Dr. Michael Laitman

kabbalisztikus források

Dicséretes fejlődés

560

Kérdés: Ha az új technológiák ismeretével bíró mai embert visszaküldenénk az előző évszázadba, akkor az ott látott fejlettségi szint nevetségesnek tűnne neki.

Olyan volna, mint a Kabbalista állapota, aki tudja: „Srácok, bár komolyan veszitek, de csak játszotok, mint az óvodában.”?

Válasz: Igen, mondhatjuk, hogy némileg hasonló. Ahogyan régi filmeket nézünk, ahol minden naivnak tűnik, és a múltbeli értékek nem érdekelnek minket, úgy egy Kabbalista szemében világunk minden értéke relatív.

Mi megértjük, hogy mi történik. A civilizáció minden előnyét felhasználjuk arra, hogy a köztünk nagy távolságban zajló beszélgetéseket rögzítsük, és elérhetővé tegyük az emberek számára, hogy ily módon vonzzuk őket az igazsághoz. Ezért dicséretes, hogy minden így fejlődik.

[313095]
A KabTV „Van egy hívásom. Időutazás” című műsorából; 2011.09.29.
Forrás: Commendable Development — Laitman.com

09 jún 2023

Az elme az érzések szolgálatában

624.04

Kérdés: Ön azt mondja, hogy a Kabbalista tudás terjesztésekor előfordulhat, hogy valaki nem érti az anyagot, mégis valamiféle mechanizmus váltódik ki bensőjében, ami fontosabb annál, mint amikor az elme felfog egy logikai alapon nyugvó magyarázatot.

Hogy működik ez az egész?

Válasz: Igen, a lényeg, hogy a hatás először az érzések terén jelentkezik, ezután következik be a megértés.

Miért kell egyáltalán törődnöm az elmével? Az csak az érzéseket szolgálja. Először látok egy képet, érzem, aztán elkezdek gondolkodni róla. Így van ez mindenben a világban és mindenben az érzékelésünkben. Az elme csak az érzéseimet szolgálja. Meghatározza az érzéseket, méri őket, rendszerezi, összehasonlítja, elemzi, és véleményt alkot számomra.

Ezért, ha meg kell változtatnom a véleményemet az érzéseimről, az egy feladat, és ha az elmém segítségével kell megváltoztatnom az érzéseimet, az egy másik feladat.

Kérdés: De hogyan történik a kabbalisztikus tudás fizikai terjesztése?

Válasz: Csak felülről. Mi adjuk meg a feltételét annak, hogy a fény még szélesebb körben terjedjen, még mélyebbre hatoljon.

Annak köszönhetően, hogy kifelé kapcsolódunk más emberekkel, lehetővé tesszük, hogy a fény rajtunk keresztül hasson rájuk. Így fokozatosan megváltozik a véleményük, a hozzánk, a világhoz, mindenhez való hozzáállásuk.

[309117]
A KabTV „Hívást kaptam. A terjesztés finomságai” 2012.04.21
Forrás: Mind in Service of Feelings | Laitman.com

04 Már 2023

Miért örülnek a Kabbalisták a zuhanás állapotában?

237

Kérdés: A Kabbalában elkülönítünk emelkedéseket és zuhanásokat. Azt mondják, hogy a Kabbalisták a zuhanások során is örülnek. Miért van ez?

Válasz: Tapasztalata és gyakorlata eredményeképp a Kabbalista megérti, hogy a soron következő nagy emelkedést zuhanás előzi meg.  Ezért ugyanúgy örül a zuhanáskor, mint az emelkedés állapotában. Érti, hogy lehetetlen haladni zuhanás nélkül, hiszen az egyszerűen egy még nagyobb vágy megnyílása, amely később kielégülést fog nyerni. 

Kérdés: A Kabbalában is létezik a nézet, miszerint maga a munka okoz örömet, és az érzés alapján ellenőrizhetjük szándékunkat. Elképzelhető, hogy az ember nem a jövőbeli állapot, nem a megkapás okozta nyereség, hanem a munka okán tapasztalja meg az örömöt?

Válasz: Igen. A jövő helyett meg kell próbálni mindig a jelenben élni, éppen abban a pontban, ahol vagyok. Ha jelenleg is érzem a kapcsolódást a Teremtőhöz, a barátokhoz, és sikerrel valósítom meg a teremtés célját, akkor csodálatos állapotban tartózkodom, és ennél többet nem is akarhatok.

Ha azt élem meg, hogy minden pillanat az abszolút megfelelő körülményeket biztosítja számomra, tudhatom, hogy valóban a helyes úton járok.

