Dr. Michael Laitman

pénzügyi válság

Az ember igazi profitja

600.02

Kérdés: A gazdasági növekedés és prosperitás állandó hajszolása nem tette az emberiséget boldogabbá. Számos tudós és történész vallja, hogy a békéért, boldogságért, sikerért és fejlődésért folytatott verseny során az ember depresszív állapotba kerülhet, miközben azt érzékeli, hogy a kitűzött célok elérhetetlenek. Ez különféle zavarokhoz, sőt akár öngyilkossághoz is vezethet.  

Miben rejlik valójában a modern világ embere számára a siker?

Válasz: A modern világban az igazi siker az, ha az ember olyan környezettel rendelkezik, ami elősegíti, hogy képes legyen teljesíteni a küldetését. Vagyis, a testemben kell léteznem és a családom által körülvéve oly módon, hogy ez a környezet segítse a szükséges spirituális szint elérését. 

A család és más szükségszerűségek mellett a spirituális munka is megkövetel egy adott környezeti keretet. Így tudom csak elvégezni azt a munkát, ami az emberiség hasznát szolgálja, és önmagam spirituális megvalósításáról szól.

Hozzászólás: Igen gyakran hozzuk összefüggésbe a sikert a magas pénzkereseti lehetőséggel.

Dr. Michael Laitman válasza: Azt hiszem, ez egy idejét múlt feltételezés. Ki az, aki manapság mesés vagyonról és hasonlókról fantáziál? Ezeket a vágyakat a média generálja. Ezt tanítják nekünk, hiszen valakinek belőlünk is pénzt kell facsarnia.

Kérdés: Mi akkor hát a ma emberének igazi profitja?

Válasz: Az élet értelmének megtalálása, és annak megvalósítása nap nap után.

Kérdés: Mit kezdhetünk ezzel a profittal?

Válasz: Megérezhetjük az örökkévalóságot, és létünk helyénvalóságát. Ezt az élményt kívánom mindenkinek.

[276298]
KabTV “Kabbala Expressz” 20/12/07
Forrás: A Person’s True Earnings | Laitman.com

16 Már 2021

A fogyasztói társadalom hanyatlásának okai

Komment: Néhány közgazdász szerint a fogyasztói társadalom a végéhez közeledik. Az elsődleges ok a bizalomhiány, ami komolyan hátráltatja a kereskedelmi és gazdasági kapcsolatokat.

Dr. Michael Laitman válasza: De ezen lehetséges felülemelkedni.

Komment: A második ok a környezetszennyezés. Nem áll rendelkezésünkre megfelelő technológia, hogy feldolgozzuk mindazt a hulladékot, amit előállítunk.

Dr. Michael Laitman válasza:  És ki törődik vele? Ha meglesz a megfelelő technológia, majd még többet lehet termelni.

Komment: A harmadik ok a korlátozott természeti erőforrások  

Dr. Michael Laitman válasza: Ez sem érdekel senkit. Majd találunk. Elrepülünk a Holdra, és onnan hozunk majd.

Komment: A negyedik ok a gazdagok és szegények közötti növekvő egyenlőtlenség. Még a koronavírust követő időszakban is látni, hogy a gazdagok folyamatosan még tehetősebbé válnak. Ráadásul mindenkinek óriási az egója, ezért az emberek ezt nehezen tolerálják.

Dr. Michael Laitman válasza: Persze, nem is fogják tolerálni. A vagyonosoknak, oda kell adniuk bevételük egy bizonyos százalékát, hogy enyhítsék a szegények elégedetlenségét.

Komment: Az ötödik ok a bizonytalanság. Azt mondják, létezik egy olyan kifejezés, hogy „vagyoni hatás”. Még azok is, akiknek pénze van, félnek költeni, mivel tartanak attól, hogy a fogyasztói társadalomnak vége szakad.

Dr. Michael Laitman válasza: Nincs mire költeni! Ha felajánlanának nekik valamit, amit előállíthatnak, abból csinálhatnának pénzt.

Komment: Azért félnek a pénzköltéstől, mert nem tudják, mit hoz a holnap a foglalkoztatottság szempontjából. Senki nem bízik a jövőben.

