Dr. Michael Laitman

csoportmunka

Mit tegyek a negatív gondolatokkal?

Kérdés: Azt mondta, hogy amikor eszembe jut egy rossz gondolat, ne utasítsam el, ne próbáljak ellenállni neki. Akkor mit tegyek vele?

Válasz: Dolgoznod kell vele. Ami azt jelenti, hogy el kell vinned a tízesed, a csoportod középpontjába, és a kapcsolódásod által el kell tüntetned. Képzeld el azt a csoportot, ahol egy egészet alkotva egyesültök, mint egy leves, ami fő a fazékban. Amikor jön a gondolat, fogod, és beledobod ebbe a “levesbe”, hogy teljes egészében feloldódjon benne.

Úgy fog mindez a csoportra hatni, ahogy annak történnie kell. A lényeg, hogy a csoport készen álljon, hogy a gondolatot befogadja, átalakítsa, oly módon, hogy az teljesen feloldódjon benne. Ekkor találkozhatsz a gondolat helyes hatásával.

Kérdés: Beszélhetek a csoportnak erről a gondolatról? Vagy elég, ha csak rágondolok, és iyen módon is feldolgozásra kerül a csoporton belül?

Válasz: Nem kell, hogy beszámolj róla, de dönthetsz úgy is, hogy kikéred a tanácsukat. Fokozatosan, attól függően, hogy mennyire integrálódtál a csoportba, majd meglátod, hogy beszélsz-e a barátokkal a gondolatról, vagy továbbra is kényelmetlenül érint bevinni azt a csoportba…

https://laitman.com/2019/06/what-can-i-do-with-negative-thoughts/

21 jún 2019

Mi az, amire odafigyel a Teremtő?

Kérdés: A személy tapasztalhat időszakokat, amikor felgyűlik a sok szenvedés. A tizesnek is vannak ilyen időszakai?

Válasz: Ha csoportban vagy, nem kell, hogy felgyűljön a szenvedés. Gyűjtsd össze a barátok vágyait, és emeld fel őket a Teremtőhöz. Mint ahogy a szülők is a gyerekeikért kérnek. Mindannyiunknak ezt kell tennünk. Ha mindenki másért kér, a kérés komollyá válik. A Teremtő nem azokra a vágyakra figyel, amelyeket Ő kelt bennünk, hanem annak mikéntjére, ahogy erőfeszítéseink által elhagyjuk saját vágyainkat, felkaroljuk a barátokét, és az ő érdekükben kérünk. A legfontosabb, hogy milyen minőségű a kérés, amellyel a Teremtő felé fordulunk.

https://laitman.com/2019/04/what-does-the-creator-pay-attention-to/

16 jún 2019

ATóraadás örömteli ünnepe

Sávuotkor történik első ízben döntés arról, hogy elfogadjuk a kölcsönös garanciát. Sávuot az edények szempontjából elnevezett ünnep neve – ilyenkor, a Pészach és Sávuot közötti 50 napban, az Omerszámlálásnak nevezett folyamat részeként fokozatosan korrigáljuk önmagunkat.

Az ‘Omer’ kapcsolatokat jelent. Az 50 nap alatt összegzést végzünk, tisztázzuk, mi az, ami korrigálható számunkra, és mi az, ami nem. Miután minden hiányosságot összeszedtünk, az 50. napon hozunk döntést arról, hogy mit tehetünk ezekkel.

Minden nap a szfírák egyikére kérünk korrekciót és áldást. Összességében hétszer hét, azaz negyvenkilenc szfíra teszi ki a köztünk lévő kapcsolatot a Malchut és a Bina szintjei között. Az 50. napon már rendelkezünk a korrigált edénnyel, a korrigált vággyal, és képesek vagyunk fogadni a Reformáló Fényt.

Így válunk egy emberré egy szívvel, és a korrigáló és reformáló Fény helyett a Fény kitöltést ad számunkra. Ez a Tóra megszerzésének kezdete.

Sávuot, a Tóraadás ünnepe mindezt szimbolizálja. Nagyon fontos, nagyszabású és különleges ünnepről van szó. A Tóra megkapásánál nincs örömtelibb ünnep Izrael számára.

De az emberek nem tulajdonítanak akkora fontosságot ennek az ünnepnek, mint ahogy kellene. Annyit tudnak csak, hogy ilyenkor tejtermékeket szokás fogyasztani. Az ünnep az első aratásról is nevezetes. A Teremtő úgy adja át nekünk a Tórát, mint ahogy a tehenek a tejet.

