Dr. Michael Laitman

csalad

Mire irányítsuk gondolatainkat

Kérdés: Mi az, amire ebben a bizonytalan világban érdemes koncentrálni? Akár a család vagy munka területére is vonatkozik a kérdés.

Válasz: Először is, meg kell tanulnod, hogyan csinálj pénzt abból, amire neked és másoknak is szüksége van. Lehet, hogy nem leszel a szakmai hierarchia csúcsán, viszont az embereknek kell, amit csinálsz. Szükségük van a munkád eredményére.

Másodsorban, mindenkinek kell család, otthon és olyan munka, amiből eltarthatja a családját. A teljesen nélkülözhetetlen dolgokon kívül azonban csakis a spirituális fejlődésre szabad gondolnunk. Arra, hogyan érezzük a világot olyannak, amilyen az valójában, és nem torzított módon, ahogy egoista minőségeink mutatják nekünk. Ekkor a világ teljesen eltérő arcát ismerjük meg.

[267040]
KabTV “Kabbala Alapjai,” 20/05/17
Forrás: https://laitman.com/2020/07/what-to-focus-your-thoughts-on/

20 Júl 2020

A kormányok erőtlensége és a társadalom passzivitása

Kérdés

Korábban, majdnem Olaszország teljes déli része a turizmusból élt. Ha a turizmusban dolgozók munkanélküliek lesznek, hogyan látják el az emberek a családjaikat?

Dr. Laitman

Értem, hogy milyen sok szakma, munkahely, vállalkozás és üzlet nem lesz képes visszatérni a járvány előtti állapotába. Tény, hogy szükséges lesz, mindenki számára átlátható, állami segítségnyújtási programok bevezetésére. Ezek nem csak kezet kell, hogy nyújtsanak, hanem elkerülhetetlenül részt kell, hogy vegyenek az egész társadalom életében és a problémák aktív megoldásában. Megoldás lehet a munkaerő létszámok, szükséges mértékűre csökkentésére. Most biztos, hogy jobb lenne az embereket haza küldeni, és egy minimális jövedelmet biztosítani nekik.  

Meg kell értenünk azonban, hogy egy új társadalmat kell teremtenünk. Hogy ezt megtehessük, egy állandó, jól vezetett kommunikációban kell lennünk, de nem olyanokban, amiket manapság a TV-ben lehet látni, ahol különböző kormányzati emberek kerülnek meghívásra, és mindig abban a témában őrölnek, amire nekik van szükségük. 

Különböző szakértőket, tudósokat kell meghívni és nem mindenfajta közéleti figurákat, akik arról álmodoznak, hogy miniszterelnökök lesznek. Akkor valódi felvilágosító beszélgetések születnek, és láthatóvá válnak a kívánatos társadalmi állapotok, amelyeknek el kell jönniük.  Én azt látom, ez a jövő egyre jobban ragyog felénk. 

Kérdés

Ön azt mondja, csak az állami rendszerek tudják a munkanélküliség problémáját kezelni. Ha ez így van, mi egy Kabbalista pontja, amiben megragadhatja a koronavírus témáját a spirituális fejlődésről való beszéd helyett?

Dr. Laitman

Én nem mentegetem az államot, hogy csak ő oldhatja meg a problémát. Ez egy társadalmi és gazdasági probléma. A közösségnek el kell döntenie, mire van szüksége, és mire nincs többé szüksége, és a kezébe kell vennie azokat a funkciókat, melyeket az államok magukhoz ragadtak, és vissza kell venni tőlük annak érdekében, hogy minden menedzselhetővé váljék..

A tény, hogy törvénykezési verseny uralkodott el a kormányzatokban, amelyek miatt nem is képesek megoldani problémákat. Nem hibáztatom őket, mert ott is emberek ülnek, amiket a saját önző természetük hajt ilyen állapotokba.  

Semmi okot nem látok, amiért hinnem kellene abban, hogy ezeket a megoldásokat a kormányokra kellene hagynunk. Talán tehetnek valamit, legalább most, amikor a társadalom tüntet ellenük, és megnyilvánulásokat szervez ellenük. Valójában azonban nagyok sok vállalat és cég nem lesz képes visszatérni a hétköznapi tevékenységéhez.

