Dr. Michael Laitman

Ádám

A fizikai és spirituális világokról

Kérdés: Hogyan befolyásolja a fizikai világ a spirituálisat?

Válasz: Sehogy. Minden fentről lefelé ereszkedik alá: a felső világ irányítja az alsót. De bizonyos feltételek mellett képesek vagyunk befolyásolni a felső világot, és ezen keresztül az anyagi világot is.

Miközben korrigáljuk az egoista vágyainkat, hatással vagyunk az adakozás és szeretet általunk már meghódított minőségeire. Ahogy közelítjük ezeket a minőségeket a közös lélek altruista jellegéhez, befolyásoljuk annak hatását a mi világunkra.

Kérdés: Fennáll-e a veszélye, hogy amikor közelebb kerülnek a Teremtőhöz és birtokolják az irányítás rendszerét, a kabbalisták visszaélnek a tudásukkal?

Válasz: Ez lehetetlen. Amint nem az adakozás és szeretet minőségeinek megfelelően cselekszel, elveszted a kapcsolatot a felső világgal, és így annak világunkat befolyásoló erejével is.

https://laitman.com/2015/11/the-physical-and-spiritual-world/

10 Sze 2019

Mi a kabbala módszerének lényege?

Mi a kabbala módszerének lényege?

Kérdés: Mi a Kabbala módszerének lényege? A spirituális altruizmus génjének beágyazása a lehető legtöbb emberbe?

 

Válasz: A módszer lényege, hogy az összes ember vágyait egy közös vággyá összegyűjtsük, hogy mindenki elkezdje magát egynek érezni másokkal. Aztán az ember elveszíti az érzést, hogy egyedül létezik, elkülönítve a többiektől.

 

Mi képtelenek vagyunk elképzelni az, hogy az emberi individuális részek, amikor összeolvadnak, egy egységes egészet alkotnak, az úgynevezett “Ádám”-ot, ami héberül “ember”-t jelent. Ezt az, ami meg lett teremtve.

 

Jelenleg mindannyian csak a rendszer apró, részleges töredékeit érzékeljük. Azonban el kell érnünk egy olyan állapotot, amikor Ádám teljes rendszerét egy egységes egészként fogjuk fel, és együtt létezünk.

 

Képzeljük el az átalakulást, amelyeken keresztül kell mennünk az  érzelmeinkben és megértésünkben, hogy magunkat mindenkivel összekeveredve érezzük, egy közös vágyban, egy közös gondolatban, anélkül, hogy bármi különbség lenne köztünk! És hová lett a személyiségem, a múltam? Feloldódom a többiekben.

 

Lehetetlen leírni, de ez az, amihez végül el kell érnünk. Látni fogjuk, hogy a fizikai világunk fokozatosan átmenetivé, képzeletbelivé, illuzórikussá válik.

 

Aktívan kell átalakítani magunkat a jelenlegi állapotból az újba. Ez az új állapot nagyon valóságos. Összehasonlítható azzal, hogy egy sejt hogyan kezdi érezni az egész szervezetet, amely milliárd sejtből áll, önmagában nem érzi magát, hanem egyszerre minden sejtben. Ilyen átalakulás történik itt; nincsenek analógiák erre a mi világunkban.

 

Az orosz nyelvű Kabbala leckéből,  2018-06-24

 

https://laitman.com/2018/11/what-is-the-essence-of-the-method-of-kabbalah/

 

07 dec 2018

Minden ember egy közös rendszer része

Kérdés: Ha más emberek olyanok, mint az állatok a szükségleteiknek és érdekeiknek megfelelően, miért kell megpróbálnom közelebb kerülni hozzájuk? És hogyan lehet, hogy valami izgat engem, őket mégsem érdekli?

Válasz: Minden más ember ugyanolyan, mint te.  Mindenki nélkülözhetetlen eleme, egy közös rendszernek.  Mindenkinek van saját része. Ha önmagadon dolgozol, közelebb kell lépned mindenkihez, meg kell próbálnod átadni nekik a magasabb információkat, és lehetőséget kell adni számukra, hogy csatlakozzanak hozzá.

