Dr. Michael Laitman

test és lélek

Mi születik újjá a következő életben?

Kérdés: Ha valakinek nem fejlődött ki a szívben lévő pontja, és ezért nincs lelke, mi az, ami a következő életben újjászületik?

Válasz: Mindenki rendelkezik vággyal. A vágy spirituális struktúra. De vagy készen áll már a korrekcióra, változásra, másokkal történő kapcsolódásra, vagy még nem tart ott.
De elméleti síkon minden ember az egyetlen lélek múlhatatlan részeként foglaltatik a vágyában.

https://laitman.com/2019/04/what-is-reborn-in-the-next-life/

29 máj 2019

Mindent a lélek gyökere határoz meg

Kérdés: Mindig és mindenhol lehatárolom önmagam. Az elszigeteltség érzése megakadályozza, hogy kapcsolódjak a többiekhez. Mit tegyek?

Válasz: Tökéletesen értelek. De nem vagy ezzel egyedül. Tulajdonképpen mindenki így működik.

Vannak, akik könnyen létesítenek kapcsolatot másokkal. Másoknak ez nehézséget jelent, és akadnak olyanok is, akik nem éreznek semmit a többiek iránt. Úgy élnek magukban, mintha nem is emberekkel, hanem növényekkel lennének körbevéve. Így teremtett minket a Teremtő.

Ne hasonlítsd magad másokhoz, mert az csak sérelmekhez vezet. Lelked gyökerétől függesz. Ha a kabbala szerint fejlődsz, rájössz, hogy minden a gyökérből ered. A lélek Reshimoval (spirituális génnel) rendelkezik, amely minden veled kapcsolatos dolgot meghatároz.

Mindannyiunkat saját, specifikus spirituális gén jellemez, amely különbözik a többiekétől. Ez valami, ami csak rám, csak rád, csak rá, stb. jellemző, és ami definiálja helyünket az általános rendszerben, vagy ahogy hívjuk, a közös lélekben, Ádámban.

Ez a hely határozza meg az összes (fizikai, biológiai, genetikai, spirituális, stb.) tulajdonságunkat. Ugyancsak a hely felel sorsunk irányításáért.

Ha ismernénk spirituális génünket, annak helyét, és a közös lelken belüli koordinátáit, minden minket illető dolgot ki tudnánk számítani. Nem volna semmi érthetetlen saját magunkkal, múltunkkal, jelenünkkel, jövőnkkel kapcsolatban.

De ez a tudás jelenleg nem áll rendelkezésünkre. Majd akkor tárul fel számunkra az összes információ, ha az nem gátló, hanem kizárólag segítő szerepet tölt be spirituális fejlődésünkben.

(részlet a 2018. december 9.-I, orosz nyelvű kabbala leckéből)

https://laitman.com/2019/04/everything-depends-on-the-root-of-the-soul/

 

18 ápr 2019

A Lélek felfedezése

Kérdés: Miért kedveljük annyira a Lélekről szóló beszélgetéseket?

Válasz: Azért, mert a Lélek az élet forrása. Lényegünket tartalmazza, azt az esszenciát, amit önmagunkon keresztül sugárzunk. Létezésünk a spirituális térben végtelen. Nagyon közel járunk ahhoz, hogy a mi időnkben kezdetét vegye a Lélek feltárulása.

Kérdés: Milyen részekre osztható a Lélek?

Válasz: A Lélek tíz szfírából áll.  A tízes körben, amikor egymáshoz kapcsolódunk, fokozatosan megmutatkozik a Lélek szerkezete. A csoport tagjai teljes beteljesülést fognak átélni. Ezt Teremtőnek vagy a Lélek fényének nevezzük.

Kérdés: Az emberek gyakran „megtört, megsebzett Lélekről” beszélnek. Ez mit jelent?

Válasz: Beszéljünk inkább arról, hogy mi is az, hogy Lélek. A Lélek a Teremtő része, ami bennünk foglal helyet. Az adakozás és szeretet, valamint az emberek közötti kapcsolat minőségét hordozza.