 [266327]
KabTV program „A Kabbala alapjai” 20/05/03            
Angol blog: https://laitman.com/2020/06/the-powerlessness-of-governments-and-the-passivity-of-society/

30 jún 2020

Az egyszerű élet öröme

A boldogság titka az egyszerűségben rejlik. Vagyis a világnak jelenleg nem egyszerűen az alapokhoz, hanem az egyszerű életformához kell visszatérnie. Ha a bolygónkra a magasból tudnánk rátekinteni, mint az űrhajósok, világosan meglátnánk, hogy a Föld miként burkolja be az emberiséget egy körkörös, egyszerű, megosztások nélküli módon.

A koronavírus a létezés új dimenzióiba vezet el minket. Drámai módon megváltoztatta szokásainkat, így újfajta perspektívából pillanthatjuk meg önmagunkat. Újragondolhatjuk, hogy mi az, ami felesleges, és mi az, ami valóban elengedhetetlen.

A vírus megtisztítja túlbonyolított és művi, nyakatekert és nehézkes életünket. Visszahozza a családi tűzhely melegének fontosságát. Megnő a helyes oktatás és a valódi egyszerűség jelentősége.

Életünket is egyszerű, természetközeli állapotban kezdjük. Férfi és nő együttléte során megfogan a magzat, megszületik a csecsemő, akinek a legalapvetőbb élelemre és ellátásra van szüksége. Aztán ahogy a baba nő, a fejlődés során egyre több tulajdont és figyelmet igényel.

Amikor erőnk teljében vagyunk, hajtjuk a pénzt és az élvezeteket, igyekszünk sikeres karriert befutni. Mindeközben eltékozoljuk erőnket, és a végén csak a nagy ürességet érezzük önmagunkban.

Ahogy idősebbé válunk, az egyszerűség ismét vonzani kezd bennünket. Ez nemcsak csökkenő energiánknak köszönhető, ami fiziológiai realitás. Főként az játszik benne szerepet, hogy az általunk megkonstruált luxuscikkek és a világ rafinált „beetetései” már nem szédítenek meg minket. Az ember életének ebben a szakaszában belátja, hogy minél puritánabbul rendezi be környezetét, annál több az értelem benne, és annál hasonlóbban cselekszik a természethez.

Az összetettség ellenében, a természet az egyszerűséget részesíti előnyben. Ezért történik, hogy az életet egyszerű és természetes módon kezdjük, és hasonlóan fejezzük be. Közösségi fejlődésünk a következő mintát mutatja: ahogy emberi lényként kifejlettebbé válunk, elérünk egy csúcsot, ahonnan vágyni kezdünk a simább és jelentéssel telibb életre. 

Vizsgáljuk meg az idők folyamán az ember által létrehozott kultúrát – zenét, tánc- vagy képzőművészetet! Az ember mélyen fekvő érzéseinek és gondolatainak ezen kifejeződéseinek vizsgálatakor azt találjuk, hogy minden, ami inspirációval tölt el minket, minden, ami iránt csodálatot érzünk, az közel áll a természethez és viszonylagosan egyszerű. Ebbe az irányba tart az emberiség. 

Miután végéhez ért a jelenlegi komplikált világkorszak, növekvő vágyat érzünk egy leegyszerűsítettebb élet iránt. Ebben sok-sok színt és ízt tapasztalhatunk meg, amelyek közül a legfontosabb a szeretet íze.

Az egyszerűség nem szükségszerűen léha, nélkülöző életmódot jelent. Inkább a természetközeliséggel való azonosulást takarja. Megérezzük azt a szerepet, amelynek betöltésére világra jöttünk, és amelyet elvár tőlünk a természet. Nem tudatos módon, mindannyian erre a kérdésre igyekszünk megfelelni. Szeretnénk fellelni az élet titkát és célját. Ez életünk legmélyebb és legalapvetőbb kihívása.

A koronavírus löketet ad belső vizsgálódásainknak. A természet nyomására alapvető kérdések kerülnek a felszínre. A vírus eltávolít minket túlzottan komplex életünktől, és a valóban lényeges szempontokat helyezi előtérbe. Ilyen a család szerepe, a megfelelő oktatás, és a mindenkiben élő igény az egyszerűségre. 

