, ami később eltárol. Így képesek vagyunk elérni az eltárolt adatokat az agyunkon kívülről is.
Ha a tudatosságunk egy szimuláció, akkor a halál csak egy szünet a szimulációban, és a tudatosság átmegy egy másik szimulációba. Ez a lelkek reinkarnációjának a jelensége.
Dr. Laitman megjegyzése: A tudományos tények és spekulációk fokozatosan egyre közelebb viszik az emberiséget a Kabbala Bölcseletéhez.
SzL
KA

 

14 aug 2015

Kilenc hónap helyett öt hónapi terhesség

kilenc hónap helyett
Kérdés: A spirituális embrió sietetheti a saját születését, annak ellenére, hogy a Felső Erő uralma alatt van?

Válasz: Természetesen, az embrió siettetheti a saját születését. Pontosan erről beszélünk állandóan. A korrekció vége elkerülhetetlenül el fog jönni, de a mi munkánk ennek a felgyorsítása.

Ha felgyorsítjuk a szülésünket, akkor az embrió koraszülött lesz? Nem, mivel mi az időt gyorsítjuk fel,  és nem magát a megszületés folyamatát. Ha az embrió nem fejlődik ki eléggé, és a megérés előtt születik meg, kilenc hónap helyett hat hónapra, akkor ez probléma. De, ha a kilenc hónapos fejlődése lezajlik öt hónap alatt, ez rendben lesz. Ezt nevezzük “megszentelt idő” – nek, vagy ” az idő felgyorsításának” A spiritualitásban ez nagyon nyilvánvaló, és jellemző, mivel az idő változik, hasonlóan Einstein relativitás elméletében leírtakhoz. Nem létezik állandó időtengely.

Napi Kabbalah lecke első részéből 2014.02.14, Kérdések és válaszok

ford: BS

lekt: KN

forrás: Five Months Of Pregnancy Instead of Nine

Posted on March 2nd, 2014 at 8:39 am

חמישה חודשים עד הלידה במקום תשעה

פורסם: 25.02.14, 14:02

23 Már 2014

Hogyan ismerheted meg önmagad?

hogyan ismerheted

A valóságot, és azt, ami történik, kizárólag a Felső Szintről lefelé tekintve érthetjük meg, nincs más mód az ember pillanatnyi állapotának megértésére. Ha én egy bizonyos állapotban vagyok, amelyet nem tudok megemészteni vagy felfogni, az azért van, mert ezt az állapotot a Felső Erő stabilizálja minden egyes pillanatban. Csak a Felső Szint elérése által, tudom elérni a pillanatnyi önmagamat.  Tehát az ember, soha nem éri el önmagát, és a pillanatnyi állapotát.

Egy bizonyos szinten vagyok, és felettem van az a Felső Szint, amely teljes egészében kialakított engem a jelenlegi szintemen: a teljes belső állapotomat és minden külső feltételt körülöttem, mivel ez valójában ez egy edényben zajlik. A Felső Szint alakított ki engem, én az Ő cselekedeteinek az eredménye vagyok. Általa lettem megteremtve. Nem értem önmagamat, nem érem el önmagam, és a körülöttem levő valóságomat sem. Tehát, soha nem tudok helyes döntést hozni a jelenlegi valóságom alapján. Nem hozhatok egyetlen döntést sem, önmagam alapján, mert biztos, hogy hibázni fogok. Nekem nincsenek meg, azok a minőségeim, amik megteremtettek engem, mivel ezek a minőségek a Felső Szinthez tartoznak.

Tehát, amikor úgy tűnik az embernek, hogy ebben a világban döntéseket hoz, ez akkor teljes mértékű ostobaság, mivel ez nem jelez mást, csak a megértésének a hiányát. Ebben az állapotban az ember olyan, mint egy kisgyermek, aki azt gondolja, hogy tesz valamit önmaga által, és nem tudja, hogy a szülők távolról figyelik őt, és megvédik őt attól, hogy hibázzon.

Ez azt jelenti, hogy soha nem ismerhetem meg a jelenlegi állapotomat, amiben vagyok, csak azt ami a jelenlegi szintem alatt van, vagyis azt a szintet, amelynek én vagyok a teremtője, és amely szint az én teremtményem. Tehát, ha el akarom érni, annak a megértését, hogy ki, és mi vagyok, akkor el kell, hogy elérjem a Teremtőt. Csak ebből az állapotból fogom tudni megérteni, ezt.

2014.02.20, A Napi Kabbalah Lecke, harmadik részéből “ Tíz Szfíra tanulmánya”

ford: BS

lekt: KN

forrás: How Can You Get To Know Yourself?

Posted on February 26th, 2014 at 9:26 am

איך אפשר להכיר את עצמך?