Az orosz nyelvű Kabbala leckéből, 2018-09-16

https://laitman.com/2019/03/lets-reveal-what-a-soul-is-about/

04 Már 2019

A halálfélelem

Kérdés: Én igazolom a Teremtőt, de az egyetlen dolog amit nem tudok igazolni, az a fizikai test halála. Mit kellene tennem?

Válasz: Ha nem lenne a hálálfélelem, akkor óriási rendetlenség lett volna ebben a világban. Képzeld csak el, mi lenne ha halhatatlanok lennénk. Mennyi kárt tudna okozni az ember maga és mások számára. Aztán minden nap, mint egy Főnix, ismét felemelkedik hamvaiból, és újra folytatja ugyan azt. Ez szörnyű lenne.

A halál megváltás. Ha nem lenne a halálfélelem, az ember nem tenne semmit. Ő nagyon hamar elpusztítaná magát.

A halálfélelem segíti az embert, arra kényszeríti őt, hogy elgondolkodjon az élet értelméről: „Minek?”, „Mit?”, „Miért?”. Milyen elszámolással fejezzem be az életem? Létezik valami más, mint ez?

A legfontosabb kérdés: „Miért  élünk?”.

Megjegyzés: Senki nem kérdez erről egyébként.

Saját megjegyzés: Ez ösztönös, és mindenki csinálja. Még a gyerekek is felteszik ezt a kérdést.

Kérdés: Az oktatással lehetséges lenne elmagyarázni az embereknek, hogy a halál csupán egy átmenet egy másik állapotba?

Válasz: Természetesen. Pszichológiailag bármit át adhatsz az embernek, és ő nem fog félni a haláltól többet.

Az orosz nyelvű Kabbala leckéből 2018-02-09

https://laitman.com/2019/01/the-fear-of-death/

30 jan 2019

Lélek – Egy mindenki számára és mindenki rendelkezik a sajátjával

Kérdés: A “léleknek” nevezett spirituális objektum mit tartalmaz? Ez valami állandó vagy változhat?

Válasz: A lélek tíz Sefirot-ból áll. Folyamatosan változik, attól függően, ahogy az ember dolgozik önmagán. Azonban mindig tíz rész van összekapcsolva egyetlen integrált rendszerben, és ez minden.

A lélek mindenki számára egy, vagy mindenkinek van sajátja, ugyanúgy, mint ahogy világunk mindenki számára létezik, és mindenkinek megvan a sajátja. Az egoizmusunkban „ezt a világot” a „mi világunknak” érzékeljük, és amit az adakozás tulajdonságában érzünk – és talán még a szeretetet is -, az, az egoizmusunkból való kilépés, melyet “Spirituális világnak” vagy “léleknek” nevezzük.

Kérdés: A lélek és a felső világ ugyanaz?

Válasz: A felső világ érzését “léleknek” vagy “tíz Sefirotnak” nevezik. A tíz Sefirot a lélek csontváza.

A “Sefira” szó a “fényes” (Sapir) szóból származik. Ez egy olyan pont, amely önző volt és adakozóvá, önzetlenné vált. Ezért ragyog.

Az orosz nyelvű Kabbala leckéből 2018-06-10

Via – Laitman Blog

14 okt 2018

Egy szívtelen embernek van lelke?

Kérdés: Lehet-e olyan ember, kabbalisztikus értelemben lelke, aki szívtelen vagy gátlástalan az emberi normák szerint?

Válasz: Csak annak az embernek van lelke, akinek van kapcsolata a közös lélekkel. Az ő tulajdonságai túlmutatnak az egoizmus határain, amely mindent magába akar nyelni. Azonban ő adni akar, terjeszteni. Így kapcsolódik a közös lélekhez, egyfajta kölcsönös kapcsolat által.

Kérdés: Azonban tűnhet úgy kívülről, mintha szégyentelen és szívtelen lenne?

Válasz: Nem, mert a közös lélekhez kapcsolódik. Az egoisták szemében azonban meglehetősen furcsának tűnhet, és talán még nyersnek is, mert nem elégíti ki a kicsinyes egoista elképzeléseiket.

