Dr. Michael Laitman

edények törése

Ha a nők nem egyesülnek, a világ bukásra van ítélve

A nőknek meg kell érteniük, hogy ha nem alkotnak egységet, akkor a világnak befellegzett. A nő önmagán belül kell, hogy érezze ezt. A férfi ebben nem tud neki segíteni. Muszáj, hogy betöltse női szerepét: ő ad életet, ő gondoskodik az otthonról, a gyermekekről és a jövőről.

A nőknek meg kell érteniük, hogy amennyiben nem kapcsolódnak más nőkkel, és nem viselik velük együtt gondját a világnak, akkor a világ elpusztul. Nincs szükség forradalmakra. A nőknek egyedül egység kell, és már ez megváltoztatja a világot. Ráadásul még cselekedeteket sem kell végre hajtaniuk, mert a női egység fog véget vetni a globális krízisnek.

A teljes krízis a nők, és nem a férfiak között megy végbe. Ez abból fakad, hogy a Malchut számtalan kisebb Malchutra tört szét. Akkor áll be a korrekció, ha összeillesztjük ezeket a részeket. A nőknek tisztában kell lenniük ezzel a tudással, mert így lesz igazán esélyünk arra, hogy elérjük a világ korrekciójának szintjét.

Csak abban az esetben tehetünk szert az „anya” minőségére, ha elérjük a Bina, azaz az adakozás, szintjét. Az anya az, aki ad, gondoskodik, etet és gondját viseli az egész világnak. Mindannyiunknak – férfiaknak és nőknek egyaránt – feladata, hogy megtaláljuk ezt az adakozó erőt, aminek segítségével egymás közötti egységre léphetünk.

Ha férfi a férfival, és nő a nővel alkot spirituális egységet, akkor csak egy bizonyos magasságot érhetnek el. Ezután kapcsolódnunk kell a Bina megszerzett erejéhez, és ehhez a nőkre is szükségünk van. 

Ezért ebben és a spirituális világban is tökéletes kapcsolat szükségeltetik az összes férfi, és az összes nő között. Így olvadhatunk egységbe, hogy életet adjunk Ádámnak, a tökéletes embernek, akinek férfi és női alkotóelemei együtt cselekszenek.

Olyan magzati stádiumban vagyunk, ami a terhesség nagyon előre haladott szakaszának felel meg. Hamarosan meg kell születnünk. Nem tudom pontosan megmondani, hogy a Malchut hányadik hónapban van. A nő már nagyon megkezdené a szülést, de mi még nem állunk készen. A megszületés annyit tesz, hogy rendelkezünk a közöttünk lévő egységre irányuló helyes vággyal. Ha ez megvan, kitörünk a Malchutból, és egy új, spirituális világba születünk bele.

Amikor kilépünk a Malchutból, elhagyjuk a méhet, és rögtön az adakozás minőségére épülő spirituális világban találjuk magunkat. Most még nem vagyunk készen, ezért fennállna a koraszülés veszélye.

Amikor az összes nő, egyetlen nőt alkotva lép egységre, mindenki érezni fogja, hogy a női erő uralkodik a világban. Hasonló lesz ahhoz, mint amikor az anya gondot visel gyermekére. Minden férfi érzi majd ezt a női, anyai erőt, a Bina erejét, ami uralma alá vonja a férfit. Ezen keresztül érkezik meg az adakozás ereje, az az inspiráció, amely előtt mindenki fejet hajt, és kész hallgatni a világot uraló női hangra.

Egyelőre azonban, egyénként rendelkeztek csak a vágy erejével, de képtelenek vagytok rá, hogy a hatás érdekében összefogjátok ezeket az erőket. Tegyetek meg mindent, hogy megszülessen köztetek az egység. A siker csak rajtatok múlik!

Őszintén remélem, hogy egy új emberiség, egy új időszak küszöbén állunk. Ha a nők egyre nagyobb erőre tesznek szert, a férfiak megérzik, mekkora szükségük van a női erőre, és közösen haladunk majd tovább az úton. Nektek és családotoknak is boldog és egészséges életet kívánok!