Abban a mértékben, ahogy összekapcsolódunk a “Szeresd a felebarátod, mint saját magad.” rendszerében, emeljük fel világunkat a következő szintre.

Nem hiszem, hogy vannak olyan emberek, szervezetek, vallások vagy módszerek a világon, amelyek kifogásolják a hívást, hogy szeressék a felebarátjukat. Végtére is napról napra egyre inkább megértjük, hogy a világ szerves, és összekapcsolt, és hogy önmagunkkal kell tennünk valamit.

Ha továbbra is olyan széttöredezettek és szétszakadtak maradunk, akkor a világot katasztrófához fogjuk vezetni. Ha egy élő szervezetben megpróbálunk összekapcsolódni egymással, akkor a sejtek elkezdenek megfelelően működni, mint az egyetlen rendszerben, és ebben az egészséges szervezetben egy magasabb életet fogunk érezni, és a spirituális térben létező önmagunkat.

Az orosz nyelvű Kabbala leckéből 2018-04-22

Via – Laitman Blog

27 Sze 2018

Valódi Ember

laitman_527_04

El fog jönni, egy különleges generáció. Reméljük, hamarosan szembesülhetünk azzal, hogy mekkora vágyuk van arra, hogy kitörjenek ebből a világból, a mindent átfogó információ világába, az erők világába, amely túl van az általunk ismert anyagon, és amelyet évezredek óta úgy hív az örök Bölcsesség,” hogy „Spirituális Világ.” Ma érkeztünk el, ahhoz a ponthoz, hogy bár nem értjük, de világosan érezzük, hogy ez a fiatalabb generáció felfedezte azt a belső igényt, hogy kifejlessze önmagában az úgynevezett „Valódi Embert,” aki az emberi evolúció következő fokozatát jeleníti meg.

Részlet a Reggeli leckéből 2017.01.19

KA

21 jan 2017

Ez Ádám szintje

laitman_435

Kérdés:

Hogyan segít az emberiségen az, hogy minden ember az élet értelmére gondol?

Válasz:

Az élet értelmére irányuló gondolat egy vágyat fejez ki, amely nélkül egyébként nem tudnánk előre haladni. Tehát, mindenféle problémákat és bajokat szenvedünk el, de mindez először azért van, hogy megpróbáljuk hatalmas ügyeskedéssel kikerülni a problémákat. Ez az állati megoldás. Ha szenvedünk, akkor menekülünk a szenvedés elöl, jön egy csapás és menekülünk. Aztán jön a másik csapás és újra menekülünk. Ezért valóban néhány csapást kapunk, hogy feltegyük a kérdést, hogy: Mi az értelme ennek az egésznek?

Az összes csapásnak ez az egyetlen értelme, hogy mi keressük a forrását mindennek. Majd aztán a problémák és a csapások összeadódnak és bölcsességé válnak, hogy fel tudjuk tenni a kérdést:

Kitől jönnek ezek és miért?

És valójában a „Miért jönnek ezek”-nél fontosabb lesz, hogy „Kitől jönnek ezek, és mi a megoldás ezekre.”  A megoldás az az, hogy ne szenvedjünk el csapásokat és nem az, hogy egyre ügyesebben próbáljunk elillanni előlük. Így fedezzük fel a Felső Erőt, és ez a felfedezés felemel bennünket majd a beszélő szintre.

A beszélő vagy emberi szint, az egy szint, ahol mindannyian össze vagyunk kapcsolódva egymással. Ilyen módon egy testet formálunk meg a vágyainkból, egy spirituális testet, egy általános vágyat, és ezen belül felfedezzük a vitalitást, az életet, amelyet a Felső Erő, ezen a kapcsolaton belül jelenít meg.

