Dr. Michael Laitman

edény

Nincs olyan probléma, amelyet nem lehet megoldani

Kérdés: Gondolod, hogy minden probléma megoldható?

Válasz: Teljesen – mindegyik! Minden attól függ, milyen szinten és hogyan lehet megoldani.

Mindent a természet határoz meg a Fény és edény tiszta törvényének betartásával. A döntések felülről lefelé érkeznek, ebben nincsenek meglepetések.

Bár ez rejtve van előttünk, de általában nincs semmi ismeretlen a természetben. Azt azonban nem tudjuk kiszámítani, valószínűségszámítással, amit az egyetemen tanulunk, hogy mennyire magas az adott döntés valószínűsége. Einstein azt is mondta: “Isten nem játszik dobókockával.”

Kérdés: Vagyis a sokféle megoldás eshetősége, csak az ember vonatkozásában létezik? Valóban van egy egyértelmű megoldás?

Válasz: Természetesen! Mivel a természet kezdete és vége abszolút összefügg. De az ember tekintetében ez az egységes természet, olyan felfoghatatlan formában létezik, hogy összegyűjtötte magában az összes kockát, és egy letisztult piramisba tette.

[270830]
A KabTV „Menedzsment készségek” című kiadványából
forrás: https://laitman.com/2020/10/there-is-no-problem-that-cannot-be-solved/

13 okt 2020

Feltárni magam, a Teremtő érzékelésére

Ha megvizsgáljuk az Ein Sof (Végtelen Világ) koncepcióját, láthatjuk, hogy ez valójában számunkra nem létezik. Csak azokban a vágyainkban nyilvánul meg, amelyek még nem stabilizálódtak elérhető módon, a számunkra. 

Az Ein Sof – a Végtelen, vagy határtalanság- elvével arra az állapotra irányulunk, amelyben a Fény megszorítás (Tzimtzum) nélkül ragyog, és teljesen nyitottak vagyunk a befolyására. Általánosságban erre azt a példát szoktuk említeni, ha egy poharat teljes egészében megtöltünk, a pohár az Ein Sof állapotában van, mivel a pohár állapotát a kitöltés mértéke nem befolyásolja egyáltalán. Ez pontosan azt jelenti, hogy az Ein Sof határtalan állapot, korlátozás nélkül. El kell érnünk az edényeinkben ezt az állapotot, és ki kell nyílnunk a Teremtő hatásának érzékelésére minden határon felül.

Hogyan érzékelhetjük a Teremtőt önmagunkon belül? Mindent képesek vagyunk elnevezni, amit a saját határainkon belül, teljes minőségében elérünk, annak érdekében, hogy érzékeljük és megértsük azt. Ez az oka annak, hogy a Teremtő, Aki egy világos és pontos módon kitölt minket, annak a mértéknek, értéknek, súlynak megfelelően, amennyire ezt a vágyunk, – amelyben érzékelünk – ezt lehetővé teszi. Ezen a módon haladunk előre.

A Teremtőt betűkkel leírva ábrázoljuk, amely annak megfelelően történik, amilyen módon érzékeljük Őt a saját minőségeinken beül, és nem annak megfelelően, ami Ő igaz valójában. Ennek az oka az, hogy a Teremtőnek nincs olyan minősége önmagában(amelyet érzékelünk), de csak azt érzékeljük, amivel van formaegyezésünk. Azt mondjuk Róla, hogy Ő jóságos és jócselekvő, és hogy kitölt és gyógyít, azaz minden, amit belül érzünk Tőle érkezik, de azt, ami az ő lényegisége, képtelenek vagyunk elérni.

[257961]
KabTV program: „A Kabbala alapjai” 20/06/12  

Forrás: https://laitman.com/2020/06/opening-myself-to-the-perception-of-the-creator/

12 jún 2020

Ugrás a jövőbe és a múltba

 

 

Kérdés: Ha az idő és a világ nem létezik, kivéve a felső Fény óceánjának egoisztikus felfogásának határain belül, lehetséges-e ugrani az időben a Kabbala segítségével?

