Dr. Michael Laitman

Szerző arhívuma: Péter Spronz

Mindent a lélek gyökere határoz meg

Kérdés: Mindig és mindenhol lehatárolom önmagam. Az elszigeteltség érzése megakadályozza, hogy kapcsolódjak a többiekhez. Mit tegyek?

Válasz: Tökéletesen értelek. De nem vagy ezzel egyedül. Tulajdonképpen mindenki így működik.

Vannak, akik könnyen létesítenek kapcsolatot másokkal. Másoknak ez nehézséget jelent, és akadnak olyanok is, akik nem éreznek semmit a többiek iránt. Úgy élnek magukban, mintha nem is emberekkel, hanem növényekkel lennének körbevéve. Így teremtett minket a Teremtő.

Ne hasonlítsd magad másokhoz, mert az csak sérelmekhez vezet. Lelked gyökerétől függesz. Ha a kabbala szerint fejlődsz, rájössz, hogy minden a gyökérből ered. A lélek Reshimoval (spirituális génnel) rendelkezik, amely minden veled kapcsolatos dolgot meghatároz.

Mindannyiunkat saját, specifikus spirituális gén jellemez, amely különbözik a többiekétől. Ez valami, ami csak rám, csak rád, csak rá, stb. jellemző, és ami definiálja helyünket az általános rendszerben, vagy ahogy hívjuk, a közös lélekben, Ádámban.

Ez a hely határozza meg az összes (fizikai, biológiai, genetikai, spirituális, stb.) tulajdonságunkat. Ugyancsak a hely felel sorsunk irányításáért.

Ha ismernénk spirituális génünket, annak helyét, és a közös lelken belüli koordinátáit, minden minket illető dolgot ki tudnánk számítani. Nem volna semmi érthetetlen saját magunkkal, múltunkkal, jelenünkkel, jövőnkkel kapcsolatban.

De ez a tudás jelenleg nem áll rendelkezésünkre. Majd akkor tárul fel számunkra az összes információ, ha az nem gátló, hanem kizárólag segítő szerepet tölt be spirituális fejlődésünkben.

(részlet a 2018. december 9.-I, orosz nyelvű kabbala leckéből)

https://laitman.com/2019/04/everything-depends-on-the-root-of-the-soul/

 

18 ápr 2019

Minden a felső program szerint ereszkedik alá

Kérdés: Minden megújulás forrása egyben a megújulás helye is?

Válasz: A megújulás helye mindig felülről kerül meghatározásra, és egyetlen forrásból származik. Minden, ami a felső világokban létezik, fokozatosan elmosódik, leereszkedik, és elér bennünket.

Ahogy mondják, “nincs új a Nap alatt”. Minden a kezdetben meghatározott felső programnak megfelelően ereszkedik le, a teremtéstől a korrekció végéig. Ezt a programot teljesítjük be. Vagy öntudatlanul, mint a legtöbb ember, vagy, mint a kabbalisták, a megértést követően önmagunkat igazítva hozzá, illetve később a programot önmagunkhoz, és így haladunk előre.

A megújulások az emberekben kerülnek feltárásra, és nem a világban. Ennek ellenére, a belső változásainknak megfelelően, minden alkalommal más külvilágot látunk. Olyan ez, mintha lenne egy fehér vászon előttünk, és attól függően jelennének meg különféle képek rajta, hogy miként vetítjük rá gondolatainkat és vágyainkat.

(részlet a 2018. július 1.-I, orosz nyelvű kabbala leckéből)

https://laitman.com/2018/10/everything-descends-from-the-upper-program/

17 ápr 2019

A hit fogalma a kabbalában

Kérdés: Amikor a kabbalában ‘értelem feletti hitről’ beszélünk, a kifejezés ‘hit’ szava ugyanazzal a jelentéssel bír, mint amit a mi világunkban általában hit alatt értünk?

Válasz: Nem, a kabbala bölcsességének ‘hit’ kifejezése teljesen más, mint ennek a szónak a földi értelmezése. A hit kategóriája nincs jelen a filozófiában, pszichológiában, vagy a mindennapi életben.

A hit adakozási minőség, amely a felső erő hatására formálódik meg bennünk. Amikor a mindennapokban azt mondom, hogy “hiszek valamiben”, ez egyszerűen annyit tesz, hogy bizonyos viszonyulással rendelkezem egy adott jelenséggel kapcsolatban. De ez semmi esetre sem rokonítható azzal a jelentéssel, amit a kabbala a ‘hit’ szónak kölcsönöz.

A kabbala hit-fogalma olyan speciális minőséget takar, ami a személyben a felső erő, felső Fény hatására alakul ki. A hit az előfeltétele azoknak a teljes mértékben altruisztikus cselekedeteknek, amelyek egyáltalán nem kapcsolódnak a cselekvőhöz. Olyan, mintha egy járulékos, spirituális testtel rendelkeznénk, amely segíti ezt a típusú működést.