Az orosz nyelvű Kabbala leckéből 2018-06-10

Via – Laitman Blog

04 okt 2018

A lélek edénye

A lélek edénye

A Kabbala Bölcselete szerint a “Partzuf” “testét” úgy nevezzük, hogy megszerzési vágyat az adakozás érdekében, és a “Nefes” az a Fény, amely kitölti őt. Annak érdekében, hogy megszerezzük a “Nefest”, kapcsolatot építünk köztünk, azaz a megszerzési vágy fölött létrehozzuk az adakozás vágyat. Ennélfogva mi a csoporthoz kapcsolódunk az egó fölött, lemondunk a megszerzési vágyról, és átfordítjuk egy ellenkező cselekedetre. Ezáltal a megszerzési vágy az adakozás érdekében dolgozik.

Az ego átforditása az adakozásra a Teremtő által történik, hogyha én kötelezem őt a munka által a csoportban, a környezetben, mint ahogy irva van: “A fiaim már legyőztek engem”. Ő működik rajtam és akkor a megszerzési vágyam képes dolgozni az adakozásban.

Tehát, ilyen módon viszonyulok a barátok iránt és mi megépítjük a kapcsolatot köztünk, és ezzel adakozási formákat építünk a megszerzési vágy vastagságából, amely jog az adakozási vágyra.

A megszerzési vágy feloszlik a “vastagság” öt rétegére, (a gyökértől a negyedik fázisig); benne van a “spirituális embrió” is, a szívbeli pont (•), amely állandóan felébreszt, “felráz” engem. Azért, hogy létrehozzam a “szívbeli pontot”, belépek a csoportba és magamra hívom a Reformáló Fényt, a Körbevevő Fényt. Először is a Fény elvégzi bennem “az első összehúzódást”, amely által megtudom figyelni a megszerzési vágyamat. Akkor dolgozni fogok tudni a megszerzési vágyammal az adakozás érdekében, de nem a vastagságába, hanem a ritkaságába, amely szintén öt szintre oszlik. Ennek megfelelően szerzek öt Fényt: Nefesh, Ruach, Neshama, Haya és Yechida, alulról felfelé NáRáNHáY.

Így az adakozási vágy stabilizálódik a megszerzési vágyból, amely bennem volt azelőtt. Ez az adakozási vágy az úgynevezett “lélek edénye”. Miért lélek? Mert eddig a szintig megkapjuk a Fényt állandóan, az által, hogy használjuk a gyökér, az első és második fázisának a vastagságát (NáRáN). A Haya és a Yechida Fényeket nem tudjuk megkapni állandó formán és azért hozzánk érnek csak mint felvilágítás (HY).

A lélek edénye

Tehát, a “lélek edénye” az adakozási vágy tisztasága, ritkasága – és a Fény, amely kitölti az az úgynevezett a “lélek Fénye”. Összességében, ez az én lelkem fokozatosan átviszi az egész egómat a tisztaság oldalára. Tehát, a megszerzési vágy nem tűnik el, csak megváltoztasjuk a használatát.

2o13.o1.06, Reggeli lecke, a “Test és lélek” cimű cikkből

BS

09 jan 2013

Addig létezem amíg szükség van rám

Addig létezem amíg szükség van rám

Annak ellenére hogy a test anatómiáját tanulmányozzuk, mi még mindig nem értjük meg a az emberi test különböző rendszerei közötti kapcsolatokat. Ha az agyat vesszük például, az egész testen belül léteznek az agy “képviselői”, amely nélkül a test nem lenne képes tudni mit és hogyan tegyen. Hasonlóan az állam vezetője és különböző szakértők egész skáláját alkalmazza annak érdekében hogy minden optimálisan működjön.

Mi hibásan abban hiszünk, hogy a “fő processzor” a fejben található, de ha a dolgot mélyebbről megvizsgáljuk, akkor azt látjuk hogy az egyáltalán nem a testen belül létezik. Amennyiben a személyt közelről megvizsgáljuk, azt látjuk hogy az egy alantas halandó, tehát nem teljesen tiszta honnan kapja utasításait és szoftvere hol is található.

