Dr. Michael Laitman

Zohár

A szeretet pokoli tüze

Kérdés: Miért írja a Zohár, hogy “csakis a féltékenység teheti teljessé a szeretetet?”

Válasz: A szeretet nem lehet teljes, ha nem ágyaz meg neki a féltékenység. Ahogy írva van: “A bölcsre irányuló irigység (féltékenység) megsokszorozza a bölcsességet.” Különböző típusú féltékenységekről beszélhetünk, de lényegét tekintve, a féltékenység annak az üres vágynak a feltárulása, amit csak a szeretet tud betölteni.

A vágyak üressége többféle állapotban is felfedezhető. Ha a megszerzési vágy (Kli) olyan erős, hogy a feltáruló szeretet ennek ellenében jelenik meg, akkor a szóban forgó vágy a féltékenység edénye (Klije). Amennyiben vágyakozom valamire, minden a vágyam, illetve a vonzási erő Aviut-jának (vaskosságának) fokától függ. Az Aviut Shoresh (0) esetén a vágy gyenge; Aviut Alefnél már erősebb, és így tovább egészen az Aviut Daletig (4), ahol a vágyam végtelen.

Mindezekből következik, hogy a vágy minden szintjéhez egy adott fokú féltékenység rendelődik hozzá. Ez utóbbi annyit tesz, hogy változik annak mértéke, hogy a személy mennyire “ég a vágytól”, hogy kitöltse a hiányát. És így, a feltáruló szeretet ellenében ott van a féltékenység, azaz a feltárulást áhítozó üres vágy. A féltékenység valóban “pokoli tűzzel” (az alvilág tüzével) ég.

https://laitman.com/2010/10/the-hell-fire-of-love/

09 máj 2019

A Zohár könyve – Hangolás a Teremtő észleléséhez

 

KérdésHogyan lehet hasznos számunkra a Zohár könyve, ha csak a töredékeit találták meg?

Válasz: A Zohár könyve valóban nagyon sok kötetben íródott; lehetséges, hogy többszáz könyvet tartalmazott. Ebből az ősi könyvből talán csak tíz rész maradt meg. Ugyanakkor, nekünk nincs is többre szükségünk. Amikor a kabbalisták tíz évszázaddal ezelőtt elkezdték felfedezni ezt a könyvet, – ugye ezt a tizenegyedik századtól kezdve fedezték fel – azt találták, hogy semmit nem veszítettek el.

Végtére is a Zohár könyve az embert a Teremtő helyes érzékeléséhez vezeti el, és azután képes annak az alapelvnek a mentén haladni, hogy „A lelke tanítja őt”. Ezért, ami nincs megírva a Zohár könyvében, ahhoz ki kell nyitnod a szívedet, és bele kell írnod a Zohárt, azaz a korrigált vágyaidba.

Kérdés: Nem kell ismernünk a szavak értelmét, melyeket nem értünk? Nincs szükségünk azoknak a szavaknak a kommentárjára, magyarázatára, melyeket nem értünk?

Válasz: Hogyha az ember már érzékeli a Teremtő felső képét, akkor nincs szüksége a könyvekre.

Megjegyzés: Azonban itt azokról az emberekről beszélünk, akik először olvassák a Zohár könyvét. Ők semmit sem tudnak ezekről a szavakról.

Válasz: Az egyáltalán nem számít, hogy tudnak-e valamit, vagy sem. A legfontosabb dolog az  aspirációjuk, az elérésük, ami egy különleges erőt vált ki, melyet Zohárnak vagy Ragyogásnak nevezünk. Azok az emberek, akik a kabbalát tanulják, szelektíven magukra vonják a Körül Ölelő Fényt, és az elkezdi megtisztítani, felemelni, és megváltoztatni őket; egészen addig a pontig, amikor képesek lesznek érezni a Felső Világot, a Teremtőt.

Kérdés: A Zohár könyve az emberek közti kommunikáció törvényeiről ír?

Válasz: Igen, de manapság ez nem úgy tárul fel számunkra, mint a kommunikáció törvénye. Tény, hogy először a Zohár könyve befolyásolja az embert a Felső Fény segítségével úgy, hogy megtisztítja és megváltoztatja, egy helyes módon hozzákapcsolja másokhoz, és ezután a barátaival való kapcsolatban elkezdi feltárni ennek a jelentését.

Via – laitman.com/blog

 

 

23 dec 2017

Isaac Newton és a Kabbala

michael-laitman_43

Frank E. Manuel az ‘Isaac Newton vallása’ című könyvében azt írja, hogy “Isaac Newton meg volt győződve arról, hogy Mózes birtokolta valamennyi tudományos rejtély megoldását.”

