Dr. Michael Laitman

reinkarnáció

A halál után visszatérünk ebbe a világba?

Kérdés: Az ember a halál után visszatér ebbe a világba?

Válasz: Ha csak az állati (fizikai) testről és annak életéről beszélünk, akkor ez az állapot nem tér vissza.

Nincs rá szükség és nincs mit megbánni. Csak meg kell próbálnunk kivonni a maximális örök előnyöket minden egyes állapotból, amelyen keresztül megyünk.

Kérdés: Ha nem az állati test, hanem az emberi tudat nézőpontjából beszélünk, hogyan néz ki az élet és a halál?

Válasz: Az ember tudatának olyan állapotba kell vezetnie őt, amikor elkezdi érezni az általános tudatot, csatlakozik az általános információ- és kitöltési felhőhöz és benne marad. Önmagát és mindent, ami létezik, egyetlen információáramlásban fogja látni.

Kérdés: Emlékszik-e valaki korábbi inkarnációira?

Válasz: Ha önmaga megvalósításához egy embernek valamilyen új, vagy további információra van szüksége, akkor ezt megkapja attól, hogy bele van foglaltatva ebbe a hatalmas felhőbe, amelyet Teremtőnek, természetnek hívnak.

[275671]
KabTV “Kabbala Expresz” 20/12/07
forrás: https://laitman.com/2020/12/will-we-return-to-this-world-after-death/

31 jan 2021

“Mit gondol ön a reinkarnációról?”

Michael Laitman, a Quora-n: Mit gondol ön a reinkarnációról?

Két féle módon gondolkozhatunk a reinkarnációról, az első a lélek fejlődéséhez kapcsolódik, amely felemelkedik ebből a világból a spirituális világba és ezzel mintegy újjászületik, a második pedig a generációk sikeréhez kapcsolódik ebben a világban. Ez utóbbi vonatkozásában a reinkarnáció a genetikai, anyagi, érzékelési és szenzoros információk egyik generációról a következőnek történő átadása. 

Például, a jelenlegi generáció gyermekeiben megjelennek az előző generációk által összegyűjtött információk. Ezért a gyermekek minden generációban sokkal gyorsabban képesek feldolgozni a saját generációjukhoz tartozó technológiai eszközök használatának módját.  Az emberiség fejlődése ezáltal nem más, mint a generációk által elért sikerek és tapasztalatok kibontakoztatása, egy következő generációban, ahol átadják annak tudattalanul az anyagban történő tudományos, technológiai és kulturális fejlődés eredményeit és a kapcsolódó pszichológiai előrehaladást, mint egy belső, emberi üzenetet a következő generációknak. 

A spirituális felemelkedés vonatkozásában, a reinkarnáció akkor kezdődik, amikor az ember elkezdi érezni önmagában a spirituális vágy felébredését.

Egy ilyen vágy, abban a kérdésben kezd el megnyilvánulni, amely az élet értelmére irányul. Mi az életem értelme? 

A Kabbala ezt a vágyat úgy ábrázolja, mint az emberi lélek magját, és „szívben lévő pontnak” nevezi.

Attól függően, milyen mértékben érezzük ezt a vágyat, megjelenik bennünk egy sürgetés, hogy keresni kezdjünk a a különböző tanítások, spirituális környezetek és tanítók között addig, míg megtaláljuk azt, ami bennünket képes elvezetni a spirituális gyökerünk feltárulásához.

A spirituális gyökerünk elérése, a Kabbala szerint az életünk értelme.

A spirituális gyökerünk elérése által, világos választ találunk az életünk értelmét kutató kérdésünkre. Világos lesz a válasz, mivel a válasz maga a spirituális világ feltárulásában fog kifejeződni, ahol a valóságérzékelésünk kitágul, a teljes kitöltés szintjéig, elérve azt a tudást, amely a jelenlegi világunk felett található csak meg, a lelkünkben, amely ebben a magasságban fedezhető fel.

A spirituális vágyak fejlődésén keresztüli utazás és a spirituális gyökerek elérése, csak spirituális újjászületések sorozatán keresztül érhető el, egészen addig, amikor elérjük majd a végső állapotot, amelyből valamikor öntudatlanul kiemelkedtünk.

