Dr. Michael Laitman

Gondolatok a Twitteren

Gondolataim a Twitteren, 2019-03-19

A Purim választás a Zsidó út és a világ útja közt: Egység – Mordechai oldala Szakadás – Haman oldala A sorsvetés, választás a Zsidók kezében van. Így minden rajtuk múlik és a világ egyre nagyobb nyomást helyez rájuk, ameddig arra kényszerülnek hogy a világnak átadják a korrekciót

Mi a Purim jelentősége idén? Ma a világban, mint egy színházban, elkezdődik a játék, a Purim összes szereplőin keresztül. A Király és Királynő nem jelent még meg, de a főszereplők, a gonosz és az igaz már jelen vannak. Fő feladatunk az hogy a Zsidókat felébresszük szerepükre!

Egységükön keresztül a Zsidók a Felső Fényt vonzzák magukra, egy különleges erőt mely a világ jó erői segítségével eltörli a negatív erőket. Mivel a világ jó jövője a Zsidók kezében van, a világ állandóan őket figyeli. (Báál HaSzulám, Bevezető a Zohár Könyvéhez 70. pont)

Purim: világunk színjátéka. Hogyha aktívan részt veszünk benne, sikeresen eljátszva szerepünket, akkor megoldjuk az antiszemitizmust, az egész világ elégedett lesz a munkánkkal, mivel rajtunk keresztül mindenki egységre lép majd, kegyelem önti el a világot és minden megnyugszik

A Zsidók szétszóródtak a nemzetek közt, sőt gyűlölik egymást. Egyenként el lehet őket pusztítani, a világ erre várt régóta. Haman és a Király egyetértenek, “Kezdjünk bele!” Amikor ez rosszabbá válik és a Zsidók végveszélybe kerülnek, megértik majd mennyire kritikus a helyzet…

Amerikai Zsidók soha nem szakadtak ennyire szét egymástól, ekkora gyűlölettel, hogy még családok is szétesnek, rokonok nem beszélnek egymással. Ez mutatja hogy a Purim kezdetén vagyunk a valós életben is!

Mint a mérleg, “egység vagy gyűlölet”: ha nincs egység a Zsidók közt, akkor gyűlölet növekszik, nemcsak köztük hanem mindenki között. A Zsidóknak egy ideológiája van: egység a különbségek felett. Ha ehelyett evilági ideológiákat követnek mely elválasztja öket, pusztulás jön!

Eszter Tekercse napjainkról szól: ahogy a Zsidók be akarnak olvadni a többi nemzetek közé, felébresztik az antiszemitizmus erejét, mindenki ellenük fordul, őket felrázva, hogy lépjenek ismét egységre, a Zsidó egység módszerét a világnak átadva, így “Fénnyé válva” a nemzetek felé

Ameddig a Zsidók gyűlölettel taszítják egymást Zsidók elleni gyűlölet hulláma erősödik. Ahogy a Zsidók egységre lépnek az antiszemitizmus lecsökken majd. A kapcsolat közvetlen, ahogy az egyik erősödik, a másik gyengül, mint Mordechai és Haman esetében.

Az antiszemitákat (Haman) a Teremtő irányítja hogy a Zsidókat egységre kényszerítse. Ha az amerikai Zsidók nem szakadnának ketté, nem jelenne meg az antiszemitizmus. A Zsidók belső harcukkal maguk ébresztik az antiszemitizmust, mely végül keserű egységre kényszeríti majd őket

Ha nem a gonosz oldalról indulnánk nem ébrednénk fel az egység felé, nem éreznénk elválásunkat a Teremtőtől, nem érhetnénk el Vele a hasonlóságot. Nincs összeolvadás a gonosz segítsége nélkül. Mindig a Teremtő küld segítséget Maga ellen. Helyesen kell kezeljük a természet erőit!

Állandóan két megközelítés létezik: Haman és Mordechai, ameddig végül a középső vonal tisztán megjelenik. Az magába, egybe foglalja a megszerző, adakozó vágyakat a végső korrekcióhoz, Teremtés céljához vezetve. A Purim jelképezi ezt a végső korrekciót!

Mordechai és Haman – élet és halál. Az élvezet iránti vágy kezdetben a Teremtővel ellentétes formában lett megteremtve. Minél többet kapok annál inkább ölöm magam, ahogy a vágy üresebb lesz mivel a kielégülés semlegesíti a vágyat. Világunk egyre inkább frusztrált, depressziós…

Eszter – aki a Teremtőt az embertől elrejti. Amikor a személy megérti hogy körülötte minden a Teremtőt rejti, és így viszonyul a világhoz, akkor a környezeten keresztül összeolvad majd a Teremtővel. Ez a “visszatérés”, amikor minden, még a zavarok is, visszatérnek Hozzá

Nem szabad hogy a világ képei rabul ejtsenek minket, játszanak velünk, hogy mi azokat kövessük. Épp ellenkezőleg, mindig a Teremtőt keressük, és akkor a világ képei segítenek majd minket abban hogy megerősítsük kapcsolatunkat Ő vele.

