Dr. Michael Laitman

csoportmunka

Parancsolatok – a köztünk lévő kapcsolódás törvényei

Kérdés: Szükségesek az üres fecsegést vagy pletykálkodást tiltó törvények a cél felé tartó csoport esetében?

Válasz: Minden törvény kizárólag a köztünk lévő belső kapcsolatról szól. Viszont a mi világunkban ezek gépies cselekvések formájában kerülnek megfogalmazásra: meghatározott módon történő evés, kézmosás, és más korporális tettek, amelyeket a személy a teste segítségével visz véghez amikor a mezőn dolgozik vagy állatokat tart, stb. Valójában mindezek a vágyak vagy elősegítik, vagy gátolják a kapcsolódásunkat. Megfelelő módon kell megértenünk és megvalósítanunk őket.
Az egységhez vezető út során feltárulkoznak a különféle minőségeink. Ezek közül néhány a kapcsolatot segíti, mások ellene dolgoznak. A feltárulkozások szükségesek, hogy megfelelő módon hajtsunk végre változtatásokat magunkon. Így szem előtt tarthatjuk az összes pozitív és negatív parancsolatot, megértve, hogy mit használjunk fel a kapcsolódáshoz, és mitől tartózkodjunk annak érdekében, hogy célba érjünk.

Ez röviden a parancsolatok betartása, amit a Fénynek vagy Tórának hívott felső erő segítségével tudunk megvalósítani.

https://laitman.com/2018/11/commandments-the-laws-of-connection-between-us/

14 máj 2019

A felső Fény feltárulásához szükséges minimális idő

Kérdés: Látott már a mi világunkban működő tízest, amelynek sikerült elérni a Hassadim fényét?

Válasz: Nem. Bár volt, aki közel járt. De ez nem egy tízes, hanem alacsonyabb létszámú csoport volt.

Kérdés: Mennyi időbe telt nekik, hogy elérjék azt az állapotot?

Válasz: Ez nem lényeges, mivel sok változó befolyásolja az időtartamot. Ilyesfajta feltárulás 5 vagy 6 ember esetén pár évet vesz igénybe, tíz személynél pedig egy évtizedet is. De nem hiszem, hogy 3-5 évnél kevesebb idő elég hozzá. Ez a minimális időtartam.

https://laitman.com/2019/04/the-minimal-time-to-reveal-the-upper-light/

12 máj 2019

A csoporton belüli irigységről

Kérdés: Hogyan használhatjuk megfelelő módon az irigységet a csoporton belül?

Válasz: Az irigység és az ambíció igen erős eszközök. Az irigység megnöveli a zuhanás és az emelkedés amplitúdóját. Minél nagyobb mérvű egyik vagy másik, a barátaim jobbnak vagy rosszabbnak fognak tűnni a szememben. Ez az “erősítő” segít a munkában, hiszen irigység nélkül semmi jót nem fedezek fel a barátokban.

Melyik oldalt erősíti az irigység? Az egoizmust vagy az altruizmust? Attól függ, miként használom. Képes vagyok olyan vektort tulajdonítani neki, amely megkeresi a szükséges minőségeket. Ha a végső korrekció szintjére emelem fel a barátokat, ugyanolyan mértékben irigykedem rájuk. Ebben az esetben az irigység utánuk húz, haladok a munkában.

https://laitman.com/2010/10/envy-in-the-group/

11 máj 2019

Félelem a csoport megsebzésétől

Kérdés: A tízessel való munkámban azt érzem, hogy ártok a barátaimnak. És nincs erőm, hogy megállítsam magam, amikor ezt teszem. Aggaszt, hogy nem tudok megváltozni. Ez egy ima? Vagy még több erőfeszítésre volna szükség, hogy megfordítsam ezt a helyzetet, és tovább lépjek a következő fázisba?

Válasz: Imádkoznod kell, és a barátok segítségét kérni, hogy jó és kedves lehess. Igyekezz nyílt és közvetlen lenni a tízeshez.

Ugyanezt tedd a Teremtő irányába! Ne félj a megcselekvéstől, segíteni fog. Ha nem teszed meg, képtelen leszel a spirituális fejlődésre ebben az életedben.

https://laitman.com/2019/05/fear-of-harming-the-group/

03 máj 2019

Mit eredményez a haladás?

Kérdés: Néhány hirtelen nehézséggel szembesülő újdonsült tanuló azt gondolja, hogy problémáik összefüggésbe hozhatók a kabbala tanulással. Ez igaz?