Ezáltal befejezzük a reinkarnációs körforgásunkat. 

A Kabbalisták elmagyarázzák, hogy ez több életen keresztül is eltarthat. Így, ha megszakítjuk az utazást egy életünkben, vissza fogunk térni ahhoz, egy jövőbeli életünkben, egészen addig, míg el nem érjük lelkünk spirituális gyökerét. 

Ameddig nem érjük el a spirituális vágy megnyilvánulását önmagunkban, a szenvedést gyűjtjük össze önmagunkban, a fent említett, generációk közötti információ átadás formájában, ennek a világnak a szintjén.

Minél több a szenvedés a fejlődésünk során, annál kétségbe esettebben zuhannak ránk egzisztenciális kérdése, annál jobban karakterizálódik a spirituális vágyunk, válik le egyéb vágyainkról, és nyilvánít meg bennünk sóvárgást ennek a világnak a meghaladására, hogy elérjük spirituális gyökereinket.

Angol blog: https://laitman.com/2020/07/what-do-you-think-about-reincarnation-quora/


06 aug 2020

Miért ismétlődnek az események?

Kérdés: Miért történnek ugyanazok a dolgok, az életünkben? Miért ismétlődnek, térnek vissza események?

Válasz: Azért, hogy fokozatosan korrigáljuk magunkat. Ezt nem tudjuk egyszerre megtenni. Ezért sok életcikluson, megyünk keresztül.

Sőt, minden alkalommal, amikor a lélek átmegy az úgynevezett újrateremtésen vagy reinkarnáción, a lelkek részleges újraegyesülése történik meg, amelyet újabb szétválasztás követ, és ismét néhány további egyesülés. Ennek eredményeként az összes lélek, teljesen korrigálódik.

A tanácsom az, hogy mindkeni olvasson a lelkek reinkarnációs ciklusáról szóló anyagokat. A lelkek olyan vágyak, amelyek fokozatosan átalakulnak az önmagukra irányuló szándékból, a a Teremtőre irányuló szándékba.

263894
Kab TV Program: “A Kabbala alapjai” 20/3/8

Forrás: https://laitman.com/2020/06/why-do-events-repeat/ 

12 jún 2020

A tudósok megfejtették a de ja vu rejtélyét

2015-10-28_ynet_w1

A MIT News híreiből: “Kutatók megfejtették a „de ja-vu” agyi mechanizmusának rejtélyét.”

A MIT, Picower Tanulási és Memória Intézet idegtudósai bejelentették – publikációjuk a Science folyóirat ez év június 7.-i, korai online kiadásában meg is jelent – , hogy először sikerült azonosítaniuk azt az idegi mechanizmust, amely segít bennünket, hogy gyorsan megkülönböztethessük a hasonló, mégis különböző helyeket.

A hely és környezet – ahol az egyes események játszódnak – emlékének kialakításába bekapcsolódik az agynak egy hippokampusznak nevezett része. A kutatók úgy vélik, hogy egy sor „hely sejtnek” nevezett neuron munkálkodik, hogy egyfajta tervrajzot készítsen minden új térről, amivel találkozunk. A következő alkalommal, amikor látjuk ezt a helyet, ugyanezek a neuronok lépnek működésbe. Így tudjuk, ha már voltunk ugyanitt korábban, és nem kell újra tanulnunk az ismerős növényzetet.

Azonban, ha belépünk egy helyre, ami nagyon hasonlít arra, amit már láttunk korábban, egy új, de egymást átfedő neuronok halmaza készít tervrajzot. Ha elég nagy az átfedés a két halmaz között, megtapasztaljuk a de ja vu – egy francia kifejezés, amely szó szerint azt jelenti, “már láttam” – hátborzongató érzését.

Michael Laitman kommentárja: Ez csak egy példa arra, hogy az emberek, hogyan is találnak manapság prózai magyarázatot az összes tévképzetükre, mint a múltbeli élet, utazás az időben, és egyéb “titokzatos” eseményekre.

