Dr. Michael Laitman

Izrael

Egyenlő emberek társadalma

Baal HaSulam, Az utolsó generáció írásai: Izraelnek a nemzetek között elsőként kell felvennie a kommunizmus nemzetközi, altruista formáját. Olyan modellé kell válnia, ami demonstrálja ennek a kormányzási módnak a jó és szép minőségeit. Mivel Izrael minden nemzetnél jobban szenved, és fog szenvedni a többi nemzet zsarnokságától, ezért a szívhez hasonló, amely minden más szervnél előbb ég el. Ebből következik, hogy a helyes kormányzási mód első meghonosítójának szerepe hozzá illik a leginkább.

Baal HaSulam olyan társadalom létrehozásáról beszél, ami egy közös családban egyesülő, teljes mértékben egyenlő emberekből áll. A tagok a kölcsönös garancia állapotában léteznek. Ez egy ideális szocialista rendszer, amely a következő elv szerint működik: “Mindenki képességeinek megfelelő munkát végez, és szükségletei szerint nyer kielégülést.”

Egy altruista társadalomban senki nem vesz el többet, mint amennyire szüksége van. Eleinte senki nem kap prémiumot, aztán senki nem veszi el a többletet.

Az emberek gondolatait a társadalom tagjai közötti egyetértés és kapcsolat tölti ki. A kapcsolódás olyan interakciós rendszerben történik, ahol egyetlen erő kerül feltárásra: egy egyenlő, homogén társadalmi mező, ami kitölti a tagok közti teljes teret. Ez a mező nem az emberek közötti származtatott, hanem a Teremtőként elnevezett kezdeti erőként tárul fel.

Kérdés: Ez azért ideális elképzelése a jövőbeli személynek, mert a veleszületett természete egoista?

Válasz: A kabbala módszere az egoizmus helyes alkalmazásán alapul. A mindenkinél másokkal kapcsolatban megjelenő kölcsönös elutasítás, gyűlölet és más negatív tulajdonságok azok, amelyeket felhasználva helyre állíthatjuk ezek felett az ellentétes jellegű, pozitív minőségeket.

Via – Laitman Blog

22 Júl 2019

“És Izrael földje szétterjed, hogy beborítsa az egész világot”

Kérdés: Kabbalista értelemben, kik azok a zsidók?

Válasz: Olyan emberek, akik egyesülni akarnak, kapcsolataikban szeretet után sóvárognak, és ezen szeretet segítségével jutnak el a Teremtő szeretetéig. Az ilyen embereket hívjuk zsidóknak (Jehudim), amely kifejezés az egység (Jihud) szóból ered.
A “zsidó” szó további jelentése az “Avar” (átmenet) szóból származik. Ez annyit tesz, hogy valaki, aki áttörte a mi világunk korlátait, és belépett a felső világba.

Kérdés: Hatalmas világcsoportunk tagjaiban óriási a sóvárgás, hogy az önszeretet törvényét a felebarát szeretetének törvényére cseréljék fel. Őket is nevezhetjük zsidóknak (Jehudim)?

Válasz: Az irányulásuk alapján mindenképpen. Kezdetben a zsidók az ókori Babilon területén lakó 70 nemzet tagjaiból kerültek ki. Ezek az emberek elhatározták, hogy egoizmusuk fölé emelkednek, és egy csoportot, egy egészet alkotnak.

Kérdés: Ez azt jelenti, hogy amikor az egész világ ebbe az irányba mozdul, akkor azt is a Jehudim névvel lehet illetni?

Válasz: Igen, ahogy írva van: “És Izrael földje szétterjed, hogy beborítsa az egész világot.”

https://laitman.com/2018/09/and-the-land-of-israel-will-be-stretched-to-the-whole-world/

21 máj 2019

A világ 15 év múlva

Kérdés: Hogy látja a világ jövőbeli fejlődését 15 év múlva? Mi kerül előtérbe? Mi lesz ebben Izrael szerepe?

Válasz: Az általam vágyott fejlődési pálya a következő: az izraeli nép, a világszerte elszórt csoportjainkkal és az emberiség progresszív részével együtt tudatosítja, hogy az egyesülés a legfontosabb, és ebből példát mutatnak a világnak.

Amikor csak egy kicsit is sikerrel járunk az egységesülés terén, akkor a felső Fény rajtunk tör keresztül, és érezteti hatását az emberiség minden szintjén. Az emberek megérzik, hogy csak az egységben lehetséges az új élet. Csak így érhetjük el a fejlődés következő szintjét, és így léphetünk ki a létezés új szintjére.

