Dr. Michael Laitman

Szerző arhívuma: Péter Spronz

Az igazság szeretete vezet minket a spiritualitásba

Mi a spiritualitás lényege? A spiritualitás az egoista emberi természetünkkel ellentétes, adakozó minőség.

Minden gondolatunk, vágyunk és cselekedetünk mögött az emberi ego, azaz az élvezetre irányuló vágy húzódik meg.

Ebből az következik, hogy észlelésünket az ego alakítja, attól függően, hogy az adott tárgyat élvezeti forrásnak, vagy az élvezetet veszélyeztető tényezőnek ítéli.

Ezért, ha bepillantást akarunk nyerni a spiritualitásba – tehát tudomást akarunk szerezni a minket körülvevő, egoista percepciónk által érzékelhetetlen valóságról –, új alapokra kell helyeznünk saját magunkat. És ebben a folyamatban a környezetnek kiemelkedő szerep jut.

Vagyis, mivel az altruizmus láthatatlan számunkra, és ellentétes az egoizmussal, a környezetünk segítségére szorulunk. A környezet motiválása, inspirációja vagy éppen kitartó piszkálása hatására jön meg a vágyunk, hogy elérjük az egoizmussal ellentétes minőséget.

Amikor átlépünk a korporalitásból a spiritualitásba, egoizmusból az altruizmusba, egy új világ nyílik meg számunkra, ami mindig is körbe vett minket, de képtelenek voltunk érzékelni.

A kabbala ezt az új világot „spirituális” vagy „felső” világnak hívja.

Jelenlegi nézeteink a világról olyan észleletek, amiket az ego alapoz meg, hogy különféle módokon megvédjen és kényelmet biztosítson a számunkra.

Ilyen esetben az „igazság” nem más, mint az, ami egybeesik az ego-alapú nézeteinkkel.

Keressük, mivel támaszthatjuk alá nézeteinket, és mindent elvetünk, ami ellentmond nekik. Így végül nem születik meg bennünk a vágy, hogy megváltoztassuk önmagunkat.

Akkor hogyan érhetjük el a változásra irányuló vágyat, hogy felfedezhessük a spiritualitást?

Ha önmagunktól, azaz pozitív eszközök segítségével nem megy, akkor belép életünkbe a szenvedés. Több és több teret nyer, hogy megmutassa: a tisztán egoista irány, amelyet választottunk, problémákat eredményez, ezért változásra van szükség.

Azonban a szenvedés önmagában nem eredményez változást, legfeljebb változást akaró vágyat. Ennek hatására keresünk jelenlegi életünktől eltérő közeget és befolyást. Így fejlődhetünk spirituális értelemben.

06 jún 2020

Az emberi szivárvány négy színe

1954-ben a Legfelsőbb Bíróság Earl Warren vezetősége alatt egyhangúlag visszavonta a szegregáció alkotmányosságát. Azonban a bírósági döntések nem hoznak változást a szívekben. Az emberi lélek mélységeiben lakozó gyűlölet, amely megteremtette a szegregációt, ma is él és virul, és fűti azoknak a tiltakozó megmozdulásoknak a hőfokát, amelyeknek szemtanúi vagyunk. Nincs más megoldása az amerikai etnikai feszültségeknek, mint az, hogy megtaláljuk a módját – bármilyen irreálisnak is hangzik –, hogy az összes csoport szeresse egymást. Feketék, fehérek, sárgák és vörösek egyaránt. Mint ahogy az égi szivárvány az Isten és Noé közötti szövetség szimbólumává vált, úgy szükséges, hogy az emberi színekből összeálló szivárvány az összes faji csoport közötti szövetség jelképe legyen.

Mi az oka, hogy a sokféleséget kedveljük a természetben, viszont megvetjük, ha saját magunkról van szó? Mi történne, ha a zebrák oroszlánok, az oroszlánok pedig elefántok akarnának lenni? Pontosan a sokféleség az, ami a természetnek erőt és szépséget kölcsönöz. Meddig húznánk, ha a szív hirtelen úgy döntene, hogy inkább a máj szerepét töltené be?

Létezésünk alapja, hogy a különféle elemek tetszetős és életbevágó jelentőségű harmóniát alakítanak ki egymás között. A létrejövő ökoszisztéma minden részére szükség van a túléléshez.