[276068]
KabTV “Spiritualis Állapotok” 19/40/03
Forrás: Why Do Kabbalists Rejoice In Descents? | Laitman.com

13 Már 2021

“Milyen alapvető megértéssel kell rendelkeznie valakinek, mielőtt a Zohár olvasásába kezd?” (Quora)

Michael Laitman, a Quora-n: “Milyen alapvető megértéssel kell rendelkeznie valakinek, mielőtt a Zohár olvasásába kezd? “

Yehuda Ashlag (Baal HaSulam), a nagy Kabbalista, aki a Sulam (Létra) magyarázatokat írt a Zohár Könyvéhez, ezen túlmenően pedig négy bevezetőt is írt a Zohárhoz annak érdekében, hogy erős alapokat adjon számunkra ennek a könyvnek a megközelítéséhez.

Anélkül, hogy átfogóan megértsük azokat a koncepciókat, melyeket Baal HaSulam írt le ezekben a bevezetőkben, lehetetlen elérni a pontos értelmét A Zohárnak, és a könyv hatékony olvasása is lehetetlen, amely A Zohárban foglalt spirituális elérés tekintetében.  

A Zohár a spirituális világokról szól, a teremtmények vágyai, szándékai és cselekedetei összefüggéseiről, amikor kapcsolatba kerülnek a Teremtővel. Mivel egy ellentétes, fizikai valóságban létezünk, semmit nem értünk a spirituális világról. Megszületünk és egy egoista, emberi természetbe nevelkedünk bele, amely csak a saját előnyeire törekszik, egyáltalán nem véve figyelembe a többi embert. 

Így, amikor A Zohárt olvassuk, minden előzetes felkészülés nélkül, úgy tűnik, mintha egy idegen nyelven írt szöveg lenne előttünk – ez még akkor is igaz, ha tudjuk, hogy anyanyelvünkön vannak a mondatok – amely szövegek furcsa meséket írnak le és minden más ábrázolás erőltetettnek tűnik.

Lényegtelen, mennyire tudunk kapcsolódni ahhoz, amit A Zohárban olvasunk, ha nincs kialakult érzékelésünk a spirituális világokban, melyek ellentétesek a velünk született receptív érzékszervek adta benyomásokkal, akkor elérhetetlen a megértése A Zohár Könyvében leírt és ábrázolt állapotoknak.

Ráadásul a Zohár maga – és a Kabbalisták is – sokszor vitában állnak a napjainkban feltáruló szövegek fogalmainak megértését tekintve, különösen igaz ez a napjainkban zajló események tükrében, mikor egyre több embernek lenne szüksége arra, ami A Zohárban bele van foglaltatva.

Ha a megszerző, egoista természetünket, amely kizárólag saját előnyeit keresi mindenben, lecserélnénk spirituális irányultságú, mások szeretetére mutató szándékok vezérelte vágyakra, azonnal megértenénk, amiről ez a csodálatos könyv beszél. Ilyen hajlamokkal közelítve a könyvhöz, egyre több rétege tárulna fel a spirituális világoknak a könyv nyomán.

Azonban kaphatunk-e bármit A Zohárból, miközben hiányzik a spirituális természetünk, és be vagyunk zárva az emberi egó börtönébe?

Amit kaphatunk, azt úgy hívja a Kabbala, hogy “Segula,” ami egyfajta különleges gyógyszert jelent. Ha azzal a szándékkal közeledünk A Zohár Könyve olvasásához, hogy segítsen a természetünk átalakításában – az egoizmusból, altruistába, a fizikaiságból a spirituálisba váltásban – akkor a könyv egy különleges ragyogásba öltözteti a lelkünket, amit “Ohr Makif” (“Körülölelő Fény”) nevezünk, amely dolgozni kezd rajtunk, elindítva a kért transzformációt.

Az olvasásból így spirituális erők nyilvánulnak meg, melyek feltárják a spirituális világokat, elérhetővé téve a szeretet és az adakozás minőségét, melyek elkezdik az olvasó valóságát kitölteni.

Mivel A Zohár Könyvét egy olyan csoport Kabbalista írta, akik elérték a legmagasabb spirituális szintet, és a könyvön keresztül osztották meg, az általuk megtapasztalt adakozást és szeretetet. Ezért elég, ha ugyanazt a természetet elérjük, amit ők, és ez által megérthetjük és érezhetjük mindazt, amit A Zohár Könyve ábrázol.

Eredeti blog: https://laitman.com/2020/08/what-are-some-basic-understandings-you-should-have-before-reading-the-zohar-quora/

08 Sze 2020

Az egyetemes korrekció kérdése

Kérdés: A mai helyzet kapcsán felmerül az egyetemes korrekció kérdése. Létezik olyan lehetőség, hogy Kabbalisták egy csoportja lesz az, aki megmenti a helyzetet?