A világ egy burkolat melyben a Teremtő rejtőzik, hogy Őt a világon keresztül felfedjük. Ha képes vagyok a burkot erőszakkal átszakítani, mindig mindent a Teremtőhöz kötni, értve hogy Ő játszik velem, hogy csak Ő cselekszik, akkor a burkolat a rejtettséget felfedéssé változtatja

Munkánk az hogy emlékezzünk: létezik a Teremtő, az ember, köztük egy szörnyű világgal. Fontos hogy ne akarjuk a világot eltörölni, hanem azt a Teremtőhöz kapcsoljuk. Ő teremti a világot az ember számára, és az embernek magát a Teremtőhöz kell kötnie a rejtettséget felfedéssé téve

Itt a Purim ünnepe, a legkedvesebb ünnep, az év legjobb időszaka, amikor hatalmas kegyelem jelenik meg a világban. A Purim jelképezi az ember teljes spirituális munkáját.

Twitter

21 Már 2019

Gondolataim a Twitteren, 2019-03-15

A Tóra elfogadásának feltétele: hogy megértésünket, érzéseinket teljesen feladjuk. És ha boldogan beleegyezünk ebbe az állapotba, hogy nincs ennél magasztosabb állapot, akkor ez lesz az állandó, Katnut állapot. A magasabb, Gadlut állapot az átmeneti, az hozzáadás.

Amikor a valódi adakozást akarja elérni, az ember ürességet érez, és ezt a Teremtő nagyságával kell megtöltenie, hogy az fontosabb legyen önmaga fontosságánál, hogy feltétel nélkül megadja magát, csak azért kérve segítséget hogy az ürességet a Teremtő nagyságával megtölthesse

Ha az ember csak a Fényt érezné az úton nem tudná meghatározni hogy a Teremtővel dolgozik-e, vagy magának. Ezért sötétséget kap újra és újra, és ha a Teremtőnek dolgozik akkor boldogan fogadja a sötétséget, mivel az adakozás szándékával dolgozik

Twitter

17 Már 2019

Gondolataim a Twitteren, 2019-02-21

Franciaországban helyettesíteni akarják az “apa, anya” kifejezést “1, 2 szülő” jelöléssel. Ezzel akarnak tiszteletet adni azonos nemű pároknak. De ez sem elég, minden nemi különbséget el akarnak törölni. De a Természet nem változik, tanulnunk kell azt hogy hasonlóvá váljunk Hozzá

A Kabbala tanulása különbözik minden más tanítástól, mivel az felébreszt egy pozitív erőt, a Fényt, mely az önző tanulót altruistává változtatja, hasonlóvá a természet pozitív erejéhez, Teremtőhöz, aki akkor megtölti a személyt ezzel a pozitív erővel. Mi még ellentétesek vagyunk

A Kabbala tanulása a tízesekben történik mint Rabbi Shimon csoportjában (Zohár szerzői). Végül is a tanulás egyetlen célja, függetlenül a tanult anyagtól, a kapcsolat, hogy az ezért egység mértékében a tanult dolog a gyakorlatban megjelenjen, fel legyen fedve.

Twitter

24 feb 2019

Gondolataim a Twitteren 2019-01-16

Minden hibát a szeretet korrigál. Nincs baj azzal ha bal/jobb, fehér/fekete, férfi/nő, stb. – szükség van a különbségekre. Egység – ez az, amit Kabbala tanít! Erőszakkal megváltoztatva liberálisokat konzervatívokra, vagy fordítva csak elnyomó diktatúrához vezet!

A Teremtő csak egy kérést hall: ha egységet kérek a tízesben! Semmilyen más kérés nem ér el Hozzá. Minden más problémát csak azért kapunk hogy AZOK FELETT csak a kapcsolatot akarjuk! Meg kell mutassuk hogy a spirituális kapcsolat a Teremtővel, tízessel fontosabb minden másnál!