Valójában a lényegi adatok a környezetből származnak, és ez az, ami minket működtet. Remélem hogy a közeljövőben felfedezzük majd, hogy a személy élete a kapcsolaton, és azon a hajlandóságán múlik, hogy kölcsönösen együttműködjön környezetével. Onnan kapja meg az agy az utasításokat, mely attól a szinttől függ, amekkora mértékben a társadalomnak a személyre szüksége van. És ha a személyre nincs szükség, az agy nem kap semmit. Testünkben minden egyes másodpercben sejtek halnak meg, és vannak újakra kicserélve. A társadalomban, ahol a személyre szükség van, ott a személy életben van, és amikor a személyre nincs szükség, az agy parancsot kap és egy olyan folyamat indul be melynek végén a személy elhagyja korporeális szerepét.

2o12 október 1o., “Beszélgetés az Új Élet-ről”

(HZS)

16 okt 2012

A kérdés, amelyet mindenki feltesz

A kérdés, amelyet mindenki feltesz

Báál HáSzulám a “Test és a lélek “c. cikkében elmagyarázza a tipikus zavartságot a test és lélek emberi érzékelésben. Ez a téma nagyon aggasztja az embert: “Mi a helyzet velem? Miért élek itt? Mi fog történni velem a halálom után?”. Az állatok nem aggódnak e miatt, nincsen ilyen gondolatuk, mert ők nem érzik az időt, azon kívül ami a természetben történik, ők nem tudnak ezen feljebb emelkedikni. Az ember érzi az életet, mégis azt érzi, hogy le van választva az élettől – és ennek eredményeként megjelenik a kérdés: “Mi történik ezen túl? Mert mi valóban az örök világhoz tartozunk, és ezért az ember összekeveredése mértékének megfeleően feltesszük a kérdést. Ezek különböző intenzitásúak, de mindenki kérdezi.

Ennek eredménye a különböző elméletek és fogalmak. Létezik több száz vallás, hit és így tovább. Báál HáSzulám mindezeket összesen három típusra ossza fel:

• Vannak, akik úgy vélik, hogy nincsen lélek, hanem a test egy gép, egy “zsák” mindenféle kémiai és elektromos reakciókkal, amely működteti a testet.

• Más emberek azt feltételezik, hogy a testnek van lelke, amely belép a születéskor, és halálkor eltávozik.

• A harmadik rész, anélkül, hogy tagadnák a lelket, egyetértenek azzal, hogy a test létezhet lélek nélkül. Mert mi betudunk varrni különálló részeket a testbe, és lehet, hogy a jövőbe megfogjuk építeni a szervek gyűjteményét.

-Röviden, az emberek jobban összezavarodnak. -Létezik e lélek, vagy nem? -Ha a testben vagy azon kívül van? Senki sem tudja tudományos értelemben – és kiválaszt vagy megépít egy elméletet, ízlése szerint. Hány ilyen született a múlt században, és mennyi pénzt hozott a feltalálóknak … De egy igazi, megbízható választ, senki. Mivel senki, abban a felfogásban nem fedezte fel, hogy miről is van szó.

Itt jön a Kabbala bölcseletének a sora, amely segítségével felfedjük a gyakorlatban a teljes valóságot, magát a Teremtőt, a lelket – egyszóval mindent. Semmi sem marad titok, vagy elrejtve tőlünk. Tehát, a Kabbala az úgynevezett ” Rejtett Kabbala”, amely foglalkozik a rejtettséggel és láthatóvá teszi. Bárki, aki akarja – tessék. Nyilvánvaló, hogy ott erőfeszitéseket kell befektetni, és akkor “szenvedés szerint a jutalom.” Itt ti feltudjátok fedezni az igazságot.

De ez a felfedezés feltétele a belső változások az emberben. A Kabbala bölcselete nem foglalkozik a külső cselekedetekkel, varázslással, és misztériummal. Egyszerű, pontos, világos és határozott, azt kéri az embertől, hogy saját magát változtassa meg. A kérdés nagyon kegyetlen: “Te a megszerzési vágy ellenőrzése alatt vagy, állandóan gondolsz és aggódsz  de csak saját magad miatt. Mint egy “egoista állat”. Kezdjél el gondolkodni, vizsgálni, megismerni a gonoszodat és korrigáld azt valami ellentétessel, azzal a szándékkal, hogy adakozzon. Van egy különleges erő, amely elvégzi a korrekciót, mivel te a csoportban dolgozol”.

