Dr. Michael Laitman

Internet

Nem hiába éltük meg, ezt az időszakot!

627.1

Kérdés: Azoknak az embereknek, akik hozzászoktak az interneten élt gyors sodrású élethez, a valóság túl unalmasnak tűnik. Egyetért ezzel a kijelentéssel?

Válasz: Attól függ, milyen irányú ez a sodrás. Óriási mennyiségű új, változatos és fölösleges adattal áraszt el minket? Olyan hatalmas információtárakat épít fel napról napra a neten, amire senkinek nincs szüksége? Mégis, mire lenne mindez jó?! 

Könnyűszerrel semmissé lehetne tenni mindent, amit az emberiség mindeddig megalkotott. Semmire nincs szükségünk ezekből, hogy helyes módon viselkedjünk, vagy elérkezzünk a Teremtés Céljához.

Mindazonáltal a mögöttünk lévő éveket nem tekintem elpazarolt időnek, mivel ennek a periódusnak a segítségével vonhatjuk le a következtetést, melynek lényege, hogy meg kell változnunk. 

Minden pozitív változás azonban, csak a helyes életre irányuló igaz vágyunkon keresztül szökik szárba, valamint azon erők megjelenésének függvénye, amelyek felülről, a természeten belülről alakítják a jótékony átalakulást.

[275057]
KabTV “Kommunikációs Készségek” 20/07/10
Forrás: Years Not Lived In Vain | Laitman.com

04 jan 2021

A virtuális illúzióból a spirituális valóságba

Drága Barátok!

Együttesen mindannyian felejthetetlen pillanatokat éltünk át a MI! Kongresszus alatt New Jerseyben. Mindegyik kongresszussal kapcsolatunk és az egész világcsoport érzékelése egyre tisztábbá és közelibbé válik.

De ugyanakkor, szükség van arra, hogy mindannyiunkat egyidőben ugyanazon képernyőn lássuk, halljuk, mintha mindannyian egyetlen előadóteremben lennénk. Azt kérem mindannyiotoktól hogy gondoljatok erre, mivel akkor sikeresek leszünk egy olyan program létrehozásában, mely képes lesz az összes csoportokat magába foglalni, és mindenkit úgy bemutatni, mintha mindannyian együtt lennénk, ugyanazt a dolgot hallgatva, nézve.

Egy virtuális illúziót kell létrehoznunk egymás között. Az segíteni fog minket abban, hogy gyorsan elérjük mindenki teljes spirituális egységét egyetlen vágyba és gondolatba, hogy egy emberré, Ádámmá váljunk.

Dr. Michael Laitman

07 ápr 2011

Egy Internet kapcsolat a Teremtőhöz

Valójában az Interneten belül létezik egy rejtett erő, a Teremtő! Ez azt jelenti, hogy az emberek közötti virtuális kapcsolaton belül (amennyiben az tovább fejlődik, és megnövekszik egy helyes formát magára véve) a felső erő megjelenik.

Az Internet kifejezetten annak érdekében fejlődött ki, hogy összekapcsolja az embereket, és megmutassa, hogy az önző alapokra épülő kapcsolat csak gonoszt és kárt okoz, míg a felső természettel való egység jó. A felső természet képes minket egy másik dimenzióba emelni, az örökkévaló életbe, és felszabadít minket problémáink alól. Ez az amit az Internet felfed majd számunkra, és én bizonyos vagyok abban, hogy ez nagyon hamarosan bekövetkezik, az által megítélve, hogy az milyen gyorsan fejlődik.

Lehetetlen mindezt megállítani most, és senki sem lesz képes az embereket az Internetről lekapcsolni. A világ némelyik helyén épp ezt próbálják most meg, és nem fog nekik sikerülni. Az emberek érzik majd mindezt, és hajlandóak lesznek azokat elpusztítani akik eltávolítják őket az Internetről, mintha azok magától az élettől fosztanák meg őket.

Mi nem leszünk képesek visszatérni előző életünkhöz, mely minket nem az Internettel kapcsolt össze. Amennyiben bárki megpróbálja mindezt, ő válik majd az emberiség legnagyobb ellenségévé, és ő el lesz pusztítva pusztán csak azért, mert kikapcsolta az Internetet.

Végül is ez az emberek összekapcsolására szolgáló eszköz. Mostanra a személy már megértette, hogy az Internet lehetővé teszi számára, hogy belépjen a létezés egy másik formájába, ahol az egész világ a szemei előtt található! De amikor majd ez a világ felfedezi, hogy valójában mennyire üres, az válik majd az ugródeszkává a jövő világba való átmenethez.

