Dr. Michael Laitman

Izrael

Nyomás felülről, nyomás alulról

laitman_243_05

Kérdés: Izrael valóban elhozza a Shefa-t (a bőséget), valamint a Fényt a világnak? Közben pedig mindenki azzal vádol bennünket, hogy kért okozunk a világnak.

Válasz: Egyelőre mi blokkoljuk a Fény csatornáit, és nem hagyjuk, hogy a Fény és a “Shefa” rajtuk keresztül áramoljon ki az egész világra. Mi a legalsó világban vagyunk, az egész teremtés központjában, és blokkoljuk a Fény útját. Megakadályozzuk a bőség áramlását felülről lefelé azzal, hogy nem teszünk a felemelkedésért.

A probléma az, hogy mind a Fény tengerében vagyunk, a “Shefá”-ban, ami fentről lefelé érkezik, és ezeken a rendszereken keresztül, nyomást gyakorol ránk, hogy aktívakká váljunk. De mi nem tesszük ezt. A Fény, nyomás alá helyezi Izraelt a természet által, valamint a világ nemzetein keresztül.

Izrael érzi a nyomást alulról, azoktól, akiknek szüksége van a Fény átvezetésére, és érzi a nyomást felülről is, a Fény felöl, amelynek keresztül kell haladnia rajta a világ összes nemzeteihez, a természet ásványi, növényi, és állati szintjeihez. Izrael középen található és érzi mind két oldalról a nyomást.

2014.07.23, Felkészülés a reggeli leckére

ford: BS

lekt: SZL

KA

02 aug 2014

Izrael földjének helyes értelmezése

Izraek földjének helyes értelmezése

Baal HaSulam, “Beszéd a Zohár befejezése alkalmából“: Bizonyított, hogy bárki, aki vonzódik a Tóra titkaihoz, az vonzódni fog Izrael földjéhez is.

Létezik fizikai ág, és a spirituális gyökér. A spiritualitásban, “Izrael Földje” az a Malchut teljes formája, amely egészben felemelkedik a Biná-hoz, és ez nem az a része a Malchut-nak amit mi emelünk fel a Biná-hoz.  A “Föld” az a vágy, és “Izrael”, az a Teremtő felé való irányulás (Yasar-El) jelentése: egyenesen a Teremtőhöz.  Ezen a módon, a vágy, ahhoz hogy  felemelkedjen a Keter-hez, elöször fel kell emelkedjen a Bina szintjére, ezáltal korrigálja magát. Ezért, “Izrael földjének” azt a Malchut-ot nevezzük, amely a Bina szintjére emelkedett és ezt, úgy is nevezzük, hogy: megváltás.

Amikor a Malchut teljes egészében a Bina szintjén van, akkor ezen a szinten elkezdi megszerezni a Hochma Fényét, amely a Hassadim Fényé-be foglaltatva tárult fel. Ezt megváltásnak nevezzük, amely a Teremtő feltárulása a teremtmény számára. Ezért mondva van, hogy a Teremtő csak Izrael földjén tárulhat fel.

Ezeket a fogalmakat spirituális értelemben helyesen kell értelmeznünk. Mondva van: “Az Ő dicsősége kitölti az egész világot”, ez azt jelenti, hogy a Malchut, felemelkedik az Izrael földjének megfelelő szintre.

Egy másik példa: mi azt mondjuk , hogy a korrekció végén, a Messiás (A Messiás az a Fény, ami a Malchutot a Binához vonzza-Moshech) megérkezésével Izrael Földje kiterjed az egész világra. Más szóval, a Bina tulajdonsága uralja az egész megszerzési vágyat, és korrigálja azt.

Ezért, a megváltás, a Messiás eljövetele, a Teremtő feltárása, és minden hasonló jelenség, kizárólag Izrael földjén létezhetnek, a korrigált vágyban.

Azonban it még van egy viszony a fizikai világgal is. Végül is minden spirituális gyökérnek el kell nyúlnia az anyagi ágazatig, ezért bármilyen spiritualitás nem történhet meg máshol, mint Izrael földjén. Ezért minden Izrael körül, fog megtörténni, vagy más helyen, de kapcsolatban Izraellel vagy a zsidó néppel. Minden esemény, ilyen vagy olyan módon, ehhez kapcsolódik, és egy napon látni fogjuk, hogy mindennek az oka, és gyökére Izraelben található….