Dr. Michael Laitman válasza: Akkor ezek az emberek nem igazán gazdagok. A gazdag embert az jellemzi, hogy tulajdonképpen korlátlan lehetőségei vannak, hogy fedezze azokat a szükségleteit, amik jóval többek, mint az élet fenntartásához szükségesek.

Komment: A hatodik ok a technológiai fejlődés, ami tovább fogja tágítani a gazdagok és szegények közötti szakadékot, és így munkanélküliséghez vezet.

Dr. Michael Laitman válasza: Hogyne, hiszen akkor nincs fogyasztás. Ezért következnek be időről időre a nagy háborúk. De manapság ezek már igen sokba kerülnek, és senki nem tudja, hogyan fognak végződni.

Valamikor a háborúk oldották meg a problémákat, de manapság már nem így van, mivel megszűntek a határok: odamehetsz, ahova akarsz, ott élhetsz, ahol kedved tartja. Bármilyen útleveled lehet, ha eleget fizetsz érte. Ennél fogva, nincs objektív oka a háborúnak. Csak vallási, ideológiai háborúk fordulnak elő.

Kérdés: A hetedik ok az ember belső szükségleteiben bekövetkező változás. Mit gondol, ez a fő ok?

Dr. Michael Laitman válasza: Igen, ez minden mást felülír. Ez jelenti a fogyasztói társadalom végét.

A vírus manapság leszállásra kényszeríti az iparnak azt az óriási repülőgépét, aminek a hajtóerejét a turizmus és utazás biztosították. Hotelek világszerte, repülőgépek, óceánjárók, idegenvezetők és mindenféle ehhez kapcsolt áruk óriás tömege – mind ehhez az iparághoz kötődnek, és mindezek megszűnőben vannak, és a jövőben nem fognak létezni. Az emberek nem akarnak nézelődni a világon. Nincs, ami vonzerőt gyakorolna rájuk. 

Valamit tenni kell majd a fölöslegessé vált repülőgépek ezreivel. Talán a sivatagban kötnek ki. Azt mondják, ott viszonylag rendben lehet tartani őket. És mi lesz ott? Egy letűnt kor múzeuma? Muszáj, hogy szembenézzünk vele. Vége! Meg kell értenünk, hogy régi eszközökkel nem építhetünk új világot.

[270214]
KabTV “A Koronavírus időszaka után” 20/06/04
Forrás: https://laitman.com/2020/09/reasons-for-the-end-of-the-consumer-society/

03 okt 2020

A kapitalizmusnak vége, mi jön ezután?” (Medium)

Medium megjelentette az új cikkemet A kapitalizmusnak vége, mi jön ezután?

Már hosszú ideje haldoklott, de nem tudtunk róla. Azt hittük, hogy még mindig ennek a gyakorlatában vagyunk, hogy ez a legfejlettebb gazdasági rendszer, melyet az emberiség valaha kipróbált, míg valójában a kapitalizmus már hosszú ideje “kaput”, vagy ahogy a “kaput” szót a Webster szótár meghatározza “abszolút bevégeztetett, legyőzött, elpusztított, képtelen működni”. Valóban a kapitalizmust ugyanaz az erő pusztította el, mely abból leginkább nyerni akart: az emberi egó. 

Egy sokkal inkább integrál gondolkodásmódot kell kifejlesztenünk, ahol a cselekedeteinket, számításainkat közösségünk, városaink, országaink és az egész világ érdekében tesszük, saját magunk önző érdeke helyett.

Abban az időben, amikor a kapitalizmus először megjelent ez volt a helyes rendszer az emberiség számára. Segítette a fejlődést, az egészséges versengést, és sok esetben esélyt adott egy jó élet építésére, hogyha az ember hajlandó volt keményen dolgozni. De az elmúlt évtizedek során, ez a kapcsolat a befektetett munka és a jövedelem között el lett törve, össze lett zúzva, és helyette mindenfajta pénzügyi manipulációk és a pénzügyi erők, politikai haszonra való felhasználása váltotta azt fel. Hogy bebizonyítsuk ezt a szakadást csak kérdezzük meg magunktól: hogyha az ország minden egyes iparága és szolgáltatása most hatalmas válságban, rekordméretű zuhanásban van, hogyan lehetséges az, hogy a Wall Street tőzsde rekordméretű profitokat nyer? Ez az ahogy a törött kapcsolat, a befektetett munka és a jövedelem között kinéz. Csak nagyon kevesen nyernek ezen.