És mindeközben, a korporális világunkban be fogunk hatolni az anyag és a létezés magasabb természetébe, és mindazon területekre, ahol nem az agyunk, hanem az azt kézben tartó parancsok irányítják az életünket.

Nagyon remélem, hogy mindezt érezni fogjuk az elkövetkező években. Már a küszöbünkön van, de rajtunk múlik, mennyire állunk készen, hogy igazodjunk ehhez a tudáshoz és érzékelési módhoz.

https://laitman.com/2019/05/the-future-of-the-world-15-years-ahead/

20 máj 2019

A holokauszt spirituális gyökeréről

Kérdés: Milyen spirituális okra vezethető vissza a holokauszt?

Válasz: Amikor az Izrael nemzete és annak spirituális gyökere közötti szakadás elér egy kritikus szintet, a reformáló Fény korrigáló hatása komoly befolyásoló erővel jelentkezik. Baal HaSulam azt írja, hogy napjainkban is jellemző, hogy csapást vonzunk magunkra, amennyiben nem teljesítjük az önmagunk és a világ korrigálására vonatkozó kötelezettségünket.

https://laitman.com/2008/05/what-is-the-spiritual-root-of-the-holocaust/

29 ápr 2019

A feladatunkról

A világ összes nehézségének az az oka, hogy Izrael, azaz azok, akik sóvárognak a Teremtő után, nem végzik el a rájuk bízott és kabbalisták által leírt feladatot. Nem tanítjuk a világot, nem adjuk át neki a korrekció módszerét.

Valójában a világnak semmit nem kell tennie, csak átveszi tőlünk a módszert. Nekünk szükséges átültetni azt a gyakorlatba. Ebből következik, hogy minden munka ránk hárul. Mi kezdjük el, és mi végezzük be.

Ha megtalálod a módját, hogyan kérj, és fogadj el vágyat (Kelim) tőle, a világ biztosítja neked azokat A világ nem cselekszik, vagyis tettei nem a természetből származnak. Írva van, hogy “A világ nemzetei a vállukon fogják hordozni Izraelt.” Akkor teszik majd ezt, ha a korrekció megtörténik.

Csak a szabad akarattal rendelkezők birtokolják a kétféle (férfi és női) erőt, azaz az öröm befogadására és adakozására vonatkozó vágyakat. Őket tekintjük “Izraelnek”, mely annyit jelent: “egyenesen a Teremtőhöz” (Yasar El). A középső vonalon állva, ők vonzzák be a Reformáló Fényt az egész világ számára.

A Reggeli leckre első részéből 2011-13-24, Rabash írásai

https://laitman.com/2011/02/it-is-our-job/

26 ápr 2019

Nyomás felülről, nyomás alulról

laitman_243_05

Kérdés: Izrael valóban elhozza a Shefa-t (a bőséget), valamint a Fényt a világnak? Közben pedig mindenki azzal vádol bennünket, hogy kért okozunk a világnak.

Válasz: Egyelőre mi blokkoljuk a Fény csatornáit, és nem hagyjuk, hogy a Fény és a “Shefa” rajtuk keresztül áramoljon ki az egész világra. Mi a legalsó világban vagyunk, az egész teremtés központjában, és blokkoljuk a Fény útját. Megakadályozzuk a bőség áramlását felülről lefelé azzal, hogy nem teszünk a felemelkedésért.

A probléma az, hogy mind a Fény tengerében vagyunk, a “Shefá”-ban, ami fentről lefelé érkezik, és ezeken a rendszereken keresztül, nyomást gyakorol ránk, hogy aktívakká váljunk. De mi nem tesszük ezt. A Fény, nyomás alá helyezi Izraelt a természet által, valamint a világ nemzetein keresztül.

Izrael érzi a nyomást alulról, azoktól, akiknek szüksége van a Fény átvezetésére, és érzi a nyomást felülről is, a Fény felöl, amelynek keresztül kell haladnia rajta a világ összes nemzeteihez, a természet ásványi, növényi, és állati szintjeihez. Izrael középen található és érzi mind két oldalról a nyomást.

2014.07.23, Felkészülés a reggeli leckére

ford: BS

lekt: SZL

KA

02 aug 2014

Izrael földjének helyes értelmezése

Izraek földjének helyes értelmezése

Baal HaSulam, “Beszéd a Zohár befejezése alkalmából“: Bizonyított, hogy bárki, aki vonzódik a Tóra titkaihoz, az vonzódni fog Izrael földjéhez is.