2013.12.24, Baal HaSulam, “Beszéd a Zohár befejezéséhez”

ford: B.S

lekt: KN

forrás: The Land Of Israel, The Right Interpretation

Posted on December 27th, 2013 at 9:42 am

ארץ ישראל, תפרש נכון

פורסם: 25.12.13, 18:44

15 jan 2014

Napi munka a végső korrekció érdekében

Napi munka a végső korrekció érdekében

A Teremtő az, aki megteremtette a megszerzési vágyat és előkészítette a végső állapotra. Ő azt akarja, hogy ez a megszerzési vágy ugyanolyan tulajdonságokkal rendelkezzen, mint a Fény. Külsőleg a megszerzési vágyban, de belsőleg megszerezze az adakozásnak az összes formáját.

A megszerzési vágyban elérhetünk egy állapotot, ahol a Teremtőnek a minősége alapján, magát a Teremtőt lehet összerakni. Azaz, különböző minőségekről beszélhetünk itt, amelyek az embernek a saját minőségévé válnak, a tudás, az érzés stb., és a megszerzési vágyon belül tudja megszerezni azt a képességet, hogy össze tudja hasonlítani, hogy mi a különbség a megszerzési vágy és az adakozási vágy között.

Miután a megszerzési vágy keresztülmegy ezen a felkészülési fázison, önmagában eléri egyre komplikáltabb módon a megszerzési vágy átalakítását, az adakozássá történő transzformációját, és elkezdi megérteni, hogy a Teremtő minőségét kell felépítenie, úgy, hogy, összehasonlítsa a minőségi elemek egyik részét egy másik elemmel, és az intellektusa alkalmassá váljon arra, hogy megértse az érzelmeiben lezajló különbségeket. Az összes vizsgálatot, amit képes elviselni, azt annak érdekében végzi el, hogy elérje a gyakorlati munkát, mint a szándékban, mint a cselekedetben.

Ezen belül kell megértenünk, hogy a megszerzési vágyban az adakozás minősége az ember szívének a legmélyén kell, hogy megjelenjen, egyetlen pontban sűrűsödjön össze. Ez a pont a szabad akarat pontja, a “Jásár Kel”, “Izrael”.

Minden más ennek a pontnak az eredményeként történik meg. Ez a pont a “Jásár Kel”, “Izrael”. Ezen a ponton túl, a vágyaknak és a gondolatoknak a feldolgozása, a megértése, ezen túl semmi tennivaló nincs, kizárólag az eredmény, a pont, ahol megjelenik a szabad akarat. Miért? Mert a Teremtő az adakozásnak a minősége, aki jó és jót cselekszik, nincs benne változás, teljes nyugalomban lévő erő. A változás csak az emberben történik.

Mi összehangolódunk az átmenettel, a Teremtő és a teremtett lény között. Mi vagyunk azok, akik megkaptunk a missziót a Teremtőtől és minden nap újra kell hallgatnunk a parancsolatokat a ” Sinai hegy”-nél, és megérteni, hogy az egész világ csak megszerzési vágy, amely érzékelhető bennünk a kövületi, a vegetatív, élő és “beszélő” formákban. És a mi feladatunk az, hogy mindenki összeolvadjon a Teremtővel.

Másoknak nincs szabad választásuk, nem rendelkeznek önálló gondolatokkal és cselekvésekkel, semmi sem múlik rajtuk. A Felső erő, amely működik bennünk és elhozza őket elénk, azért hogy nekünk átadja, hogy dolgozni tudjunk rajta és összeolvasztjuk a őket a Teremtőhöz, hogy általa mi magunkban elérjük a Felső pozícióját, amely az Izrael szerepe.

Ezért, kell úgy, viszonyuljunk mindenhez, ami a valóságban történik, minden képhez, amely kirajzolódik a mi megszerzési vágyunkban. Nem számít, hogyan vannak ábrázolva a tetteink, a terjesztésben, a munka a kapcsolatban és a Felső erő keresésében, amely korrigál és összeköt bennünket, elfogja, hozni a jobb életet, de természetesen mindezt azzal a szándékkal tesszük, hogy összeolvadjunk a Teremtővel.

Minden valóság két részre oszlik: Teremtőre és a vágy anyagára, amelyet el kell juttatnunk a Teremtővel való összekapcsolódásra. Ez a feladat a mi egyetlen munkánk, ami létezik az egész valóságban. A többi csak gördül és a teremtés terve szerint jön, hogy nincs semmi szabad akarata, és semmi munka a teremtett lény oldaláról.

Ezért bárhol ahol az emberek felé fordulunk, a környezethez, a fizikai Izrael népéhez, a fizikai világ nemzeteihez, mindezt úgy kell látnunk, mint a vágynak az anyagát, amelyet el kell, vinnünk a Teremtővel való összetapadáshoz. És még akkor is, mikor beszélünk a személlyel az adott nyelvén, amely érthető számára, mindezek mögött mindig meg kell emlékeznünk arra, hogy van egy Teremtő, aki elrendelte ezt az egész munkát számunkra, és Ő az, aki megkoronázta és kiválasztott minket, hogy mi legyünk “papok királysága és szent nép”, azaz, hogy átmenete legyünk, az Ő képviselői. És ezen kívül az az “anyag” vagyunk, amelynek nincs szabad választása, nincs tendenciája hozzátapadni a Teremtőhöz, és ezt az összetapadás kell, hogy elhozzuk. Ez a mi feladatunk.