Dr. Seth Pancoast szerint pedig “Isaac Newtont a Kabbala tanulmányozása vezette a fizikai törvények (a gravitáció és taszítás erőinek) felfedezéséhez.”

A Zohár könyvének latin fordítását (Kabbala Denudata), megtalálták Newton könyvtárában és jelenleg a Trinity College-ban őrzik, Cambridge-ben.

zohar_latin

A  Zohár latin nyelvű fordítása, amit Isaac Newtonnak tulajdonítanak.

Isaac Newton tudományos kutatásait filozófiai elvekre alapozta. Így írt ezekről: “A könyveimben meghatároztam a filozófia azon elveit, amelyek nem tisztán filozófiaiak, hanem matematikaiak, amelyek alapul szolgálhatnak fizikai dolgok tanulmányozására. Annak érdekében, hogy ezek ne tűnjenek terméketlennek, csatoltam hozzájuk néhány fizikai magyarázatot.”

SZL

KA

08 nov 2015

Reggeli ébredés

Reggeli ébredés

Bevezetés a Zohár könyvébe, “A Tóra és az ima”, 183. rész: “Reggel, amikor felkel az ágyából, áldania kell Mesterét, be kell lépni az Ő otthonába, és meg kell hajolnia az Ő csarnoka előtt, hatalmas félelemmel.  Majd, el kell mondania az imáját.

Világos, hogy ez nem a fizikai test álomból való ébredéséről szól. A reggel, egy állapot amikor egy új szellemiség éri el az embert az integrált csoportból, a tanulásból, a workshoppokból és a többiekkel való kapcsolatból. Nincs más módja a spirituális erő megszerzésének, mint azt a környezettől megkapni. Ha valaki megpróbál mélyebbre merülni a csoportba, és integrálódni a barátaival, akkor erőt vonz magára onnan.

Ez a csoport a kezdetekben lehet kicsiny. Azaz, a tagjainak nem szükséges feltárni semmilyen spirituális erőt, mert ez lényegtelen. Ha az ember tudja, hogyan lépjen be a csoportba és integrálódjon a tagjai közé, akkor megszerzi az erőt az előrehaladáshoz, ahogy az Rabbi Yosi ben Kisma jól ismert példájában szerepel.

2014.01.20, Reggeli lecke 4-ik rész Baal Ha Sulam írásaiból

ford: SB

Lekt: KN

forrás: Morning Awakening

Posted on January 26th, 2014 at 10:28 am

התעוררות של בוקר

פורסם: 22.01.14, 12:09

22 feb 2014

Bárki a “Fény Emberévé” tud válni

Bárki a fény amberévé tud válni

A Zohár Könyvéből:  “Beha’alotcha” 88-as pontA bölcs ragyogni fog, mint az „égbolt” fényessége, ami a Kabbalah szerzőinek összessége. Ők azok, akik létre hozták ezt a fényességet, amit úgy neveznek, hogy a Zohár Könyve (Ragyogás könyve).

Ez azokról szól, akik arra törekednek, hogy belépjenek a Zohár Könyvébe, és ez a Könyv egyaránt értékes minden generáció számára, mivel összehasonlítva a Kabbalah minden más könyvével, a Zohár a teljes korrekció magasságából, lett megírva. Baal HaSulam szintén elérte a teljes korrekciót és ezért volt képes megírni a teljes kommentárokat (létra kommentárok) a Zohár Könyvéhez.

 

Ezért, a Zohár Könyve valamennyi generáció, minden embere számára fontos, akik foglalkoznak vele és tanulmányozzák, mert ez által a „Fény Embereivé” válnak, ami azt jelenti, hogy elkezdenek ragyogni az égbolt fényességéhez hasonlóan. Más szóval, a Zohárt tanulmányozó emberek minőségei megváltoznak olyan módon, hogy a Felső Fény elkezd sugározni rajtuk keresztül.

Zohár Kongresszus első leckéje 2014.02.5

forrás:   http://laitman.com/2014/02/anyone-can-become-a-man-of-light/

Ford: KN

14 feb 2014

Amikor a könyv olvas téged

Amikor a könyv olvas téged

Kérdés: Mit kell várnunk és elvárnunk a Zohár Könyvétől a lecke során?

Válasz: Nem ismerek egy jobb képekkel telibb könyvet, csodálatosabbat és romantikusabbat, a Zohár Könyvénél. Ez a Könyv megragadja az ember összes minőségeit, és érzékeléseit, mintha a belső húrjain játszana.

