Dr. Michael Laitman

érzelem

Az ellentétes világ érzékelése

Lehetséges kitörni a testből, leváltani a korlátolt, egoista érzékelést, és megérezni egy másik, adáson alapuló valóságot. Az egész valóság belőlem áll – minőségeimből, érzéseimből –, és vágyaim változásának függvényében alakul át. Képesek vagyunk túllépni az egoista érzékelésen, fölé emelkedni, és olyan érzékszerveket fejleszteni, amelyek megengedik a valóság újfajta befogadását. Amikor a “saját haszon” szemléletéből kilépve átváltunk a “többiek haszna” érzékelésmódjára, egy ellentétes világ tárul fel számunkra. Ha a formaegyezés jegyében alakítjuk ki elménket és érzéseinket, az adakozás becses kincs lesz, a felső világ pedig tapinthatóvá válik.

https://laitman.com/2019/09/new-life-1152-perceiving-the-reverse-world/ 

28 Sze 2019

A Teremtővel való kapcsolat íze

A Teremtővel való

Kérdés: Milyen korlátozásokat szükséges alkalmazni, annak érdekében, hogy helyesen haladjunk a spiritualitás felé?

Válasz: Nincsenek korlátozások. Együnk, igyunk, szórakozzunk, és tegyünk meg bármit, amit akarunk, de csak azon belül, hogy fenntartjuk az állandó kapcsolatot a Teremtővel, mert „Nincs más Rajta kívül”.

Ugyanakkora mértékben, amennyire az ember nem képes ebbe a gondolatban befoglaltatni magát, szükséges lecsökkentenie a túlzásba vitt életvitelét, más szavakkal az ember tegyen meg mindent, amit akar, kezdje el lecsökkenteni az anyagi túlkapásainak küszöbét, hogy a „Nincs más Rajta kívül” folyamatosan a legfontosabb dolog legyen a számára. A korrekció végén (Gmar Tikkun) korlátok nélkül fog megszerezni mindenki, és bármit kérhet a Teremtőtől, hogy megjelenjen az életében.

A Kabblah a végtelen megszerzés és korlátlan öröm tudománya. Idővel, az ember megérti, melyik öröm mivel váltható ki, hogy mennyire kevés öröm váltható ki egy másikkal, illetve milyen kevés öröm öltöztethető rá egy másikra.

Így nincs szükség az önkorlátozásra, azonban ez csak akkor van így, ha valaki megfelel a csoporttal, tanítóval és a Teremtővel való összetapadás, minden feltételének.

A teljes egészében a Teremtőtől kapott edény megszorítást hajt végre. Ez a megszorítás, nem vonatkozik a mi világunkra. Ezen túlmenően az ember bármit használhat, ha a fizikai örömök, nem keltenek zavart a Teremtő felé való haladásban, nem zavarják meg az ember véleményét a Teremtőről, akkor használhatja azokat.

Lehetséges, hogy attól, hogy leülünk enni a barátainkkal, és sírunk vagy zöldséget eszünk, szentté válunk? Éppen ellenkezőleg, élvezzük az ízletes ételeket, azonban azt úgy kell tennünk, hogy mindez csak kiegészítse a közös étkezés örömét és semmiképpen ne térítsen el ettől. Amikor valaki úgy érzi, hogy ha semmi sem volna azt asztalon, akkor is ugyan abban az emelkedett szellemiségben lenne a barátaival, akkor bármit hozzáadhat még ehhez az érzéshez, akár az étel élvezetét is.

2014.02.10 Orosz leckéből

ford: BS

lekt: KN

forrás: The Taste Of Connection With The Creator

Posted on February 23rd, 2014 at 8:29 am

טעם של קשר עם הבורא

פורסם: 16.02.14, 14:04

07 Már 2014

A Vágy rabszolgája

A Vágy rabszolgája

Baal HaSulam, “Bevezető a Zohár Könyvéhez,” 21-es pont: …az akarat sűrítése teremt igényeket, az igény pedig gondolatokat és elképzeléseket teremt, így tehát azok az igények kötelező érvénnyel jelennek meg, amelyek a megszerzési vágy akaratához tartoznak.  