Az élet rövid, és az az életmód, aminek jelenleg is a szorításában vergődünk, nem hagy időt, hogy célján töprengjünk. Ezt a lehetőséget biztosítja számunkra a koronavírus. Gondolkodásra késztet, és segít megérteni, hogyan élhetünk valódi életet, ahelyett, hogy csak vegetálunk és túlélünk. Mi a titok? Hogy megtaláljuk a kicsiny, de jelentőségteli dolgokat az életben. És ez sokkal egyszerűbb, mint amilyennek tűnik. 

08 jún 2020

Az utolsó generáció – a nők ideje

Sok generáción keresztül a nők, árnyékban éltek. Azonban napjainkban, elkezdtek felébredni és előtérbe lépni, mivel beléptünk az utolsó generációnak nevezett korszakba, amely az emberiség utolsó fejlődési fázisa a spiritualitásba való belépés előtt. Ez a korszak egységet hoz majd a férfiak és a nők között, és az egységbe lépett férfiak és nők pedig egysülnek az őket megteremtő Felső Erővel.

A Kabbalisták leírták, hogy eljön ez az utolsó generáció, és ezt rendkívüli módon igazolta a globális korona vírus járvány és más események is, és a közeljövő történései is.

A XXI. század fejlődése eljuttatott bennünket abba az állapotba, ahol nincs mit tennünk, egyesülnünk kell egymással, és együtt fel kell emelkednünk a spirituális szintre. Itt és most, egy új emberiség születésénél a nőknek be kell tölteniük a senki más által be nem tölthető szerepüket.

Mi a különbség a nők munkájában az új, korona vírust követő világban, és azt megelőző állapotokban? Még nem teljesen értjük és érezzük ezt, de láthattuk a járvány, hogy zárt be mindenkit az otthonába, a családba, összezárva a férjet és a felséget a gyerekekkel és természetesen a problémákkal. Elkezdtük az életet egy teljesen más módon látni, mivel a jövő bizonytalanságba borult. Most, amikor feloldódik a karantén, és látszólag minden visszatér a normális kerékvágásba, fogalmunk sincs, mi fog történni, mindenki fél a vírus támadás új hullámától, és az sem kizárt, hogy ismeretlen vírusok jelennek meg.

Meg kell értenünk, hogy mindez azért zúdul ránk, hogy egyetlen emberiséggé kovácsoljon össze bennünket. A legfontosabb azonban, hogy a nőket egyesítse és a világ háttérből való vezetése felé emelje. Ha ugyanis az emberek egyre több időt kell, hogy munka nélkül otthon töltsenek, ez a nőknek óriási hatalmad ad a kezükbe.

Sokan fogják a munkájukat teljesen elveszíteni, mások pedig otthonról fognak dolgozni interneten keresztül, azaz a férfiak a legtöbb időt az otthonukban töltik. Ha pedig minden az otthonban koncentrálódik, akkor természetesen a nők fontossága megnő, és döntő pozícióba kerülnek. Az otthont mindig is a nők irányították.

Ezáltal, ha bölcsen és kifinomultan cselekszünk, a nők fokozatosan a férfiakat a világ korrekciójára vezetik rá, amely korrekció feltartóztathatatlanul közeledik. Nincs más választásunk, el kell magyaráznunk ezt a férfiaknak és meg kell győznünk őket, hogy vegyenek részt a folyamatban.

A nőnek, mint anyának gondoskodnia kell a gyermekeiről, a férjéről annak érdekében, hogy a korrekció felé vezető irányba terelje őket. Akkor képesek leszünk valódi békét teremteni a családokban és a világban, és felemelkedünk a Teremtővel való kapcsolathoz.

Tehát az utolsó generáció időszakában a nők betölthetik a teremtésben kijelölt szerepüket. Ha ez nem történik meg, a világ a korrekciót a csapásokon és a szenvedéseken keresztül éri el.

[264942]

Női Kabbala lecke 2020/05/09 
https://laitman.com/2020/06/the-last-generation-the-time-of-women/

03 jún 2020

Nincs két egyforma szeretet

Nincs két egyforma

Kérdés: Hogyan változik a szeretet szintről szintre? Milyen típusai vannak a szeretetnek?