Most a koronavírusnak köszönhetően evidensé vállt, hogy a kapitalizmus kifulladt. Én hiszek abban, hogy a mostani pozitív hullám a tőzsdén – a covid-19 vírusfertőzés elején történt rövid zuhanás után -, a kapitalizmus hattyúdalát jelenti. Ez hasonlít ahhoz amikor a haldokló ember még egy utolsó feltámadást érez az elkerülhetetlen halál előtt, ugyanilyen most a Wall Street ünneplése. Mindez rövid életű lesz. Nagyon hamarosan a kapitalizmus a tőzsdével együtt elkezdi végső zuhanását. Ez lehet egy hosszabb, vagy rövidebb folyamat, de így vagy úgy a kapitalizmus befejezte létezését.

Számomra a még zavarób kérdés az, hogy “mi jön ezután?” , mivel ha nem vagyunk óvatosak a jelek egy nagyon sötét új időszakra mutatnak. Radikális erők a világban egyre magabiztosabbá, nyersebbé válnak és megpróbálnak a demokrácia és a kapitalizmus helyett totális rendszert bevezetni. Ez megjelenhet a kommunizmus, fasizmus vagy nácizmus formájában, de bármi legyen is, semmiképp nem lesz jó az egyszerű embereknek.

Mégis pontosan ez fog történni, hogyha passzívak maradunk. Nyilvánvaló mindenki számára, hogy a világ ma egy integrál rendszerré vált, melynek minden része összekapcsolódik egymással. Bármit amit egyetlen ember tesz, befolyásolja az egész emberiséget. Egy ilyen rendszerben, hogyha csak magunkra gondolunk, csak magunkról gondoskodunk az egy olyan hiba, káros cselekedet, melyet nem engedhetünk meg. Egy sokkal átfogóbb gondolkodást kell kifejlesszünk, ahol számításainkat közösségünk, városunk országunk, és az egész világ érdekében tesszük, saját érdekeink helyett. Hogy ha tudatosak leszünk ezzel kapcsolatban, akkor nem lehet semmi kifogásunk arra, hogy csak passzívan üljünk és engedjük, hogy az események saját maguk fejlődjenek tovább. Publikálnunk kell azt mindenki számára, hogy felelősek vagyunk egymásért.

Azok az erőszakos küzdelmek amiket most láttunk világszerte, azok teljesen ellentétesek a kölcsönös felelősséggel, mivel csak a gyűlöletet és a szakadást növelik. Az, hogy össze vagyunk kapcsolódva és egymástól függünk, azt jelenti, hogy gondoskodnunk kell egymásról. Ugyanúgy ahogy én nem cselekszem erőszakos módon egy családtagommal szemben sem akivel esetleg nem értek egyet, úgy el kell kerülnünk minden erőszakot egymás felé, hiszen a többiekre támaszkodom, tőlük függök, még akkor is hogyha valamilyen oknál fogva nem szeretem őket.

Én nem támogatom se a szocializmust se a kommunizmust bármilyen formában. Ugyanúgy nincs semmilyen politikai irányultságom, nem támogatok semmilyen politikai ideológiát. Engem csak az emberiség jóléte érdekel. Ennek megfelelően a kölcsönös gondoskodást, kölcsönös egymás figyelembevételét és a kölcsönös felelősséget támogatom.

A kapitalizmus halála utáni következő gazdasági rendszer valami olyasmi lesz, melyet még soha nem próbáltunk, mivel még soha nem gondoskodtunk egymásról, hacsak nem családtagjainkról (és még azokról sem mindig). Egyelőre nincs nyilvánvaló terve ennek az új jövőbeni gazdaságnak, hiszen először is el kell kezdjünk gondoskodni egymásról, de ahogy elkezdünk majd gondoskodni, tudjuk majd hogy mit is kell tennünk. 

