Dr. Michael Laitman

Szerző arhívuma: Péter Spronz

Mi teszi különleges lénnyé az embert?

Kérdés: Ha például veszünk egy nyájat alkotó állatcsoportot, látjuk, hogy kommunisztikus társadalmat alkotnak, ahol minden közösségi jellegű. Tekinthetjük az embert a természet mutációjának? Egy különleges lénynek, akinél az egó hirtelen fejlődésnek indult?

Válasz: Az állati állapotában létező ember közönséges lény. De emberi egoizmussal rendelkezik, ami a természet többi része fölé helyezi.

A természet semmilyen szegmensében – kövületi, növényi és állati — sincs egoizmus; minden az ösztönről, a túlélési vágyról szól. A túlélést szolgáló ösztönös vágy, a természet merev törvényeinek kielégítése úgy van jelen ezeken a szinteken, mint egy merev lemezen, ami állandó memóriaként tárolja ezeket; tehát itt nem beszélhetünk egoizmusról.

Az egoizmus a túlzás iránti vágy. Többet akarok, mint amennyi az anyagi létezésemhez szükséges. Viszont ha természetes módon küzdök a létezésemért, ezt nem tekintjük egoizmusnak.

Az egoizmus hozzáadásával vált az ember különlegessé. Kiemelkedik minden más állat közül, és különleges lényként kezd el fejlődni.

https://laitman.com/2018/05/what-makes-man-special/

21 aug 2019

A ‘barát’ szó jelentésárnyalatairól

Kérdés: Miért nevezik egymást a héberül beszélő kabbala tanulók “társnak” (héberül ‘haver’) és nem “barátnak” (‘jedid’)?

Válasz: Két kifejezést ismer a héber: “társ” (‘haver’) és “barát” (‘jedid’). De a barát tulajdonképpen haver, cimbora, míg a “társ” (‘haver’) a kapcsolatot/köteléket jelentő ‘hibur’ szóból származik.

Kérdés: Miért így van a Tórában: “És szeretni fogod felebarátod” (Leviticus 19:18)? Ha a másik szeretetéről van szó, miért nem a “társ” szót használja?

Válasz: Ez azért van így, mert a társ vagy elvtárs olyan személy, aki ideológiailag közel áll hozzánk. A héberben a “barátnak” sok szinonimája létezik, amit a másik emberhez fűződő kapcsolat alapján használunk.

A ‘hibur’ mindezek felett áll. Egy közös törekvést fejez ki egy olyan cél felé, amely érdekében két ember kapcsolatot létesít egymással. A ‘felebarát’ az a személy, aki nincs különösen közel hozzánk, de különleges kapcsolat fűz hozzá. A ‘másik’ az az egódon kívüli ember, akit közelebb akarsz vonzani magadhoz. A ‘barát’ egy cimbora, és létezik egy ‘ismerős’ jelentésű héber szó is (‘mekir’)

Mindegyik szó a közted és a másik ember közötti közelségi szintet világítja meg. A kabbala bölcsessége egyedülálló nyelvezet. Mindent, ami a személy spirituális felemelkedéséhez kapcsolódik, több ezer szintre osztja. Mindenre, ami ezen kívül van, nem jellemző ez a szakaszolás.

Megjegyzés: De Rabbi Akiva hires mondásában (“Szeresd felebarátod, mint önmagad.”) a ‘felebarát’, és nem a ‘társ’ szót használja.

Válasz: Amikor már szeretsz egy személyt, hívhatod ‘társnak’, mivel ez egy magasabb szintet jelöl.

Kérdés: Mi ennek a szólásnak (“Szeresd a felebarátod, mint önmagad!”) a jelentése?

Válasz: Amilyen mértékben szereti önmagát az egó, annyira kell fölé emelkednem, hogy szerethessem a másikat.

https://laitman.com/2017/05/the-nuances-of-the-term-friend/

19 aug 2019

Minden a vágyaink függvénye

Kérdés: Hogyan gyorsíthatjuk fel a spirituális korrekciót, amely – mint tudjuk – több millió évet vesz igénybe?

