Dr. Michael Laitman

oktatás

A koronavírus kommunista cselekedete

Kérdés

Hogy kell egy közösségnek kinéznie? Kommunistának kell lennie?

Dr. Laitman

Igen, de nem az a fajta kommunizmus, ami hajdanán, a volt Szovjetunióban megvalósult, vagy amit Marx műveiben olvashatunk. Ez szabad emberek, egyenlőségen alapuló társadalma, közössége.

A természet azt követeli rajtunk, hogy váljunk hasonlóvá a Teremtőhöz. Nem tudunk azonban igazi hasonlóságot elérni a Teremtővel, semmilyen más kapcsolati megnyilvánuláson keresztül, mint a szabad emberek, egyenlőségen alapuló kapcsolatán keresztül. A Szovjetunióban erről beszéltek, ezt harsogta a propaganda, -azonban egy nagyon más rendszert hoztak létre- és nem egy szabad, helyesen kapcsolódó emberek közösségét.

A legfontosabb dolog ehhez, az oktatás. Erről sokat beszéltek a Szovjetunió napjai alatt, azonban senki nem csinált semmit, ami ehhez vezetett volna, az egész csak porhintés volt. Tehát mi, egy globális közösségként úgy kell, hogy megszervezzük, az oktatást, hogy az egyezésben legyen a természettel. Nem azért, mert az jó vagy rossz, hanem mert ez az egyetlen módja annak, hogy távol tartsuk magunktól a természeti katasztrófákat és csapásokat, amelyeket az oktalan tetteinkkel vonunk magunkra.

Ez például nem az, hogy szennyezzük a levegőt. Láthatjuk a természet milyen gyorsan felépül, elég volt csak néhány hétre visszalépnünk az értelmetlen túltermelésből.

A legfontosabb dolog, hogy a természet arra kényszerít minket, hogy bánjunk egymással helyesen, mintha egy egyesült, emberi közösség lennénk, nem állatok. Ettől nem szökhetünk el.

Meggyőződésem, hogy a vírus nem tűnt el, bár most sokan az ellenkezőjét állítják. Azt sem hiszem – őszintén szólva – hogy a normál élethez való visszatérés kevesebb lenne néhány hónapnál. Ezért muszáj végig gondolnunk, hogy érhetjük el a helyes kölcsön kapcsolatot. Ez az egyetlen valódi problémánk.

A teljes természet zárt, integrál rendszer. Ameddig, mi emberek, nem közelítjük a kapcsolatainkat és a belső minőségeinket, a természet minőségeihez, addig a természet, maga fog minket csapásról-csapásra közelebb vinni ehhez, megszabadítva mindentől bennünket. Végül is minél fejlettebbek vagyunk, annál gúnyosabb velünk, egyre jobban kényszerít minket egy helyes válaszreakcióra, és arra, hogy egy kölcsönös viszonyrendszert építsünk ki egymás között.

 [265694]
KabTV program „A Kabbala alapjai” 20/4/12  
Forrás: https://laitman.com/2020/06/the-coronavirus-communist-plot/

23 jún 2020

A társadalom eljövendő formája

Kérdés:

Be tudjuk mutatni a társadalom következő fejlődési szintjét? Vagy ez a modell egyszerűen csak manifesztálódik, annak megfelelően, ahogy a mi fejlődésünk halad előre, és ahogy elkezdünk egyre jobban integrálódni az új kapcsolati rendszerbe? Ez a folyamat időszakokra osztott, ugrásszaerű, vagy folyamatos? 

Dr. Laitman:

Nagyszerű emberek írásaiban olvashatunk erről, és nincs okunk arra, hogy elutasítsuk azt, amit ők elértek. Használnunk kell a következtetéseiket és az eredményeiket és ezekre alapozva ki kell építenünk egy oktatási, nevelési rendszert. 

Kérdés:

Hogyan kell elképzelni az egész társadalom fejlődését? Vannak, akik diktatúrákat jövendölnek, mások látják a demokráciák jövőjét, de vannak, akik a nácizmus és a fasizmus vízióját vetítik előre. Aztán olyanok is vannak, akik szigorúbb és vannak olyanok is, akik lényegesebben puhább intézkedésekre számítanak. Valójában azonban mindeddig, nincs valódi modell, az eljövendő gazdasági, és politikai viszonyok leírására.

Vajon a szociális élet azon része, amely az anyagi világgal és az emberek érdeklődésével foglalkozik, fokozatosan nyilvánul meg, vagy már most modellezhető, ahogy előre haladunk, annak a tervnek az irányába, amit felismertünk? 