Szóval, aki végzi ezt a munkát és próbálja valamilyen módon, még ha külsőleg is, hogy közelebb vigye az “emberi anyagot” a Teremtővel való összetapadáshoz, az hajtja végre a legfelelősebb feladatot. Bár ez még csak a kezdet, de ez számít a leginkább. Meg kell értenünk, éreznünk és irányítanunk magunkat, hogy a mi elkezdett cselekedetünk már a végén tart – a teremtmények összeolvadása a Teremtővel, a kövületi, vegetatív, élő és emberi szinteken. Már kezdettől minden akciót úgy kell szándékoznunk, hogy mi mindezt a végső korrekció érdekében tesszük.

2013.08.15, Felkészülés a reggeli leckére

Ford: B S
Szerk: Sz I

25 aug 2013

Belépni egy Új világba a tű fokán keresztül

Belépni egy Új világba a tű fokán keresztül

“Az igazság az, hogy az út egy nagyon vékony vonal, amin járhatunk addig, amíg a Királyi palotához érünk. Aki elindul, halad ezen a vonalon, teljes egészében arra kell, hogy vigyázzon, hogy ne térjen le jobbra vagy balra a vonalról, még egy hajszálnyit sem. De kezdetben az eltérés akár egy hajszálnyi is a teljes egyenestől, az már kidob a Királyi palotától, mert nem lép a valódi úton”.

Sosem értem, hogyan lehet megtartani a helyes és egyenes irányt, ha már előtte, hibáztam. Ezért, ez egy nagyon komoly figyelmeztetés. Honnan tudhatom, hogy korábban nem hibáztam? Lehetséges, hogy most megtaláltam helyet, ami után hibáztam, én helyesen tudok választani? Ha már a helytelen helyen állok, akkor hogyan tudom megtalálni a helyes irányt azért, hogy tovább haladjak?

Ez nagyon nem világos és ijesztő állapot. Valamikor, az évek során nagyon sokat kerültem erre az útra úgy mint, mindannyian, sokszor összezavarodtam és belegabalyodtam, akkor hogyan találom meg a helyes irányt? És akkor is, ha megkapom, akkor ez korrigálja az előző romlottságomat?

Ezek a kérdések, rendkívül nem biztonságos helyzetek. Hogyan tudok haladni, ha nem tudom, hogy eddig helyesen mentem, hányszor tévedtem az úton különböző irányokban?

“Tehát, azok, akik elindulnak az egyenes vonalon felkészítve magukat a Teremtővel való munkára, azoknak mindig meg kell, hogy vizsgálják önmagukat, hogy, hogyan sóvárognak a három szintre helyesen, (Izrael, a Tóra és a Teremtő, ez Egy), ez a három szint egyforma. Mert a cselekedetek végén el kell, hogy érje azt, hogy ez a három dolog egyenlő, ahogy a cselekedetek elején is volt, és be kell vésnie magába ezt a megkülönböztetését, a másodikat és a harmadikat, amely nem engedi, hogy eltérjen az igazság útjáról.

Ha nem tudom a Felső útjait, a Felső erőhöz vezető utakat, és nem tudom betartani a Felső parancsolatoknak az erejét, amelyben a Tóra el van rejtve, akkor, hogyan szolgálhatnám az Urat? Csak -e három pont mellett tarthatom meg annak a garanciáját, hogy a középső úton tudjak haladni.

Írva van: “Nyiss fel engem Uram a bűnbocsánatra, hogy lapuljak át a tű nyílásán, amely kinyitja a kapukat felém, és, hogy betudjak, lépni. Ez azt jelenti, hogy ez a tű foknyi pont, amelyen keresztül be lehet, lépni a Teremtő világába, és kilépni a saját világomból. Ezzel a tűvel lehet megvarrni azt a munkát, ami előreviszi az embert”.

A tű fokának a megnyitása, ez az Izrael egyik aggodalma, hogy Izrael a Tóra, és a Teremtő, egy pont. Állandóan aggódnunk kell, hogy erre a pontra koncentráljunk, annak érdekében, hogy elérjük mindannyian a 613 parancsolatot, vágyakat, amely különböző ellenmondásokat ébreszt fel bennünk, és feltételeket, a Fénnyel, Izraellel, és a Teremtővel kapcsolatban. Mindezt össze kell, hogy kapcsoljuk egy teljes egésszé, egységgé.