Válasz: Nem igényel sok időt, mivel a spiritualitást nem években mérik, hanem a vágyunk függvénye. Várhatunk, “míg kikelnek a tojásaink”, mint a csirkék, és nem érünk el semeddig, vagy egy perc alatt mindezen cselekvések fölé ugorhatunk. Mindez a vágyunktól függ.

A közöttünk fejlődő vágy olyan fokot ér el, hogy megmutatjuk egymásnak, mit akarunk, olyan érzéseket ébresztünk egymásban, mint az irigység, gyűlölet és versengés. Ezek nagyon hasznosak.

https://laitman.com/2016/10/everything-depends-on-our-desire-2/

18 aug 2019

Hova távozunk a halál után?

Kérdés: A kabbala szerint a halál után a menny vagy a pokol vár minket? És ha bármelyik létezik, Önnek szándékában áll ezek valamelyikébe kerülni a test halála után?

Válasz: A pokol az az állapot, amikor a spirituális magaslatokat elért ember visszahullik az egoizmusba. Ezt nevezzük pokolnak. A személyt égeti az egoizmusa miatti szégyen. Ez a pokol, illetve büntetés tüze.

És amikor ezzel ellentétes módon, felemelkedünk a szeretet és adakozás minőségeihez, azt érezzük, hogy a mi világunknál magasabb szinten állunk. Megtapasztalhatóvá válik az örökkévalóság, tökéletesség és végtelenség. Ez a paradicsom vagy mennyország állapota.

A menny és pokol állapotait a spirituális emelkedések és a mi világunkba történő visszazuhanások során tapasztaljuk meg. Csak a kabbalisták képesek mindkét állapotot érezni. Ezek egyáltalán nem kapcsolódnak a korporális értelemben vett élethez vagy halálhoz.

A testünk csak egy állat, amit kizárólag azért kaptunk, hogy fizikai létezésünk alapjául szolgáljon. Olyan keretet biztosít, ahonnan lehetséges a spirituális fejlődésünk.

A kabbala bölcsessége csak a spirituális fejlődésről beszél. Ha életünk során nem fejlődünk spirituálisan, akkor úgy halunk meg, mint akármelyik állat, és akkor nekünk valóban bevégeztetett.

Nem cél, hogy bárhova is eljussunk a test halálát követően. A halál semmilyen változást nem hoz. De lehetőségünk nyílik rá, hogy életünk során elérjük a felső világot.

A kabbala célja, hogy jelenlegi életünk folyamán elérjük a menny érzékelését. És akkor állati létezésünk többé nem jelent akadályt. Más szavakkal, hiába hal meg a test, mi ekkor már a felső világban létezünk. Pontosan ezt, a lélek fejlesztését kell megcselekednünk.

A mi világunk materiális dimenziójában mindannyiunknak megadatott az állati test. Ugyanakkor rendelkezünk azzal a ponttal, ami a lélek embrionális formájának tekinthető. Ha gyarapítjuk az embriót, képessé válunk rá, hogy ezen keresztül érzékelhessük a spirituális életet. És akkor a testünk halála már nem lényeges. Megkezdődik az univerzum következő szintjének érzékelése a szomszédos dimenzióban.  

Ellenkező esetben, ha nem fejlesztjük a szívben lévő pontot, semmi nem történik a fizikai halál után. A lélek embriója, a szívben lévő pont egy új állati testben születik majd újjá, így új esélyt adva nekünk, hogy a kabbala útján haladjunk.

https://laitman.com/2015/12/where-will-i-go-after-death/

17 aug 2019

Hogyan tanítsuk a gyerekeket az egységalakításra?

