Dr. Michael Laitman

kabbalisztikus források

Egy Erő: Természet / A Teremtő

Kérdés: Mi értelme az egyesülésnek, a Teremtő megemlítése nélkül, ha Ő az egyetlen, aki összeköti az embereket?

Dr. Michael Laitman

Mi értelme beszélni a Teremtőről, ha senki nem hisz benne, nem érti és nem ismeri?

Mit jelent a Teremtő? Az egész integrál, összekapcsolt természetünk, amelyben létezünk, az a Teremtő maga. Vagy pedig amikor a természetről beszélünk, akkor integrál, fizikai, pontos matematikai törvényszerűségekről beszélünk? Vagy a Teremtőről úgy beszélünk mint a legmagasabb hatalomról? Mindkét fogalom azonos.

A Teremtő nem olyan Isten, aki valahol egy felhőn ül, valamit kitalál, majd megteremti. A Teremtő a hatalmas örökkévaló, a tökéletes és végtelen természet, amely magába foglalja az összes világokat, és az ember evilágokba való emelkedésének minden szakaszát.

Ezért nem kell elképzelni a Kabbalista kifejezéseket földi formájukban. Éppen ellenkezőleg, a Természet,  a Teremtő egy és ugyanaz. A Kabbala másképp nem magyarázza.  Nekünk tanulmányoznunk kell a Kabbalát, és akkor majd látni fogjuk, hogyan viszonyuljunk ezekhez az erőkhöz. 

[264017]

Forrás: https://laitman.com/2020/06/one-power-naturethe-creator/

06 jún 2020

Kabbala a modern időkre

Kérdés:

Ismerősek számodra Vak Izsák (Isaac the Blind) rabbi (Rabbi Yitzhak Saggi Nehor 1600-??? Provence, Franciaország) írásai?

Válasz:

Mi a kabbala bölcseletének három forrását tanulmányozzuk: a Zóhár könyvét (The Book of Zohar), Ari írásait (főként Az életfa (The tree of life) című művét), és a huszadik század nagy kabbalistájának, Baal HaSulamnak a műveit. Baal HaSulam fogalmazta meg és írta le a számunkra (és világon mindenki számára) legérthetőbb és terjesztésre legmegfelelőbb módon a kabbala bölcseletét.

A nagy kabbalisták közül – kezdve a Babilóniai időktől a mai napig – minden generáció létrehozott további kabbalistákat. Néhányan közülük rejtőzködve maradtak, a többiek írtak valamit, és ez tartott egy egészen jól megérezhető 30 évvel ezelőtti időpillanatig, amikor is „Fentről” engedélyt kaptak hogy a Kabbalát részleteiben feltárják. Tehát, a régi kabbalisták ritkán írtak, és akkor is titkos nyelven.

Csak a 20-ik században, amikor eljött a kabbala feltárásának az ideje mindenki számára, hogy a kollektív egot korrigálni lehessen, Baal HaSulam leírta azokat a részleteket, amelyek terjesztésre engedélyezett. Mi a kabbalának ezt a meghatározott részletét ajánljuk fel a Világ számára.

br

08 jún 2011

Kabbala és nem misztika

Kérdés:

Amenyiben az első tanárok a Kabbala Tudományában megkapták ezt a tudást, mi ennek a forrása, származása? Az emberek azt hiszik, hogy a Kabbala Tudománya valami közel a mágiahoz, és sok misztika forog körülötte?

Válasz:

Az első kabbalista volt “Ádám (Ember) ezelőtt 5772 évvel. Ő volt az első az egész emberiségből, aki felfedezte, hogy létezik a természetben egy integrált rendszer és ezt fel lehet fedezni. Előtte is voltak emberek, de ő volt az első  a történelemben, hogy felfedeződőtt benne a kérdés: Minek  élek én? Mi az élet titka? Hol van ennek a helye?  Erről irt egy könyvet, ami a mai napig is létezik, és hivják “Ráziel Angyala” ( Ráziel HaMálách). Ez az Angyal egy erő. Azaz  “Ráziel Angyala”, amelynek  jelentese a “Rejtett Erő” (“Koah Nisztar”). Ez a könyv, nem egy nagy könyv, körülbelül vagy 20 oldal.