Ha eltudunk, jutni egy ilyen unióig, ez azt jeleni, hogy összegyűjtöttünk mindent egy pontba, amely a tű foka. És ha képesek vagyunk koncentrálni magunkat egy pontra, mint egy optikai eszköz, akkor biztosan kitárul a nyílás, amely egy új világhoz vezet.

2013.07.24, Báál HáSzulám 17-es Levele

Ford: B S
Szerk: Sz I

07 aug 2013

A lelki fejlődés feltétele

A lelki fejlődés feltétele

Kérdés:

Mi a különbség a Tóra, amely együttesen mindannyiunk összefogására utal és a Teremtő között, amely az általános kapcsolatra utal? Ez a két fogalom azonosnak tűnik számomra.

Válasz:

Az egyik levelében Báál HáSzulám elmagyarázza, hogy nekünk “Izrael, a Tóra és a Teremtő” szabályai szerint kell előre haladunk.

Sőt, minden állapotban, az elsőnek meg kell, hogy egyezzen a másodikkal és a harmadikkal. Csak ilyen feltételek mellett képes a személy helyesen haladni.

1 = 2 = 3, ez a feltétele a spirituális haladásnak.

A lelki fejlődés feltétele

Az első a ciklus “Izrael”, Yasar-El, (egyenesen a Teremtőhöz), ez minden barátom, akik a Teremtő felé sóvárognak.

A másodimk ciklus, ez már a csoport, a közös munka.

Harmadik ciklus, a Teremtő felfedezése, az Unió.

2013.07.21, A napi kabbala leckéjéből, “Az értelem feletti hit”

Ford: B S
Szerk: Sz I

07 aug 2013

Ábrahám a kabbalista csoport atyja

Ábráhám a kabbalista csoport atyja

Kérdés:

Miért említi Báál HáSzulám a cikkeiben csak ritkán a csoportot?

Válasz:

A csoportról szinte egyáltalán nincs mit beszélni, mert az egyértelmű feltétel. Ha nem dolgozol a kapcsolaton a csoportban, akkor nem lesz spirituális edény.

Létezik Báál HáSzulámnak néhány cikke ahol beszél a csoportról. A kabbalista csoport ismert volt Ábrahám idejéből, ő volt az első kabbalista, akinek szüksége volt a csoportra. Előtte nem volt szükség rá, még nem fedezték fel a lelkek kapcsolatának a fogalmát. A lelkeknek nem volt szükségük összekapcsolódniuk, hogy azon keresztül a spiritualitáshoz kapcsolódjanak.

Bár tudjuk, Káin és Ábel történelmét, de ez a kapcsolat a gyökerek szintjén történt, a gonosz hajlam legfinomabb edényeiben. Ezért Ábrahám volt az első kabbalista akinek szüksége volt a csoportra, bár ő maga egyéni spirituális elérésében volt.

Ő volt az utolsó lánca a húsz generációnak az Első Embertől (Ádám HáRison) egészen Noéig és Noétól Ábrahámig (Tíz Szfirot az “Egyenes Fény”, és Tíz Szfirot a “Visszaverő Fény”).Ő volt az első, aki elkezdett szervezni egy csoportot, ezért közismert apja az Izrael nemzetnek. Ez a nemzet a kabbalista csoportnak tekintendő.

Azóta jött létre a csoport koncepciója, amely nélkül a spirituális felfedezés lehetetlen. És ahogy haladunk előre, úgy a csoportok egyre fontosabbá válnak. Először a csoport alkotva volt: tanár és diák, ahogy mondva van: “A többség minimuma kettő”.

Voltak különböző időszakok a történelemben, de a végén mindannyiunknak egyetlen egységgé kell válni. Az események a Sinai hegynél kezdődtek, amikor feltárult az egyiptomi megszerzési vágy, szükség lett a csoport egységére, az egész Izrael egységére. A feltételeket a Sinai hegynél kaptuk, ez a kabbalista csoport feltétele: “Mint egy ember, egy szívvel”, “Mindenki segíti a másikat”, “Ne tedd a barátodnak azt ami neked gyűlöletes”, “Szeresd felebarátodat, mint önmagadat”, “Egész Izrael barátok egymással”, összekapcsolva a kölcsönös garanciába.

Ezek a feltételek a csoport létezéséhez, mivel Izrael nemzete a kabbalista csoport.

2013.04.28, Rábásh írásaiból, “Shámáti” 25

BS

03 máj 2013

Az úttörő csapat lelke

Az Úttörő csapat lelke

Kérdés:

Mit tegyenek a tanulok, akik külföldön élnek és különböző kultúrákból jönnek, de Izrael nemzetének a részévé akarják érezni magukat?

