Dr. Michael Laitman

Gondolatok a Twitteren

Gondolataim a Twitteren 2018-10-03

Ahhoz hogy elválasszuk a szándékot a vágytól, ki kell nyissuk a szívben található pontot. Ha az rejtve marad nem érezzük a szándékot, csak a vágyat érezzük. Ha a vágyon belül élünk, érzünk, ez az állati szint. Ha a szándékon keresztül élünk, érzünk az már az Emberi szint

A Teremtő-től való távolság csak a szándékok keresztül mérhető. A vágyak nyilvánvalóak, látható cselekedetek. A szándékok rejtve vannak, ez a különbség a rejtett és felfedett világok között. Az Ember célja hogy a rejtett szándékok szintjéről a felfedett szándékok világába lépjen

Érjük el az állapotot ahol a Teremtő az első: ha Hozzá fordulok azt Ő szervezte így. Csak a Teremtő cselekszik! Ő ébreszt mindent! Figyeljünk jól hogy érezzünk minden változást amit Ő bennünk okoz. Minden vágyam, gondolatom Tőle jön. Ha felébredtem, Ő ébresztett. Minden Tőle jön

A Természet törvénye alapján a fejlődő Emberiség (önzőség) egyre inkább Izrael felé fordul. Izrael állama azért jött létre hogy erősödő nyomás alatt legyen, a Zsidókat arra kényszerítve hogy beteljesítsék a Teremtés programját: egységükön keresztül mindenkinek példát mutatva

Ahogy a lelkek teremtésének terve kialakult, azok azonnal megjelentek tökéletes állapotban, hiszen a Teremtő-nek nincs szüksége cselekedetekre, amit kigondolt az azonnal megjelenik a lelkekben a legtökéletesebb formában, ahogy azok teljes hasonlóságot érnek el a Teremtő-vel.

Az egész Teremtés egyetlen gondolat. Mi ebben a gondolatban létezünk. A Teremtő mindent magában megteremt, megtervez, döntéseket hoz és azokat végrehajtja, összes cselekedetét a vágyott célhoz vezetve. A gondolatban van a terv, a cselekedet és a végeredmény. Ez a Teremtő terve.

A Szukkot alkalmával több ezer tanítványom Izraelből és a világ minden részéből összegyűjt központunk tetején. Kabbalisták írásait olvastuk, együtt étkeztünk, énekeltünk a Szukkot szellemében, hogy elérjük a belső egységet, ahol az egyetlen lélek érzi amint a Teremtő megtölti azt

Twitter

07 okt 2018

Gondolataim a Twitteren 2018-09-24

A zene korrigál, tisztít, felemel minket. Én olyan vagyok mint egy hangszer, összekavarodott húrokkal, hibás, hamis. Hirtelen a zene jön, belénk hatol, pontosan újra hangolva minket. Én ismét tiszta, tökéletes hangszerré váltam a “mennyei melódián” keresztül.

A hangok a Felső Bina szintjéről származnak, ennél fogva nem érzünk fenyegetettséget zenén keresztül. Képek, szavak ijesztenek, de zene nem kelt félelmet bennünk, még riasztó dobolás sem

Twitter

30 Sze 2018

Gondolataim a Twitteren 2018-09-19

Úgy tudjuk leellenőrizni vajon helyesen cselekedtünk-e, korrigáltuk magunkat, hogy az újabb emelkedések, zuhanások után érzem-e hogy pontosan kapcsolódom a Teremtő-höz: hogyan aspirálok Felé, mennyire van szükségem Rá, mennyire vágyok Neki elégedettséget adni a taszítás ellenére

Ítélet Napja: bűn bocsánat kérése a Teremtő-től azt jelenti hogy egyszerre mindenkiért kérek vezeklést. Akkor felfedezem hogy másokon belül létezik a Felső Erő mely mindenkit összeköt. Mivel én váltottam ezt ki kérésemmel teljes megbocsátást nyerek

Ítélet Napja: magamat ítélem meg, bírálom el, és bűn bocsánatot kérek a másokkal, Természettel szemben elkövetett bűnökért, amit a Természet integrált formája, a Teremtő ellen elkövettem, azáltal hogy nem azonosultam annak teljes összekapcsolt állapotával, kegyelmével

Mindenki, közös áldása a Teremtő áldása.