Ez egy kicsit olyan, mint amikor egy nő először anyává válik. Ameddig az első gyermek meg nem születik a nőnek fogalma nincs arról hogyan váljon anyává. De ahogy a gyermek megszületett azonnal tudja, érzi, hogy mit kell tennie, mivel a kisbaba iránti szeretete irányítja őt az anyaság felé.

Ugyanez igaz arra a társadalomra, mely a kölcsönös gondoskodásra alapul. Ameddig el nem kezdjük azt építeni, nem tudjuk mit kell tennünk. De ahogy megtesszük az első lépéseket, a tudás jön majd magától, a kölcsönös egymásról való gondoskodáson keresztül.

Mindez lehetséges, és sürgős. Hogyha várunk tovább, akkor a radikális, diktatórikus erők túl sok erőt és támogatást nyernek, és akkor a társadalmat egy teljesen ellentétes irányba tolják majd.

Cikk forrása: https://laitman.com/2020/07/capitalism-is-over-whats-next-medium/

21 Júl 2020

Új Élet 1241- Globális közösség

Az egyénnek, a pénzért meg nem vásárolható biztonságérzetét, a közösségtől kell megkapnia.  A pénz nem segíti az embert, hogy megvédje magát az olyan ártalmas tényezőkkel szemben, mint a koronavírus. A közösségi élet ellenben segíti. A koronavírus megmutatja, hogy önző kapcsolataink ellentétesek a természet integrális jellegével. Ha az emberiség nem hoz létre egyetlen nagy közösséget, nem éljük túl a 21. századot. Egoista emberi természetünk szemszögéből nézve úgy fest a kép, hogy minden egyes ember a világ királya akar lenni. Ez az oka, amiért meg kell tanítani az embereknek, hogyan folytassanak közösségi életet. A Globális Természet részét képezzük. Megtanuljuk, hogyan kapcsolódjunk egymáshoz, és a természethez integrál módon, és ha ez megtörténik, minden egyenesbe kerül.

[265141]
KabTV:”Új Élet 1241 – Globális Közösség”20/ 05/18/
Forrás: https://laitman.com/2020/07/new-life-1241-global-community/

16 Júl 2020

Mire mutat rá a vírus?

Kérdés: Ha minden felesleges munkahely eltűnik, a lakosság 90% -a marad munkanélküli. Mit fognak tenni ezek az emberek, és hogyan fogja a gazdaság támogatni önmagát ezen munkahelyek nélkül?

Válasz: De az emberek, akik elfoglalták ezeket a helyeket, nem tettek semmi hasznosat. Miért dolgoztak? Azért hogy szórjuk a pénzt?

Mit félünk feladni? A haszontalan munkát: hogy egyik helyről elvesszük, hogy egy másik ki  tudja venni, és valaki egy másik helyre dobhatja? Szóval egyesek egy lyukat ásnak, mások betemetik?

Kérdés: Baal HaSulam a Nemzet című újságban írta: „Nyilvánvaló, hogy az összes teremtményben rejlő egoizmus mértéke a teremtés valódi létezésének szükséges feltétele. Enélkül önmagában nem lenne önálló és különálló lény. Ez azonban egyáltalán nem tagadhatja meg az emberben az altruizmus mértékét. Csak az szükséges, hogy világos határokat húzzunk a kettő között: Az egoizmus törvényét minden erejében meg kell őrizni, amennyiben az a minimális létezésre vonatkozik. Az esetleges többletről az ember, -engedélyt kap, hogy lemondjon az embertársa jóléte érdekében.”

Csak azt kell megtudnunk, hogy mi szolgálja a többieket. Ez nem csupán a termelés újraelosztása a minimális szükségletek felé, hanem annak meghatározása, hogy miféle előnye származik ebből másoknak. Hogyan fogjuk megtapasztalni ezt, és mi ez a tendencia?

Válasz: Azt hiszem, hogy államok új csoportját kell létrehoznunk, amelyek ezt ténylegesen meg tudják oldani. De olyan vezetőknek kell lenniük, akik megértik a világ integralitását, és a pillanat szükségességét, hogy integrál formába kell azt elvinni..