A gyerekeket korai életkortól tanítani kell a kapcsolódásra. Később ez fogja megteremteni az alapját, hogy felnőttként spirituális párkapcsolatot alakíthassanak ki. Nincs különbség a fiúk és lányok szexuális felvilágosítása között. Először megtanulnak azonos nemű társaikhoz kapcsolódni, és később ugyanezt teszik az ellenkező nem képviselőivel. A spirituális környezet megmutatja a gyerekeknek, hogy az emberek közötti kapcsolat magasabb fokú fejlődési szintet és életminőséget ajándékoz az embernek. Sokat beszélünk az ego fölé emelkedésről, az elutasítás és a gyűlölet feletti kapcsolódásról, páralkotásról. Példával szolgálunk, hogyan váljunk kettő helyett egy szívvé egy elmében, és végső soron így egyesülünk az egész világgal.

https://laitman.com/2019/08/new-life-273-teaching-children-to-be-one/

16 aug 2019

Miért kapjuk a magányt?

Kérdés a Facebookról: Miért adják nekünk a magányt, és hogyan korrigálhatjuk?

Válasz: A magányt azért adják neked, hogy úgy érezd, hogy minden a kezedben van, senki nem helyez nyomást rád, te vagy a felelős az állapotodért, és mindent megtehetsz.

Kezdd el helyesen használni a magányosságod, és látni fogod, milyen jó ez, mert valójában ezt az állapotot a Teremtő adta neked, hogy Hozzá fordulhass.

https://laitman.com/2019/08/what-loneliness-is-given-for/

15 aug 2019

A nő irányít, a férfi végrehajt

Kérdés: A nő képes belsőleg átadni vágyát a férfinak. Sok nő kívánsága, hogy párja közelebb kerüljön a Teremtőhöz. Mit jelent ennek a vágynak az átadása?

Válasz: Ha egy nő akar valamit egy férfitől, azt mindig meg is szerzi. Így van elrendezve a világ.

A nő nem mondja ki hangosan a vágyát. Ismeri a módját, hogyan befolyásolja a férfit némán, anélkül, hogy kinyitná a száját, mégis olyan hatást érve el, mintha kupán vágta volna a partnerét. A nő részéről ez a helyes viselkedés. Szándékosan találta ezt ki így a természet. Mi, férfiak, el kell, hogy fogadjuk ezt, sőt, örülnünk kell, hogy a nőknek megadatik, hogy a helyes úton tartsanak minket.

Ha egy nő azt szeretné, hogy férje elmozduljon az élet értelmének jobb megértése irányába, akkor persze egy különleges asszonyról, egy nagyszerű feleségről beszélünk. Ezért értékelnünk kell az ilyen nőket, mintaként kell beállítani őket a többiek számára. És nekünk segítenünk kell abban, hogy a férjek is nagyra tartsák őket, és útmutatásaik szerint cselekedjenek. Azoknak, akik még nem házasok, azt kívánom, hogy ilyen férjet találjanak maguknak.

Kérdés: Előfordulhat, hogy a nő túlzásba esik?

Válasz: Nem. A nők nagyon tiszta anyai mentalitás birtokában vannak. Tudják, hogyan kell viselkedniük a férjükkel. Ha valóban el akarja érni a teremtés célját, megtalálja a módját, hogy irányt adjon a férjének. Tehát látjuk: a férfi végrehajt, a nő pedig irányít.

Negyven év tapasztalata alapján azt mondhatom, hogy ha egy nő a családban felismeri a cél nagyságát, és a csoport szerepét, akkor a férfi nem fog mással foglalkozni, elkezd tanulni. Ha viszont a nő ellenzi a tanulást, végül eléri, hogy a férfi abbahagyja azt, és más elfoglaltság után nézzen.

Látható, hogy minden a nőn múlik. Az ő vágya sokkal erősebb és határozottabb, mint a férfié.

https://laitman.com/2019/08/woman-directs-man-implements/

12 aug 2019

Honnan jönnek a vágyak és gondolatok?