Tehát én itt és most a hús testemben élek. Ebben egy bizonyos fajta vitalitás jelenik meg az állati szinten, ehhez hasonló dolog történik meg az, hogy ha összekapcsolódunk. Akkor ezzel létrehozunk egy spirituális testet. A test valójában egy kölcsönös vágyat jelent, amelyben megjelenik egy erő, áramlani kezd, és ezt az erőt Teremtőnek fogjuk nevezni.

Hasonlóan, a pillanatnyilag a szintünkön megnyilvánuló életerőhöz, ami az állati szinten van, elérhetem, a beszélő szinten megnyilvánuló erőt, hogyha megfelelően kapcsolódok másokkal. Ez által felfedezem egy új szintjét az életnek. Tehát a mi világunkban valóban, az ásványi, növényi és állati szinteken belül ez érhető el, és nyilvánvalóan az egész állati létezésnek az az értelme, hogy fenntartsuk a testet.

Azonban ha összekapcsolódunk, akkor ez által egy spirituális testet hozunk létre, és akkor ez az erő, ez a vitalitás, ez az, amit fel kell fedeznünk, és akkor ezen a szinten mi valóban felfedezzük az emberi szintet. Miért nevezzük ezt emberi szintnek? Mert amikor összekapcsoljuk a vágyainkat, ezt egy olyan módon tesszük meg, hogy valóban hasonlóvá is váljunk ahhoz az erőhöz, ami megnyilvánul ezen a szinten. Az Ádám szó héberül a dome szóból, a hasonló szóból származik. Tehát a mi vágyunk hasonlóvá válik a fényhez, az edényünk és a fény egyre közelebb kerül egymáshoz, és ez Ádámnak a szintje.

Részlet a 2016. 03. 14. reggeli leckéből

KA

14 Már 2016

Egyetlen teremtmény

laitman_626

A Kabbala Bölcsessége szerint, a teremtés pillanatában egyetlen teremtmény jött létre, amelynek anyaga a megszerzési vágy. Minden, értitek, minden jelenség, ásványi, növényi, állati létező, emberi tudatállapot, az összes létezett és majd a jövőben létező teremtmény, az összes spirituális világ, sőt, maga a feltáruló Teremtő is, ebben az egyetlen teremtményben nyilvánul meg. Tehát, mi magunk is, és a Szentség összes, általunk elérhető, akár legmagasztosabb állapota is, ebben a teremtményben zajló megnyilvánulás.
Az ember a teremtés egyetlen eleme, amely képes spirituálisan felemelkedni arra szintre, ahol ebben az egyetlen teremtményben megnyilvánuló és elérhető valamennyi belső állapotot egyszerre érzékelheti, és ezen belül “mindenhatóvá” válik.”

KA

21 aug 2015

Ki vagy te?

Laitman_001_01

Kérdés:
Mit kell és lehet egy másik emberben szeretni?
Válasz:
Amikor azt szereted, amit látsz, hallasz, megérinthetsz, aminek az illatát és az érintésének az ízét érezheted, akkor magadban szereted azt, ami a másik, amitől mindezeket az érzeteket megkaphatod.
Amikor azonban azt vagy képes szeretni a másikban, amiről csak tudod, hogy a másik lényének legbelsőbb része, de sem ő sem te nem vagy képes érzékelni azt, akkor kezd el benned fényleni az Igaz Szeretet.
Akkor kijelentheted: Azt szeretem benned, amiről még te magad sem tudod, hogy az vagy valójában!