Válasz: Természetesen. Ha képes vagyok integrálódni a csoportba, vagyis lenullázom magam, és belépek egy bizonyos szinten létező Kli-be (spirituális edénybe), akkor ugorhatok az időben, mintha egy űrhajóban lennék. Ugyanakkor sokszor gyorsabban tudom megváltoztatni a saját állapotomat.

Továbbá ugorhatok a térben, mert ezzel a csoporttal együtt a szintjére emelkedek, és felemelnek az AHP-jukkal. Ez egy interplanetáris utazás.

Anyagi világunk kizárólagosan mechanikus. Nem változtathatod meg az időt, helyet, teret vagy mozgást, kivéve a benne lévő kereten belül.

Kérdés: Tehát felgyorsíthatom-e a spirituális fejlődésemet? 

Válasz: Ha felgyorsítod a spirituális fejlődésedet, akkor a spirituális űrhajón maradsz, nem az anyagin. Nem tehetsz semmit a korporális hajón. Minden, ami itt létezik, halott.

Kérdés: Még csak néhány millió évvel ezelőttre sem tudunk a múltba utazni?

Válasz: Nem tudunk, és soha nem leszünk képesek. Csak kissé megváltoztathatod az anyagi időt, ha közeledsz a fénysebességhez, ahogy Einstein mondta. Bár még mindig nem tudsz semmit megváltoztatni, mert mindez a fénysebességhez való közeledés tisztán mechanikus, fogalmi.

Kérdés: Mit jelent a „múltba ugrás” spirituális szempontból?

Válasz: Ez azt jelenti, hogy több fokozattal alacsonyabbra megyünk. Baal HaSulam kérte a Teremtőt, hogy egy szinttel alacsonyabbra helyezze őt, hogy beszélhessen a hétköznapi emberekkel. Ezt nevezik úgy, hogy „ugrás a múltba”.

Vagy egy olyan erős csoportba kerülhetünk, amely befolyásolhat olyan mértékben, hogy eltűnsz benne, mint az embrió az anyja méhében, és az felemel téged a szintjére. Ezt úgy hívják, hogy „ugrás a jövőbe”. Ezen kívül, a múltba vagy a jövőbe ugrálhatsz, mert ezek a szűrődtől függenek.

Az orosz nyelvű Kabbala leckéből, 2018-08-12

29 dec 2018

A végtelen kitöltés 10 grammja

Nehéz elképzelni, hogy mi is a Végtelen világ, mivel mi az edény oldaláról nézzük, és végtelen vágyként érzékeljük a végtelenséget.

Azonban a spiritualitásban, –  ellentétben a korporalitással – a végtelenséget egyfajta kitöltésnek tekintjük, amely semmilyen módon sincs korlátozva. Ha az üveg tele van töltve, egészen a karimáig, akkor azt jelenti, hogy benne van a végtelen, még akkor is, ha az csak 200 gramm.

Az edény nem korlátozza a Fény megszerzését; vagyis nem jelzi, hogy milyen mértékű megszerzésbe egyezne bele és nem többet annál. Ennél fogva mind a kicsiny, mind a nagy edények végtelen kitöltést tartalmazhatnak, habár nem korlátozzák a Fényt,  mégis mindent meg tudnak szerezni, amennyit magukba tudnak illeszteni.

Lehet, hogy egy kis edény a végtelenség állapotában van, míg a másik, a több mint egymilliószor nagyobb edény korlátozott lesz. Végtére is mindent az edényekhez viszonyítva értékelünk, ezért ha az nem korlátozza a Fény megszerzését, akkor korlátlan.

Lehet, hogy csak tíz gramm vágy van benned, de nem korlátozod a kitöltést. Ezért a Végtelenben vagy, és az érzéseid korlátlanok. Vagy esetleg tíz gramm helyett a vágyad tíz tonna, de nem tudsz többet megszerezni, mint a fele. Kiderül, hogy a tíz gramm a végtelen kitöltés, és az öt tonna korlátozott. Mindent az elérni kívánó ember szempontjából értékelünk.