Létezik fizikai ág, és a spirituális gyökér. A spiritualitásban, “Izrael Földje” az a Malchut teljes formája, amely egészben felemelkedik a Biná-hoz, és ez nem az a része a Malchut-nak amit mi emelünk fel a Biná-hoz.  A “Föld” az a vágy, és “Izrael”, az a Teremtő felé való irányulás (Yasar-El) jelentése: egyenesen a Teremtőhöz.  Ezen a módon, a vágy, ahhoz hogy  felemelkedjen a Keter-hez, elöször fel kell emelkedjen a Bina szintjére, ezáltal korrigálja magát. Ezért, “Izrael földjének” azt a Malchut-ot nevezzük, amely a Bina szintjére emelkedett és ezt, úgy is nevezzük, hogy: megváltás.

Amikor a Malchut teljes egészében a Bina szintjén van, akkor ezen a szinten elkezdi megszerezni a Hochma Fényét, amely a Hassadim Fényé-be foglaltatva tárult fel. Ezt megváltásnak nevezzük, amely a Teremtő feltárulása a teremtmény számára. Ezért mondva van, hogy a Teremtő csak Izrael földjén tárulhat fel.

Ezeket a fogalmakat spirituális értelemben helyesen kell értelmeznünk. Mondva van: “Az Ő dicsősége kitölti az egész világot”, ez azt jelenti, hogy a Malchut, felemelkedik az Izrael földjének megfelelő szintre.

Egy másik példa: mi azt mondjuk , hogy a korrekció végén, a Messiás (A Messiás az a Fény, ami a Malchutot a Binához vonzza-Moshech) megérkezésével Izrael Földje kiterjed az egész világra. Más szóval, a Bina tulajdonsága uralja az egész megszerzési vágyat, és korrigálja azt.

Ezért, a megváltás, a Messiás eljövetele, a Teremtő feltárása, és minden hasonló jelenség, kizárólag Izrael földjén létezhetnek, a korrigált vágyban.

Azonban it még van egy viszony a fizikai világgal is. Végül is minden spirituális gyökérnek el kell nyúlnia az anyagi ágazatig, ezért bármilyen spiritualitás nem történhet meg máshol, mint Izrael földjén. Ezért minden Izrael körül, fog megtörténni, vagy más helyen, de kapcsolatban Izraellel vagy a zsidó néppel. Minden esemény, ilyen vagy olyan módon, ehhez kapcsolódik, és egy napon látni fogjuk, hogy mindennek az oka, és gyökére Izraelben található….

2013.12.24, Baal HaSulam, “Beszéd a Zohár befejezéséhez”

ford: B.S

lekt: KN

forrás: The Land Of Israel, The Right Interpretation

Posted on December 27th, 2013 at 9:42 am

ארץ ישראל, תפרש נכון

פורסם: 25.12.13, 18:44

15 jan 2014

Napi munka a végső korrekció érdekében

Napi munka a végső korrekció érdekében

A Teremtő az, aki megteremtette a megszerzési vágyat és előkészítette a végső állapotra. Ő azt akarja, hogy ez a megszerzési vágy ugyanolyan tulajdonságokkal rendelkezzen, mint a Fény. Külsőleg a megszerzési vágyban, de belsőleg megszerezze az adakozásnak az összes formáját.

A megszerzési vágyban elérhetünk egy állapotot, ahol a Teremtőnek a minősége alapján, magát a Teremtőt lehet összerakni. Azaz, különböző minőségekről beszélhetünk itt, amelyek az embernek a saját minőségévé válnak, a tudás, az érzés stb., és a megszerzési vágyon belül tudja megszerezni azt a képességet, hogy össze tudja hasonlítani, hogy mi a különbség a megszerzési vágy és az adakozási vágy között.

Miután a megszerzési vágy keresztülmegy ezen a felkészülési fázison, önmagában eléri egyre komplikáltabb módon a megszerzési vágy átalakítását, az adakozássá történő transzformációját, és elkezdi megérteni, hogy a Teremtő minőségét kell felépítenie, úgy, hogy, összehasonlítsa a minőségi elemek egyik részét egy másik elemmel, és az intellektusa alkalmassá váljon arra, hogy megértse az érzelmeiben lezajló különbségeket. Az összes vizsgálatot, amit képes elviselni, azt annak érdekében végzi el, hogy elérje a gyakorlati munkát, mint a szándékban, mint a cselekedetben.

Ezen belül kell megértenünk, hogy a megszerzési vágyban az adakozás minősége az ember szívének a legmélyén kell, hogy megjelenjen, egyetlen pontban sűrűsödjön össze. Ez a pont a szabad akarat pontja, a “Jásár Kel”, “Izrael”.