(részlet a 2018. december 23.-I, orosz nyelvű kabbala leckéből)

https://laitman.com/2019/04/the-concept-of-faith-in-kabbalah/

17 ápr 2019

Törekvés az egyensúlyra

Kérdés: Ha teljesen kitölt az egoizmus, miben válhatok hasonlóvá a felső erőhöz?

Válasz: Csak akkor lehetséges a hasonlóság, ha törekszel, hogy a két erő, az egoizmus és az altruizmus, egyensúlyra jussanak benned. Az egoizmus a természetes módon megnyilvánuló erő, és azt a látszatot kelti, mintha a személyiséged egyenlő volna vele. De ez nem igaz, az egoizmusban rajtad túl a Teremtő is benne foglaltatik.

Te egy teljes mértékben semleges valami vagy, mint egy kissé megfagyott zselé, amelyben megállás nélkül, születéstől halálig, fel-feltör az egoizmus, és ezért úgy tűnhet, hogy az egoizmusod egyenlő veled.

Azonban a személy lehetőséget kap, hogy ezt a negatív erőt egy olyan pozitívval ellensúlyozza, amelyért független kéréssel kell a Teremtő felé fordulnia. Ily módon kerül közelebb a Teremtőhöz, hogy később egyesüljön Vele. Arra kéri a Teremtőt, hogy tanítsa meg neki a pozitív erővel elérhető egyensúlyt. Ennek következtében előáll a két ellentétes erő, és létrehozzák a középső vonalnak is nevezett egyensúlyt.

Ez a középső vonal, amelyet a jobb és a bal vonalak közötti egyensúly hoz létre, az Adam (ember) névre hallgat, mivel születésével az egyén hasonlóvá válik a Teremtőhöz.

Ha a személy jól bánik az egoizmussal és az altruizmussal is, és megfelelő módon tud interakcióba lépni velük, képessé válik a ‘fent’ és a ‘lent’ kiegyensúlyozására, és arra, hogy az egyensúlyi állapotot növekedésre használja fel. A lényeg, hogy megtanulja fenntartani az egyensúlyt. Ebből áll a munkánk.

(részlet a 2018. december 16.-I, orosz nyelvű kabbala leckéből)

https://laitman.com/2019/04/strive-for-balance/

16 ápr 2019

Hogyan károsíthat a Teremtő kormányzó erejének elutasítása?

Kérdés: Miből tudom, hogy nemet mondtam a Teremtő kormányzó erejének? Okozhat ez nekem anyagi vagy spirituális kárt?

Válasz: Ezt nem tudhatod. Ha tudnád, sosem volnál képes kilépni az egoizmusodból. Mindent elkövetnél, hogy az egód maximális jutalomhoz jusson, amivel spirituálisan károsítanád magad.

Csak akkor tehetsz szert erre a tudásra, ha önmagad felett, altruista módon kezdesz cselekedni.

(részlet a 2018. november 25.-I, orosz nyelvű kabbala leckéből)

https://laitman.com/2019/04/does-denying-the-creators-governance-bring-harm/

14 ápr 2019

Milyen messze van a korrekció vége?

Kérdés: Ha nincs idő a spiritualitásban, mi a közvetlen út? Az rövidebb?

Válasz: A spiritualitásban — teljesen eltérően a mi világunktól – nem létezik idő. A korrekció végéig 6000 év van hátra. Most 5779-et írunk, tehát 221 év választ minket el a végső korrekciótól.

Mindazonáltal, felgyorsíthatjuk a folyamatot. Általánosságban azt mondhatjuk, hogy minden, amit a kabbala tudománya bejósolt, az előre jelzett idő szerint következett be. A végső korrekciót követően minden a felső világok szintjére fog emelkedni.

(részlet a 2018. december 2.-I, orosz nyelvű kabbala leckéből)

https://laitman.com/2019/04/how-long-is-left-until-the-end-of-correction/

13 ápr 2019

A kabbalista korrekciós szintjeiről

Kérdés: Mit tud tenni a korrekció végső állapotában lévő kabbalista, amire alacsonyabb, illetve közepes fokon lévő társai nem képesek?

Válasz: Adakozni. Minden besorolás és mérce alapja az adakozási képesség. Minél csekélyebb az ember egoizmusa, annál inkább adakozik, és így egyre nagyobb korrekciós szintet ér el. Ezen a módon tárul fel számára fokról fokra a Teremtő, a felső világok, és saját állapota a Teremtő perspektívájából.

Kérdés: Mi alapján határozhatjuk meg az egoizmusunk erejét?