Válasz:

Megpróbálom elmagyarázni a különbséget, aki zsidó születésű genetikailag és az a személy aki nem rendelkeznik genetikailag a génekkel, de van egy hajlama a “Yáshár-Kél” felé (Egyenesen a Teremtőhöz), azaz olyanná akarna válni mint a Teremtő.

A betértről mondva, hogy ő zsidó hitre születik újra. Ez azt jelenti, hogy ő zsidó 100%, mert eredetileg egy távolabbi vágyból származik. És ha korrigálja, akkor ő belsőbbé válik, mint a többi. Rabbi Akiva, akitől Tóra származik, ő nem volt zsidó származású. Abban az időszakban, amikor Izrael nemzete spirituális szinten volt, sok nagy kabbalista volt aki a világ nemzeteiből jött.

Nem kevesebb semmilyen módon aki távolabbról jön, mert a vágy, amelyet korrigálnunk kell a világ nemzetei kezében van. Ahogy mondva van: a Teremtő a Tórát először a világ nemzeteinek akarta adni, ami azt jelenti, hogy az AHP –ot korrigálja. És Izrael, a Gálgáltá vé Éynáim, amely csak egy átmenetet, egy kapu a korrekcióra.

Ezért azok emberek, akik közelebb kerülnek az általános korrekcióhoz, és nem tartoznak a genetikailag Izráel nemzetéhez, ők az AHP –nak a részei, az “úttörők” az általános lélekből, és korrekciót igényelnek. Ez azt jelenti, hogy ez a legfontosabb része az edénynek.

Ezért közelednek hozzánk, mivel ők az átmenet köztünk és az egész világ között. Nagyon remélem, hogy ők is kifejlesztik az integrált oktatás módszerét, elkezdenek tanítani, és átadni az egész világnak. Minden államnak van egy másik kultúrája, és egy másik mentalitása. Szóval, csak így lesz lehetséges, hogy segítsenek a világ korrekciójában.

Ezeknek az embereknek sokkal nagyobb a jutalmuk, és sokkal fontosabb a munkájuk, mint azoknak, akik Izrael nemzetéhez tartoznak születésüktől fogva, mert ők a valódi átmenet és ők benne vannak foglaltatva az AHP vágyaiba. Ezzel együtt, képesek magukat felemelni a Gálgáltá vé Éynáim szintjére.

Ez a kép még nem teljesen világos, de a “betérő” egy nagyon komplex, kifinomult definíció, és ezen belül számtalan szerep található. A “betért” fogalmának a szerepe átmenetként szolgál a GE és az AHP között, hogy felemelje a megszerzési vágyat a korrekció felé.

Volt idő, amikor Izrael nemzete levált a többi Babiloni emberektől. De a spirituális szikrák fokozatosan felfedeződnek az általános vágyban, rétegenként, kezdve “Ádám HáRishon” –tól, (Első Ember). Ezt követően, a szikrák megmaradtak a törésből, amelyet “szívben lévő pont” –nak, hívunk, Ábrahámmal fedezték fel és több ezer más babilóniaival együtt, akikkel kijöttek Kánaán földjére.

Ezek az emberek már kezdettől fogva részei az egész emberiségnek, akik a babylóniai civilizációból jöttek. Ezek után a sóvárgásuknak által egy csoportba gyűltek a kollektív vágynak megfelelően, és készen állnak a “szeresd felebarátodat, mint magadat”, azért hogy összegyűljenek, és a kapcsolatban felfedezzék a Felső erőt. És ez így van még jelenleg is. Szóval, ez magában foglalja mindazokat, akik egykor részei voltak az összegyűjtésnek, valamint azokat, akik nem voltak még, de most ébredeznek.

Mert mindazok, akik a korporeális Izrael részei és azok akik a spirituális Izrael részei, van egy szerepük a kollektív rendszerben, de még ismeretlen számunkra. De általában, akik a világ nemzeteiből származnak, és csatlakoznak az Izrael nemzetéhez, az ő szerepük  nagyon fontos, de még nem fedezték fel.

Ők különösen azok, akik képesek létrehozni a mozgást a korrekció folyamata felé, mivel a Gálgáltá vé Éynáim nem képes, mert hiányzik a saját vágyuk, nem rendelkeznek az erővel hogy mozogjanak. Ezért mondják azt, hogy a világ nemzetei Izrael gyerekeit vállukra emelik és elviszik őket Jeruzsálembe megépíteni a Templomot (Béit a Migdás).