Minden más ennek a pontnak az eredményeként történik meg. Ez a pont a “Jásár Kel”, “Izrael”. Ezen a ponton túl, a vágyaknak és a gondolatoknak a feldolgozása, a megértése, ezen túl semmi tennivaló nincs, kizárólag az eredmény, a pont, ahol megjelenik a szabad akarat. Miért? Mert a Teremtő az adakozásnak a minősége, aki jó és jót cselekszik, nincs benne változás, teljes nyugalomban lévő erő. A változás csak az emberben történik.

Mi összehangolódunk az átmenettel, a Teremtő és a teremtett lény között. Mi vagyunk azok, akik megkaptunk a missziót a Teremtőtől és minden nap újra kell hallgatnunk a parancsolatokat a ” Sinai hegy”-nél, és megérteni, hogy az egész világ csak megszerzési vágy, amely érzékelhető bennünk a kövületi, a vegetatív, élő és “beszélő” formákban. És a mi feladatunk az, hogy mindenki összeolvadjon a Teremtővel.

Másoknak nincs szabad választásuk, nem rendelkeznek önálló gondolatokkal és cselekvésekkel, semmi sem múlik rajtuk. A Felső erő, amely működik bennünk és elhozza őket elénk, azért hogy nekünk átadja, hogy dolgozni tudjunk rajta és összeolvasztjuk a őket a Teremtőhöz, hogy általa mi magunkban elérjük a Felső pozícióját, amely az Izrael szerepe.

Ezért, kell úgy, viszonyuljunk mindenhez, ami a valóságban történik, minden képhez, amely kirajzolódik a mi megszerzési vágyunkban. Nem számít, hogyan vannak ábrázolva a tetteink, a terjesztésben, a munka a kapcsolatban és a Felső erő keresésében, amely korrigál és összeköt bennünket, elfogja, hozni a jobb életet, de természetesen mindezt azzal a szándékkal tesszük, hogy összeolvadjunk a Teremtővel.

Minden valóság két részre oszlik: Teremtőre és a vágy anyagára, amelyet el kell juttatnunk a Teremtővel való összekapcsolódásra. Ez a feladat a mi egyetlen munkánk, ami létezik az egész valóságban. A többi csak gördül és a teremtés terve szerint jön, hogy nincs semmi szabad akarata, és semmi munka a teremtett lény oldaláról.

Ezért bárhol ahol az emberek felé fordulunk, a környezethez, a fizikai Izrael népéhez, a fizikai világ nemzeteihez, mindezt úgy kell látnunk, mint a vágynak az anyagát, amelyet el kell, vinnünk a Teremtővel való összetapadáshoz. És még akkor is, mikor beszélünk a személlyel az adott nyelvén, amely érthető számára, mindezek mögött mindig meg kell emlékeznünk arra, hogy van egy Teremtő, aki elrendelte ezt az egész munkát számunkra, és Ő az, aki megkoronázta és kiválasztott minket, hogy mi legyünk “papok királysága és szent nép”, azaz, hogy átmenete legyünk, az Ő képviselői. És ezen kívül az az “anyag” vagyunk, amelynek nincs szabad választása, nincs tendenciája hozzátapadni a Teremtőhöz, és ezt az összetapadás kell, hogy elhozzuk. Ez a mi feladatunk.

Szóval, aki végzi ezt a munkát és próbálja valamilyen módon, még ha külsőleg is, hogy közelebb vigye az “emberi anyagot” a Teremtővel való összetapadáshoz, az hajtja végre a legfelelősebb feladatot. Bár ez még csak a kezdet, de ez számít a leginkább. Meg kell értenünk, éreznünk és irányítanunk magunkat, hogy a mi elkezdett cselekedetünk már a végén tart – a teremtmények összeolvadása a Teremtővel, a kövületi, vegetatív, élő és emberi szinteken. Már kezdettől minden akciót úgy kell szándékoznunk, hogy mi mindezt a végső korrekció érdekében tesszük.

2013.08.15, Felkészülés a reggeli leckére

Ford: B S
Szerk: Sz I

25 aug 2013

Belépni egy Új világba a tű fokán keresztül

Belépni egy Új világba a tű fokán keresztül

“Az igazság az, hogy az út egy nagyon vékony vonal, amin járhatunk addig, amíg a Királyi palotához érünk. Aki elindul, halad ezen a vonalon, teljes egészében arra kell, hogy vigyázzon, hogy ne térjen le jobbra vagy balra a vonalról, még egy hajszálnyit sem. De kezdetben az eltérés akár egy hajszálnyi is a teljes egyenestől, az már kidob a Királyi palotától, mert nem lép a valódi úton”.