Twitter

10 feb 2019

Gondolataim a Twitteren 2019-01-03

 1. A problémák a Teremtő jó szándékból származnak, ha azok fölé emelkedünk akkor képesek leszünk Őt elérni!

 2. A Teremtés az a vágy. Létezik a szándék, a vágy iránya hogy valami meghatározott dolgot érjünk el, a vágyat egy cél felé vezetve. Az aspiráción belül létezik az erő mely lehetővé teszi a cél elérését. Kabbala: minden vágy a Teremtőtől jön, kérnünk kell hogy Ő korrigáljon minket

  Elzárkózás, egyedüllét stressz-hez, addikcióhoz vezet. De ahogy az ok eltűnik a következményeknek is vége. Az embereknek kapcsolatra van szüksége, az nagyobb élvezetet nyújt mint drogok. Így a drog addikciót emberi kapcsolatokkal kell kezelni, “csoport addikcióval”

  Szeretnénk felfedni a Teremtőt? Mivel a Teremtő adakozó, a hasonlóság mértékében érezhetjük csak Őt – építenünk egy adakozó eszközt. Újra és újra kell építenünk a köztünk lévő kapcsolatokat, amíg stabilizáljuk a kölcsönös adakozás képességét, azon keresztül érezve a Teremtőt.

  Twitter

06 jan 2019

Gondolataim a Twitteren 2019-01-01

A Természet egységre kényszerít míg az ego eltaszít attól. A Fáraó és a Teremtő két ereje közt találjuk magunkat. A Teremtő fokozatosan közel húsz minket a “Sínai hegyhez”: ha nem lépünk egységre a világ temetőnkké válik! Fokozatosan meg kell értsük, el kell fogadnunk ezt!

Mit tegyünk hogy a Holocaust nem történjen meg ismét. Vizsgáljuk meg eredetét, miért történt, és akkor tudjuk majd hogyan előzzük meg a következőt. Ezt a németeknek is tudni kell? Igen ezt meg kell tanítani nekik is, hogy gyalázat helyett magyarázatot adjon, hogy ők is elfogadják

Twitter

02 jan 2019

Gondolataim a Twitteren 2018-12-20

Az egyéni önzőség hajtotta eddig az emberi fejlődést. Most az egyéni “sejteknek” össze kell kapcsolódniuk egyetlen testté. De nincs “ragasztó”, és így kűzdünk egymással egység építése helyett. Amíg a “megoldások” nem az egységre irányulnak a Természet rendszere megbüntet minket

A Teremtő jóságos irányításával ellentétes gondolatokat, cselekedeteket ébreszt fel bennünk, hogy azokra vonzzuk a Felső Fényt, amennyiben be akarunk lépni a Felső Világba. Az ellentmondások azért jönnek hogy megoldásukra kérjük az Teremtő segítségét, így kapcsolatba lépve Vele

Az USA visszavonul Szíriából. Ez gyengíti Izrael-t. Mostantól ez lesz a trend: Izrael egyre nagyobb nyomás alá kerül, izolálva lesz, ameddig meg nem érti a nemzet belső egységének szükségét, hogy az egész nemzet “1 ember 1 szívvel” módján cselekedjen.

Mielőtt felfedjük a Teremtő rejtettségét, nem tudjuk Őt magát felfedni. A rejtettség ugyanolyan fontos mint a felfedés. Ez csak akkor van így, akkor örülünk a rejtettségnek, ha szándékunk az hogy a Teremtő-nek adjunk elégedettséget. Ha belépünk a Malchut sötétségébe az Keter lesz

Twitter

23 dec 2018

Gondolataim a Twitteren 2018-12-02

 1. Hanukka: az adakozás, Bina fénye a sötétség, Malchut felett győzedelmeskedik. A cél a Teremtő elérése az egó feletti egységgel. Bár a szív, om az üdvösség fényét, az adokozás tulajdonsága megtisztít.

 2. Elkezdjük megérteni hogy minden kudarc, válság szándékosan történik, hogy szükségünk legyen a Felső Erőre, és akkor majd annak szerető, adakozó tulajdonságához tapadunk majd, ameddig teljesen össze nem olvadunk vele. Így fedezzük fel a Teremtőt, a világ egyetlen erejét!

  Még akkor is ha elérnénk a bőség világát mindenkinek, az élet elviselhetetlen maradna a szörnyű emberi kapcsolatok miatt. És ha a gyűlölet helyett szeretet akarnánk csak háború törne ki. Meg kell értsük, a magunk erejéből képtelenek vagyunk az egységre, szükség van a Felső Erőre

  A szegények és gazdagok közötti különbség, valamint a munkanélküliség növekszik. A megoldás a kötelező alapbérben van mindenki szükséglete alapján, együtt a kötelező oktatással mindenki számára, miközben a média a társadalom és az oktatás érdekében kerül felhasználásra

  Twitter

16 dec 2018

Gondolataim a Twitteren 2018-11-26

 1. Az Emberek állandóan egy jobb jövő felé aspirálnak. Ezért házasodunk, tanulunk, építünk. A legfontosabb az hogy tervezzük a jövőt. Ma minden szétesik, a terroristák a hősök, a szép jövőt, álmokat a drogoktól reméljük, a jövő eltűnt. Ez elég egy állatnak, de az embernek több kell!