A következő könyv, amelyet  Ávráhám irt 3700 évvel ezelőtt, és címe “Teremtés könyve”( “Séfér HáJécirá”). Ott előszor van elmagyarázva egy szisztematikus módon a “Szfirák”, az a 32 erő, amely leereszkedik ránk, és kapcsolat van közöttük.

Ugyan abban az időben, együtt pár egy kabbalista, irtak egy könyvet, “Midrás HáGádol” és azután még voltak sok más könyvek, addig amig megjelent a kabbala fő könyve, a “Zohár” Könyve, amely körülbelül 2000 évvel ezelőtt volt irva.

Majd sok más könyv jelent meg, egészen Ari idejéig, a 16-ik századig. A legfontossabb könyv, amely “Ári könyve volt az “Élet Fája” (“Étz HáHáim”), amely a szfirákról beszél, a világokról és teljes mértékben ábrák és rajzokból áll.

Az összes többi könyvek közül, amelyek hátramaradtak, a legfontossabb számunkra a Báál HáSulám könyvei, amely  20 – ik századba voltak irva. Az összes elöző könyvek nem voltak nyilvánosságra hozva. Csak nehány helyeken voltak emlitve, mintha egy “informácios kiszivárgás” történne. És igy a kabbala körül kialakult egy misztikus hálozat, mintha ez misztikával  foglalkozna. A rejtett erőkkel és amelyek segitségével csodákat tehettek, és jövőt jósolhattak. De ez az egész nem tartozik a kabbalához!!

Természetesen, hogy a kabbalában léteznek jelek, rajzok, grafikák, gématria rajzok. A kabbala a lélekről tanit, és annak a fokozatos fejlődéséről. Nincsen ebben semmi misztikus dolog. Én úgy momdanám, mint  egy szimpla fizika, egy felsőbb dimenzióból.

A kabbala nem kapcsolodik  a valláshoz, és semmilyen misztikus módszerhez. Ez egy tudomány, arról szólván amit az ember meg akar tudni. Természetesen ezért dolgozzon kell saját magán és ke kell javítania magát. Ez hasonló, mint egy radió felvevő készülék, amely körül vannak sok radió  hullámok, különböző adóforrások. Ha én ezekez a készülékekhez irányitom magamat és létrehozok egy hullámot , amely hasonló az adó hullámmal, amely kivül létezik, én felfogom ezt a hullámot és hallom.

Ugyan ebben a formában a kabbala tudománya segit nekünk létrehozni magunkban, olyan  hullámokat, hogy elkezdjük érezni az erőket, amelyek rajtunk kivül vannak, megragadni és tanulni belőlük. Kinyílik bennünk egy belső hallás és egy belső látás.

bs

06 jún 2011

A jósághoz való visszatérés formulája

A személy aki kinyitja a Zohár Könyvét, azt annak érdekében nyitja ki hogy felfedezhesse a Teremtőt. Az alapdefiníció szerint, a Kabbala tudománya a Teremtő felfedésének módszere a teremtmények számára ebben a világban. Egyébként miért lett volna a Kabbala, és a teljes Tóra megadva számunkra? A Teremtő a személyen belüli adakozás és szeretet iránti vágyon kerül felfedésre. Ez a vágy megegyezik a Teremtővel a tulajdonságok alapján, és a Teremtő megjelenik azon belül a formák egyenlőségének törvénye alapján.

Ezáltal a Teremtő az adakozás és szeretet tulajdonsága, az adakozás és szeretet ereje, a “Jó aki Jót cselekszik”. Akkor hogyan vagyunk mi képesek elérni az adakozás és szeretet iránti vágyat, a Jót aki Jót cselekszik? Azáltal, hogy összekapcsolódunk egymással minden egyes személy egoisztikus ereje ellenében, mely kölcsönösen eltaszít minket egymástól, és afölött felépítve a jó kapcsolatok hálózatát a gyűlölet hálója felett. Azáltal hogy egy olyan hálót építünk, ahol minden egyes személy jó, és jót cselekszik, adakozik és szeret a többiek felé.

De hogyan vagyunk minderre képesek, amennyiben mindannyian csak apró egoisták vagyunk? Mi a Zohár Könyvét olvassuk, mely a mi korrigált állapotunkról beszél, amelyben mi már össze vagyunk kapcsolódva egy közöttünk levő jó kapcsolaton belül, és mi arra vágyunk hogy mindez valóra is váljon közöttünk. Ebben az esetben mi megkapunk egy benyomást azokból a jó állapotokból, melyek már léteznek a végtelenségben. Ez a benyomás, az erők hatása a mi már korrigált állapotunkból, jelenlegi állapotunkba, van “körbevevő Fény”-nek, vagy annak a Fénynek nevezve, mely képes minket visszatéríteni a forráshoz.