A természet bármely elemeire gondolunk, nem fogunk köztük gyűlöletet találni. Éppen ellenkezőleg. A kapcsolatot a kölcsönösség és a harmónia jellemzi. Amennyiben Amerika nem ezt a mintát honosítja meg társadalmi szinten, a táborok elpusztítják egymást. Ma világosabban látjuk ezt, mint valaha.

A jelenlegi körülmények között azonban lehetetlen célkitűzés a harmónia elérése. Az embereket teljesen beburkolja saját haragjuk, így nem tudják tisztelni egymást. A tisztelet, egymás figyelembe vétele és más etikus magatartásmódok tehát nem kivitelezhető megoldások, mivel a bebetonozott gyűlölet használhatatlanná teszi őket. Éppen emiatt a feleknek magát a gyűlöletet kell „feje tetejére állítaniuk”, és belátni, hogy nem létezhetnek egymás nélkül, ezért elengedhetetlen, hogy megtanulják szeretni egymást. Kevesebbel nem érhetik be. Minden ember egyazon rendszer része, mindenki az emberi társadalom egyetlen nagy organizmusához tartozik. Ha egy kis résznek kárt okozol, az egész emberiséget károsítod meg. Ha az emberek szeretnék egymást, megszűnne a gyanakvás, az erőszak, egymás megalázása és diszkriminálása. De először tudatosítanunk kell ennek szükségességét, és kemény munkát tenni bele, csak így érhetjük el az áhított állapotot. Amerika válaszút elé érkezett: vagy a szeretet fed le mindenkit, vagy a gyűlölet. Az ország jövője az alternatívák közötti választáson múlik.     

04 jún 2020

Hogyan gyógyuljunk ki az egoizmusból?

Kérdés: Emlékszem a nyolcvanas években eltöltött gyerekkoromra. Ittunk a folyóból és úsztunk benne. Az erdő virágai és bogyói olyan erős illatot árasztottak, hogy megrészegedtünk az aromától.

Látom, hogy mára minden mennyire megváltozott. Ugyanazok a folyók még szarvasmarhák itatására sem alkalmasak. Az a határozott érzésem, hogy mi, az egoizmusunknak köszönhetően, felzabáltuk az egész bolygót. Hogyan lábalhatunk ki egoizmusunkból? Miként korrigáljuk azt?

Válasz: Elméletben nincs nehéz dolgunk. Együtt kell az ügyet akarnunk. Támogatni kell egymást. Így sok ezer ember gyűlik össze, akik mind önzetlenül, egojuk felett, azt minél kevésbé használva kívánnak cselekedni.

Semmi különöset nem kell tenni. Elég, ha először is megkíméljük a természetet, nem fosztjuk ki a Földet. És másodsorban pedig megkíméljük embertársainkat, tehát maximális barátságossággal és megértéssel fordulunk hozzájuk.

Ha az ember és a természet kapcsán ilyen módon járunk el, magunkra hívjuk a természet pozitív erőit, amiket felső erőnek hívunk. Ez fog korrigálni minket. Hatására jobban bízunk másokban, nyitottá, barátságossá válunk.

Átlátjuk majd, hogy a természet jó és rossz erői miként működnek együtt. Az áramkörök pozitív és negatív töltéseihez hasonlóan, képesek leszünk egyensúlyba hozni ezeket az erőket. Hiszen tudjuk: a negatív minőség nélkül minden kudarcra van ítélve.

El kell sajátítanunk, hogy mindezt miként tegyük. Egész életemet annak szenteltem, hogy megtanítsam az embereknek, hogyan használják helyes módon a természet két alapvető erejét, a pozitívat és a negatívat.

A negatív erő az ember egoizmusa. Mindenhol tetten érhető, és felemészt mindannyiunkat. De ott van a pozitív erő is, ami még feltárásra vár. Csak akkor jelenik meg, ha ráeszméltünk létezésére. Amennyiben ez a felébredés nem történik meg, a pozitív erő nem bukkan fel, és az egyetlen negatív energia uralma alatt maradunk. Az eredmény az lesz, hogy minden szintet (kövületi, növényi, állati és emberi) kitölt a negativitás.

https://laitman.com/2020/05/how-to-cure-egoism/

03 jún 2020

A szabad akarat az egoizmus felett található

Kérdés: Világos, hogy amikor a szabad akaratról beszélünk, arra gondolunk, amikor döntéseket hozunk ebben a világban, de úgy tűnik, hogy a spiritualitásra ez nem igaz. A Teremtő vezet minket, egyet kell értenünk azzal, amit tesz. Miként különbözik a szabad akarat a spiritualitásban és a korporális életben?