Kérdés: A vágyakat és gondolatokat felülről kapjuk?

Válasz: Persze. Képzeld el, hogy hirtelen szeretnél valamit. Honnan jött ez a vágy?

Ha fiziológiai szükségletről van szó (eves, ivás, alvás, stb.), érthető a dolog, hiszen a testnek megvannak a maga speciális, belső törvényei és követelményei.

De ha a gondolatoknak semmi köze nincs az állati testhez, akkor honnan jönnek?

Vágyaid és gondolataid nem a tieid. Te a körülötted cikázó gondolatok és vágyak befogadója vagy. Csak arra kapsz lehetőséget, hogy megfelelő módon bekategorizáld őket, helyes érzékelésre tegyél szert, és elkezdhess dolgozni velük.

Mindannyian a bennünk keletkező vágyakkal és gondolatokkal dolgozunk, és feladatunk, hogy kontrolláljuk ezeket. Ebben segít a megszerzés tudománya, a kabbala bölcsessége. Megkapjuk a vágyakat és gondolatokat, és a kabbala megtanítja, hogyan kezeljük helyesen őket annak érdekében, hogy a legkiválóbb állapotokat érhessük el.

Kérdés: Miben áll a munkánk?

Válasz: A vágyak osztályozásában.

https://laitman.com/2019/08/where-do-desires-and-thoughts-come-from/

11 aug 2019

A személy tárul fel, nem a szöveg

Kérdés: Olyan szövegeket írtak a kabbalisták, amelyekben kódok, és betűk/szavak segítségével elfedett titkok vannak? Vagy a könyveket a bennük leírtak alapján értelmezzük?

Válasz: Úgy értsd őket, ahogy írva vannak. Ekkor jössz rá, hogy egy teljes mértékben új és elkülönülő jelentést találsz önmagadban (nem a szövegben magában), ami reakció a szövegre. Vagyis te kerülsz kibontásra, és nem a szöveg.

Nincs kód, nincs titok vagy rejtjel a szövegben. Minden titok benned található. Ugyanazokhoz a szavakhoz merőben eltérő reakciót társítasz. El fogsz képedni azon, ami felfedésre kerül benned.

A szöveg ugyanaz a szöveg, és a könyv sem változik, csak te érzékeled egy újfajta módon. Például, amikor először olvasol egy könyvet, az az érzésed, hogy valami okosat rejt, aztán amikor pár év múlva visszatérsz hozzá, rájössz, hogy a felső világ struktúráját ábrázolja – amiben te is benne vagy!

https://laitman.com/2019/08/the-person-is-revealed-not-the-text/

10 aug 2019

Miként nehezedik ránk teherként a Teremtő érzékelésének hiánya?

Kérdés: Mi a legfőbb súlya és borzalma annak, hogy száműztek bennünket a Teremtő érzékeléséből?

Válasz: Csak annyi, hogy ez a Teremtőtől jön. Semmi más.

Ha győztesen akarsz kikerülni ebből a háborúból, el kell képzelned magad, amint a Teremtő ellen harcolsz. A felső világ egységét kell megerősítened a világban. Ez a küldetésünk. Ha ezt teszed, minden feltárul számodra.

A küzdelemnek csak annyi a szerepe, hogy megtanít megfelelő erőfeszítést kifejteni, ami majd kifejleszt benned bizonyos képességeket és megérzed, hogy miben szenvedsz hiányt. Ezek az erőfeszítések megerősítenek, és segítségükkel jobban rá tudsz hangolódni a felső erőre.

Ez az egyetlen erő hat át mindenkit. Mindenki a része. Meg kell kezdenünk a felkészülést, hogy érezzük.

https://laitman.com/2019/08/what-is-the-burden-of-exile-from-the-sensation-of-the-creator/

09 aug 2019

77 queries in 0,478 seconds.