Dr. Michael Laitman

test és lélek

Abszolút szerelem, azaz hogyan találjuk meg a lelki társunkat

Kérdés: Tudományos szempontból a szerelem nem egyszerűen a testben lezajlódó kémiai folyamat?

Válasz: Természetesen, ezek mind kémiai mechanizmusok.

Kérdés: Mi a szerelem a kabbala szerint?

Válasz: Az egy másik szinten zajlódó szerelem. De ugyanolyan fizikai és kémiai működéseken keresztül jelenik meg bennünk. A kabbala a felső forrás szempontjából tanulmányozza, aszerint, ahonnan megjelenik bennünk.

Végül is mindent a “lelki rokonság” nevű jelenség határoz meg, azaz az, hogy a lelkeink, a spirituális összetevőnk milyen mértékben hasonlóak egymáshoz a világ összes lelke által alkotott rendszeren belül. Ez alapján vonzódunk és találunk egymásra.

Úgy tűnik, mintha véletlen egybeesés volna, mintha bizonyos körülmények alakítanák így. Egyáltalán nem erről van szó. Nincsenek véletlen egybeesések a világban. A felső gyökér hoz mozgásba minket, közelít minket egymáshoz. Arra kötelez minket, hogy figyeljünk egymásra, és kerüljünk egymás közelébe. Spirituális gyökereink döntik el, hogy ez a közelség mit jelent, és milyen szinten következik be.

Kérdés: Hogyan történik ez a spirituális közelítés?

Válasz: A mi világunkban élő személy semmit nem tud erről. Ahogy mondani szokták, “körbe szimatoljuk”, tanulmányozzuk egymást. Egymáshoz illeszkedésnek vagy nem illeszkedésnek tűnik a számunkra. Az a látszat, mintha a körülmények vezetnének ide, és mindenki azt mondja: “Annyira egyező, hasonló vagy”, és így tovább. Ez a babázás, és a gyermeki játék világának szintje. De valójában a spirituális gyökerek és erők határoznak meg mindent.

Kérdés: Hogyan keres az ember spirituális partnert?

Válasz: Az ember erre nem képes. Az ember nem érti ezt. A kabbala tudományában tanulmányozzuk ezt, és átlátjuk, hogyan működik a rendszer. De a mi világunk még mindig nem érti ezt.

Kérdés: A szerelem valójában lelki kapcsolat?

Válasz: A szerelem a rokon lelkek közötti vonzerő. De ez már az ideális, spirituális szerelem.

Kérdés: Mit jelent az, hogy lelki társ?

Válasz: Azokból lesznek lelki társak, akik a spirituális világban közeli kapcsolatban állnak egymással.

Egyetlen közös lélek létezik. Ebben több milliárd egyéni lélek lakik, akik különféle kombinációkat alkotnak egymással. Ezek a kombinációk határozzák meg a mi világunkban, köztünk lezajlódó közeledéseket, szeparációkat, és fizikai értelemben is vett, általános, Brown-féle mozgásokat.

Kérdés: A “másik felem” elnevezés a lelki társra utal?

Válasz: Ideális esetben ez a helyzet, igen.

Kérdés: Mi a szerelmi bánat?

Válasz: A mi világunkban a szerelmi bánat egyszerűen egoista szenvedést takar, amit az okoz, hogy nem találom azt, ami kielégülést adna nekem. “Hol van a másik felem, ami kitöltést hoz?” Olyan, mint a következő mondat: “Hol van a vacsorám, amit akarok, és sajátomnak tekintek?” Teljesen azonos a kettő. Ugyanez a helyzet a szexszel, és a többi kitöltéssel.

Kérdés: A kabbala szerint milyen elv kell, hogy vezérelje a szerelmi kapcsolatokat?

Válasz: Egy kölcsönös megértés, egy közös cél elérésére való törekvés, amelyben egy egységet alkotva egyesülünk. De csakis a közös cél tekintetében.

Kérdés: Bármi lehet ez a cél?

Válasz: Nem, csak a spirituális cél jön szóba. A spirituális cél egységesíti a lelkeinket. Ahogy Chaucer, a nagy angol költő írta: “Testünk egymásba fűzésében érjük el a lelkek összeolvadását.” Ő nevetett azon, amit mi vágyunk.