Válasz: Jelen állapotodban ezt nem tudod megmérni. Csak akkor lehetséges, ha a három vonalon (jobb, bal és középső) létezel. Csak így kapsz lehetőséget, hogy az egyik oldalt a másik oldal segítségével határozd meg, és mindezek fényében fognak feltárulkozni a spirituális lépcsőfokok. Ez az egoizmus dimenziója.

(részlet a 2018. november 25.-I, orosz nyelvű Napi Kabbala leckéből)

https://laitman.com/2019/04/the-degrees-of-a-kabbalist/

12 ápr 2019

A barát tükörszerepe

Kérdés: Hogyan segítsek a barátomnak? Olyan problémákkal néz szembe, amelyekkel a Teremtő igyekszik próbára tenni.

Válasz: Egyáltalán hogyan nem lehetséges a segítség? A Teremtő a problémák generálásával neked akar valamit megmutatni.

Ha látod, hogy a barátod nehézségekkel küszködik, az azt jelenti, hogy a Teremtő azért hozza ezeket létre, hogy megoldjad őket.

Semmilyen körülmények között sem hagyhatod ezeket figyelmen kívül. Tudod, hogy minden, ami veled történik, a Teremtő veled való kommunikálásának az eredménye. Ő teremtette meg a vágyadat, és ezen a vágyon belül bizonyos jeleket mutat neked. Olvasnod kell a vágyad jeleiből, és reagálni rájuk.

Meg kell felelned a Teremtőnek a barátokon, a csoporton, a világcsoporton, sőt az egész emberiségen keresztül, hiszen minden egyetlen lélek része. Minden beszélgetésünk a Teremtővel erről szól.

(részlet a 2019. február 11.-I, orosz nyelvű leckéből)

https://laitman.com/2019/04/a-friend-is-my-mirror/

11 ápr 2019

A szenvedés spirituális gyökere

Kérdés: Miért csak akkor értjük meg és hagyjuk helyben a szenvedéseket, és azok eredményeit, amikor már túl vagyunk rajtuk? Miért nem vagyunk képesek igazolni őket a szenvedés folyamata közben?

Válasz: Ez valóban nem lehetséges. Rendben van, ha a negatív események előtt azt gondolod, hogy készen állsz mindenfajta szenvedésre és megpróbáltatásra, mert rajtuk keresztül feltárul a világ és a spirituális érzékelési mód. De aztán elég egy perc a szenvedésből, és már ott hagysz csapot, papot, és messzire menekülsz, hogy semmit se érezz belőle.
Az ember úgy van megalkotva, hogy a szenvedést követően tud mindarra rábólintani, amin keresztül ment.

Kérdés: Ez valami fajta spirituális gyökérből fakad?

Válasz: Igen, ez a jobb és a bal vonal miatt van így, amelyek még nem képesek bennünk összekapcsolódni.

Kérdés: Tehát képtelen vagyok elfogadni a szenvedést a folyamat közben, és csak később értem meg, hogy hasznosnak bizonyult-e?

Válasz: Csak a csoporton belül élheted át megfelelő módon a szenvedést, ahol annak a következő okai lehetnek: a barátok közötti elégtelen kommunikáció, valamint a kölcsönös garancia, a kötelezettségek és egymás felemelésének hiánya. Minden ezen kívüli szenvedés szükségtelen, és legjobban tesszük, ha elkerüljük.

(részlet a 2018. november 18.-I, orosz nyelvű kabbala leckéből)

https://laitman.com/2019/04/the-spiritual-root-of-suffering/

10 ápr 2019

Az egyetlen lehetőség a Teremtő feltárulására

Kérdés: Ha bennem és rajtam kívül minden annak a rendszernek a része, ami engem ellenőrzés alatt tart, akkor miért éppen a barátokkal való kapcsolódás az, amivel átveszem a kontrollt önmagam és a rendszer felett?

Válasz: Ez azért van így, mert ők veled tartanak az úton, amelyen keresitek a kapcsolatot egymással. Minden csoportbeli baráttal meg kell kísérelni a kapcsolódást.

Mindannyian különbözőek vagyunk. Senki nem parancsolhatja meg, hogy bizonyos barátok vegyék körül. Azokkal kell kapcsolatot létesíteni, akik a csoportban vannak.

Mindnyájan egyetlen rendszert alkotunk, és olyan módon kerültünk kiválasztásra, hogy optimális módon illjünk össze. Így gyűjtött minket egybe a Felső erő. Spirituális potenciállal rendelkezünk. A felső Fény befolyásoló hatása a Teremtő feltárulása felé közelít minket.

Kérdés: Könnyebb ezt átérezni a kabbalista környezetben?

Válasz: Nem csak könnyebb. Ez az egyetlen lehetőség.

(részlet a 2018. november 18.-I, orosz nyelvű kabbala leckéből)

https://laitman.com/2019/04/the-only-opportunity-to-reveal-the-creator/

09 ápr 2019

73 queries in 0,996 seconds.