Lehetetlen elérni a Teremtőt, a spirituális edényt, amely az úgynevezett Templom (Béit ha Migdás) a mozgás nélkül, amelyet a világ nemzetei végzik el, azok az emberek, akik megértik ezt a feladatot, ezt a folyamatot, ezt a célt. Izrael nem képes ezt megtenni önmagában. Ezért a munka minden csoporttal a világon, amit teszünk és amiről gondoskodunk ez még nem elég. De a testvéreink a világ minden részén, és a csoportok, nagyon fontosak a világon. A csoportok fontosságáról a világon egyre többet és többet fognak felfedezni.

2013.04.15, Báál HáSzulám írásai, “A Föld öröklése” című cikkjéből

BS

21 ápr 2013

A föld adatott nekünk, mint előleg a spirituális korrekcióra

A föld adatott nekünk, mint előleg a spirituális korrekcióra

Kezdettől fogva a helyszín ahol Izrael földje található, ez a vágy a világ nemzeteihez tartozik. A korporealitásban a spirituális gyökér eredményeként erre a földre érkezik egy csoport, az úgynevezett ” Izrael nemzete”, ők meghódítják a földet és kiűzik a nemzeteket, akik benne élnek, amely most az “Izráel földje” – nek van nevezve.

Ez köszönhető a korporeális “ág”-nak a spirituális “gyökér”-ből, mert nincsen igazolás arra, hogy itt létezzünk ezen a földön, és nincsen jogunk örökölni a földet, csak ha kiérdemeljük ezt a földet spirituális értelemben és a korrekció szerint.

Báál HáSzulám írja, hogy a mi világunkban megkaptuk Izrael államát, mint lehetőséget fentről lefelé. Először jöttünk Izrael földjére teljesen felkészületlen és nem egységesen, mint a valódi izraeli nemzet. Mindig egy számítási korrekció volt a személy munkája, a korrekció szándéka, hogy eljön és meghódítsa a vágyat, az úgynevezett ” Izrael földjét”.

Ez történt Ábrahám  csoportjában, akik elhagyták Babilont és később visszatértek erre a földre az egyiptomi kivonulás után. Ezelőtt volt Sinai hegynél történetek, a negyven éves sivatagi száműzetés, majd háborúk által meghódították ezt a földet és a környékét is, amelyek részei voltak Dávid királya hódításainak.

De minden ez azzal a feltétellel volt, hogy először korrigálták az “Ember” szintjét, és majd az alsóbb szinteket. Ez azért van, mert a szándék megelőzi a vágyat, először korrigáljuk a szándékot, majd meghódítjuk a vágyat a szándék alatt.

Ez a szándék  van úgy nevezve “Ember”, vagy a “Izrael nemzete”. Miután a szándék korrigálja a vágyat, a kövületi, növényi és élő szintjén, ez az úgynevezett “Izrael földje”.

Először is készen kell legyünk a korporeális cselekedetekre ezen a földön, majd miután meghódítottuk azt nevezzük “Izrael földje” – nek. De jelenleg mi belsőleg teljesen felkészületlenül tértünk vissza “Izrael földje” –re, mint egy előlegként megkapva. Ezért ezek a háborúk nem azért vannak, hogy meghódítsuk a Szentföldet, és nem azért hogy az egót felszabadítsuk, hanem felfedezzük a lehetőséget, hogy korrigáljuk az “Emberi” részt. Abban mértékben, hogyha mi helyesen korrigáljuk magunkat, akkor tényleg megkapjuk Izrael földjét.

Egyébként soha nem lesz a miénk. Ha mi késleltetjük a korrekciót, akkor egyre több panaszt fogunk hallani a világ nemzeteitől, a szomszédainktól és azoktól akik távol vannak tőlünk, azt állítva, hogy ez a föld nem a miénk. Nagyon nehéz lesz szemben állni, és senki sem fogja meghallgatni a kifogásainkat, mert ők tényleg nagyon gyengék. Mi nem leszünk képesek meggyőzni senkit a kifogásainkkal, mely események kétezer évvel ezelőtt történtek, és ha a világ nemzetei elkezdenek hibáztatni minket, akkor egy nagy zaj ébred fel a világ minden tájáról.

A világ nemzetei között és a zsidók között is van egy érzés, hogy ez a hely nem igazán a miénk. Ez azért van, mert a korporeális “ág” –nak tükröznie kell a spirituális “gyöker” -et, és eddig még nem nyertük meg a kapcsolatot a “gyökér” -rel. Ezért a világ nemzetei nem érzik a mi kapcsolatunkat a földünkkel.

Egyszer kaptunk egy lehetőséget felülről és volt egy remény a világ nemzeteinek is, hogy létezik egy megvilágítás. De sajnos az utóbbi évtizedekben az Izrael állam létezésétől, ez a megvilágítás eltűnt. Én még nem hallottam senkit kivéve a “Bnéi Báruch” csoportot, akik hangosan beszélnének az Izraeli nemzet spirituális és korporeális korrekciójáról.