A napi Kabbala lecke (2018-04-03) második részéből, Tíz Szfira Tanulmánya

Via – Laitman Blog

03 ápr 2018

A lényegi ellentét

lényegi ellentét

Kérdés: A Teremtőhöz tisztelettel és félelemmel viszonyulok. Ő nagyszerű és pompás a képzeletemben, míg a barátaim, és „mások”, akik között fölfedezem Őt, pont az ellenkező módon ítélem meg. Ez olyan, mintha kivételeznénk, mintha ők kevésbé fontosnak tűnnének. Hogyan oldjuk meg ezt a problémát? Hogyan tudjuk növelni, annak az „elektromos erőnek” az értékét a szemünkben növelhetem, – amely a Világ Kli-n (edényen) belül már feltárult – a Forrás nagyszerűségének a hátterében?

Válasz: Ahogy a bölcsek mondják, hogy az ember nem mutathatja ki, a gyermekek felé azt, hogy a rájuk irányuló szeretet feltétel nélküli. A szeretet kimutatásának ilyen módjával, csak elkényeztetjük őket. Azok a szülők, akik feltétel nélküli szeretetettel nevelik gyermekiket, azok a gyermekeket körökbe (Igulim) kényszerítik, az egyenes vonalak (Yosher), azaz a szabályok helyett. Állandó kegyelemben részesítik őket, és így nem jelenik meg az igazságosság, és ez nem jó.  Szimplán csak ezért nem tudjuk elképzelni a Teremtőt úgy, mint Aki „jó, és jót cselekszik”. Mert Ő elrejti Magát, az emberi kapcsolatok egyedi és merev nézetei mögé, ami miatt nekünk úgy tűnik, mintha nagyon barátságtalan és meglehetősen kegyetlen Lenne (A Teremtő).

Nekünk számításba kell vennünk mindkét szélsőséget, az érme mindkét oldalát. Egyfelől, Ő jó, aki jót cselekszik, másfelől azonban én ezt rossznak találom. Tehát akkor, hogyan kapcsolhatom össze ezt az egymással szembenálló két végletet?

A teremtés célja, hogy a Teremtő jót cselekedjen a teremtményeivel, és ez a korrekciónak megfelelően érhető el, de a teremtmények ezt csak a fejlődés végén érik el. Baal HaSulam ír erről a „Vallás lényege és célja” című cikkében. Ha alkalmazom ezt a megközelítést, ha végrehajtom ezt a vizsgálataim során, akkor megértem majd, hogy miért minden ezen a módon van elrendezve. Megértem, hogy a Teremtő egy szerető apához hasonlít. Szeretetből helyez nyomást a gyermekeire, abból a célból, hogy a jó irányába vezesse őket.

Az elképzelés lényege pontosan az, hogy hogyan tudom világos módon felfedezni a problémát, az ellentmondást, a Teremtő jósága és jócselekedetei, és a mi világunk problémái között. Mivel látom, hogy a problémák egyre csak növekednek, egyre hevesebbek, és a nyomás egyre erősebb az emberiségen. Egészen mostanáig, mintha szebb időket éltünk volna, és mindenki egy szebb és fényesebb jövőben reménykedett, egy „Amerikai Álomban”, de ma ez már nem szolgál etalonként, és hamarosan boldogok leszünk, ha nem itt élünk majd.

Miért szükséges ez a szembenállás, ez az ellentét? Ez a konfliktus speciálisan lett megtervezve, hogy egy belső disszonanciát (összhang hiánya) váltson ki bennem: Hogyan lehetséges, hogy a természet ereje, aki jó és jót cselekszik, az abszolút erő az összes korlátozás mögött, ilyen komoly katasztrófákba zár minket?

Elkezdem megvizsgálni és tanulmányozni ezt a konfliktust és megoldást keresek a problémára. Talán, a Teremtő nem is létezik és minden a vak természet kegyelmén múlik, és nekem harcolnom kell ezzel.

Mindazonáltal, valójában ez a megközelítés nem oldja meg a problémát. Végül is a Teremtő és a természet egy és ugyanaz. Ebből következik, hogy én nem változtatok meg semmit. Egyedül a szavakon változtattam, de ugyanazzal a megoldatlan problémával nézek szembe.  A feltételek folyamatosan egyre rosszabbakká válnak, de mindenestre, folyamatosan keresnem kell a kiutat

Ezért, végül, csak akkor vagyok képes megoldani a problémát, ha megértem, hogy magamon kívül semmi mást nem kell megváltoztatnom, és itt van kulcspont: Meg kell változtatnunk magunkat vagy sem? Szolgálnunk kell e (a spirituális világot) mindenféle fizikai cselekedeteken keresztül, – melyek le vannak írva (parancsolatokban) és csak várnunk kel hogy ezek elvisznek a jóhoz- vagy pedig korrigálnunk kell magunkat és a korrigált edényeinkben (Kli) fogjuk megélni azt, hogy minden jobbá válik a számunkra?