Kérdés: Mi a szerelmi bánat (szerelem miatti szenvedés) kabbalista értelmezése?

Válasz: Akkor keletkezik, amikor meg akarom találni a lelki társam, avval a céllal, hogy kettőnk között spirituális kapcsolatot létesítsünk. Mindenemet odaadom, és ezáltal mindent a Teremtő kezébe rakok. Ez a valódi, örökérvényű szerelem.

Kérdés: Lehetséges a lelki társak közötti szakítás vagy kommunikációs törés? Miért történik ilyesmi?

Válasz: A mi világunkban nem figyeltem meg ezeket a hatásokat. Továbbra is olyan állapotban vagyunk, amikor a világunk törött. Éppen hogy elkezdődött a korrigált, spirituális világ irányába történő elmozdulás.

Mindenképp el fogjuk érni ezt az állapotot. A kérdés az, hogy mikor? Olyan állapot ez, ahol spirituális cselekvések alapján egyazon időben hajtunk végre bizonyos tetteket a mi világunkban. Ekkor szerelembe esünk a lélekkel, és ahogy mondják, “minden lelket egymáshoz kapcsolunk”. Minden ilyen módon fog együtt létezni. Elképzelhetetlen számomra, hogy ebben az állapotban a szeparáció lehetséges volna.

Kérdés: Nem létezik majd szeparáció?

Válasz: Nem, ez már az örök szeretet állapota.

https://laitman.com/2019/04/absolute-love-or-how-to-find-a-soulmate/

14 nov 2019

Hogyan ne károsítsuk a lelket?

Kérdés: A Shamati 94. cikke az ember lelkének állati és spirituális részéről beszél. Mi a különbség köztük, és hogyan képes valaki kárt tenni az állati vagy spirituális lélekrészben?

Válasz: Sem az állati, sem a spirituális lélekben nem tehetünk kárt, amíg nem teszünk szert magára a lélekre. Amivel most rendelkezünk, az az állati lélek, bármelyik állatnak ilyen van. A korporális szinten megfelelő módon kell egymással kommunikálnunk, a megfelelő emberi közösség tagjaként. Ezt nevezzük állati léleknek.

A spirituális lelket először is fel kell tárnunk. Fel kell építeni, azaz szükséges, hogy rendelkezzünk a rá vonatkozó hiánnyal, a felső Fény bevonzásával helyreállítjuk, és jó kapcsolatot hozunk létre egymás között. Így már megfelelő viszonyba tudunk lépni egymással.

De amíg ez nem következik be, senkinek sincs valódi lelke. A lélek vagy egy közös kapocs köztünk, vagy az van, amit az idézet mond: „Olyanok vagyunk, mint az állatok.”

https://laitman.com/2019/11/how-to-not-harm-your-soul/

03 nov 2019

Mi is a test szelleme?

Kérdés: Mi a test szelleme, ami összeköttetést teremt köztem és mások között?

Válasz: Ez egy alapvető erő, amely minden embert összeköt, és öröklétet biztosít számunkra. Személyes életünk érzékeléséből el kell hagynunk az egyéni létezést, ami a test halálával végződik. Le kell cserélnünk a közösségi létezésre, amelyet közöttünk való áramlása során érzünk meg.

Például az emberi testben sejtek milliói pusztulnak el naponta, és helyettük újak születnek. Hasonlóképpen a testben elpusztuló sejthez, amikor meghalunk, az emberiség közös testében lévő sejthez leszünk hasonlatosak, amely meghal, és eltűnik ebből a testből.

Ahhoz, hogy az állati test halálával ne tűnjünk el nyom nélkül, kapcsolódnunk kell a közös test létéhez, azaz a közöttünk lévő kapcsolaton keresztül törekednünk kell a Teremtő felé. Ezt segíti elő a Kabbala tudománya.

https://laitman.com/2019/10/what-is-the-spirit-of-the-body/

22 okt 2019

Miért szerencsések bizonyos lelkek, mások pedig nem?

Kérdés a Facebookról: Mit tettek a lelkek, hogy az Ön gyermekeiként és unokáiként születtek meg? Miért szerencsések egyesek, mások pedig nem?