2013.04.15, Báál HáSzulám írásai, “A föld öröklése” cimű cikkjéből

BS

21 ápr 2013

Egy különleges terület, amely elfoglalva az egóból

Egy különleges terület, amely elfoglalva az egóból

Rábásh írásaiból, I. kötet, cikk: “És amikor eljövünk a földre, amelyet az Istenetek adott nektek”: “A Teremtő megígérte Ábrahámnak, mint ahogy írva van: “És azt mondta néki: Én vagyok az Úr, aki kihoztalak téged Egyiptomból, hogy nektek adjam ezt a földet örökségbe.

És meg kell értenünk, hogy a Teremtő miért adta a földet először a világ nemzeteinek, és utána Izraelnek,  nekik háborút kell vívniuk, kiűzték , őket az országból, és panaszt kellett magára vennie a világból, mert  meghódították a földet, ami soha nem volt a tiétek. Csakis a megszállással amellyel meghódítottátok, a háborúk által,  mondjátok,azt, hogy ez a ti földetek.

Az ág és gyökér útján tudjuk értelmezni ezt az egész dolgot. Mivel ismert, hogy az “Éréc” (föld) nevezve van a Malchutnak, amely a teremtett lénynek a gyökere, az úgynevezett “megszerzés a megszerzés szándékával”. Ez a gyökér, az első megszerző, amely “Ein Szof világa” – nak van nevezve. Később egy korrekció jött létre, vagyis, ne szerezzen meg a saját érdekében, hanem azért mivel az alsó adakozni akar a Teremtőnek. Azt akarja, hogy a megszerzési vágy a saját maga érdekében el legyen törölve, hogy ne használja föl, és az elkötelezettsége abból álljon, hogy elégedettséget adhasson a Teremtőnek.

És ebből az következik, hogy még a korporális világ megteremtése folyamán is, ugyanazt a sorrendet kell követnünk, mint a spiritualitásban. Először a világ nemzeteinek lett odaadva a föld, később a felemelkedésen és a háborúk által elűzték a világ nemzeteit erről a földről, amelyet Izrael nemzete meghódított és megörökölte a világ nemzeteinek a helyét.

…Ennélfogva csak miután a világ nemzetei megkapták ezt a földet, utánna jöttek Izrael nemzete és korrigálták a földet, hogy minden csak a Teremtő érdekében történjen. Ez az úgynevezett ” Izrael földje (Éréc Izráel)”.

Jelenleg nincsen igazolásunk az országra, hacsak nem követjük a “spirituális gyökereket”. A Teremtő megteremtette a gonosz hajlamot, azaz a vágyat, az egész föld adva volt egoista szándékkal “a megszerzés érdekében”, az úgynevezett “világ nemzetei”. De hogyha létezik egy csoport, az úgynevezett “Izrael” (Jásár-Kél), amely jelképezi “Egyenesen a Teremtőhöz”, akkor az ő munkája által meghódítja ezt a vágyat, amelynek ára a háború és a nagy erőfeszítés, akkor ez a vágy megszerezni az adakozási szándékot, és onnan kezdve nevezve van ” Éréc Izráel” (Izrael földje).

Tehát vannak koncepciók: “Izrael nemzete” és “Izrael földje” (Éréc Izráel), egy speciális területen a” Malchut de Eyn Szof ” – on belül vagy a Földön, mint “ágazat” annak a “spirituális” gyökér ” – nek, amelynek van joga hogy így hívják, megfelelően a szándéknak, azoknak léleknek vagy embereknek ebből a világból, akik benépesítik.

Izrael már kezdettől fogva nem lehetett, mint Izrael nemzetének földje, mint más nemzeteknek földje a világon. Ő az a része a világ földjéből, a nagy vágyból, a “megszerzés a megszerzés érdekében”, amelyet meg kell korrigálni az adakozás érdekében. És ez nem lehetséges háború és a mi munkánk nélkül.

És a jövőben, Izráel földje el kell terjedjen az egész világon, azaz, az egész megszerzési vágy adakozási vággyá változik, amikor eljön a megváltás. Amekkora mértékben sikerül nekünk elvégezni ezeket a korrekciókat a spirituális világban, annyira fogunk látni több jó eredményeket a fizikai világban. Ha kezdettől fogva megkaptuk a fizikai Izrael földjét, akkor ez csak egy lehetőség, amelyet adtak nekünk fentről, és mi végre kell hajtsuk korrekciónk által.