KA

21 aug 2015

A jóember és az Igaz-ember közötti különbség Ádámban rejlik

jóember és az igaz eber

Baal HaSulam: Az igazság lényege című cikkből. „És Ábrahám eljutott napjainak végére és Isten megáldotta Ábrahámot. Mindent megáldott, amit Ábrahám tett, azaz Izrael teljességét az Igazakat, akik magukra vonták a Teremtő befolyását, azt a szándékot, ami nem maguk felé irányult és nem volt hiányuk semmiben, kivéve egyetlen dolgot, ami Izrael teljes megváltására vonatkozott. Egyáltalán nem éreztek semmilyen önmagukra irányuló hiányt, csak kizárólag a Teremtőre vágytak, és a Teremtő felső gondviselésére, Akinek áldása megáldotta Ábrahámot és minden cselekedetét. Ez az, amit mi mondunk, hogy aki kegyelmet kér a barátja számára, az azonnal megkapja ugyan azt az erőt. És ő(az imádkozó) kapja meg először. Azaz, az Igazaknak ugyan arra dologra van szükségük csak az Ő (Teremtő) szentsége nem érezhető ezért imádkozni kell egy meghatározott szándékkal, azért, hogy Izrael teljessége megváltódjon, és ezért van az, hogy azok kapnak először választ a Teremtőtől, akik a többiekért kérnek. Tehát, nem szabad a Teremtőtől mást kérni, csak azt, hogy ne egyéni megváltást adjon.  Ezért ugyanazzal a lelkesedéssel kell imádkozni Izrael kegyelméért, (mint amilyen módon önmagunkért szeretnénk imádkozni) azért, hogy átérezze az ember az életében a Teremtőnek a segítségét, és érezze, hogy ez az, amit az tennie kell. ”  

Rav magyarázata: Nem világos a számunkra pontosan hogy mi is történik itt, azaz miről ír (Baal HaSulam) Igazak (Tzaddik- Igaz ember), nem Igazak, mintha azt mondanám, hogy én valami fajta cselekedetet csinálok a csoportban: tanulok, megpróbálok megtenni mindent, annak megfelelően, amit igényel ez tőlem, – amit a bölcs Kabbalisták leírtak – annak érdekében, hogy előre haladjak. A Reformáló Fény jön, és én nem tudom pontosan, hogy ez micsoda, de jön (a Reformáló Fény), és ez a Fény megmutatja nekem hirtelen, hogy a barátaim mennyire vannak közel hozzám, és azt is, hogy az egész világ mennyire van közel hozzám, és hogy mennyire kell gondoskodnom a világról, és hogyan fejlődhetek a szeretet által.  Azzal hogy szeretem a többi teremtményt, hogy helyes módon tudok előre haladni és ez által én is Igazzá (Tzaddik-ká) válok. Ugye erről van itt szó? Ez az, amit mindenki gondol a világban, tehát az ilyen ember szeret mindenkit – akit Igaznak mondunk – mindenkihez kedves, gondoskodik a többi emberről. Ezek az emberek nagyon különleges embernek minősülnek. Nem? Ezeket az embereket hívjuk Igaz embernek. Olyan emberekről beszélünk, mint Gandhi stb. Ezek jóemberek, akik gondoskodtak a világról, szerették a többieket. És a mi szintünkön ezt, hogy hívjuk? Egy Angyalnak nevezzük ezeket (az embereket), a Szent bestiának, az állati szinten. Mivel az én szeretetem más emberek irányába a természetemmé válik, én egyszerűen úgy gondoskodok mindenkiről, mintha a gyermekem lenne, mind a hétmilliárd embert a gyerekemnek érzek, és ők még fontosabbak lehetnek (a számomra) még nálam is. Az ember valóban megélheti ezt érzelmileg. Mert ez az érzelem megadatott nekem, hogy ők (az emberek) fontosabbak, mint én, fontosabbak, mint a saját testem, és akkor én csak arra törekszem, hogy nekik legyen, hogy nekik adjak. Nem tudom, hogy milyen módon, de adjak. Ez a szint egy állati szint, egy bestiális szint, de az angyalok szintjén, mert ez felűről lett megadva, a munkának megfelelően, amit el kell végezni, tehát akkor egyetlen erővel dolgozom és egészen addig, amíg az egómmal dolgozom, addig állat vagyok.  Tehát, hogy történnek jó dolgok a többiekkel, hogy példát tudunk mutatni az egész világnak, aki ezt így éli meg az egy bestia. Ádámnak ugyanis, az emberi lényen belül az feleltethető meg, aki a szeretetet, a gyűlölet ellenében akarja kifejleszteni. Tehát a két erőnek egyszerre kell léteznie az emberben, a gyűlöletnek és a szeretetnek, mert csak akkor beszélünk Ádámról. Tehát aki nagyobb akar lenni, mint a barátja, de legyőzi a saját belső szándékát, azt nevezzük Ádámnak, azaz aki képes a saját szándékai fölött cselekedni, és fölé emelkedni, mert ez által az állati szint fölé emelkedik annak érdekében, hogy elérje a beszélő szintet. Az embernek növekednie kell, a valódi megszerzési vágya fölé kell emelkedni és ott kiépíteni a szeretetnek a feltárulását. Az ilyen embernek hatalmas megszerzési vágya van, és óriási Fényt fogad be ezzel egy időben önmagába, s megszerez egy óriási kölcsönkapcsolatot mindennel, ami létezik körülötte és fokozatosan eljut a gyűlölethez és ezzel párhuzamosan a szeretethez. A szeretet lefed minden bűnt és minél nagyobb a gyűlölet annál nagyobb a szeretet. Minél nagyobb a gyűlölet annál nagyobb a szeretet egészen addig, amíg a teljes edényem Malchut de Ain Sof – á nem válik (a Végtelen Világ Malchut-jává), ami az egyiptomi sötétségben volt, majd fölötte egyszer csak egy hatalmas Fehér Fény ragyog fel és akkor vége a korrekciónak.