Válasz: Amit szeretetnek tekintünk a mi világunkban, azt a Kabbalah nem tekinti szeretetnek.

A Földi szeretet az a nárcizmus, önimádat. A valódi szeretetbe valamennyi érzelmünkkel belépünk, és az a szeretet, amiről a Kabbalah beszél az már a szeretet önmagában függetlenül attól, hogy milyen negativitást érzünk az egónkon belül a szeretet Forrásának az irányába, mi szeretjük a Forrást az érzéseink ellenére.

Ez nem mazochizmus. Sokkal inkább az egó elfojtása, annak ellenében, amit szerethetünk, mert ha nem ellentétes az egónkkal, amit szeretünk, akkor önmagunkat szeretjük, azaz az egónkat.

Ezért, a Földi szeretet összes fajtája – irányuljon az a gyermekekre, a férjre, feleségre, lényegtelen, hogy kire, vagy mire – semmi más csak nárcizmus.

Ezen a módon leválva a Földi szeretetről, keresztül haladva mind a 125 szinten, és csak azon a fokozaton, – amin elutasítjuk az egónkat-  vagyunk képesek ugyan ilyen mértékben elérni egy semleges minőséget, majd pedig az adakozásnak a minőségét, végül pedig a szeretetnek a minőségét, amely a megszerzés az adakozás érdekében. Ez az, ahogy ez minden szinten működik.

Más szóval, először végrehajtunk egy megszorítást (Tzimtzum) minden szinten, lezárva az egónkat, majd pedig elérjük a „megtermékenyülés” (Ibur-magzati állapot) állapotát, majd pedig „szoptatás” állapotát (Yenika-csecsemő állapot), végül a „nagyság” (Mochim-felnőtt állapot) állapotát

2014.02.11, Orosz leckéből

ford: BS

lekt: KN

forrás: There Are No Two Loves That Are Alike

Posted on February 22nd, 2014 at 7:52 pm

אין שתי אהבות דומות זו לזו

פורסם: 19.02.14, 13:58

07 Már 2014

Mentalitás (gondolkodásmód) – az emberek belső nyelve

Mentalitás (belső látásmód) - az emberek belső nyelve .doc

 

Kérdés: Az integrált módszer szerint családalapításhoz elég, ha a férfi és a nő nem utasítja el egymást. Másrészt, Ön említette, hogy a lelkek kiválasztás alapján kerülnek egymás mellé a Reshimo-k (spirituális gének) hasonlósága alapján.  Mi a legfontosabb tudnivalónk ezzel kapcsolatban, annak érdekében, hogy helyesen használjuk a módszert?

Válasz: Tudjuk, hogy a spiritualitásban az összetartás, a hasonlóság elve alapján jön létre. A hasonlóság ebben a világban, a közös személyiségjegyek megnyilvánulása a kölcsönös érdeklődés és szemléletmód, a hasonló képzetség és szociális szint jelenti. Mindezek a dolgok nagyon fontosak, amikor létrejön egy család.

Természetesen, amikor egy pár a lelki fejlődés útjára lép, akkor ez válik a legfontosabbá.  Azonban az anyagban megnyilvánuló hasonlóság, a mi világunkban összehasonlítható kell, hogy legyen. Tehát, minél inkább hasonlóak az emberek szellemiségben és képzettségben, annál könnyebb és előnyösebb számukra a családalapítás, és ez a formaegyezés spirituális törvényéből következik.

Például, én nem házasodhatok egy ausztráliai vagy afrikai nővel. Nem a bőrünk színéről beszélek, hanem inkább a belső tulajdonságainkról: mert ezek teljes egészében különböznek egymástól!  Nem értenénk meg egymást , egész hátralevő életünkben!

Mi együtt élhetnénk ugyanabban az otthonban, gyermekeink is lehetnének (ez nem probléma), de szélsőségesen nagy nehézséget jelentene számunkra egymás belső megértése, mert a feleségem belső nyelve teljesen különböző lenne az enyémtől. Csak látszólag tűnik úgy, hogy ő ugyanazokat a szavakat használja, amelyeket én, valójában azonban, az elképzelések és képek, amelyek az ő elméjében és szívében élnek, és a kiejtett szavak mögé rejtőznek, teljesen különböznek az enyéimtől.