Ítélet Napja: azáltal hogy egységre lépek mindenkivel egyesülök a Teremtő-vel. Ezáltal bűnbocsánatot kapok és a Teremtő megtölti az egységet – lelkemet. Egység másokkal egységre vezet minket a Teremtő-vel. Ha mindenkiért kérünk bűnbocsánatot, azáltal vezeklünk a Teremtő előtt

Twitter

23 Sze 2018

Gondolataim a Twitteren 2018-09-12

Az Új Év fő parancsolata a kürt, Shófár megfúvása. Ez azt jelenti hogy felemeljük a Teremtő “képét”, fontosságát magunkban. Ebben a mértékben fedi fel az Ember a Felső Világot és a Felső Irányítást.

Csak úgy spirituális embrióvá, hogy teljesen lenullázzuk magunkat a Felső szint előtt. Egyébként lehetetlen beépülni a Felsőbe, mivel az embrió vágya ellentétes a Felsőével. Csak úgy épülünk be, fejlődünk a Felsőn belül, ha megszorítjuk tulajdonságainkat és elfogadjuk a Felsőt

Emlékeznünk kell, hogy összes gondolatunk, vágyunk, cselekedetünk csak a Teremtő-től jön, származik

A Shófár megfúvása arra hív fel, hogy felfedjük a Teremtő uralkodását magunkban és a világban. És ezt nem szabad elfelejteni, mely csak a Bina, az adakozás tulajdonságán, a Hasszadim Fényén keresztül lehetséges. Azon belül a Hochma Fénye, Gyönyörűség, a Teremtő felfedi magát

Az Új Év, és a Bíráskodás Napja (Yom Kippur) ünnepnapok, mivel bár az Ember ítéletet kap, közben a Teremtő nagysága, a Hochma Fénye megjelenik. Fel kell készítsük a Hasszadim Fényét, a korrekciót, adakozást. A Hochma Fényének Hasszadim Fényébe öltöztetése tökéletesség, Jó Nap

Twitter

17 Sze 2018

Gondolataim a Twitteren 2018-09-06

A spirituális embrió az aspiráció a Teremtő-vel való összeolvadásra, hogy megmaradjunk össze tapadva az egység egyetlen pontján, bármilyen körülmények, feltételek között. A spirituális szint magassága attól függ, milyen mértékű önzőség felett vagyunk képesek lenullázni magunkat

Embrió. A helyes cselekvés az amikor nem az számít mit érzünk az önző vágyon belül, hanem hogy a Teremtő-vel való összeolvadásra vágyjunk a fölött. Ebben az összeolvadásban nincsen “terület” csak egy pont, mivel a “területben” ott vannak az én önző, “jobb-bal” számításaim

Rosh Hashana a Teremtő tökéletességének, erejének felfedése, érezve az Ő abszolút uralkodását: Én vagyok az első, Én vagyok a végső, Én vagyok mindenhol. Ez az ahogy az ember a Világ Királyát elképzeli, és ez a személy spirituális útjának kezdete

A megszerzett szint nem tűnik el, hanem még erősebb élvezet iránti vágyat szül, a munkát még nehezebbé téve. A tegnapi elérés ma akadállyá válik. Ez a “segítség ellenünk”, segítve hogy egyre magasabbra emelkedjünk az értelem feletti hiten keresztül

A spirituális munka a vágy megszorításával kezdődik. A vágy fölé emelkedem, hogy azt célzottan használjam. A Teremtő adja az értelem feletti hitet és a vágy nem uralkodik felettem többé. Épp ellenkezőleg, én irányítom azt hasonlóvá válva a Teremtő-höz. A Kabbala innen kezdődik

A Teremtő csak a megszerzése iránti vágyat teremtette. Abban érzem ezt a világot. E világ fölé emelkedés a megszerzés iránti vágy fölé emelkedést jelenti, amikor a Teremtő-t, Felső Világot az adakozás vágyában érezzük. Majd a megszerzés felett cselekedve olyanná válunk mint Ő

Ma van az iskolaév első napja! Reménykedjünk hogy az iskola olyan hellyé válik, ahol a gyermek Emberré válik, megtanulva hogyan kapcsolódjon megfelelő módon másokhoz egyetlen rendszerbe, a Természet-hez hasonlóan. Ez garantálja majd a jó jövőt gyermekeink számára