Válasz: Biztosíthatlak, hogy nem olyan nagy ajándék a gyerekemnek vagy unokámnak lenni. Cipelniük kell az életem súlyának bizonyos részét. Az életük más, de semmi esetre sem könnyebb vagy jobb.

Ami a lelküket illeti, egyáltalán nem szerencsésebbek másoknál. Több lehetőség adatott számukra, hogy korrigálják magukat. De ugyanakkor jóval több egoizmusban is részesülnek.

A fiam Kanadában él. Kiadónál dolgozik. Idősebbik lányom a biológiai tudományok doktora, világszerte ismert ember. Az álma, hogy legyőzze a női szerveket megtámadó ráktípusokat. Kisebbik lányom filozófus, filozófiából diplomázott (témája a kabbala volt), és a szervezetünknél dolgozik. Nem tudom, hogy szerencsések vagy sem, boldogok, avagy nem.

Az igazság az, hogy az élet bármelyik területéről is beszélünk, a személynek minden adva van, amire szüksége van ahhoz, hogy elérje az abszolút átfogó spiritualitás állapotát. Ezért senki sem tehet panaszt. Még a legkisebb, legalacsonyabb sorból származó, szegény, korlátolt ember is tisztában van vele, hogy a felülről kapott körülmények — bármennyire is hihetetlennek tűnik számunkra – a lehető legalkalmasabbak számára, hogy eljusson a tökéletességhez.

https://laitman.com/2019/10/why-are-some-souls-lucky-and-others-are-not/   

19 okt 2019

Megkönnyíti az életet a jövőbeli világba vetett hit?

Kérdés: Ha mindenki azt vallaná, hogy a lélek a legfontosabb, a test pedig semmit sem ér, akkor az embereknek más viszonya volna a halálhoz?

Válasz: Ez minden bizonnyal így van.

Kérdés: Akkor miért nem teszik ezt?

Válasz: Először is azért, mert az átlagemberek körében senki nem érzi ezt, másodsorban meg mindez ellentétes az egoizmussal. A vélekedés ellene megy az egoizmusnak, márpedig ki akarna az egoizmus ellenében dolgozni?

Itt szükséges, hogy végig gondoljuk a dolgokat, erőfeszítést tegyünk, cselekedjünk, szervezkedjünk. Mit kapok ettől? Semmit, ami ehhez a világhoz tartozik: semmi kaját, semmi szexet, semmi családot, hírnevet vagy tudást.

Kérdés: Valószínűleg könnyebb valakinek együtt élni azokkal a gondolatokkal, amiket a vallások mondanak egy jövőbeli világ létezéséről. De mennyiben javít a személy pszichés közérzetén annak reménye, hogy valahol van valami?

Válasz: Manapság nincs szükség a vallásra ahhoz, hogy pszichés mankót kapjon valaki.

Látjuk, hogy a vallások jelentősége hogyan halványul el fokozatosan. A közelmúltban számos nem valllásos ember bukkant fel, akik ki nem állhatják a különféle hitrendszereket, mert a vallások nem adnak pontos választ a kérdéseinkre. 

Ha az embernek egy kissé át kell alakítania ezt az életet, ott van neki Hollywood, az internet vagy valami más. Ez elég neki. Bármilyen illuzórikus világot hajlandó kitalálni magának.

Mi van a halál után? Senki nem tudja. A személy többé nem képes hinni. Egója kinőtte a szokásos meséket, és már nem tud hinni, nem akarja feláldozni idejét és intellektusát.

https://laitman.com/2019/09/does-faith-in-the-future-world-make-life-easier/

15 Sze 2019

A ‘lélek’ nevű szerkezetről

Kérdés: Mi a különbség az elérés és a mélyreható tanulás között?

Válasz: Minden tanulás az elme segítségével történik. Tanulhatsz bármit, amit akarsz, mégsem éred el, mivel a kabbalista tudás a minőségek összekapcsolásán alapul.

Nem érzékeljük a spirituális világot, mert nem rendelkezünk a hozzá hasonló minőségekkel. Jól példázzák ezt a körülöttünk lévő rádióhullámok. Nem látjuk, nem érezzük őket, de készíthetünk olyan szerkezetet, ami érzékelhetővé teszi őket.