Mi egy földi nyelvet beszélünk, de mindegyikünk különböző belső nyelvet beszél, amely szavai mögött rejlő képeket illeti. Amikor én mondok valamit, akkor én a képre gondolok, ami a szó mögött rejlik, és ha kimondom a szót, őbenne teljesen más kép jelenik meg. Szinte soha nem értenénk egymást. A megértés egyszerűen nem valósulna meg.

A spirituális birodalomban mi egységben vagyunk, egymásba foglalva, én elfogadom az ő belső világát és ő az enyémet, nem a földit, hanem a spirituálist! Képtelenek vagyunk befogadni valaki más belső fizikai világát, mivel mi képtelenek vagyunk bármit is korrigálni abban a világban. Nem tudjuk megváltoztatni a földi minőségeinket, amelyekkel megszülettünk, és amelyeket mi továbbfejlesztettünk magunkban a nevelésünk és az oktatásunk által. Egyszerűen nem tudjuk ezt megtenni!

Látjuk, hogy ez történik még azokkal az emberekkel is akik közel állnak hozzánk, és akik férjet vagy  feleséget , egy távoli és teljesen más mentalitású helyről választottak. Ők egyszerűen nem értik egymást! Együtt élnek, mivel ők a csoport részei, ezért megszereztek egy közös részt , azonban még is hiányzik a belső  szavak nélküli megértés közöttük.  A gondolkodásmód (mentalitás) nagyon-nagyon fontos!

Kérdés: A különböző mentalitású házastársak tudnak javítani a kapcsolatukon a spiritualitás felé való törekvésükkel?

Válasz: Nem hiszem, hogy így van! Lehetetlen belépni egy másik személybe, akinek más a gondolkodásmódja. Ez nagyon nehéz! Még a politikusok vagy pszichológusok sem tudják megtenni. Senki sem tudja! Ez valaki agyának az általános és teljes átszervezését jelentené. Lehetetlen két gondolkodásmódot párhuzamosan birtokolni! Állítólag mechanikusan, mesterségesen ez megtörténhet, de teljes valójában nem.

A gondolkodásmód a világról alkotott, fogalmi képeket jelenti, amelyeket az ember az első 15 – 20 évében szerzett meg. Lehetetlen ezeket megváltoztatni, vagy másikkal lecserélni!

Mi az a belső nyelv, amely mindannyiunkban rejtőzik? Ezek a mi belső képeink erről a világról, amelyek a kapcsolatot jelentik a különböző egyediséggel, formákkal, gondolatokkal és szavakkal. Például, néha látunk mindenféle kódokat a számítógépünk képernyőjén, melyek a belső nyelvezetét reprezentálják a Komputernek.  Bár mi a szavakat, utasításokat angolul, oroszul vagy más nyelveken gépeljük be, a számítógép lefordítja őket saját belső nyelvezetére és végrehajtja azokat.

Hasonlóan nekünk is van egy belső nyelvezetünk, ez állandó, és nem lehet megváltoztatni! Tehát szélsőségesen mély kapcsolatban lehetek egy másik emberrel, de mindig lesz egy elválasztó határvonal közöttünk. Ezzel semmit nem tudunk kezdeni, ez annak az eredménye, hogy mi gyermek és fiatal korunkban különböző környezeti hatásoknak lettünk kitéve.

Beszélgetés a csoportról és terjesztésről 2013 okt. 20-án.

ford: BR

lekt: KN

http://laitman.com/2013/12/mentality-the-internal-language-of-humans/

27 dec 2013

Hogyan szökjünk el a magánytól?

hogyan meneküljünk el a magánytól

Kérdés: Gyakran előfordul frusztráció és depresszió a mély félelem miatt, hogy egyedül maradunk ebben a világban, leszakadva a szeretteinkkel való kapcsolatról. Más szóval, létezik egy szilárd alap, amelyre építeni lehet a családi kapcsolatokat?