Válasz: Nem. A kabbala tanulással kapcsolatos problémák csak olyan csoportban jönnek elő, ahol a barátok ellenségeskedést és elutasítást tapasztalnak. Ez a haladás velejárója, azaz semmi másról nincs szó, mint hogy az embernek minden alkalommal a felmerülő akadályok fölé kell emelkednie.

Kérdés: Honnan származik a “valami fontos történés küszöbén állunk” érzete? A növekvő érzékenységgel magyarázható?

Válasz: Igen, az érzékenység is megnő. Különben hogyan lennénk rá képesek, hogy mindenféle akadályt legyőzzünk a felülemelkedés eszközével? Szükséges, hogy érzékenyek legyünk, ha mindig magasabbra szeretnénk emelkedni a nehézségek felett, és mindig pontosabb képet akarunk alkotni a spiritualitás természetéről. Az akadályok korábban is léteztek, de most jobban megmutatkoznak, mert most tartunk ott, hogy érdemesek lettünk rájuk, és föléjük tudunk emelkedni.

https://laitman.com/2019/04/consequence-of-advancement/

30 ápr 2019

Hogyan használhatjuk az egyéniségünket?

Kérdés: Hogyan tudom egyénként szolgálni a csoportot, és annak haladását?

Válasz: A csoportmunka kezdetén azt tapasztalod, hogy tulajdonságaid a csoport ellen irányulnak. Valahogy nincs benned semmi, amit kapcsolatba tudnál hozni a többiekkel.

Mindenki különböző, és távol van a többi tagtól. Sokat ütköztök és gyűlölitek egymást. Ez adja meg a kapcsolódás lehetőségét. Váljon valósággá!

Kérdés: Hogyan tudja az egyén igazolni, hogy a kabbaláról, tanítóról, barátokról és a csoportról alkotott benyomásai megfelelnek a valóságnak, ha korrigálatlan állapotban van?

Válasz: Az mindegy. A csoport viszonylatában dolgozol, ezért csakis a csoport tükrében kell ellenőrizned magad. Ne aggódj, a kabbala jól megalapozott módszertannal rendelkezik, ami a teremtés célján, illetve a csoporton belüli kapcsolaton nyugszik. Nem sülhet el rosszul. Általánosságban elmondható, hogy semmi más nem működőképes a világban, csak a csoport és a módszer.

Részlet a 2018. november 18.-I, orosz nyelvű kabbala leckéből

https://laitman.com/2019/04/how-can-we-use-our-individuality/

22 ápr 2019

A kölcsönös garancia felébresztése

Kérdés: Lényeges, hogy folyton felszínen tartsuk a “Nincs más Rajta kívül” elvének fontosságát?

Válasz: Ha minden barát a csoportban tesz arról, hogy senki ne veszítse szem elől a Teremtőt, mint állapotaik ősokát, akkor tényleg segíteni tudtok egymáson.

Ezt a fázist kölcsönös garanciának hívjuk. Azzal kezdődik, hogy egyszerű, mechanikus módon segítjük egymást, hogy mindig észben tartsuk: Nincs más Rajta kívül. Ezzel párhuzamosan, a csoporttagok egymást is kitüntetik gondolataikkal.

Ha ilyen módon gondolunk egymásra, életre keltjük a kölcsönös garanciát, és az elkezd dolgozni köztünk. Ilyenkor minden csoporttag gyakrabban idézi emlékezetébe, hogy a Teremtő áll érzései és gondolatai mögött. A tagok hálózatot alkotva kapcsolódnak egymáshoz.

Mindig emlékeztetjük a barátokat, hogy kölcsönösen egymásban foglaltatunk, és így kapcsolódunk a Teremtőhöz. Közös forrásunkként azonosítjuk Őt. Az egyén úgy lép összeköttetésbe a többiekkel, hogy a Teremtőtől beérkező jel rajta keresztül adódik át mindenki máshoz. Ez a kapcsolódásnak már egy új szintje.

(részlet a 2019. február 11.-I, orosz nyelvű kabbala leckéből)

https://laitman.com/2019/04/turning-on-mutual-guarantee/

21 ápr 2019

Az egyetlen lehetőség a Teremtő feltárulására

Kérdés: Ha bennem és rajtam kívül minden annak a rendszernek a része, ami engem ellenőrzés alatt tart, akkor miért éppen a barátokkal való kapcsolódás az, amivel átveszem a kontrollt önmagam és a rendszer felett?

Válasz: Ez azért van így, mert ők veled tartanak az úton, amelyen keresitek a kapcsolatot egymással. Minden csoportbeli baráttal meg kell kísérelni a kapcsolódást.