A Felső Erő uralkodik mindenek felett. Nekünk csak éreznünk kell hogy a Felső Terv hatása alatt vagyunk, hogy elérjük az adakozás képességét a megszerzés (egó) felett, vágyainkat korrigálva. A munka az Új Év ünnepével kezdődik, a teremtés első korrekciójával

Rosh Hashana, Zsidó Új Év, az első kapcsolat a Felső Erővel, az első alkalom amikor felfedjük a Világ Királyát, amikor az Ember megérti hogy Ő uralkodik mindenek felett. Az egyetlen dolog amit tehetünk az hogy egyetértünk az Isteni Terv-vel. Minden csak az Emberen belül változik

Minden erőfeszítésünk arra irányul hogy megteremtsük az ideális feltételeket melyben felfedjük a Teremtő-t. Össze kell gyűjtsük Ádám rendszerének törött darabjait, kombinálva az adakozás, kölcsönös garancia és egymásba foglalás tulajdonságait oly módon hogy a Fény megjelenjen ott

Megformázzuk Ádám rendszerét és akkor az életre kel. Így élettelen anyagból létrejön a korrigált Ember, melybe a Teremtő az élet leheletét, élő lelkét lélegzi. Csodálatos lehetőségünk van arra hogy ezt ünnepeljük a Zsidó Új Év során. Rosh Hashana – az Ember teremtése, szülinapja!

A legnehezebb az első spirituális szintre való emelkedés, mivel meg kell változtatnunk természetünket a “megszerzése-egó-értelem” kombóról a spirituális “adakozás-hit” kombóra. Az ezt követő szinteken már “csak” hozzá adunk az “adakozás-hit”-hez, az “értelem-megszerzés” felett

Új társadalmat építünk, különleges helyet mely még soha nem létezett a világon. Csoportunk azért dolgozik hogy használja és felfedje a Kabbala módszerét, olyan korrekciókat végrehajtva, hogy a világ spirituális központjává váljon, pozitív példát mutatva a spirituális fejlődésre

A felebaráti szeretet egységen keresztül kerül kifejezésre, hogy érezzük, megértsük, beteljesítsük egymás vágyát. Ha az egység helyes, a részek tökéletes egészt alkotnak. A szeretet aspiráció mások vágyainak beteljesítésére, hogy értük éljünk. Így jön létre a tökéletes rendszer

Az életet az önzőségen belül sötétnek, szűkösnek érezzük. De azon belül van bennünk egy magzat a Felső Világból, a Bina, a Teremtő pontja. Ha mi megnöveljük azt, az a Keter méretére, 620x méretre nő. Akkor egyenlővé válunk a Teremtő-höz az Ő világában.

Twitter

09 Sze 2018

Gondolataim a Twitteren 2018-09-02

Váltsunk az önvédelemről arra hogy magunkkal kemények legyünk míg másokat segítünk, róluk gondoskodunk… Lazuljunk el, kerüljünk közelebb a barátokhoz nyitott szívünkkel. Adjuk fel az ellenállást. Szabadítsuk fel magunkat, mint egy magát mely kirepül a kalitkából!

Más tanítások arra használják a Kabbala elemeit hogy evilági tetteket írjanak le, pedig semmi spirituális nincs testünkben, tetteinkben! A Kabbala egyetlen szót sem ejt jelenlegi világunkról. Csak a Visszavert Fényen keresztül kapjuk meg az adakozás tulajdonságát, a Felső Világot

A Teremtő ajándéka az amikor arra vágyunk hogy Neki adakozzunk. Ez a hit Fénye, az adakozás képességét hordozva. Arra ad vágyat hogy a személy csak a Teremtő-re, Teremtő-nek adott boldogságra gondol. Ez olyan fontossá válik mint a kisbaba édesanyja számára. Elérjük a közös munkát

A Teremtő nagysága annak érzete, hogy Ő uralkodik összes állapotom felett, Nincs Más Rajta Kívül. Nem létezik más erő. Ő áll minden döntésem, gondolatom, képességem mögött. Ha valaki már érzi ezt, azt jelzi hogy a személy elérte a Teremtő nagyságát, nincs semmi efölött, emellett