Ahogy az emberi vágyak különböznek egyik a másiktól, ugyanúgy különböznek az emberek igényei, gondolatai és elképzelései is egymástól.  

Az elménk, a vágyunkat szolgálja. A Reshimók (emlékpontok) felébrednek és felemelnek bennünk különböző vágyakat, az elme pedig elkezdi szolgálni ezeket a vágyakat, annak érdekében, hogy kitöltse őket.

Azt hihetjük, hogy mi nagyon okosak vagyunk és, hogy az elménk átfogja a teljes valóságot, azonban ha bennünket valami nem érdekel, ha nem foglakoztat bennünket, akkor az elménk egyszerűen túllép rajta.  Ennek az oka az, hogy az elme egy rabszolga. Ha mi akarunk valamit a fizikai síkon, akkor az azt jelenti, hogy ez a dolog elégedettséget ad egy vágynak, ami étellel, szexszel, családdal kapcsolatos. Hogy ha az elfogadtatás vágya megjelenik, akkor ez maga bevonzza az elfogadtatás problémáját és ezzel egy időben mások igényeinek elutasítását. Ugyan ez történik, az uralkodás vagy a pénz, illetve a különböző igényeink kombinációja esetén. Az ember, különböző vágyak kombinációja által lesz motivált és az elme a különböző vágyak spektrumának megfelelően kezd el működni.

Egészében véve nincs igazán szabad elménk. Soha nem lesz teljes egészében hűvös, objektív, az érzésektől mentes, ahogy azt mi szeretnénk, vagy gondoljuk.

2014.01.10 Baal HaSulam írásaiból, Reggeli Lecke 4-ik részéből.

forrás: The Desire’s Slave

ford: KN

KA

 

16 jan 2014

Nincsen rosszabb dolog, mint megbánni a múltat

Nincsen  rosszabb dolog, mint megbánni a múltat

Szégyen és a szeretet, fő erők a mi fejlődésünkben, ellentétesek egymással, és azonos intenzitásúak, mint a végtelen mínusz és plusz.

De ha szégyelled magad, és “eszed magad” a múlt miatt, ez szörnyű dolog és bűnös, ez a “klipa” (héj). Ez azt jelenti, hogy nem értesz egyet azzal, hogy “Nincs más Rajta kívül”. Azaz, be vagy zárva egy héjba, kagylóba és azt gondolod, hogy te mindent látsz.

“Nincs más Rajta kívül”, csak a meg nem értés eredményén múlik, amelyet kapott. De kezdettől fogva minden meg van tervezve, amit tehetsz, az, az, hogy áthaladsz ezeken a helyzeteken, és nem sajnálod őket. De te most már sajnálod, ami történt. Ahelyett, hogy sajnálnád, amit te most gondolsz, mintha te magad tettél volna mindent és nem a Teremtő tette, azaz, így te nem vagy az összeolvadásban.

Ha szeretnél valamit korrigálni a múltból, akkor te nem vagy összetapadva a Teremtővel, nem ismered fel, hogy kizárólag a Teremtő irányítja a világot. Neked csak hálát kell adnod úgy a jónak, mint a gonosznak. És ha sikerül ez legalább egy pillanatra, akkor a következő pillanatban még jobban bánkódsz a múltért.

Amíg be nem befejezzük ennek a megkülönböztetésnek a vizsgálatát, addig nem léphetünk a következő szintre. Minden alkalom, amikor valaki rágja magát, ez az elismerés és a megértés hiányából ered.

Minden előre meg lett tervezve, minden a cselekedetből jött elő, a cselekedetek eredménye is, mindez egy forrásból ered, és te bele kell, hogy egyezzél a Teremtő munkájába. Az egyetlen dolog, amit te tehetsz, hogy érezd benyomást a cselekedetben, hogy minden az Ő cselekedete, azért, hogy ezekben az érzésekben össze legyél olvadva Vele az érzelmek fölött és a vágyak érdekében.