És akkor annak a formulának megfelelően, hogy “Én megteremtettem a gonosz hajlamot, és megadtam a Tórát annak korrekciójára, mivel az abban levő Fény visszatérít a forráshoz”, mi visszatérünk a forráshoz – a Jóhoz aki Jót cselekszik. Ezáltal mi felfedjük a Teremtőt, a Jót aki Jó cselekszik, a mi gyökerünket.

27 máj 2011

A hatalmas Kabbalisták kezeiben nyugodva

Kérdés:

Milyen korrekciókat hoztak létre a múltbéli Kabbalisták számunkra?

Válaszom:

Báál HaSzulam azt írja a “Bevezető a Tíz Szfira Tanulmányához” írásában, a 11. pontban: A Talmud szerzői a Tóra útját könnyebbé tették számunkra a Mishna szerzőinél. Mindez azért van…mert ők másfajta eszközöket tettek lehetővé a fennt említett Mishna Avot: a “Fény útja” részében található önsanyargatás helyett. Mindaz elégéséges erőt tartalmaz az ember reformálására…”

Miért cserélték ki a Talmud szerzői az aszkétizmus (kenyéren és vízen élés, földön alvás, egyszerű életvitel, és erőfeszítés a Tórában) útját a Tóra tanulására aszketizmus nélkül? Mindez azért van mert ők korrigálták a közöttük található hálózatot. Ez a lelkek általános rendszere már magában tartalmazza azokat a lelkeket, melyek aktívan cselekszenek benne, és mi képesek vagyunk előrehaladni az ő segítségükkel.

A törés után, a törött lelkek a lelkek általános rendszerén belül léteznek. És bár mi a rajzokon általában úgy ábrázoljuk őket mintha egy körben lennének szétszórva, a rendszer egy precízen meghatározott hierarchiával rendelkezik, mely létezett a Nikudim világában a törés előtt. A lelkek összetörnek és lezuhannak ugyanazt a hierarchiát követve, mindegyik saját Aviut-jának (a vágy vastagsága, durvasága) megfelelően, azaz a nagyobb Aviut-tal rendelkező lelkek mélyebbre zuhannak.

Ez a rendszer magában tartalmaz különleges lelkeket, több ezernyi Kabbalistát, akik egy különleges kapcsolat által olvadnak össze. Ez a spirituális rendszer gerincét, csontvázát alkotja.

Az ő kézírásaikat olvasva, mi kiváltunk egy ragyogást abból a kapcsolathálózatból, melyet ők egymás között felépítettek. Ez a ragyogás képes minket korrigálni, és mi képesek vagyunk elkerülni a szenvedés útját, és azt az önsanyargatást melyet a múltban követtek, a Fény felébresztése nélkül, kizárólag a szenvedést felhasználva egójuk összezúzására.

Mi nem vagyunk képesek ezt az útat követni. Mi gyengék vagyunk, és képtelenek vagyunk egónkkal köztevtelnül megbirkózni. Mi ezt azáltal tudjuk megtenni, hogy felébresztjük a már létező kapcsolathálózatot. Ez olyan mintha mi a múltbéli Kabbalisták kezeiben nyugodnánk, mint az újszülött gondoskodó édesanyja kezében, és ők gondoskodnak mi rólunk.

Mi összekapcsolódunk kézírásaikkal, különösen a Zohár Könyvével, valamint az Ari és Báál HaSzulam szövegeivel, és onnan megkapjuk a Fényt, ezen hatalmas lelkek gondoskodását.

23 máj 2011

Egy hálózat, mely az egész Univerzumot körbeveszi

Kérdés:

Mit jelent az, hogy Rabbi Simon mind a 9 tanítványa egy külön Szfirát képviselt? Létezhetnek hasonló Kabbalisták a mi időnkben is?

