Dr. Michael Laitman

Messias

Izrael földjének helyes értelmezése

Izraek földjének helyes értelmezése

Baal HaSulam, “Beszéd a Zohár befejezése alkalmából“: Bizonyított, hogy bárki, aki vonzódik a Tóra titkaihoz, az vonzódni fog Izrael földjéhez is.

Létezik fizikai ág, és a spirituális gyökér. A spiritualitásban, “Izrael Földje” az a Malchut teljes formája, amely egészben felemelkedik a Biná-hoz, és ez nem az a része a Malchut-nak amit mi emelünk fel a Biná-hoz.  A “Föld” az a vágy, és “Izrael”, az a Teremtő felé való irányulás (Yasar-El) jelentése: egyenesen a Teremtőhöz.  Ezen a módon, a vágy, ahhoz hogy  felemelkedjen a Keter-hez, elöször fel kell emelkedjen a Bina szintjére, ezáltal korrigálja magát. Ezért, “Izrael földjének” azt a Malchut-ot nevezzük, amely a Bina szintjére emelkedett és ezt, úgy is nevezzük, hogy: megváltás.

Amikor a Malchut teljes egészében a Bina szintjén van, akkor ezen a szinten elkezdi megszerezni a Hochma Fényét, amely a Hassadim Fényé-be foglaltatva tárult fel. Ezt megváltásnak nevezzük, amely a Teremtő feltárulása a teremtmény számára. Ezért mondva van, hogy a Teremtő csak Izrael földjén tárulhat fel.

Ezeket a fogalmakat spirituális értelemben helyesen kell értelmeznünk. Mondva van: “Az Ő dicsősége kitölti az egész világot”, ez azt jelenti, hogy a Malchut, felemelkedik az Izrael földjének megfelelő szintre.

Egy másik példa: mi azt mondjuk , hogy a korrekció végén, a Messiás (A Messiás az a Fény, ami a Malchutot a Binához vonzza-Moshech) megérkezésével Izrael Földje kiterjed az egész világra. Más szóval, a Bina tulajdonsága uralja az egész megszerzési vágyat, és korrigálja azt.

Ezért, a megváltás, a Messiás eljövetele, a Teremtő feltárása, és minden hasonló jelenség, kizárólag Izrael földjén létezhetnek, a korrigált vágyban.

Azonban it még van egy viszony a fizikai világgal is. Végül is minden spirituális gyökérnek el kell nyúlnia az anyagi ágazatig, ezért bármilyen spiritualitás nem történhet meg máshol, mint Izrael földjén. Ezért minden Izrael körül, fog megtörténni, vagy más helyen, de kapcsolatban Izraellel vagy a zsidó néppel. Minden esemény, ilyen vagy olyan módon, ehhez kapcsolódik, és egy napon látni fogjuk, hogy mindennek az oka, és gyökére Izraelben található….

2013.12.24, Baal HaSulam, “Beszéd a Zohár befejezéséhez”

ford: B.S

lekt: KN

forrás: The Land Of Israel, The Right Interpretation

Posted on December 27th, 2013 at 9:42 am

ארץ ישראל, תפרש נכון

פורסם: 25.12.13, 18:44

15 jan 2014

Mikor a Messiás eljön

A Zohár, bevezetés, a “ Rabbi Hijja látomása” cikk, a 57-es elem: Ama időben a Messiás eljön Simon Rabbi jesivájábam a jesiva vezetők fejének koronájával a fején.

… Nos, miután e jesiva-fők e rangra jutottak, a Messiás a jesiva-főnökök Tórájával (tanával) lesz megkoronázva. Ezt jelenti, hogy koronája a jesiva-fők koronája lesz.

Talán arról a szellemi fokozatról van szó, amikor felfedezzük a belső szerkezetünket. Ez lesz a közös vágy (a kéj-kapásvágy),a mit szellemi fokok osztanak részekre, az adás-szándék (visszavert) fényében.

Tehát részese az Acilut (Közelség) világának. És itt is több belső építmény van, belülről a kifelé adás-szintek szerint,  Gyökér,  Sores , a lélek, Nesáma /az emberi, beszélő), a test Guf  (állati) a ruha Levus (növényi) s végül a kristályos palota Heichal fokok.

Egyforma a két szint, a szellemi és a testi, anyagi. Az anyag csak kivetülése a belső tulajdonságoknak, amelyek ezt a képet alakítják ki, s amit látunk a szemünk előtt, az mind egy belső kép kivetülése, mint egy álom.

És ahogy megismerem magam e belső szerkezet tükrében, közben az átalakulások az új, javító fény (megvilágítás) által egyszerű jesiva-tagokból jesiva-fővé válunk, s így az először megjelenő Messiás szint felemelkedik egy magasabb Messiás-szintre. És akkor meglátom Simon rabbit, akit még nem érzékeltem magamban addig.