[265003]
Női lecke: A nők szerepe az új Világban:  20/05/09
Forrás linkje: https://laitman.com/2020/06/if-women-do-not-unite-the-world-is-doomed/

27 jún 2020

Mikor ébred fel, a lélek szikrája?

Kérdés: kijelenthetjük-e, hogy amikor elkezdjük feltárni és elfogadni a töréseinket, akkor ébred fel, a szívben lévő pontunk?

Dr. Laitman: Nem. A szívben lévő pont akkor ébred fel, ha az embernek valódi igénye van arra, hogy felfedezze az élete értelmét. Ami az “edények” törését illeti, nem igazán értjük azt. Ez akkor válik érthetővé, amikor az ember elkezdi megérteni, hogy őt egy egoista Erő hozta létre és hogy az adakozó erő, csak alkalmanként ragyog  benne, azaz a két erő között ingázik. Ennek a feltárása, pillanatnyilag még nem történt meg. 

Kérdés: Azonban, az alapján amit ön mond, a szívben lévő pont az egyetlen Teremtett lélek bennünk. Helyes ezt így elfogadni?

Dr. Laitman: Természetesen.

Forrás: https://laitman.com/2020/06/when-does-the-spark-of-the-soul-awaken/

[261031]

08 jún 2020

A működésképtelen vágyak ki lesznek javítva

laitman_198

A tényleges gyökerét mindannak, ami a mi világunkban történik, “közös léleknek”, vagy ahogy a Kabbalisták utalnak rá, Adam ha Rishonnak (Az Első Ember) nevezzük. Adam ha Rishon a vágyak egy rendszere, ami akkor emelkedett ki, amikor a spirituális világok megformálása teljes lett.
Amikor az öt világ, Adam Kadmon, Atzilut, Briah, Jetzira és Assiyah beteljesítette a működőképes vágyak fejlesztését, eljött az ideje, az alsó, működésképtelen vágyakból eredő rész kifejlesztésének. Adam ha Rishon, akit “Ádámnak” ismerünk, a működésképtelen – azaz a Fény közvetlen megszerzésére alkalmatlan – vágyakból keletkezett, ezek a vágyak azok, melyek közvetlenül teremtésük után, képtelenek voltal úgy megkapni a Fényt, hogy ezáltal adni tudjanak a Teremtőnek. A működésképtelen vágyak tehát, amelyek a mozdulatlan, növényi, állati, beszélő, és spirituális teremtményi szinteket megformálták, egymás után ki lesznek javítva a világokkal való együttműködés által, és korrigálttá vagy működőképessé válnak.
Ahhoz, hogy ez a korrekció megtörténjen, ezeknek a vágyaknak a világok – azaz, a működőképes vágyak – segítségére van szükségük. Ezért van az, hogy Adam ha Rishon ugyanazokon a fokozatokon fejlődik, amiken a négy világ fejlődött ki a négy alaplépésen keresztül.

2017.01.24

KA

29 jan 2017

Az álom

laitman

Valamennyi ember mély alvásban létezik mindaddig, míg az Életek Életének Forrása fel nem ébreszti a szívében a minden létezőre irányuló, Végtelen szeretetet. Ez a mély-alvás állapot a halálnál is rosszabb, mert az ember ebbe a világba álmodja magát, és ezzel az élet és a halál kerekére szögezi fel magát. A szabadság érzése a legnagyobb sötétségben, a mélység magányában jelenhet meg, amikor megérezhetjük a távolságot és a minőségi különbséget az Örök Forrástól, és ezzel magát a Forrást érzékelhetjük. Ettől a pillanattól kezdve Őt kutatjuk, Őt szolgálhatjuk, mert a szívünk jelzi, hogy Nincsen más Rajta Kívül. Minden más érzékelés csak illúzió, ami csak ennek a felismerését szolgálja. 

2015.09.26 Részlet a Reggeli Leckéből

KN

27 Sze 2015

Teremtőt is ugyan úgy elutasítom, mint a többieket

laitman_739

Kérdés:

Mi az, ami az emberben kifejlődik, miközben megismeri a Teremtőt?