 2. Az állandóan növekvő önzőség Európában lehetetlenné teszi a közös, kölcsönös megoldást. A korábbi egység helyett ma a nacionalizmus növekszik. Németország tele van bevándorlókkal, fél a stabilitás, identitás elvesztésétől. Az Európaiak lassan elvesznek a világban

 3. Lélek szikrák egymás felé mozdulva családokban, társadalmakban, nemzetekben egyesülnek, mely közösségek között vonzódás, taszítás alakul ki. Ez alapján vallás, tudomány, kultúra születik. De végül az emberek rájönnek hogy semmi nem ad helyes kapcsolatot. Akkor jönnek a Kabbalához

  Először Ádám közös lelkének rendszere darabokra tört. Ezeket a részek kell nekünk ismét össze kapcsolnunk. Minden egyes törött részben a korábbi Fényből csak egy szikra maradt, mely a kapcsolathoz vonz. Ezt a szikrát kell növeszteni, “felfújni”, összekapcsolni a többi szikrával

  A lélek eredeti állapotában Ádám az alkotó elemek ösztönös, alapszintű kapcsolata a NRAN szinten, mely 620x kevesebb mint a végső állapot. Mi a 600000 lélek rész teljes, tudatos kapcsolatát építjük, ahol a megszerző vágy megtelik majd a NRNHY teljes Fényével

 4. A Teremtés terve meghatározza a korrekció programját a végső állapotig. De beleegyezésünk nélkül a rendszer nem indul. Semmi újat nem teremtünk, “nincs új a nap alatt”, hanem megértjük az állapotokat, integrálódunk azokkal. Mi irányítjuk a törés helyre állítását, ez az újdonság

  A spirituális dimenzióban a tízes számít egynek, a tízesnél kisebb egység nem létezik. A Teremtő azt mondta, “Jöttem de nem volt ott senki”. Ez azt jelenti hogy bár voltak ott emberek, nem létezett egység. Így nem volt bennük spirituális tulajdonság, gyülekezetük nem spirituális.

  Via – Twitter

02 dec 2018

Gondolataim a Twitteren 2018-10-03

Ahhoz hogy elválasszuk a szándékot a vágytól, ki kell nyissuk a szívben található pontot. Ha az rejtve marad nem érezzük a szándékot, csak a vágyat érezzük. Ha a vágyon belül élünk, érzünk, ez az állati szint. Ha a szándékon keresztül élünk, érzünk az már az Emberi szint

A Teremtő-től való távolság csak a szándékok keresztül mérhető. A vágyak nyilvánvalóak, látható cselekedetek. A szándékok rejtve vannak, ez a különbség a rejtett és felfedett világok között. Az Ember célja hogy a rejtett szándékok szintjéről a felfedett szándékok világába lépjen

Érjük el az állapotot ahol a Teremtő az első: ha Hozzá fordulok azt Ő szervezte így. Csak a Teremtő cselekszik! Ő ébreszt mindent! Figyeljünk jól hogy érezzünk minden változást amit Ő bennünk okoz. Minden vágyam, gondolatom Tőle jön. Ha felébredtem, Ő ébresztett. Minden Tőle jön

A Természet törvénye alapján a fejlődő Emberiség (önzőség) egyre inkább Izrael felé fordul. Izrael állama azért jött létre hogy erősödő nyomás alatt legyen, a Zsidókat arra kényszerítve hogy beteljesítsék a Teremtés programját: egységükön keresztül mindenkinek példát mutatva

Ahogy a lelkek teremtésének terve kialakult, azok azonnal megjelentek tökéletes állapotban, hiszen a Teremtő-nek nincs szüksége cselekedetekre, amit kigondolt az azonnal megjelenik a lelkekben a legtökéletesebb formában, ahogy azok teljes hasonlóságot érnek el a Teremtő-vel.

Az egész Teremtés egyetlen gondolat. Mi ebben a gondolatban létezünk. A Teremtő mindent magában megteremt, megtervez, döntéseket hoz és azokat végrehajtja, összes cselekedetét a vágyott célhoz vezetve. A gondolatban van a terv, a cselekedet és a végeredmény. Ez a Teremtő terve.

A Szukkot alkalmával több ezer tanítványom Izraelből és a világ minden részéből összegyűjt központunk tetején. Kabbalisták írásait olvastuk, együtt étkeztünk, énekeltünk a Szukkot szellemében, hogy elérjük a belső egységet, ahol az egyetlen lélek érzi amint a Teremtő megtölti azt

Twitter

07 okt 2018

63 queries in 0,489 seconds.