2013. 11. 12, Reggeli Lecke első részéből. Shamati #3 „A Spirituális betejesedés lényege”

ford: MT

lekt: KN

forrás: The Essential Opposition

13 Már 2014

Egy Kabbalistához tartozni

Egy kabbalistához tartozni

Baal HaSulam, “A Kabbala tanítása és a lényege”: “Világos, hogy amikor az ember elmélkedik és fontolgatja a Tóra szavait, amelyek kinyilatkoztatták a Teremtő feltárását az Atyáink számára, ezeknek a vizsgálata több Fényt jelent, mint amennyi gyakorlati kérdést vett fel.

Ez az, ahogy Baal HaSulam javasolja nekünk, hogy olyan könyveket olvassunk, amelyek az emberek közötti kapcsolatokról és annak feltárulásáról szólnak. A cikkek, a levelek, a Tíz Szfíra Tanulmánya, és a Létra (Sulam) kommentárok a Zohár könyvé-hez, tényszerűen minden, amit Baal HaSulam-tól és Rabbash-tól kaptunk, azok olyan írások, amelyek kifejezetten számunkra íródtak, és a Teremtő feltárulásáról szólnak, a teremtett lények számára. Ezek különböző stílusban lettek megírva, de mind a Teremtő feltárulásáról szólnak.

A könyvek némelyike közvetlenül magyaráz el dolgokat és a spirituális munkát pszichológiailag írja körül és ez igaz a levelekre és a cikkekre is. Más cikkekben a Kabbala Bölcsessége és más tudományok közötti kapcsolatról olvashatunk, de ezek is alapvetően a Teremtőt tárják fel az ember számára. Ezt különösen jól láthatjuk akkor, amikor a munka során a Zohár könyvéről és a Tíz Szfíra tanulmányáról van szó.

Mindezek a könyvek és szövegek, a Fény bevonzása közben lettek megírva. A Kabbalisták felfedezték a Fényt, különböző állapotait és szintjeit, és ezeknek megfelelően írtak. Egyetlen szó és egyetlen levél sincs, ami úgy lett volna megírva, hogy az írója ne ért volna el egy bizonyos állapotot, amelyeket ábrázolt a szövegekben.

Tehát, amikor a szöveget olvassuk, akkor lehetőségünk van, hogy megkapjuk a bennük lévő erőt. Ezért a szövegek által, mi összekapcsolódunk a szerzőkkel, és magunkra tudjuk vonni a Reformáló Fényt és örömet is tudunk belőle szerezni, de csak azzal a feltétellel, hogy hasonlóak akarunk lenni a szerzőkhöz, és az ő tiszta hitükkel megkaphatjuk, amit ők elértek. Az írások olvasása közben, olyan akarok lenni, mint egy Kabbalista, mint a Kabbalisták, le akarom nullázni magam, hozzájuk akarok tartozni, és ezzel magamra irányítom a Fényt, amelyet ők készítettek elő nekem.

2013.11.19, Baal HaSulam, “A Kabbala tanítása és a lényege”

ford: B.S

lekt:KN

forrás: Belonging To A Kabbalist

Posted on November 23rd, 2013 at 7:12 pm

להשתייך למקובל20.11.13, 16:21

16 jan 2014

Hol van az ajtó?

Hol van az ajtó

Baal HaSulam, 26-os levél: Írva van: “Arany csengők, festett gránátalmák között, körben végig a köpeny szegélye mentén…és hallható a csengők hangja, amikor a Főpap belép a szentélybe”.