Dr. Laitman:

Szociális egyeztetéseket kell folytatnunk arról, hogy mire van valóban szükségünk és mire nincs. Ezeket a modern társadalom állapotai alapján kell megértenünk, és megállapítanunk, mennyire van szükségünk bizonyos szakmákra, és az általuk előállított javakra. Tudatában kell lennünk, hogy mennyire szennyezzük a földet és az óceánokat stb. Muszáj megállnunk ebben és komoly önvizsgálatot tartanunk, a hibáinkkal kapcsolatosan. Csak miután csökkentettük a körülöttünk lévő világban általunk okozott zavarokat, és egy olyan rendszert hozunk létre, amely csak a valóban szükséges dolgokat kínálja fel az emberiség számára, akkor válik lehetővé, az emberi élet spirituális tartalommal való maximális kitöltése. 

[265524]
TV program: A koronavírus helyzet utáni munkanélküliség problémája. 
20/05/05  

Forrás:https://laitman.com/2020/06/the-future-form-of-society/

12 jún 2020

Mi legyen az emberiség következő lépése a koronavírustól elszenvedett kudarc után?

A jövőbeni cselekedeteinknek, és megoldásainknak két alapvető feltételnek kell megfelelni:

  • Nélkülözhetetlen legyen az életünkhöz, vagyis az élet alapvető szükségleteibe tartozzanak. Ezek azok a dolgok, amik kényelmessé és minőségivé teszik az életünket.
  • Nem okozhat kárt a többi embernek vagy a természet rendszerének.

Ezeket a feltételeket, akkor tudjuk teljesíteni, hogyha egy új oktatási formát vezettünk be az egész társadalomban. Amelyből megtanulhatjuk, hogyan gazdagíthatjuk az emberi kapcsolatainkat, és hogyan változtassuk meg szemléletünket úgy, hogy a személyes haszonszerzés helyett, inkább arra összpontosítsunk, hogy hogyan tudnánk hasznosan hozzájárulni az egész társadalom jólétéhez.

Minél hamarabb megvalósítjuk ezt az oktatási formát, annál gyorsabban érezzük majd éltünk javulását, és egy magasabb minőségű létezés válik elérhetővé számunkra, a kijavított, kölcsönös emberi kapcsolatainkon keresztül.

Forrás: https://laitman.com/2020/05/what-should-be-mankinds-next-step-after-the-coronavirus-debacle-quora/

11 jún 2020

A jövő oktatási rendszere

A virtuális tanulásra történő átállás komoly változásokat fog eredményezni az oktatási rendszerben. A tanulásnak olyan integrális közösség alapjait kell leraknia, ahol a kapcsolati kötelékek behálózzák az összes tanulót. A focimeccs például arra tanít, hogy minden egyes játékos megbízik társaiban, és közben azt akarja, hogy ők is élvezzék a játékot. Mindenki azonos lehetőségekkel, és az egyenrangúság minden különbségen túlmutató azonos érzésével rendelkezik. Olyan ez, mint az anya, aki összes gyermekét elhalmozza szeretetével. Az oktatás célja annak az érzésnek a létre hozása, mely azt sugározza, hogy mindenki egy szívben kapcsolódik a másikhoz. Így születhet meg a szeretet a közösségen belül.

https://laitman.com/2020/05/new-life-1225-the-education-of-tomorrow/

29 máj 2020

Tanítsunk a gyermekeknek kabbalát?

Kérdés: Felébredhet a szívben lévő pont gyerekkorban, amikor valaki meghal?

Válasz: Igen, ilyen kérdések gyakran felmerülnek fiatal korban. Aztán rendszerint elfeledkezünk róluk, és később a szívben lévő pont feléledhet egy érettebb életkorban. Ezért nem szükséges, hogy a gyerekeket a kabbala bölcsességére oktassuk. Jobb, ha várunk, amíg felnőnek, és nem kezdik a kabbalát tinédzser kor előtt.

Kérdés: Gyakran megkérdezik a gyerekek, hogy miért halnak meg az emberek.

Válasz: Mindenki ezeket a kérdéseket teszi fel. De ez nem jelenti, hogy az élet értelme felől érdeklődnek. Ezek egyszerűen a gyermekeknél megszokott kérdések. Válaszolunk rájuk valahogy, megnyugtatjuk a gyermeket, de ennél nem megyünk tovább.

https://laitman.com/2020/04/should-children-be-taught-kabbalah/

27 ápr 2020

Család és házasság, hatodik rész

A gyermekre fordított idő és szeretet

Kérdés: Helyesen értem? A természet a gyermekekre irányuló ösztönös szeretetet helyezett belénk, hogy megtanuljunk más embereket is hasonló módon kezelni.