Mindannyian különbözőek vagyunk. Senki nem parancsolhatja meg, hogy bizonyos barátok vegyék körül. Azokkal kell kapcsolatot létesíteni, akik a csoportban vannak.

Mindnyájan egyetlen rendszert alkotunk, és olyan módon kerültünk kiválasztásra, hogy optimális módon illjünk össze. Így gyűjtött minket egybe a Felső erő. Spirituális potenciállal rendelkezünk. A felső Fény befolyásoló hatása a Teremtő feltárulása felé közelít minket.

Kérdés: Könnyebb ezt átérezni a kabbalista környezetben?

Válasz: Nem csak könnyebb. Ez az egyetlen lehetőség.

(részlet a 2018. november 18.-I, orosz nyelvű kabbala leckéből)

https://laitman.com/2019/04/the-only-opportunity-to-reveal-the-creator/

09 ápr 2019

Minden jó, amit a csoportban átélsz

 

Kérdés: Gyakran történik, hogy kezdetben érzünk valamit, majd az elme bekapcsol, és átírja az adott érzelmet. Melyik érzésre hallgassunk a korrekciós munkában?

Válasz: A spirituális úton ide-oda vetődünk. Mindenféle állapotot megtapasztalunk: csalódottságot, örömöt, kielégülést, kétségbeesést, kapcsolódást vagy magányszerű elszigeteltséget a barátoktól, és így tovább.

Szükséges, hogy a személy mindezeket átélje. Szándékosan tapasztalja meg az ilyen érzéseket, azzal a céllal, hogy kiválassza közülük azt a pontot, ahol érintkezésbe kerül a Teremtővel. A legfontosabb, hogy ne ragadjunk benne ezekben az állapotokban.

Minden csoportban megélt állapot jó. Spirituális fejlődésünket segíti elő. Bármennyire is úgy tűnik, hogy félig üresek és szükségtelenek, ez nem így van. Épp ezért, szentelj annyi időt a barátokkal való kapcsolódásra, amennyi csak lehetséges.

Én például minden nap tanítok, twitter- és blogbejegyzéseket írok, kérdésekre válaszolok, stb. Ettől haladok.

Mi a különleges abban, amit csinálok? A kezdők legapróbb kérdéseire is válaszolok. Kapcsolódok a többi lélekkel, ezen keresztül segítem őket a felemelkedésben és a kötelék kialakításában. Pontosan ilyen módon fejlődünk mindannyian.

(részlet a 2018. november 25.-I, orosz nyelvű kabbala leckéből)

https://laitman.com/2019/04/all-states-in-the-group-are-good/

05 ápr 2019

Hogyan oldjunk meg egy problémát a tízesben?

 

Kérdés: Hogyan oldjuk meg, hogy nincs egység a tízesben, és nem tudunk közös álláspontra jutni?

Válasz: Nem kell megoldani semmit. Dolgozzatok továbbra is egymás között, és forduljatok a Teremtőhöz. Engedjétek, hogy Ő oldja meg a problémáitokat. Mit tudtok magatoktól megoldani? Ki annyira okos, hogy képes erre? Egyikőtök sem.
Csak a Teremtő tud problémákat megoldani. Ő is adja őket, de nektek úgy tűnik, mintha valamelyik baráttól származnának. Pedig ez egyáltalán nem így van. Minden probléma forrása a Teremtő. Ahogy írva van: “Én vagyok az első, és én vagyok az utolsó.” Forduljatok Hozzá.

Kérdés: A barátok egyenként forduljanak Hozzá, vagy csoportként tegyük ezt?

Válasz: Jobb, ha együtt csináljátok.
Tegyük fel, hogy valamilyen nehézség merül fel a csoportban. Ne beszéljetek róla túl sokat, egyszerűen forduljatok a Teremtőhöz a megoldásért. És a legjobb, ha mindegy is nektek, hogy a probléma végül elhárul-e vagy nem. A lényeg, hogy a nehézség fölé emelkedve együtt fordultok Hozzá.

Ha úgy viszonyultok a problémához, hogy az egy apropó a Teremtőhöz fordulásra, és ezen keresztül arra, hogy elszakíthatatlanul Hozzá tapadjatok, a gond máris eltűnik. Csakis ezen cél miatt jelent meg.

(részlet a 2019. február 11.-I, orosz nyelvű leckéből)

https://laitman.com/2019/04/how-can-you-solve-a-problem-in-the-ten/

04 ápr 2019

84 queries in 1,391 seconds.