Ezek az előrehaladás szakaszai a nagy Kohen (Főpap) szintjének elérése során. A Főpap  az, az ember aki az abszolút adakozásban van, és akinek nincsen semmije ami a sajátja, és minden amije van, csak arra szolgál, hogy a Szentség  elé járuljon. Annak érdekében, hogy belépjen a Szentélybe, egy szent edénnyé kell, hogy váljon, amely egy korrigált edényt jelent, ami által megszenteli a megszerzési vágyát, egy olyan formában, hogy semmit nem birtokol önmaga számára, hanem mindent az adakozás érdekében használ fel.

Az “Ephod” (efód a Főpap köpenye), az “Ei Po Delet” (hol van az ajtó) kifejezésből származik, amely a Delet (ajtó) az a hely, amin keresztül be lehet lépni valahova, ami eddig zárva volt”.

A mi világunkban, amikor egy zárt ajtót látunk, és kinyitjuk, akkor belépünk egy másik szobába, a következő új állapotba. De a spiritualitásban ez másképp van, ott az ajtó, az ajtómegnyitása és a megnyitást végrehajtó ember eggyé válik. Ez azért van így, mert minden bennem zajlik, mert abban a pillanatban, amikor változom, azonnal felfedezem az ajtót. Majd ajtó megnyitáskor eltűnik, és egy bejárattá válik, amelyen keresztül beléphetek.

Ezt mind, nem, mint külsőséget látom. Abban a pillanatban, ahogy közeledek, a következő szinthez a minőségeimnek megfelelően a belső edényem azonnal megváltozik, egy ajtóvá, bejárattá válik és én beléphetek a következő szintre.

“A fizikai világban, az ajtót és a bejáratot egyszerre láthatjuk, azonban a spiritualitásban, már csak a bejáratot láthatjuk az ajtó után. Azonban nem lehet látni a bejáratot a tiszta hit teljessége nélkül. “
Ez azt jelenti, hogy valaki eléri az adakozást. Ha az ember kijavítja a vágyait, amelyek feltárulnak benne az adakozás érdekében, akkor tisztán látja az ajtót, és abban a pillanatban feltárul egy bejárat, mert Ő és az Ő neve “Egy”.  Az edényem, és az összes szükséges feltétel, beleértve a Fényt, és a következő szintet, egyesülnek, és teljesen eggyé válnak, mert Ő és az Ő neve “Egy”.  

Az egész nagyon egyszerű. Abban a pillanatban, amikor az edényünk hasonlóvá válik a Fénnyel, vagy olyan lesz, mint a következő szint, azaz, olyanná válunk, mint a Felső Szint, és ez azt jelenti, hogy közeledünk az ajtóhoz, a bejárathoz, a következő szinthez. Akkor Ő, és az Ő neve egy lesz számunkra.

Ő a Fény, és az “Ő neve” az “edény”. Amikor az edény minősége azonos a Fény minőségével, akkor eggyé válik vele. Szóval, ahogy közelebb kerülünk a Felső tulajdonságához és belépünk abba, az azt jelenti, hogy “elértem a Szentséghez”. Egy Főpappá válok, olyan megkülönböztetéssé a lelkemben, amely már megszabadult attól, hogy a megszerzési vágyat a megszerzés érdekében használja, és belépek ezáltal, a teljeségnek abba az állapotába, ahol megszerezhetem a hit teljességét. A belépés csak akkor lehetséges, ha mi a dolgokat a hit teljességén keresztül látjuk. A hit teljessége azt jelenti, hogy a Hassadim Fényem, azaz az adakozási vágyam, olyan nagy, hogy én nem csak a GE-ban (Galgalta Ve Enayim) dolgozom, adakozással, hanem még az AHP -ban, a megszerzési vágyban is.

Ha én csak a GE vágyában vagyok, ami az adakozás az adakozás érdekében, azt hitnek nevezzük. Ha dolgozom az AHP-pal is, az edényekkel, amelyben megszerzek az adakozás érdekében, ami azt jelenti, hogy használom az egómat mások érdekében, ezt nevezzük úgy, hogy a hit teljessége. A hit az a Bina, az adakozás edénye. Ez a hit átváltozik az egyszerű hitből, amit az jellemez, hogy “Ne tedd azt felebarátoddal, amit magadnak sem kívánnál”, arra a hit teljességére, amit az jellemez, hogy “Szeresd felebarátodat, mint saját magadat”.