Válasz: Még a magyarázat is képtelenség, mivel a szabadság abban áll, hogy az egoizmusunk fölé tudunk emelkedni. A szabad akarat az egoizmusunktól való megszabadulás. Az ego kénye kedve szerint mozgat minket, így a szabad akarat lényege, hogy az ego fölé kerekedünk.

A mi világunkban persze nem létezik szabad akarat, hiszen teljes mértékben alávetjük magunkat az egonak. Még ha úgy is tűnik, hogy fölötte állunk, és már szabadok vagyunk, ilyen állapot valójában nincs.

Szabadság egyedül az egoval ellentétes minőség fokozatos elérésén keresztül nyerhető el. A szóban forgó minőség az altruizmus, amikor felemelkedünk, és egyszerre leszünk még inkább egoisták és altruisták.

A kettő metszéspontján, a középső vonalon bukkan fel a szabadság, ami egyik állapothoz sem tartozik. Szabadok vagyunk a szeretettől és adakozástól, azaz a Teremtőtől, és a megszerzéstől és gyűlölettől, vagyis a mi minőségeinktől is. A középső vonalon, a kettő között találunk rá az igazi szabadságra. Ez az állapot nem fejezhető ki, mert a világok mindegyikében feltáruló erők és tulajdonságok felett található.

https://laitman.com/2020/05/freewill-in-rising-above-egoism/

03 jún 2020

Milyen spirituális leckével szolgál a koronavírus?

A koronavírus azzal a spirituális leckével szolgál számunkra, hogy amennyiben kedvező életet akarunk élni, úgy át kell formálnunk kapcsolatainkat, hogy azok igazolják szoros egymástól való függésünk alapvető igazságát.

Amikor belátjuk, mennyire függünk egymástól, akkor arra is ráébredünk, hogy egészségünk, jólétünk és boldogságunk milyen mértékben előfeltételezik, hogy kapcsolatainkat a gondoskodás, támogatás és bátorítás aktusaival töltsük meg. Minden probléma, ami felmerül az életünkben, a pozitív kapcsolatok hiányából fakad.

A koronavírus még inkább előtérbe helyezte, hogy szétszálazzuk, hogy életünk szempontjából mi elengedhetetlen, és mi nem az. Ennek megfelelően, meg kell találnunk azokat a lehetőségeket, amelyekkel ezeket az alapvető dolgokat biztosíthatjuk önmagunk, illetve a globális társadalom számára. Tovább kell tájékozódnunk az élet legfontosabb dolgairól, és pozitív kapcsolatokat kell kialakítanunk egymással.

Ha mindezt megtesszük, közelebb jutunk ahhoz, hogy harmóniába kerüljünk a természettel. Erre a természet jótékony módon fog reagálni, így többek között megszabadulunk a további világjárványoktól és egyéb problémáktól.

https://laitman.com/2020/05/what-is-the-spiritual-lesson-of-the-coronavirus-quora/ 

01 jún 2020

Szodoma és Gomorra

Szodoma az elkülönülés és a másik lenézésének szimbóluma; mindenki arra vágyik, hogy csendben leüljön a maga kis sarkába, és ne foglalkozzon a rászorultakkal. A természet azonban olyan irányultságú, hogy mindenkit kölcsönös, tökéletesen működő kapcsolatokba helyez. Ábrahám elutasította azt az elképzelést, miszerint az embereknek a bennük eleve meglévő gonoszság miatt szeparálódniuk kellene egymástól. Úgy gondolta, hogy a köztünk feltáruló gonosz azért jön elő, hogy felette integrális kapcsolatot építsünk ki. Ha van tíz igaz ember, akik figyelemmel és szánalommal vannak egymás iránt, akkor képesek a törés felett is megtartani a kapcsolatot. Ezek a barátok azt érzik, hogy egyetlen test részeit alkotják, és elérik az adakozás erejét.

https://laitman.com/2019/03/new-life-185-sodom-and-gomorrah/

30 máj 2020

A jövő oktatási rendszere

A virtuális tanulásra történő átállás komoly változásokat fog eredményezni az oktatási rendszerben. A tanulásnak olyan integrális közösség alapjait kell leraknia, ahol a kapcsolati kötelékek behálózzák az összes tanulót. A focimeccs például arra tanít, hogy minden egyes játékos megbízik társaiban, és közben azt akarja, hogy ők is élvezzék a játékot. Mindenki azonos lehetőségekkel, és az egyenrangúság minden különbségen túlmutató azonos érzésével rendelkezik. Olyan ez, mint az anya, aki összes gyermekét elhalmozza szeretetével. Az oktatás célja annak az érzésnek a létre hozása, mely azt sugározza, hogy mindenki egy szívben kapcsolódik a másikhoz. Így születhet meg a szeretet a közösségen belül.