Függetlenül attól a ténytől, hogy ma már nincs szükségünk egymásra úgy, mint korábban, nyilvánvaló a családi hagyományok hanyatlása és a szexuális partnerek könnyebb elérhetősége szélesre tárja azon ajtókat, amelyek eddig a múltban zárva voltak. Annak ellenére, hogy ma, a családtagok lényegesen kevesebb időt töltenek együtt naponta, még is van valami belső késztetés bennük, ami összetartja őket ősidő óta: egyfajta egzisztenciális félelem a magánytól, amit ma sokan megtapasztalnak.

Válasz: Mégis, az emberek egyre kevésbé valószínű, hogy megtalálják a választ a házasságban erre a félelemre. A kölcsönös bizalom és a kölcsönös támogatás nem társul többé a korunkbeli családokhoz. A félelem ott van, de a megoldás még nem látható.

Igaz, hogy jobb együtt lenni valakivel, mint egyedül maradni. Az emberek, rengeteg “poggyászt” terhet vettek magukra az életük során, úgy érzik, hogy a partnerük tőlük függ; megértik, hogy felelősek értük, ha másért nem is, akkor legalább azok miatt a szokások miatt, amik beépültek. Mi csak emberek vagyunk.

Azonban, én nem gondolom, hogy csak az egyedülléttől való félelem tartaná bent az embereket, egy jó és egymáshoz hű családi környezetben. Ennek az “elméletnek” nem kell bebizonyítani az ellentmondását, és az sem megoldás, ha elrejtjük az árnyoldalát. Mindössze annyira van szükségünk, hogy pozitívan álljunk hozzá.

Kérdés: A Pszichológia kijelenti, hogy mi nem kapcsolódunk kizárólag a félelem miatt a másikkal, inkább egy mélyebb belső kapcsolatot keresünk, az egységet. De kétségtelen, hogy sok embert hajt a félelem. Ez az a pont, ahol elkezdődik a folyamat, de teljesen nyilvánvaló, hogy nem jön létre belőle egy megfelelő kapcsolat. Éppen ellenkezőleg, a félelem más jelenségeket okoz, gyakran akadályoz meg minket a hibás kapcsolat megszakításában.

Beszéljünk olyan helyzetről, amikor az emberek készen állnak kapcsolatot építeni, de nem tudják, mit tegyenek. A kérdés az, hogy mivel kezdjük?

A mai módszerek azt ajánlják az embereknek, hogy megismerjék önmagukat, és a természetüket. Azt kérdik, hogy “Milyen részt vagyok képes szentelni magamból a társamért?”. Miután valaki felteszi ezt a kérdést, “jegyzetet” készít: “Mit várok a társamtól és a közös életünktől?”. Továbbá, amikor megérti, hogy mik az elvárásai önmaga és a partnere felé, és mik az elvárásai az élettől, akkor készen áll egy más típusú kapcsolatot teremteni. Ez a gyakorlat nagyon elterjedt manapság. Ez helyes?

Válasz: Feltételezem, hogy ez nem csak napjainkban népszerű. Ez mindig így volt. Az emberek mindig kiszámították a befektetésüket és a partnerük hozzájárulását a közös családi életbe. A házasságközvetítők “segítettek” a fiataloknak és a szülőknek, hogy “Jó alkukat” hozzanak létre. De, ez az egész üzlet volt. Mindkét házasulandó fél egoista volt, és nekik kelletett, megfontolniuk, igazolniuk, hogy érdemes-e egymással lenniük. Az érzéseik egymás felé is csak egy volt a számos összetevő között ebben a képletben. Az érzelmeik “beszerzési hatalom” részei voltak csupán, és bekerültek az általános egyenletbe.

Ez a megközelítés a helyes? Nem hiszem. Természetesen, ez egy ideig működött, de azóta, drámaian megváltoztunk. Mi nem vagyunk biztosak abban, hogy mit akarunk ma, és főleg azt nem tudjuk, hogy mit akarunk majd holnap. Azonkívül a lélekismeretünket nagyrészt megrontja egy olyan hatalmas külső hatás, ami oldalról tol minket, hogy mesterséges megszorítások és szabályozások, képzeletbeli hasznok és veszteségek mellett álljunk.

