Dr. Michael Laitman

kommunikáció

Egyéniség és kölcsönkapcsolat

Kérdés: A biológusok sok élő organizmusnál azt találták, hogy képesek kollektív döntést hozni. Néhány baktériumtörzs például az uniformitást egy specifikus kémiai anyag kibocsátásával éri el. Lehetséges, hogy az egymással történő kommunikáció ilyen formája a veszély jelzésére szolgál. 

A halraj gyorsabb és pontosabb a ragadozó azonosításában, mint egyetlen hal. Különálló emberek, legyenek bármilyen intelligens és magas IQ-val rendelkező egyének, nem képesek olyan problémákat megoldani, amivel egy adott csoport sikerrel birkózik meg. Vagyis léteznek félreérthetetlen megnyilvánulásai a kollektív elmének.

Itt azonban szembesülünk egy paradoxonnal. Egyrészt az emberi történelem során a természet végig az individualitásunkat fejlesztette. Másfelől megfigyelhető, hogy nem a legerősebb éli túl, hanem az, aki inkább hajlandó az együttműködésre. Hogyan lehet feloldani ezt a paradoxont?

Válasz: Az individualitást nem szabad az integralitás, kölcsönösség, illetve egymással való helyes kapcsolódás ellentéteként felfogni.

Minden rendszerben léteznek különálló elemek. Ezek mindegyike nagyon fontos, és a maga módján tökéletes. De a köztük kialakuló interakciót olyanra kell hangolni, hogy érzéseik, befolyásuk és egymással történő kombinációik tekintetében azt éljék meg, hogy közös kölcsönkapcsolataik irányítják őket.

Egyfelől szeretnénk olyan csoportot, ami különleges és zseniális képességű emberekből áll. Ugyanakkor szükséges, hogy abszolút integráció, kapcsolat és interakció legyen közöttük. Különben semmit nem érnek ezek a nagyszerű egyének.

Kérdés: Vagyis a természetes kiválasztódás és az együttes evolúció egymás mellett léteznek?

Válasz: Ténykérdés, hogy az evolúciót a természettől kaptuk. De az evolúció mellett, vagy bizonyos értelemben, azzal ellentétes módon, a természet azt is megköveteli tőlünk, hogy egységesüljünk, és minden generációval kidolgozottabbak legyenek az egymás közti kapcsolataink. Sok nemzedék óta nem tettük ezt meg, ezért komoly szenvedések érnek minket.

[267879]
KabTV “Koronavírus utáni korszak” 20/04/30
Forrás: https://laitman.com/2020/07/individuality-and-interconnection/

21 aug 2020

Szívtől szívig irányuló üzlet

Egy új korszakban élünk és a régi korszak megoldásai nem fognak visszatérni. Ezért értelmetlen lerogyni és siratni a megszokott életünket, mint egy öregember, aki a fiatal éveire emlékezik könnyekkel a szemében. Az időszak elmúlt, meghaladtuk. Ki lettünk lökve az előző állapotunkból, az ajtó bezárult mögöttünk, nincs visszaút.

Semmit nem lehet a mai világban, az előző rendszerek segítségével irányítani. Ami maradt, az csak arra mutat rá, hogy nem működtethetőek. A következő hat hónapba, egy évben, látni fogjuk a felépített rendszereink nagy részének összeomlását, pénzügy, ipari és oktatási rendszereket melyek a szemünk előtt omlanak össze, mint kártyavárak.

Akkor, hogy létezhetünk tovább? Adjuk fel az elmúlt száz évben felépített rendszereinket, cégeket, bankokat, ipart, kereskedelmet, egészségügyi rendszereket és oktatási intézményeket – és lépjünk be új rendszerekbe. Nyugodtan, barátságban, pánik és idegesség nélkül. Fel kell nőnünk annak érdekében, hogy tudatosan egy új állapotba léphessünk, és a kezünkbe vehessük az irányítást.  

