Dr. Michael Laitman

Zohár/ betűk

A 22 természeti erő

Kérdés: A „Rav Hamnuna Saba levelei” című cikk allegorikus módon meséli el, amint minden egyes betű ellátogat a Teremtőhöz, és azt tanácsolja Neki, hogy vele kezdje meg a világ megalkotását. A Teremtő azonban így válaszol: „Igen, jóságos vagy, de nem te leszel az első.”

Milyen folyamatról van itt szó? Mit jelent, hogy a betűk elmennek a Teremtőhöz, és megpróbálják rábeszélni, hogy éppen velük vegye kezdetét a világ? 22 ilyen jelet különböztetünk meg.

Válasz: Igen, a természetben összesen 22 erő létezik, amelyek egymással kombinálva megalkotják a teljes világegyetemet, minden világot, valamint mindent, ami ezeket kitölti.

Mindez mindössze 22 betűből ered.  Van még öt további betű, amelyek nem határoznak meg semmit, hanem egyszerűen csak a szavak végére íródnak.

[312048]
A KabTV „Bevezető a Zohár könyvéhez” című adásából; 2023.04.23.
Forrás: 22 Forces of Nature — Laitman.com

09 máj 2023

Betűk– A fény hatása a vágyakra

Kérdés: Miért hívják Jod-Hey-Vav-Hey-nak a Teremtő nevét?

Válasz: A Teremtő az a fény, amely a fekete vágy hátterében rajzolódik ki. Ezért mindenféle alakzat, amelyet a fény fekete háttérre rajzol, olyan betűk, amelyek a Teremtő nevét alkotják. Vagyis így érzékeljük az Ő cselekedeteit.

Kérdés: Ez azt jelenti, hogy valaki megérezte a fény hatását a vágyára, és ezért ez betűk vagy szöveg formájában rajzolódik ki?

Válasz: Ez a válasz: Igen, így van megírva a Tórában.

[308284]
A KabTV "A Tíz Szfíra Tanulmánya (TES)" című műsorából 2023.01.15.
forrás: https://laitman.com/2023/02/letters-the-impact-of-light-on-desires/#gsc.tab=0

05 feb 2023

Fehér fény, fekete vágy

151

Kérdés: Honnan jöttek a Yod-Hey-Vav-Hey betűk? Miért nevezik őket a Teremtő négybetűs nevének?

Válasz: Mert a fehér fény fekete háttéren rajzolódik ki. A vágy fekete, a fény fehér. Így a fény minőségének képe a vágy minőségén rajzolódik ki.

Kérdés: Miért az első betű a Yod?

Válasz: Általában mindez nagyon egyszerűen megmagyarázható. A fény és a sötétség minősége egymással szemben helyezkedik el, így a fény pontosan ebben a formájában ábrázolja magát.

A Yod betű úgy néz ki, mint egy vessző, és a fény kiterjesztésének kezdetét jelzi. A Vav betű pálcikaként, botként van ábrázolva, ami a fény felülről lefelé történő kiterjesztését szimbolizálja. Minden héber betű így jön létre.

[308245]
A KabTV „ A Tíz Szfíra Tanulmánya (TES) ” című műsorából, 23.01.15.
forrás: https://laitman.com/2023/02/white-light-black-desire/#gsc.tab=0

03 feb 2023

Isaac Newton és a Kabbala

michael-laitman_43

Frank E. Manuel az ‘Isaac Newton vallása’ című könyvében azt írja, hogy “Isaac Newton meg volt győződve arról, hogy Mózes birtokolta valamennyi tudományos rejtély megoldását.”

Dr. Seth Pancoast szerint pedig “Isaac Newtont a Kabbala tanulmányozása vezette a fizikai törvények (a gravitáció és taszítás erőinek) felfedezéséhez.”

A Zohár könyvének latin fordítását (Kabbala Denudata), megtalálták Newton könyvtárában és jelenleg a Trinity College-ban őrzik, Cambridge-ben.

zohar_latin

A  Zohár latin nyelvű fordítása, amit Isaac Newtonnak tulajdonítanak.

Isaac Newton tudományos kutatásait filozófiai elvekre alapozta. Így írt ezekről: “A könyveimben meghatároztam a filozófia azon elveit, amelyek nem tisztán filozófiaiak, hanem matematikaiak, amelyek alapul szolgálhatnak fizikai dolgok tanulmányozására. Annak érdekében, hogy ezek ne tűnjenek terméketlennek, csatoltam hozzájuk néhány fizikai magyarázatot.”

SZL

KA

08 nov 2015

A “נ”(Nun) betű szép és erőtlen

Felmerül a kérdés, hogy miért nem teremtette meg a Teremtő a világot a “נ” (Nun)betűvel, amely olyan jó és szép! A “נ” (Nun)betűje “50”, a “Bina 50-ik kapuja”, a teljes korrekció, kilépés az egyiptomi rabszolgaságból, a Tóra megkapása. Mindez a “נ” (Nun) betűn múlik, ez a “Jeszod de Katnut”, amellyel a végső korrekcióig kell dolgoznunk.