2013.09.11, Báál HáSzulám cikkéből, ” A fogantatás titka – a születés”

Ford: B S
Szerk: Sz I

15 Sze 2013

Csirkék az anyjuk szárnyai alatt

Csirkék az anyjuk szárnyai alatt

Nincs mit tennünk, nem ülhetünk összekulcsolt kézzel emésztve magunkat, hanem erőfeszítést kell tennünk. De mi ne az érzéseink szerint dolgozzunk, mert más különben nem tudnánk elmozdulni a helyünkről. Ha engedelmeskedek az érzéseimnek és érzelmeimnek, akkor mindig ugyanabban az állapotban maradok, amelyben érzem magam és nem lesz lehetőségem semmiféle cselekedetre.

Az érzéseim, a megszerzési vágyam egy adott állapotban van, és hogyha elmerülök a vágyamban, az anyagomban, nincs semmi lehetőségem cselekednem ellene. De szerencsémre meg van az elmém, amelynek segítségével elkezdhetem vizsgálni az érzelmeket. Én megértem, hogy a helyzetem, az érzéseim nem jók és szükségem van arra, hogy megváltoztassam őket.

Ily módon az elmém által, amely egyáltalán nem felel meg az érzéseimnek, én elkezdem elképzelni a következő állapotot, egy felsőbb szintet, amely működik és hatással van rám, azzal a feltétellel, hogy sóvárgok iránta, mint embrió az anyjáért. Elkezdek gondolkodni, hogyan kell elrejtenem magam, hogyan “rejthetem el magam a szárnyai alatt”. Milyen módon tudok belépni egy magasabb szintre úgy, hogy magam igazítom hozzá?

Az embrió formájára gondolok, a hatásra, amelyet a felsőtől kapok, még ha önző módon is behatolok és megadom magamnak a védelmi ellátást, és az aggodalmat. Ez által elképzelem magamban, hogyan nézek ki az anya méhében, elképzelem hová szeretnék eljutni, és tudom hogy ez a csoport, amely megépült a viszonyaimból a barátokkal szemben. Én lassan elkezdem megszervezni az ilyen kapcsolatot a barátaimmal, amennyire csak lehetséges.

Hála ezeknek a kis erőfeszítéseknek, amelyek az elmémből származnak, én kezdek előrehaladni. “Minden a gondolatból kiderül”, mert az érzések szerint én egyszerűen meghaltam. De az elmém által tudok erre gondolni egy kicsit, elképzelem azt a képet, a két állapot sorrendjét – alsót és felsőt, elképzelem, hogyan illeszkedik az alsó a felsőbe, hogyan lehet elrendezni egy olyan állapotot a csoport segitségével, hogyan kell lealacsonyitanom, lenulláznom magam a csoport felé, azért, hogy ő váljon arra a méh részre, amely át fogja adni nekem a Felső Fényt. Ha feléjük fordítom magam, akkor rajtuk keresztül Fény kapok és ők maguk nem is tudnak róla.

Szóval, én újra megismételem, hogy tilos a zuhanás alatt maradni, csak az érzelmek és érzések ellenőrzése alatt, amelyek letaposnak. El kell képzelnem a szintek közötti kapcsolatot, milyen állapotban van a felső szerint, használnom kell az értelmet, és valahogy ki kell lépni az érzésekből, és reálisan látni, hogy mi ez az állapot, és mit lehet tenni ebben, még ha mesterségesen is.

A személy, amely elkezdi elképzelni magában a fokozatokat, az állapotokat, befolyásolja az elméjével az érzelmeket és anyagot termel a gondolatnak. Így kezdi el megépíteni az új állapotát. Akkor megérkezik a Reformáló Fény, kiveszi a személyt a rosz állapotból, azáltal, hogy belé lesz ültetve a remény és a bizalom, amellyel visszatér a barátokhoz.