Héberül az Új Év az “Év Feje”, mi azt kérjük hogy fej és ne “az állat farka” legyünk. Mi önző vágyaink fölé akarunk emelkedni, hogy ne megszerezzünk hanem adakozzunk, hogy az adakozó szándék – azonosság a Teremtő-vel – határozza meg cselekedeteinket. És ugyanígy az egész évben

Twitter

02 Sze 2018

Gondolataim a Twitteren 2018-08-21

Spirituális emelkedés, a Teremtő érzete a Felső Fényen keresztül történik. A Fény az adakozás, szeretet tulajdonságáért tett erőfeszítéseink eredménye alapján müködik. Ha a személy önző vágya ellenére kapcsolódni akar a csoporttal, egó feletti erőfeszítése az értelem feletti hit

A személy egy kicsiny világ. A személy a világ összes tulajdonságát magában foglalja. Ha a világot más módon akarja látni, magát kell oly módon belül megszerveznie!

Mi egy játékon belül létezünk. A Kabbala beszél erről, hogyan érjük el a valódi, igaz, korrigált jövőt. Mi építjük a jövőt, azt építő elemekből összerakva, megvizsgálva hogy a legfontosabb a közöttünk levő kapcsolat, egy olyan világban melyet tökéletessé tehetünk

Ahogy felébredek azonnal vissza kell állítani a Teremtő-vel való kapcsolatomat. Akkor mint autopilóta haladok, minden Tőle jön, és én vigyázok kapcsolatunkra minden akadály ellenére. A Teremtő azokat arra használja, megtanítsa hogyan tartsam a kapcsolatot a teljes összeolvadásig

Hogy értelem felett dolgozzak, tudnom kell, hogy érzem a Teremtő-t. Ő tölti ki érzéseimet. Összes állapotom, cselekedetem, gondolatom Tőle származik. Állandóan Maga felé vezet a legjobb úton. Mindenben ami bennem, körülöttem történik a legjobb állapotot kell lássam + reakciómhoz

Vonzás és taszítás, ellentétes erők annak életet az értelemnek és szabadságnak

A spirituális élet az “embrió” állapottal kezdődik, mint az evilági megtermékenyülés. Amennyiben a személy hajlandó véleményét, értelmét lenullázni, elfogadva a Kabbalista véleményét értelem felett, akkor embrióvá válik – vak, süket – és megszületik!

A Zsidó nemzet nem csak három generáción keresztül létezett, hanem több mint 2000 évig az összes geopolitikai problémák, törvények ellenére. A Zsidók hosszú létezése, mások feléjük irányuló gyűlölete teljes irracionális. Kérdés: Honnan jön ez az irracionális gyűlölet?

A személy első számú kérése a Teremtő-höz segítség kérés, hogy képes legyen értelem fölé emelkedni, boldogan mintha már el is érte volna azt. Bár az egó ellenkezik a személy azt kéri hogy képes legyen a boldogságot feltétel nélküli adakozásban megkapni, értelem felett.

Twitter

23 aug 2018

Gondolataim a Twitteren 2018-08-08

 1. Szabadság az amikor képessé válunk arra amire a száműzetésben vágyunk. A száműzetés váltja ki a helyes kérést, hogy megkapjam amit akarok: csak a Teremtőre, az Ő elégedettségére gondoljak. Mindezt a barátok iránti hasonló attitűdön keresztül valósítom meg, a csoport fedi fel Őt.

 2. Ha tudom hogy létezik egy feltétel melyek képes lennék elégedettséget adni a Teremtőnek a barátokon keresztül, de nincs valódi vágyam arra, képtelen vagyok azt valóban akarni, akkor száműzetésben vagyok, olyan erők által melyek visszatartanak ettől. Ez a száműzetés szintje

  A száműzetés annak érzete hogy képtelen vagyok elégedettséget adni a Teremtőnek. Azt akarom de képtelen vagyok rá! Ez az érzés a száműzetés. Minden állapot annak ellentéte által van meghatározva. Így nincs szabadság száműzetés nélkül, nincs száműzetés szabadság nélkül

  A vágyak állandóan növekszenek hogy mi a közöttünk levő kapcsolattal korrigáljuk őket, egymást beteljesítse. Egyébként a vágyak erősödnek és erősödik a szenvedés is. Azok összegyűlnek kényszerítve minket hogy felismerjük: kapcsolat, adakozás, mások szeretete felé tolnak minket