A végső korrekcióig minden zivug a “Jeszod” -ban történik, azaz az “értelem feletti hit”-ben, “lentről felfelé”. Látszólag ebben a betűben nincsen semmi hiba, ő igazságosan követeli, hogy a világ általa teremtődjön meg, mert vele el lehet érni a végső korrekcióhoz.

Mindez igaz, kivéve egy dolgot: ennek a betűnek nincs ereje! Ha nem létezne a “O” (Számech) betűje, amelyre a “נ”(Nun) betűnek állandóan támaszkodnia kell, a katnut állapotára, akkor a “נ” (Nun) betűje nem lenne képes működni. Tehát, nem lehetséges végrehajtani a korrekciót csak egy tulajdonság által. Minden egyes korrekció cselekedetében részt kell vennie a “O” (Számech) betűnek, amely elrendezi a támogatást a “Haszadim Fény” számára, és akkor a “נ” (Nun) tulajdonsága képes működni a “Jeszod Szfirá”-ban, és képes fenntartani magát a “Malchut” fölött.

Tehát az összes betűnek léteznie kell, és ezek önmagukban nem elégségesek, hogy elhozzák a vágyat a világ korrekciójához. Bár a “נ” (Nun) betűjében minden megtalálható, kivéve azt a tényt, hogy önmagában nincs ereje.

Mert ha leereszkedek a “Tifferet”-ből a “Jeszod”-hoz, akkor már veszélyben vagyok, mert a “Malchut” –tal kell működnöm alulról-felfelé, és így meg kell tartanom magam, hogy nehogy visszazuhanjak lefelé a “Malchut” irányába.

Ki az, aki képes fenntartani téged? –Valakinek lennie kell fenn, aki megragad egy kötéllel és nem engedi, hogy lezuhanj. Mintha leeresztenének egy kígyókkal tele gödörbe, és nagyon közel lebegtetnének fölöttük.

Közel vagy a “Malchut” -hoz, képes vagy felemelni és átadni az izgatottságot, a félelmet, a szorongást fölfelé, hogy szentesítsed azokat. De teljesen függsz a Felsőtől, a “O” (Számech) betű tulajdonságától, amely a kötélen keresztül fenntart téged.

2013.05.27, Reggeli leckéből, “Bevezető a Zohár könyvébe”

Ford: BS
Szerk: SzI

06 jún 2013

Meghívó a találkozásra

Meghívó a találkozóra

A héber ábécé 22 betűje formájában, rajzában, és jeleiben tükrözi a spirituális Szfírák tulajdonságait: kilenc a “Bina”-ba, kilenc a” Zeir Anpin”-ba és négy a “Malchut”- ba tartozik, összesen 22 betű. Minden betű a jelein keresztül mutatja hogyan különbözik a többitől. Így a Zohár szövegének olvasása során megcsodálhatjuk ezt a szöveget, amely a spirituális Szfirákon belül található.

Ehhez kell igazítanunk a szándékunkat az olvasása közben, mert a betűk a belső húrjainkról beszélnek, a Teremtő tulajdonságáról. Miközben behatolnak a teremtmény megszerzési vágyába, előhívják benne a különböző érzéseket és benyomásokat. A vágy elkezdi ráhangolni magát, mint egy hangszer a Zohár szelének hatására, amely megérinti a lélek húrjait, és játszik rajta, mint Dávid király a hegedűjén.

Pontosan így kell hogy érezzük a Zohár könyvét. A Fény, amely Tőle érkezik hozzánk és kitölt minket,  fel tudja rázni az “edényeinket”. Ezek a betűk, meghívást jelentenek a Teremtővel történő kölcsönös megértésre. Szóval, gyertek, tegyünk így!

2013.05.27, “Bevezető a Zohár könyvébe”

Ford: BS
Szerk: SzI

 

05 jún 2013

A Samech betűje, egy menedék

A Samech egy csodálatos betű, egy minőség, amely megmenti és kiemeli az embert, a Klipák (Héjak) birodalmából, erőt ad neki, támogatást, önbizalmat, és otthonérzést. Ez egy kerek betű amely hasonló egy anyaméhhez, amely menedéket ad az embriónak, de fejlődést nem biztosít.

Csak az segít az embernek kilépni a Kilpákból ha megszerzi a Samech minőségét, azaz megszerzi a képességet, a Klipák, az egó uralma alóli kiszabadulásnak. Azonban a továbbfejlődéshez, az embernek vissza kell térnie újra az egoista erőkhöz, a Klipákhoz és meg kell ragadni belőlük, amennyit csak képes az ember, hogy a következőkben ezt korrigálja és ezáltal a korrekció által növekedjen.

Kiderül, hogy a Samech betűjének előnyös tulajdonságai ártalmassá fordulnak, mivel ez az ember fejlődéséhez szükséges. Ez hasonló az anyához, aki nagyon szereti a gyermekét és addig öleli szeretettel a fiát, amíg meg nem fojtja, nem engedi, függetlenné válni és növekedni.