Az ősatyák s a fiak mind az ember lelkének adás-szintjeinek vetületei: amint a  szfirák is,  Heszed,GevurahTifferetNecachHod, Jeszod, és Malkhut. Tehát minél részletesebben ismeri meg a  lelkének tervezetét valaki, annál többféle alakú adást fog találni magában. Ez azt jelenti, hogy kezdi felismerni belül a teremtőt.Az Adót.

kgy

29 dec 2010

Messiás az egész emberiségnek

Amikor teljesítjük a teremtés célját, akkor kölcsönösségbeli munka jelentkezik azok közt, akiket “Izráél”-nek hívnak (a teremtőhöz törekedők) és az emberiség többi része közt. Izráél egy kis csoport (mennyiségben) a lelkek közt, akikben a szellemiségi szikrák, a teremtő feltárásnak igénye kibontakozik.

Először akarata ellenére jön rá ez a lélek-csoport, hogy vágyódik a szellemiségre, és azután majd, már tudatosan, a szabad akaratával, az ész feletti hittel. “Izráél”, a beszélő szintje a kapni-akarásnak, hatással van minden létezőre az animális, vegetatív, és minerális (állati-növényi-ásványi) szintjein a vágynak, a tudás, értelem és erő Fény által, amely “Izráélen” keresztül csatornázódik hozzájuk  Válaszképpen “Izráél” reakciót kap : az ásványitól a növényin és állatin át a beszélőig (Izráél) s ezáltal összeköt mindenkit a kijavítás folyamatában.

Amint Baál HaSzulám írja, a világ többi népe szintén eldönti, hogy a jó felé löki magát; nekik is van szabad akaratuk, de csak azután, hogy “Izráél”hat rájuk. Ennek eredményeképpen fog bekövetkezni a Messiás feltárulása, az univerzális Felső Javító Fény. Ha héberről lefordítjuk a “mesiah” szót, egy erőt jelent, mely “kihúz” az önzésből, egoizmusból.

A Kabbala bölcsességének világ körüli terjedését tekintjük a “messiás hangjának (sófárjának, hívásának). Az a kozmikus erő, amely mindenkit a szellemiségi felemelkedés felé vonz az emberiség számára úgy jelentkezik majd, mint “a Messiás”.

A Messiás nem jön el “Izráél” -hez, hiszen nekik maguknak kell a javításokat elvégezni. A messiás éppenséggel csak akkor jön el az egész világ számára, miután Izráél (azok tehát, akik megkapták a kívánságot az egyéni kijavításra) elkezdik szolgálni az egész emberiséget, viszonylagosan kijavításra kerülve azon a fokon, ahol már képesek adni a világnak.

Ezért tehát, amikor a Messiás korszakairól beszélünk, akkor azt állítjuk, hogy ezt az “Izráél” csoportot már ki kell javítani és a saját kijavítása mértékében aztán elkezdheti a világ kijavítását. És a világ ébredését tekintjük “Messiásnak”.

kgy

22 okt 2010

Mikor fog eljönni a Messiás?

Kérdés:

Az ARI volt a Messiás, József fia. Ki lesz a második messiás, Dávid fia, és mikor fog megjelenni?

Válaszom:

Baál HaSzulám a Kabbala terjesztésének bölcseletét a „Messiás tülkének hívásának” hívja minden nemzetre vonatkozólag. A Messiás az az erő, aki korrigálja a lelkeket. Ez egy bizonyos egyén cselekedetein keresztül fog megtörténni, vagy az uralkodó erők szintjén foglal majd helyet? Számít ez? A tény az, hogy az egész folyamatot „Messiah ben David”-nak hívjuk.

Manapság a Kabbala tudás terjed a világon, és ez a világot egy általános korrekcióhoz vezeti. Ezért hívják ezt az időszakot „a Messiás idejének”. Ez már elkezdődött. A világ embereinek fel kell ismernie az összes problémát, amit a korrekció hiánya okoz. Az velünk történő események okainak felfedezése a gonosz hajlam feltárulásán keresztül történik, de a Felső Fény hatása alatt valósul meg. Ennélfogva ez a Messiás idejével kapcsolatos.

A spirituális felszabadulás (Gelua) valójában egy feltárása az adományozás egyesült erőinek. Írva van, hogy „a Messiás az egész világot Jeruzsálembe vezeti, hogy tanítsa a Tórát” „A Tóra” az egy erő, ami az adományozás tulajdonságát fedi fel bennünk, és „Jeruzsálem” a vágy, amin keresztül kapcsolatot építhetünk ki a Teremtővel. A Fény feltárulása, ami korrigálja ezt a vágyat a Messiás erején keresztül jelenik meg (hacsak nem érünk el teljes felszabadulást) a Fény erején keresztül, ami fokozatosan feltárja magát.

Viszont a Messiás nem jön el, ameddig el nem érünk egy bizonyos szintet a Kabbala bölcseletének terjesztésében a világ számára. Nem tud elérkezni hozzánk, ameddig az egész világ teljesen meg nem érti a korrekció szükségességét.

cst

02 Sze 2010

70 queries in 0,677 seconds.