2013.12.13, Baal HaSulam, 26-os levél

ford: B.S

lekt: KN

forrás: Where Is The Door?

Posted on December 18th, 2013 at 10:24 am

היכן כאן הדלת?

פורסם: 15.12.13, 14:12

14 jan 2014

A Tökéletes Adapter

tökéletes adapter

Kérdés: A modern korunkban, összhangban kell hozni magunkat a széles tömegek vágyaival, míg korábban, a tanulóknak hasonlóvá kellett válni minőségben a tanítóikkal. Ez hogyan illeszkedik egymáshoz?

Válasz: A csoport központjában feltárjuk a Teremtőt. A köztünk levő viszonyokban, mi vagyunk a Felső Szint, és Ő (A Teremtő) Felső szint feletti szint. Emellett rajtunk kívül vannak a széles tömegek, a legalsó szint, az emberek, vagy az emberiség.

Ennek megfelelően mi (Bnei Baruch – BB), közös erőfeszítéseket kell, hogy tegyünk, a munkában egymás között, és foglalkozzunk kell a külső körökkel, hozzájuk igazítva magunkat.

Ennek elérésére, mi két részre osztódunk: a hét alsó Sefirot lesz a ZAT, és a három felső lesz a GAR, és összességében, a kettő együtt képviseli a Bina-t, és ez adja meg a megfelelő formát a Felső rész és az alsó része szerint.

Tökéletes adapter (2)

2013.11.25, Baal HaSulam írásai

ford: B.S

lekt: KN

forrás: A Perfect Adapter

Posted on November 27th, 2013 at 9:58 am

מתאם מושלם

26.11.13, 15:36

21 dec 2013

A vágy titka

A vágy titika

Baal HaSulam cíkkéből, 3 -as “Shamati”, “A spirituális elérés lényege”: “Annak érdekében, hogy elérjük azt, amit Ő akart, hogy elérjük és megértsük a Teremtőt, az az “Az Ő vágya, hogy jót cselekedjen a teremtményeinek” Megteremtette és elültette bennünk ezeket az érzékeket, és ezekkel az érzékekkel elérjük, a Felső Fény benyomásait. Ennek megfelelően számos érzéki különbözetet kapunk…”.

 A végül is, mi elérjük azt, amit adtak nekünk, hogy elérjük. Miért van minden elrendezve pontosan ilyen módon? Ez ismeretlen a számunkra.

 A Teremtő megteremtett valamit, amelyet úgy hívunk, hogy:”vágy az élvezetre”, ez kap valamiféle “kitöltést”, ami érzelmileg stimulálja őt, ami által “örömet érez”. Mi annak vágynak a reakciójáról beszélünk, amelyet a Teremtő teremtett. Ez az egész életünk. Ezek vagyunk mi.

 A vágy valódi lényege ismeretlen számunkra. Pontosan mit teremtett a Teremtő, ami”létezés a semmiből”? Mi ennek a lényege? Miért ébred fel valami fajta reakció, érzelem, stimuláció, bármikor, amikor kitöltésre van szüksége? Nincs rá válaszunk. Mi csupán a megfigyelésekről beszélünk, amelyeket már az észlelésünkben léteznek, de mi nem állunk készen arra, hogy összehasonlítsuk őket a “semmiből” fogalmával.

 Ki tudja, mi fog történni a jövőben? Mert ott, a felfoghatatlan mélységben található a dolgok lényege, amelyek úgy jelennek meg, mint “Létezés a létezésből” és “Létezés a semmiből”. A “Létezés a létezésből” az a kitöltés, és a “Létezés a semmiből” az a hiány.

 Mindenféle jelenségeket észlelünk a megszerzési vágyunkban. Itt a Kabbala Bölcselete a segítségünkre siet, amely tanulmányozza és kutatja a megszerzési vágyat, a “teremtés anyagát”, és a megszerzési vágy stimulációját, amely “kitöltést” jelent.

 A kitöltés lehet pozitív vagy negatív. A pozitív kitöltésből a vágy „élvezetet” kap, a negatív kitöltés, vagy a kitöltés hiánya, a vágynak szenvedést okoz. Ilyen formán jönnek létre a vágy reakciói.