A növekedés érdekében, mindig két ellentétes erőnek kell kölcsönösen együttműködni, hogy a cél a középső vonal megjelenése által elérhető legyen. Ezt lehetetlen elérni a Samech betű nélkül,amely körül öleli az embert, biztonságot kínálva neki.   Az ember elrejtőzhet ebben a minőségben, megszabadul a Klipa és az egó uralma alól, elszakadva azoktól.

De mi történik miután megszabadul az ember, az egótól? Ebben az állapotban nem rendelkezik semmivel, azaz nem tud tenni semmit! Alá kell szállnia a Klipába ismételten, és amikor védelmet talál az adakozás erői által, folytatnia kell a saját fejlődését.

Ezért lehetetlen világot teremteni a Samech betűjével. Nincs olyan betű, és nincs olyan minőség amelynek meg lenne az ereje ahhoz, hogy a világot a kívánatos korrekció felé mozdítsa. Minden egyes minőségnek megvan az ellentétes minősége, ez egy meghatározott cél miatt van így: hogy fejlődhessünk.

Az én anyagom a megszerzési vágy. Először a szándékaimat kell megváltoztatnom, hogy megszerezzem azt a semleges szándékot, amelyet majd az adakozás szándékává tudok fordítani, amely végül is elhozza nekem azt az állapotot, amelyet úgy hívunk, hogy a “megszerzés az adakozás érdekében”. Ez azt jelenti, hogy először negatív módon használom a vágyamat a megszerzés érdekében, majd elkezdem használni ugyan azt a vágyat pozitív módon az adakozás érdekében.  Így tehát két ellentétes erőnek kell működnie rajtam egyik a másik ellenében, amely által elérem a “középső vonalat”.

2013.06.27, Reggeli leckéből, Bevezető a Zohár könyvébe

KA

05 jún 2013

Milyen fajta világot láthatnánk a szándék szűrőn keresztül?

Milyen fajta világot láthatnánk a szándék szűrőn keresztül?

Kérdés:

Hogyan lehetek képes megtartani a helyes szándékot?

Válasz:

Tegyünk erőfeszítéseket a csoporttal, tanulással, barátokkal és az egész világgal kapcsolatban annak érdekében, hogy állandóan megtartsuk a szándékot. Szándékunknak olyannak kell lennie mint egy rabnak, melyet állandóan őrzök, hogy ne menekülhessen el, vagy mint egy kisbabának, mely állandó gondozásra szorul.

Mindez hatalmas erőfeszítéseket követel meg. De ha mi úgy tekintünk a világra, mint egy olyan ideális végeredményre ahol megértem, hogy csak a helyes szándék jut át a spirituális számlára, és mely szándékok nem juthatnak át, akkor a végeredmény azt mutatná, hogy valójában szinte semmi nem maradna meg ebből a világból ami átjuthat a spirituális számlára.

Ez az, ahogy a világ a spiritualitás oldaláról látszik. Úgy tűnik nekünk mintha rengeteg dolog történne ezen a korporeális bolygón, rengeteg esemény, rengeteg ember akik aktívak rajta, de mindez csak arra szolgál, hogy az ember összezavarodjon, kétségbeessen az állandó hajsza által, és hogy képes legyen felismerni hogy a világot csak a szándékok vezérlik, és nem a látszólagos fizikai cselekedetek.

A szándék a cselekedet vágyott végeredménye, vagyis az, hogy kinek az érdekében hajtom végre az aktuális cselekedetet. De amennyiben minden a szándékról szól, akkor mi már nem utalunk az egyszerű fizikai cselekedetre többé hanem a cselekedet minőségét vesszük figyelembe, annak belső irányát, kire is irányul az, és kinek az érdekében. Az azonnali szándék összeköt minket a cselekedet minőségével.

A cselekedet lehet egy egyszerű vágy. Akár ülhetek csendben a kanapén, egy cigarettával kezemben és a korsó sörrel, miközben nagyon bonyolult belső munkát végzek, azáltal, hogy arra sóvárgok, hogy összegyűjtsem minden vágyaim és gondolataim, melyek különböző irányokban növekszenek, és zárt körben keringenek, hogy mindazokat a helyes irányba fókuszáljam.

Amennyiben mi kívülről megtekintjük a személyt a helyes szűrőn keresztül, látjuk annak valódi helyzetét. és akkor láthatjuk, hogy valójában spirituális munkát végez. De amennyiben csak magukat a cselekedeteket nézzük, hogy a személy, hogyan terpeszkedik a kanapén a cigarettával és a sörrel, azt gondolhatnánk, hogy csak egy semmirekellő aki az idejét vesztegeti…

2012 szeptember 12, Reggeli lecke, 1.rész, Beszéd a Zohár befejezéséhez, (Baal HaSzulam)

 

(HZS)

16 Sze 2012

73 queries in 0,665 seconds.