2013,06.21. Reggeli lecke, “Shámáti” 25. cikkéből

Ford: BS

Szerk: Sz I

07 Júl 2013

Az összes száműzetés eredete

Az összes száműzetés eredete

Kérdés:

Amikor Pesach-ról beszélünk, mi azt mondjuk, hogy: “Emlékezz az Egyiptomi kivonulásra?” Végül is voltak más kivonulások is – Babiloni, Görögországi, Római – de csak az Egyiptomi kivonulásról emlékezünk meg. Ennek mi a jelentősége?

Válasz:

Az Egyiptomi kivonulás az összes kivonulás gyökere. Az összes többi kivonulás az Egyiptomi kivonulásra épülnek. Ez a a legnehezebb és legalapvetőbb kivonulás. A személy amikor felemelkedik az egoizmusa fölé, először elérkezik ahhoz a megértéshez, hogy mi a spirituális világ, hogy mit jelent az adakozás tulajdonságának az érzete a megszerzés tulajdonsága helyett, amivel megszületettünk és amiben létezünk.

Mi az érzelmeinken keresztül érzékeljük a világot. Folyton élvezni akarjuk, és mindenből hasznot akarunk húzni a saját javunkra. A változások az érzelmeinkben történnek. Az úgynevezett Egyiptomi kivonulás az, amikor elkezdek “kilépni magamból”, hogy felismerjem magam a világban, hogy adakozzak másoknak, hogy a testemen kívül érezzem magam, csak a szívemben. Az összes többi kivonulás már rajtam kívül történik meg.

2013.03.04, KabTV. adásából, “Kabbalisták írásai, a húsvéti Széder éjszakája

DH

02 ápr 2013

Nem sikerül bejutnod a kerek világba, a négyszögletű gondolkodással

Nem sikerül bejutnod a kerek világba, a négyszögű gondolkodással

Kérdés:

Hogyan tudom kijavítani a felfogásom, ha körülöttem csak rosszat látok a világban?

Válasz:

Csak a Reformáló Fény korrigál ki mindent. Mi nekünk továbbra is makacsul folytatni kell a magyarázatokkal és bölcsességünkkel, amelybe befektettünk a szívünket és az elménket, mi egyébként még nem értünk el egyetlen okot sem, mielőtt el nem érjük az első felfedezést. És akkor egy új értelemet és érzelmet kapunk.

És ma, amekkora mértékben megakarjuk ragadni a megértéseket, mi sok erőfeszítést fektetünk be, hogy megértsük a dolgokat, megpróbálva belehelyezni a mi jelenlegi edényünkben az új spirituális részleteket. Mi állandóan erre vágyunk, de valójában ez nem az ahol a munka található.

Mi mintha beragadtunk volna egy helyen, és csak égetjük az erőt, energiát, figyelmet és az időt. Mert ezek az erőfeszítések nem segítenek elérni a spirituális világot. Mintha mi próbálnánk egy kerek dolgot begyömöszölni egy négyszögletű nyílásba, nem megy be, mert teljesen különböző dimenzió. Ahogy többet befektetünk az adakozásba, a kapcsolatba, és amekkora mértékbe lehetséges, próbáljuk megérteni a spirituális információkat a jelenlegi fizikai érzékelésünkben, annál sikeresebb leszünk.

Mi egyszer sem értjük meg a jelenlegi érzelmünkkel és értelmünkkel amiről a könyv beszél, és még azokat az állapotokat sem amelyeken átmegyünk most. Mi, mint a kisbaba, hogy próbálja hároméves korába megérteni a pszichológiát. Persze, nem érti meg még magát sem, hogy lenne képes megérteni egy magasabb szintű pszichológiát. Ez lehetetlen.