Sosem értem, hogyan lehet megtartani a helyes és egyenes irányt, ha már előtte, hibáztam. Ezért, ez egy nagyon komoly figyelmeztetés. Honnan tudhatom, hogy korábban nem hibáztam? Lehetséges, hogy most megtaláltam helyet, ami után hibáztam, én helyesen tudok választani? Ha már a helytelen helyen állok, akkor hogyan tudom megtalálni a helyes irányt azért, hogy tovább haladjak?

Ez nagyon nem világos és ijesztő állapot. Valamikor, az évek során nagyon sokat kerültem erre az útra úgy mint, mindannyian, sokszor összezavarodtam és belegabalyodtam, akkor hogyan találom meg a helyes irányt? És akkor is, ha megkapom, akkor ez korrigálja az előző romlottságomat?

Ezek a kérdések, rendkívül nem biztonságos helyzetek. Hogyan tudok haladni, ha nem tudom, hogy eddig helyesen mentem, hányszor tévedtem az úton különböző irányokban?

“Tehát, azok, akik elindulnak az egyenes vonalon felkészítve magukat a Teremtővel való munkára, azoknak mindig meg kell, hogy vizsgálják önmagukat, hogy, hogyan sóvárognak a három szintre helyesen, (Izrael, a Tóra és a Teremtő, ez Egy), ez a három szint egyforma. Mert a cselekedetek végén el kell, hogy érje azt, hogy ez a három dolog egyenlő, ahogy a cselekedetek elején is volt, és be kell vésnie magába ezt a megkülönböztetését, a másodikat és a harmadikat, amely nem engedi, hogy eltérjen az igazság útjáról.

Ha nem tudom a Felső útjait, a Felső erőhöz vezető utakat, és nem tudom betartani a Felső parancsolatoknak az erejét, amelyben a Tóra el van rejtve, akkor, hogyan szolgálhatnám az Urat? Csak -e három pont mellett tarthatom meg annak a garanciáját, hogy a középső úton tudjak haladni.

Írva van: “Nyiss fel engem Uram a bűnbocsánatra, hogy lapuljak át a tű nyílásán, amely kinyitja a kapukat felém, és, hogy betudjak, lépni. Ez azt jelenti, hogy ez a tű foknyi pont, amelyen keresztül be lehet, lépni a Teremtő világába, és kilépni a saját világomból. Ezzel a tűvel lehet megvarrni azt a munkát, ami előreviszi az embert”.

A tű fokának a megnyitása, ez az Izrael egyik aggodalma, hogy Izrael a Tóra, és a Teremtő, egy pont. Állandóan aggódnunk kell, hogy erre a pontra koncentráljunk, annak érdekében, hogy elérjük mindannyian a 613 parancsolatot, vágyakat, amely különböző ellenmondásokat ébreszt fel bennünk, és feltételeket, a Fénnyel, Izraellel, és a Teremtővel kapcsolatban. Mindezt össze kell, hogy kapcsoljuk egy teljes egésszé, egységgé.

Ha eltudunk, jutni egy ilyen unióig, ez azt jeleni, hogy összegyűjtöttünk mindent egy pontba, amely a tű foka. És ha képesek vagyunk koncentrálni magunkat egy pontra, mint egy optikai eszköz, akkor biztosan kitárul a nyílás, amely egy új világhoz vezet.

2013.07.24, Báál HáSzulám 17-es Levele

Ford: B S
Szerk: Sz I

07 aug 2013

A lelki fejlődés feltétele

A lelki fejlődés feltétele

Kérdés:

Mi a különbség a Tóra, amely együttesen mindannyiunk összefogására utal és a Teremtő között, amely az általános kapcsolatra utal? Ez a két fogalom azonosnak tűnik számomra.

Válasz:

Az egyik levelében Báál HáSzulám elmagyarázza, hogy nekünk “Izrael, a Tóra és a Teremtő” szabályai szerint kell előre haladunk.

Sőt, minden állapotban, az elsőnek meg kell, hogy egyezzen a másodikkal és a harmadikkal. Csak ilyen feltételek mellett képes a személy helyesen haladni.

1 = 2 = 3, ez a feltétele a spirituális haladásnak.

A lelki fejlődés feltétele

Az első a ciklus “Izrael”, Yasar-El, (egyenesen a Teremtőhöz), ez minden barátom, akik a Teremtő felé sóvárognak.

A másodimk ciklus, ez már a csoport, a közös munka.

Harmadik ciklus, a Teremtő felfedezése, az Unió.

2013.07.21, A napi kabbala leckéjéből, “Az értelem feletti hit”

Ford: B S
Szerk: Sz I

07 aug 2013

80 queries in 0,510 seconds.