SZL

KA

05 nov 2015

Inkarnáció

laitman_435

“A Kabbala elvezet minket a következtetéshez, hogy mindenki Adam HaRishon lelkének egy kicsiny darabjával születik meg. Amikor valaki korrigálja ezt a darabot, többé nem kell inkarnálódnia. Ebből kifolyólag mindenki csak a saját lelkéhez tartozó részt képes korrigálni, viszont az elkerülhetetlenül neki kell korrigálnia.”

Részlet a mai kongresszusi felkészülési leckéből

21 aug 2015

Az Univerzum egy számítógépes program

thumbs_laitman_739
Jim Elvidge az alábbi véleményt fogalmazta meg: Az univerzum struktúrájáról készült jelenlegi elméletünk azt mondja, hogy a világunk nem több, mint egy mátrix, egy virtuális realitás, melyet egy számunkra ismeretlen intelligencia alkotott meg. Az univerzum egy számítógépes program, mely digitális kódokon alapszik.
Az anyag pedig egy objektív valóság, ami az érzékszerveinken át mutatkozik meg számunkra. A különböző objektumokat az adott pillanatban hozzájuk való kapcsolódásunk alapján definiáljuk, az érzékszerveinknek megfelelően.
Az tény, hogy a legtöbb objektum nagyrészt nem más, mint üres tér, ahol a képzelet az egyetlen feltételes valóság, vagyis mátrix egyedül a tudatosságunkban létezik.
Minden mögött – ami megtalálható a környezetünkben – egy bizonyos kód rejtőzik, amely egy számítógépes program bináris kódjára hasonlít.
Talán hamarosan világossá válik, hogy agyunk egyszerűen csupán egy interfész, amelyen keresztül hozzáférhetünk az “univerzális internethez”.
Minden esemény és tárgy egy láthatatlan forráson alapul. Amit mi „valóságnak” nevezünk, lekérdezésből és válaszból áll, ahol a válasz kétféle lehet: igen – nem, avagy nulla – egy, plusz – mínusz. Minden fizikai test valójában csak egy elméleti információ, ahol az univerzum igényli az aktív részvételünket.
A bináris kódnak köszönhetően képesek vagyunk a digitális valóság, a mátrix két verziója közül választani – a tudatunk által vezérelve. Az univerzum feltárul előttünk, egyfajta magasabb szintű partnerségi viszony formájában.
Univerzumunk virtuális természettel rendelkezik, ahol az anyag részecskéi ködös és instabil formában léteznek, és csak bizonyos szituációkban, a megfigyelő szemében válnak determinisztikussá.
A dolog, amik körülvesz minket, az a digitális valóság, a mátrix. Így például, a kezünkben lévő toll akkor válik tollá, amikor nézzük, és ezzel együtt készek vagyunk azonosítani a tárgyat, kizárólag csak a külső jellemzői alapján.
Az agy funkciója az, hogy feldolgozza a beérkező információkat, ami később eltárol. Így képesek vagyunk elérni az eltárolt adatokat az agyunkon kívülről is.
Ha a tudatosságunk egy szimuláció, akkor a halál csak egy szünet a szimulációban, és a tudatosság átmegy egy másik szimulációba. Ez a lelkek reinkarnációjának a jelensége.
Dr. Laitman megjegyzése: A tudományos tények és spekulációk fokozatosan egyre közelebb viszik az emberiséget a Kabbala Bölcseletéhez.
SzL
KA

 

14 aug 2015

Mi a halál?

laitman_202_0

Kérdés:
Mi a halál?

Rav laitman válasza:
A halál, korrekció. Az egyebként kijavíthatatlan vágy feladása, amikor az ember, egy új vágyhalmazon nyilvánul meg, és amit nem tudott korrigálni ebben az életében, majd felbukkan egy következő életében. A halál utan SEMMI nincs, az újjászülető lélek szempontjából a reinkarnáció azonnali. Az ember az élet és a halál örök kerekéről is csak a megváltás útján tud leszállni.

Kérdés:
Akkor mik a halál utáni élmények?