Minden, amit az egónk irányított egy egyszerű program alapján, hogy még nagyobb legyen az egó nyeresége, sikere, az többé nem működik. A természet új programot vezetett be. Nem lehet nyereséget csinálni a megszokott módon többé, drága dolgokkal etetve egónkat. A korona vírus szándékosan akadályozza meg a régi rendszerhez való visszatérést. 

Már az új rendszerben vagyunk, de még nem tudjuk használni. Az új rendszer a tízesek a Kabbalista csoportok világa. Ehhez nélkülözhetetlen egy új emberiség, új emberi viszonyrendszer kiépítése szívtől szívig. Az új, belső önzéstől mentes viszonyoknak megfelelően világossá válik, hogy kell az üzleti kapcsolatokat is kiépíteni. Egyezésben a szívtől szívig mutató emberi viszonyokkal. 

Egy új vágy új kommunikációs módszert követel meg az üzleti világban. Az előző megoldások leomlanak, de egy másfajta érték előállítás fog megjelenni ezt megelőzően, az adakozás és a kölcsönös részvételen alapulva. Az elveknek kell másoknak lenni, mindenki hasznára és senkinek kárt nem okozva kell értéket előállítani. Senki nem nyerhet többet, mint a másik, főleg nem másnak a kárára, minden egy jobb kapcsolatért történik. 

Akkor az üzletek a szemünk előtt kezdenek növekedni, ahogy mondva van: „A hajtások kinőnek a földből,” új magok keletkeznek, új aratás következik, újra és újra. Ezt nevezzük „a Teremtő áldott mezőjének.” A kapcsolat elvei pedig a tízesektől lesznek átvéve, a köztünk lévő kapcsolatok által.

[268899]
Napi Kabbala Lecke 20/08/05, „Felkészülés az ’Új Világ’ Virtuális Kongresszusra            
Angol blog: https://laitman.com/2020/08/business-from-heart-to-heart/

18 aug 2020

A világ helyes érzékelésére hangolódni

Kérdés: Ön úgy beszél a Természetről, mint ami az én saját minőségeim eredője. Mint valami, ami láthatólag rajtam múlik. Vannak abszolút értelemben vett, kőbe vésett törvények, erők, amik az észlelésemtől függetlenül működnek?

Válasz: Hogyne lennének. De a te célod, hogy megértsd a természet integrál jellegét. Mivel csak az érzékszerveiden keresztül érzékeled a világot, ezért szükséges ezeket az érzékszerveket, leváltani a helyes valóságérzékelés miatt. 

Kérdés: Vagyis nekem, a természet részecskéjének,  az integrál képet kellene éreznem?

Válasz: Igen, ezért beszél kizárólag erről a Kabbala. Hogy megértsük, a természet egészét, el kell lazulnunk, és ahogy fogalmaznak, az egoizmusunk fölé kell emelkednünk. Akkor majd megérezzük Természetet, de nem az egoizmusunkon keresztül, hanem rajtunk kívül létező rendszerként. 

Megérezhetjük, hogy nem egyénként létezünk, hanem egy tökéletes, örök-életű egész részeként. Nem önmagunkat érezzük, hanem a nagy képet, mint egészet, a működését ennek a rendszernek, amelyben minden egy kölcsönös mozgásban van kiegészítve egymást, kommunikálva egymással, abszolút integrációban.  

Ekkor értjük meg, hogy miben szenvedünk hiányt. Hogy mit kell még hozzátennünk, ehhez az örök-életű, tökéletes, integrál összképet. Amint ez keresztülhalad a szubjektivitásunkon, egoizmusunkon, a valóság torzított képét tárja elénk.

[266704]
KabTV “Kabbala Alapjai” 20/05/17
Forrás: https://laitman.com/2020/07/tune-in-to-the-correct-perception-of-the-world/

18 Júl 2020

Milyen örömök várnak ránk a koronavírus utáni időszakban?