Válasz:

A legfontosabb dolog, ami kifejlődik, az egy érzékelés, azaz a gonosznak a felismerése. Tehát az hogy kifejlődik bennünk egy érzék, amivel érzékelhetjük magunkban a gonoszt. Az ember elkezdi látni, – a Felső Fény hatására- hogy mennyire megszerző, mennyire csak a kapni akarás működteti. Ezt nevezzük egónak. Meglátja, hogy ez mennyire távol tartja a többiekkel való kapcsolattól, és a másokkal valókapcsolatnak megfelelően tud formaegyezést, vagy formakülönbséget felismerni a Teremtővel.

Nincs más mód, ahogy ezt mérni lehetne. Tehát nyilván valóan a törés által létrejött szerkezet, és a környezet, amit az ember megválaszt magának – amely nélkül nem tudnánk a Teremtő felé elmozdulni – amivel a Teremtőhöz tudjuk magunkat igazítani. Ez csak a közösségben való munka által valósulhat meg. Tehát folyamatosan növelni kell az Aviut-ot a  vaskosságot, azaz az egónak a felismerését az irányomban és ez által formaegyezésbe kell kerülnöm a Teremtővel. Ez mindig egy magamhoz való hozzáadás, egy darab „húst” kell magamhoz hozzáadnom.

Tehát mindig egy újabb adag megszerzési vágyat kell hozzá adnom, mert enélkül nem lehetne a korrekciót végrehajtani . Tehát, minél kisebb a megszerzési vágyunk, annál kevésbé tudunk korrigálódni. Sőt, ha már emberről beszélünk! Be kell lépnem egy közösségbe és el kell kezdenem felfedezni, hogy mindenkit elutasítok, és ez olyan mértékig van így, hogy rá kell, hogy jöjjek, hogy a Teremtőt is ugyan úgy elutasítom, mint a többieket. Ez megkérdőjelezhetetlen. Ha én gyűlölök, vagy szeretek akkor az emberek szeretetén és gyűlöletén keresztül a Teremtőt is így kezelem. Ezért legyen az egy barát a csoportban, vagy egy tök idegen az utcán, nekem őket egyformán kellene kezelni. Tehát azt kell látnom, hogy az idegenben is és a barátban is a Teremtő áll velem szemben.  S az egész világ nem más mint a Teremtőnek a bemutatása, bemutatkozása az én irányomban. Nekem fel kell fedeznem az Istent mindenben és mindenkiben.  El kell érnem az Ő abszolút szeretetét, de kifelé, mindenki felé, és akkor azt mondhatom, hogy: Na! Ha mindenkit tudok szeretni, akkor szeretem az Istent is.

Kérdés: De hogyan lehet az, hogy a gonosznak a feltárulása közelebb visz engem a célhoz?

Válasz: A gonosznak a feltárulása a csoportban, pontosan az, hogy mennyire utasítom el őket, hogy mennyire irigylem őket, hogy mennyire lépek el az ő irányukban. Ennek megfelelően mondhatom azt, hogy az én helyzetemet helyesen tudom megítélni. Ez jelenti a gonosz hajlam feltárását, amikor én kifejlesztem ezt az érzéket, akkor nyilván rájövök, hogy hogy kezelem őket valójában. Nyilvánvalóvá válik, hogy az egyiket gyűlölöm, a másikat kevésbé, a harmadikat jobban, de ez az egész munkám, hogy ezt a gonoszt feltárjam. Nekem a Teremtővel nincsen kapcsolatom, a barátokkal van kapcsolatom, a spirituális csoporttal.  S a hozzáállásomnak megfelelően –ahogy barátaimat kezelem, mondhatom azt, hogy én pont úgy kezelem az Istent is. tehát hogyha gyűlölöm a barátomat, gyűlölöm az Istent is. Ez olyan, mint egy laboratórium. Az egész dolog az Edények Töréséről szól a Shevirat ha Kelim-ről. Tehát egy ilyen borzasztó alacsonyrendű világban való létezés, az megadja a lehetőséget nekünk arra, hogy felismerjük a valódi helyzetünket, a legalacsonyabb rendű állapotban és ezt tegyük hasonlóvá a Teremtőhöz. Mégpedig egy független ponton keresztül, ahol teljesen leválunk Róla.