  Evolúció: a vágyak, szenvedések növekszenek. A korrekciónak egyetlen módja, hogy azokat adakozóvá változtatjuk. Csak azért jön szenvedés a vágyakhoz hogy egységem keresztül azt élvezetté változtassuk. Hatalmas önző vágyak várnak bennünk felfedésre. Korrekció az egységen keresztül

  Az önzőség oly mértékben fejlődik hogy uralma kellemesről elviselhetetlenné válik, mely arra kényszerít minket hogy keressük a kiutat, menekülést az egótól…

  Amikor értelem fölötti hitbe emelkedünk a korábbi hit tudatossággá válik, és mi ezen tudatosság fölé emelkedünk egy még magasabb hitbe mely később értelemmé válik. Így a személy folyamatosan az értelem feletti hitben emelkedik, fokozatosan növelve tudatosságát bölcsebbé válva

 3. Próbáljunk bármilyen feltétel felett a Teremtőhöz tapadni! Akár zuhanásban, vagy emelkedésben, hozzá kell tapadni, mint kisbaba édesanyjához. Ha anyjához tapad semmi másra nincs szüksége, ennyi elég neki. Miközben növekszünk így hasonlóvá válunk a Teremtőhöz

 4. A kapitalizmus összeomlik, a szocializmus kudarcot vallott. Trump hiába reményedik a sikeres kapitalizmus ébredésében! Új társadalom születése előtt állunk – egyenlőség, testvériség, spirituális törvények alapján. Vagy világháború kínjain, vagy tudatos egó korrekción keresztül

 5. Az erős államok fejlődésük csúcsán hanyatlani kezdenek ahogy ellentmondások pusztítják őket. Nincs visszaút. Az USA, Oroszország, Kína keresik jövőjük kulcsát. Új világ jön, tudatos, önzetlen kapcsolatban, a Kabbala oktatásán keresztül…vagy a világ darabokra szakad

 6. Először a vágy jelenik meg, mely beindítja a gondolat kifejlődését, mely gondolat eltávolítja vagy tovább fejleszti a vágyat…

 7. Messzebb akarsz látni? Emelkedjél magasabbra, saját magad fölé. Ne takarjad el a világot saját éneddel. Akkor meglátod majd a Felső Világot, a világot magad felett!

  Kérdés: Hogyan fedjük fel a Felső Világot magunknak? Válasz: A Kabbala szerint képzeld el hogy vak vagy, vak a spiritualitásban. Most nyissad ki a szemed kedvességgel, szeretettel: amekkora mértékben képes vagy adakozásra, abban a mértékben felfedezed a Felső Világot, a Teremtőt

  Kissinger: “Szerintem Trump egy olyan történelmi személyiség akik időről időre feltűnnek, hogy egy időszak végét jelezzék és kikényszerítsék a berögződött dogmák feladását.” Ez nem jelenti azt hogy Trump tudatosan cselekszik, elmélkedik a történelmi lehetőségeken

 8. A harmónia nem követel egyik részről, oldaltól sem önfeladást, kapitulációt! A Természet az ellentétek egyensúlyán nyugszik. Nem versengésen, hanem kölcsönös kiegészítésen!

  Twitter

12 aug 2018

Gondolataim a Twitteren 2018-07-11

A Teremtő megteremtette a lelket felülről lefelé, összetörte azt esélyt adva nekünk, hogy a csoporton keresztül kicseréljük az egó irányításét a csoport irányítására. Ahogy lenullázzuk magunkat a csoporton belül, a Teremtő előtt hajlunk meg. A csoport az edény Ő a fény benne

Akik képtelenek magukhoz ölelni a csoport erejét különleges lelkek. Csak 10-12 év tanulás után hallják meg hogy le kell nullázzák magukat a csoport előtt. Ha nem adják fel előbb utóbb megértik hogy ön lenullázás csak a csoporton keresztül lehetséges és akkor

Elmenekülnénk a spirituális útról, de nincs hová mennünk. Tehát maradunk, akaratunk ellenére folytatjuk, emelkedések zuhanások ellenére. Nem esünk kétségbe, az üdvözletet, a Teremtőnek való adakozást akarjuk…és akkor kiérdemeljük az adakozás képességét