Tehát, csak azt kell tennünk, amit a kabbalisták írtak. Ez nem azt mondja, hogy vakon járjunk, érzelmek nélkül, és vizsgálat nélkül, de nem merülünk el hosszabban mint amennyire szükségünk van, hogy a gyakorlatba elkezdjünk haladni a kapcsolat és a szeretet irányába. Csak a cél irányába kell összpontosítsunk minden tanulást, és az összes eseményeket és cselekvéseket. Egyébként ezt nevezzük, hogy “A bölcsessége nagyobb mint a tettei”.

Beszélek egyszer erről, mert magam is ugyanezt a hibát követtem el. Sok ideig nem tudtam meggyőzni és elfogadni magam, hogy a spirituális világot csak az által lehet elérni, ha lenullázom magam, ha odaadom magam, és nem a racionális elme, és a megértésen keresztül.

Nagyon fontos hogy megértsük,”Nem az okos aki tanul”, és megtartsuk a tanulást a helyes arányban, aközött ami szükséges számunkra a fejlődéshez, és aközött ami zavarhat minket.

16.12.2012, Reggeli lecke, a”Tiz Szfira Tanulmánya”

BS

18 dec 2012

A Teremtő érzékelése

A Teremtő érzékelése

Kérdés:

Hogyan tudom jobban érzékelni a Teremtőt?

Válasz:

Ezt a féle példát már sokszor előrehoztam, hogy mi érzékenységet szerzünk egy különös jelenségnek, miután elkezdünk dolgozni vele, akkor is hogyha azelött nem voltunk annyira érzékenyek. Érzékenyebbé tudunk válni mindenre: kövekhez, fákhoz, más emberekhez. Először nem figyelünk egy emberre, és aztán elkezdünk ráérezni egyre jobban, és mindent felfedezünk róla. Ez az úgynevezett “Egy szokás természetessé válík”.

Szóval, a munkát amit a barátaimmal teszek a Teremtő iránt kell céloznom. Igyekszek felfedezni a barátaim tulajdonságait, amikre nincsen semmi szükségem, és egyáltalán nem érdekelnek, hogy felnöveljem az érzékenységemet hozzájuk. Nem a barátnak az anyagi természetét, hanem a Teremtő iránti hozzáállását. Akkor annál a pontnál ahol össze vagyok kapcsolva és akarok is összekapcsolódni vele, felfedezel egy érzékenységet a Teremtőhöz.

Magát a Teremtőt nem érzékeljük. Csak a kapcsolatainkon keresztül tudjuk felfedni. Szóval amikor megerősítjük az érzékenységeinket a barátok közti kapcsolatainkhoz, az valóban erősíti az érzékenységünket a Teremtőhöz.

2o12 November o6, A Grúziai Kongresszusból

DH

28 nov 2012

Fejlődünk az ütlegelés módszere szerint

Fejlődünk a  ütlegelés módszere szerint

Irva van: “Nem létezik egy fűszál sem, amely felett ne állna egy Angyal ütlegelve, és mondván neki, növekedj”, mert az erő a felső világból összeegyeztető az alsó világ fűszálával, megüti, és igy kötelezi a növekedésre a sorsa szerint. Ezek az ütések érezhetőek az érzelemben és az értelemben, de mindenekelőtt az érzéseikben. Mivel mi érzelmi edények vagyunk, a megszerzés vágya, amely az ütéseket hatására elkezd mozogni.

Az ütés a vágyba érkezik, amikor hirtelen felfedezi, hogy az előbbi elképzeléseink helytelenek. Az ütés szerepe az, hogy bevezesse a személyt egy mélyebb érzékelésbe. Hasonlóan a kalapácshoz, amely mélyebbre veri a szeget a fába, így az ütések beillesztenek bennünket egy még mélyebb szinten a vágy anyagába.Tehát elkezdjük érezni őt egy új módon, és ennek eredményeként elkezdünk érezni egy mélyebb belső megértéssel.