Válasz: Hogyan tudná egy maroknyi Kabbalista megmenteni a helyzetet, ha a természet célja az, hogy a teremtés egésze, annak minden eleme kölcsönösen és integrális módon kapcsolódjon egymáshoz, hogy elérjék a kapcsolat és szeretet minőségeit? Hogyan tehetné ezt meg egy kicsiny csoport?

A csoport csak azért létezik, hogy mindenkinek tovább adja az egység megteremtésének módszerét, hogy ennek tanáraivá váljanak. Tehát semmi nem történhet anélkül, hogy minden egyes ember részt venne a folyamatban.

Kérdés: Az emberiség kis része érti a mostani krízis lényegét, de a döntő többség nincs ezzel tisztában. Hogyan közvetítsük a világ egésze felé, hogy az egyes ember szintjén kell kialakítani a változás iránti vágyat, hogy az egész világ korrekciója bekövetkezzen?

Válasz: Ez a ti kötelezően elvégzendő munkátok. Tegyetek meg mindent, ami csak lehetséges!

[267253]
KabTV’s “A Kabbala Alapjai” 20/05/10
Forrás: https://laitman.com/2020/07/the-problem-of-universal-correction/

01 aug 2020

Egy Erő: Természet / A Teremtő

Kérdés: Mi értelme az egyesülésnek, a Teremtő megemlítése nélkül, ha Ő az egyetlen, aki összeköti az embereket?

Dr. Michael Laitman

Mi értelme beszélni a Teremtőről, ha senki nem hisz benne, nem érti és nem ismeri?

Mit jelent a Teremtő? Az egész integrál, összekapcsolt természetünk, amelyben létezünk, az a Teremtő maga. Vagy pedig amikor a természetről beszélünk, akkor integrál, fizikai, pontos matematikai törvényszerűségekről beszélünk? Vagy a Teremtőről úgy beszélünk mint a legmagasabb hatalomról? Mindkét fogalom azonos.

A Teremtő nem olyan Isten, aki valahol egy felhőn ül, valamit kitalál, majd megteremti. A Teremtő a hatalmas örökkévaló, a tökéletes és végtelen természet, amely magába foglalja az összes világokat, és az ember evilágokba való emelkedésének minden szakaszát.

Ezért nem kell elképzelni a Kabbalista kifejezéseket földi formájukban. Éppen ellenkezőleg, a Természet,  a Teremtő egy és ugyanaz. A Kabbala másképp nem magyarázza.  Nekünk tanulmányoznunk kell a Kabbalát, és akkor majd látni fogjuk, hogyan viszonyuljunk ezekhez az erőkhöz. 

[264017]

Forrás: https://laitman.com/2020/06/one-power-naturethe-creator/

06 jún 2020

Kabbala a modern időkre

Kérdés:

Ismerősek számodra Vak Izsák (Isaac the Blind) rabbi (Rabbi Yitzhak Saggi Nehor 1600-??? Provence, Franciaország) írásai?

Válasz:

Mi a kabbala bölcseletének három forrását tanulmányozzuk: a Zóhár könyvét (The Book of Zohar), Ari írásait (főként Az életfa (The tree of life) című művét), és a huszadik század nagy kabbalistájának, Baal HaSulamnak a műveit. Baal HaSulam fogalmazta meg és írta le a számunkra (és világon mindenki számára) legérthetőbb és terjesztésre legmegfelelőbb módon a kabbala bölcseletét.

A nagy kabbalisták közül – kezdve a Babilóniai időktől a mai napig – minden generáció létrehozott további kabbalistákat. Néhányan közülük rejtőzködve maradtak, a többiek írtak valamit, és ez tartott egy egészen jól megérezhető 30 évvel ezelőtti időpillanatig, amikor is „Fentről” engedélyt kaptak hogy a Kabbalát részleteiben feltárják. Tehát, a régi kabbalisták ritkán írtak, és akkor is titkos nyelven.

Csak a 20-ik században, amikor eljött a kabbala feltárásának az ideje mindenki számára, hogy a kollektív egot korrigálni lehessen, Baal HaSulam leírta azokat a részleteket, amelyek terjesztésre engedélyezett. Mi a kabbalának ezt a meghatározott részletét ajánljuk fel a Világ számára.

br

08 jún 2011

Kabbala és nem misztika

Kérdés:

Amenyiben az első tanárok a Kabbala Tudományában megkapták ezt a tudást, mi ennek a forrása, származása? Az emberek azt hiszik, hogy a Kabbala Tudománya valami közel a mágiahoz, és sok misztika forog körülötte?