Válasz: Igen és nem. Idővel a gyermekekre irányuló szeretet átalakuláson megy majd keresztül. Már most érzékelhető a változás. Manapság az emberek a korábbiaktól eltérő módon viszonyulnak a gyerekekhez.

A generációk egymásutánjában megfigyelhető volt egyfajta gyermekekre irányuló vonzalom, törődés és szeretet. De ezen a téren komoly változás megy végbe.

Mivel a vágyaink, a világ megértése, illetve a külső világgal való kommunikációs mód tekintetében is változás zajlik, ezért természetes, hogy a gyerekekhez történő hozzáállás – ami szintén a világunk részét alkotja – terén is átalakulások szemtanúi lehetünk.

https://laitman.com/2019/11/family-and-marriage-part-6/

02 dec 2019

A mindent magában foglaló társadalmi egység

Kérdés: Milyen viszonyt alakítsanak ki a felek az integrális módon felépülő családban?

Válasz: A családi kapcsolatokat a magunk elé tűzött cél határozza meg. A múltban létesülő házasságok célja a közös háztartás és a fizikai szeretet voltak. Ezzel szemben, az integrális társadalomban a partnerek elsősorban a minőségeik közötti hasonlóságokat keresik: “Tényleg illünk egymáshoz annyira, hogy egymással szövetségre lépve létre hozzuk a legideálisabb egységet, a családot?”

Biztos vagyok benne, hogy az emberek ilyen szemmel fognak egymásra nézni, és a fiziológiai aspektusok kisebb szerepet játszanak. A fizikai tulajdonságokat szintén számításba veszik, hiszen a mi világunk nem szűnik meg. De a család kialakításának alapját pontosan a belső egység létre hozásának lehetősége fogja adni.

Persze továbbra is szükség lesz rá, hogy gondoljunk a lehetséges problémákra, a partnerek fizikai/genetikai összeillőségére. Mindez igen komoly munka, hiszen a család a társadalom azon legkisebb és legáhítottabb egysége, amely mindent, a materiális és spirituális világokat is magában foglalja.

https://laitman.com/2013/10/a-social-unit-which-focuses-on-everything/

26 nov 2019

A csüggedtségből a tökéletesség felé

A szorongás és kétségbeesés járványszerű elterjedése, amit a mai társadalomban látunk, segíti az emberiséget, hogy fejlődésében elérje Adam szintjét. Manapság az embereket kevésbé érdekli testük állati értelemben vett jóléte. Szorongásaik inkább az ismeretlen jövőből és az élet értelmetlenségéből fakadnak. Mire való az élet? Miért élek? Ezek azok a kérdések, amelyek ha megválaszolatlanok maradnak, az emberek (és a gyerekek) kétségbe esnek. Drogok és antidepresszánsok után nyúlunk, de kielégítetlenek maradunk. Az emberiség a bánat soha korábban nem tapasztalt mélységébe zuhan, és tanításra lesz szüksége, hogy kezelje azt. Meg kell tanulnia, hogyan kapcsolódjon a globális, integrális világhoz. Hallania kell a természet tervszerűségéről, és a mindannyiunkban működő bölcsességről. Hogy megvalósítsa a benne rejlő igaz emberi lehetőségeket és nyugvópontra juttassa mindenfajta egzisztenciális hiányosságát, meg kell, hogy értse a teremtés gondolatát.

https://laitman.com/2019/10/new-life-285-overcoming-despair/  

18 okt 2019

Az irigységről

Legfejlettebb szintjén az irigység segíthet, hogy elérjük az öröklét korlátlan érzését. Noha az étel, család vagy szex kapcsán megtapasztalhatjuk a féltékenységet, ezek inkább a test miatt szükséges ösztönök – ahogy ezt sok állat esetében is látjuk. A férfiak irigylik a szabadságot, amellyel valaki kalandozhat a világban és különféle játékokat játszhat. A nők jellemzően a divat és szépség mentén féltékenyek, és más nőkkel vetik össze magukat. A vörös posztót hajszoló bika példájára ezek a korporális féltékenységi típusok hatékonyan táplálják az emberi egó fejlődését. Egyensúlyba hozzuk az elmét a féltékenység érzetével, és ezt abból a célból tesszük, hogy megvalósítsuk önmagunkat, és elérjük vágyunk tárgyát. Ezek a pénzen megvásárolható, behatárolt és tapintható formái a féltékenységnek inkább azt tükrözik, amit birtoklunk, és nem azt, ami bensőnkben van. A spirituális irigység akkor lép működésbe, amikor belépünk a kontroll birodalmába. Azok, akik felemelkednek az örök elérésekhez, belső, egészleges és korlát nélküli érzéshez jutnak, ami a testükön kívül, idő és tér felett, a természetben létezik. Ezek az emberek arra vágynak, hogy tudásukkal megváltoztassák a világot. Istenhez hasonlatosak abban, hogy akaratuk a bölcsesség, és új horizontok elérésére irányul. Ez az irigység egy új élet kezdetének irányába mozdít minket, amelynek helyszíne az Édenkert. 

https://laitman.com/2019/10/new-life-286-jealousy-and-envy/  

15 okt 2019

Vissza az iskolába és az iskolai terrorizálásba

Az osztálytermekben történő egymás terrorizálása az iskola falain kívül kezdődik.