Ahogy kicserélem az egó fontosságát a csoport fontosságára, a csoport fontosságán keresztül megkapom a Teremtő fontosságát, élvezem az Ő nagyságát. Így az a feltétel hogy “a mások szeretetén keresztül a Teremtő szeretetéhez” az egy alap törvény az ember spirituális fejlődésében

A végső korrekcióig egyre növekszik a csoport fontossága. Kifejezetten a csoport az ahol a célirányos akadályokat kapom, hogy azok fölé kerekedjek. Mindig amikor meghajtom magam a csoport előtt, megkapom az esélyt arra hogy meghajtsam magam a Teremtő előtt, Őt ezáltal felfedve

Ragadd meg a Teremtőt és ne engedd Őt el, mint a kisbaba édesanyját megragadva, megnyugvást találva. Tapadj a Teremtőhöz, rejtőzz el Benne az ellenességektől, megértve azok segítő szerepét. Milyen csodás megérteni hogy a Teremtő nem idegen többé hanem egy szerető, gondoskodó Anya

Egy végzetes pillanatban jöttünk világra. Totális összeomlás előtt állunk: piacok, bankok, kereskedelem, kormányok szétesnek, majd konfliktusok, éhezés, háború következik. A válság globális és hosszú lesz, amíg az emberek bele nem egyeznek a változásba. Ezt a Felső Terv irányítja

Hogyan érjük el az adakozás képességét? Az élvezet iránti vágy dolgozhat az adakozásért ha a személy úgy érzi hogy az adakozás képessége magasztosabb, fontosabb mint az önző megszerzés. Akkor a fontosság alapján hajlandó magát megváltoztatni. A többit a Felső Fény megteszi

Az adakozás tulajdonságának eléréslért el kell hagyni az egót. Mindez csak a Felső Erő által történhet, melynek erőterében létezünk. De ez az erő csak abban a mértékben befolyásol minket, amekkora mértékben erőfeszítést teszünk magunk lenullázására a csoportban megtagadva az egót

Trump egy új gazdasági koncepciót képvisel Bretton Woods-zal szemben. Szövetségesekre van szüksége, és egyre több ilyen lesz majd ahogy a Nyugat koncepciója lassan összeomlik. Putin alkalmas erre. Ellenségeik a liberálisok támadják őket ezért koordinációra van szükség a sikerhez

Átváltok az egó irányításáról a csoport irányítására. El akarok veszni a csoporton belül, mivel nincs más módja annak hogy kilépjek magamból. Így rendezem viszonyomat a csoporttal, tanulással, hogy mindaz segítsen abban hogy az önzőség irányítása helyett a csoport irányítson

Magasra kell értékeljük a csoportot mivel csakis az ön lenullázáson keresztül lehetünk képesek érezni az azt kitöltő, rejtőzködő Felső Erőt. Ennél fogva a kölcsönös garancia feltétele megelőzi a Torának nevezett Reformáló Fény megkapását

Twitter

22 Júl 2018

Gondolataim a Twitteren 2018-07-09

A Teremtővel való összeolvadást belső kettős természettel érjük el: az egyik szemben áll a Teremtővel, a másik mely megtartja Őt. Így miközben megmaradunk teremtményeknek hasonlóvá válunk Ő hozzá. És az ehhez, a Teremtő szeretetéhez a teremtmények szeretetén keresztül vezet az út

A Kabbala a társadalmi kohézió tudománya, mely nem simít el dolgokat, nem rejt el konfliktusokat. Ehelyett az megváltoztatja hogyan állunk hozzá a problémákhoz és segít minket azok fölé emelkedni.

Az adakozás élvezete a Teremtő nagyságából származik, Neki kell adakozzunk, hasonlóan ahogy a menyasszony adja a gyűrűt a fontos, híres vőlegénynek. Ugyanakkor az élvezet mértéke nem a gyűrű értékétől függ hanem a végtelen Teremtő fontosságától

Az élvezet nyilvánvaló a vágyam számára, azt közvetlenül élvezem. Az adakozás élvezete nem fejlődik bennünk ugyanabban a mértékben mint a megszerzésé. De az adakozásban hatalmas élvezet van rejtve, mindazt a szememben meghatározott Teremtő nagysága határozza meg, Neki adakozom

Ha nyilvánvaló lenne hogy a Teremtő mindent az ember érdekében tesz, nem változnánk. Célunk az hogy elérjük a Teremtő tulajdonságát, az adakozást saját önzőségünk felett. Ha eljátsszuk mintha a Teremtő világában élnénk, az általa küldött akadályok felett, azokon át megtaláljuk Őt

Növelem a barátok felé érzékenységemet és csökkentem azt magam felé. A barát fontosabbá válik számomra mint kisbaba anyjának. Így a barátokon keresztül növelem érzékenységemet a Teremtő felé. A barátok az edény melyben kapcsolatba kerülök a Teremtővel.