Ilyesmi még soha nem történt, csak a mi időnkben, amikor visszatértünk a száműzetéséből Izrael földjére, még mielőtt belsőleg megérdemeltük. Mi nem vándoroltunk negyven évig a sivatagban, nem korrigáltuk magunkat a Tóra által, hanem megkaptuk a lehetőséget, hogy ide jöjjünk korrigálatlanul, és nem méltóak rá. Mi megkaptuk ezt az országot, mint fizikai “ágazat”, azért hogy véglegesen meghódítsuk, azáltal hogy meghódítsuk spirituális “gyökér”- t, amely a teljes megváltásnak a jele.

2013.04.15, Rábásh írásaiból, Felkészülés a reggeli leckéhez

BS

19 ápr 2013

Izrael földje a térképen és a lélekben

Izrael földje a térképen és a lélekben

“Izrael nem lesz megváltva, amíg nem lesznek egyetlen egység, és eljön Zion megváltója ” (Midrás Rábbá).

Izrael nemzetének az egész történelme, hogy elfoglalta Izrael földjét, ez  az egész teremtést tükrözi , a törést, és csak azután kapta meg a jogot, hogy “teremtés” – nek hívják. Maga a megszerzési vágy nem lehet rossz, mivel minden a szándék által van irányítva. Csak ő határozza meg, hogy mi történik a teremtéssel.

A teremtmény csak szándék által növekszik, ezáltal megkapja függetlenséget, az érzést, a megértést, kiterjeszti az “edényeit” és a független személyiségét. A megszerzési vágyat és a Fényt megadták neki korlátlan mennyiségben.

Amikor a teremtett lény elkezd dolgozni és megérti, hogy a szándékhoz tartozik és nem a vágyhoz, akkor kezd el”Ádámmá lenni “. Ez egy kritikus fordulópont a teremtés fejlődésében. Abban a pillanatban, amikor elkezdi magát összekötni a szándékkal, akkor válik “Ádám”- má (Emberré). Ez azt jelenti, hogy a vágya fölé emelkedik és mindent a szándék alapján határoz meg: hogy kit és kihez társítja magát.

Azok, akik mindent a szándék szerint határoznak és fejlesztik őt, és nem figyelnek a vágyukra, ők vannak “Jásár- Kél” (a Teremtőhöz sóvárognak) nevezve, Izraelnek. Ők nagyon különbözőek azoktól az emberektől akik  fejlődni akarnak  és  az életüket a vágy és kitöltés mérete szerint határozzák meg.

A “vágy” az úgynevezett “Föld” (Éréc), azaz, a ragadás az anyagi és alsó vágyakhoz. Míg a szándék felsőnek tekintendő. Ez a kritérium szerint hívják a világot, hogy felső vagy alsó.

Ha a vágynak megfelelően fejlődünk, akkor az a természetes fejlődés, a “Reshimó” – nak (információs gének) megfelelően. A vágy fejlődése kötelez minket a változásokra, ez az úgynevezett természetes fejlődés, de ha a szándéknak megfelelően fejlődünk, akkor ez már tőlünk függ. És ez nem történik természetesen a maga “idejében” (Beito), az idő folyása szerint, a természet programja szerint. Ez a fejlődés a “felgyorsítás” (Ahishena) útja, olyan sebességgel, ahogy mi határozunk.

Fejlődés a vágy szerint, ez az állati fejlődési szakasz a kövületi, növényi és élő szinteken, amelyben a személy először kialakult egy eszméletlen állapotban. És a fejlődés a szándék szerint, ez a valódi emberi fejlődés, ezért van nevezve “Ember” (Ádám), mivel korrigálja a szándékát, és általa hasonlóvá válik a Teremtőhöz.

A szándék, amely a Teremtő érdekében van irányozva, ez az úgynevezett “Izrael” vagy “Izrael nemzete.” A vágy, amely a szándék ellenőrzése alatt van, ez az úgynevezett “Izrael földje”. A korrekció, amelyet teljesítenünk kell, hogy az egész vágyunk az adakozási szándék ellenőrzése alá kerüljön. Ez jelenti azt, hogy meghódítsa az “egész világot” (az egész vágyat), ez, amiért a világ nemzetei vádolják Izraelt, azaz, hogy az Ein Szof világ összes vágyát elvigye a szándék ellenőrzése alá, hogy elégedettséget adjon a Teremtőnek. Ez jelenti azt, hogy Izrael földje kiterjed az egész földön.

Nyilvánvaló, hogy nincs olyan dolog, hogy Izrael földje készen áll, mint ahogy a földrajzi térképen, hanem minden azon múlik, ha a személy készen áll korrigálnia magát, és ennek megfelelően meghódítja a földet, amely “Izrael földje”, a kövületi, növényi és élő szinten, azaz, megkapja, megörökli a földet fizikai formában.

2013.04.15, “A föld öröklése” cikk

BS

19 ápr 2013

65 queries in 1,303 seconds.