 Ezek a dolgok egyéniek, egy azon vágyhoz tartoznak, miközben más vágyak másképpen érzik, és más módon határozzák meg őket. Minden mérték és definíció, azon a módon van meghatározva, ahogy az adott jelenség feltárul.

 Ily módon, mi nem tudjuk, hogy mi alkotja önmagát a megszerzési vágyat. Mi csak az érzelmeinket ismerjük, amelyek kitöltenek bennünket. Ezeket az érzelmeket hívjuk „életnek”, vagy „életerőnek”. A vágy maga megmarad titoknak. Amit a vágy akar, az egy dolog, és ami a vágy valójában, az egy másik dolog.

 

ford: B S

forrás: The Secret Of Desire, 2013.11.16

 הסוד של הרצון,  2013.11.14

ford: BS

lekt: PS;KN

 

23 nov 2013

Aki elrontott mindent, meg is fogja javítani

Kérdés:

Megértettem, hogy tilos sajnálni a múltat. De mit tehetek, hogyha a múlt “hibái” miatt, ma súlyos helyzetben találom magam? Nekem valóban nem kell, kijavítanom semmit? Hanem csak remélnem kell, a Teremtő segítségét?

Válasz:

Hát persze! A Teremtő rontott el mindent, így Ő is lesz az aki ki is javít mindent. Neked csak kérned kell, és meg is köszönnöd azt, hogy feltárul az ami eltört,  köszönd meg azt hogy ma már olyan szinten vagy, hogy kérheted a kijavításodat. Elmondatott, hogy “minden  Isten kezében van, kivéve az Isten félelmet”, tehát az Istenfélésen kívül, mindent a Teremtőre kell bíznunk.

S ha a helyzet még mindig nem javult meg, az azt jelenti, hogy nem kérted Tőle, vagy a kéréseid nem voltak helyesek. Vizsgáld meg őket újra!

Nem a tulajdonod a múltad vagy a jövőd! Te  csak  a jelennek, és a jelenpillanatnak vagy tulajdonosa, de annak is csak olyan mértékben, amennyire te képes vagy szétválasztani a “Tóra útját” és a  “szenvedés útját”. Erre azért van szükség, hogy  helyesen tudd kérni a Teremtőtől a korrekciót!

Azt a korrekciót kell, hogy kérd, ami összetapaszt a Felső Erővel az elméd és szíved, s a lelked összes részével, a tudatoddal, a csontjaiddal. Azért, hogy ne tűnj el az élet folyamatában, hanem minden érzéssel és az értelmeddel, minden erőddel, azonosítsd magad fejet hajtva annak, ami történik.

De ez nem jelenti, hogy hátradőlve  várd, hogy a Fény elvégezze az egész munkát. Ahhoz, hogy  ilyen komoly gondolatokhoz, érj el,  sok szükséges cselekedetet kell elvégezned, felhasználva minden eszközt, amit kaptál ebben a világban. Fel kell építened ezt a világot, meg kell változtatnod a társadalmat, forradalmian újat kell létrehoznod az életedben, azaz el kell rendezned el az életedet, gyermekeket kell nevelned, ahhoz hogy fejlődj, dolgoznod kell, gondoskodnod kell a környezetedben lévő az idegenekről is, ez által fogsz közelíteni a Teremtő felé.

Ezen kívül, fel kell ébresztened a csoportod tagjait, gondoskodnod kell arról, hogy megfelelő körülményeket teremts – ahogy tőled telik – nekik a tanulásra, az összekapcsolódásra, a fejlődésükre, a közeledésükre. Sok mindent meg kell tenned értük fizikailag és spirituálisan is. Azért kell ezeket megtenned, hogy a jövő, és a múlt és a jelenlegi pillanatok, is egy és egyetlen Erőhöz, legyenek kötve. Ezeket a munkákat  a “Teremtő munkája”-nak nevezünk. A Teremtő meg tesz mindent, és neked csak vissza kell igazolni Őt, minden cselekedeteddel, amit a  lélek edényében teszel, és minden belső érzésben…

2013.10.07, Lecke a Zohár könyvéről, “Bevezető a Zohár könyvébe”

ford: B S

KA

23 okt 2013

90 queries in 0,679 seconds.