Válaszom:

Az a tíz Kabbalista mely lehetővé tette a Zohár Könyvének a megírását, a tíz fő Szfira. Mindegyikőjük, azáltal hogy elérte lelke eredetét, megértette hogy ő maga a tíz fő Szfira egyikéhez tartozik, és akkor egyesülésük egy olyan hatalmas erőt hozott létre, hogy képessé váltak a felső Fény teljes felfedésére, és hogy azt “szétszórják” számunkra. Ezért van könyvük “A Zohár”-nak nevezve, azon Fény nevének megfelelően, mely az Acilut Világának felső részében ragyog (GAR de Acilut).

Nem hiszem hogy manapság szükségünk van hasonló kaliberű Kabbalistára. Ők már felfedtek mindent, beragyogtatták a lelkek teljes rendszerét, és az összes többi Kabbalisták ugyanahhoz a rendszerhez csatlakoztak. Mindez a lelkek egy teljes korrigált rendszerét hozta létre a lelkek általános rendszerén belül, melyek még maguk nincsenek korrigálva.

Most, amennyiben mi korrigálni akarjuk magunkat, akkor elég számunkra ha a Zohár Könyvét olvassuk, és amekkora mértékben képesek vagyunk arra, teljes erőnkkel, megpróbáljunk a köny szerzőihez, azok lelkeihez valamint az őket követő Kabbalistákhoz csatlakozni. Ők maguk is a közös lelkek rendszerének korrigált tagjaivá váltak, és amennyiben mi csatlakozni akarunk hozzájuk, akkor képesek leszünk felhasználni az összes Fényeket és erőket, mely az ő kölcsönös egyesülésükben megtalálható. Ez az ahogy mi képesek leszünk a Zohár Könyvének Fényét felhasználni.

Lényegében mi már mindent megkaptunk! Már létezik a lelkek korrigált rendszere azon a rendszeren belül, mely még nem korrigálta magát. Rendelkezésünkre áll a könyv, és a Kabbala teljes tudománya általánosságban, melyet mi Báál HaSzulam rendszere alapján tanulunk. És mindez elég nekünk!

Nyilvánvaló hogy léteznek majd új felfedezések, mi jobban képesek leszünk dolgokat elmagyarázni, és jobban megértjük majd mi is található ebben a könyvben. De felülről mi már mindent megkaptunk annak érdekében, hogy befejezhessük korrekciónkat.

A Kabbala csoportosan van tanulva. És minden egyes személy a világban, aki úgy érzi hogy korrigálnia kell lelkét, és fel akarja fedezni miért is létezik, hol található élete gyökere és annak oka, akkor előbb utóbb megtalálja majd útját ugyanabba a hálózatba – egyik csoportunkba. És akkor ott elkezdi majd felfedezni mit is teszünk, és hogyan fedezhető fel a lélek gyökere, hogy fedjük fel a spirituális rendszert amelyben létezünk, bár mi már most is ott vagyunk egy eszméletlen állapotban. Tehát hogyan érkezhetünk el a rendszer megvalósításához?

Amikor mi eljutunk egy csoporthoz és elkezdünk tanulni, akkor először mi embereket látunk magunk előtt. De később, miután már tanulunk egy ideje, elkezdjük megérteni hogy mindezek nem emberek, hanem egy integrált, összekapcsolódó hálózat, mely összeköt minket.

Egyenlőre a rendszer nem működik megfelelően, de mi megpróbálunk egy bizonyos kapcsolatot felfedezni benne, egy olyan erőt keresve mely képes minket korrigálni, mely képes egy embert egy szívvel képezni belőlünk, képes minket eljuttatni a felebarát szeretetéhez, kölcsönös garanciához, és kölcsönös egységhez.

Ez a kölcsönös aspiráció egy más irányában annak érdekében, hogy felfedezzük a kapcsolatot egymás között a szívek egységében elhozza nekünk ezen hálózat érzetét. Mi érezzük, hogy mindaz valóban létezik. Mi hirtelen elkezdjük érezni, hogy az jelen van. És akkor ezen a kapcsolódó rendszeren belül, mi meglátjuk magunkat és az összes hatalmas Kabbalistát, akik belépnek ebbe a hálózatba, mint annak korrigált alapelemei, és támogatói, melyek vezetik a Fényt a rendszeren belül, azt az egység Fényével, szeretettel, és a részegységek kölcsönös résztvételével táplálva.