Kérdés: Hol találhatunk ilyen vezetőket és politikusokat? Nézd mi történik! Trump most Kínát hibáztatja, Kína ugyanúgy reagál, konfliktusok bukkannak fel. Ugyanazok a trendek, mint korábban. A világ nem változott.

Válasz: Nekünk, a Kabbalistáknak, a saját elképzeléseink irányába kell elmozdulnunk. Minden lehetséges módon el kell magyaráznunk tudásunkat, terjesztenünk  és hirdetnünk kell, amely összhangban van a természet törvényeivel.

A természet nem engedi, hogy mást tegyünk. Amint mindenki visszatér a régi módszerekhez, a mutálódott vírus még súlyosabban fog csapást mérni ránk. Most a következményei ártalmatlanok. A statisztikák szerint a vírus világméretű uralma alatt jóval kevesebb ember halt meg, mintha nem létezett volna.

De a vírus az emberiség egész rendszerével dolgozik, és ha nem tesszük azt, amire rámutat, azaz ha nem válunk egymással szorosan összekapcsolódottá, akkor semmi jó nem sül ki belőle. Csak várd ki és nézd meg. Még mindig csak úton vagyunk efelé. Azt látom, hogy sajnos minden ország vissza akar térni ahhoz a helyzethez, ahogyan a dolgok a múltban voltak.

[266151]
KabTV “Kabbala Alapjai” 20/05/03
Forrás: https://laitman.com/2020/06/what-does-the-virus-point-to/ 

28 jún 2020

A válság valódi oka

Laitman_419

Vélemény (David Corovich, fizikus, közgazdász): “Az eurózóna már úton van egy újabb mély depresszió felé. A következő gazdasági sokk során a fertőzés gyorsabban fog átterjedni a globális ellátási láncokon keresztül, így egy világméretű gazdasági válságot válthat ki.

A kölcsönös függőségünk miatt nem szigetelhetjük magunkat ez elől, mindannyian együtt vagyunk ebben a helyzetben. A pénzügyi felfordulás képes néhány másodperc alatt szétterpeszkedni a világon, ami megbéníthatja a modern nagyvárosok élelmiszer ellátását – melyek csupán három napra elegendő tartalékkal rendelkeznek.
Amikor a gazdasági lehetőségek beszűkülnek – a válság hatásaként -, az adósok törlesztési kötelezettségeiket nem fogják tudni tovább fizetni, és még a reménye is megszűnik annak, hogy adósságukat később rendezni tudják. Az egyre növekvő komplexitás csak egyre távolabb nyomja a rendszert az egyensúlyi állapotból. Tízmilliárdnyi kölcsönkapcsolat – az ellátási láncban – már túl bonyolult ahhoz, hogy bárki képes legyen azt teljesen átlátni és megérteni.
A politikai döntések az elavult, stabil gazdasági körülményekre alapoznak, miközben a gazdasági válságok a társadalmak egyre növekvő felaprózódását okozzák. A terjedő félelmek és a növekvő nacionalizmus mind a gazdasági válság előjelei.
A gyártás és termelés gépesítése, kibővítése, mint például az Egyesült Államokban vagy Indiában csak súlyosbítják a helyzetet. A következő válság óriási lesz, és mind ez idáig úgy tűnik, hogy a világ képtelen felkészülni erre. A globális gazdaságunk az egyre csak növekvő feszültségeket mindinkább képtelen rugalmasan kezelni.”
Dr. Laitman hozzászólása: Ez az oka, hogy nem várhatunk tovább a kedvezőbb körülményekre. A korrekció módszerét meg kell ismertetnünk a világgal; minden erőfeszítésünkre szükség van, hogy az emberek megismerjék a válság valódi okát, és az abból kivezető utat.
SzL
Ka

21 aug 2015

Én mindenkinek az érdekében kérek beleértve magunkat

Kérdés:

Mit tegyünk a gyakorlatban annak érdekében hogy megakadályozzunk természeti csapásokat, mint mostani az észak-Izraeli tűzeket?