2014.04.25 Reggeli lecke 4-ik rész

ford: KN

(0-7:20)

26 ápr 2014

Érezd a barátok szívét

Mi beszélhetünk a számokról, amin keresztül mérni lehet . Tudunk beszélni a Fény befolyásáról, mint erőről, a Resimóról (spirituális gén), mint mennyiségi dologról amit meg lehet mérni, függetlenül a vágytól,és az  edénytől.

A spirituális létra fokain mindenkinek keresztül kell menni, a saját egyéni szívbeli pontján át, de a sóvárgásának a mértékét csak az általános mértékek szerint tudjuk lemérni, amely mindenkire vonatkozik. De az egyéni érzékelés nem ragad át másra. Nem lehet megmagyarázni szavakkal, tehát nem jellemző az, hogy a fehér mennyire fehér, a fekete mennyire fekete, sötét milyen sötét, vagy milyen édes, keserű, sós, forró, nedves vagy hideg.

Nem tudjuk mérni az élvezeteket, mert ez egy személyes dolog. Meglehet mérni: mennyi kiló, mennyi Resimó, mi a Fény ereje. De az elragadtatás formáját, még ha mérhető is lenne a személyen belül – de önmagában az érzés, nem átadható a másikra, mert a másikban egy más vágy van, és más a vágyai alapja. Éppen ezért, ő más élvezetet ér el, mint egy másik

Nekünk számításba kell vennünk, hogy nincs semmi lehetőség ezt korrigálni, amíg eljutunk az integrációhoz, az egymásba való foglaltatáshoz. Ha mindenki benne foglaltatik a másikba, az úgynevezett “egy ember egy szívvel,” minden vágy és minden gondolat összekeveredik egymással – majd jön Fény a “Rav Pealim Mekabcejel” (*), amely megvilágít és mindenkit egy integrált rendszerré állít össze.

Azt nem tudom, hogyan fog történni, de lehetséges, hogy mindenki érezni kezdi azt, amit a másik érez… addig amíg ez meg nem történik addig  lehetetlen lesz érezni a másik érzéseit. Csak számszerűleg, kvantitatív módon lehet tudni, hogy mi is történik a másikkal. De addig is ezt lehetetlen érezni.

* – a nagy Zivug (eggyé válás), amikor az összes lélek egy Zivugban van, akkor véget ér a teljes korrekció – Gmar Tikkun

A reggeli lecke előkészületéből,2011.02.13

BS

KA

18 feb 2012

85 queries in 0,459 seconds.