Nem számít hogyan ülünk együtt, fizikálisan, virtuálisan. A legfontosabb dolog az, hogy mi együttesen érzékelünk, és ugyanannak a rendszernek a részeivé akarunk válni, hogy csatlakozzunk a Kabbalistákhoz. És ha a Zohár Könyvét olvassuk, akkor táplálékot, erőt, megértést és spirituális érzékelést vonzunk magunkra ezektől a lelkektől, abból a korrigált hálóból, mint egy gyermek a szülőktől. Ez képessé tesz minket arra, hogy mi magunk a rendszer részeivé válhassunk, és elérjük a kölcsönösséget, kapcsolatot, és engedményeket, eltörölve magunkat és egyesülve mindenkivel.

20 máj 2011

A szövegek a kabbalisták titkos irása

Rábás cikkből:

“Mi a segitség a munkában, amelyet a Teremtőtől kérünk”: “Az ember aki fél a Teremtőtől, azt akarja hogy az ő fiai élhessenek és ne haljanak meg, vagy fél a fizikai büntetésektől, vagy finánciális büntetésektől. És igy ő fél állandoan. Ez jelenti, hogy fél a Teremtőtől, de ez nem a megfelelő gyökérről ered, mert az egész félelem eredete csakis a  saját haszna, és a Teremtő félelme az csak eredménye az ő saját féltésének. Van olyan személy, aki fél a Teremtőtől, mivel ő attól fél, hogy büntetést kap ebben a világban és a pokolban. Ez a két fajta félelem nem a valódi félelem és nem a valódi gyökértől származik.

A félelem mely valódi, az abból áll, hogy az ember féli Mesterét, mivel Ő hatalmas és domináns. Azaz, hogy ő féli a Teremtőt, mivel Ő hatalmas és Ő irányit mindent, és az összes világok amelyeket megteremtett a felső és az alsó világok, azok semminek tekintendőek számára, semmit nem adnak hozzá a Teremtő eszenciájához.

És mi láthatjuk, hogy nagy külömség található az altalános és az egyéni között. Azaz, hogy a”Prát”(“egyéni”) azt jelenti, hogy, a munka nem tartozik az általánoshoz, hanem az egyénekhez tartozik, akiknek megvan a tendenciája az igazságra, ős ők arra sóvárognak, hogy elérjék azt a szintet, hogy  “minden cselekedet a mennyek nevében”, ez azt jejenti, hogy  szolgálni akarják a Királyt, abból az okból, hogy Ő “hatalmas és uralkodó”. És ők nem akarnak semmit cserébe, hanem azért hogy szolgálják a Királyt, megtartják a Tórát és a parancsolatot, mert a Teremtő hatalmassága, az ami őket a munka elvégzésére készteti, és nem a saját remélt hasznuk”

Nehéz nekünk megszoknunk a kabbalisták nyelvezetét. De mi képesek kell hogy legyünk arra, hogy automatikus módon lefordítsuk ezeket a kifejezéseket, amelyeket  épesek lehetünk megérteni ebben a világban. A kabbalisták ezt a nyelvezetet hasznalták generáciok óta, azért hogy létrehozzanak egy védelmet és egy takarást a saját maguk számára, és megvédjék magukat  azoktól az emberektől akik nem érdemesek arra, hogy közeledjenek a spiritualitás felé. Mert csak a különleges egyének kapják meg a felébresztést felülről és érzik magukban a szükséget annak, hogy felfedezzék az élet értelmét, a gyökerüket, és az élet célját.

Ők érzik, hogy létezik a természetben egy belső erő, amely megteremtette a természetet és minket is, és megadja nekünk a vágyat, hogy felfedezzük őt magát, közelebb kerülhessünk hozzá, és megérthessük azt. Csak azok a külünleges emberek értik meg ezeket az irásokat! A többiek számára, azt a jobb, hogy ezek az irások rejtve maradjanak, hogy ne értsek meg ezeket az irásokat.

Hogyan lehet, hogy generációkkal korábban megirják ezeket a könyveket egy későbbi generáció számára, és hogy a könyv (Megillah-Tekercs) az egy felfedés (gilui-felfedés szóból származik)? A könybe a Kabbalisták beleöltöztették a módszer lényegét, mely a Teremtő felfedezése a teremtmények számára, és mindezt olyan szavakba öltöztették, hogy az ember aki azt olvassa úgy gondolhatja, mintha értené azt!  A személy vágyának megfelelően dekódolja ezeket az irásokat. Egyik azt vallásos irásoknak nézi, más morális vagy erkölcsi tanításoknak, megint más történelmi irásoknak, és a negyedik filozófiának, életi és társadalmi  törvénynek, biráskodásoknak, az emberek egy egész viszonyredszert épitenek ebben a világban ezekre a szavakra. Azt hiszik, hogy ez az amit a szerzők átadtak ezekben a könyvekben.