Válaszom:

Az egyetlen dolog melyre szükségünk van az a közös szándék, gondolataink egysége. Szükségünk van arra, hogy barátaink a világ minden részén arra gondoljanak, hogy egymással való egységünk segít majd minket a világban történő katasztrófák megszüntetésében, beleértve az a szörnyű tűzet is ami most Izraelben tört ki.

Bele kell foglaljuk egyéni kérelmünket a teljes világ közös kérelemben, és egyesülnünk kell a teljes világ összes szenvedésével. Ez az egyetlen módja annak ahogy ez működik: amennyiben mindenkire gondolunk, akkor legvégül “magunkat” is hozzátehetjük a listához – de saját magamat egyénileg nem! Ez az egyetlen dolog mely segíthet.

Lehetetlen a katasztrófák vagy válságok ellen a régi módszerekkel harcolni, amennyiben mi a Felső Fénnyel találjuk magunkat szemben, mely ellenünk működik. Mi még mindig nem látjuk, hogy a gazdasági válság hogyan tér majd vissza, bár az emberek megpróbálták azt kioltani minden lehetséges eszközzel. Valójában az sokkal nagyobb erővel fog majd kitörni mint korábban. És ugyanez történik majd minden mással. Mi nem vagyunk képesek megbirkózni ezekkel a problémákkal a szokásos módszerek felhasználásával. Mi csak arra vagyunk képesek hogy azokat átmenetileg elnyomjuk, de azok később jóval erősebben térnek vissza.

A korrekció csak azáltal történhet meg hogy szíveinket közelebb hozzuk egymáshoz, csakis egységünkön keresztül. A világnak globálissá kell válnia. A rajtunk Felülről munkálkodó Erő körbevesz minket, lezárva minket minden oldalról és egy egységes globális erőként megjelenve. Ennél fogva egyre jobban érezzük hogy az emberiség egy organizmussá válik, ahol mindenki össze van kapcsolódva mindenki mással.

Mi még nem vagyunk képesek meglátni, hogy ezek a katasztrófák az emberiséget majd egységre kényszerítik. Most a világ minden részéről származó tűzoltók jönnek Izraelbe hogy segítsenek a tűz kioltásában, és holnap majd valami más történik egy másik helyszínen, és az egész világ oda siet majd, és aztán megint egy másik hely, és így tovább. Ilyen módon katasztrófákon keresztül a természet arra kényszerít majd minket hogy egységre lépjünk, és hogy megértsük hogy szükségünk van egymás segítségére.

A Természet egyre ellenségesebbé válik majd, és nem lesz időnk arra gondolni, hogyan harcoljunk egymással. Amennyiben nem egyezünk ebbe a jó úton, akkor a Teremtő majd erőszakkal vesz rá minket. A helyzet olyan súlyossá válik majd, hogy egyetlen nemzet sem lesz képes egyedül megbirkózni természeti katasztrófáival. Mindenkinek segítenie kell majd mindenkinek. És hirtelen mindenki megérti majd hogy egységben kell lenniük, egyébként egyszerűen nem leszünk képesek túlélni, fennmaradni.

Mindenki egységre lép majd a mindennapi fenyegetettség hatására. De miért kell megvárnunk mindezt, ha képesek vagyunk a jó úton is előre jutni?

hzs

06 dec 2010

A krízis mindent a helyére tesz.

Kérdés:

Azon a tényre alapozva, hogy követve az utolsó politikai döntés betűit, amely a pénzpiacra és annak szabályozására vonatkozik, és miután kaptak néhány milliárd eurót a francia kormánytól, a „Societe Generale” bank egymillió dollár eurót szétoszt a kereskedőik között.  Ahogy Ön mondja, “ameddig a nyomtatási lehetőségek működőképesek”

De minden konkrét esetben nem tekintjük-e  illuziónak a testek szétválasztását, amikor lényegében mi mindannyian ugyanazt a célt akarjuk elérni? Elvégre mindenki egyformán értelmezheti pl a „szeretetet”, de csak kevesen érthetik ugyanúgy az olyan szakmai dolgokat, mint a bank és a pénzügyi gyakorlat. Éppen a tökéletes pénzügyi rendszerek nem nagyon izgalmasak, úgye?