Az irodalomnak különböző típusai vannak, versek, regények, történelmi és tudományos könyvek. De a szerzőik képtelenek a teljesen korlátozott fizikai szintnél többet kifejezni ezekben. A szavaink nem elég felkészültek, valami más átadására.

De amikor valaki a Zohár Könyvét olvassa, a belső világát annak megfelelően rendezi el amiről az a könyv szól, ez a Könyv kinyit az ember számára egy belső ajtót. Ott, mélyen belül, életet ad az embernek, megfest egy képet, példát ad arról, a mit a szavai és a betűi jelentenek.

Semmi nincs a valóságban, ami egy szinten lenne a Zohár Könyvével, semmi sem emelkedik egy olyan művészi magassághoz, mint amellyel ezt a Könyvet megírták. A Shamati könyv megérint valamit benned, a Tíz Szfíra tanulmánya, a Gemara is, bizonyos cselekedeteket indít el az emberben. Olvashatja valaki a Shulchan Aruch a (Törvények Kódja című könyvet) és közben érezhet az ember a belső mozgásokat a Fény és az edény kölcsönös együttműködésének megfelelően. De mindezek túl prózaiak összehasonlítva azzal a líraisággal, amit a Zohár hordoz,a legkülönbözőbb érzelmek egyvelegével.

Baal HaSulam, a kommentárjaival, belépett a Zohár áramlásába, összekapcsolódott a lelkekkel, akik megírták a könyvet. Amikor olvastam a Sulam (létra) kommentárt, egyre világosabban éreztem, hogy ez a tíz szerző munkájának az eredménye, akik megírták a Zohárt, és napjainkban, Baal HaSulamon keresztül ez csak kifejezést nyert. A szerzők, mintha egy kórusban énekelnének, egy kápolnában, kiegészítik és folytatják egymást, mindegyik folytatja a zenét, és beilleszti a hangjegyeit pontosan oda ahol szükséges.

A spirituális feltárulás az emberen belül az, ami a Könyv valójában. A könyv előkészíti az embert, irányítja, megszervezi, és kitölti. Megtesz mindent, és az ember csak az eredményeket érzi, amit a könyv elvégez benne.A könyv aktiválja az embert, és átviszi egy állapotsorozaton. Az embernek nincs szüksége semmi másra ezen kívül. Ez a Könyv az emberben továbbfejlődik, megváltoztatja őt és előre felé vezeti. A minden részlete a látványnak, amit az ember önmagán belül érzékel, azt nevezzük a Könyvnek. Ezek nem lapok összességei, amiket nyomdában nyomtattak ki.

2014.01.06, A Zohár könyvéből

ford:BS

lekt: KN

forrás: When The Book Reads Yo

Posted on January 15th, 2014 at 9:31 am

כאשר הספר קורא אותך

פורסם: 7.01.14, 14:12

19 jan 2014

A Zohár Mindenkinek

Zohár Mindenkinek

Kérdés: Hamarosan egy nemzetközi Kongresszust tartunk, ahol megünnepeljük a Zohár könyvének –az új generációk számára adoptált – kiadását. Mit jelent ez?

Válasz: Azáltal, hogy ezzel a könyvvel dolgozunk, ráébredünk, megértjük, és érezzük, hogy az erőknek egy olyan forrásával rendelkezünk, mely a Felső természethez tartozik, az Erőhöz, amely mindent ellenőriz a legapróbb részletekig, a legkisebb sejtig, az utolsó atomig. A Zohár könyvének van egy különleges minősége, amely lehetővé teszi számunkra, hogy ehhez az erőhöz csatlakozzunk, és benyomásokat szerezzünk ez által. Így képesek leszünk megérteni, érezni, ezt az erőt és megfelelően dolgozni vele.

Nincs egyéb “kulcsunk”, vagy összekötő csatornánk a Zohár könyvén kívül. Az összes további Kabbala könyv, valójában azért lett megírva, hogy meg tudjuk közelíteni a legfontosabb Kabbala könyvet, és helyesen tudjuk használni. Tehát a Zohár Mindenkinek  című könyv kiadását ünnepeljük.
Meg kell értenünk, hogy egy új korszak határán vagyunk, és egy új fejlődési szakasz felé haladunk. Terjesztenünk kell ezt a Könyvet a világ minden táján, és sok egyéb kiegészítő anyaggal kell azt a célt szolgálni, hogy az emberek közelebb kerüljenek hozzá.