Válasz:

Az első kabbalista volt “Ádám (Ember) ezelőtt 5772 évvel. Ő volt az első az egész emberiségből, aki felfedezte, hogy létezik a természetben egy integrált rendszer és ezt fel lehet fedezni. Előtte is voltak emberek, de ő volt az első  a történelemben, hogy felfedeződőtt benne a kérdés: Minek  élek én? Mi az élet titka? Hol van ennek a helye?  Erről irt egy könyvet, ami a mai napig is létezik, és hivják “Ráziel Angyala” ( Ráziel HaMálách). Ez az Angyal egy erő. Azaz  “Ráziel Angyala”, amelynek  jelentese a “Rejtett Erő” (“Koah Nisztar”). Ez a könyv, nem egy nagy könyv, körülbelül vagy 20 oldal.

A következő könyv, amelyet  Ávráhám irt 3700 évvel ezelőtt, és címe “Teremtés könyve”( “Séfér HáJécirá”). Ott előszor van elmagyarázva egy szisztematikus módon a “Szfirák”, az a 32 erő, amely leereszkedik ránk, és kapcsolat van közöttük.

Ugyan abban az időben, együtt pár egy kabbalista, irtak egy könyvet, “Midrás HáGádol” és azután még voltak sok más könyvek, addig amig megjelent a kabbala fő könyve, a “Zohár” Könyve, amely körülbelül 2000 évvel ezelőtt volt irva.

Majd sok más könyv jelent meg, egészen Ari idejéig, a 16-ik századig. A legfontossabb könyv, amely “Ári könyve volt az “Élet Fája” (“Étz HáHáim”), amely a szfirákról beszél, a világokról és teljes mértékben ábrák és rajzokból áll.

Az összes többi könyvek közül, amelyek hátramaradtak, a legfontossabb számunkra a Báál HáSulám könyvei, amely  20 – ik századba voltak irva. Az összes elöző könyvek nem voltak nyilvánosságra hozva. Csak nehány helyeken voltak emlitve, mintha egy “informácios kiszivárgás” történne. És igy a kabbala körül kialakult egy misztikus hálozat, mintha ez misztikával  foglalkozna. A rejtett erőkkel és amelyek segitségével csodákat tehettek, és jövőt jósolhattak. De ez az egész nem tartozik a kabbalához!!

Természetesen, hogy a kabbalában léteznek jelek, rajzok, grafikák, gématria rajzok. A kabbala a lélekről tanit, és annak a fokozatos fejlődéséről. Nincsen ebben semmi misztikus dolog. Én úgy momdanám, mint  egy szimpla fizika, egy felsőbb dimenzióból.

A kabbala nem kapcsolodik  a valláshoz, és semmilyen misztikus módszerhez. Ez egy tudomány, arról szólván amit az ember meg akar tudni. Természetesen ezért dolgozzon kell saját magán és ke kell javítania magát. Ez hasonló, mint egy radió felvevő készülék, amely körül vannak sok radió  hullámok, különböző adóforrások. Ha én ezekez a készülékekhez irányitom magamat és létrehozok egy hullámot , amely hasonló az adó hullámmal, amely kivül létezik, én felfogom ezt a hullámot és hallom.

Ugyan ebben a formában a kabbala tudománya segit nekünk létrehozni magunkban, olyan  hullámokat, hogy elkezdjük érezni az erőket, amelyek rajtunk kivül vannak, megragadni és tanulni belőlük. Kinyílik bennünk egy belső hallás és egy belső látás.

bs

06 jún 2011

A jósághoz való visszatérés formulája

A személy aki kinyitja a Zohár Könyvét, azt annak érdekében nyitja ki hogy felfedezhesse a Teremtőt. Az alapdefiníció szerint, a Kabbala tudománya a Teremtő felfedésének módszere a teremtmények számára ebben a világban. Egyébként miért lett volna a Kabbala, és a teljes Tóra megadva számunkra? A Teremtő a személyen belüli adakozás és szeretet iránti vágyon kerül felfedésre. Ez a vágy megegyezik a Teremtővel a tulajdonságok alapján, és a Teremtő megjelenik azon belül a formák egyenlőségének törvénye alapján.