Az Izrael területén élő, Izrael névre hallgató nemzetnek, mint a spirituális gyökér korporális ágának, tisztában kell lennie a Tóraadás valódi jelentésével. Nem létezik nagyobb ünnep. Nyilván az egyiptomi kivonulás a kezdőpont, de mindez csak a Tóra megkapásának előkészületének számít.

Nem számít, hogy a tízparancsolattal ellátott első két kőtáblát a megszerzést követően darabokra törtük. Ezen keresztül járják át edényeinket a Tóra szikrái, mivel ezek az edények még mindig keverednek az egyiptomiak edényeivel – ezért készítjük el az aranyborjút. Később, Jom Kippur idején megkapjuk a második táblákat, és az ünnepeket követően elérjük a Purimot. Ezzel zárul az év. Reménykedjünk benne, hogy legalább hozzákezdünk ahhoz a folyamathoz, amelynek beteljesülésére csak a korrekció végén kerül sor.

https://laitman.com/2014/06/a-joyful-giving-of-the-torah-holiday/

09 jún 2019

A kölcsönös bennefoglaltatás hatása

Kérdés: A csoportunkból többen is ellátogatnak az izraeli kongresszusra. Mostanában sok nehézségen mentünk keresztül. Honnan tudhatjuk, hogy továbbítják a benyomásainkat és inspirációinkat?

Válasz: Biztos vagyok benne, hogy képesek lesznek erre, mivel belénk vannak foglaltatva. Ezen kívül, azok a hatások, amikből itt részesülni fognak, hozzásegíti őket, hogy minden velük küldött üzenetet átadjanak. Minden, amit rajtuk keresztül akartok közölni, mint egy áramlat, eljut hozzánk.

https://laitman.com/2019/05/the-effect-of-mutual-inclusion/

04 jún 2019

Parancsolatok – a köztünk lévő kapcsolódás törvényei

Kérdés: Szükségesek az üres fecsegést vagy pletykálkodást tiltó törvények a cél felé tartó csoport esetében?

Válasz: Minden törvény kizárólag a köztünk lévő belső kapcsolatról szól. Viszont a mi világunkban ezek gépies cselekvések formájában kerülnek megfogalmazásra: meghatározott módon történő evés, kézmosás, és más korporális tettek, amelyeket a személy a teste segítségével visz véghez amikor a mezőn dolgozik vagy állatokat tart, stb. Valójában mindezek a vágyak vagy elősegítik, vagy gátolják a kapcsolódásunkat. Megfelelő módon kell megértenünk és megvalósítanunk őket.
Az egységhez vezető út során feltárulkoznak a különféle minőségeink. Ezek közül néhány a kapcsolatot segíti, mások ellene dolgoznak. A feltárulkozások szükségesek, hogy megfelelő módon hajtsunk végre változtatásokat magunkon. Így szem előtt tarthatjuk az összes pozitív és negatív parancsolatot, megértve, hogy mit használjunk fel a kapcsolódáshoz, és mitől tartózkodjunk annak érdekében, hogy célba érjünk.

Ez röviden a parancsolatok betartása, amit a Fénynek vagy Tórának hívott felső erő segítségével tudunk megvalósítani.

https://laitman.com/2018/11/commandments-the-laws-of-connection-between-us/

14 máj 2019

A felső Fény feltárulásához szükséges minimális idő

Kérdés: Látott már a mi világunkban működő tízest, amelynek sikerült elérni a Hassadim fényét?

Válasz: Nem. Bár volt, aki közel járt. De ez nem egy tízes, hanem alacsonyabb létszámú csoport volt.

Kérdés: Mennyi időbe telt nekik, hogy elérjék azt az állapotot?

Válasz: Ez nem lényeges, mivel sok változó befolyásolja az időtartamot. Ilyesfajta feltárulás 5 vagy 6 ember esetén pár évet vesz igénybe, tíz személynél pedig egy évtizedet is. De nem hiszem, hogy 3-5 évnél kevesebb idő elég hozzá. Ez a minimális időtartam.

https://laitman.com/2019/04/the-minimal-time-to-reveal-the-upper-light/

12 máj 2019

A csoporton belüli irigységről

Kérdés: Hogyan használhatjuk megfelelő módon az irigységet a csoporton belül?