Minden hóbort, az összes “szezonváltás”, ahogy alá vettjük magunkat teljesen megváltoztat bennünket a külső mellett, az összes belső változásért is felelős. Ezért, ez az előnyök és a hátrányok kiszámításai, a jövőbeli családi életünkre, nem biztos, hogy helyesek fognak hatni. Csak akkor, ha a cél érdekében beállítunk egy magasabb értéket, és elfogadunk egyfajta kihívást, és mind az egyéni és a társadalmi akadályok és zavarok fölé emelkedünk. Akkor, de csak akkor, a társadalom, és az elemei is a fiatal párok, nem csak hogy túl fogják élni, de virágozni is fognak.

2013.11.06, Az “Új élet” TV. programjából, 195. beszélgetés

ford: B.S

lekt: FB;KN

forrás: How Do You Escape Loneliness?

Posted on November 20th, 2013 at 8:56 am

כיצד להינצל מהבדידות?

פורסם: 6.11.13, 11:57     

 

25 nov 2013

A Fejlődés nyila

A fejlődés nyila

 

Az utóbbi időben, a külső tevékenységünknek köszönhetően, úgy érezzük, hogy a leckék egy új formát öltenek. Kabbala Bölcselete már nem úgy tűnik számunkra, mint valami, ami spekulatív, elméleti, és a családi élettől független, nem lebeg valahol a csillagközi térben, vagy valamilyen ismeretlen dimenzióban.

Nem gyakorlati formában érkezik, nem is csak egy elméleti tudomány, hanem azért adatott a világnak, hogy itt köztünk tárja fel a Teremtőt.

Pontosan ez az oka a jelenlegi válságnak. Ez nem ér véget magától, nem számít, hogy mennyire is próbálják fényezni, vagy elsimítani. Egyrészt, legalizálják a kábítószereket, és ígérgetik a válság végét. De a válság továbbra is fennáll. Ahogy a Kabbalisták mondják, hogy csak akkor lesz vége, amikor a Teremtő vagy a szenvedés útján haladva korrigáljuk a természetünket, és elérjük az összeolvadást a Teremtővel, azaz, megvalósítjuk a teremtés célját.

Ebben a folyamatban úttörők vagyunk az emberiség élén. Legyetek büszkék arra, hogy megadatott minden erő nektek erre a munkára. Mivel kaptunk egy esélyt, amely nem volt megadatva a korábbi generáció Kabbalistáinak. Több millió évnyi fejlődés során, az összes világ, és a mi világunk is, minden, amelyen átmentünk, minden csak a jelen érdekében történt. Te és én, vagyunk az a pont, amely a fejlődés “nyilának” a csúcsa, amit a teremtés célja felé kell irányítanunk.

Mindenkinek büszkének kell lennie, és telve kell, hogy legyen energiával, hogy elvégezhesse ezt a nagy feladatot. Ennek megfelelően, mindenkinek a csoportban nagy jelentőséget kell tulajdonítanunk, mert a Teremtő csipesszel választja ki a barátot a sok milliárd ember közül.

Tartsuk tiszteletben egymást, szeressük egymást, és a köztünk levő szeretet által, adjuk meg a Teremtőnek azt a helyet, ahol feltárulhat.

2013.11.16, A virtuális amerikai lecke első részéből

ford: B.S

lekt: FB;KN

forrás: The Arrow Of Development

Posted on November 22nd, 2013 at 10:47 am

חץ ההתפתחות

פורסם: 21.11.13, 13:00

23 nov 2013

A család az eszköz a spirituális felemelkedéshez

a család ezköz

Kérdés: Meg kell győznünk az embereket, hogy építsenek családot?

Válaszom: Mi átmegyünk az emberi fejlődés azon szakaszán, ahol a család szétesik, mert nincs már rá szükség. Befejeztük az előző lépést, átmentünk rajta, és most fel kell emelkednünk  a következő szintre. De az még meg sem született. Ezért áll fenn folyamatosan az értékrendek változása a fiatalok körében. Nem akarnak családot alapítani, nem akarnak gyermekeket, és nem akarják elkötelezni magukat egymással.