2013.12.17, ” Baal HaSulam írásaiból, Reggeli Lecke 4-ik rész”

ford: B.S

lekt: KN

forrás: Zohar For All

Posted on December 20th, 2013 at 10:13 am

זוהר לכולם

פורסם: 18.12.13, 11:44

15 jan 2014

Szabadulás a sors kiszámíthatatlanságaiból

Kérdés:

Létezik kapcsolat a szabad akarat és a sors között?

Válasz:

Az ember sorsa már a születésénél meg van határozva. Mindenki különböző feltételekkel és tulajdonságokkal születik meg, vagyis a saját sorsával. Ha egy bizonyos tulajdonságokkal születtem meg, akkor ezzel már el van határozva az irányom és az utam a Végső Korrekcióhoz. Ez függ a születési helyemtől és még más különböző okoktól, amelyek nem függenek tőlem.

De tegyük félre ezeket a feltételeket, amelyek emberenként különböznek egymástól. Mint ahogy a sejteknek a testben, mindegyikünknek megvan a célja és a saját sorsa. Ha azt nézzük ami, maradt, akkor feltesszük azt a kérdést, hogy mi képesek vagyunk e ezt valahogy ezt befolyásolni. Hogy ezzel a szabad választással, amit kaptam, azaz, a lehetőséggel, hogy korrigáljam magam, vajon tudok e azonosulni teljes mértékben másokkal?

Az egyik okosnak született és másik butának, az egyik  gazdag családba született, és a másik művelt családba, egy másik a cipész fia, aki továbbra is kell, hogy kövesse az apja szakmáját, és így tovább. Mindenki teljesen más. De ha az ember kap egy felébresztést fentről, vagyis megkapja a szívben lévő pontot, akkor ezzel, ki teszi az egyenlőségjelet a csoport társak és önmaga között.

Azok, akik nem kapták meg a szívben lévő pontot mindannyian különböznek: mint a macska az oroszlántól, vagy, mint az egér a macskától. A kövületi, növényi és élő szinten mindegyik különböző. De az emberi szint egyenlőség jelent az emberek között, és magába foglalja a kövületi, növényi és állati szinteket, amelyek az emberben vannak, és ilyen módon önmagukon belül elérik az egyenlőséget.

Mindezt az ember teszi meg, a megadatott szabad akarata által, és semlegesíti a sorsát, amelyet a természet készített elő. A szabad akarat szemszögéből, mindenkinek ugyanaz az “egyedi” munkája van, amely mindenki számára azonos. Ebben az értelemben, senkinek sincs előnye a másikkal szemben.

Úgy tűnik, hogy bizonyos embereknek nagyon kevés erőfeszítést kell befektetnie, azért, hogy elérjék a spirituális világot, és vannak olyanok, akiknek ez a mennyiségű befektetett erőfeszítés nem elég. De mindez olyan feltételektől függ, melyek ismeretlenek számunkra. Ezért mi nem tudjuk számításba venni a korábbi inkarnációinkat, azt ami már megtörtént velünk,illetve azt ami majd még történni fog. De mindez együtt, egyben van jelen a korrigált állapotunkban, az Ein Sof világában, csak nem tárult fel előttünk. Ezért nehéz lemérni kinek mennyi munkát kell végeznie.

Ennélfogva, írva van: “Mindent ami erődből és tehetségedből tellik, tedd meg!”

2013.10.13, Lecke a Zohár könyvéből, “Bevezető a Zohár könyvébe”

ford: B S

f: חופש מתהפוכות הגורל , 15.10.13

KA

27 okt 2013

Könnyebb együtt dolgozni, mert egyedül nehezebben telik az idő

Kérdés:

Hogyan lehet leküzdeni azt a vágyat, amikor azt érezzük, hogy mindent holnapra akarunk halasztani: a következő leckére, a következő kongresszusra? Ez az az  érzés, hogy ráérünk még,  van még idő , és megvár a dolog.

Válasz:

Ez az egó illúziója, amelyet az ember egymaga nem képes legyőzni. Ha te otthon ülsz  egyedül, akkor biztos, hogy mindenféle haszontalan dologgal való foglalatosság felé fordulsz, és haszontalanul csinálod a dolgokat egyiket a másik után, és ebből semmi jó nem fog kisülni. Ez csak időpocsékolás, ma és holnap is , és eljön a másnap, és még egy év, aztán két év. Így nem fogod tudni  hatékonyan használni az időt, mert egyedül vagy. “Vagy a barátság, vagy a halál”.