Reggeli lecke 2014.12.11 Baal HaSulam írásaiból A Kabbala Bölcsességének Eszenciája

Ford: kn

KA

11 dec 2014

A közös ima mindenki számára

 

A “csoport középpontja” az az a hely, ahol én megszabadulok a törés összes nyomától, ahol én elengedem ezeket, és ezáltal a mi közös szikráinkra akarok fókuszálni, hogy azok egyesüljenek. Mert minél  erősebben tudunk koncentrálni ebben a szikrák gyülekezetében, annál magasabbra emelkedünk együtt a spirituális létrán. Az erőfeszítések által feltárul egy új “vaskossága” [Aviut-ja] a vágynak, és a szikrák összekapcsolódásában feltárul a Fény, majd még több és nagyobb Fény.

Az összekapcsolt szikrákra öltözik rá a közös Resimo, ami ennek a vágynak a vaskossági szintjét jeleníti meg, amelyen keresztül össze tudunk kapcsolódni:  ez a  Resimo de Aviut. Tehát elkezdünk kapcsolódni ehhez a spirituális Partzufhoz, egy adott spirituális szinten, ez az első közös kölcsönös Partzuf, amelyben egyetlen lélekként érezhetjük magunkat.

Amikor az első alkalommal érezzük magunkat egy integrált valóságban, ahol mindenki kapcsolatban áll egymással, és ebben már érezzük  a spirituális életerőt, ahol “Nincs más Rajta kívül”, ahol Ő Egy mindenki számára  egy gondolatban, egy Fényben, egy rendszerben. Azaz együtt megérezzük, hogy Őbenne élünk, egy Magasabb Erőben.

Később elkezdjük egyre jobban megismerni a spirituális szinteket, és jobban megérteni a speciális referenciákat, ez már megfeleltethető a Partzuf” spirituális méretének. De az első pont, amelytől el kell indulnunk, az a közös kapcsolati pont, az úgynevezett  “csoport középpontja”. Ebben két fajta információ van belefoglaltatva. Először is, az “Aviut” legyőzése ez a “Resimo de Aviut”. Másodszor, a folyamatos sóvárgás arra, hogy a szívben lévő szikrák összekapcsolódjanak, ez a “Resimo de Hitlabshut”.

Ha stabilizáljuk mindkettőt egy helyes formában a másik iránti irányulásban,  az úgynevezett “értelem feletti hitben”, akkor mindez összekapcsolódik egyetlen valósággá, a közös Hit állapotává. A “Hit” az, amikor a szívben lévő szikrák összekapcsolódnak, és az “értelem”[Daat], azaz a megszerzési vágy durvasága felett, és ott meg akarják építeni a kapcsolatukat.

De nem számít, ha nem tudjuk azonnal elérni a vágyott állapotot, és lehet hogy sokadszorra sem tudunk  összekapcsolódni a csoport középpontjában. A lényeg, hogy mennyi erőfeszítést fektetünk bele, mert az erőfeszítés mértéke az, amely megépíti nekünk az egység állapotát.

Nem szerezhetjük meg  közvetlenül a cselekedeteink által a beteljesedés állapotát, hanem egyre csak magunk felé vonzva a Fényt érhetjük el a célt úgy ,hogy türelmesen várjuk, hogy később a Teremtő befejezze a munkáját számunkra, ahogy írva van: “A  Teremtő befejezi helyettem! “.  Azaz, “nincs fogoly, aki megmenti magát a börtönből”, mert képtelenek vagyunk erre. Minden, ami körülöttünk zajlik, az a Felső Erő segítségével jön el közénk, a közös ima által, a közös MAN [Ima] emelése által. S ha a közös imát megkapjuk egy szívben, akkor elértük a célt.

KA

27 máj 2012

78 queries in 0,666 seconds.