Írva van, a Teremtő féltékeny Isten, az ember figyelmét követeli. Ő az ember figyelmére vágyik hogy mi a kapcsolat, adakozás, szeretet állapotát akarjuk, biztosítva hogy erőre nyerjünk és megteljünk a Teremtővel fokozatosan épülő kapcsolatunk benyomásaiv

Én most is a spirituális világban vagyok, de nem érzékelem azt. A spirituális világ érzékszerve a mások szeretete. De a spirituális világ túl van rajtam, rejtve van, de a barátokon keresztül elkezdek valami újat érezni – az adakozás tulajdonságát, és a Teremtőt azon belül

Ha a személy beleegyezik hogy örökké megmaradjon jelenlegi állapotában, mivel az a Teremtőtől jön, akkor összeolvadásba kerül a Teremtővel. Ha többet akar önsajnálat emészti fel őt. De ha beleegyezik akkor rálép a spirituális lépcső (Szulám) legalsó fókára

Ahogy a csoportban fejlődünk átmegyünk a mindenkiben rejlő gonosz felfedésén ahogy a jóra sóvárgunk. Senki nem képes magát segíteni. Az összes erőfeszítés arról szól hogy a barátokkal egységet építsünk egy szándékban, hogy egyként gondolkozzunk és aspiráljunk mostantól kezdve

Az adakozás tulajdonsága, Lishma csak kérelmen keresztül kapható meg. De a Teremtő csak valódi kérésre válaszol. Ha nem állunk készen hogy az egót teljesen elhagyjuk a kérés válasz nélkül marad. Sokszor, ismételten kérni kell míg a kérelem nem csak a szájból hanem, szívből jön

Az adakozást csak az önzőség, természetünk fölött építhetjük, mivel az egész munka arról szól hogy megértsük “nincsen más Rajta kívül” – bennem és körülöttem. Ha azért teszek erőfeszítést hogy egy ilyen világban éljek, akkor fokozatosan elkezdem érezni hogy ez tényleg így van

Az egész világ, minden probléma arra szolgál hogy minket önzetlen kapcsolatok felé toljon, mindenkit az egyetlen lélek hálózatába kapcsoljon, mely milliárdnyi apró részre szakadt, hogy kérésünkkel a Teremtőt arra kényszerítsük hogy minket ismét 1 edénnyé gyűjtsön mely Őt felfedi

Hogyan húzzuk ki magunkat az egóból? Mint Münchausen Báró magát hajánál fogva a mocsárból kihúzva? A Bárónak nem állt külső erő a rendelkezésére. Mi viszont igen, mely a Felső Fény, a Teremtő! Mi Ő hozzá fordulunk, és a Teremtő húz ki minket a mocsárból.

Kabbalah azt mondja hogy szükséges egy olyan közvéleményt kialakítani melyben hatására senki nem képes a közösség ellen cselekedni. Ez az egyetlen módja a személy befolyásolásának, és hogy mindenki megkapja az egyéni fejlődés szabadságát a Felső Világra aspirálva

Semmit nem változtatunk a világban, magunkban, magunk körül. Megértjük hogy az mind a Teremtőtől jön, mivel “nincsen más Rajta kívül” – ez a korrekció. De ez csak akkor jelenik meg ha “magunkon kívül érzékelünk”, mely képességet a csoportban mások szeretetén keresztül jelenik meg

Az embernek két ellentétet kell magába foglalnia – az élet folyamát összes nehézségével, és felette bizonyosságot abban hogy “nincsen más Rajta kívül”, mely az adakozás Felső Ereje. Ezek között állítjuk fel a középső vonalat,a két vonal harmóniáját ahol összeolvadunk a Teremtővel

Twitter

 

 

15 Júl 2018

67 queries in 0,756 seconds.