De ez egy átmeneti fázis. Meg kell, hogy találják a választ arra a kérdésre, hogy ” Miért  van szükség a családra?”. Alapvetően, ma már mindenütt megtalálható ez a kérdés: “Miért?”. Az embereknek szükségük van arra, hogy rátaláljanak a család értelmére, amelynek a célja nem a szaporodás, hanem a könnyebb túlélés és az életet elrendezése.  Mára már kifejlesztettünk olyan szolgáltatásokat magunknak, amik azt illuzionálják, hogy nincs szükség a családra. Mert a hozzám tartozó nő helyett kiszolgálhat engem például egy szupermarket, kaphatok közösségi segítséget, minden nap más nőtől, és lehet hozzám tartozó minden nap valaki más.

Ha szükségét érzem a családnak, akkor nyilvánvalóan létre tudom hozni magam körül, de az már egy új társadalmi sejt, amely felemeli az embert egy fejlettebb létezési szintre. Ha az ember megérti, hogy milyen nagy szüksége van a családra, akkor ő valóra váltja majd ezt a vágyát, és akkor lesz egy normális családja. Érezni fogja, hogy ez felemeli, általa majd, új  “edényeket” szerez meg, ezek által érezi, a létezését a világban.

Minden szempontból emel a család bennünket, mint például: a lelki szerkezet, a szociális biztonság, stb. Szándékosan jött ez létre, mint alappillér a természetes terv szerint, annak érdekében, hogy, ne anyagi szempontból legyen szükségünk egy családra. Illetve úgy érezzük ezt a hiányt, vágyat, mint egy különleges és csodálatos tulajdonságot, amely segít bennünket felemelkedni a következő szintre.

Kérdés: De minden ember akar valamit a családtól: melegséget, kapcsolatot…

A válaszom: Pontosan, az integrális családban kapja meg az ember mindezt. A legfontosabb dolog az, hogy magát, a természetét és a világot elkezdi egy teljesen más szinten érezni. Ha meglátja, hogy a családja elvezeti egy ilyen állapothoz, akkor fejet fog hajtani ennek a változásnak. Ha nem látja ezt át, akkor nem fog egyet érteni ezzel.

 2013.09.21, “Az idő révén” programjából

ford: B S

lekt: BT;FB;KN

forrás: המשפחה היא אמצעי לעליה הרוחנית, 30.10.13

19 nov 2013

A szöveg, amely sugározza a Korrekció Fényét

Kérdés:

Mi a különbség munkában, azok között a  házaspárok között, akik a belső spirituális módszerrel foglalkoznak, és azok között akik, azért jöttek, megoldják a materiális problémáikat?

Válasz:

A különböző házaspárokkal végzett munkában mindössze az alkalmazott szavakban van különbség. Nekik és másoknak, ugyanolyan feltételek mellett, ugyan azokat a kérdéseket feltéve, azt tapasztalhatjuk, hogy csak a kifejezési módjaikban lesz különbség, semmi másban.

Vegyük például, a Kabbalista szótárt és fordítsuk le Biblia nyelvére, és azonnal mindenki számára érthető lesz. Végül is, a természetben található formaegyezésről beszélünk, a természet részei közötti összeolvadásról. A család pedig az összeolvadás legkisebb egységének tekinthető.

Kérdés:

A terjesztés ügyében, mi azt tervezzük, hogy felhasználjuk azokat a cikkeket, amelyeket Ön már átdolgozott. Észrevettük, hogy amikor használjuk ezeket  az anyagokat,  használjuk, egy teljesen más atmoszféra teremtődött meg. Miért kell ezt a munkát végezni, és miért olyan fontos ez?

Válasz:

Folyton azt kérem a tanítványaimtól, hogy olvassák a Forrást, mert abból ered a korrekció Fénye. Ugyanez tölti meg  ezeket a cikkeket is. Mert fellelhető bennük a Fény, és ez beragyogja azokat, akik olvassák. Ahogy haladunk ezekben az írásokban előre, egyre jobban érezni fogjuk, hogy működnek rajtunk.

2013.09.21, Az “Idő révén” programjából

forrás: The Text That Radiates The Light Of Correction, October 27th, 2013

 טקסט המקרין את אור התיקון,  24.10.13

ford: B S

szerk: Sz I

KA

30 okt 2013

88 queries in 0,477 seconds.