Hasonlóképpen, létre kell hoznunk a készüléket, amely érzékeli a spirituális világot. Ezt léleknek hívják, és rendelkeznie kell a mi világunkkal teljesen ellentétes, a felső világra jellemző minőségekkel, az adakozással és a kölcsönkapcsolatok kialakításának képességével.

A minőségek ott vannak a csoportban, szigorúan követik a kabbala bölcsességének tanait. Ahogy gyűlik benned az érzékszervi és racionális anyag, úgy érzed meg, amint fokozatosan megformálódnak benned. És tanulsz majd mindenféle spirituális konstellációkról, azok összetételeiről, fajtáiról, szintjeiről, és így tovább.

Vagyis a kabbala tudományának – a felső világ fizikájának – tanulmányozásakor bizonyos érzések, minőségek, érzékelések öltenek testet benned. Modellek épülnek a bensődben: “Ez a Bina, ez a Malchut, ez a Zeir Anpin, ez a Parsa fölött van, ez pedig alatta.”, és így tovább. Ez nem más, mint a lelked fokról fokra történő megformálása.

https://laitman.com/2019/05/a-device-called-the-soul/

12 Sze 2019

Kapcsolatban van a lélek a testtel?

Kérdés: Képes lehet az ebben a világban, a fizikai testében élő ember valamilyen módon hatást gyakorolni a lelkére?

Válasz: A kérdésed lényege, hogy milyen célból rendelkezünk korporális testtel?

A korporális testet azért kaptuk, hogy elkezdhessük az azonosulást a lélekkel, fejlesszük, feltárjuk, és egy bizonyos állapotot elérve, mintegy kilépve a testből, a lélekben fogjunk munkához.

Kérdés: Kabbalistaként továbbra is törődik a testével? Fontos az Ön számára?

Válasz: Természetesen. Abból a tényből kifolyólag, hogy a testemben létezem, el kell érnem, majd fejlesztenem, korrigálnom kell a lelkem. A test azonban mindebben csak indirekt módon vesz részt.

Kérdés: Úgy értsem ezt, hogy a lélek fejlesztése csak abban az állapotban lehetséges, amikor a személy a korporális testében létezik?

Válasz: Igen, de a lélek nem kapcsolódik a testhez, azaz amikor testben élek, ki kell fejlesztenem a lelkemet.

Kérdés: És ezt hogy teszem?

Válasz: A lelkünk azonos a vágyainkkal. A vágyak vagy negatív, egoista jellegűek, vagy altruisták. Azon dolgozunk, hogy az altruista vágyak domináljanak az egoistákhoz képest. Így építjük a lelket.

https://laitman.com/2019/09/does-the-soul-relate-to-the-body/

02 Sze 2019

Hova távozunk a halál után?

Kérdés: A kabbala szerint a halál után a menny vagy a pokol vár minket? És ha bármelyik létezik, Önnek szándékában áll ezek valamelyikébe kerülni a test halála után?

Válasz: A pokol az az állapot, amikor a spirituális magaslatokat elért ember visszahullik az egoizmusba. Ezt nevezzük pokolnak. A személyt égeti az egoizmusa miatti szégyen. Ez a pokol, illetve büntetés tüze.

És amikor ezzel ellentétes módon, felemelkedünk a szeretet és adakozás minőségeihez, azt érezzük, hogy a mi világunknál magasabb szinten állunk. Megtapasztalhatóvá válik az örökkévalóság, tökéletesség és végtelenség. Ez a paradicsom vagy mennyország állapota.

A menny és pokol állapotait a spirituális emelkedések és a mi világunkba történő visszazuhanások során tapasztaljuk meg. Csak a kabbalisták képesek mindkét állapotot érezni. Ezek egyáltalán nem kapcsolódnak a korporális értelemben vett élethez vagy halálhoz.

A testünk csak egy állat, amit kizárólag azért kaptunk, hogy fizikai létezésünk alapjául szolgáljon. Olyan keretet biztosít, ahonnan lehetséges a spirituális fejlődésünk.

A kabbala bölcsessége csak a spirituális fejlődésről beszél. Ha életünk során nem fejlődünk spirituálisan, akkor úgy halunk meg, mint akármelyik állat, és akkor nekünk valóban bevégeztetett.

Nem cél, hogy bárhova is eljussunk a test halálát követően. A halál semmilyen változást nem hoz. De lehetőségünk nyílik rá, hogy életünk során elérjük a felső világot.