Kérdés: Élhetünk örömérzet nélkül?

Válasz: Nem. Az ember létezésének minden percében, öröm után kutat.

Kérdés: Mit gondol, milyen új típusú örömök jelennek meg a koronavírus utáni időszakban? Úgy tűnik, hogy az örömszerzés régebbi formái (például a kávéházi/éttermi beszélgetések vagy külföldi utazások) nagy valószínűséggel el fognak tűnni.

Válasz: Fokozatosan tűnnek el, de nem azért, mert van, vagy nincs rájuk vágyunk. A természetben olyan program fut, amely az összes örömöt fokozatosan átalakítja bennünk. Ezért van, hogy azok a fajta örömök, amiket élveztünk a XX. század folyamán, azok a XXI. században fokról-fokra megszűnnek. Milyen örömök váltják fel őket? Erre nemsokára fény derül.

Az én véleményem, hogy ilyen örömforrás lesz az egymással folytatott megfelelő kommunikáció, amelyben feltárul számunkra a létezés következő szintje, és a Felső Világ érzete elkezdi megtölteni elménket és szívünket. 

Kérdés: Úgy véli, hogy a fizikai összejövetelek, a kommunikáció és kölcsönkapcsolataink mélyebb rétegeinek feltárása alkotják a legnagyobb örömöket?

Válasz: Hogy egyszerű nyelven fogalmazzak, ez pszichológiai örömszerzés. Abból fakad, hogy érezzük, miként dolgozik rajtunk a természet, hogyan lép kapcsolatba velünk, és mi milyen módon befolyásoljuk, amire ő megint csak hatást gyakorol ránk.

Kérdés: Tehát minden problémánk megoldása, az emberek közötti kapcsolat megváltoztatása? Bizonyítható ez az állítás?

Válasz: Szükségtelen bármit is bizonyítani, az élet maga fogja igazolni. De ma nem ez a helyzet? Mennyivel jobb világban élnénk, ha nem lennének, az emberek közötti problémák.  

Megjegyzés: Egyfelől úgy tűnik, hogy valóban ez a helyzet. Másfelől azonban nem világos az egységbe tömörült emberek számára, hogy milyen módon lesznek képesek befolyásolni a természet alsóbb rétegeit.

A megjegyzésre Dr. Michael Laitman válasza: Ez magyarázatra szorul. Ez a magyarázat, mivel egy integrál természetben létezünk, nem is annyira bonyolult. Minden, az egész kozmosz, és mi magunk, testünk és társadalmi berendezkedésünk is a részek közötti integrál kölcsönkapcsolat elvének megfelelően, vannak elrendezve.  

Az egyetlen dolog, ami kilóg ennek a globális és integrál rendszernek a kereteiből, az a többiek iránti beállítódás morális eszközével ellátott (és nem a fizikai adottságaiban értelmezett) ember. 

A másokhoz való hozzáállását az „önmagán kívüliség” hangsúlyával ellátva kell, a természet rendszerébe integrálódnia.

Kérdés: Ön szerint lehetséges lesz bizonyítani, hogy amennyiben az emberek egységet alkotnak, a természet azonnal kedvező hatást gyakorol ránk, illetve vice versa, ha az egymás közötti kapcsolatot megszakítják, valamiféle kataklizmák következhetnek be? Vagy nem ennyire nyilvánvaló módon fog ez megtörténni?

Válasz: Nem ennyire nyíltan történik majd, de magyarázatainkkal felgyorsíthatjuk a folyamatot. Elvileg lehetőséget kaptunk rá. Ebben a különféle vírusok a segítségünkre lesznek.

[265866]
KabTV’s “A koronavírus korszaka után” 20/04/23
Forrás: https://laitman.com/2020/06/what-pleasures-is-the-post-coronavirus-era-preparing/

22 jún 2020

76 queries in 0,427 seconds.