Ezáltal a Teremtő az adakozás és szeretet tulajdonsága, az adakozás és szeretet ereje, a “Jó aki Jót cselekszik”. Akkor hogyan vagyunk mi képesek elérni az adakozás és szeretet iránti vágyat, a Jót aki Jót cselekszik? Azáltal, hogy összekapcsolódunk egymással minden egyes személy egoisztikus ereje ellenében, mely kölcsönösen eltaszít minket egymástól, és afölött felépítve a jó kapcsolatok hálózatát a gyűlölet hálója felett. Azáltal hogy egy olyan hálót építünk, ahol minden egyes személy jó, és jót cselekszik, adakozik és szeret a többiek felé.

De hogyan vagyunk minderre képesek, amennyiben mindannyian csak apró egoisták vagyunk? Mi a Zohár Könyvét olvassuk, mely a mi korrigált állapotunkról beszél, amelyben mi már össze vagyunk kapcsolódva egy közöttünk levő jó kapcsolaton belül, és mi arra vágyunk hogy mindez valóra is váljon közöttünk. Ebben az esetben mi megkapunk egy benyomást azokból a jó állapotokból, melyek már léteznek a végtelenségben. Ez a benyomás, az erők hatása a mi már korrigált állapotunkból, jelenlegi állapotunkba, van “körbevevő Fény”-nek, vagy annak a Fénynek nevezve, mely képes minket visszatéríteni a forráshoz.

És akkor annak a formulának megfelelően, hogy “Én megteremtettem a gonosz hajlamot, és megadtam a Tórát annak korrekciójára, mivel az abban levő Fény visszatérít a forráshoz”, mi visszatérünk a forráshoz – a Jóhoz aki Jót cselekszik. Ezáltal mi felfedjük a Teremtőt, a Jót aki Jó cselekszik, a mi gyökerünket.

27 máj 2011

A hatalmas Kabbalisták kezeiben nyugodva

Kérdés:

Milyen korrekciókat hoztak létre a múltbéli Kabbalisták számunkra?

Válaszom:

Báál HaSzulam azt írja a “Bevezető a Tíz Szfira Tanulmányához” írásában, a 11. pontban: A Talmud szerzői a Tóra útját könnyebbé tették számunkra a Mishna szerzőinél. Mindez azért van…mert ők másfajta eszközöket tettek lehetővé a fennt említett Mishna Avot: a “Fény útja” részében található önsanyargatás helyett. Mindaz elégéséges erőt tartalmaz az ember reformálására…”

Miért cserélték ki a Talmud szerzői az aszkétizmus (kenyéren és vízen élés, földön alvás, egyszerű életvitel, és erőfeszítés a Tórában) útját a Tóra tanulására aszketizmus nélkül? Mindez azért van mert ők korrigálták a közöttük található hálózatot. Ez a lelkek általános rendszere már magában tartalmazza azokat a lelkeket, melyek aktívan cselekszenek benne, és mi képesek vagyunk előrehaladni az ő segítségükkel.

A törés után, a törött lelkek a lelkek általános rendszerén belül léteznek. És bár mi a rajzokon általában úgy ábrázoljuk őket mintha egy körben lennének szétszórva, a rendszer egy precízen meghatározott hierarchiával rendelkezik, mely létezett a Nikudim világában a törés előtt. A lelkek összetörnek és lezuhannak ugyanazt a hierarchiát követve, mindegyik saját Aviut-jának (a vágy vastagsága, durvasága) megfelelően, azaz a nagyobb Aviut-tal rendelkező lelkek mélyebbre zuhannak.

Ez a rendszer magában tartalmaz különleges lelkeket, több ezernyi Kabbalistát, akik egy különleges kapcsolat által olvadnak össze. Ez a spirituális rendszer gerincét, csontvázát alkotja.

Az ő kézírásaikat olvasva, mi kiváltunk egy ragyogást abból a kapcsolathálózatból, melyet ők egymás között felépítettek. Ez a ragyogás képes minket korrigálni, és mi képesek vagyunk elkerülni a szenvedés útját, és azt az önsanyargatást melyet a múltban követtek, a Fény felébresztése nélkül, kizárólag a szenvedést felhasználva egójuk összezúzására.

Mi nem vagyunk képesek ezt az útat követni. Mi gyengék vagyunk, és képtelenek vagyunk egónkkal köztevtelnül megbirkózni. Mi ezt azáltal tudjuk megtenni, hogy felébresztjük a már létező kapcsolathálózatot. Ez olyan mintha mi a múltbéli Kabbalisták kezeiben nyugodnánk, mint az újszülött gondoskodó édesanyja kezében, és ők gondoskodnak mi rólunk.

Mi összekapcsolódunk kézírásaikkal, különösen a Zohár Könyvével, valamint az Ari és Báál HaSzulam szövegeivel, és onnan megkapjuk a Fényt, ezen hatalmas lelkek gondoskodását.

23 máj 2011

77 queries in 0,677 seconds.