A kabbala célja, hogy jelenlegi életünk folyamán elérjük a menny érzékelését. És akkor állati létezésünk többé nem jelent akadályt. Más szavakkal, hiába hal meg a test, mi ekkor már a felső világban létezünk. Pontosan ezt, a lélek fejlesztését kell megcselekednünk.

A mi világunk materiális dimenziójában mindannyiunknak megadatott az állati test. Ugyanakkor rendelkezünk azzal a ponttal, ami a lélek embrionális formájának tekinthető. Ha gyarapítjuk az embriót, képessé válunk rá, hogy ezen keresztül érzékelhessük a spirituális életet. És akkor a testünk halála már nem lényeges. Megkezdődik az univerzum következő szintjének érzékelése a szomszédos dimenzióban.  

Ellenkező esetben, ha nem fejlesztjük a szívben lévő pontot, semmi nem történik a fizikai halál után. A lélek embriója, a szívben lévő pont egy új állati testben születik majd újjá, így új esélyt adva nekünk, hogy a kabbala útján haladjunk.

https://laitman.com/2015/12/where-will-i-go-after-death/

17 aug 2019

Honnan jönnek a vágyak és gondolatok?

Kérdés: A vágyakat és gondolatokat felülről kapjuk?

Válasz: Persze. Képzeld el, hogy hirtelen szeretnél valamit. Honnan jött ez a vágy?

Ha fiziológiai szükségletről van szó (eves, ivás, alvás, stb.), érthető a dolog, hiszen a testnek megvannak a maga speciális, belső törvényei és követelményei.

De ha a gondolatoknak semmi köze nincs az állati testhez, akkor honnan jönnek?

Vágyaid és gondolataid nem a tieid. Te a körülötted cikázó gondolatok és vágyak befogadója vagy. Csak arra kapsz lehetőséget, hogy megfelelő módon bekategorizáld őket, helyes érzékelésre tegyél szert, és elkezdhess dolgozni velük.

Mindannyian a bennünk keletkező vágyakkal és gondolatokkal dolgozunk, és feladatunk, hogy kontrolláljuk ezeket. Ebben segít a megszerzés tudománya, a kabbala bölcsessége. Megkapjuk a vágyakat és gondolatokat, és a kabbala megtanítja, hogyan kezeljük helyesen őket annak érdekében, hogy a legkiválóbb állapotokat érhessük el.

Kérdés: Miben áll a munkánk?

Válasz: A vágyak osztályozásában.

https://laitman.com/2019/08/where-do-desires-and-thoughts-come-from/

11 aug 2019

Hogyan legyünk halhatatlanok?

Kérdés a Facebookról: Ön azt állítja, hogy a személy halhatatlanná válhat, és nem kell meghalnia ahhoz, hogy lássa a Teremtőt. Viszont az ember materiális lény, ameddig él, nem találkozhat a Teremtővel. Ehhez az volna szükséges, hogy elhagyjuk a testünket, és lelkünkkel kapcsolódjunk Hozzá.

Miképp történhet ez meg, ha igaz, amit mond, és a halál nem is szükséges?

Válasz: A helyzet az, hogy az emberi testnek semmi köze nincs ahhoz, ahogy a világot érzékeljük. A világ egy külső látszat, és semmi több. Ezért úgy tűnhet, hogy az öt testi érzékszerven keresztül érzékeljük az anyagi világot.

A felső világ megtapasztalásához öt spirituális érzékszervet kell kifejlesztenünk. A kabbala bölcsessége ennek a fejlődésnek a mikéntjével foglalkozik, és azt is elmagyarázza, hogy a személy hogyan érzékelheti a spirituális világot. Vagyis a halál szükségtelen.

Kérdés: Ön abban az esetben ígér az embereknek halhatatlanságot, ha egységet alkotnak, és fejlesztik a lelküket?

Válasz: Ez kétségkívül így van! Ez nem ígéret, hanem egy valóságba átültethető spirituális technika. Manapság, akár a mi világunkban, találni olyan embereket, akik elérték a felső világot, és a módszer segítségével a világot öröknek és halhatatlannak érzékelik.

https://laitman.com/2019/07/how-to-become-immortal-2/

31 Júl 2019

83 queries in 0,471 seconds.