Válasz: Az irigység és az ambíció igen erős eszközök. Az irigység megnöveli a zuhanás és az emelkedés amplitúdóját. Minél nagyobb mérvű egyik vagy másik, a barátaim jobbnak vagy rosszabbnak fognak tűnni a szememben. Ez az “erősítő” segít a munkában, hiszen irigység nélkül semmi jót nem fedezek fel a barátokban.

Melyik oldalt erősíti az irigység? Az egoizmust vagy az altruizmust? Attól függ, miként használom. Képes vagyok olyan vektort tulajdonítani neki, amely megkeresi a szükséges minőségeket. Ha a végső korrekció szintjére emelem fel a barátokat, ugyanolyan mértékben irigykedem rájuk. Ebben az esetben az irigység utánuk húz, haladok a munkában.

https://laitman.com/2010/10/envy-in-the-group/

11 máj 2019

Félelem a csoport megsebzésétől

Kérdés: A tízessel való munkámban azt érzem, hogy ártok a barátaimnak. És nincs erőm, hogy megállítsam magam, amikor ezt teszem. Aggaszt, hogy nem tudok megváltozni. Ez egy ima? Vagy még több erőfeszítésre volna szükség, hogy megfordítsam ezt a helyzetet, és tovább lépjek a következő fázisba?

Válasz: Imádkoznod kell, és a barátok segítségét kérni, hogy jó és kedves lehess. Igyekezz nyílt és közvetlen lenni a tízeshez.

Ugyanezt tedd a Teremtő irányába! Ne félj a megcselekvéstől, segíteni fog. Ha nem teszed meg, képtelen leszel a spirituális fejlődésre ebben az életedben.

https://laitman.com/2019/05/fear-of-harming-the-group/

03 máj 2019

Mit eredményez a haladás?

Kérdés: Néhány hirtelen nehézséggel szembesülő újdonsült tanuló azt gondolja, hogy problémáik összefüggésbe hozhatók a kabbala tanulással. Ez igaz?

Válasz: Nem. A kabbala tanulással kapcsolatos problémák csak olyan csoportban jönnek elő, ahol a barátok ellenségeskedést és elutasítást tapasztalnak. Ez a haladás velejárója, azaz semmi másról nincs szó, mint hogy az embernek minden alkalommal a felmerülő akadályok fölé kell emelkednie.

Kérdés: Honnan származik a “valami fontos történés küszöbén állunk” érzete? A növekvő érzékenységgel magyarázható?

Válasz: Igen, az érzékenység is megnő. Különben hogyan lennénk rá képesek, hogy mindenféle akadályt legyőzzünk a felülemelkedés eszközével? Szükséges, hogy érzékenyek legyünk, ha mindig magasabbra szeretnénk emelkedni a nehézségek felett, és mindig pontosabb képet akarunk alkotni a spiritualitás természetéről. Az akadályok korábban is léteztek, de most jobban megmutatkoznak, mert most tartunk ott, hogy érdemesek lettünk rájuk, és föléjük tudunk emelkedni.

https://laitman.com/2019/04/consequence-of-advancement/

30 ápr 2019

Hogyan használhatjuk az egyéniségünket?

Kérdés: Hogyan tudom egyénként szolgálni a csoportot, és annak haladását?

Válasz: A csoportmunka kezdetén azt tapasztalod, hogy tulajdonságaid a csoport ellen irányulnak. Valahogy nincs benned semmi, amit kapcsolatba tudnál hozni a többiekkel.

Mindenki különböző, és távol van a többi tagtól. Sokat ütköztök és gyűlölitek egymást. Ez adja meg a kapcsolódás lehetőségét. Váljon valósággá!

Kérdés: Hogyan tudja az egyén igazolni, hogy a kabbaláról, tanítóról, barátokról és a csoportról alkotott benyomásai megfelelnek a valóságnak, ha korrigálatlan állapotban van?

Válasz: Az mindegy. A csoport viszonylatában dolgozol, ezért csakis a csoport tükrében kell ellenőrizned magad. Ne aggódj, a kabbala jól megalapozott módszertannal rendelkezik, ami a teremtés célján, illetve a csoporton belüli kapcsolaton nyugszik. Nem sülhet el rosszul. Általánosságban elmondható, hogy semmi más nem működőképes a világban, csak a csoport és a módszer.

Részlet a 2018. november 18.-I, orosz nyelvű kabbala leckéből

https://laitman.com/2019/04/how-can-we-use-our-individuality/

22 ápr 2019

84 queries in 0,497 seconds.