https://laitman.com/2020/05/new-life-1225-the-education-of-tomorrow/

29 máj 2020

Kölcsönös kapcsolat

Egy új világ veszi kezdetét, amelyben mind személyes, mind globális szinten meg kell tanulnunk, hogy kölcsönös garanciában és szeretetben éljünk. Az emberiség több területen is (családi élet, gazdaság, oktatás, foglalkoztatás, ökológia, hangulatzavarok és szenvedélybetegségek növekedése) krízisben van.

Ha el akarjuk kerülni az újabb világháborút, új típusú oktatást kell bevezetnünk, amely megtanít az emberi egoizmus korrekciójára, és amellyel a másik szemüvegén keresztül érzékelhetjük a világot. Még jobban hasonlítanunk kell a természethez, ahhoz az integrális rendszerhez, amely minden szintjén a kölcsönös garancia elve alapján szervezi meg magát. Az emberiséget kedvező módon befolyásolhatja az a környezet, amely példát mutat, hogyan kell engedményeket tennünk mások felé.

Ahogy megtapasztaljuk a kölcsönös függés és összeköttetés rendszerét, a szokás második természetünkké válik. Ádám, azaz az emberi szint képmását hozzuk létre önmagunkból. A négy fal között megtapasztalt béke is elérhetővé válik számunkra, ha minden egyén megérzi, hogy élete a többiekén múlik, és alkalmazza a „szeretet lefed minden bűnt” alapelvét.

https://laitman.com/2019/11/new-life-5-mutual-connection/

28 máj 2020

Mindannyian egy hajóban evezünk

A gazdasági válságnak köszönhetően a bolygó minden pontja kezd hasonló arcot mutatni. A földi élet egyre homogénebb, egyre szorosabb a kapcsolat a részek között. Ez látható nem csak a kultúrán, oktatáson és internethasználaton, hanem a mobilhálózatokon vagy a gyorsételek fokozott fogyasztásán is.

A szervezetek és egyének erőforrásokat osztanak meg egymással a takarékoskodás érdekében. A krízis erőteljesen közelít minket egymáshoz. Megköveteli tőlünk az emberi ego megfelelő használatát. Tilos a mások korlátozása vagy elnyomása. Meg kell teremteni önmagunkat szívélyességet árasztó emberekként, olyanokként, akit mindenki örömmel fogad.

A helyes környezet megalkotásával elsajátíthatjuk, hogy különbségeink felett miként legyünk nyitottak, közvetlenek és kapcsolat-orientáltak. Az emberek workshop formájában fognak tanulni. Körbe ülnek, és olyan témákat beszélnek meg, mint az ember egoista természete, vagy a kölcsönös függésünk, illetve a fejlődésünk a környezet befolyásának tükrében. Közös elmével közös vágyat kell építeni minden ember között. Csak így tervezhetjük a jövőt hatékonyan, és így találhatjuk meg közösen, a következő lépéseinket.

https://laitman.com/2018/12/new-life-117-we-are-all-in-the-same-boat/

27 máj 2020

Koronavírus – a kétarcú kapcsolat

Nincs szeretet gyűlölet nélkül. A koronavírus megmutatja számunkra, hogy egoizmusunk miatt néha képtelenek vagyunk szeretni rokonainkat. A családtagoknak le kell ülni, és megbeszélni, mire kényszeríti őket a vírus, és hogyan építhetnének ki maguk között egy szívélyes viszonyt.

Amikor másokban hibát látunk, önmagunkon szükséges dolgozni. Meg kell értenünk, hogy ezek a hibák a mieink. Törekednünk kell a közöttünk lévő, teljes szívből jövő szeretet kiépítésére. A szeretet olyan, mint egy állat, amit kölcsönös engedményekkel kell jól tartani.

A koronavírus után, az egész világunk minden szempontból különbözni fog a mostanitól. A jövőben a kapcsolatok nagyobb mértékű szeretetre épülnek.

https://laitman.com/2020/04/new-life-1217-coronavirus-the-dual-connection/

26 máj 2020

80 queries in 0,154 seconds.