Mivel az ütések által összezavarodom, és elveszítem az irányítást. De valójában, ennek így kell lennie: ahogy az egyén jobban halad előre, annál nagyobb ütések kap. Minden pillanatban a zavarodottság után, felfedez magába valamit újat és újat. Ti érezni fogjátok, hogy belül állandóan egy mechanizmus ketyeg megállás nélkül. Ezek a kis ütések egyik a másik után világosságot okoznak a zavarodottság érzésébe, és így segítenek megérteni és érezni többet és többet.

De valóban, hogy érezzünk valami újat, sok inkarnáción kell átmenjünk. A zavarodottság mértéke mindig nagyobb, mint az érzelmek mennyisége, és a sorozatos zavarodottság után új érzékelés érkezik. Aztán megint egy sorozat zavar, ismét kis felfedezések, és megint egy új érzés érkezik.

Összefoglalva, ezek a csapások jók és hasznosak, mert az “Angyalok” az erők, akik felelősek a fejlődésünkre, és ők osztják fel.

2o12 November 25, Reggeli lecke, “Bevezetés a Tiz Szfira tanulmányába”

BS

25 nov 2012

Kommunikáció hiány rontja az agy összeköttetéseket

Kommunikáció hiány rontja az agy összeköttetéseket

Az Újság (Sciencemag-ból): “Az 1980-as években, több ezer romániai csecsemő, az árvaházakban, naponta legalább húsz órát töltött fekve és egyedül a gyerekágyukban, megfosztva az emberi kapcsolattól.

A felnövésük közben, neurológiai és pszichológiai tesztnek vetették alá őket, mindannyian egy kísérő jelenséget produkáltak, ami már látható volt más fajokban, például egereknél és rézusz-majmoknál:

A korai elszigetelés és elhanyagolás tartós  kárt okozhat, a megismerési folyamatokban, a komoly érzelmi instabilitástól a mentális retardációig”.

A kutatók most azt mondják, hogy felderítettek egy lehetséges magyarázatot, hogy miért okoz ilyen kárt a korai elhanyagolás- az elszigetelés. Gátolja azoknak az idegpályáknak a fejlődését, amik körbeveszik a neuronokat, ami lelassult kommunikációs képességet okoz az agy bizonyos pontjai között. …

“Gyerekek agyában -akik átéltek korai elhanyagolást- a teszt a fehérállomány csökkenás tapasztalható, különösen a prefrontális kéregben. Ez a  része az agynak, az, ami döntésekkel, munkamemóriával, és társas funkcióval van összekötve”- mondja Corfas.

Hogyha megnézzük, hogy az elszigetelés, hogyan hat a myelin-készítő glial sejteken, az úgynevezett oligodendroczteokon, a kutatók egereket tenyésztettek, akiknél ezek a sejtek izzottak. A lénynek az oligodendrocyte-jaira raknak zöld fluoreszkáló proteineket…

“A csapatnál “fontos vonatkozásokat” találtak arra, hogy az elszigetelés, hogyan hat az agyon  molekuláris szinten, egy mechanizmussal, ami valószínű, hogy azonos mindegyik faj között, mondja John Cacioppo, egy társas neurológus (University of Chicago).

Ez a tanulmány csak a korai elszigeteltségről szól de megjegyzi, hogy az embereknek, még a magányosság érzékelése is komolyan tud hatni a hosszú táv egészségi folyamatain.

Azt mondja hogy a magányosság nem csak a szorongás – egy érzelmi jelzés, amit kifejlesztettünk, ez motivál minket arra, hogy javuljunk és tartsunk fel a kapcsolatokat, ami nagyon fontos nem csak a mi egészségünknek, hanem “a génjeink túlélésének is”.

Megjegyzésem: Az emberi lény egy társas teremtmény, és az evolúciójának a mértékéhez egyre jobban szükséges a megfelelő környezetet, ami meghatározza a világnézetét, és így a viselkedését és a sorsát.

DH

20 nov 2012

72 queries in 0,515 seconds.