28 feb 2011

Egy oázis az Internet sivatagában

Kérdés:

Hogyan hozhatja el a Zohár Könyve az Internet korrekcióját?

Válaszom:

A Zohár Könyve azáltal segítheti az Internetet, mivel az emberek azért használják fel a hálózatot hogy valódi kapcsolatot találjanak. Azonban nem értik még saját vágyaikat sem, és úgy tűnik nekik, hogy elég, ha csak kapcsolatba lépnek, elbeszélgetnek egymással, és jót szórakoznak a játékokkal és hasonló dolgokkal.

De később az emberek meglátják majd, hogy mindez nem segít, hogy mindez csak korlátozott, és időpocsékolás, mely semmilyen haszonhoz nem vezet, és az ún. “szociális hálózatok” nem igazán kapcsolják az embereket egymáshoz. Mindenesetre mindaddig amíg az emberek időt töltenek ott, legalább felfedezik mindazt a gonoszt ami ott található. Elérik annak megértését, hogy az mind hamis, hogy az csak a pénz kisajtolására szolgál, és csak egy újabb kísérlet egymás becsapására és kirablására. Megértik majd, hogy a teljes Internetes kapcsolat csak kárt okoz nekik.

Úgy tűnhet: Hogyan károsíthatna minket a közöttünk levő kapcsolat? De a lényeg az, hogy mi mind önzőek vagyunk, és nem vagyunk képesek megfelelelően és hasznosan összekapcsolódni. nem vagyunk képesek egy olyan hálózatot képezni ami élvezetet hozhatna nekünk. És mindez elhozza majd a gonosz felismerését.

És akkor nekünk majd meg kell adnunk a magyarázatot arra, hogy ezen az Internetes hálózaton belül létezik egy kicsiny hálózat, mely más törvények alapján él. Azok az emberek akik ott gyűltek össze, a valódi jóságot akarják elérni. Ez pontosan az, amit TV csatornánk mottója is mond: “Mi a jóhoz csatlakozunk”.

Ott teljesen különböző szabályok és emberek működnek – olyan emberek, akik testvérekké akarnak válni. És ennek segítségével ők felfedezik a felső életet, ahelyett hogy csak egyszerűen összeölelkeznének, és mindenkit megpróbálnának udvariasnak és szépnek tartani kívülről.

Ezek az emberek elérnek egy olyan állapotot, ahol viszonyaikon belül ők elkezdik érezni a felső, spirituális életet, mely tökéletes és örökkévaló. Ők felfedezik a Teremtőt, a spirituális világot, a Felső Erőt mely azon a hálózaton belül van elrejtve!

24 feb 2011

A virtuális tér a belső kapcsolat számára

Kérdés:

Mi azt látjuk, hogy az új generáció emberei nem akarnak közelebb kerülni egymáshoz. Ezért fejlődött az Internet ki ekkora mértékben, képessé téve a személyt arra, hogy távolról cselekedjen, anélkül hogy fizikailag jelen legyen a társadalomban. Ezáltal kapcsolatban marad valódi kapcsolat nélkül. Akkor hogyan ajánlhatunk egy olyan módszert az embereknek, mely teljesen az egységre, és a közösségi behatásra épül?

Válaszom:

Mindez egy nagyon jó jel. Ez azt jelenti, hogy a gonosz felismerése már megkezdődött. A személy nem akar közelebb kerülni senkihez, nem akar bárkit is megérinteni. Ő egyéninek érzi magát, nem érzi magát senkivel kapcsolatban, és nincs szüksége senkire, még szüleire, feleségére vagy gyermekeire sem. Ő egyedül akar maradni saját magával.

Ma minden egyes személynek külön lakásra van szüksége. A korábbi generációkban a személyeknek csak külön szoba kellett. De korábban ez a probléma még csak nem is létezett. Az emberek egy szobában éltek, és nem zavarták egymást.

Rabash mesélte nekem, hogy amikor ő megházasodott, ő beköltözött felesége családjához. A család jól ismert volt Jeruzsálemben, és egy két szobás lakásuk volt. De mindegyikőjük – a szülők, gyerekek, egyetlen nagy szobában éltek, míg a másik szobát kiadták, mivel úgy érezték nem volt szükségük rá. Éjjel, amikor aludni mentek, matracokat fektettek a földre, és reggel azokat megint elpakolták, és a sarokba tették őket egy halomba. Ezek mellett a matracok mellett, és az ételhez szolgáló asztalon kívül semmi más nem volt a szobában. Ez az ahogy az emberek éltek Jeruzsálemben a 2O század kezdetén.