Rav Laitman válasza:
Az ember semmi más, mint a vágyakban megnyilvánuló tudatosság. Az Igaz Ember az, amikor az Isteni szikra tudatossága épül ki a vágyban. Minden más esetben, a vágyban lezajló folyamat ideiglenes, halandó. A halál utáni élmények valójában a vágyakban kialvó tudatosság elszabadulásai , mik az idő érzékelésének felgyorsulásával járnak. Amikor a vágyak mélyén lévő Klippáktól (Egoista Héjak) szabaddá válik a lélek, azaz a tudatosság, akkor még az adott vágyakhoz kötődve, a lélek különböző állapotokat él meg. Aztán egy új inkarnáció kezdődik azonnal.

Beszélgetés a Kabbalistával – részlet

KA

25 jún 2015

Ameddig a “beszélő” Emberi Lénnyé változik

Ameddig a személy Emberi Lénnyé változik

A Kabbala módszere arra szolgál hogy a “beszélőt” addig változtassa amíg az Ádám-má (emberi lénnyé) nem válik, azaz olyanná aki hasonlóvá (Dome héberül) válik a Teremtőhöz. Minden egyes pillanatban, nap nap után a személynek dolgoznia kell, hogy a módszer fontosságát felemelje, és kitartóan ahhoz tartsa magát. Végül is mi állandóan el vagyunk taszítva a spiritualitástól mintha a Teremtő eltávolítaná magát tőlünk.

Úgy tűnik, hogy állapotunk állandóan változik: közelebb kerülünk a Teremtőhöz, aztán ismét eltávolodunk. De nyilvánvalóan ez csak érzéseinkben történik így. Valójában ezzel, újabb és újabb információs gének ébrednek fel bennünk, és nekünk azokat folyamatosan korrigálnunk kell.

A személynek 613 vágya van a Teremtővel kapcsolatban. Mi nem ezen világ materiális vágyairól beszélünk, hanem kifejezetten a Teremtőre vonatkozó vágyakról. Csakis ezeket a vágyakat kell korrigálni ameddig azok, mind hasonlóvá nem válnak a Teremtő felénk való attitűdjéhez, azaz teljesen arra irányulnak, hogy adakozzanak és elégedettséget adjanak a Teremtőnek.

A Teremtő eredeti gondolata a teremtés alapgondolatában az volt, hogy Ő boldogságot adjon teremtményeinek. A személynek ugyanígy el kell érnie ugyanezt az állapotot, hogy célja kizárólag az, hogy elégedettséget, boldogságot adjon a Teremtőnek. A Teremtő tulajdonságaival való hasonlóság felemeli a személyt a Teremtő szintjére és ő egyesül, összeolvad Ő vele teljesen, elérve ezzel a végső célt.

A cél eléréséhez vezető úton a fejlődés rengeteg stádiuma található. Az első szinten, az emberi történelem több ezer éve során, ahogy a személy számtalan újjászületésen megy keresztül, a személyben kifejlődik a földi élvezetek iránti vágy.  A reinkarnációk cserélik egymást mivel a vágy folyamatosan növekszik, és egyre többet akar, ahogy az információs gének (Resimók) folyamatosan megállás nélkül felfedik magukat a vágyon belül.

Nem érdemes a megszülető és elhalálozó testekre odafigyelni, ehelyett a figyelmet az információs génekre kell összpontosítani, melyek az élvezet iránti vágyon belül megjelennek, azáltal nekünk azt az illúziót adva, hogy mi egy testben létezünk.

A második fejlődési szakaszban megjelenik egy aspiráció arra, hogy felfedezzük a Teremtőt, hogy megtaláljuk az élet értelmét. Ez a vágy megjelenik a kollektív vágy egy részében, azaz bizonyos emberekben.

Az első személy aki felfedezte ezt a vágyat Adam HaRishon (Az Első Ember) volt. Ezért van ő az Első Ember-nek tekintve, akit aztán többen követtek. A követők a Kabbalisták, mivel ők elfogadták, hogy magukra vonják a korrekció módszerét, mely lehetővé teszi számukra azt, hogy felfedezzék a Teremtőt abban a mértékben, mely mértékben tulajdonságaik hasonlóvá válnak a Teremtő tulajdonságaihoz.

A Kabbalisták ugyancsak keresztül mennek számtalan fejlődési stádiumon és újjászületésen, de ezek az újjászületések nagyban különböznek a többiekéitől , mivel ezek az emberek, már a Teremtő, az egész természetet uraló erő egy részének elérésével rendelkeznek.