Ahogy megkezdődik a tanév ezzel együtt feltépődnek a fájó sebek, amit az iskolai terrorizálás jelensége okoz. Igen, ez mindenütt megtörténik, és sok gyerek társadalmi elszigeteltségben él, és akár hónapok, vagy évek óta szenved a zaklatásoktól és a sértegetésektől. Ezeket, a belső hegeket sok-sok évig magukkal fogják cipelni a jövőbe. A szülők, ha tudják is mi folyik, tehetetlenek egy olyan rendszerrel szemben, amely gyakran elhallgatja a kérdéseket, a jó hírnév fenntartása érdekében.

Az igazság az, hogy az iskolai terrorizálás mindig is létezett, az én gyerekkoromban is, ám manapság ez a jelenség rendkívül aggaszóvá vált. Az álladó zaklatás áttör az osztályterem falain, és kísérti a zaklatott gyereket az osztályteremtől egészen a mobiltelefonjáig. Tehát nincs hova menekülnie, ahol békét és vigaszt találna.

Az egész általában egy gyerektől kezdődik, a támadás vezetőjétől; egy gyerektől, aki mindenkit uralni szeretne, akit népszerűnek tartanak a társai. Miért csinálja ezt? Mivel élvezi, és megelégedettséggel tölti el annak az érzése, hogy a másik felé kerekedhet. Tehát megaláz egy másik gyermeket, és megszervezi a másik gyerek ellen az egész osztályt. Azonban, ez a saját belső ösztöneit követi, valamit, azokat a példákat, amiket minden irányból elnyel, legyen szó akár valóság show-król, youtube videókról vagy akár olyan felnőttekről, akikre felnéz.

Mivel az életünket elárasztották a büszkeség és az irányítás hatalmi játékaival, ezért ne csodálkozzunk azon, hogy a gyerekeink ennek megfelelően viselkednek. Nem alakítottunk ki számukra elég jó környezetet, nem fordítottunk kellő figyelmet vagy nem adtunk megfelelő oktatást nekik, az egészséges és pozitív kapcsolatok ápolásáról, és most visszaköszönnek a keserű eredmények, hogy belénk csípjenek – elsősorban az egymás terrorizálásában.

Szóval, hogyan tudjuk kezelni ezeket a zaklatásokat? Mindenekelőtt beszélni kell a zaklatás vezetőjével, és el kell neki magyarázni milyen szörnyű igazságtalanságot, okoz másoknak és magának. Ugyanolyan fontos beszélnünk az őt követőkkel, hogy ne adjanak több hatalmat, és ne adjanak tovább több muníciót a „vezető” gyerek kezébe. Több gyerek hatalmát kell egybe szervezni, hogy ellensúlyozni tudjuk a vezető hatalmával. Miért kell ezt tenni? Mert a kisgyerekek ösztönösen érzik, azt hogy „mi jó nekem, vagy mi rossz nekem”. És az a gyerek, aki megpróbál támadást kezdeményezni, és azt látja nem sikerül, vagy nem úgy alakul, ahogy ő azt szeretné, vagy éppen az ő kárára történik, magától abba fogja hagyni a próbálkozást.

Idősebb gyerekkel el lehet beszélgetni erről. Meg kell nekik mutatni, hogy ők is maradhatnak egyedül, ha tovább folytatják a zaklatás útját. És ha szeretne maga köré vonzani másokat, akkor pozitív vezetőnek kell lennie, akit mindenki követ és követni akar.

Ahelyett hogy az iskolában keresnénk a zaklatás elleni küzdelem módját, sokkal jobb a betegséget a gyökerénél kezelni, még mielőtt elterjed. A gyerekek számára már korai életkorban meg kell teremteni az egészséges társadalmi környezetet. Az oktatási programokban a pozitív társadalmi kapcsolatoknak kell figyelem középpontjába kerülnie, nem pedig az individualista sikereknek. És minél gyorsabban megcsináljuk ezt, annál kevesebb zaklatást fogunk látni és tapasztalni.

05 Sze 2019

94 queries in 0,605 seconds.