De manapság egy személy még feleségét sem képes elviselni ugyanabban a szobában. Ez az amekkora mértékben természetünk megváltozott, és ezért akarunk átváltani a virtuális kapcsolatra. A virtuális kapcsolat az egy magasabb szintű kommunikáció utáni keresés. Az nem csak egyszerű kicserélése az egyik fajta kapcsolatnak egy másikkal, hanem kapcsolat egy mélyebb szinten. Mi elkezdünk arra aspirálni, hogy egy másik személy belső világával kapcsolódjunk össze, az ő pszichológiájának szintjén.

Azonban az emberek hamar elvesztik majd illúzióikat az Internettel kapcsolatban, és megértik majd, hogy az nem képes kielégíteni szükségletüket a valódi kapcsolatokra. Mindezek az SMS üzenetek, email-ek, és szociális hálózatok nem adják meg a választ arra a követelésre, ami most megjelenik bennünk, amit még mi magunk sem értünk meg egyenlőre. MI csak azt érezzük, hogy egységre kell lépnünk, meg kell értsük a természetet és a világot, és mindent egy magasabb szinten kell érzékelnünk és értenünk mint ahogy azt ma tesszük.

A fiatal generáció nem érti még meg azt a belső követelést amivel rendelkezik, de a tény az, hogy ez a szükséglet nem arra a virtuális kapcsolatra vonatkozik, mely manapság létezik. Ez egy epekedés egy belsőbb, érzékibb kapcsolatra. és ezt a valamit csak akkor vagyunk képesek elérni, amennyiben a virtuális kapcsolatról áttérünk a Kabbala tudományára. És mindez hamarosan megjelenik számunkra.

22 feb 2011

A jövő a virtuális csoporté

Kérdés:

Lehetséges a gonosz felismerését elérni a közöttünk levő kapcsolatokban a virtulis csoporton és a számítógép képernyőjén keresztül?

Válaszom:

Természetesen. Mi egy közös vágyon belül vagyunk, ezáltal semmilyen különbséget nem okoz, hogy egymás mellett ülünk-e vagy sem. Lehet hogy melletted ülök anélkül hogy nevedet tudnám, vagy ismerném az arcodat. Nem számít hogy mi egy épületen belül vagyunk vagy más helyeken.

Az egység az érzéseken keresztül történik meg, és ahhoz nem szükséges a fizikai kapcsolat. A mi világunk egyre inkább virtuális kapcsolatokon keresztül kezd összekapcsolódni. És pontosan ez az ahogy vágyaink léteznek majd.

Nekem nem kell senkivel sem együtt ülnöm egy szobában. Az egység érzete nem kötődik a fizikai távolsághoz, és ha valakit közelinek érzünk az nem függ a fizikális közelségtől, hanem csak a spirituálistól. A fizikai távolság nem befolyásolja a vágyakat és érzéseket. Ez még mostani világunkban is igaz, az emberek közötti viszonyokban, és ez még inkább igaz a spirituális viszonyokra. Az egyátalán nem függ össze a fizikai távolsággal.

Próbáljunk meg virtuális csoportban működni, és meglátjuk hogy semmilyen különbséget nem okoz hogy vajon együtt ülünk-e az asztalnál, vagy csak képernyőink körül.

16 feb 2011

Az internet egy egyedi eszköz a kapcsolódásra

Mostanában, amikor a globális válság nyilvánvalóvá válik, úgy érezzük, szükség van egy megfelelő globális rendszer kiépítésére- Baál HaSzulám azt írja, hogy a közösségünknek alkalmazkodnia kell az új feltételekhez, amit a természet megkíván. A válság nyilvánvalóvá teszi, hogy a természettel kell egyenlőnek lennünk, vagy az általános összekapcsoltsággal.