Az összes kabbalista könyvek, Tóra, Tánách, és az összes szent könyvek, csakis a természet felső erejének felfedezéséről beszél. Mindenki ezeket úgy értelmezi, ahogy ő akarja és ezért jelent meg annyi sok könyv a Kabbala körül. Csak azok az emberek, akik megkapták a felébresztést a Teremtő felfedezésére, ők használják fel ezeket az irásokat, mint direkt iránymutatás, azaz a felső erő, a belső természet felfedezésére. Ők fényt találnak a szövegben belül, hogy azáltal tovább haladjanak, és mindez csak azzal az erővel lehetséges ami felébreszti őket.

bs

19 máj 2011

A Zohár- mindenkinek.

Mindjárt befejezzük a Zohár könyv feldolgozását, amelyet átforditunk, hogy elérhető legyen  mindenki számára. Az eredeti könyvet aramit nyelven irták, amely forditott a héber nyelvezettel. Ez a két nyelv, amely összeköt. A héber beszél a fényről, és az aramit beszél az edényről (vágyrol). Mikor ők egybeszövődnek, a fényről és az edényről mesélnek.

Azért, hogy átadják a vágyaknak a  korrekció módszerét (az eszközöket), a Zohár mestere aramit nyelven irta, és vannak benne nagy héber részek is, amely beszél a fények szétterjedéséről, és ahol beszél a lélek munkájáról az aramit nyelven van. Ez a két nyelv nincsen szimplán irva .

Amikor dolgoztunk a könyvön, leforditották aramitról héberre, kitőröltünk mindenféle hozzáadásokat, és referenciákat, és olyan hozzaadásokat amelyek, nagyon nehezen olvashatok, azok számára, akik előszőr ismerkednek meg a Zohár könyvével, azért hogy, kihúzza belőle a korrekció fényét.

Mi már dolgozunk rajta egy éve, és én remélem, hogy az év folyamán befejezzük, és mindenki érezni tudhatja ezt a könyvet. Mi leforditjuk ezeket a kész részeket más nyelvekre: angol, orosz, és francia. Remélem, hogy mindenki élvezetet kap ugyanattól a fénytől, amely elvan rejtve a Zohár könyvében.

Egyelőre mi tanulunk minden nap a reggeli leckéknél 45 percet. Rábás-nál olvastunk egy fél órat naponta. Miért? – Azért mert, hogyha az embernek helyes a szandéka a tanulás alatt, akkor elég 30-45 perc, hogy fentartsa a könyvben levő erőt egész napra. Ez az erő miután ránk hat egész napra, folytathatja a korrekcioját, annak a beérkező fény segitségével, amelyett kapott a tanulás alatt.

bs

07 ápr 2011

A könyv.

Vannak könyvek, amelyeket szimpla emberek irtak, amit ők éreznek ebben a világban. És vannak könyvek, amelyeket a Kabbalisták irtak, akik megszerezték a spirituális világot és leirták a spirituális érzékelésüket.

Ezek a könyvek különösek, Szent könyvek. A “Szent” (Kados) jelentése “különös”. A spirituális világ teljesen különos tőlünk, a mi egónktól, ennélfogva a személy, ahogy elképzeli ezt a felső világot az ő érzékelésében, irja a szent könyvet, amely specialis és teljesen különös.

Az összes könyvekből, amelyeket irtak a történelem folyamán a sok ezer ember, akik megszerezték a spiritualitást, létezik egy  különös könyv. Ezeket a Kabbalista forrásokat hivják szimplán ” a köny”, anélkul hogy nevet emlitnének: “irva a könyvbe”, “a könyvben olvastam”.

Ez a könyv azért olyan különös a többi könyvektől, mert egy különös emberi csopot irta, megszereztek az összes Felső Szfirákat a Malchut En Sofból. Mindegyik közülük kompatibil volt egyik a tiz szfiraból a Malchutba. Az ők lelkük olyan különös volt, hogy mindegyik eredett egy Szfira gyökereből  a Malchut En Szofból.