Mindenesetre, a gyakorlatnak nagyon egyszerűnek és világosnak kell lenni mindenki számára, aki akar tudni róla. De a probléma a lustaság. Szóval, sokan nem fedezik fel az igazságot.

A Kabbala bölcseletéből, azt látjuk, hogy a lélek nincs a testben. Hanem a léleknek van egy edénye, az úgynevezett “lélek teste” – a megszerzési vágy, amely teljes egészében szándékos az adakozásra . Ő a korrigált lélek, azaz, a Fény amely kitölti az azonos formák törvényének megfeleően, és nevezzük a “lélek Fényének”.

Ezen a módon, ha az ember megteremti magában az edényét a Fényhez, hogy behatolhasson a Fény, akkor van neki lelke, amely megfelel annak a szintnek vagy másnak, a vágyának megfelelően, amelyben dolgozik. Öt szintje van a Fény léleknek: Nefes, Ruach, Nesama, Haja, Jehida. Végeredményben, minden embernek el kell jutnia az általános nagy lélekhez és látnia kell, mint spirituális tulajdont.

Ami illeti a korporalitást eltűnik, megszűnik létezni. Mivel a korporális érzékek mesterségesek, ideiglenesen adták az embernek, hogy a valóság képétől elmenekjön, és kilépjen a spirituális világba.

(2012 szeptember 7, reggeli lecke “Test és lélek”)

(BS)

16 Sze 2012

A lélek embriója és annak növekedése

Kérdés:

El tudná magyarázni a kapcsolatot a személy, annak lelke és a Teremtő között? Azt akarja mondani, hogy a személynek nincsen lelke, amíg ki nem fejleszti azt?

Válaszom:

Minden egyes ember rendelkezik egy lélek ponttal, mely hasonló egy csepp spermához. Szükségünk van erőre annak kifejlesztésére. Mint ahogy a sperma csepp hozáátapad az anyaméh falához, és táplálékot kap az anyától, és elkezd ennek hatására növekedni, nekünk ugyancsak magunkat a közösséghez, környezetünkhöz kell tapasztanunk, és el kell töröljük magunkat a megfelelő csoport előtt, mintha az anya méhében lennénk.

Amennyiben én eltörlöm magamat, akkor nem válok egy idegen testté a csoporton belül, mint ahogy a sperma csepp sincs idegen anyagként érzékelve. Ezért nem löki azt ki a test, és ezáltal az embrió képes a növekedésre.

Hasonlóan én eltörlöm magamat a csoport előtt, és megkapom annak erejét. És akkor a spirituális pontom, a lelkem kezdete elkezd növekedni. Annak növekedése során ugyanazokon a stádiumokon megy keresztül, mint az embrió édesanyján belül. Ez a Kabbala könyvekben több ezer oldalon keresztül van elmagyarázva. Lelkünk ezen állapotai hasonló módon vannak elnevezve mint “megtermékenyülés, csecsszopó állapot, és érés” (Ibur, Yenika, Mochin).

Amennyiben a személy nem kezd bele ebbe a folyamatba, más szóval amennyiben nem fedi fel nem fedi fel a felső dimenziót, mely rajta kívül létezik, így vagy úgy a többiekkel való kapcsolatán keresztül, akkor teste meghal, és ez a lélek pont megmarad pontként. Még egyszer az beleöltözik később egy testbe, és elkíséri azt, megadva az újabb lehetőséget a növekedésre.

Azonban amennyiben a személy eléri akár a legkisebb, első spirituális szintet, akkor már elkezdi érezni hogy egy másik dimenzióhoz tartozik, egy spirituális örökkévaló dimenzióhoz. Mindaz örökkévaló, mivel az a korporeális, állati egó fölött létezik, mely a testhez tartozik. és akkor a test már meghalhat, és elporladhat, a személy többé nem azonosítja magát a testével, hanem már azzal a spirituális állapottal azonosítja magát, melyet elért.

El kell érjük legalább a legelső állapotot. És akkor sokkal könnyebbé válik a tovább haladás, mivel a személy elkezdi látni azokat a lépcsőfokokat, melyeken haladnia kell.

10 jún 2011

79 queries in 0,486 seconds.