Látom, hogy lehetséges fokozatosan kiépíteni olyan szeretetkapcsolatokat, ami az adakozásról szól és hasonlóak a természethez. Ezt a virtuális világban is meg lehet tenni; vannak emberek a világon, akik kapcsolatban érzik magukat egymáshoz és a létezést együtt tapasztalják meg. A létező kommunikációs eszközök közül csak az Internet tudja betölteni a kapcsolat szerepét; ezt nem lehet fenntartani televízión, újságokon, vagy könyveken keresztül.
Csak a világháló tudja kielégíteni a terjesztés követelményeit és az egységét, hogy kialakítsuk a hasonló gyermeke és felnőttek felemelésének globális rendszerét. Csak ez tudja megadni a globális  kapcsolatot az egység általános formájában. Akkor mi mind érezni fogjuk egymást a kapcsolat csatornáin keresztül, és elérjük a spirituális kapcsolatot.

cst

08 ápr 2010

Nem létezik olyan, hogy túl sok információ

Kérdés:

A modern társadalom az információtól függ. Most a válságnak ebben az állapotában a túlzott információ dömping kérdése valósággá vált. Az információ túltöltődés olyan helyzetet ír le, amikor a személy nemcsak a materiális dolgok rabszolgájává, hanem az információ rabszolgájává is válik, a személy elveszti önmagát, megfullad, és elválik “énjétől”.

Válaszom:

Igazából a személy még nem rendelkezik “énjével”, tehát nincs mit elvesztenie. Egy bizonyos helyzetbe született, anélkül, hogy abba bármilyen beleszólása lenne. Nincs választása természetes adottságaival kapcsolatban, személyes karakterével kapcsolatban, családjával és neveltetésével kapcsolatban. A ruhái,  a módja ahogy ül, az étel amit eszik, beszédjének módja, és ahogy gondolkodik mind abból adódnak, amit a környezetéből, a körülötte lévő társadalomból magába szív. A társadalom tanítja arra, hogy úgy viselkedjen ahogy azt teszi, és a magába szívott példáknak, szabályoknak és értékeknek megfelelően cselekszik. Ennél fogva nincsen saját “énje”.

De térjünk vissza az eredeti kérdéshez: Amikor az Internetre kapcsolok, nem töltődöm túl információval. Megnézem azokat a dolgokat melyek érdekelnek engem: a hírek összefoglalóit, és a tudomány újdonságait. Nem vagyok túltöltődve információval, mivel minden más ami az Interneten található – forrásainak 99%-a nem létezik számomra. Amennyiben a személy egy fontos célra koncentrál, akkor nem akar időt vesztegeni olyan dolgokra, melyek kevésbé fontosak.

Más szóval minden a személy vágyain múlik. Amennyiben vágyaink egy szinttel magasabban vannak, mint amit tömeginformáció jelenlegi forrásai képesek ajánlani (és őszintén szólva a ma található hatalmas információ dömping csak szemetet tálal fel számunkra) akkor a személy nem látja mindezt az információ halmazt. Inkább ehelyett túllát rajtuk.

Így szeretném ismét kiemelni az oktatás fontosságát, mivel ez az egyetlen módja a társadalom megváltoztatásának.

31 Júl 2009

A technológia által létrehozott kapcsolatok arra szolgálnak, hogy belső kapcsolatainkat korrigáljuk velük

 Kérdés:

Én Malájziában élek (Dél Kelet Ázsiában) és nincs körülöttem fizikai csoport, melyhez kapcsolódhatnék. Az egyetlen lehetőségem a kapcsolatra a virtuális csoport, amiben jelenleg is részt veszek. De az időeltolódások miatt nehéz a kapcsolatokban részt vennem. Hogyan vagyok képes környezetemet megváltoztatni, hogy az jobban befolyásoljon engem a cél felé?

Válaszom:

Bőven elég virtuálisan kapcsolódni hozzánk, és a kongresszusokon is virtuálisan részt venni, amikor csak lehetőség adódik, mint, ahogy az lehetséges lesz a következő Kongresszus alkalmával Philadelphiában május 15.-17.-e között.

Kérdés:

Az utóbbi időben egyre több olyan embert találok a különböző szociális weboldalakon akik hasonlóan gondolkodnak hozzám. Gondolhatok úgy rájuk, mint csoportomra? A problémám az, hogy a legközelebbi kabbala központ hozzám 7O kilóméterre van.

Válaszom:

Természetesen. Amennyiben kapcsolatba lép velük, abbaól a célból, hogy egy közös cél felé haladjon velük a Teremtővel való hasonlóság eléréshez, akkor azonnal egy csoporttá válnak akkor is, ha nincs Internet kapcsolatuk. A világunkban jelen levő technológiai kapcsolatok azért jöttek létre, hogy az emberek közötti belső kapcsolatok korrigálását elősegítsék, mely a “lélek és lélek” közötti kapcsolat.

21 feb 2009

71 queries in 0,705 seconds.