Mindenki valamilyen felelősséget kell, hogy vállaljon, amelyet nem lehet halogatni vagy elmenekülni tőle. Fontos, hogy ezek a kötelezettségek összekössenek a barátokkal és fontos, hogy  együtt dolgozzatok közösen.

Neked állandóan kötelezettségeket kell vállalnod, különböző módokon az előrehaladásért:

1.Elkötelezettség a munka iránt

2. A barátok iránt

3. Fontos a  szégyen érzet, hogy nem fejezted be a munkádat, és ezt mindenki fogja tudni és látni.

A szégyen olyan erős kell hogy legyen, mint a halálfélelem. Ha a barátok között vagy, csak ez fog megmenteni, akkor megfelelően hasznosítod az időt. Ha egyedül vagy és korlátlan az idő ami rendelkezésre áll, akkor biztos lehetsz benne, hogy megtéveszt. Az idő a “héj” (klipa), ez egy nagyon erős egoista erő. Az idő húz bele téged, különböző komolytalan elfoglaltságokba.

De amikor együtt dolgozunk, hirtelen azt érezzük, hogy könnyedén, dolgozunk,  boldogan és kellemesen!

2013.10.10. Bevezető a Zohár könyvébe

ford: B S

lekt: KN

23 okt 2013

Aki elrontott mindent, meg is fogja javítani

Kérdés:

Megértettem, hogy tilos sajnálni a múltat. De mit tehetek, hogyha a múlt “hibái” miatt, ma súlyos helyzetben találom magam? Nekem valóban nem kell, kijavítanom semmit? Hanem csak remélnem kell, a Teremtő segítségét?

Válasz:

Hát persze! A Teremtő rontott el mindent, így Ő is lesz az aki ki is javít mindent. Neked csak kérned kell, és meg is köszönnöd azt, hogy feltárul az ami eltört,  köszönd meg azt hogy ma már olyan szinten vagy, hogy kérheted a kijavításodat. Elmondatott, hogy “minden  Isten kezében van, kivéve az Isten félelmet”, tehát az Istenfélésen kívül, mindent a Teremtőre kell bíznunk.

S ha a helyzet még mindig nem javult meg, az azt jelenti, hogy nem kérted Tőle, vagy a kéréseid nem voltak helyesek. Vizsgáld meg őket újra!

Nem a tulajdonod a múltad vagy a jövőd! Te  csak  a jelennek, és a jelenpillanatnak vagy tulajdonosa, de annak is csak olyan mértékben, amennyire te képes vagy szétválasztani a “Tóra útját” és a  “szenvedés útját”. Erre azért van szükség, hogy  helyesen tudd kérni a Teremtőtől a korrekciót!

Azt a korrekciót kell, hogy kérd, ami összetapaszt a Felső Erővel az elméd és szíved, s a lelked összes részével, a tudatoddal, a csontjaiddal. Azért, hogy ne tűnj el az élet folyamatában, hanem minden érzéssel és az értelmeddel, minden erőddel, azonosítsd magad fejet hajtva annak, ami történik.

De ez nem jelenti, hogy hátradőlve  várd, hogy a Fény elvégezze az egész munkát. Ahhoz, hogy  ilyen komoly gondolatokhoz, érj el,  sok szükséges cselekedetet kell elvégezned, felhasználva minden eszközt, amit kaptál ebben a világban. Fel kell építened ezt a világot, meg kell változtatnod a társadalmat, forradalmian újat kell létrehoznod az életedben, azaz el kell rendezned el az életedet, gyermekeket kell nevelned, ahhoz hogy fejlődj, dolgoznod kell, gondoskodnod kell a környezetedben lévő az idegenekről is, ez által fogsz közelíteni a Teremtő felé.

Ezen kívül, fel kell ébresztened a csoportod tagjait, gondoskodnod kell arról, hogy megfelelő körülményeket teremts – ahogy tőled telik – nekik a tanulásra, az összekapcsolódásra, a fejlődésükre, a közeledésükre. Sok mindent meg kell tenned értük fizikailag és spirituálisan is. Azért kell ezeket megtenned, hogy a jövő, és a múlt és a jelenlegi pillanatok, is egy és egyetlen Erőhöz, legyenek kötve. Ezeket a munkákat  a “Teremtő munkája”-nak nevezünk. A Teremtő meg tesz mindent, és neked csak vissza kell igazolni Őt, minden cselekedeteddel, amit a  lélek edényében teszel, és minden belső érzésben…

2013.10.07, Lecke a Zohár könyvéről, “Bevezető a Zohár könyvébe”

ford: B S

KA

23 okt 2013

80 queries in 0,573 seconds.