Válaszom: A krízis mindent a helyére tesz  Az alternatíva a háború és más csapások. Nincs más út. Megnyugvás csak úgy lehetséges, ha elmagyarázzuk, hogy hogyan javítsuk ki magunkat.

ft

26 okt 2009

Azok akik megpróbálják “megjavítani” a válságot, olyanok, mint azok a pókerjátékosok, akik képtelenek megállni

Az emberek jelenleg megpróbálják megjavítani a gazdasági válságot, és folytatják majd ezt a játékot, amíg minden teljesen le nem omlik. Olyanok, mint a póker játékosok, akik mindent elvesztettek, de nem képesek magukat az asztaltól elszakítani. Mindez teljes hazugság és blöff, de az emberek nem képesek ettől elszakadni, mivel nem tudják hova szaladjanak, vagy mit tegyenek.

A Kabbala megjelenik az emberiség számára éppen ebben a helyzetben, mivel ez az egyetlen módja annak, hogy felfedezzük a válság okát. A szenvedés nem fogja nekünk megengedni, hogy megértsük az okot, mivel a szenvedést csak a kövületi, növényi és állati szinten érzékeljük. Ugyanakkor a válság az emberi szinten történik: mindez az általános lélek széttörésének a megjelenése. A szenvedés elhozza majd az embereket a Kabbala tudományához, amely feltárja nekünk a törés okát, és az emberek akkor majd megértik, hogy ki kell javítsák az egymáshoz való hozzáállásukat. Semmi más nincs amit korrigálni kell.

Az összes ok a spirituális világban található, mivel a mi világunk egyszerűen csak következmény. Mivel mi a következményeket akarjuk megjavítani, a Teremtő újabb és újabb csalódásokat küld számunkra. Mindenki tudja, hogy kísérleteink az egység és béke elérésére, csak újabb szörnyű gyűlölet kitörésekhez vezetnek.

Még akkor is, ha a G20 összeül, és új egyezményeket ír alá az egységes világkormányról, egy egységes bankról, mindenkinek szóló nyugdíjprogramról, egyenlő és igazságos elosztásról, akkor egy járvány, vagy másfajta szerencsétlenség csap le ránk, mivel nem akarjuk azt a pontot korrigálni a rendszerben, mely hibás: a közöttünk levő kapcsolatokat.

Az egyszerű megoldás az, hogy elérjük a “szeresd felebarátodat, mint saját magadat” állapotát, és a Kabbala tanácsot ad nekünk arra, hogyan is érhetjük mindezt el: “Én megteremtettem az önzőséget, és megteremtettem a Tórát (a Fényt) annak korrigálására”.

04 Sze 2009

A szükségszerű változás globális világunkban

Kérdés:

Amennyiben Ön is a Wall Street-en dolgozna, nem úgyanezt tette volna? Lehetőségük volt, hogy a kötvények árait felsrófólják, becsapják a világot és a kötvények árainak több százszorosát zsebeljék be maguknak. A probléma az, hogy a hazugságok felszínre kerültek, és a tőzsde összeomlott. Így most a kormány a tönkrement pénzügyi befektetők zsebeit kenegeti, hogy megállítsa a rendszer teljes összeomlását. Mi jön ezután?

Válaszom:

Azáltal, hogy fejlődésre késztet minket, a Természet arra kényszerít minket, hogy megoldást találjunk. A Kabbala módot ad az embereknek, hogy tanulhassanak a globális világról, melyben ma találjuk magunkat – egy olyan világban mely teljesen és univerzálisan összekapcsolódott. Utána ezt a tudást felhasználva képesek leszünk egy új társadalmat építeni, az újfajta személyes és társadalmi kapcsolatok mellett.

Ez a bölcsesség képessé teszi az embereket, hogy meglássák, hogy szörnyű végeredményhez jutunk – mint háborúk és természeti katasztrófák – amennyiben jelenlegi fejlődésünket folytatjuk. Ez a végeredmény ellenkezik azzal a társadalmi változással, amit a Természet vár el tőlünk globális világunkban. A szükséges változás az, hogy globális kapcsolatokat, kölcsönös megértést és közös résztvételt hozzunk létre.

30 Júl 2009

80 queries in 0,677 seconds.