פורסם: 22.02.14, 19:46

08 Már 2014

A Jó és Gonosz egyensúlyának a törvénye

thumbs_laitman_739

Elérkezett az idő, hogy végre megértsük, és egyszerűen magunkba véssük, hogy ugyanazon a szinten, amin megjelenik a gonosz, megjelenik a jó is, és amilyen szinten megjelenik a jó, megjelenik a gonosz is. Tiszteletben kell tartanunk és, értékelnünk kell mindkettőt, hálával kell fogadnunk és meg kel csókolnunk a botot, amely megüt bennünket és azokat is akik gyűlölnek minket.  Csak azt kell tudnunk, hogy hogyan egyensúlyozzuk ki az állapotainkat és állandóan sóvárognunk kell az egyre nagyobb egyensúly irányába, a Teremtővel való kapcsolatra.

Aki nem érti ezt az elvet, az csak egy vonalon halad. Ezek azok az emberek, akik a mi világunkban élnek, ahol mindenki a jót akarja bevonzani, menekül és el akar bújni a rossz, elöl. A Kabbalisták életében a gonoszt, ugyan úgy kell elfogadni, mint a jót, mert ezek ellentétes komponensei egymásnak, és mind a jóhoz, mind a rosszhoz úgy kell viszonyulni, hogy azok a Teremtőtől származnak. Csak arra van szükségünk, hogy egyensúlyba hozzuk ezeket és ilyen módon a jó és a rossz teljes egészében egyenlővé válnak a számukra.

Az embernek muszáj hálát adni és áldania a gonoszt, ugyan úgy, mint a jót, mert mindkettő együtt emeli fel őt a magasabb spirituális szintre. Ezért, nincs más oka a gonosz létezésének, csak az, hogy lehetővé tegye a teremtmény létezését. Ha csak a jó létezne, akkor nem tudnánk megkülönböztetni a teremtő tulajdonságát semmi mástól. Annak érdekében, hogy érezzük Őt, először össze kell állítanunk egy ellentétes természetet önmagunkban, azokból az erőkből, amik ellentétesek a Teremtővel, azaz gonoszok.

Akkor, az én gonoszságom, és Teremtő jósága között, összeállítok egy pontot, amelyet úgy nevezünk, hogy az összetapadás pontja. Ez az, ahogy elérjük, az egyensúlyi állapotot. Az egyensúly pontosan a köztünk levő kapcsolatban érhető el.

ford: BS

Lekt: KN

forrás: The Law Of Balance Of Good And Evil

Posted on January 15th, 2014 at 8:46 am

חוק האיזון של טוב ורע

פורסם: 30.12.13, 17:07

26 jan 2014

Egy intenzív vizsgálat

Egy intenzív vizsgálat

Kérdés:

Hogyan irányítsam állapotaimat? Azok automatikusan fejlődnek ki, vagy én váltom ki őket?

Válasz:

Én akkor irányítom az állapotom amikor barátaimmal vagyok egy körön belül, különböző problémákat, és lehetőségeket megbeszélve a közöttünk levő kapcsolatra vonatkozólag: Mikor segít minket az egó és mikor okoz problémát? Hogyan lehetünk képesek magunkra vonzani az adakozás és szeretet, a kapcsolat és kölcsönös garancia tulajdonságait és így tovább?
Amikor mi ezeket a dolgokat vitatjuk meg, akkor én akaratlanul is ellentétes állapotokon megyek keresztül, mint “Én nem akarok a barátokra hallgatni, de mégis azt kell tennem”, “ő most magasabban vagy alacsonyabban van hozzám képest”, “egyetértek-e válaszával vagy sem” és így tovább. Miért értek vele egyet? Lehet hogy egyszerűen azért mert kedvelem őt, míg a másikat nem, ezért nem akarok a másikra hallgatni, meg sem hallom amit mond.

Szóval mindez nem csak magáról a folyamatról szól, hanem magáról a témáról is, a szavakról, és a kölcsönhatásokról, mindenhol, minden egyes szinten, amikor én az egoizmus és az altruizmus fölé emelkedem. Előbb utóbb jön egy felfedezés, a bennem levő két ellentétes intenzív tisztázása.

Sőt mi több, amikor én barátaimmal vagyok beszélgetésben, én először felerősítem tulajdonságaimat, majd kiterjesztem magamat azáltal hogy azokat magamba olvasztom. Ezáltal a személy nagyon sok oldalról fejlődik azáltal hogy integrálja a két ellentétes erőt és azok között kommunikációt hoz létre.

2o12 szeptember 23., Virtuális lecke a Kabbala alapjairól

(HZS)

04 okt 2012

79 queries in 0,656 seconds.