Azáltal hogy az ember megkapta az első felébresztést a spiritualitás irányába, belép az úgy nevezett felkészülési stádiumba. Ebben a stádiumban különböző állapotokon megyünk keresztül, de ezek az állapotok a módszer mechanizmusának megfelelően történnek, abban a mértékben, amely mértékben az ember megérti a módszert. Bár a módszer rendelkezésünkre áll olvasható anyagok formájában, az még spirituálisan nem fedte fel magát.

Ez az ahogy haladunk előre: csoportot építünk, megpróbálva egymást inspirálni. A legfontosabb munka a módszer fontosságának felerősítése, és magunk átformálása. Ebben a valóságban semmi más nem változtatható meg kivéve az ember maga, az emberi lény az egyetlen megváltoztatható tényező.

Emellett azt is tisztáznunk kell, hogy pontosan mi is az ami megváltoztatható: csakis az ember vágyainak szándéka. A vágyak önmagukban nem változtathatóak meg, tehát hagyjuk azokat békén. Az ember 613 Teremtőre vonatkozó vággyal rendelkezik, és neki meg kell változtatnia ezen vágyak feletti szándékát egoisztikusról altruisztikusra.

Valójában a személy nem érzi azt hogy 613 vággyal rendelkezne, vagy hogy azoknak önző lenne a természete, és azt sem hogy önmaga számára akarja kihasználni a Teremtőt. Egyenlőre az embernek egyáltalán nincs viszonya, vagy kapcsolata a Teremtővel. A Teremtővel való kapcsolat fokozatosan jelenik meg, ezáltal lehetővé téve azt, hogy felfedezhessük gonosz hajlamunkat.

Amennyiben az ember még mindig nyakig el van merülve önzőségében, akkor szüksége van arra a korrekcióra melyet “Tóra”-nak, “fűszer”-nek hívnak. Ennek segítségével az ember képes szándékát megváltoztatni oly módon, hogy annak irányát megváltoztatja saját maga irányából a Felső erő irányába, és a Felső érdekében, ami azt jelenti hogy beteljesítette a parancsolatot (Micva).

Ezáltal azon vágyak sorrendjének megfelelően melyek az emberben megjelennek, ő végrehajtja a 613 parancsolatot (korrekciót), ameddig a teljes edényt (vágyat) korrigálja és megkapja azt a teljes bőséget, melyet a Teremtő előkészített számára – de csakis azzal a szándékkal, hogy az élvezetet azonnal a forrás felé visszafordítja. Ez az ahogy az ember eléri célját.

2o12 szeptember 7., Reggeli lecke 1.rész, Shamati 175

ford: HSZ

lekt: KN

08 okt 2012

Miért vagyunk itt?

 Kérdés:

Az utóbbi időben legalább annyira van szükségem a leckék hallgatására és a kiadott szövegek elolvasására, mint amennyire az evésre ivásra. Minden nap úgy érzem, nem bírok tovább menni amennyiben nem töltök időt a kabbalával. Amikor tanulok, az egész nap jól érzem magam. De amikor eljön az este, még egy kicsit tanulnom kell, ellenkező esetben úgy érzem, elvesztettem valamit. Mi történik velem? Mindez előnyös, vagy valamit változtatnom kell érzéseimen?

Válaszom:

Azért lettünk erre a világra teremtve, hogy felfedezzük a Felső Világot, miközben ezen a világon élünk, és akkor majd mindkét világban egyszerre létezünk egy időben. Így a Természet alapterve alapján minden szabadidőnket (szabad normális életünkhöz szükséges dolgok megszerzése, és elvégzése után) a Felső Világ felfedezésére kell fordítsuk. Be kell lépjünk ebbe a Felső Világba mielőtt fizikai testünk elhalálozik, és ebben az esetben tovább létezünk fizikai halálunk ellenére. Amennyiben ezt nem érjük el a megfelelő idő alatt, akkor a Felső Világ felfedezését egy újabb fizikai életciklus alatt kell folytassuk.

KA

15 nov 2008

83 queries in 0,667 seconds.