Ez a tiz különös ember gyülekezete történt ezelőtt 2000 évvel. Kilenc tanuló eggyütt a tanárral, Rabbi Simon, elszigetelte magát egy barlangban Israel északi részen,  ahol laktak és tanultak.

Ez egy különös hely. Mikor együtt utaztam Rábás tanárommal, gyakran meglátogattuk ezt a barlangot. Rábás nagyon szeretett ott lenni. Ő ott állt egy pár percet, és ugy nezett ki minha eltünne, mintha kiment volna a testéből. Annyira hogy, összkapcsolodott a tiz Szfira spirituális erejével, a tiz lélekkel, akik felfedezték a EnSof Világát és ebben a barlangban ültek.

Amikor ők egybekapcsolodtak, ők megszerezték az egész 125 spirituális lépcsőt, a mi vilaguntól az EnSof világáig. Báál HáSulám irta a “Zohár bevezető könyvében”, hogy ez csak egyszer történt a történelem folyamán, hogy egy emberi csoport megszerzett egy ilyen magas fokozatot, nekik köszönhetjük, hogy összekapcsolodtak egymással és együtt tanultak.

Csak a korrekció végén szerezzük meg ugyanazt a fokozatot, mint amelyet ők szereztek meg, és eppen ezért ezt megszerezzük, a köztük levő összekapcsolodásban – erről irtak az ők könyvükbe. És ez a Zohár ereje. Nyilvanvaló, hogy ebből a könyvből kaphatjuk meg a nagy erőt. Ezért ez a könyv olyan fontos.

bs

07 ápr 2011

Az igazság pillanata.

Kérdés:

Miért volt elrejtve a Kabbala Bölcselete, olyan sok ezer évig?

Válasz:

A Kabbala Bölcselete el volt rejtve sok ezer évig tőlünk, azért, mert mi kellett fejlődjünk az egonkba egy maximális határig a mi világunkban. Most mi elértünk ehhez az állapothoz, amelyben mindegyik közülünk az önzőség végénél tart, amelyben átlépett a korporális élvezeteken kaja, család, szex, pénz, tisztelet, tudás, és most érezzük, hogy semmiféle korporális élvezetek nem elégitik ki többé.

                                EgóAz igazság pillanata

Az önzőség fejlődésének az problémája, hogy nem számit mennyire fejlődőtt az egoizmusunk, azt érezzük, hogy nem tölt meg. Az önzőségem nem tölt meg, mert, az élvezet miatt, amelyben én probálom kitölteni a vágyamat, és  rögtön kioltsa a vágyat, mert ellentétes erők, mint amikor rövidzárlat van.

A vágy a kitöltés hiánya, a “minusz”. Az élvezet az a megtöltés, a “plusz”. Amikor kapcsolatba jönnek, egyik megsemlegesiti a másikat. Azért azt érezzük, hogy abban a pillanatban mikor megszereztük az élvezetet, mint: kaja, szex, család, pénz, tisztelet, tudás, abban a pillanatban már elhomályosodik.

Mindenesetre szükséges volt megszerezni az összes élvezeteket, mint kaja, szex, család, pénz, tisztelet, hatalom, és tudás, és most olyan állapothoz értünk, amikor mi kötelezve vagyunk  felemelkedni az egoista állapotról a köztünk levő összekapcsolódás fokozatára.

Szóval, minden ember, ebben vagy más mértékben, készen van beismerni, hogy ez az élet nem okoz semmi élvezetet, végerdményként a személy ürességet érez, a “minuszt”. És igy érkezünk a következő lépéshez. Felfedezzük, hogy minden sejt az egész testben, csak ugy létezhet, ha összeköttetésben van a többi sejtekkel. E képpen a Kabbala Bölcselete el volt rejtve ameddig meg nem jelent a szükségesség az egyesülésre.

Ma, az élet minden területén, felfedezzük, hogy egybe vagyunk kapcsolodva, és nincsen hova menekülni ettől a teljes föggősegtől. Egyszer sem érezte az ember a történelem folyamán, hogy ennyire függnek egyik a másiktól. Ezért a Kabbala Bölcselete éppen most fedeződik fel, hogy megadja nekünk a módszert a helyes kapcsolatra.

2011.01.04, A Kongresszus első leckéjéből

BS

05 ápr 2011

77 queries in 0,562 seconds.